zondag 12 februari 2017

Begraafplaats Nieuwe Oranjetuin wordt eindelijk opgeknapt

Uniek kerkhof is monumentaal erfgoed


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, zondag 12 februari 2017, op haar website, dat druk wordt gewerkt aan het opschonen, het netjes maken, van de historische begraafplaats Nieuwe Oranjetuin in Paramaribo. Deze begraafplaats verkeert al lange tijd in een heel trieste staat. 

De begraafplaats, gelegen tussen de Henck Arronstraat en de Nassylaan, heeft namelijk een grote historische waarde en valt onder zorg van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

In juli 2016 werd speciaal ter rehabilitatie van de Oranjetuin een achttal punten aangedragen, zodat er naartoe gewerkt kon worden om de begraafplaats toegankelijker te maken voor zowel de eigen gemeenschap als de buitenlanders. De begraafplaats betreft een monumentaal erfgoed.

Er werd een commissie ingesteld die erop moest toezien dat activiteiten die dit doel ondersteunen, ontplooid zouden worden. Allereerst zou de dienst Openbaar Groen ervoor zorgen dat de tuin opgeschoond zou worden. Dat houdt in dat de hoge bomen verwijderd zouden worden, paden en toegangswegen zouden weer zichtbaar en gangbaar gemaakt worden. Er zou tevens gewerkt worden aan de omheining, een muur. (Bron foto: Ricky Bahadoersingh/Dagblad Suriname)

'Zonder respect voor recht en waarheid verliest het woord verzoening zijn betekenis'

Theo Para: 'Verzoening, een schaamlap voor rechteloosheid'


Zonder respect voor de feiten, voor recht en waarheid, verliest het woord verzoening zijn betekenis. Nationale verzoening staat voor herstel van vertrouwen na toegebracht lijden door dictaturen en/of oorlogsgeweld. De karakteristieke activiteiten die daarbij horen zijn gericht op genoegdoening van hen die het meest zijn aangetast in hun rechten, belangen en gevoelens, de slachtoffers en hun nabestaanden. Excuus en terugtreden van daders uit het openbaar bestuur, gerechtigheid (inclusief waarheidsvinding), compensatie, herdenking en mensenrechten educatie. 

Vicaris-generaal van de Rooms Katholieke kerk, Esteban Kross, heeft tijdens de gebedsdienst voor vrede en rechtvaardigheid, op eloquente wijze recht gedaan aan de betekenis van verzoening. Hij nam stelling tegen de pogingen, slachtoffers, nabestaanden en verdachten het recht op recht te ontnemen. Hij drong aan op respect voor de onafhankelijke rechtsgang, waarvan waarheidsvinding de grondslag vormt. Recht als grondslag van verzoening. Het is in lijn met de dichtregel van ons volkslied: recht en waarheid maken vrij.

De president zegt ook 'verzoening' na te streven. Ik schrijf het echter in dit geval tussen haakjes, om in het publieke discours begripsverwarring te voorkomen. De president wil immers met zijn zelfamnestiewet en oneigenlijke toepassing van artikel 148 van de Grondwet, het 8 december strafproces obstrueren en stopzetten. Terwijl artikel 131 lid 3 van de grondwet, elke inmenging in een lopend strafproces verbiedt.

De president, tevens hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces, schendt met dit egocentrisch machtsmisbruik, de mensenrechten van slachtoffers, nabestaanden en (onschuldige) verdachten. Zij hebben volgens het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens, waar Suriname partij bij is, recht op een eerlijk proces. Door het schenden van hun rechten brengt de president hen moreel leed toe. Hij ontzegt hen closure. Deze onmenselijke wreedheid kwetst diep, creëert nationaal wantrouwen en staat haaks op de geest van verzoening.

De esprit van verzoening is vrucht van de empathie. Zonder begrip en respect voor het rechtsverlangen van landgenoten die hun geliefden door misdrijven tegen de menselijkheid kwijtraakten, is verzoening een holle frase. Of erger, een schaamlap voor rechteloosheid.

Theo Para

Jazz en R&B-zanger Al Jarreau op 76-jarige leeftijd overleden

Al Jarreau vooral bekend door nummers als 'Roof Garden' en 'We're in this love together'

Zanger kon ook als geen ander muziekinstrumenten nabootsen met zijn stem


Jazz en R&B-zanger Al Jarreau is vandaag, zondag 12 februari 2017, op 76-jarige leeftijd overleden. Dat maakte het management van de zanger bekend op zijn website. Jarreau is bekend van de nummers 'We're in this love together' en het thema van de tv-serie 'Moonlighting'. 

Hij werd onlangs opgenomen in een ziekenhuis in Los Angeles, waarna hij zijn afscheid van de muziekbusiness aankondigde. Hij is vanochtend overleden in het ziekenhuis, meldt zijn woordvoerder.

Aan de vooravond van de uitreiking van de Grammy Awards in de VS, rouwt de Amerikaanse muziekgemeenschap om het overlijden van de 76-jarige zanger Al Jarreau. Al Jarreau won tijdens zijn carrière zeven Grammy Awards.
Al Jarreau begon zijn carrière in de jaren '60 en mocht al snel enkele televisie-optredens doen bij onder anderen Johnny Carson. Hij bracht zijn eerste album 'We got by' pas uit in 1975.


