donderdag 23 februari 2017

VHP'er Jogi: ‘Nieuwe Wet Bedrijven en Beroepen is corruptiegevoelig’

'Directeur HI krijgt bij uitgifte vergunningen op gegeven moment te veel macht'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vindt dat de regering beter zal moeten kijken naar enkele regels die in het huidige concept van de Wet Bedrijven en Beroepen zijn opgenomen. Volgens de parlementariër krijgt de directeur van het ministerie van Handel en Industrie (HI) bij het uitgeven van vergunningen op gegeven moment te veel macht, waardoor de hele zaak corruptiegevoelig zal worden. Het parlement zou donderdag 23 februari 2017, de behandeling van deze wet voortzetten. 

'De HI-directeur is na aanname bevoegd een vergunning te verstrekken om een bedrijf op te richten of beroep uit te oefenen in alle districten. Maar, de districtscommissaris moet de Hinderwetvergunning verstrekken. Wanneer na goedkeuring van de HI-directeur de districtscommissaris weigert de Hinderwetvergunning te verstrekken, dan kan de ondernemer de Staat voor de rechter slepen. Men moet zaken daarom niet ondoordacht doorvoeren', zegt de parlementariër.De politicus benadrukt, dat het delegeren van bevoegdheden op basis van de decentralisatiegedachte het beste is om corruptiegevoelige zaken te voorkomen. De wijziging houdt regels in voor het uitoefenen van bedrijven en beroepen en het uitoefenen daarvan in het belang van de verbetering van het Surinaamse ondernemingsklimaat. Het gaat om het vergemakkelijken van het ondernemen door het vergunningenbeleid te structureren en te ordenen.
Tijdens de behandeling van de wet dinsdag hebben verschillende parlementariërs de nadruk op dit punt gelegd.

Stephen Tsang (NDP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, is voorstander van het opvoeren van de looptijd van de vergunningen. Tsang voerde aan, dat de looptijd van vergunningen in het wetsontwerp is verlengd van drie naar vijf jaren. Hij juicht dit punt toe, maar stelde voor om looptijden liever in zijn geheel weg te laten en in de plaats daarvan een voorwaarde vast te stellen waarbij iemand een bedrijf of beroep kan uitoefenen.

Jogi vraagt zich ook af of deze wet genoeg is om economische bedrijvigheid tot stand te brengen en te stimuleren. Daarvoor is volgens hem ook kapitaal nodig, dat door de overheid ter beschikking gesteld moet worden aan ondernemers.

'Er moet een financieel-economisch klimaat gecreëerd worden welke mensen zal motiveren en mobiliseren om te ondernemen. Er moeten betere afzetmarkten gezocht worden voor producten van deze bedrijven', stelt hij. Volgens hem is de markt in Suriname vaak te klein voor het afzetten van bepaalde producten. Jogi stelde voor, dat de regering zich extra gaat focussen op de economische politiek in de regio.

MinOWC keert op haar schreden terug op besluit om Paasvakantie middelbare scholen in te korten

Ook Pinkstervakantie vervalt niet - Ministerie reageert met terugdraaien op ontstane ophefHet ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft het besluit teruggedraaid om de Paasvakantie voor de middelbare scholen in te korten en de Pinkstervakantie te laten wegvallen. Dit volgt op de commotie die was ontstaan nadat het besluit bekend was gemaakt. 

Balram Soemeer, voorzitter van het VOS-directeurenberaad en SPI-directrice Hortence Promes bevestigen het nieuws vanavond, donderdag 23 februari 2017, in de Ware Tijd.

Het schrijven over het terugdraaien van het besluit hebben de schooldirecteuren eerder deze week ontvangen. Volgens Soemeer gaat het ministerie nu mee met het voorstel van de directeuren om inhaalmomenten in te bouwen afhankelijk van de situatie van de school en vakleerkracht. Er zou gebruik gemaakt worden van de zaterdagen en het achtste lesuur.

Het ministerie was met het voorstel gekomen om de Paasvakantie in te korten om de achterstand, die is ontstaan door de staking van leden van de Bond van Leraren (BvL) en de Associatie van Leerkrachten in Suriname (ALS) in te lopen

Langlaufer uit Venezuela debuteert met vallen en opstaan in de sneeuw in Finland

Adrian Solano in Frankrijk nog aangezien als illegale immigrant en land uitgezet


De Venezolaanse langlaufer Adrian Solano heeft in het Finse Lahti zijn debuut gemaakt op een WK. Sterker nog: het was ook zijn debuut in de sneeuw. De 22-jarige Solano heeft in zijn vaderland alleen getraind op wieltjes en dat is toch wel even iets anders, zo schrijft NOS Nieuws vandaag, donderdag 23 februari 2017, op haar website.

Het was eigenlijk de bedoeling dat Solano vorige maand al een trainingskamp in Zweden zou beleggen, om voor het eerst kennis te maken met de sneeuw. Maar, bij zijn eerste poging om naar Europa te komen, werd hij in Frankrijk aangezien voor illegale immigrant en opgepakt.


'Toen ik op 19 januari aankwam in Parijs, vertelde ik dat ik onderweg was naar Zweden om te trainen', vertelde Solano. 'Maar, ze geloofden niet dat ik een langlaufer uit Venezuela was. Ik had maar 28 euro bij en werd teruggestuurd naar Venezuela.'

(Bron foto: Twitter)
Na een crowdfundingactie van een Finse zakenman kon Solano een nieuw vliegticket kopen, maar tijd om te oefenen in de sneeuw was er niet meer.

Vergadering Assemblee over kwestie MoU-Alcoa gecanceld, president Bouterse niet aanwezig

President geeft prioriteit aan watersnood in oosten van het land

Vicepresident Adhin: 'Situatie in het binnenland erger dan aanvankelijk gedacht werd'


De vergadering van De Nationale Assemblee over het issue MoU-Alcoa (Memorandum of Understanding) is vandaag, donderdag 23 februari 2017, niet doorgegaan. President Desi Bouterse was niet aanwezig, zo bericht Starnieuws. Vicepresident Ashwin Adhin zei, dat er een crisissituatie heerst in het binnenland en dat Bouterse daaraan prioriteit geeft. 

De vragen over de kwestie Alcoa zouden beantwoord worden door Adhin.

