maandag 20 februari 2017

Arnold Kruisland: 'Het is een cultuur van Bouterse en de zijnen om aan nieuwsverduistering te doen'

Oud-politicus reageert in De West op afbreken interview met Valies bij STVS

'Laat het volk niet meer afstemmen op staatszender STVS en adverteerders vertrekken'


Arnold Kruisland, gewezen diplomaat tevens politicus (NPS), zegt in een reactie op het afbreken en uit de lucht halen van een interview met vakbondsleider Wilgo Valies in het STVS-programma Achter het Nieuws', dat het een cultuur van Bouterse en de zijnen is om aan nieuwsverduistering, oftewel censuur te doen. Hij zegt in de editie van zaterdag 18 februari 2017 van De West, dat Bouterse altijd alle kritiek tegen hem heeft weten te verhinderen en niet heeft geschroomd tegenstanders te vermoorden. 

Kruisland vindt dit voorval heel erg en geeft aan dat het geen goed voorbeeld is voor de gemeenschap, vooral de jeugd. Volgens Kruisland is het handelen van de STVS, het zoveelste bewijs van een dictatuur in Suriname.

'Vrije meningsuiting is verankerd in de Grondwet van dit land en de beperking hiervan is in strijd met de beginselen van de geest van de Grondwet', aldus Kruisland.

Volgens hem wordt er met de opdracht om de uitzending stop te zetten, geen ruimte geboden voor verbetering, omdat het volk de waarheid wordt onthouden. Hij zegt dat het volk de ruimte moet krijgen het verhaal van de herwaardering van beide kanten te horen, zodat zij zelf daarover kan oordelen. Kruisland zegt, dat de STVS valt onder de regering, bij wie de staatsmacht is en daarom wordt dit medium misbruikt.

Hij zegt verder, dat de enige oplossing hiervoor is, dat het volk opgeroepen wordt om niet meer af te stemmen op de STVS, omdat die doet aan nieuwsverduistering. Verder moet er volgens hem ook niet op deze zender geadverteerd worden, totdat de situatie is opgelost. 'We zullen dan zien hoelang ze het volhouden. Het is afwachten hoelang het volk dit zal accepteren.'

 Hij hoopt dat het volk dit ter harte neemt, zodat het zo snel mogelijk bevrijd is van dit regime.

Proces tegen twee agenten voor fatale aanhouding Mitch Henriquez in april verder

Tijdens zitting heten de verdachte agenten DH01 en DH02, vanwege bedreigingen Het proces tegen de twee agenten die worden vervolgd voor de fatale aanhouding van Mitch Henriquez gaat op 6 april door. Dat bepaalde de rechter vandaag, maandag 20 februari 2017, op de zogeheten regiezitting. De advocaat van de familie, Richard Korver, wilde dat ook de andere drie agenten worden vervolgd, maar de artikel-12 procedure is nog niet afgerond. Met die procedure kun je afdwingen dat het Openbaar Ministerie (OM) alsnog tot vervolging overgaat, ook al heeft het OM besloten om niet tot vervolging over te gaan. Korver vroeg daarom de zitting een maand uit te stellen.

De rechter vindt het belang, dat er na twee jaar een zitting komt voor zowel de agenten als de maatschappij het zwaarst wegen. Anders zou het minstens nog een half jaar duren, voordat de zaak van de drie andere agenten bij deze zaak gevoegd kan worden.

De rechtbank Den Haag wikkelt de rechtszaak, uit vrees voor onrust, niet op eigen bodem af maar heeft de behandeling verplaatst naar de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, veelal gebruikt voor de berechting van terreurverdachten. Voor de zekerheid werd dit keer ook extra gepost door marechaussees rond de rechtbank.


De 42-jarige Arubaan Mitch Henriquez overleed in juni 2015, een dag nadat hij door enkele agenten op hardhandige wijze was aangehouden bij een muziekfestival in het Zuiderpark in Den Haag. Henriquez was op familiebezoek in Nederland. Aan zijn arrestatie ging een woordenwisseling tussen Henriquez en enkele agenten vooraf. Henriquez werd bij zijn aanhouding tegen de grond gewerkt. Ook legde een van de agenten een nekklem aan en werd pepperspray gebruikt. Na de dood van Henriquez braken in de Schilderswijk rellen uit.

Om het Openbaar Ministerie te dwingen ook de drie andere agenten te vervolgen, zijn de nabestaanden een procedure gestart bij het gerechtshof. Dat doet naar verwachting eind maart uitspraak.

De rechtbank besloot, dat tijdens het proces de stemmen van de twee vervolgde agenten mogen worden opgenomen. Om te voorkomen dat hun identiteit bekend wordt, was al bepaald dat ze tijdens hun proces afgeschermd worden en hun stem wordt vervormd. Ook worden ze aangeduid met codenamen. Ze heten DH01 en DH02 en zaten in een apart hokje, afgeschermd met kamerschermen. Volgens het Openbaar Ministerie is dat nodig omdat de twee agenten en hun collega's ernstig bedreigd zijn na de fatale arrestatie van Henriquez. De families van de beide mannen zijn ook bedreigd en voor hun veiligheid wordt gevreesd als hun namen uitlekken.

(Red. De Surinaamse Krant/Den Haag FM/NOS/Trouw)

Vrouw (57) door twee mannen beroofd voor haar woning

Buit bestaat uit een tas met Srd 1.500, mobiele telefoon en belangrijke documenten


Een 57-jarige vrouw is vanochtend, maandag 20 februari 2017, rond vier slachtoffer geworden van een gewapende roof voor haar woning in de Vieruurbloemstraat. Dit meldt het Dagblad Suriname op haar website.

Uit het politieonderzoek blijkt, dat de vrouw, nadat ze uit haar auto was gestopt en naar haar woning liep, werd aangevallen door twee mannen van wie een gewapend was met een vuistvuurwapen.

De buit bestaat een tas met Srd 1.500, een mobiele telefoon en belangrijke documenten. De politie van Uitvlugt heeft een aangifte van het slachtoffer opgenomen.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Directrice Rozenhout van de SMS ontheven uit haar functie

Mogelijk houdt mislukte aankoop veerboot Albina-St. Laurent verband met ontheffing

De ABOP spreekt van politieke rancune


De Ware Tijd weet in haar webeditie vanmiddag, maandag 20 februari 2017, te berichten dat Joyce Rozenhout vandaag tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders van de Scheepvaartmaatschappij Suriname (SMS) door minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Toerisme en Communicatie is ontheven uit haar functie als directrice bij voornoemd staatsbedrijf. 

Zij is de derde topfunctionaris bij een staatsbedrijf die binnen een week op non-actief is gesteld. Lesley Daniel, waarnemend-directeur bij het Nationaal Vervoersbedrijf, en Russ Headley financieel-directeur bij Telesur, werden vorige week geschorst.

De preciese reden voor haar buitenfunctiestelling is nog niet duidelijk. Volgens doorgaans goed ingevoerde bronnen, zo schrijft de Ware Tijd, zou er bij het bedrijf mismanagement hebben plaatsgevonden. Onder andere de mislukte aankoop van een veerboot die de vaart tussen Albina en St. Laurent zou onderhouden schijnt te hebben meegewogen in het besluit om Rozenhout op een zijspoor te zetten. 

In kringen van de ABOP, de politieke partij die haar tijdens de regering-Venetiaan/Sardjoe had voorgedragen voor de directeurspost, wordt gesproken over politieke rancune. Daar de ABOP ook deel was van de vorige regering werd Rozenhout gehandhaafd.