Jarreau maakte vooral in de jaren '70 en '80 furore met nummers als 'Roof garden', 'We're in this love together' en het themanummer van de Amerikaanse televisieserie 'Moonlighting'.

In 2011 kreeg hij een ster op de Hollywood Walk of Fame.


De zanger en componist is bekend voor zijn vaak geïmproviseerde scatzang. Hij kon ook als geen ander muziekinstrumenten nabootsen met zijn stem.
(Red. De Surinaamse Krant/RTL Nieuws/VRT Nieuws/Twitter/TMZ)

Sharman (VHP): 'Het lijkt alsof de criminelen de macht in het land hebben'

'KPS kan op gegeven moment beschouwd worden als padvinders of vogelverschrikkers'

'Deel budget ministerie van Defensie zou aan het KPS gegeven kunnen worden om criminaliteit te bestrijden'


'Het lijkt alsof de overheid niet serieus is om de harde criminaliteit aan te pakken', aldus het VHP-parlementslid Dew Sharman vandaag, zondag 12 februari 2017, in de webeditie van het Dagblad Suriname. 

'Doordat het Korps Politie Suriname (KPS) niet optimaal kan optreden, zal zij ook inboeten aan gezag.' Sharman vreest dat het KPS op een gegeven moment beschouwd zal worden als padvinders of vogelverschrikkers. 'Ze kunnen alleen een zuur gezicht opzetten tegen de kruimeldieven.'

Als het KPS het gezag kwijt is als instituut duurt het een hele poos voordat men dit terug kan winnen, aldus Sharman. De criminaliteit slaat toe mede doordat het KPS verzwakt is. 'Het lijkt alsof de criminelen de macht in het land hebben. Als het KPS nu krachtig zou optreden, zou dit een boost zijn voor het gezag van de politie.'

Het is niet te ontkennen, dat het KPS uiteraard ook de middelen hiervoor nodig heeft. 'Je kan een politieagent niet met een klein pistool sturen, terwijl de rover met een karabijn rondloopt.' Daarom is er behoefte aan een gedegen plan van aanpak, waarvoor er financiële middelen vrijgemaakt moeten worden door de regering.

Er kan ook budget vrijgemaakt worden van het ministerie van Defensie, geeft Sharman als aanbeveling. 'Een defensieapparaat hebben we nodig, maar momenteel zitten we niet in een oorlogssituatie waarbij we een paraat leger moeten hebben. Een deel van het budget kan dit ministerie aan de KPS geven om de criminaliteit te bestrijden.'

Ook de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, is zich ervan bewust dat het gebrek aan kapitaal tot nare gevolgen kan leiden voor zowel het KPS als de samenleving. 'Gebrek aan geld is een groot probleem binnen het KPS', zei de bewindsvrouwe onlangs nog tijdens het jaarafsluitingsfeest van het KPS. Daarom hoopt zij, dat de lening van de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) goedgekeurd wordt.

Het afgelopen jaar heeft de minister van Financiën een bedrag van 750.000 Amerikaanse dollar vrijgemaakt voor het ministerie van Justitie en Politie. Hiermee zijn gereviseerde Japanse auto’s aangeschaft voor de bestrijding van de criminaliteit.

In 13 maanden tijd heeft ministerie van SoZaVo 487.000 voedselpakketten verstrekt

Regering vraagt zich af of verstrekken voedselpakketten nog wenselijk is


Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft in de afgelopen periode een aantal van 487.000 voedselpakketten landelijk verstrekt. Minister Christine Polak zei vrijdag in De Nationale Assemblee (DNA), dat de distributie van deze pakketten in twee fasen is geschied, zo bericht het Dagblad Suriname vanochtend, zondag 12 februari 2017, op haar website. In de eerste fase werden 7.000 voedselpakketten landelijk van december 2015 tot februari 2016 verstrekt en in de tweede fase ongeveer 480.000 verstrekt van maart tot en met december 2016. 

Het ministerie is volgens de bewindsvrouwe momenteel bezig met de evaluatie en de herstructurering van de distributie. Het volgend traject begint pas wanneer het herstructureringsplan af is.

Belangrijk volgens Polak is, dat de regering nagaat of het verstrekken van voedselpakketten nog wenselijk is. Het verstrekken van voedselpakketten werd in 2015 door de regering ingevoerd om de meest behoeftigen in de samenleving steun te bieden om de crisis te overbruggen.

Bij minuut 34.41 begint de minister haar betoog over voedselpakketten:


Enkele maanden geleden ontstond nog een ophef in de gemeenschap toen president Desi Bouterse in het NDP-partijcentrum Ocer bekendmaakte, dat partijleden die belast waren met de distributie van deze pakketten, deze hadden verduisterd. Hier waren ook leden van het Nationaal Leger bij betrokken. Kort daarna werden door de militaire politie (MP) levensmiddelen ter waarde van meer dan een miljoen Srd in beslag genomen. Bij een inval werden zeven verdachten aangehouden voor diefstal, deelname aan criminele organisatie en heling.