Ronnie Brunswijk, fractieleider van de ABOP, vroeg de vergadering te verdagen tot de president zelf antwoord kan geven. De fractieleiders Chandrikapersad Santokhi (VHP) en Gregory Rusland (NPS) benadrukten, dat het belangrijk is dat de president de vragen persoonlijk beantwoordt. De commissie die ingesteld is onder leiding van Dilip Sardjoe is verantwoording verschuldigd aan de president.

Santokhi zei, dat minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen eerder ook duidelijk aangegeven heeft, dat hij geen bemoeienis heeft met deze kwestie. Dodson was overigens niet aanwezig op de vergadering. De commissie rapporteert rechtstreeks aan de president.

Volgens Melvin Bouva (NDP) maakt het niet uit wie de boodschap namens de regering overbrengt. Het gaat volgens hem om de informatie.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons vroeg de vicepresident wat zijn voorstel was. Adhin beweerde, dat de president graag aanwezig had willen zijn, maar op sommige gebieden is de situatie in het binnenland erger dan aanvankelijk gedacht werd. Adhin stelde voor dat alvast gewerkt wordt door de deskundigen en de Assembleecommissie Alcoa om zaken verder voor te bereiden. Er komen definitieve voorstellen, waar de volksvertegenwoordiging uiteindelijk over zal beslissen.

Hij vroeg het parlement om het groter belang voor ogen te houden. Eerder was er enorme verontwaardiging ontstaan, bij vooral de oppositie, omdat de regering toch blijkt te werken met de punten die in de intentieverklaring (Memorandum of Understanding, MoU) van de Staat Suriname en Alcoa waren afgewezen.

Geerlings-Simons besloot de vergadering te verdagen totdat de president zelf aanwezig kan zijn om antwoorden te geven.

Hivos, Greenpeace en COICA zijn campagne 'Alle Ogen op de Amazone' gestart

Met drones en satellieten ontbossing in Amazone aantonen als bewijs voor inheemsen

(Bron foto: Hivos)

Hivos (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking), Greenpeace Nederland en COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, gevestigd in Ecuador), hebben deze maand een nieuwe campagne gelanceerd onder de naam 'Alle Ogen op de Amazone' gericht op het tegengaan van ontbossing in het Amazone regenwoud. Deze unieke coalitie van milieu- en mensenrechtenorganisaties hebben een donatie ontvangen van 14.8 miljoen van de Nederlandse Nationale Postcode Loterij, zo bericht vandaag, donderdag 23 februari 2017, Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), gevestigd in Brussel en Den Haag.

De organisaties gaan satelliettechnologie en dronefotografie gebruiken om inheemse groepen bewijs aan te leveren van de ontbossing en om ze aan te moedigen in actie te komen, terwijl activisten beschermd moeten worden tegen gevaarlijke wraakacties.

Greenpeace benadrukt, dat het project ook internationale bevoorradings schakels zal onthullen die de laatste bronnen van de Amazone exploiteren en dat een inactieve Braziliaans regering Greenpeace juist extra motiveert om in actie te komen.

Een toenemende hoeveelheid wetenschappelijke studies toont aan hoe belangrijk inheemse gemeenschappen zijn in het beschermen van de waardevolle bronnen in het Amazone regenwoud, daarmee onderstrepend het belang van projecten als deze, omdat de leefgebieden van inheemsen en het milieu op het spel staan.

Onderstaande tekst verscheen 6 februari op de website van HIVOS in Den Haag:

Hoe stoppen we de vernietiging van het Amazonewoud? In het regenwoud worden mens en milieu verdrukt als nooit tevoren, dus snelle actie is hard nodig. Inheemse gemeenschappen die in de bossen leven, zijn cruciaal voor de duurzame bescherming van het regenwoud. Maar, deze groepen hebben vaak niet de middelen, kennis en contacten om voor hun rechten op te komen en hun leefomgeving effectief te beschermen. 

In een nieuw project ‘Alle ogen op de Amazone’ werken Hivos en Greenpeace samen met lokale bewoners in Brazilië, Ecuador en Peru om het regenwoud te beschermen tegen vernietiging door bijvoorbeeld houtkap, mijnbouw en olievervuiling. Met dank aan alle deelnemers van de Nationale Postcode Loterij. 

Hivos gelooft in de kracht van nieuwe technologieën en is ervan overtuigd dat we de Amazone alleen kunnen redden als we samenwerken met inheemse volken. In het project ‘Alle ogen op de Amazone’ worden de modernste technieken zoals satellieten, drones, camera’s en tablets verbonden met de eeuwenoude kennis van de boswachters van de Amazone.


Met deze combinatie wordt het mogelijk om goed in de gaten te houden op welke plekken de wet wordt overtreden. 

Door het systematisch verzamelen van bewijsmateriaal kunnen rechtszaken aangespannen worden, kan de media op de hoogte gehouden worden of hebben we genoeg informatie in handen om een campagne te starten. Samen creëren we radicale transparantie en daarmee maximale verantwoordelijkheid over alles wat misgaat met mens en regenwoud. We maken het voor industrie, overheid en commerciële landbouw onmogelijk om hun macht te misbruiken en door te blijven gaan met de ontbossing van de Amazone. 

Om de ontbossing te stoppen, is een bijzondere coalitie van milieuorganisaties en mensenrechtenorganisaties samengebracht. De erkenning van de landrechten van inheemse volkeren is zowel in het belang van de mensen als van de natuur. Daarom werken we in het project werken samen met COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica ), de koepelorganisatie voor inheemse bevolking in de Amazone aan erkenning van hun wetten en rechten. Naast de initiatiefnemers Hivos en Greenpeace, en COICA, zijn ISS (het International Institute of Social Studies), Dd (Digital Democracy), WRI (het World Resources Institute), UMD (de Universiteit van Maryland), INTERPOL LEAF (Law Enforcement Assistance for Forests), en de NGO’s Both ENDS, WITNESS en ARTICLE 19 verenigd in het programma 'Alle ogen op de Amazone'. Het programma wordt gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

Politie te Stolkertsijver onderschept hoeveelheid drugs in auto

Drie inzittenden auto aangehouden en drugs en auto in beslag genomen


De 28-jarige R.F. en de 32-jarigen G.Z. en E.B. blijken naar vandaag, donderdag 23 februari 2017, pas bekend is geworden door een bericht van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname op woensdag 8 februari door de politie te post Stolkertsijver te zijn aangehouden. 