President Bouterse kondigde enkele weken geleden aan, dat behalve in zijn kabinet ook bij staatsbedrijven de bezem er door zou worden gehaald. Ook in de leiding van het Nationaal Leger worden nog verschuivingen verwacht.

Bonden PWO, FAL en C-47 veroordelen uit de lucht halen Valies bij STVS

'Deze ontwikkeling is een uiterst zorgwekkende'

'Het is een uiterst onbeschofte handeling en zegt veel over degenen die bevel hiertoe hebben gegeven'


De Progressieve Vakcentrale C-47, de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO) en de Federatie van Agrariërs en Landarbeiders (FAL) hekelen en veroordelen het handelen van de regering jegens de Bond van Leraren in het geschil over de herwaardering van de leerkrachten. Op donderdag 17 februari 2017 werd de voorzitter van Bond van Leraren (BvL) , Wilgo Valies, abrupt uit de uitzending gehaald, terwijl hij te gast en aan het woord was in het STVS actualiteitenprogramma 8er ’t Nieuws, zo laten de bonden vandaag, maandag 20 februari 2017, in een verklaring weten.

Tijdens de uitzending gaf Valies het standpunt van de Bond van Leraren in het lopende geschil weer. C-47, PWO en FAL volgen het geschil tussen de BvL en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) aan de ene kant en de regering aan de andere kant reeds enige tijd op de voet. Inmiddels is het geschil helaas een rechtsgeschil geworden.

Met het abrupt uit de uitzending halen van de voorzitter van BvL lijkt het geschil nog een dimensie te hebben gekregen.

C-47, PWO en FAL hebben kennis genomen van de verklaringen van zowel de voorzitter van de BvL als de hoofdverantwoordelijke bij STVS.

De verklaring van de hoofdverantwoordelijke bij STVS komt hen uiterst onlogisch en helemaal niet geruststellend over. Dat de BvL niet op het programma stond voor een bijdrage aan het programma 8er ’t Nieuws is geen argument om de bondsvoorzitter uit de uitzending te halen. Ook het argument dat het uit de uitzending halen van de BvL-voorzitter te maken heeft met het bewaken van een evenwichtige informatievoorziening aan de samenleving, slaat nergens op. Dit argument zou juist moeten luiden tot het besluit om de BvL-voorzitter wel te hebben in voornoemd STVS-programma. De raadsadviseurs, onder wie Eddy Jozefzoon, krijgen namelijk alle ruimte van staatsmedia om het standpunt van de regering in het geschil rond de herwaardering van de leerkrachten uit de doeken te doen. Van deze gelegenheid maken zij ook gretig gebruik.

Ook moet niet worden vergeten dat het STVS zelf is die de BvL heeft uitgenodigd een bijdrage te leveren aan het betreffend programma. Het incident heeft veel weg van een angstige handeling die door STVS is gepleegd onder zeer grote druk van 'hogerhand'. Dit is in lijn met de verklaring die de BvL-voorzitter heeft gekregen van een STVS-functionaris, namelijk, dat hij uit de uitzending is gehaald op last van het Kabinet van de President.

Overigens, het uit de uitzending halen van de BvL-voorzitter, en niet in de laatste plaats de wijze waarop dit is geschied, is een ook nog eens een uiterst onbeschofte handeling en zegt veel over degenen die het bevel hiertoe hebben gegeven. Deze ontwikkeling is een uiterst zorgwekkende. Het recht op vrije meningsuiting, i.c. van de BvL, is aangetast. Staatsmedia worden gebruikt om andersdenkenden monddood te maken en te intimideren. Middels deze daad schijnt men een waarschuwing te willen sturen naar allen die een andere mening dan de regering hebben.

De vakcentrales zullen vertrapping van de grondrechten, waaronder vakbondsrechten, niet accepteren. Een aanval op deze rechten is een aanval of de totale werkende klasse, want als niemand meer voor hen wenst te praten, zijn zij overgeleverd aan de grillen van de overheid en werkgevers. Niet alleen de werkende klasse moet zich echter ongerust maken. De gehele samenleving moet zich ongerust maken aangezien haar grondrechten worden aangetast.

C-47, PWO en FAL roepen de regering op om het pad van intimidatie te verlaten en zich van niets anders dan democratische middelen te bedienen in o.a. het geschil met BvL omtrent de herwaardering van de leerkrachten.

Vakbondsrechten zijn mensenrechten en dienen te allen tijde te worden gerespecteerd.

Poliklinieken Medische Zending in Oost-Suriname getroffen door overstromingen

Poli te Gonini in Lawagebied staat onder water en personeelswoningen te Gabaka

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

De Medische Zending meldt vandaag, mandag 20 februari 2017, dat een deel van het verzorgingsgebied in Oost-Suriname is getroffen door overstromingen door het buiten de oevers treden van de rivieren. 

De polikliniek en personeelswoning van de Medische Zending (MZ) te Gonini, die zich in het Lawagebied bevindt, is sinds vrijdag onder water gelopen. De polikliniek te Gonini is alleen bereikbaar voor spoedgevallen en andere cliënten worden verwezen naar de poli te Stoelmanseiland.

De medewerkers zijn momenteel nog bezig met een inventarisatie van de schade. Wat zij tot nu toe hebben kunnen doen, is zoveel als mogelijk het meubilair, de medicamenten en het papierwerk van de patiënten redden.

De poli te Nason, in het Paramacaans gebied, is niet getroffen vanwege de hoge ligging. Maar, het dorp staat helemaal blank. Twee personeelswoningen zijn getroffen door de overstroming te Gakaba. De poli te Gakaba tot nu toe wel bespaard gebleven.

De gezondheidssituatie van de getroffen bevolking wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de MZ.

Algemeen Rijksarchivaris Nederland wijst op belang van Surinaamse archieven

'In koloniale archieven moet je leren tussen de regels door te lezen'

(Bron foto: Nationaal Archief Nederland)

Enige weken geleden wist ik opnieuw dat wat archieven doen relevant is. Archieven die in 1916 uit Suriname naar Nederland waren gebracht, zijn een eeuw later teruggegeven aan Suriname. Al die archieven zijn gedigitaliseerd online beschikbaar. Verschillende zeecontainers met documenten zijn verscheept terug de oceaan over. Een nieuw depot in Suriname is toegerust dit historisch erfgoed te beheren. 

Ze waren er allemaal: Surinaamse collega’s en de man die tien jaar geleden als Surinaams minister van Binnenlandse zaken zijn handtekening onder de overeenkomst met Nederlandse bewindslieden zette, Maurits Hassankhan. Surinaamse en Nederlandse historici, sociologen en antropologen presenteerden nieuwe inzichten. De bijeenkomst markeerde een historisch moment, feestelijk en serieus. Er ontstond een levendig netwerk van genealogen, onderzoekers en Nederlanders met Surinaamse wortels. Minister Bussemaker verhaalde een deel van haar eigen familiebanden met Suriname. Ik dacht: hier doen we het voor.

Dergelijke archieven bevatten schatten aan informatie, ook juist door wat ongenoemd blijft. Slavernij was vanaf de zeventiende tot medio negentiende eeuw de basis van de plantage economie. Slavernij klinkt door in alle documenten, van rechtbanken tot notarissen, van belastingheffing tot kerken. De mensen zelf die als handelswaar werden aangevoerd werden niet bij hun eigen namen genoemd. Hun geschiedenis en leven werd niet gedocumenteerd anders dan in juridische zin.