Karta-Bink (PL) hekelt 60% eigen betaling operatiekosten door patiënten

Politica plaatst vraagtekens bij werkwijze Staatsziekenfonds

'Als een verzekerde zoveel moet bijbetalen uit eigen zak, dan is een verzekerde toch niet verzekerd?'


'Het is al geruime tijd zo, dat patiënten voor 60% moeten inkomen bij operaties.' Dit zei het Pertjajah Luhur (PL)-Assembleelid Ingrid Karta-Bink vrijdag in De Nationale Assemblee (DNA). De politica vroeg zich af waarom het Staatsziekenfonds (SZF) zo'n regel hanteert, omdat de verzekeraar evengoed zelf de 60% kosten kan dragen en de 40% voor de patiënt kan overlaten, zo schrijft het Dagblad Suriname zondag 12 februari 2017 op haar website.

'Ik heb nu een geval van een leerkracht die 20 dienstjaren heeft en een schedeloperatie moet ondergaan, die Srd 30.000 kost. Volgens deze regeling moet zij nu Srd 18.500 uit eigen zak neertellen. Als een verzekerde zoveel moet betalen, is een verzekerde toch niet verzekerd?', stelde Karta-Bink.

Zij vroeg de regering of er andere kostenmodellen zijn om patiënten de nodige verlichting te bieden. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid voerde aan, dat deze regeling al jaar en dag door het SZF wordt gehanteerd. Volgens de minister is er een mogelijkheid, dat de patiënt bijstand vraagt aan het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Via een bepaalde vermogenstoets kan hiernaar gekeken worden. Ook het ministerie van Volksgezondheid kan de nodige ondersteuning bieden.

Slechts medicamenten, die in de nationale geneesmiddelenklapper voorkomen, worden kosteloos bij een voorgeschreven recept van een arts door de verzekeraar verstrekt. Volgens de bewindsman moet de patiënt wel betalen wanneer artsen medicamenten voorschrijven die niet in de klapper voorkomen.

Volgens de minister heeft de regering in de afgelopen periode er aan gewerkt om bepaalde minpunten met betrekking tot het verstrekken van medicamenten weg te werken. Zo is de bijdrage van Srd 1 of Srd 2 bij recepten een tijdje geleden afgeschaft. In de gemeenschap is reeds geruime tijd ontevredenheid over de wijze waarop de verzekeraar omgaat met medicamenten. Zo wordt op het ene moment niet voor een bepaald medicament betaald, maar op een ander moment wel, terwijl deze medicijnen wel in de geneesmiddelenklapper voorkomen.

Volgens Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) worden patiënten verplicht te betalen, omdat deze medicamenten niet voorradig zijn. Zij wil dat de regering ingrijpt. Pengel voerde aan dat de regering als taak heeft er voor te zorgen dat medicijnen beschikbaar zijn. Deze middelen worden voornamelijk via het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) geïmporteerd. Indien het medicament niet in voorraad is en een andere importeur dat wel heeft geïmporteerd, dan moet er wel voor worden betaald. Nu is een contract met BGVS ondertekend, zodat het bedrijf betere prognoses kan maken over bestellingen en looptijden.

SoZaVo begint dinsdag 14 februari uitbetaling Financiële Bijstand over februari

Uitbetaling geschiedt tot en met 28 februari 


Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft bekendgemaakt dat de uitbetaling van Financiële Bijstand over de maand februari 2017 in diverse districten vanaf dinsdag 14 februari zal plaatsvinden. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, zondag 12 februari 2017, op haar website.

Degenen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen zich melden te Paramaribo bij de afdeling Administratie Uitbetaling Sociale Voorziening (AUSV) aan de Gemenelandsweg.

De uitbetaling zal tot en met 28 februari 2017 plaatsvinden.

Op woensdag 1 maart hebben laatkomers nog een mogelijkheid om zich te melden.

De financiële middelen zijn door het ministerie van Financiën vrijgemaakt en er zal meteen overgegaan worden tot uitbetaling.

Het ministerie heeft deze maand tijdig over kunnen gaan tot betaling.

Peruaanse autoriteiten hebben jacht geopend op oud-president Alejandro Toledo

Toledo zou vanuit Frankrijk naar VS zijn gereisd om vandaar door te vliegen naar Israël 


De Verenigde Staten zou volgens bronnen binnen het Peruaanse ministerie van Binnenlandse Zaken weigeren mee te werken aan de arrestatie en uitlevering van oud-president Alejandro Toledo. Toledo wordt gezocht in verband met een omkopingszaak en is waarschijnlijk naar de VS gereisd waar hij een vlucht wil nemen van San Francisco naar Israël, melden woordvoerders van de Peruaanse regering. 

De VS heeft een uitleveringsverdrag met Peru, maar Israël niet. Volgens het Peruaanse Openbaar Ministerie heeft Interpol 190 landen gewaarschuwd om Toledo te helpen vinden, maar staat hij niet op de lijst met gezochte personen.