De auto waarin de drie zaten werd staande gehouden en bij controle bleek één van de inzittenden een tas met een hoeveelheid drugs bij zich te hebben. Het betrof in deze 645,1 gram vermoedelijk hasj, 613,4 gram vermoedelijk marihuana en 120 vermoedelijk XTC-tabletten.

De drugs en het voertuig zijn in beslag genomen. Het trio is overgedragen aan de Narcotica Brigade. Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie zijn de drugsverdachten ingesloten.

Inbrekers maken Srd 40.000 buit bij Rossignol slagerij

Dieven er ook vandoor met camerabeveiligingssysteemBij Rossignol slagerij in de Jagernath Lachmonstraat te Paramaribo is afgelopen nacht ingebroken. Starnieuws bericht vanmiddag, donderdag 23 februari 2017, vernomen te hebben, dat de daders Srd 40.000 buit hebben gemaakt.

Naast het geld zijn de dieven er vandoor gegaan met het camerabeveiligingssysteem en de box van het bedrijf.

De politie van het bureau Nieuwe Haven is bezig met het onderzoek. Er zijn nog geen nadere details bekend.

Ministerie van Arbeid corrigeert inhoud brief onderdirecteur Maretraite Mall over openingstijden

'De schrijver van de brief haalt zaken uit zijn verband'

'Mogelijk heeft de schrijver moedwillig onjuiste en verwarrende informatie verstrekt'


Het ministerie van Arbeid zegt vandaag, donderdag 23 februari 2017, in een persbericht dat de mededelingen van de Arbeidsinspectie niet goed verwoord zijn in de brief van Maretraite Mall aan de unithouders. Aangegeven wordt dat de Arbeidsinspectie strak de hand zal houden aan openingstijden die volgens het schrijven van acht uur 's morgens tot zeven uur 's avonds zijn vastgesteld. 

Het ministerie deelt mee, dat de informatie in het schrijven niet is weergegeven zoals de instructies hebben gegolden van de dienstdoende arbeidsinspecteur. Dit is duidelijk te destilleren uit het fragment van de brief waarin de schrijver rept over openingstijden.

Openingstijden zijn echter een aangelegenheid van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, terwijl het ministerie van Arbeid toezicht houdt op arbeidstijden. Voorts blijkt dat de schrijver van de brief zaken uit zijn verband heeft gehaald. Zo verwijst hij in de brief naar artikel 10, lid 1 van de Arbeidswet en maakt hij ten onrechte een link met openingstijden in plaats van Arbeidstijden. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat de schrijver moedwillig onjuiste en verwarrende informatie heeft verstrekt, stelt het ministerie van Arbeid.

Ter voorkoming dat de onjuiste informatie in bedoelde brief haar eigen leven gaat leiden en voor onnodige verwarring kan zorgen, wenst het ministerie middels haar vandaag uitgebracht communiqué te verduidelijken wat eigenlijk aan de orde is.

Na controle van de Arbeidsinspectie is gebleken dat werkgevers, waaronder de bedoelde mall, hun werknemers langer dan de toegestane 8½ uur per dag of 48 uren per week arbeid laten verrichten. Bij wet is dit in het algemeen verboden. 

Indien in een onderneming op bepaalde tijden van het jaar een opeenhoping van werk wordt verwacht of indien zich bijzondere omstandigheden voordoen, kan op verzoek van de werkgever de Arbeidsinspectie vergunning verlenen voor het langer mogen arbeiden dan de vastgestelde 8 ½ uur per dag of 48 uren per week. Dit zal van geval tot geval worden beoordeeld. In principe mag een werknemer niet op de zondag en daarmee gelijkgestelde dagen arbeid verrichten. Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen kan op verzoek van de werkgever de Arbeidsinspectie hiervoor vergunning verlenen. Dit wordt bedoeld met artikel 10, lid 1 waarna de schrijver van de brief trachtte te verwijzen.

Het ministerie van Arbeid brengt onder de algemene aandacht van werkgevers dat indien langer dan 8½ uur per dag of langer dan 48 uren per week arbeid moet worden verricht, dit slechts is toegestaan indien de Arbeidsinspectie goedgekeurde werktijdenregeling heeft verleend. Aan deze goedkeuring kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Uit de administratie van de Arbeidsinspectie blijkt, dat de meeste goedgekeurde werktijdenregelingen zullen vervallen op 28 februari 2017. Werkgevers worden opgeroepen om hun stukken tot uiterlijk 15 maart 2017 in te dienen bij de Arbeidsinspectie zodat ze eind maart 2017 kunnen beschikken over de nodige goedkeuring en vergunningen. De Arbeidsinspectie zal streng optreden tegen die overtreders van eerder genoemde bepalingen.

Bouwvakker berooft en mishandelt echtpaar met hamer te Kwatta

Man pakt na werkzaamheden in benedenwoning hamer en valt echtpaar aan


De politie van Kwatta ontving dinsdag in de vooravond een melding betreffende een diefstal en geweldpleging, waarbij een echtpaar mishandeld was met een hamer in hun woning aan de Nagesar Narsingweg. Uit het politieonderzoek blijkt, dat twee bouwvakkers werkzaamheden hadden verricht op dat adres. Dit bericht vandaag, donderdag 23 februari 2017, het Dagblad Suriname.

De verdachte Satish en nog een andere arbeider woonden in de benedenwoning, waar zij bezig waren met bouwwerkzaamheden. Na het werk pakte Satish een hamer en viel het echtpaar aan. Hij rukte daarbij drie halskettingen van het echtpaar weg en sloeg de man en vrouw met de hamer. Beide slachtoffers raakten gewond en werden in een ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Naast de sieraden heeft de verdachte ook geld en andere waardevolle zaken uit de woning van de benadeelden weggenomen. Na de diefstal nam hij de benen.

De politie, die na de melding ter plekke verscheen, stelde meteen een onderzoek in. De andere werknemer werd ook opgeroepen. De politie onderzoekt nog of die man betrokken is geweest bij de

De verdachte werd 's nachts opgespoord en aangehouden in de Jagdeiweg in het ressort Kwatta. Hij is hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Politie rijdt midden op Wijdenboschbrug vier verdachten diefstal uit winkel Tamanredjo klem

Buit bestaat alleen uit een mobiele telefoon...