Toch valt er door goed onderzoek enorm veel en steeds meer te beluisteren van wat Ann Stoler heeft genoemd ‘the whispers in the archives’. In koloniale archieven moet je leren tussen de regels door te lezen. Een hele gemeenschap van gespecialiseerde historici en andere onderzoekers uit de hele wereld heeft online toegang gekregen tot wat de best bewaarde en meest complete getuigenis is van die belangrijke bouwsteen van de west Europese koloniale geschiedenis, de slavernij. De slavernij was niet een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis, daarmee lijkt het een incident. Het was een fundamenteel element in onze overzeese activiteiten in West en in Oost-Indië.

Het is ook wat ons bindt met de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap in Nederland en overzee. Archieven helpen bij de interpretatie en verwerking van dat verleden omdat iedereen er zijn eigen vragen op kan afvuren en onze geschiedenis kan herinterpreteren. Toegang tot zulke complete online beschikbare archieven zal naar ik hoop een bijdrage kunnen leveren om herinterpretatie van dit verleden te bevorderen. Wij kampen tot op de dag van vandaag met een selectief bewustzijn van de gevolgen voor ons zelf van deze geschiedenis.

Nieuwe inzichten leren ons dat die maatschappelijke en emotionele gevolgen niet beperkt bleven tot de koloniën, zoals lang beweerd werd, maar dat ze invloed hadden en hebben op de hele Nederlandse samenleving. Dat het niet altijd gemakkelijk is geldt voor ons allemaal. Die uiteenlopende emoties zie ik terug in het publieke debat hierover. Toen, maar ook nu nog. Ik hoef de voorbeelden niet te noemen die vanzelf oppoppen als sommige kinderfeestjes eraan komen. Daarom is het goed dat er archieven zijn die ons van stof tot nadenken voorzien.

Marens Engelhard 
Algemeen Rijksarchivaris
20 februari 2017
Binnenlands Bestuur

Armin Konket mogelijk terug bij MAN - Curaçao

Konket verliet MAN in 2012 en vond een nieuw tehuis bij de PAR


Armin Konket keert mogelijk weer terug op het oude nest, partij MAN, meldt de Extra vandaag, maandag 20 februari 2017. Hij vertrok daar in 2012 uit wat genoemd wordt principiële redenen en sloot zich aan bij de PAR, waar hij dat jaar op de kieslijst kwam.

Na vier jaar besloot hij zich niet meer verkiesbaar te stellen, omdat hij zich niet meer kon vinden in de richting van de gele partij. Hij trok zich terug en kreeg naar eigen zeggen veel reacties uit de bevolking op zijn besluit, maar van de top van de partij hoorde hij niets meer.

Of hij zich nu daadwerkelijk aansluit bij de MAN en op de komende lijst komt bij de komende verkiezingen moet nog blijken.

NPS-fractievoorzitter Rusland wil harde informatie over risico’s schelpafgravingen Braamspunt

'Met een nader onderzoek moet Dodson een gebalanceerd antwoord zoeken'


NPS-fractieleider Gregory Rusland vindt dat de regering een diepgaander onderzoek moet verrichten naar de risico’s die de schelpafgravingen op Braamspunt met zich kunnen meebrengen. Parlementariërs, het WWF Guianas, Conservation International Suriname, het Green Heritage Fund Suriname, SHATA (Suriname Hospitality and Tourism Association) en andere organisaties maken zich ernstig zorgen over het feit, dat de regering wederom toestemming heeft verleend om te Braamspunt zand af te graven.

Braamspunt is sinds een paar jaar een belangrijke neststrand voor bedreigde, beschermde zeeschildpadden geworden en is een toeristisch trekpleister. Daarnaast is Braamspunt belangrijk als kustverdediging van Paramaribo Noord en dient het als een natuurlijke golfbreker. De organisaties vragen om de schelpafgravingen direct te stoppen.

'Als er zoveel opmerkingen zijn, dan betekent het dat er nader gekeken moet worden naar feitelijkheden die daar spelen. De facts die in dat gebied spelen, moeten aanwezig zijn', zegt Rusland vandaag, maandag 20 februari 2017, in het Dagblad Suriname.

H-minister Regilio Dodson zei donderdag in het parlement, dat op basis van een onderzoek van het WWF en plaatselijke oriëntatie van deskundigen van NH en mijninspecteurs gebleken is, dat momenteel er constant landaanwinst aan de oostzijde van de Surinamerivier plaatsvindt. Alleen op deze schelprits mag volgens hem nu zand worden afgegraven nadat is gebleken dat zeeschildpadden op deze plek geen eieren leggen.

Volgens de NPS-fractievoorzitter gaat het hier om een kwestie die vanuit verschillende oogpunten bekeken moet worden, aangezien milieuorganisaties en activisten altijd een bepaalde mening zullen hebben. Met een nader onderzoek moet Dodson een gebalanceerd antwoord zoeken. Indien blijkt dat de milieuaspecten inderdaad niet in gevaar komen, kunnen de activiteiten volgens Rusland normaal worden voortgezet.

Rusland vindt verder, dat de regering nu boven alle partijen moet staan en een gebalanceerd besluit moet nemen. De toestemming is onder strenge voorwaarden gegeven aan vier concessiehouders die voorheen conform hun vergunningsvoorwaarden hadden geopereerd. Het gaat om de ondernemingen NV Sarika, Gebroeders Soebratie NV, Rock & Dirt Shippers NV en Handelmij Dharmsing NV.

Het zit Insel Air niet mee - Ingehuurd Venezolaans vliegtuig met pech op Sint Maarten

Passagiers gedwongen te overnachten op eiland na dubbele pech Estelar Airlines


Dubbel pech voor Insel Air. De ingehuurde Boeing 737 van de Venezolaanse luchtvaartmaatschappij Estelar Airlines (zie foto - Bron foto: Estelar) moest gisteravond kort na het opstijgen weer terugkeren naar het vliegveld van Sint Maarten, zo bericht het Persbureau Curaçao vanochtend, maandag 20 februari 2017.

Daar stond het zaterdag al vanwege technische problemen, waardoor de passagiers op het eiland moesten overnachten. Dat verblijf wordt dus nu weer verlengd, totdat de problemen verholpen zijn.

WWF Guianas: 'Minister Dodson misleidt samenleving inzake kwestie zandafgravingen Braamspunt'

Natuurbeschermingsorganisatie niet te spreken over handelen NH-bewindsman


Het Wereldnatuurfonds (WWF) Guianas heeft het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) uitvoerig geadviseerd om geen ontheffing te verlenen voor het afgraven van zand langs de kust te Braamspunt. De mededeling van minister Regilio Dodson, dat hij de ontstane commotie rond het verlenen van ontheffing aan vier ondernemers niet begrijpt, wekt verbazing bij het WWF, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, maandag 20 februari 2017.

De directeur van de Surinaamse tak van het WWF Laurens Gomes benadrukt, dat toen het ministerie heeft gevraagd een advies te helpen formuleren voor het verlenen van de ontheffing, het WWF uitdrukkelijk heeft geantwoord geen officieel advies te zullen geven om het afgraven van zand legitiem te maken.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
Dodson heeft met zijn verklaring duidelijk de gemeenschap een rad voor de ogen gedraaid, aldus de organisatie.

Het WWF heeft zaterdag niet alleen een technische presentatie voor het publiek gegeven over een studie die samen met NH is gedaan in 2015 over zandafgravingen te Braamspunt. Het heeft in theater Unique ook zijn positie over het geven van adviezen aan het ministerie uitgelegd.