Volgens de Peruaanse rechter moet Toledo in ieder geval voor achttien maanden de cel in zodat aanklagers verder onderzoek kunnen doen naar de corruptiezaak waarmee omgerekend zo'n 20 miljoen euro zou zijn gemoeid.

Dat Toledo Israël als reisbestemming kiest komt ookm omdat de vrouw van Toledo een Israëlisch staatsburger is. Ook is Toledo goed bevriend met de omstreden Israëlische zakenman Yosef Maiman die ook in de omkopingszaak wordt genoemd.Toledo moet voor de gevangenis in, omdat hij 'het hoge ambt van het presidentschap misbruikt heeft om een illegaal pact te sluiten bij het verkopen van een project voor de aanleg van een snelweg', concludeerde de rechter.

Het internationale bouwbedrijf Odebrecht heeft toegegeven steekpenningen aan onder andere Toledo te hebben gegeven in ruil voor een opdracht.

Toledo, die president was tussen 2001 en 2006, ontkende vorig weekend elke betrokkenheid. Hij verbleef op dat moment in Frankrijk en zou vanaf daar naar de VS zijn gereisd. Zijn advocaat zei tegen lokale media dat hij zijn cliënt heeft aangeraden niet terug te keren naar Peru.

(Red. De Surinaamse Krant/NU.nl/Reuters/ANP/Twitter/Noticias Peru/La Republica)

http://larepublica.pe/politica/847678-alejandro-toledo-estados-unidos-informa-al-peru-que-no-detendra-al-expresidenteAlejandro Toledo: Estados Unidos informa al Perú que no detendrá al expresidente

Las autoridades de los Estados Unidos informaron al Ministerio del Interior peruano que no capturarían al exmandatario Alejandro Toledo si abordaba el vuelo a Israel, a pesar de que hay una orden internacional de detención de la Interpol.

Las autoridades de los Estados Unidos informaron al Gobierno peruano que no detendrían al expresidente Alejandro Toledo, a pesar de que sobre él pesa una orden de captura internacional.

PUEDES VER: Alejandro Toledo estaría a punto de abordar vuelo de Estados Unidos a Israel

Según la agencia Reuters, las autoridades nortamericanas informaron al Perú que le permitirán a Toledo abordar este sábado un vuelo desde su territorio hacia Israel. Se sabe que el expresidente compró los pasajes para abordar el vuelo a las 11 de la noche (hora peruana) del sábado, pero todo indica que no tomó el avión.
La fuente del Ministerio del Interior reveló que no se ha aclarado por qué los Estados Unidos se niegan a detener al expresidente, a pesar de que el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ha ejercido presión para que el Gobierno de los Estados Unidos cambie su decisión.
Al ser consultado por Twitter sobre el inminente viaje de Toledo, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, señaló que si bien hay una orden de captura de Toledo, la decisión de impedirle abordar el avión la tomará el país norteamericano.
"Las hay (orden de captura y recompensa). Ejecutarlas depende cada país. Nosotros no podemos imponer nada a las autoridades de los USA", tuiteó el ministro.

Nog geen akkoord tussen regering en Bond van Leraren over herwaarderingsprogramma

BvL heeft regering ultimatum gesteld dat maandag 13 februari afloopt


De raadsadviseurs die onderhandelen met onderwijsbonden hebben nog geen overeenkomst bereikt met de Bond van Leraren (BvL) over het herwaarderingsprogramma van de onderwijsgevenden. Met de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) is wel een akkoord bereikt. De BvL had de regering een ultimatum gesteld tot morgen, 13 februari. 

Afgelopen vrijdag was er weer overleg met de onderwijsbonden zonder dat er spijkers met koppen werd geslagen.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat vandaag, zondag 12 februari 2017, verder gesproken zal worden met de BvL.

De Staat en de BvL moeten morgen weer voor de rechter verschijnen. De BvL had gesteld dat er uiterlijk 13 februari een oplossing moest zijn bereikt met de regering. De rechter had voorgesteld om via dialoog een oplossing te bereiken.

De BvL heeft te kennen gegeven inspraak te willen hebben in de financiële paragraaf van het herwaarderingsprogramma. Volgens Wilgo Valies, voorzitter van de BvL, kan de regering niet eenzijdig bepalen wat de lonen van de onderwijsgevenden moeten zijn. De regering heeft vanaf oktober vorig jaar een maandelijkse tegemoetkoming verstrekt aan de leerkrachten van Srd 300 als voorloper op het herwaarderingsprogramma. Voor januari en februari werd dat bedrag verhoogd met Srd 200.

Het is alom bekend, zo schrijft Starnieuws althans, dat de overheid geen geld heeft om een forse loonsverhoging toe te kennen aan leerkrachten. Uiterlijk april moeten ook de ambtenaren een loonaanpassing krijgen. Het is nog niet duidelijk waar de regering het geld vandaan gaat toveren.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Minister Van Dijk-Silos stort zich inhoudelijk op sporttest bij Korps Politie Suriname

Politiebond blijft volhouden dat sporttest onrechtmatig is


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie gaat het wettelijk kader voor de sporttest voor bevordering van politieambtenaren evalueren. Zij zal ook nagaan of de juiste procedure is gevolgd om de sporttest onderdeel te maken van de beoordeling van politieambtenaren. Dat zijn de bewindsvrouw en het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) eerder deze maand overeengekomen. Dit zegt Van Dijk-Silos vandaag, zondag 12 februari 2017, in de webeditie van de Ware Tijd.