Vier mannen die gistermiddag te Tamanredjo, in het district Commewijne, een diefstal hadden gepleegd in een winkel te Tamanredjo zijn door agenten midden op de Wijdenboschbrug klemgereden en gearresteerd. Dat meldt het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 23 februari 2017.

Uit het politieonderzoek blijkt, dat een van de verdachten de kassier aan de praat hield terwijl de andere twee een mobiele telefoon van het merk Samsung Galaxy wisten te stelen.

De winkelier ontdekte de diefstal echter en gaf meteen, nadat de dieven zich in een auto uit de voeten hadden gemaakt, de kenmerken van de auto door aan de politie.

Hierop lukte het agenten om de wagen midden op de Wijdenboschbrug klem te rijden. In het belang van het verdere onderzoek zijn de verdachten in verzekering gesteld.

Brazilië moet op grote schaal koffie importeren om aan vraag te voldoen...

Regering keurt voor vier maanden import miljoen zakken Vietnamese Robusta goed


Brazilië, 's werelds grootste koffieproducent, moet voor het eerst in zijn geschiedenis op grote schaal koffie importeren om aan de binnenlandse vraag te kunnen voldoen. De regering heeft voor vier maanden, van februari tot mei, de import van een miljoen zakken (60 kilogram elk) van de soort Robusta uit Vietnam goedgekeurd. Dat bericht 'Folha de São Paulo' aldus De Morgen in België woensdag 22 februari 2017.

De betere koffiesoort Arabica gaat vooral naar de export. Brazilië heeft in de teeltgebieden al maanden te kampen met droogte. De koffieprijs is in Brazilië volgens het nationale bureau voor de statistiek in twaalf maanden tijd met 14,9 procent gestegen.


In deelstaat Espirito Santo kwam de productie van de soort Robusta vorig jaar dertig procent lager uit dan een jaar eerder. Per maand zullen nu 250.000 zakken Robusta ingevoerd worden. Brazilië produceert ongeveer 56 miljoen zakken per jaar.(Red. De Surinaamse Krant/Folha de São Paulo/De Morgen)

Politie Colombia arresteert drie verdachten van overval op groepje toeristen en verkrachting van een toeriste

Toeristen overvallen in vissersdorp Taganga bij de stad Santa Marta

- Slachtoffers acht buitenlandse toeristen en vier Colombianen
- Bende legt zich toe op het beroven van toeristen in populaire toeristische gebieden


De Colombiaanse politie heeft enkele dagen geleden drie mannen gearresteerd in verband met de overval op een groep toeristen aan de Caribische kust, aldus de autoriteiten. De Nationale Politie, in samenwerking met het Openbaar Ministerie, heeft negen invallen gedaan niet ver van het strand van Taganga, bij de staat Santa Marta, zo bericht vandaag, donderdag 23 februari 2017, de website Colombia Reports. Colombiaanse kranten, zoals El Tiempo, en de website van Blu Radio, hadden hier op 17 en 18 februari al gewag van gemaakt.

'We vonden mobiele telefoons, een hangmat en andere personen die slachtoffers van de overval zijn geweest', zei brigadier generaal Gonzalo Londoño tijdens een persconferentie (zie foto top - Bron: Policia Sta. Marta/Twitter).


Twee van drie gearresteerde verdachten zijn in hechtenis genomen vanwege het in bezit hebben van wapens, narcotica en het accepteren van gestolen goederen, terwijl de derde verdachte in vrijheid moest worden gesteld 'vanwege gebrek aan bewijs'. De brigadier generaal zei verder tegen de aanwezige pers, dat de gearresteerde mannen 'allen bekende criminelen' zijn die behoren tot de criminele bende 'Los Canarios', die de laatste tijd zich heeft toegelegd op het beroven van toeristen in populaire toeristische gebieden.


De arrestaties volgden nadat acht buitenlandse toeristen (uit onder andere Spanje, Frankrijk en België) en vier Colombianen waren beroofd van hun eigendommen en een vrouw uit de Amerikaanse staat Massachusetts was verkracht. Politie autoriteiten bevestigen, dat het onderzoek nog gaande is en dat zij meerdere verdachten nog hopen te arresteren waaronder de verdachte van de verkrachting.

'We hebben het onderzoek nog niet afgerond en hebben een beloning uitgeloofd van 20 miljoen peso (6.027 Amerikaanse dollar) voor degene die ons dusdanige informatie verstrekt waardoor het ons mogelijk wordt gemaakt om meerdere verdachten te arresteren', zei Londoño.De low-budget reizigers zouden, naar verluid, twee hutten ('cabins') hebben gebouwd in ruil voor eten en onderdak voor de nacht toen ze door zes mannen werden overvallen. Londoño bevestigde, dat de politie en het Secretariaat van de Regering onderzoek doen naar de legale status van de 'cabins', en 'dat de cabins privé zijn, maar geen vergunning hebben en niet zijn geautoriseerd voor toerisme'

Het vissersdorp Taganga haalde onlangs nog de voorpagina's met berichten over Israëlische toeristen die betrokken waren in drugshandel, drugsgebruik en prostitutie.(Bron: Red. De Surinaamse JKrant/Google Earth)
(Red. De Surinaamse Krant/Colombia Reports/Twitter/El Tiempo/Blu Radio)

Bezorgdheid bij bondsleider Valies over vonnis in Kort Geding

Valies: 'Staken is een grondrecht'


Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) is bezorgd over het vonnis dat vanochtend, donderdag 23 februari 2017, is gewezen door de Kort Gedingrechter. De bonden mogen niet meer staken om zaken rond het herwaarderingsprogramma af te dwingen. De rechter heeft de vordering van de Staat toegewezen.

De vakbondsleider zegt maar weer eens voor een zoveelste keer, dat staken een grondrecht is.

Valies wil eerst het vonnis op schrift hebben en overleg plegen met zijn advocaat Gerold Sewcharan, alvorens verdere uitspraken te doen. De advocaat was niet aanwezig op de zitting. Hij had zich laten vertegenwoordigen.

De tegenvorderingen die de BvL en de ALS hadden ingediend zijn afgewezen. Valies weet niet of alle onderdelen zijn afgewezen, omdat het vonnis nog niet op papier beschikbaar is.