'Onze rol kan niet verdergaan dan adviezen geven om het beleid van het ministerie te ondersteunen om geen zandafgravingen te doen. Dat beleid is volledig gebaseerd op de studie die is gedaan', zegt Gomes. Hij bevestigt dat na een telefoongesprek op 31 januari met het ministerie, het WWF samen met de universiteit en het Green Heritage Fund Suriname een advies heeft geformuleerd. De indruk ontstond dat er verder gesproken zou worden, voordat een definitief besluit zou worden genomen, gezien de goede samenwerking tussen het WWF en NH.

Op 17 februari werd Gomes echter geconfronteerd met het feit, dat al een dag eerder de zandafgraving was begonnen. Hij wees het ministerie er schriftelijk op, dat het advies vanuit de oorspronkelijke studie, waaruit een regeringsbesluit is voortgevloeid om geen zandafgravingen te laten plaatsvinden, nog altijd overeind staat. Dat advies was om geen tijdelijke ontheffing te verlenen voor zandafgraving langs de gehele kust, door de actieve kust beschermende functie.


Braamspunt heeft een belangrijke rol in het beschermen van Paramaribo, Weg naar Zee en verder in het westen. Braamspunt zou een van de minst geschikte plekken zijn voor zandafgravingen. Ook in geval er aanwas zou zijn van schelpzand blijft dit argument valide. Het WWF liet ook weten dat het om een unieke kust gaat. Vervangen van de kust met een dijk werd afgeraden en de toekomst zal uitwijzen dat Suriname de natuurlijke kustverdediging beter kan koesteren. Als laatste heeft het WWF aangevoerd, dat het strand bij Braamspunt behoort tot een van de belangrijke stranden als het gaat om de kraamkamerfunctie voor diersoorten die door de Surinaamse wetgeving worden beschermd.

Het instituut zou overigens bewijsmateriaal aan het ministerie hebben overlegd waaruit blijkt dat de zandafgravingen inderdaad schadelijk zijn voor de bedreigde zeeschildpadden die daar hun eieren leggen. Het WWF heeft toen ook begrip getoond voor de druk die er zou zijn om zand af te graven en het in stand houden van een economische sector. Aan het ministerie werd echter het dringende verzoek gedaan om het besluit om ontheffing te verlenen in heroverweging te nemen.

'Valies moet niet geveinsd zielig doen en matelaar uithangen'

'Valies wilde vermoedelijk het voorval bij de STVS opkloppen en dramatiseren'


Het is bij iedere bedrijfsvoering normaal dat vanwege de leiding correctief wordt opgetreden als zaken niet volgens het bedrijfsplan worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor het bedrijf, de STVS. Meneer Valies moet toch wel weten, dat wanneer een klas op een bepaald uur is ingeroosterd voor het vak Engels dat niet op datzelfde uur een docent aan die klas scheikunde lessen komt verzorgen. Hij of zij wordt door de schoolleiding uit het klaslokaal gehaald, zo simpel is dat. Iets dergelijks heeft zich bij de STVS voorgedaan. 

Valies wilde vermoedelijk in zijn ontmoeting met de pers het voorval bij de STVS opkloppen en dramatiseren en zodoende een collectieve verontwaardiging bij de aanwezige journalisten uitlokken. Maar, het viel erg tegen, de teleurstelling was van zijn gezicht af te lezen.

Valies moet niet denken onze journalisten te kunnen manipuleren. Het zal hen namelijk niet zijn ontgaan, dat Valies bewust de informatie over een soortgelijk voorval dat plaatsvond in september 2007 en destijds voor veel opschudding zorgde, achterhield.

Daags na de voor Suriname vernietigende uitspraak van het UNCLOS Arbitrage Tribunaal naar aanleiding van het maritime grensgeschil tussen Suriname en Guyana, werd vanuit het Kabinet van de President aan de leiding van STVS de opdracht gegeven om een programma over deze grenskwestie onmiddellijk te staken. Het programma bevatte namelijk interviews met overwegend oppositionele politici waarin de slechte aanpak van de case door de regering Venetiaan en het juridisch team aan de kaak werden gesteld. Was er toen geen sprake van censuur en van dictatuur en onderdrukking? Deze case niet aan te halen, doet vele journalisten en grote delen van de samenleving twijfelen aan de oprechtheid, objectiviteit en integriteit van meneer Valies.

De ongenuanceerde uitspraak van meneer Valies over de betrokkenheid van het Kabinet van de President bij het recente voorval bij de STVS, werpt een smet op onze reputatie en imago als land waarin vrijheid van meningsuiting gewaarborgd is en naar mijn gevoel zelfs buitenproportioneel.

De regering moet overwegen om de groene tafel te adieren en zodoende meneer Valies ertoe te bewegen om zijn gewraakte uitspraken naar het Kabinet van de President toe, terug te nemen.

Theo Vishnudatt

Islamitisch bankieren bij Trustbank Amanah niet alleen voor moslims

Bankieren volgens de principes van de sharia, de islamitische wetgeving


Wanneer de Trustbank Amanah officieel de introductie van het islamitisch bankieren in Suriname doet, zal dat niet betekenen dat de bank slechts voor belijders van de Islam beschikbaar zal zijn. De bank doet volgens algemeen directeur Maureen Badjoeri zaken met elke persoon ongeacht etniciteit of godsdienst. Het personeel zal ook niet met islamitisch klederdracht rondlopen. De Surinaamse wetten en regels zullen daarnaast nog steeds hoog in het vaandel worden gehouden. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 20 februari 2017.

De Trustbank in Paramaribo wordt ingericht naar de traditionele islamitische manier van werken. Islamitisch bankieren is een systeem van bankieren volgens de principes van de sharia, de islamitische wetgeving. Zo verbiedt de sharia het vragen of verstrekken van rente of riba. Rente maakt plaats voor kosten die in rekening worden gebracht of een uitkering in een vorm van een aandeel in de winst. De bank mag ook niet investeren in zaken met overmatige speculaties. Verder zal niet belegd mogen worden in verboden zaken zoals casino’s, gokspelen, varkensvlees, alcohol, pornografie en onethische zaken.

Belangrijker zijn partnerschappen met gedeelde risico’s en voordelen.

In het actualiteitenprogramma Rashid Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal (KAAK) hebben Badjoeri en financieel directeur Eduard Kidjo de gemeenschap een uiteenzetting gegeven over de voordelen die dit alternatief voor de gemeenschap zal opleveren.


De bank is momenteel volgens Badjoeri druk bezig met de voorbereiding om binnenkort officieel haar deuren te kunnen openen. Wanneer dat zover is, zal Amanah uiteindelijk de eerste islamitische bank op het westelijk halfrond zijn. Badjoeri voerde aan, dat vooral bij startende ondernemers de bank van grote betekenis zal zijn. Zo kan iemand die een tekort heeft aan financiën, zijn of haar idee naar de bank meenemen, waarna de bank de haalbaarheid hiervan zal testen. Indien de bank voordelen in het idee ziet, dan zal zij dan de financiële middelen beschikbaar stellen onder de voorwaarde dat zij ook een gelijke partner wordt in de op te zetten onderneming. In dit geval zal de bank ook aanspraak maken op de winsten van de onderneming om zodoende haar gemaakte kosten te kunnen dekken.

De bank staat hiernaast ook open voor eventuele risico’s die verliezen in de onderneming met zich kunnen meebrengen. Opmerkelijk is dat de bank niet voor altijd mede-eigenaar van de onderneming zal blijven. Zo kan volgens de zogenaamde ‘deminishing Musharaka’ geregeld worden dat de ondernemer meer aandelen van de bank kan overkopen en op den duur 100% eigenaar kan worden van deze opgezette onderneming. De contracten worden volgens Badjoeri altijd aangegaan met een exit-strategie.

