vrijdag 17 februari 2017

Belgische peren vinden nieuwe afzetmarkt in Brazilië

Geschat wordt dat jaarlijks 25.000 ton peren naar Brazilië worden geëxporteerd


De volgende oogst Belgische peren zal ook naar Brazilië verscheept mogen worden. Dat kreeg federaal minister van Landbouw Willy Borsus (MR) te horen van zijn Braziliaanse collega Blairo Maggi. België trekt sinds 2014 aan de kar om Belgische peren naar Brazilië te kunnen exporteren, zo bericht Het Belang van Limburg vrijdag 17 februari 2017.

Eind vorige maand kwamen Borsus en Maggi in Brussel effectief tot een akkoord, nadat het federaal voedselagentschap (FAVV) en zijn Braziliaanse evenknie de sanitaire voorwaarden voor de export uitklaarden. De vereiste officiële publicatie van de Braziliaanse documenten is intussen gebeurd, zo kreeg Borsus vrijdag van Maggi te horen.


'De Belgische peren zullen geteeld moeten worden volgens zeer precieze regels, die onderhandeld en beschreven werden in het werkplan', aldus Borsus. 'Daarom zullen de peren die nu in België geteeld worden vanaf de volgende oogst 2017 geëxporteerd kunnen worden.'

De liberale minister verheugt zich over de nieuwe mogelijkheid voor de Belgische perenproducenten, die sinds het Russische embargo te kampen hebben met zware moeilijkheden.

'Meer dan veertig procent van de Belgische conférence-peren werd vroeger geëxporteerd naar Rusland, of ongeveer 140.000 ton', schetst Borsus nog. 'België exporteert momenteel slechts voor 150 miljoen euro aan landbouwproducten naar Brazilië. Het is dus een enorme potentiële markt die zich vandaag opent voor onze producenten en die geraamd wordt op 25.000 ton per jaar.'

Gouverneur George-Wout houdt ronde tafel gesprekken over hoe uit politieke situatie te geraken

'Hoe nu verder?'


Na afloop van een turbulente politieke week heeft gouverneur Lucille George-Wout vrijdag 17 februari, aan het begin van de avond, een beslissing genomen over de vraag ‘Hoe nu verder?’. Ze gaat volgende week een ronde tafel gesprekken voeren om te bepalen wat de beste beslissing is in de huidige politieke situatie. 

Het Kabinet van de Gouverneur heeft het volgende persbericht uitgebracht:

‘De Gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout, heeft van de Voorzitter van de Staten van Curaçao bericht ontvangen over de uitkomst van de openbare vergadering van de Staten van heden, 17 februari 2017. 

In de vergadering zijn moties van wantrouwen aangenomen tegen de demissionaire ministers van het kabinet Koeiman, te weten minister K.A. Gijsbertha, minister S.F. Camelia-Römer, minister Z. Jesus-Leito en minister E.P. Rhuggenaath. Tevens is aan Minister-President Koeiman verzocht om de Gevolmachtigde minister E. Eisden ontslag te verlenen. 

Voorts is een motie aangenomen waarin de Staten de Gouverneur verzoeken om onverwijld het landsbesluit waarbij mevrouw Larmonie-Cecilia en de heer Cordoba ontslag is verleend in te trekken, en om alle rechtsgevolgen daarvan ongedaan te maken. 

Tenslotte is door de Staten een motie aangenomen waarin de Gouverneur wordt verzocht om mevrouw R. Larmonie-Cecilia aan te wijzen als formateur voor een te vormen interim-kabinet.

De Gouverneur zal naar aanleiding van de uitkomst van de vergadering van de Staten volgende week onder meer de Voorzitter van de Staten, de Ondervoorzitter van de Raad van Advies, de Minister van Staat, alsmede de fractieleiders uit de Staten uitnodigen voor consultatieve gesprekken.’

Bromfietser (38) overlijdt in Streekziekenhuis Nickerie na tegen elektriciteitspaal te zijn aangereden

Man raakt door nog onbekende reden met zijn brommer van zijn rijhelft


De 38-jarige Prawien Bhawan is donderdag na een eenzijdig verkeersongeval op de Fredericiweg te Hazard, Nickerie, in het drs. Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie overleden. Dit bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vrijdag 17 februari 2017.

Agenten troffen het slachtoffer zwaar gewond aan op het wegdek. Bhawan was niet aanspreekbaar. Ter hoogte van Staatsolie raakte hij door tot nog toe onbekende redenen van zijn rijhelft. Hij doorkruiste de weg en reed tegen een elektriciteitsmast aan.

Per ambulance werd Bhawan vervoerd naar het ziekenhuis, waar hij enkele uren later overleed.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Paasvakantie scholen VOS-niveau ingekort en Pinkstervakantie gaat niet door

Kortere vakantie om door staking onderwijsgevenden opgelopen achterstanden in te halen


Om enigszins de door de onlangs gehouden staking van onderwijsgevenden opgelopen achterstanden in te lopen heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) zich genoodzaakt gezien om de Paasvakantie in te korten voor scholen op VOS-niveau. 

Dit betekent dat voor het onderwijs op VOS-niveau de Paasvakantie zal zijn vastgesteld van 12 tot en met 23 april 2017. De school begint dus op maandag 24 april 2017.