Na overleg met Sewcharan wordt bepaald of de BvL en de ALS beroep tegen het vonnis zullen aantekenen. De verwachting is dat Valies beroep gaat instellen, omdat hij veel waarde hecht aan het stakingsrecht en dat recht is met het vonnis terzijde geschoven.

Ook zullen de leden van de bonden geïnformeerd worden over het vonnis. Wanneer dat zal gebeuren is nog niet duidelijk

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Rechter verbiedt acties BvL en ALS inzake herwaarderingsprogramma

Stakingsrecht lijkt door rechter te worden genegeerd


De rechter heeft vanochtend, donderdag 23 februari 2017, de vordering van de Staat Suriname tegen de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) toegewezen. De bonden zullen geen actie mogen voeren rond het herwaarderingsprogramma. Dit meldt Starnieuws.

De Staat had via de Kort Gedingrechter geëist om de BvL en de ALS te veroordelen om hun staking onmiddellijk te beëindigen. De rechter had eerder voorgesteld om de acties op te schorten en om via dialoog een oplossing te bereiken. Partijen zijn echter niet tot een overeenkomst gekomen.

De BvL en ALS hadden diverse vorderingen ingediend, maar die zijn afgewezen. De gronden waarop de rechter haar oordeel heeft geveld, zijn nog niet duidelijk. Het vonnis is nog niet beschikbaar op schrift.

Met de uitspraak lijkt de rechter voorbij te zijn gegaan aan het stakingsrecht.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Belastingschuld als nieuw argument om Insel Air Aruba aan de grond te houden

'Geen maatschappij kan overleven als grootste deel van vloot aan de grond wordt gehouden'


De Arubaanse burgerluchtvaartautoriteit gebruikt de belastingschuld van Insel Air Aruba als reden om de MD-vloot van de luchtvaartmaatschappij aan de grond te houden. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 23 februari 2017, aldus Paradise FM.

Eerst werden de vliegtuigen vanwege technische redenen aan de ketting gelegd, later om administratieve redenen en nu gebruikt men de schuld als ‘breekijzer’ voor de belastingdienst in Oranjestad.

De nieuwe top van Insel Air is verontwaardigd over de gang van zaken. Juni Sluis, deputy chief executive officer Flight Operations, zegt in een reactie, dat geen enkele maatschappij kan overleven als het grootste deel van de vloot aan de grond wordt gehouden en dus geen omzet kan genereren. Nu moeten andere vliegtuigen voor veel geld ingehuurd worden op wetleasebasis.

Eerder werd al bekend dat de belastingdienst beslag had laten leggen op de activa van Insel Air Auba. Die bestaat vooral uit meubels, bedrijfsauto’s en computers, die morgen via een openbare veiling verkocht worden. De vliegtuigen staan echter niet op de balans van de vennootschap.

De regering-Eman wil, zo schrijft het AD, met het aan de grond houden van de toestellen de druk op de maatschappij om de schuld te voldoen opvoeren. Maar, het bedrijf heeft al een gebrek aan cashflow, vooral door de enorme achterstand in de betaling door de Venezolaanse deviezenautoriteit CADIVI (Comisión de Administración de Divisas).

Pick-up rijdt achteruit bij Baya Beach op Curaçao het water in

Chauffeur in zorgwekkende toestand in ziekenhuis opgenomen


Door nog onbekende oorzaak is gisteren een pick-up achteruitgereden bij Baya Beach en in het water terechtgekomen (zie foto - Bron: Extra). Verschillende duikers die in de buurt waren en even daarvoor uit het water gekomen waren, doken weer in zee en wisten de chauffeur uit de auto te krijgen. Dit bericht vanochtend, donderdag 23 februari 2017, onder andere Paradise FM.

De bestuurder werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De pick-up werd met een kraan uit het water gehesen. Onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. Foto extra.cw

AZP wil met het UMCG een eigen polikliniek klinische genetica opzetten

Eigen polikliniek voor APZ maakt komst artsen van het UMCG overbodigAls het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) erin slaagt om een polikliniek klinische genetica op te zetten, dan zal de komst van specialisten uit Nederland niet meer nodig zijn. De klinische genetica houdt zich bezig met onderzoek naar en voorlichting over erfelijke en aangeboren afwijkingen. In de voorbije periode kwam daarvoor jaarlijks een team van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) naar Suriname, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 23 februari 2017.

Het AZP en het UMGG hebben 15 februari een intentieverklaring getekend over het opzetten van een eigen afdeling in de Surinaamse instelling (zie foto). Bij de intentieverklaring is ook een plan opgenomen voor het opleiden van een klinisch en een assistent-klinisch geneticus. De opleiding zal grotendeels in Nederland plaatsvinden.

In de eerste week van februari was het team onder leiding van professor Conny van Ravenswaaij voor de vijfde keer in Suriname voor een missie bestaande uit klinisch genetici en kinderneurologen. Het voornaamste doel van deze missie is om bij alle consultaties vast te stellen wat de oorzaak is van de problemen en om zo de juiste behandeladviezen te kunnen geven. Tijdens deze missie zijn in het AZP patiënten gezien op de afdeling neurologie en kindergeneeskunde. Er werd samengewerkt met de afdeling gynaecologie.

De Nederlandse specialisten hebben ook colleges verzorgd voor studenten van de Faculteit Geneeskunde, zodat kennisoverdracht en het uitwisselen van ervaringen op verschillende niveaus plaatsvindt. Er zal ook met de Medische Faculteit worden gewerkt aan het opnemen van een vast aantal college uren van klinische genetica in het curriculum.

Genetisch onderzoek wordt vooralsnog in samenwerking met het Medisch Wetenschappelijk Instituut gedaan. De dna-monsters worden verzonden naar Nederland.

Nieuwe ambassadeur Frankrijk biedt zijn geloofsbrieven aan aan president Bouterse

Suriname en Frankrijk streven verdere samenwerking na


De nieuwe Franse ambassadeur Antoine Joly heeft gisteren zijn geloofsbrieven aangeboden aan staatshoofd Desi Bouterse, in het presidentieel paleis (zie foto - Bron: Kabinet van de President). De plechtigheid werd bijgewoond door de echtgenote van de ambassadeur, first lady Ingrid Bouterse-Waldring, minister Yldiz Pollack-Beighly van Buitenlandse Zaken en ambassadeur Harvey Naarendorp, meldt het Kabinet van de President vandaag, donderdag 23 februari 2017.