Een andere constructie is een ‘Mudaraba-constructie’. Dit komt neer op een stille vennootschap, waarbij de ene investeert en de andere de prestatie levert.

Ook bij een woning of autofinanciering heeft de bank een ander werkwijze. Waar de conventionele bank het geld aan de cliënt uitleende en het bedrag met rente terugvroeg, zal Amanah de woning of voertuig eerst zelf kopen en dit aangevuld met een winst en kosten doorverkopen aan de cliënt. De bankcliënt zal dan een vooraf afgesproken bedrag in termijnen terugbetalen aan de bank. Wat de normale persoonlijke leningen aangaat, zal dit ook normaal worden aangeboden. Ook op beleggingen zal de bank na een bepaalde periode een zekere winst aan de cliënt uitkeren.

De bank is er voor ondernemers, startende ondernemers of de normale consument. De meeste voorwaarden worden volgens de directieleden in feite al door alle conventionele banken gesteld.

Vrouw (36) in Bomaweg door ex-vriend doodgestoken

Huidige vriend van vrouw in borst gestoken


De 36-jarige Narine Tulsidai is gisteravond doodgestoken met een mes door haar ex-vriend R.R. De man heeft verschillende keren met het mes in de buik van de vrouw gestoken. Zij overleed ter plekke, aldus Starnieuws en de Ware Tijd vanochtend, maandag 20 februari 2017.

De huidige vriend van de vrouw, R.C., werd door de ex-vriend in de borststreek gestoken. Het slachtoffer werd vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. 

Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat de verdachte na zijn daad is gevlucht.

Tijdens zijn relatie met de vrouw, mishandelde hij haar vaak. De vrouw deed in november vorig jaar aangifte van mishandeling tegen hem. Hij werd toen aangehouden en in verzekering gesteld. Gelijk na zijn in vrijheid stelling in de maand december 2016, kwam er een einde aan hun relatie. 'Rocky' nam zijn kleren en verliet de woning. Toen hij de informatie kreeg dat de vrouw een nieuwe vriend heeft, wilde hij hen dit betaald zetten en ging over tot de daad, zo meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van de politie. Het lichaam van de vrouw is voor obductie in beslag genomen.

FOLS-president Nerkust: 'Als wij niet uit FISO stappen kan regering herwaarderingsprogramma niet uitvoeren'

'In de nieuwe situatie gaat er niets gebeuren met hun rechtspositie'


Marcellino Nerkust, president van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) zegt vandaag, maandag 20 februari 2017, op Starnieuws dat indringend is gesproken over de rechtspositie van onderwijsgevenden bij de uitvoering van het herwaarderingsprogramma. Dit houdt volgens hem in, dat leerkrachten met behoud van alles wat overeengekomen is, uit het FISO (Functie Informatie Systeem van de Overheid) moeten. 

'Als wij niet uit  het FISO stappen gaat de regering dit programma niet kunnen uitvoeren voor de leerkrachten. De FISO-reeks voor onderwijsgevenden is een afgeleide van de algemene reeks die van toepassing is op de overige beroepsgroepen. Dus, wil je de bezoldiging van de onderwijsgevenden als onderdeel van het herwaarderingsprogramma verbeteren, dan moet je ze uit FISO halen. Indien je dat niet doet, zal ingeval er een correctie komt dat ook voor alle anderen moeten gelden', aldus de FOLS-president.

Binnen het FISO en ook vóór deze periode werden onderwijsgevenden gecategoriseerd als te zijn 'met de ambtenaren gelijkgesteld'. Bij de uitvoering van het herwaarderingsprogramma zullen leerkrachten uit het FISO gehaald moeten worden.

'In de nieuwe situatie gaat er niets gebeuren met hun rechtspositie. Voor de leerkrachten van de bijzondere diensten verandert niets.' Nerkust onderschrijft, dat subsidies vaak laat worden uitbetaald. Hierover moet, zo vindt hij, een goede regeling komen.

Hydroloog Naipal kraakt besluit regering om zandafgravingen te Braamspunt weer toe te staan af

'Het besluit is ondoordacht en visieloos, de totale kraamkamerfunctie wordt vernietigd'

'Verdwijnt dit strand vroegtijdig, dan is over paar jaar behoorlijke dam nodig om kust, Weg naar Zee en Paramaribo te beschermen'


Professor en hydroloog Sieuwnath Naipal, verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) noemt het besluit van de regering om ontheffing te verlenen voor het afgraven van zand bij de kust te Braamspunt ondoordacht en visieloos. Voor de wetenschapper is duidelijk dat er totaal geen rekening is gehouden met de korte-, middellange- en langetermijneffecten van het besluit. 

'Als je de cijfers en feiten die er al zijn op een rij zet, dan is het niet zo moeilijk om achter de gevolgen hiervan te komen. Verdwijnt dit strand vroegtijdig, dan hebben we over een paar jaar een behoorlijke dam nodig om niet alleen de kust, maar ook Weg naar Zee en Paramaribo te beschermen', zegt Naipal.

Hij was zaterdag te Braamspunt aanwezig waar een aantal bezorgde burgers protestborden op het strand heeft geplant. De wetenschapper heeft daar uitleg gegeven over wat de reële situatie is en zal zijn wanneer langs het aangespoelde strand zand wordt opgegraven. Het natuurlijk ecologisch systeem zal worden aangetast. 'De totale kraamkamerfunctie wordt vernietigd, de condities voor een normale vispopulatie verdwijnen en de natuurlijke oeverbescherming die zich in processen ontwikkelt, wordt ongedaan gemaakt. Zoals dat het geval is geweest in Coronie en te Weg naar Zee, gaan landbouwgronden verloren en ontstaat er een onnatuurlijk proces voor de toestroom van zoet en brakwater met grote schadelijke gevolgen', aldus Naipal.

Dat het strand in de toekomst sowieso zal verdwijnen, staat niet op zichzelf, maar hoort thuis in een natuurlijk proces dat al deze factoren mogelijk maakt en nieuwe stranden aanmaakt.

'Je kunt het aangespoelde strand niet als een cadeautje zien en het maar zonder kennis en visie exploiteren. Het niet inzetten van kennisinstituten als de universiteit is typerend voor hoe met wetenschappelijk kader wordt omgesprongen. Het strand te Braamspunt bestaat uit een dikke massa rijk aan schelpen en bouwzand. Natuurlijk zijn er ontwikkelingskansen, maar je zal eerst met een goede studie moeten komen. Zet kennis in om alternatieven te zoeken gebaseerd op een innovatief plan.' 

Ter informatie:

Staatsbesluiten voor Wet Nationale Basiszorgverzekering nog niet geformaliseerd

Zorgraad: 'Zolang er geen staatsbesluiten zijn kunnen wij niet optreden in diverse zaken'


De staatsbesluiten voor de Wet Nationale Basiszorgverzekering laten nog steeds op zich wachten. Dit zei Anjanie Ganput, voorzitter van de Zorgraad, tijdens de openbare vergadering van zaterdag in het Lalla Rookhgebouw in Paramaribo. De Zorgraad is belast met toezicht op en handhaving van deze wet en is het adviesorgaan van de regering. Hoewel de wet zekerheid tot zorg moet creëren, kan daar nog geen beroep op worden gedaan zolang de onderraad geen spijkers met koppen slaat wat betreft de staatsbesluiten. Dat laat de Zorgraad voorlopig tandeloos, zo is vandaag, maandag 20 februari 2017, in de Ware Tijd te lezen.