Ook de Pinkstervakantie zal dit jaar komen te vervallen. Het besluit is intussen in een schrijven bekendgemaakt aan de voorzitter van het VOS-directeurenberaad, Balram Soemeer. Schoolonderzoeken, de repetitieweek en schoolprojecten zijn vanwege de staking van leden van de Bond van Leraren (BvL) en de Associatie van Leerkrachten in Suriname (ALS) binnen het onderwijs niet gehouden en uitgevoerd.

Het ministerie heeft ook het besluit genomen om de eindexamens van het VWO/HAVO te verschuiven met zeven schooldagen.

Vakbondsman Valies protesteert met klem tegen stopzetten '8er het Nieuws' bij STVS

Valies blijft volhouden dat programma is stopgezet in opdracht Kabinet van de President


Hoewel de leiding van de STVS zegt de uitzending van het actualiteitenprogramma '8er 't Nieuws' stopgezet te hebben, blijft vakbondsleider Wilgo Valies erbij dat vanuit het Kabinet van de President is ingegrepen. Dat heeft een medewerker van de STVS hem donderdagavond toevertrouwd, zo zei hij tijdens een persconferentie. Valies die voorzitter is van de Bond van Leraren (BvL) en van de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), was gast in het programma. Terwijl hij aan het woord was, werd de uitzending gestopt. 

Valies zal organisaties inlichten over deze kwestie en protesteert met klem tegen de gang van zaken. 

Shurley Lackin, eindverantwoordelijke bij de STVS, zegt vrijdag 17 februari 2017 tegenover Starnieuws, dat zij de uitzending gestopt heeft. Zij had de indeling van het programma eerder op de dag doorgenomen met de redactie. Zij heeft ook een draaiboek ontvangen van de uitzending waarin Valies niet voorkwam.

Dit is in korte tijd de tweede keer dat zij geconfronteerd is met een andere situatie dan doorgegeven. Er zullen maatregelen worden getroffen intern.

Gerold Sewcharan, advocaat van de onderwijsbonden, zei dat hier een grondrecht is vertrapt. Valies heeft zijn mening niet mogen geven via het programma dat abrupt is stopgezet. De advocaat zegt de verontrusting van Valies volledig te begrijpen. Hij benadrukte, dat de STVS een medium is van het volk, waar eenieder recht heeft om zijn mening te uiten. Zijn cliënt is beknot in het uiten van zijn mening.

Valies zei, dat de samenleving op de hoogte moet worden gesteld van de gang van zaken. Ook andere organisaties zullen worden ingelicht. Hij zei uitgenodigd te zijn voor het programma en werd ook keurig netjes ontvangen. Terwijl hij nog zijn zegje deed, werd ingegrepen. De samenleving moet dit krachtig afwijzen, meent Valies. Alle krachten zullen gebundeld worden om een sterk protest te laten horen, stelde Valies tijdens de persconferentie.

De vakbondsleider zei ook, dat een STVS-medewerker tegen hem zei, dat teruggegaan wordt naar de jaren tachtig. Valies vindt dat elk signaal van dictatuur en onderdrukking serieus moet worden genomen. Er moeten stappen ondernomen worden om de rechtsstaat te behouden, aldus de vakbondsleider.

Veel regen in Paramaribo afgelopen dagen

Regen zorgt voor nodige overlast....


Het was donderdag heel bewolkt en er viel veel regen in Paramaribo. In bepaalde delen waren er lokaal matige zware regenbuien merkbaar en in andere delen regende het bijna de hele dag. Boven het zuidelijk deel van Suriname zijn lokale onweersbuien. In bepaalde delen van het kustgebied was wateroverlast te merken, zo schrijft het Dagblad Suriname vrijdag 17 februari 2017. 

De I.T.C.Z. (Inter Tropical Convergence Zone) is mede-geactiveerd door een langstrekkende storing, schrijft de Meteorologische Dienst op haar website. De onderste laag is vochtig.

Er volgen meer perioden met licht tot matig lokaal zware regenbuien. Geïsoleerde onweersbuien zijn ook niet uitgesloten. De wind komt voornamelijk uit het noordoosten met snelheden tussen 0 en 20 km per uur. Van tijd tot tijd is het winderig.

Kort voor en tijdens buien vormen zich eveneens sterke windstoten. Hetzelfde weerbeeld zette zich vrijdag ook voort. (Bron foto: Ricky Bahadoersingh/Dagblad Suriname)

Koeiman: 'Er is een poging geweest om Statenlid van MAN om te kopen'- Curaçao

Wie geld geboden hebben aan wie en wanneer is niet bekend....


Demissionair premier Hensley Koeiman heeft gisteren tijdens een persconferentie gezegd, dat er een poging is geweest om één van de Statenleden van zijn partij, MAN, om te kopen. Die zou in ruil voor het geld zijn steun aan de partij, dus aan regering moeten opzeggen. Dat meldt de Extra vrijdag 17 februari 2017. 

Het bewuste parlementslid ging niet op het aanbod in, maar heeft er bij Koeiman wel melding van gemaakt.

De demissionair premier wilde de identiteit van degene die benaderd was niet bekendmaken. Dat blijft binnenskamers, zei hij.

Koeiman zei er wel van overtuigd te zijn dat de persoon in kwestie de waarheid sprak. Wie geld geboden hebben en wanneer dat gebeurd is, is eveneens niet bekend.