De ambassadeur had 13 februari al een kopie van zijn geloofsbrieven overhandigd aan minister Pollack-Beighle.

Suriname en Frankrijk zijn van plan om de onderlinge samenwerking te versterken en regelmatig politiek overleg te voeren. Vooral de samenwerking in het grensgebied met Frans-Guyana is een bijzonder aandachtspunt. Veiligheid, justitiële zaken, handel en economie staan ook hoop op de agenda.

Verder zijn samenwerkingsverbanden besproken op het gebied van: cultuur, onderwijs, infrastructuur, toerisme, volksgezondheid (onder andere het nieuw te bouwen ziekenhuis Albina). Frankrijk wordt als een belangrijke partner van Suriname beschouwd.

Assembleevoorzitster wil extra aandacht regering voor gevolgen klimaatverandering

'Wie helpt ons met het probleem van klimaatverandering'

Vragen in parlement over een al dan niet aanwezig klimaatverandering monitoringsysteem


Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons heeft namens het parlement dinsdag de regering gevraagd extra aandacht te schenken aan de gevolgen van klimaatverandering. Het valt haar, op dat sinds 2004 de veranderingen niet zonder gevolgen zijn. Ze wil weten of er een constant monitoring systeem is, hoe klimaatverandering wordt geregistreerd en welke data over de effecten worden bijgehouden. 

Geerlings-Simons zegt, aldus de Ware Tijd van vandaag, donderdag 23 februari 2017, dat Suriname bekend staat als het groenste land ter wereld, maar ook kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering. 'Wie helpt ons met het probleem van klimaatverandering. We moeten de effecten daarvan symbolisch kunnen doorspelen aan de wereld', zegt ze.

Met de overstroming nu in het Boven-Marowijnegebied en de voorspelde weersverwachtingen is bij het parlement nu meer het besef aanwezig, dat niet alleen het binnenland, maar ook andere delen van het land zwaar getroffen kunnen worden.

Verschillende leden hebben de regering gevraagd naar wetenschappelijke informatie en naar de mogelijkheden om preventief dit probleem aan te kunnen pakken. Een daarvan is het klimaatverandering monitoringsysteem.

Amzad Abdoel (NDP) wil van minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling weten of dat al is ingevoerd. Het is immers sinds 2008 ingevoerd. Zijn collega Wendel Asadang (NDP) vroeg aandacht voor de overstromingen in het Brokopondogebied. Hij schrijft die toe aan de wijdverspreide goudactiviteiten van multinationals. De parlementariër vraagt de regering er beter op te letten, dat er daadwerkelijke sociale impact studies worden gemaakt bij het verlenen van concessies voor mijnbouwactiviteiten.

Minister Dikan zei, dat alle districten intussen een noodplan hebben. Er moet nog gewerkt worden aan een centraal observatie- en monitoringsysteem.

Bondsman Ligorie bij de SMS moet zijn kamer ontruimen

Waarnemend directeur SMS beweert dat Ligorie niet in dienst is bij maatschappij

'Waarom word ik dan elke maand betaald en waarom teken ik elke dag presentie?'


Waarnemend directeur en president-commissaris van de Scheepvaart Maatschappij Suriname (SMS), Ashok Rambali, heeft Stefanus Ligorie (zie foto - Bron: Facebook) - hoofd Technische Zaken en Controle - gevraagd zijn kamer te ontruimen. Ligorie zegt vandaag, donderdag 23 februari 2017, op Starnieuws dat hij deze kwestie zal aanvechten en heeft een advocaat in de arm genomen. 

Rambali zei op de STVS, dat Ligorie niet in dienst is van SMS. 'Waarom word ik dan elke maand betaald? Waarom teken ik elke dag presentie en waarom krijg ik opdrachten om uit te voeren?', vraagt Ligorie zich af.

Ligorie, die ook voorzitter is van de Bond Belanghebbenden Binnenlandvaart Dienst (BBBD), zegt dat het niet om een vakbondsruimte gaat. Het is zijn werkruimte. Op dinsdag stuurde de bond een schrijven aan de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWTC), Jerry Miranda, over de onzekere toestand waarin medewerkers verkeren, na het op non actief gesteld zijn van directrice Joyce Rozenhout. De bewindsman verwees hem schriftelijk terug naar Rambali om gezamenlijk de ontstane situatie te bespreken, waarna er weer naar de minister gerapporteerd zou worden.

Ligorie geeft aan dat hij bij aanvang van de dienst zonder opgave van reden werd medegedeeld om zijn werkruimte op te ruimen en te verlaten. Hij zegt als werknemer geen schrijven ontvangen te hebben met de reden en het vervolgtraject.

'Na het antwoord van de minister had ik alle hoop dat alles genormaliseerd was. Ik dacht dat we konden praten over de situatie die ontstaan is. Maar, als ik ’s morgens op kantoor aankom, krijg ik de opdracht mijn kamer op te ruimen en de sleutels in te leveren. Ik vroeg wat de reden was en wie de opdracht gaf. Ook als ik het op papier kon krijgen', zegt Ligorie.

Den Blauwvinger: Minister Dodson en het WWF Guianas op ramkoers

COLUMN: Maar, wie heeft gelijk inzake kwestie zandafgravingen Braamspunt aan zijn zijde?

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
Leven beschermde zeeschildpadden in gevaar door hervatten schelpzandafgravingen


De Surinaamse minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, en het WWF Guianas zijn gebrouilleerd. Dodson is deze maand hard in aanvaring gekomen met de directeur van de Surinaamse tak van het WWF Guianas, Laurens Gomes. Verwijten en harde woorden vlogen en vliegen over en weer. Aanleiding voor de bonje tussen beide heren is het besluit van Dodson om vier bedrijven – NV Sarika, Gebroeders Soebratie NV, Rock & Dirt Shippers NV en Handelmij Dharmsing NV – weer toestemming te verlenen om zand af te graven te Braamspunt, een zandtong op de uiterste westpunt van het district Commewijne in de gemeenschappelijke uitmonding van de Suriname- en Commewijnerivier. Het gebied werd in 2015 door de regering aangewezen als bijzonder beheersgebied, omdat het van belang is voor diverse vogelsoorten en beschermde zeeschildpadden.In 2015 had het WWF Guianas op verzoek van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) het initiatief genomen tot een gedegen onderzoek, wat uitmondde in een advies om zandafgraving langs de gehele kust stop te zetten. Het WWF Guianas staat nog steeds achter dit advies, ook als het gaat om het westelijke deel van Braamspunt.