Tijdens de vergadering kwamen de rechten van verzekerden en plichten van zorgverzekeraars ter sprake. Werkgevers moeten bijvoorbeeld bijdragen aan de premie van de basiszorgverzekering van hun werknemers, maar lang niet alle ondernemers doen dat. 'Zolang er geen staatsbesluiten zijn kunnen wij hier niet tegen optreden', stelt Ganput.

Aanwezigen op de vergadering lieten weten, dat zorgverzekeraars zich niet altijd aan de wet houden. Zo vergoeden ze soms onterecht sommige medicijnen niet. Een verzekerde verweet de Zorgraadm dat deze zorgverzekeraars met fluwelen handschoenen aanpakt. Ganput beloofde hierop dat hij opnieuw met hen zal praten.

Met de invoering van de Wet Nationale Basiszorgverzekering is iedereen verplicht zich te verzekeren. Rachel Perri, directeur Uitvoeringsorgaan Basiszorg, maakte duidelijk dat de zorgverzekeraars verplicht zijn om tenminste een basiszorgverzekering aan te bieden. De situatie bij het SZF is nog onduidelijk.

In het algemeen moeten zorgverzekeraars zich houden aan een maximaal premiebedrag, een acceptatieplicht naar mensen toe die een verzekering aanvragen, afdracht van drie procent premie door de maatschappijen aan het Zorgvoorzieningenfonds, garantie voor kwalitatief goede zorg, het voorkomen van misbruik van de verzekering en opsporen van fraude. Verzekerden hebben het recht op een verzekeringspolis, mogelijkheid tot lenen uit het Zorgvoorzieningenfonds en zorg met een landelijke dekkingsgraad en volgens duidelijke kwaliteitsnormen en -eisen. Bovendien hebben de maatschappijen een meldingsplicht wanneer er geen premie betaald is.

Wanneer de staatsbesluiten officieel worden vastgesteld, is niet duidelijk. De directeur zegt dat mensen voor zichzelf moeten opkomen en moeten weten wat hun rechten op zorg zijn. Perri: 'De wet moet eigen verantwoordelijkheid geven aan mensen en dit betekent omschakeling van afhankelijkheid naar onafhankelijk.' 


Leerkrachten aangesloten bij onderwijsbonden BvL/ALS willen FISO niet verlaten

Via rechter willen onderwijsbonden inspraak in besluitvorming regering afdwingen


De rechter zal morgen uitspraak doen in het Kort Geding dat aanhangig is gemaakt door de regering tegen de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS). De bonden hebben ook een tegenvordering ingediend. Zij willen de status van landsdienaren niet kwijt, zonder dat hierover met overleg met de BvL en de ALS overeenstemming is bereikt. 

De advocaat van de BvL en de ALS, Gerold Sewcharan, zei gisteren in het radioprogramma Welingelichte Kringen van Radio ABC, dat de regering zich moet houden aan gesloten overeenkomsten en verdragen, zo bericht Starnieuws vanochtend, maandag 20 februari 2017.

Wanneer het gaat om de rechtspositie van de leerkrachten, moeten de werknemers die vertegenwoordigd worden door de bonden, inspraak krijgen. De regering heeft volgens Sewcharan eenzijdig besloten, dat bij de uitvoering van het herwaarderingsprogramma de leerkrachten uit het FISO (Functie Informatie Systeem van de Overheid) moeten treden.

Eerder had vakbondsleider Wilgo Valies al gezegd, dat de rechtspositie van ambtenaren bij het Kabinet van de President en in De Nationale Assemblee aangepast is, zonder dat zij uit het FISO zijn getreden.

Sewcharan en Valies stellen, dat de onderwijsgevenden niet ineens een andere werkgever kunnen hebben, zonder dat zij inspraak hierin hebben.

De regering heeft de rechter gevraagd om de BvL en de ALS op te dragen de acties onmiddellijk te beëindigen. Tot nu toe zijn de acties opgeschort.

Suriname tevreden over verloop CARICOM-top in Guyana op 16 en 17 februari

Staatshoofden CARICOM-lidlanden bezorgd over toenemende criminaliteit


Suriname kan zich vinden in diverse besluiten die op de 28e Tussentijdse Vergadering van de CARICOM-staatshoofden zijn genomen. Het gaat om besluiten die van belang zijn voor de verdere integratie van de lidstaten van de Caribische Gemeenschap en voor de realisatie van de ontwikkelingsdoelen die Suriname voor ogen heeft in dit samenwerkingsverband, zo bericht het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag 19 februari 2017 in een persbericht. 

De tweedaagse top is in buurland Guyana gehouden op 16 en 17 februari. De ministers van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, en van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, hebben de vergadering bijgewoond (zie foto - Bron: ministerie van Buitenlandse Zaken).

De staatshoofden en regeringsleiders hebben op de top hun bezorgdheid geuit over de stijgende criminaliteit. Ze zijn het erover eens dat er meer aandacht moet worden besteed aan de bestrijding daarvan. Zo moeten er in het bijzonder maatregelen worden getroffen die betere ontplooiingskansen bieden voor jongeren.

Voor wat betreft de CARICOM Single Market en Economy werd opgemerkt, dat ondernemers en anderen nog steeds zitten met de obstakels binnen dit Caribisch handelsblok.

Toerisme wordt gezien als een belangrijke sector voor de economie van de lidstaten en zijn er voorstellen gedaan om in het kader van de regionale toerisme agenda de samenwerking tussen de publieke en private sector te intensiveren.

Barbados heeft op de vergadering de voortgang van Carifesta die van 17 tot 27 augustus wordt gehouden op het eiland, gedeeld met de participanten. Het thema van Carifesta dit jaar is Asserting Our Culture Celebrating Ourselves. Trinidad is over twee jaar de gastheer van dit Caribisch festijn, terwijl Antigua & Barbuda dat zijn in 2021.

De volgende CARICOM-staatshoofdenvergadering wordt van 4 tot 6 juli gehouden op Grenada.
COMMUNIQUE – 28th Inter-Sessional Meeting of CARICOM Heads of Government


 Posted in: Communiques |  18 February 2017  22
  Heads of Government and Heads of Delegation at the 28th CARICOM Inter-Sessional Meeting, Georgetown Guyana, 16-17 February 2017.
  Heads of Government and Heads of Delegation at the 28th CARICOM Inter-Sessional Meeting, Georgetown Guyana, 16-17 February 2017.
  The Twenty-Eighth Inter-Sessional Meeting of the Conference of Heads of Government of the Caribbean Community (CARICOM) was held at Georgetown, Guyana, on 16-17 February 2017.  The President of Guyana, His Excellency Brigadier (Ret’d) David Granger, chaired the proceedings.  
  Other members of the Conference in attendance were Prime Minister of Antigua and Barbuda, Honourable Gaston Browne; Prime Minister of Barbados, Rt. Honourable Freundel Stuart; Prime Minister of Dominica, Dr. the Honourable Roosevelt Skerrit; Prime Minister of Grenada, Dr. the Rt. Honourable Keith Mitchell; President of Haiti, His Excellency Jovenel Moise; Prime Minister of St. Vincent and the Grenadines, Dr. the Honourable Ralph Gonsalves; and Prime Minister of Trinidad and Tobago, Dr. the Honourable Keith Rowley.
  The Bahamas was represented by Honourable Fred Mitchell, Minister of Foreign Affairs and Immigration; Belize was represented by Honourable Wilfred Elrington, Minister of Foreign Affairs;  Jamaica was represented by Senator, Honourable Kamina Johnson Smith, Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade; Saint Lucia was represented by Honourable Sarah Flood Beaubrun, Minister in charge of External Affairs; Suriname was represented by Honourable Yldiz Pollack-Beighle, Minister of Foreign Affairs.
  The Associate Member in attendance was Turks and Caicos Islands, represented by Deputy Premier, Honourable Sean Astwood, Minister of Border Control and Labour.