Technisch niets mis met MD-toestellen van Insel Air

Vliegtuigen zijn op korte termijn weer inzetbaar


Naar verwachting zijn de MD-toestellen van Insel Air op korte termijn weer inzetbaar. Het Antilliaans Dagblad meldt vrijdag 17 februari 2017, dat de Nederlandse inspecteurs hebben geconstateerd, dat er technisch niets mis is met de toestellen. Ze zijn dus veilig. 

Alleen zijn er enkele procedurele administratieve zaken niet geheel volgens de regels verlopen. Dat heeft ceo Juni Sluis van Insel Air verklaard.

Hij zei dat de administratieve tekortkomingen intussen zijn verholpen en hoopt dat de Arubaanse luchtvaartautoriteiten snel het groene licht geven, zodat de toestellen weer kunnen worden gebruikt. De MD’s staan al drie weken aan de grond op Aruba, waar ze zijn geregistreerd.

Sindsdien moet Insel Air schipperen door van andere toestellen gebruik te maken. 'Het is een uitputtingsslag voor ons', aldus Sluis.

12 Jaar cel voor 20-jarige moordenaar van zijn Colombiaanse buurman (38) op Curaçao

Naast celstraf moet veroordeelde 6.500 gulden betalen aan familie slachtoffer


De moordenaar van de 38-jarige Colombiaan Orlando Mejia Ortiz is vrijdag 17 februari 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar geëist. De 20-jarige buurman van Mejia Ortiz stak deze op 5 oktober van het vorig jaar dood op de Antillenweg. Dit bericht Paradise FM. 

De rechter achtte doodslag bewezen. De dader met de initialen R.E.M. moet de familie ook ruim 6.500 gulden betalen onder meer voor de begrafeniskosten.

De rechter vond een gevangenisstraf voor M. gepast, ondanks de ernstige psychische problemen die de man al jaren heeft. Die leiden tot zeer agressief gedrag. De maatschappij moet daarom tegen de man worden beschermd, oordeelde de rechter.

Gilmar ‘Pik’ Pisas van MFK nieuwe voorzitter Staten Curaçao

Nieuwe vicevoorzitter Staten is Norberto Ribeiro van Korsou di nos Tur


Tijdens de Statenvergadering van vrijdag 17 februari 2016 zijn Statenvoorzitter Giselle McWilliam en vicevoorzitter Marilyn Alcala-Wallé afgetreden. In hun plaats zijn respectievelijk Gilmar ‘Pik’ Pisas van de MFK en Norberto Ribeiro van Korsou di nos Tur gekozen door de meerderheid in de Staten, zo bericht onder andere Paradise FM. 

Daarna zijn, net als dinsdag, moties aangenomen tegen de nog zittende zes demissionaire ministers, de gevolmachtigd minister en de vice gevolmachtigd minister, waarin het vertrouwen in hen is opgezegd.

Assemblee neemt wet Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs aan

Nieuwe arbeidswet moet voorkomen, dat uitzendkrachten worden uitgebuit 

Minister van Arbeid: 'Deze wet is niet bedoeld om flexibele arbeid tegen te gaan of te verbieden'


De Nationale Assemblee (DNA) heeft vrijdagochtend, 17 februari 2017, omstreeks kwart over één de wet Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs met algemene 34 stemmen aangenomen. Het betreft een volledige nieuwe arbeidswet die zich richt op regulering van uitzendbureaus. Dit wetsproduct zal moeten voorkomen, dat uitzendkrachten worden uitgebuit, zo schrijft Starnieuws. 

Diverse Assembleeleden hebben eraan bijgedragen dat de ontwerpwet met wijzigingen is aangenomen.

André Misiekaba (NDP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, merkte op dat met de aanpassingen rekening gehouden is met verschillende visies. De werking van de wet zal worden geëvalueerd.

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid zei, dat met deze wet wordt ingespeeld op de ontwikkelingen en uitdagingen van flexibele arbeid die ons land sinds de jaren negentig kent. Opeenvolgende regeringen hebben geprobeerd om met wetgeving controle te krijgen op de ongewenste ontwikkelingen rondom flexibele arbeid. Uitzendwerk als vorm van flexibele arbeid is door de jaren heen steeds meer ten koste gegaan van vastwerk en traditionele werkrelaties. Toch benadrukt het ministerie van Arbeid, dat deze wet niet bedoeld is om flexibele arbeid tegen te gaan of te verbieden. Integendeel, deze wet biedt perspectieven aan uitzendbureaus en inleenbedrijven om het verschil qua rechtspositie van arbeidskrachten tussen uitzendwerk en vastwerk te verkleinen en met een beetje goede wil zelfs te nivelleren, aldus het ministerie van Arbeid in een persbericht.

Het fenomeen van uitzendwerk en contractarbeid in Suriname vindt zijn oorzaak in de toenemende concurrentie en globalisering in de wereld vanaf het einde van de vorige eeuw. Sindsdien begonnen niet-traditionele arbeidsrelaties steeds meer gecompliceerde vormen aan te nemen. Uitzendwerk is bedoeld voor tijdelijk werk, hoge seizoenpieken, of als opstap naar een vaste dienstbetrekking. Echter is gebleken, dat puur om winstoogmerk een aanzienlijk deel van de uitzendbureaus en inleenbedrijven, uitzendwerk heeft gebruikt omwille van goedkope arbeidskrachten. Soms gebeurde dat met de bedoeling om vaste werknemers van bedrijven te vervangen. Over het algemeen worden niet eens basale arbeidsrechten toegekend aan uitzendkrachten. Zo raken uitzendkrachten steeds weer tussen wal en schip in de driehoekige rechtsverhouding tussen enerzijds uitzendbureau en inleenbedrijf en anderzijds de uitzendkrachten.