De SPB blijft namelijk van mening dat de sporttest onrechtmatig is. De minister belooft, dat als het wettelijk kader ontbreekt, dit in orde zal worden gemaakt. Voor haar staat wel vast, dat de sporttest onderdeel blijft van het bevorderingsbeleid van het Korps Politie Suriname.

De minister, korpsleiding en de bond hebben afspraken gemaakt over de werkwijze in afwachting van het moment dat de rechtmatigheid van de sporttest en de uitvoering volledig zullen zijn uitgezocht. Partijen hebben situaties vastgesteld, waarin aan korpsleden voorlopige vrijstelling wordt verleend, die vanwege een overmachtsituatie niet kunnen deelnemen aan de test. Van Dijk-Silos kan zich niet voorstellen, dat in het verleden bevorderingen van politieambtenaren zijn tegengehouden, omdat er van hun geen sporttest is afgenomen of doordat zij de test niet hebben behaald vanwege medische redenen.

Aan het gesprek nam ook deel sportdeskundige Michael Watson. Hij heeft partijen geadviseerd over de gangbare didactische mogelijkheden bij het beoordelen van agenten. Zowel de minister, de korpsleiding als de SPB vinden, dat de beoordelingsnormen veel te streng zijn en daaromtrent heeft Watson enkele voorstellen gedaan.

De politieambtenaren worden op drie onderdelen getest en het was zo, dat de ambtenaren voor alle drie een doel moesten halen om de gehele test succesvol af te ronden. De bewindsvrouwe vergelijkt dat doel met het hoogst mogelijke cijfer, een tien, dat een kandidaat zou kunnen halen. Zij vindt niet dat van de politieambtenaar verwacht mag worden, dat hij of zij voor elk onderdeel een tien moet halen.

Er is nu echter afgesproken, dat hij of zijvoor de drie onderdelen gemiddeld een zes moet behalen en minimaal een vier voor een onderdeel. De minister zal de afgekeurde bevorderingen naar aanleiding van een niet behaalde sporttest van de afgelopen periode ook evalueren. Agenten die vanwege een aantoonbare overmachtsituatie de sporttest niet hebben behaald of niet hebben gemaakt, zullen opnieuw daartoe in de gelegenheid gesteld worden.

Reina Raveles toch weer aangesteld als directrice ministerie van HI

Raveles heeft alle ondersteuning van de staf, reden voor minister Welzijn om haar weer aan te stellen


Reina Raveles is door minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme teruggeplaatst als departementsdirectrice. Zij was door voormalig minister Sieglien Burleson in januari ontlast uit deze functie, maar daarover ontstond ontevredenheid binnen de NDP. 

Volgens Burleson was er verschil van inzicht tussen haar en Raveles. Sommige zaken zouden niet met de minister zijn gecommuniceerd, waardoor zij bepaalde besluiten van buiten moest vernemen. 

Welzijn bevestigt vandaag, zondag 12 februari 2017, op Starnieuws dat Raveles terug is op haar post. Dit is gebeurd na stafleden te hebben geraadpleegd. Zij heeft alle ondersteuning van hen en dat vormt voor Welzijn voldoende basis om Raveles weer aan te stellen als directrice.

Pluimveesector hoopt dat nieuwe wet inzake inspectie vleesproducten geen dode letter wordt

Zorgen onder pluimveehouders over handhaving van de wet en over inspectie


De pluimveesector hoopt dat de wet Inspectie vlees- en overige dierlijke producten, die afgelopen week werd aangenomen door De Nationale Assemblee, geen dode letter wordt. Deze wet beoogt de export van vlees- en vleesproducten te ondersteunen, ordening van de sector, het bewaken van voedselveiligheid en het vergemakkelijken van ondernemen. Belanghebbenden maken zich echter zorgen over onder andere de handhaving, aldus de Ware Tijd in haar webeditie van vandaag, zondag 12 februari 2017.

De Associatie Pluimvee Sector Suriname juicht het toe dat de overheid de situatie in de sector met wet- en regelgeving wil aanpakken.

Peter van Dijk, commissaris van de associatie, vraagt zich echter wel af hoe het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, de inspectie bij de pluimveesector zal doen, als nu al de controle bij de veebedrijven onder de maat is. 'De uitvoering is belangrijk en ik hoop dat dit daadwerkelijk leidt tot verhoogde voedselveiligheid in Suriname.'

Hij verwijst bijvoorbeeld naar de verkoop van kippenvlees door onder anderen groothandelaren. 'Je rijdt langs en de producten worden gewoon buiten verkocht. Wat voor die dag niet verkocht is gaat weer in de koeling om morgen opnieuw buiten verkocht te worden.' Hij noemt dit heel ongezond.