  OPENING CEREMONY
  Secretary-General, Ambassador Irwin LaRocque; Immediate Past Chair, the Prime Minister of Dominica, Dr. the Honourable Roosevelt Skerrit; and Chairman of Conference, the President of Guyana, His Excellency Brigadier (Ret’d) David Granger addressed the Opening Session.
  Secretary-General LaRocque, in his statement, noted that the Meeting would address three broad areas - economic development, crime and security and international relations.  He noted that the search for sustained economic growth and development was foremost among the pressing issues that faced the Community and that the CSME was the “best vehicle to promote our overall economic growth and development”.
  “I contend, that dealing with those and other challenges, demands more than ever, that we work collectively and pool our resources,” the Secretary-General said.
  Ambassador LaRocque, in noting the progress of the Reform Process, indicated that a system was being put in place to ensure accountability in and measurement of the impact of the integration process.
  Prime Minister Skerrit exhorted that “the helping hand and solidarity which we so willingly share in adversity must, in the same spirit, be extended to all other aspects of our integration.”  He reminded his colleague Heads of Government that he had urged for the use of whatever powers at “our disposal to work towards the speedy and effective implementation of matters we have long agreed upon”.  He noted that many of these matters were still pending and the inability of the relevant bodies to meet and finalise the matters was proving a hindrance to progress. “We can and must do better”, he said.
  “We are dealing with matters that strike at the heart of both the concerns of our Community and the strengthening of our integration movement.  Indeed, these matters are also of great significance to all our countries domestically”, Prime Minister Skerrit added.
  President Granger pointed out that if the Community were “to escape the hazard of economic emasculation in today’s global environment, (it) must expedite the full implementation of the CARICOM Single Market and Economy (CSME)”. 
  “The CSME must not be allowed to become a victim of equivocation and procrastination”, the Chairman added.
  President Granger also put forward a case for both energy and food security, pointing out that the Region had the resources to ensure both. 
  “The ‘Spirit of Chaguaramas’ is not the ghost… of a dead project.  It is the vital breath of life that inspires us to intensify regional integration”, the Chairman said.
  All three speakers welcomed the new Haitian President, His Excellency Jovenel Moise and assured him of the Community’s support to his country.

  SIGNINGS
  Jamaica signed and ratified the Amendment to Annex III of the Agreement Establishing the CARICOM Development Fund (CDF).
  Barbados signed the Protocol to the Revised Treaty Establishing the Council for National Security and Law Enforcement (CONSLE) as an Organ of the Community, and the Implementation Agency for Crime and Security (IMPACS) as an Institution of the Caribbean Community and deposited the Instrument of Ratification. The Protocol was also signed by Dominica, Grenada, and St. Vincent and the Grenadines.

  REGIONAL SECURITY
  Heads of Government expressed grave concern at the level of crime in the Community and resolved to increase their efforts to curb the scourge, including greater focus on the social determinants of crime, especially among the youth.
  In that regard, they committed to ensure their Attorneys-General and Ministers responsible for Legal Affairs take action to finalise Agreements which are essential to the implementation of the Regional Crime and Security Agenda.
  Heads of Government also committed to take full advantage of opportunities for capacity-building to address existing and emerging threats, including those related to Cybersecurity and Cybercrime, Crime Prevention and Drug Demand Reduction.

  STATUS OF THE CARICOM SINGLE MARKET AND ECONOMY (CSME)
  Heads of Government received a review of the status of the CARICOM Single Market and Economy (CSME) and noted the significant progress in implementation of the CSME.  Included among the areas of achievement are the legal and institutional measures and mechanisms to support the free movement of goods, services, skills, and cross-border establishment of businesses.  They noted that the CSME was a journey not a destination and addressed the continued work to be done.
  In that regard, Heads of Government agreed on priority areas to be addressed, including the challenges of payments for goods and services traded within the Region and the completion of the protocol on procedures relating to facilitation of travel. 
  Heads of Government reiterated their concern that some of their previous decisions had not been complied with and agreed that the necessary action would be taken to effect compliance. 
  Heads of Government also considered some impediments to furthering the CSME, including the need for the Organs and Bodies to meet and for effective consultative mechanisms, as well as capacity constraints at the national level.
  Heads of Government recognised the supra-nationality of the Caribbean Court of Justice (CCJ) and the significant contribution of the rulings of the CCJ to strengthening the regimes of the CSME and governance of the Community.
  Heads of Government highlighted the importance of transportation to the movement of Community nationals and called for a focused discussion on transportation in the context of the integration movement.  They also urged greater collaboration among the regional airlines.
  Heads of Government agreed to the importance of continually reviewing the impact of the CSME in both achieving the objectives of the Revised Treaty and on the lives of the people of the Community.  In that context, they agreed that outstanding issues will be addressed at the Regular Meeting of the Conference in July 2017.

  CORRESPONDENT BANKING
  Heads of Government recognised the need for a regional approach and concerted action to address effectively the challenge posed by the de-risking strategies of the global banks which result in the withdrawal of correspondent banking services.  They also recognised the need for continued urgent action to strengthen the integrity of the financial system in CARICOM Member States and to attenuate the perception of the Caribbean as a high-risk Region.
  In that regard, they considered the Strategy and Action Plan submitted by the Committee of Central Bank Governors and requested the Committee of Ministers of Finance with responsibility for Correspondent Financing to assume the oversight of its roll-out.
  Heads of Government agreed that the Region must continue its robust and unrelenting advocacy on the issue of Correspondent Banking.  They noted the advocacy initiatives that had been pursued and their success in raising international awareness of the consequences of the de-risking challenge.
  Heads of Government encouraged Member States to seize the opportunity of heightened awareness among International Development Partners (IDPs) to secure the resources and support required to strengthen the domestic and regional financial system.
  Heads of Government welcomed the efforts of the Caribbean Development Bank (CDB) to assist Member States to strengthen their financial systems and partnering with multilateral financial institutions to determine solutions to the ongoing de-risking threat to the Community.
  Heads of Government acknowledged the multi-dimensional nature of the several drivers behind the de-risking strategies being pursued by global banks, and called for a comprehensive stock-taking exercise to determine Member States’ status and ensure that national action plans are aligned with the timetable for compliance with global regulatory standards.
  Heads of Government noted particularly the need to strengthen Member States' compliance with the global regulatory standards with regard to Anti-Money Laundering/Counter Terrorism Financing (AML/CTF) and Tax Transparency Information Exchange.
  Heads of Government commended the Prime Minister of Antigua and Barbuda, and the Committee of Ministers of Finance for spearheading the advocacy initiatives towards resolution of the continuing threat to our financial sector and to our development prospects. 