Het is het ministerie bekend, dat bepaalde uitzendbureaus en inleenbedrijven het principe van decent work wel steeds hebben toegepast bij uitzendwerk. Als het aan dat deel lag, was deze wet misschien niet nodig. In elk geval zal met deze wet het malafide deel van het bedrijfsleven, zich niet langer meer kunnen verschuilen achter deze bedrijven.

De wet is vooral bedoeld voor dat deel van bedrijven dat zich slechts focust op maximaal winstbejag, waarbij op grove wijze uitbuiting plaatsvindt van arbeidskrachten. Uitbuiting van arbeidskrachten ongeacht hun status is in strijd met het beginsel van decent work dat door de sociale partners wordt nagestreefd.

De wet Ter Beschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs moet ook worden gezien in het kader van de complete modernisering van de arbeidswetgeving die in overeenstemming moet worden gebracht met standaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en van de CARICOM. In dit kader heeft het parlement de afgelopen periode al vijf van de zes arbeidswetten die het ministerie heeft aangeboden voor goedkeuring aangenomen, te weten de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst, de Wet Vrijheid Vakvereniging, de Wet op het Arbeidsadviescollege, de wet Arbeidsinspectie, en de wet Terbeschikkingstelling arbeidskrachten door Intermediairs. De laatste wet die voor deze fase nog behandeld dient te worden door het parlement is de Wet Arbeidsbemiddeling.

Minister Pengel betreurt het dat MZ 'samenleving weer met alternatieve feiten' informeert

Medische Zending stelt dat door tekort subsidie dorp Tapoeripa al zo'n 10 maanden niet is bezocht

- Pengel: 'Met verkregen middelen hadden makkelijk missies uitgevoerd kunnen worden naar dit dorp'
- 'Het heeft er alle schijn van, dat de MZ-leiding haar wil, om een polikliniek te bouwen uit subsidiegelden, wil doordrukken'


Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid vindt het jammer, dat de Medische Zending (MZ) 'voor de zoveelste keer de samenleving met alternatieve feiten' informeert. 'Het ministerie heeft constant de communicatielijnen onderhouden en samen met het ministerie van Financiën steeds ernaartoe gewerkt, dat de MZ de noodzakelijke middelen heeft ontvangen om operationeel te blijven. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de MZ de afgelopen drie maanden ruim Srd 7 miljoen heeft ontvangen. Dit was niet mogelijk geweest zonder een gezamenlijke inspanning van de twee ministeries', aldus Pengel.

De MZ stelde in een persbericht, dat het tekort aan overheidssubsidie ertoe heeft geleid dat het dorp Tapoeripa aan de Nickerierivier al bijna tien maanden niet is bezocht. Het geld is nodig om het tweewekelijks transport van een gezondheidswerker van Donderskamp naar Tapoeripa te betalen. In een persbericht zegt de organisatie, dat zij sinds 2015 alleen subsidie krijgt om de salarissen te betalen. Geld vanuit verzekeringsbedrijven is nauwelijks genoeg om medicamenten te kopen.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
'Het bevreemdt mij dat nu specifiek wordt ingezoomd op de polikliniek van Tapoeripa. Het niet uitvoeren van diensten naar dit dorp is het eenzijdige besluit van de leiding van MZ. Met de verkregen middelen hadden makkelijk missies uitgevoerd kunnen worden naar de bewoners van dit dorp. Ik was vorige week in het dorp Donderskamp en het besluit van de leiding van de MZ, welke niet in goede aarde is gevallen bij de lokale gemeenschap, is ook aan mij gerapporteerd', zegt Pengel.

De bewindsman onderkent dat hij de leiding van de MZ in 2016 geadviseerd heeft de subsidiegelden ter dekking van de operationele kosten te gebruiken in deze economisch moeilijke tijd. 'Aansluitend heb ik aangegeven dat de bouw van een polikliniek valt onder de noemer kapitaalinvesteringen waar normaliter andere middelen voor aangewend worden, zoals een lening of een schenking. Zo heeft de overheid via ontwikkelingsbanken in het verleden een groot aantal van de poliklinieken gerenoveerd of compleet vernieuwd.'

Het heeft volgens de minister er alle schijn van dat de leiding van de MZ haar wil, om een polikliniek te bouwen uit de subsidiegelden, wil doordrukken. 'Ook al gaat dit ten koste van zorg die geleverd moet worden aan de gemeenschap van Tapoeripa. Dit is zeer afkeurenswaardig. Ik zal op zeer kort termijn de kwestie van het onthouden van zorg aan een gemeenschap met de voorzitter van het bestuur van de MZ bespreken', kondigt Pengel aan.

Verklaring STVS over staken uitzending '8er het Nieuws' met bondsleider Valies zonder zijn naam te vermelden...