Verbod op schelpzandafgravingen per 1 januari 2016
Dodson besloot per 1 januari 2016 het afgraven van schelp en schelpzand in de kustvlakte te verbieden. Alle uitgegeven vergunningen en toestemmingen voor het ontginnen van schelpen en schelpzand werden per die datum ingetrokken.

Door klimatologische veranderingen in de Caribische regio en de effecten hiervan op Suriname, moest er nader gekeken worden naar alle factoren die directe negatieven invloeden kunnen hebben op de kust van Suriname, zo liet het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen weten.

Er moesten enkele indringende studies verricht worden om optimale strategieën te ontwikkelen ter bescherming van de kust.

De studie 'Assessment of impacts of coastal sea shell and sandmining', zou in samenwerking met het WWF worden uitgevoerd.In de eerste week van oktober 2016 werd het resultaat van de studie 'Asessment of impacts of coastal sea shell and sandmining', die ongeveer zes maanden heeft geduurd, gepresenteerd door het WWF aan onder andere districtscommissarissen, districtscommissarissen in spe, de politie, bestuursambtenaren en mijninspecteurs van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst.
Volgens Kathleen Gersie, 'Coastal Morphologist', zijn ritsen de afgelopen jaren belangrijk geweest als natuurlijke bescherming van de kust tegen zeegolven. Bij toekomstige initiatieven voor 'coastal zone management’ moet de rol van de schelpen meegenomen worden. Er zal een groter bewustzijn moeten komen onder bevolking en participatie van alle betrokkenen en lokale autoriteiten over het functioneren van de Surinaamse kust en de belangrijkheid van ritsen, modderbanken en mangroven.
Mevrouw Gersie gaf verder aan, dat de weinige stranden in Suriname beschermd moeten worden. Er moeten regels en wetten komen met betrekking tot mijnactiviteiten. De rol van deze stranden als natuurlijke kustbescherming, recreatieplaats en broedplaats voor zeeschildpadden moet benadrukt worden. Ook zal uitgekeken moeten worden naar andere alternatieven voor constructie doeleinden.

Ruim jaar na verbod mag toch weer zand worden afgegraven
WWF Guianas furieus tot verbazing minister Dodson
Tot ontzetting van het WWF Guianas en anderen maakte de minister 16 februari 2017 via de media bekend, dat vier zogenoemde concessiehouders weer zand mogen afgraven te Braamspunt. Het WWF reageerde furieus, maar de minister snapte de verontwaardiging van de natuurbeschermingsorganisatie niet, omdat zaken zouden zijn besproken met het WWF. Gomes zei meteen, dat toen het ministerie had gevraagd een advies te helpen formuleren voor het verlenen van de ontheffing, het WWF uitdrukkelijk had geantwoord geen officieel advies te zullen geven om het afgraven van zand legitiem te maken. Dodson heeft met zijn verklaring duidelijk de gemeenschap een rad voor de ogen gedraaid, aldus het WWF.

'Onze rol kan niet verdergaan dan adviezen geven om het beleid van het ministerie te ondersteunen om geen zandafgravingen te doen. Dat beleid is volledig gebaseerd op de studie die is gedaan', zei Gomes. Hij bevestigde, dat na een telefoongesprek op 31 januari met het ministerie, het WWF samen met de universiteit en het Green Heritage Fund Suriname een advies had geformuleerd. De indruk ontstond, dat er verder gesproken zou worden, voordat een definitief besluit zou worden genomen, gezien de goede samenwerking tussen het WWF en NH. Het WWF zou overigens bewijsmateriaal aan het ministerie hebben overlegd waaruit blijkt, dat de zandafgravingen schadelijk zijn voor de bedreigde zeeschildpadden die daar hun eieren leggen. Het WWF heeft ook begrip getoond voor de druk die er zou zijn om zand af te graven en het in stand houden van een economische sector. Aan het ministerie werd echter het dringende verzoek gedaan om het besluit om ontheffing te verlenen in heroverweging te nemen.

Dodson zou advies WWF geen zandafgravingen te laten plaatsvinden hebben genegeerd
Op 17 februari werd Gomes echter geconfronteerd met het feit, dat al een dag eerder de zandafgravingen weer waren begonnen. Hij wees het ministerie er schriftelijk op, dat het advies vanuit de oorspronkelijke studie, waaruit een regeringsbesluit is voortgevloeid om geen zandafgravingen te laten plaatsvinden, nog altijd overeind staat. Dat advies was om geen tijdelijke ontheffing te verlenen voor zandafgraving langs de gehele kust, door de actieve kust beschermende functie.Volgens Dodson, is er veel aanwinst van schelpzand ten westen van Braamspunt. Daar leggen de zeeschildpadden geen eieren volgens Dodson. De concessiehouders mogen alleen in het gedeelte waar landaanwinst plaatsvindt graven. Er vindt ook regelmatige controle plaats. Het besluit om de concessiehouders weer toe te staan om zand af te graven is genomen tijdens een regeringsvergadering. Ministers stelden vragen over het stopzetten van de afgravingen, terwijl voor diverse doeleinden zand nodig is. Hieruit zou de conclusie getrokken mogen worden, dat Dodson door zijn collega's was aangezet om zijn besluit te nemen en dat economische redenen zwaarder wegen dan de bescherming van een uniek gebied en van bedreigde en beschermde zeeschildpadden.

Het gaat vooral om de lederrug zeeschildpad ofwel aitkanti (Dermochelys coriacea)- deze soort heeft op de zogenoemde Rode Lijst van het IUCN de status 'kwetsbaar' – en de groene zeeschildpad ofwel krapé (Chelonia mydas) – deze soort heeft de status 'bedreigd'. De IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten is de meest uitgebreide en meest gebruikte informatiebron over de status van dier- en plantensoorten over de hele wereld. Door te laten zien welke dier- en plantsoorten het meeste risico lopen op uitsterven moedigt de Rode Lijst aan tot actie om soorten te beschermen. 