  TOURISM IN THE REGION
  Heads of Government, recognising that tourism is a vital sector to the economies of Member States, welcomed proposals from the Caribbean Tourism Organisation (CTO) and the Caribbean Hotel and Tourism Association (CHTA) for Advancing a Regional Tourism Agenda, particularly through Public/Private Sector Partnerships.
  Heads of Government acknowledged the importance of transportation and facilitation of travel, human resource development, the creative industries and marketing as well as competitiveness and financing for the sustainability of Tourism.
  Heads of Government agreed that public-private sector partnerships, guiding the development and marketing of tourism for the Caribbean, needed to be more effective and requested that the marketing of tourism encompass, in particular, the eco-tourism product of mainland Member States - Belize, Guyana and Suriname. 
  With regard to travel, Heads of Government called for an urgent meeting of the Council for Trade and Development (COTED)-Transportation to address air transport issues in particular, including those related to the tourism sector.
  In that context, Heads of Government supported the establishment of an Interim Tourism Working Group comprising representation from the CARICOM Secretariat, CTO and the CHTA with the mandate to coordinate with regional public and private sector stakeholder groups, the development of specific solutions which can be advanced in priority areas including the preparation of a pilot region-wide public relations and marketing initiative for 2017/2018 for presentation to the Thirty-Eighth Regular Meeting of the Conference. 
  Heads of Government noted that 2017 has been declared by the United Nations as the International Year for Sustainable Tourism Development and welcomed the invitation of Jamaica to attend the UN World Tourism Organisation Global Conference on Building Partnerships for Sustainable Tourism for Development to be held for the first time in our Region in Montego Bay in November 2017.

  INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR DEVELOPMENT (ICT4D)
  Roadmap for a Single ICT Space
  Heads of Government welcomed and approved the Draft Roadmap for a Single ICT Space and commended the ICT cluster led by the Caribbean Telecommunications Union (CTU), the COTED, and the officials who had prepared the document.
  Heads of Government emphasised that the Single ICT Space would be one of the driving forces for social and economic development of the Community as it would support the Digital Economy, as well as implementation of the CARICOM Strategic Plan and development of the Digital Agenda 2025.
  In the context of developing the CARICOM Digital economy, Heads of Government will receive a proposal with regard to a regional research and education network service at the next meeting of the Conference in July 2017.
  Heads of Government were confident that the Single ICT Space would enhance the environment for investment and production, provide an opportunity for innovation to flourish, support a sustainable increase in growth and jobs and enhance efficiency and increase access to public services.

  BORDER ISSUES:
  Belize-Guatemala Relations
  Heads of Government received an update on the most recent developments between Belize and Guatemala.
  Heads of Government noted that both Belize and Guatemala have now completed their internal procedures required for the Special Agreement to Submit Guatemala’s Claim to the International Court of Justice of 2008, including its related Protocol of 2015, to enable these Agreements to come into force and that the two countries have exchanged notes in this respect. 
  They expressed their hope that both countries can proceed with the required referendum as early as possible.
  Heads of Government noted, with regret, that the undertaking by both countries and the Organisation of American States (OAS), to engage in the design and development of a mechanism of co-operation for the Sarstoon River, remains outstanding and urged both countries and the OAS to redouble their efforts in this respect. 
  Heads of Government expressed support for the continuous and critical role of the OAS in the process aimed at resolving the dispute arising from Guatemala’s claims on Belize and further called on the international community to continue supporting the OAS Office in the Adjacency Zone.
  Heads of Government emphasized their unflinching support for the sovereignty, territorial integrity and security of Belize

  Guyana-Venezuela Relations
  Heads of Government received an update from the President of Guyana on the most recent developments on the controversy between the Cooperative Republic of Guyana and the Bolivarian Republic of Venezuela and the particular efforts of former United Nations Secretary-General, Mr. Ban Ki Moon, to find a way forward under the Geneva Agreement – as they had exhorted at their Meeting in July 2016.  They joined President Granger in acknowledging these efforts.
  Heads of Government welcomed the decision taken by Mr. Ban Ki Moon before demitting Office and the resulting prospect of 2017 as a ‘final year’ of the ‘Good Offices Process’ of the Secretary-General, to be followed by a referral of the controversy to the International Court of Justice “if, by the end of 2017, the Secretary-General concludes that significant progress has not been made toward arriving at a full agreement for the solution of the controversy”.
  Heads of Government welcomed Guyana’s unqualified acceptance of the UN Secretary–General’s decision, and expressed the hope that its implementation in good faith by both parties will lead to the resolution of the controversy and the release of the parties and of the entire Caribbean Region from its unwanted implications.
  Heads of Government also welcomed the proposal of Mr. Ban Ki Moon for ‘confidence building measures’ and President Granger’s assurance of Guyana’s willingness to explore all possibilities consistent with Guyana’s sovereignty and territorial integrity.  To the extent that any such measures require regional support, Heads of Government pledged their best efforts to that end.
  Heads of Government reiterated their firm support for the preservation of Guyana’s sovereignty and territorial integrity.

  CARIFESTA 
  Heads of Government welcomed the comprehensive update on plans for CARIFESTA XIII to be held in Barbados form 17-27 August 2017 under the theme “Asserting Our Culture Celebrating Ourselves”.
  Heads of Government acknowledged the importance of the Festival to the Caribbean identity and urged full participation in the event.
  Heads of Government accepted the offers of Trinidad and Tobago to host CARIFESTA XIV in 2019 and Antigua and Barbuda to host CARIFESTA XV in 2021.

  CARICOM-CUBA
  Heads of Government welcomed the conclusion of negotiations by the CARICOM-Cuba Joint Commission on the Second Protocol to the Trade and Economic Cooperation Agreement.
  Heads of Government noted that the agreed Protocol would continue to strengthen the valuable economic relations and co-operation between the Community and Cuba.
  Heads of Government looked forward to the speedy conclusion of the requisite internal procedures to allow for signature at the Fifth CARICOM-Cuba Ministerial Meeting, in March 2017 in Havana, Cuba.

  RELATIONS WITH THE DOMINICAN REPUBLIC 
  Heads of Government reviewed the policy guidelines established in relation to the Community’s relations with the Dominican Republic.
  Heads of Government condemned the continued statelessness of Dominicans of Haitian descent and expressed concern about their human rights situation.
  They agreed to maintain advocacy on their behalf in regional and international fora.

  CARICOM – US RELATIONS
  Heads of Government emphasised the importance of the long-standing relationship between the Community and the United States of America.  They further noted the strong family links between the peoples of the Community and the United States.
  Heads of Government looked forward to continuing the fruitful and mutually beneficial relationship with the new US Administration.
  Heads of Government also recognised the importance of the recently adopted bipartisan US-Caribbean Strategic Engagement Act of 2016 that seeks to increase US engagement with the governments and civil society of the Region.

  FUTURE OF COTONOU AGREEMENT AND THE ACP GROUP
  Heads of Government considered the future of the African Caribbean and Pacific Group of Countries (ACP) including the renewal of the Cotonou Partnership Agreement which governs relations between the Group and the European Union (EU) and which comes to an end in 2020.
  Heads of Government noted that the Cotonou Agreement is a unique and valued instrument from which CARICOM has benefitted with regard to trade, development co-operation and political dialogue with Europe and should be renewed.
  Heads of Government emphasised that membership in the ACP Group remains a valuable construct which has facilitated relations with Africa and the Pacific and that the Group should be strengthened.

  FORUM OF CARICOM FIRST LADIES AND SPOUSES
  Heads of Government welcomed the establishment of the Forum of CARICOM First Ladies and Spouses of Heads of State and Government Network.
  Heads of Government received a report from the Forum and agreed to champion the Every Caribbean Woman Every Caribbean Child (ECWECC) Initiative and other activities focussed on addressing violence against women and women’s and children’s health.

  APPRECIATION
  Heads of Government expressed appreciation to the Government and people of Guyana for their warm and generous hospitality during the Meeting.
  DATE OF THE THIRTY-EIGHTH REGULAR MEETING OF THE CONFERENCE (July 2017, Grenada)
  In accordance with the Rotation Schedule for the Chairmanship of the Conference, the Prime Minister of Grenada will assume the Chairmanship of the Conference for the six-month period commencing 1 July 2017.  The Thirty-Eighth Meeting of the Conference will be held in Grenada from 4-6 July 2017.