'Het is journalistiek onethisch om maatschappelijke kwesties slechts vanuit één perspectief te belichten'


Omdat de STVS-leiding evenwichtige beeldvorming van eminent belang vindt bij maatschappelijke vraagstukken, heb ik, hoofdredacteur en eindverantwoordelijke voor de inhoud van de gehele STVS-zender, conform mijn verantwoordelijkheden, moeten handelen om de uitzending van 'Achter het Nieuws' van donderdag 16 februari, te staken. 

De STVS brengt u als kijker graag mee in het proces welke - normaal gesproken - plaatsvindt voordat u een uitzending van 'Achter het Nieuws' ziet: de redactie doet voorstellen voor mensen die aan tafel komen in de uitzending; die personen worden door de redactie zelf benaderd en aan het einde van de dag krijgt de leiding een overzicht en een draaiboek wat u als kijker die avond op tv gaat zien. Dat is het proces dat al maanden en jaren zo gaat, sinds het programma 'Achter het Nieuws' bestaat.

Dat er opeens een andere uitzending gaande was gisteravond, terwijl er kort voor de uitzending nog een totaal ander draaiboek was, wordt op dit moment nader onderzocht intern hoe dat heeft kunnen gebeuren.

De directe aanleiding voor het schorsen van het programma ligt in het feit dat het journalistiek onethisch is om maatschappelijke kwesties slechts vanuit één perspectief te belichten.

De STVS hecht binnen de kaders van haar taakstelling aan evenwichtige informatievoorziening zodat u als kijker zelf een mening kunt vormen, op basis van hoor en wederhoor, op basis van meerdere invalshoeken.

Uiteraard spijt het ons ten zeerste dat we u het kijkplezier hebben ontnomen; tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat u begrip heeft voor de principiële waarden van evenwichtige beeldvorming binnen onze taakstelling als bedrijf.

Ook bieden wij onze intense verontschuldiging aan de reeds aanwezige gasten voor het programma. Hartelijk dank voor uw begrip,

Shurly Lackin, 
hoofdverantwoordelijk voor de inhoud en bedrijfsvoering van de STVS

Probleem van vuil water uit kranen in Paramaribo heeft aandacht SWM

'Het is best mogelijk dat er nog mangaan en ijzer in het water voorkomen'


Er komen vaak signalen vanuit de gemeenschap dat bepaalde wijken nog te kampen hebben met vuil water dat uit de kraan komt. 'Wat namelijk het probleem is, is dat in de jaren ‘90 in bepaalde wijken in de zuiveringsinstallatie nog een stukje doorslag aan ijzer en mangaan in het water voorkwamen en die vanwege gebrekkig onderhoud ook in het water meekwam', zegt onderdirecteur Operations van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), Alwin Linger vrijdag 17 februari 2017 in het Dagblad Suriname.

'We hebben in de afgelopen jaren heel wat geld gestoken in de upgrading van de installatie. Het station Leysweg is er een van, waardoor de installaties veel minder het mangaan- en ijzerprobleem hebben.'

Mangaan is een soort grijzige substantie die uit het water komt. Ijzer heeft meer een rode kleur. Het is best mogelijk dat er nog mangaan en ijzer voorkomen, maar dat kan opgelost worden door het hele net te spoelen. Het SWM heeft gepoogd het probleem zoveel mogelijk aan te pakken, echter nog niet in alle wijken.

Edmund Blufpand, woordvoerder van de SWM, stelt dat bij klachten meteen actie wordt ondernomen. Bij klachten van vuil water bijvoorbeeld wordt de dienstleiding (terreinleiding) gelijk gespoeld, waardoor het probleem tijdelijk opgelost is. Er zijn ook wijken waar klachten rond vuil water meer voorkomen dan bij anderen, maar dat kan te maken hebben met oude leidingen. 'Vandaar dat wij onlangs leidingen hebben vernieuwd. Plaatsen van waar er klachten komen rond vuil water zijn Land Van Dijk, Marowijneproject en Saron. Nu zijn we bezig de leidingen rond Zorg en Hoop te vernieuwen.'

In Commewijne heeft de gemeenschap nog steeds een waterprobleem. Volgens Linger is Suriname gezegend met grondwater, wat de indruk wekt dat er inderdaad overal grondwater is. Maar, het grondwater in bepaalde delen van Commewijne is brak. Daarvoor heeft de SWM oplossingen moeten zoeken. Er zijn, volgens de onderdirecteur Operations, naar andere opties van waterwinning gekeken. Met name het winnen en zuiveren van oppervlaktewater uit de Surinamerivier om het tekort aan zoetwater aan te vullen. 'We zijn nou druk bezig met een project waarmee we binnenkort van start zullen gaan.'

Het waterleidingbedrijf is in dit kader een samenwerking aangegaan met een Belgisch bedrijf, de Watergroep. Er zal een nieuwe installatie gebouwd worden te Peperpot, die een capaciteit zal hebben 500 kubieke meter per uur. De gebieden die hiermee voorzien zullen worden, zijn onder andere de woonkernen Nieuw Amsterdam, Tamanredjo, Meerzorg en Marianburg.

'Voor gebieden zoals Morico en omgeving en dorpen, die aan de andere oever liggen, zullen er andere oplossingen gevonden moeten worden. In de komende week zal een delegatie vanuit België arriveren, waarbij de laatste zaken besproken zullen worden. De Staat Suriname zal dan over de brug moeten komen met de middelen', aldus Linger.