De voorzitter van de Veehoudersbond Suriname, Mukesh Ramlagan: 'Er is in geen jaren controle gedaan.' Volgens hem hebben de boeren voortdurend aangedrongen op controle, maar daar komt niets van terecht. Hij benadrukt dat inspectie, maar bovenal onderzoek noodzakelijk is om de positie van de sector te kunnen vaststellen.

Een ander belangrijk aspect is transparantie. Er gebeuren nog tal van zaken in de sector waarvan weinigen kennis dragen en die voedingsbodem zijn voor corruptie, zegt hij.

Van Dijk hoopt dat de wet bijdraagt tot productieverhoging en eerlijke concurrentie. Hij denkt bijvoorbeeld aan de import van kipdelen, maar ook onder de lokale producenten moet er geen oneigenlijke concurrentie zijn. Lokale ondernemers zijn in staat om zo'n tien miljoen kippen op jaarbasis te kweken.

Zo'n dertig 'kleine' aandeelhouders DSB richten vereniging op

Aandeelhouders vinden dat hun belangen onvoldoende worden behartigd 

- Onvrede over positie Assuria met 44% van de aandelen bij DSB
- Bij wet mag aandeelhouder niet meer dan 20% aandelen hebben bij bankinstelling


Een dertigtal aandeelhouders van De Surinaamsche Bank (DSB) heeft besloten een vereniging op te richten. DSB heeft enkele duizenden kleine aandeelhouders. Hun belangen worden onvoldoende behartigd, omdat zij niet verenigd zijn, vindt de initiatiefgroep die bezig is met de oprichting van de Vereniging van aandeelhouders bij DSB, zo bericht Starnieuws vandaag, zondag 12 februari 2017. 

Directe aanleiding tot deze stap is de schorsing van algemeen directeur Sigmund Proeve door de Raad van Commissarissen bij DSB op 19 januari. Aandeelhouders vinden, dat Assuria met 44% van de aandelen bij DSB in feite bepaalt wat de koers van de bank is. Bij wet mag een aandeelhouder niet meer dan 20% van de aandelen hebben bij een bankinstelling. De kleine aandeelhouders vinden dat de overgangsperiode al voorbij is, maar Assuria heeft nog steeds een dikke vinger in de pap.

Na de schorsing van Proeve hebben Assuria en de Staat, als grootaandeelhouders, bekendgemaakt dat zij DSB met kapitaal zullen ondersteunen. De initiatiefgroep vindt dat hierdoor de aandelen van Assuria zullen toenemen.

De aandeelhouders die met het initiatief zijn gekomen om zich te verenigingen, hebben een notaris in de arm genomen die bezig is de statuten af te ronden. Komende week zal volgens verwachting de organisatie worden geproclameerd. De initiatiefnemers willen de belangen van de kleine aandeelhouders behartigen, waardoor hun stem ook gehoord zal worden. De duizenden aandeelhouders zijn versnipperd waardoor zij niet kunnen eisen om ook vertegenwoordigd te zijn in de raad van commissarissen.

De kleine aandeelhouders wensen ook medezeggenschap in belangrijke ontwikkelingen bij de bank. Zij willen dat de Bankwet volledig wordt nageleefd, waardoor het niet mogelijk is dat een aandeelhouder meer dan 20% van de aandelen bezit.

De Raad van Commissarissen moet nog groen licht krijgen voor het ontslag van Proeve op een aandeelhoudersvergadering, die uiterlijk 18 maart moet worden gehouden.

Oppositie protesteert tegen 'dictatoriale wijze' waarop DNA-voorzitster beslist over voortzetting vergaderingen

Gezamenlijke oppositie protesteert tegen ongehoorde structurele gang van zaken 

'Leiding DNA moet geen misbruik maken van de macht van de hamer om politieke munt te slaan'


De gezamenlijke oppositie in De Nationale Assemblee (DNA) heeft de openbare vergadering afgelopen vrijdag rond half negen 's avonds, anderhalf uur later dan waarvoor zij geconvoceerd was, verlaten. Met haar vertrek protesteert de oppositie tegen de dictatoriale wijze waarop de voorzitster van het parlement, Jennifer Geerlings-Simons, besluiten neemt over voortzetting van vergaderingen, buiten de tijden waarop leden zijn geconvoceerd. Dit heeft een structureel karakter gekregen, aldus de VHP in een vanochtend, zondag 12 februari 2017, uitgebracht persbericht.

Zo waren de leden van DNA geconvoceerd voor half tien 's morgens tot zeven uur 's avonds op de bewuste dag. Maar, de voorzitster heeft de vergadering voortgezet tot ongeveer een uur in de ochtend van de volgende dag, zaterdag (gisteren) dus.

Deze werkwijze van de voorzitster is in strijd met alle ethische regels, die gehanteerd worden bij het beleggen van vergaderingen. Juist in het huis van de democratie merken DNA-leden, dat zij structureel geen inspraak duldt bij de planning en de voortzetting van de vergaderingen. De oppositie is van oordeel, dat ondanks het verschil in politieke ideologie en opvattingen, de leiding van het parlement op een democratische, respectvolle en menswaardige wijze moet omgaan met leden en dat geen misbruik moet worden gemaakt van de 'macht van de hamer' om politieke munt te slaan.