Venezolaanse regering haalt CNN en Español uit de lucht

Amerikaanse nieuwszender zou 'de waarheid verdraaien'


Volgens de zender zijn de uitzendingen nog wel op YouTube te zien


De Venezolaanse regering heeft woensdag de Spaanstalige versie van CNN uit de lucht gehaald. President Nicolas Maduro beschuldigt de Amerikaanse nieuwszender van het 'verdraaien van de waarheid'. De concrete aanleiding voor de sanctie van de Venezolaanse regering is een reportage van 6 februari over de vermeende illegale verkoop van Venezolaanse visa en paspoorten op de ambassade van het land in Irak. Die handel werd volgens de Spaanstalige CNN onder meer georganiseerd door vicepresident Tareck El Aissami. 

Zondag haalde de socialistische president Nicolas Maduro al zwaar uit naar de Spaanstalige CNN, de meest bekeken nieuwszender in Latijns-Amerika. 'Ik wil dat CNN Venezuela verlaat, buiten!', schreeuwde hij tijdens zijn wekelijkse uitzending.El Aissami wordt beschouwd als de waarschijnlijke opvolger van Maduro, en vertegenwoordigt de harde vleugel binnen de regerende socialistische partij. De Verenigde Staten bevroren maandag zijn vermogen en verboden hem nog gebruik te maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS bestempelen El Aissami als een man die 'een belangrijke rol speelt in de internationale drugshandel'.

CNN en Español werd woensdag niet meer aangeboden door sommige kabelproviders in Venezuela. Afgelopen weekend riep Maduro het netwerk al op 'weg te wezen'. Hij beschuldigde de zender toen van het manipuleren van uitspraken van een student, die rechtstreeks op televisie had verteld over de erbarmelijke omstandigheden op zijn school.

De Nationale Commissie van Telecommunicatie (Conatel) noemt de berichtgeving van CNN in een verklaring (zie hieronder) 'een daad van agressie gericht tegen de soevereiniteit van Venezuela'. Als 'voorzorgsmaatregel' heeft Conatel alle uitzendingen van CNN en Español opgeschort in het land.

In een reactie noemt CNN het oneerlijk, dat de regering de Venezolanen een twintig jaar oude nieuwsvoorziening ontneemt. 'Op CNN en Español geloven we in de vitale rol die persvrijheid speelt in een gezonde democratie.' Volgens de zender zijn de uitzendingen nog wel op YouTube te zien.


(Red. De Surinaamse Krant/De Morgen/Nu.nl/Twitter/CNN Español)
Méndez: decisión sobre CNN está ajustada a la Constitución y la soberanía 
El director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Andrés Eloy Méndez, aseguró este jueves en entrevista con la estatal Venezolana de Televisión, que el canal internacional de noticias CNN en Español no ha sido ni jamás será censurado a pesar de las constantes violaciones que ha cometido contra la legislación vigente en Venezuela y los principios de responsabilidad ulterior establecidos en el Pacto de San José. 

Méndez recordó que en su momento, este canal expresó, en voz de sus comentaristas y corresponsales, todo lo que creyó era correcto de acuerdo con su investigación sobre el tema pasaportes y el tema crisis en Venezuela. 

“Esto lo hizo de manera sistemática y en horario familiar violando la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (RESORTEME) pero además sin aportar argumentos veraces como lo demostró la ministra Delcy Rodríguez en su rueda de prensa. Asimismo, CNN también violó, desde el punto de vista de la semiótica y la simbología un conjunto de principios legales y universales en los códigos utilizados en sus reportajes; un ejemplo de ello es que mostraban a nuestra bandera y a la figura del presidente Nicolás Maduro manchados de rojo, de forma reiterativa”. 

De acuerdo con el Director de Conatel, esto sucedió cada vez que un periodista de esa televisora se refería a algún tema relacionado con nuestro país. 

Al respecto, Méndez informó que los expertos en comunicación de Conatel, encabezados por el profesor Erick Rodríguez, “están analizando y sustanciando todos estos elementos que vinculan nuestros símbolos patrios y a nuestro Jefe de Estado con sangre, desasosiego y violencia lo cual transgrede abiertamente la legislación venezolana”. 

Por otra parte, fue enfático en señalar que si este canal estuviera dentro del país el procedimiento fuera otro e incluyera sanciones sobre la programación y los activos de la empresa.

“Por no estar dentro del país lo que podemos evitar es que transmita su programación dentro de nuestro territorio”. Es importante destacar que Venezuela no es el primer país que prohíbe la transmisión de este canal, otras naciones -entre ellas España- también han procedido de la misma forma puesto que la televisora utilizaba su alcance como un cañon de instigación al odio religioso, racial y político. 

Al ser consultado sobre la transmisión del canal por Internet, Méndez refirió que ya se está coordinando con la Gerencia de Operaciones y Seguimiento Regulatorio con el objetivo de que los operadores de servicio hagan los respectivos bloqueos y así cumplir con la ley.

Leer más en: http://www.conatel.gob.ve/mendez-decision-sobre-cnn-esta-ajustada-a-la-constitucion-y-la-soberania/

Vicepresident Adhin: 'Zeker 90 procent van onderwijsgevenden staat niet achter BvL en ALS'

'Regering kan niet toestaan dat scholieren en ouders in een stress-situatie terechtkomen'


Vicepresident Ashwin Adhin vindt dat zeker negentig procent van de onderwijsgevenden niet achter de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) staat. De meeste scholen hebben woensdag normaal gedraaid, terwijl deze twee organisaties voor acht uur 's morgens, dus onder schooltijd, een algemene ledenvergadering hadden gehouden. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 17 februari 2017.