De leiding van de DNA zou zich juist boven partijen moeten stellen en op objectieve wijze leiding moeten.

Helaas merkt de oppositie, dat leden constant beperkt worden bij het stellen van kritische vragen, die betrekking hebben op de controle van het beleid van de regering bij de uitvoering van het beleid. Terwijl juist een falende controle heeft geleid tot de huidige crisis.

Overigens, de oppositie is blij, dat de vele voorstellen, die zij heeft gedaan bij de behandeling van de wet instelling Kustwacht, zijn overgenomen. Zij staat achter een goed functionerende Kustwacht, die in staat moet worden gesteld om de territoriale wateren en de economische zone te beschermen

Germaine de Randamie schrijft geschiedenis

32-Jarige De Randamie 1e Nederlandse vrouwelijke wereldkampioen binnen MMA-organisatie

(Bron foto: AP)

De 32-jarige Germaine de Randamie heeft zich gistervond (lokale tijd) in het Amerimkaanse Brooklyn, New York, verzekerd van de UFC-vedergewichttitel (Ultimate Fighting Championship). De Utrechtse werd zodoende de eerste Nederlandse vrouwelijke wereldkampioen ooit binnen de grootste MMA-organisatie (Mixed martial arts)van de wereld, zo berichten vanochtend, zondag 12 februari 2017, onder andere het AD, De Telegraaf en de NOS.

De Randamie versloeg de Amerikaanse Holly Holm, die eerder de kampioensgordel in de bantamgewichtdivisie won.

De 32-jarige Iron Lady werd na vijf ronden door de jury aangewezen als winnares (drie keer 48-47) en werd zo de eerste kampioen in het vedergewicht bij de vrouwen ooit. De divisie was nieuw opgericht door de UFC. De bond had al een vlieggewicht- en bantamgewichtdivisie voor vrouwen.

Na afloop van het gevecht tussen De Randamie en Holm was er enige commotie vanwege enkele klappen van de Nederlandse die in twee rondes vlak na de bel zouden zijn uitgedeeld. Direct na de bekendmaking van de uitslag stelde De Randamie: 'Het gebeurde in het heetst van de strijd. Zo ben ik niet.' (zie video onderaan)
Desondanks trakteerde een klein gedeelte van het publiek in Brooklyn de Nederlandse op boegeroep. Nederland had eerder wel een mannelijke wereldkampioen. In 1998 veroverde Bas Rutten de zwaargewichttitel.
De wedstrijdcarrière van de Nederlandse in de vechtsport kende 18 jaar geleden een glansrijk begin. De Randamie bleef ongeslagen in de 46 professionele muay thai-partijen die ze vocht. Dat leverde haar maar liefst tien wereldtitels op.
Ze werd daar onder meer wereld- en Europees kampioen.

Toen ze overstapte naar MMA verklaarden veel mensen haar dan ook voor gek. 'Dit hadden heel veel mensen niet verwacht', vertelde ze deze week in gesprek met de NOS. 'Inclusief ikzelf, moet ik eerlijk zeggen, haha.''Welgeinformeerd', Radio Tamara, over slavernijverleden in Rijksmuseum en Wildersfobie

Panel bespreekt met Noraly Beyer (oud-NOS Journaal-lezeres) en Coen van Galen (Radboud Universteit Nijmegen) actie om slavenregisters in Suriname te openbaren 

8 Decemberproces voor zoveelste keer getraineerd, maar, hoe nu verder?


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma 'Welgeinformeerd' van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondag 12 februari 2017 weer diverse interessante, prikkelende actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur (Nederlandse tijd) onder andere aandacht voor:1) Het Rijksmuseum in Amsterdam gaat in 2020 een tentoonstelling houden over het Nederlands slavernijverleden. Dit initiatief is algemeen zeer positief ontvangen in de Nederlandse Afro gemeenschap en de betrokken landen in Afrika en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Velen hebben de hoop uitgesprokenm dat deze tentoonstelling zal bijdragen aan verbetering en vooral verdieping van de relaties tussen de betrokken bevolkingsgroepen.

2) 14% Van de Surinaamse kiezers stemt op de PVV, zo is gebleken uit een speciaal kiezersonderzoek. Voor veel Surinamers een onbegrijpelijke keuze, die anderzijds begrijpelijker wordt als de toelichting aangeeftm dat het vooral gaat om de 'Haagse hindoes', die per definitie tegen moslims zijn, zoals ook Geert Wilders en zijn PVV. Wat moeten wij als samenleving met dit gegeven, ervan uitgaande dat deze peiling ook werkelijkheid wordt op 15 maart?3) Nu lijkt het erop alsof vrijwel alle politieke partijen de ouderen op de een of andere wijze fors tegemoet willen komen. Er wordt door sommigen zelfs gepleit voor het weer terugbrengen van de AOW-pensioengerechtigde leeftijd naar 65 jaar. De vraag is natuurlijk of het argument van de op termijn onbetaalbaarheid van het pensioenstelsel nu ineens niet meer speelt. Wie houden wie voor de gek vragen politieke commentatoren zich af. En wij?