Adhin ging donderdag in De Nationale Assemblee in op de situatie in het onderwijs. Hij legde uit dat de regering het principe van 'no work no pay' heeft aangekondigd, omdat door de eerdere staking van de BvL en ALS, het schooljaar verloren dreigt te gaan. De regering kan niet toestaan dat scholieren en hun ouders in een stress-situatie terechtkomen.

De oppositie vond dat de vicepresident een eenzijdig verhaal hield. Er moet volgens de oppositie ook informatie ingewonnen worden bij de andere partij. Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons (NDP) zei hierop, dat er twee formele bijeenkomsten gehouden zijn met de BvL en de ALS. Ook op andere momenten was er contact.

Adhin beweerde, dat er geen sprake is van een eenzijdig verhaal. Hij benadrukte, dat mensen die het veld kennen, kunnen constateren dat de overgrote meerderheid van de onderwijsgevenden niet achter de BvL en de ALS staat. Hij beklemtoonde, dat het gaat om ongeveer 16.000 leerkrachten. Een paar honderd onderwijsgevenden is een heel klein deel. Hij is het eens met NDP-fractieleider André Misiekaba dat na de schooluren vergaderd moet worden.

Adhin zei ook, dat de raadsadviseurs niet onderhandeld hebben. Het ging om een overleg. De onderhandeling met het Onderhandelingsorgaan is in 2014 vastgelopen. De BvL en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) hebben zich toen gewend tot de president. Hierna zijn de raadsadviseurs gevraagd om in overleg te treden over het herwaarderingsprogramma voor het onderwijs. De raadsadviseurs hebben voorgesteld geen salaris te betalen indien de BvL en ALS overgaan tot staking.

Adhin beweerde verder, dat de FOLS de grootste vakbond is en achter het herwaarderingsprogramma staat. Volgens Adhin is het overgrote deel van de leerkrachten content met het herwaarderingsprogramma.

STVS breekt programma met bondsleider Valies af - 'Dit is het begin van dictatuur'

Valies door STVS uit de lucht gehaald in opdracht Kabinet van de President

STVS-directrice Lackin: 'Ik was compleet verrast toen ik Valies in het programma zag'


'Ja, zij hebben mij uit de lucht gehaald tijdens het programma '8er 't Nieuws'. Later heb ik begrepen dat de opdracht van het Kabinet van de President komt. Dan weten wij waar wij staan.' Zo reageert Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en van de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), vandaag, vrijdag 17 februari 2017, op Starnieuws. 

'Ik heb besloten het programma uit de lucht te halen. Het programma is doorgenomen met de eindredactie. In het draaiboek kwam Valies niet voor. Hij zou volgende week, na de uitspraak van de rechter, met een raadsadviseur geïnterviewd worden', legt Shurley Lackin uit, die de leiding heeft bij staatsmedium STVS. Jennifer Snijders, die belast is met de eindredactie van het actualiteitenprogramma, bevestigt dat Valies voor gisteren niet op het programma stond. Zij zal later op de dag uitzoeken wat er mis is gegaan.

Lackin beweert compleet verrast te zijn toen zij ineens Valies in het programma zag verschijnen. Snijders was op dat moment niet op het werk. Cherman Homoet was belast met de presentatie. Lackin heeft de opdracht gegeven aan de technicus om het programma uit de uitzending te halen. Zij heeft Homoet nog niet kunnen spreken en weet niet hoe Valies ineens in het programma is beland.
'Deze kwestie zullen wij verder in de ochtend bespreken.' Snijders kon ook niet uitleggen aan Lackin wat er is gebeurd, want zij was niet ter plekke.

Valies zegt, dat hij vandaag een persconferentie zal beleggen over deze kwestie. 'Dit is het begin van dictatuur. Dit moeten wij niet accepteren, met de beste wil niet', zegt Valies. Hij was begin deze week uitgenodigd om te participeren in het programma. Valies zegt dat de mensen die ingegrepen hebben, blijkbaar niet wisten dat hij in het programma zou komen, want hij was niet aangekondigd als een van de gasten.

Valies merkt op dat Homoet niet wist dat het programma uit de lucht was gehaald. 'Ik keek op gegeven moment op de monitor en zag geen beeld meer.' Valies vindt dat hier sprake is van censuur 'omdat men bang is dat wij de ogen van de mensen gaan openen'. Er komt een persconferentie 'want de samenleving moet dit weten anders gaan ze nog driester worden', meent Valies.

Lackin benadrukt dat dit niks te maken heeft met censuur. Zij heeft, als eindverantwoordelijke, het programma doorgenomen met de coördinator. Zij heeft een draaiboek ontvangen met de inhoud. Drie dames waren de gasten volgens de planning. Eerder op de dag had de eindredactie doorgegeven aan Lackin dat Valies ook gevraagd was. Toen is afgesproken om hem na het vonnis van de rechter uit te nodigen met een raadsadviseur zodat er balans zou zijn bij de informatieverstrekking.