4) Wildersfobie? Een fractievoorzitter van een grote politieke partij in de Tweede Kamer is door de rechter veroordeeld voor twee ernstige strafbare feiten. Namelijk voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. De rechter heeft de veroordeelde ook nog een reprimande gegeven voor zijn 'een volksvertegenwoordiger onwaardige uitlatingen over het instituut onafhankelijke rechter'. Maar, geen enkele fractie durft het aan om een debat aan te vragen over hoe nu om te gaan met 'een voor misdrijven veroordeelde volksvertegenwoordiger, die ook nog geen respect heeft getoond voor de rechter'. Opnieuw een situatie die vergelijkbaar is met de situatie voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. Bange Kamerleden zonder enig moraal? En nu?

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

'Help Mee!!! Maak De Surinaamse Slaven Registers Openbaar!' Dat is het motto waaronder nu een crowdfundingactie loopt die wordt ondersteund door de Radboud Universiteit Nijmegen in de persoon van de historicus dr. Coen van Galen.


Verschillende prominente Surinamers en Surinaamse instellingen ondersteunen deze actie waaronder de Surinaamse oud-NOS Journaal lezeres Noraly Beyer. Beyer en Van Galen zullen ieder vanuit hun eigen invalshoek nadere informatie geven en van gedachten wisselen met het panel. Voor informatie ga naar www.ru.nl/slavenregisters.

Opnieuw en voor de zoveelste keer uitstel van voortzetting van het 8 December 1982 Proces in Suriname. 
Deze keer, omdat het Openbaar Ministerie in beroep is gegaan tegen het besluit van de Krijgsraad om het proces voort te zetten. De Krijgsraad baseert zijn mening op een grondwettelijk artikel dat zegt dat de nabestaanden van de slachtoffers recht hebben op afwikkeling van het proces binnen een redelijke en billijke termijn. En die is volgens de Krijgsraad al lang en breed overschreden. Tevens wijst de Krijgsraad erop, dat ingrijpen in een lopend strafproces volgens artikel 131 van de Grondwet verboden is.
De redactie tracht een van de betrokken juristen telefonisch te interviewen om tekst en uitleg te krijgen over de vraag, hoe nu verder.

Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Iwan Bottse en Max Sordam en de presentatie is in handen van Owen Venloo.


Het programma wordt zondagavond tussen tien uur en middernacht ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om middernacht, dat is acht uur in de avond Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

RO-minister Dikan trekt week lang langs dorpen in zuidoosten Suriname

Dikan bezoekt granman Bono Velantie en dorpen langs Tapanahoni-, Lawa- en Marowijnerivier


Minister Edgar Dikan is op werkbezoek in het zuidoosten van Suriname. Gedurende een week zal hij verschillende dorpen langs de Tapanahoni-, de Lawa-, en de Marowijnerivier aandoen. Gedurende zijn periode als minister van Regionale Ontwikkeling (RO), nu anderhalf jaar, heeft hij alle andere gebieden en bestuursressorten al bezocht.In het zuidoosten van het land was hij echter nog niet geweest, zo laat het ministerie zaterdag 11 februari 2017 weten.

Hij heeft de microwaterkrachtcentrale in de Gran Olo Sula/Tapanahonirivier bezocht. Hoewel de centrale nog niet officieel in gebruik is genomen, genieten het dorp Poeketie en directe omgeving nu al van de beschikbare energie.

De bewindsman, die gisteren zijn bezoek aan het gebied is begonnen, heeft inmiddels een ontmoeting gehad met Bono Velantie, de granman van de Ndjuka stam, op zijn residentie te Dritabiki. Met de dignitarissen en de plaatselijke bevolking werd een zogenoemde krutu gehouden.

Dikan wordt vergezeld van onder meer districtscommissaris August Bado van Sipaliwini/Tapanahonui, directeur Wensley Misiedjan van Duurzame Ontwikkeling Afro Surinamers Binnenland, directeur Inheemsen Nielton Grootfaam en directeur Leeroy Jack van Agrarische Ontwikkeling Binnenland.

Krant in Dominicaanse Republiek plaatst foto acteur Baldwin in plaats van Trump

El Nacional Dominicano biedt excuses voor hilarische vergissing aan......


Een krant in de Dominicaanse Republiek heeft in plaats van een foto van Donald Trump een persbureaufoto van acteur Alec Baldwin gepubliceerd, die in een tv-programma een imitatie van de Amerikaanse president ten beste geeft. 

De foto van ’Trump’ stond vrijdag op pagina 19 naast een portret van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in El Nacional Dominicano. De krant biedt zaterdag 11 februari 2017 excuses aan voor de vergissing.


Baldwin imiteert Trump in het wekelijkse satirische programma Saturday Night Live. Trump liet 15 januari via Twitter al laten weten het programma 'niet grappig' te vinden en 'echt slechte televisie'.
(Red. De Surinaamse Krant/El Nacional/Twitter/De Telegraaf)