'Tot mijn verbazing zag ik ineens de heer Valies in de uitzending. Dat was buiten de afspraak en de planning om. Ik kon op dat moment alleen de technicus spreken en heb de opdracht gegeven om het programma stop te zetten', legt Lackin uit. Deze kwestie wordt minutieus uitgezocht. 'Hoe is het mogelijk dat iemand in het programma komt die niet gepland was', vraagt Lackin zich af. Zij heeft ook het draaiboek overgelegd om aan te tonen, dat er iets behoorlijk verkeerd is gegaan.

NPS-fractievoorzitter Rusland: 'In de MoU-zaak Alcoa moet klaarheid komen'

'Je kunt regering niet vertrouwen in zaken die in DNA gepresenteerd worden als de waarheid'

Regering heeft Alcoa per schrijven laten weten, dat regering verder gaat met de MoU


NPS-fractieleider Gregory Rusland vindt dat de regering totaal voorbij is gegaan aan het standpunt van De Nationale Assemblee, dat de Memorandum of Understanding (MoU, zie hieronder) met het Amerikaanse Alcoa ingetrokken moest worden. Nu blijkt dat de regering gewoon gewerkt heeft met deze intentieverklaring. Minister Regilio Dodson heeft zelfs schriftelijk aan Alcoa meegedeeld, dat de regering doorgaat met de MoU. 

'Je kunt de regering niet vertrouwen in zaken die in De Nationale Assemblee gepresenteerd worden als de waarheid. In deze zaak moet er klaarheid komen', zegt Rusland donderdag 17 februari 2017 op Starnieuws.

Een delegatie van Alcoa/Suralco had donderdag een bijeenkomst met coalitie en oppositie. Ook de voorzitter van de presidentiële commissie, Dilip Sardjoe, was aanwezig. Rusland stelt nog maar weer eens, dat de volksvertegenwoordiging tegen de MoU is. Er werd hierover een motie  aangenomen en de regering werd schriftelijk op de hoogte gesteld. De president heeft aangegeven, dat de MoU ingetrokken zou worden. Dit blijkt niet het geval te zijn.Rusland zegt dat Dodson De Nationale Assemblee nooit geïnformeerd heeft hierover. Minister Dodson zegt in een reactie, dat hij in opdracht van de president Alcoa op de hoogte heeft gesteld van de nieuwe samenstelling van de commissie. Daar is ook meegedeeld dat met de punten van de MoU wordt gewerkt. Deze brief is ook aan De Nationale Assemblee gegeven, zegt de minister. 'Ik heb het hele dossier aan De Nationale Assemblee gegeven, ook de brief. Bovendien heb ik de mededeling over de werkwijze ook doorgegeven in De Nationale Assemblee in januari. Ik heb niks geheim gehouden', zegt Dodson.

Wat Rusland betreft is er een ernstige vertrouwenscrisis ontstaan. De president heeft in De Nationale Assemblee meegedeeld, dat de MoU in feite niet meer bestaat. De NPS-fractievoorzitter zegt verder nog, dat deze kwestie niet zo gelaten zal worden. Er zullen vragen gesteld worden. Diverse Assembleeleden zijn verontwaardigd over de gang van zaken, zegt Rusland.

Politie doet onderzoek naar doodsbedreiging aan adres Yvanna Hilton

Op Facebookpagina Hilton geposte doodsbedreiging zou afkomstig zijn van een agente van politie


De politie doet onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van Yvanna Hilton. Dergelijke bedreigingen zijn niet nieuw voor haar, maar deze laatste van afgelopen weekeinde blijkt echter van ernstiger aard te zijn, zo schrijft de Ware Tijd donderdag 16 februari 2017.

Op de Facebookpagina van Hilton werd een brief gepost, waarin wordt aangegeven dat Hilton en andere leden van de transgendergemeenschap zullen worden afgemaakt.

De brief zou afkomstig zijn van de vrouwelijke politiebeambte Mequiza K. De politie bevestigt de aangifte gedaan door Hilton.

Overigens heeft de politie zelf contact opgenomen met haar na een interventie van minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie. Over de mogelijke rol van de politiebeambte wil het korps nu geen uitspraken doen omdat de zaak in onderzoek is. 'We zijn bezig te onderzoeken of het inderdaad om een politiebeambte gaat', is de reactie.Verdere details wil de politie niet geven.


Toen Hilton afgelopen maandag uit eigen beweging aangifte deed bij de politie moest zij haar ID-kaart tonen en achterlaten. Binnen twintig minuten bleek haar ID kaart te zijn gekopieerd en bewerkt. Minister Van Dijk-Silos, die door de met name op social media actieve in Utrecht wonende Amerikaanse 'reporter' Kevin P. Roberson werd geconfronteerd met de foto's en bedreigingen van Mequiza, zegt in een interview met hem: 'Het lijkt inderdaad op een politiebeambte, dit is erg, dit moet gelijk naar de korpsleiding.' 

Roberson focust zich in Nederland vooral op actuele issues rond racisme, discriminatie, zwart/wit-denken en 'de Zwarte Piet-discussie' en is met zijn berichten en postings op social media niet altijd even zorgvuldig (zie bijvoorbeeld de inhoud van zijn bovenstaande posting).....en lijkt nog wel eens bevooroordeeld te zijn en te snel zijn eigen conclusies te trekken uit gebeurtenissen.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)