De IUCN Rode Lijst is een uitgebreide informatiebron over bedreigingen, ecologische eisen en leefgebieden van soorten, en over beschermingsmaatregelen die genomen kunnen worden om uitsterving tegen te gaan of te voorkomen. De lijst wordt samengesteld aan de hand van een objectief systeem voor de beoordeling van het risico op uitsterven van een soort. Soorten worden beoordeeld volgens een gestandaardiseerd proces met de strenge categorieën en criteria van de IUCN Rode Lijst, wat de hoogste standaarden van wetenschappelijke documentatie, informatiebeheer, deskundige beoordeling en onderbouwing garandeert.

'Afgraven, op plekken waar geen zeeschildpadden aan land gaan, onder voorwaarden'
Ter geruststelling zei de minister, dat de vier bedrijven onder voorwaarden zand mogen afgraven. Volgens de minister is het genomen besluit verantwoord. Indien de bedrijven zich niet houden aan de voorwaarden, dan zullen de afgravingen weer stopgezet worden, aldus Dodson. Volgens de minister wordt ook geen schelpzand afgegraven op de bekende plekken waar zeeschildpadden aan land gaan. Er is alleen toestemming gegeven voor afgravingen op een nieuwe schelprits die in de periode dat niet gedolven mocht worden door de zeestroom is aangelegd. De vier ondernemers beweren, dat ze vijf kilometer verwijderd van de legplaatsen hun operaties uitvoeren.

Internationale aandacht
Maar, alle mooie woorden van de minister ten spijt, bij het WWF nam men daar geen genoegen mee en startte een mediaoffensief om haar gelijk aan te tonen. De kwestie werd onder andere belicht in het NOS Journaal.

Op de bekende actiewebsite Change.org werd 16 februari een petitie geplaatst onder de naam 'Protect the sea turtles - Stop sand mining at Braamspunt', Suriname' om te protesteren tegen het besluit van de regering toestemming te geven voor hervatting van zandafgravingen te Braamspunt aan de monding van de Surinamerivier. Intussen - donderdagochtend 23 februari 2017 - hebben 5.262 mensen de petitie getekend. Wanneer deze aan minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen en de regering wordt aangeboden is niet duidelijk.
Assembleeleden hebben tijdens de openbare vergadering van 16 februari in het parlement, de regering opgeroepen het besluit terug te draaien. Het financieel belang van enkele concessiehouders weegt niet op tegen de ecologische en materiële schade die de schelpzandafgravingen tot gevolg zullen hebben, stellen zij. Dodson zei daarentegen, dat het besluit is genomen in het belang van de bouw- en constructiesector. De industriële vraag naar schelpzand is dringend en enorm. Het zal volgens de minister enige tijd vergen voordat overgestapt kan worden naar alternatieve grondstoffen. Volgens Assembleeleden zijn die er wel, zoals een gelijksoortig product dat door het staatsbedrijf Grassalco wordt geleverd.

Steun voor WWF uit onverwachte hoek
Het WWF en andere opponenten van de hervatte schelpzandafgravingen kregen op 21 februari onverwacht steun uit onverwachte hoek. De Algemene Aannemers Vereniging (AAV) vindt het niet te rechtvaardigen en bovendien niet noodzakelijk om schelpen en zand af te graven te Braamspunt. 'Wij als AAV en haar leden, adviseren dan ook om deze Braamspunt schelpen niet te kopen, omdat wij niet medeplichtig willen zijn aan de milieu- en natuurschade die onomkeerbaar is', zei voorzitter Anthony Wong. De vereniging stelde, dat de actie van Dodson ook niet geloofwaardig overkomt en niet op waarheid berust. 'Wij hebben al eerder geschreven dat er alternatieven zijn.'
Wong zei, dat de schelpen van Braamspunt van mindere kwaliteit zijn. 'Het zoutgehalte is te hoog om te gebruiken in de bouwsector. Vanwege dit hoge zoutgehalte, zijn deze schelpen ook niet als opvulling voor de tuin te gebruiken.' De bouwsector werkt met rivierzand, dat een heel goed alternatief is. 'Nu wordt rivierzand gebruikt, dat niet in de kustvlakte wordt gegraven maar in de bovenloop van de rivieren.'

'WWF maakt Suriname internationaal zwart'
Ondertussen is minister Dodson het optreden van het WWF Guianas en de beschuldigingen aan zijn adres en verkondigde leugens, verdraaiingen, beu en eiste woensdag 22 februari, dat die organisatie publiekelijk diverse onwaarheden corrigeert.
'Wie heeft eerder gedurfd om zandafgravingen stop te zetten? Ik heb waarheidsgetrouw aangegeven dat wij op basis van adviezen van het WWF hebben gehandeld. Nu wordt er gedaan alsof ik leugens vertel. Het WWF doet zelfs mee met acties van milieuactivisten en maakt Suriname ook internationaal zwart. Achteraf wil de vertegenwoordiger van WWF in Suriname, Laurens Gomes, met mij praten en de zaak rond Braamspunt bespreken. Ik vind dit hypocriet. Ik laat mij de les niet lezen door WWF.'

Gomes heeft volgens Dodson op 12 januari een gesprek gehad met NH over schelpafgravingen in de jonge kustvlakte. Aangegeven werd, dat onder strikte voorwaarden schelpafgravingen wel mogelijk zijn.


'Naar aanleiding van dit gesprek delen wij hier ons advies voor de ontwikkeling van de strikte voorwaarden voor eventuele ontheffing voor het mijnen van schelpzandafzettingen, conform afspraken die wij in persoon hierover gemaakt hebben. Wij hebben er van onze zijde voor gekozen om dit niet teveel een officieel karakter te geven, omdat we willen voorkomen dat dit advies door derde partijen gezien zou kunnen worden als het geven van legitimiteit aan bepaalde activiteiten of anderzijds tot onjuiste conclusies zou kunnen leiden over de adviserende rol van WWF Guianas', 

citeerde de minister uit een e-mail van Gomes.

'Nu er zoveel kwaad geschied is, waarbij ik uitgemaakt ben dat ik het volk misleid heb, wil men met mij komen praten. Mijn eis is dat er eerst een publiekelijke verontschuldiging komt van WWF, dan kunnen wij verder praten. Ik ga geen dingen accepteren die absoluut niet waar zijn', aldus Dodson.

Hervatting afgraven zand alleen voor portemonnee afgravers – Zeeschildpadden ondergeschikt
De vraag is nu of de verzuurde relatie tussen de minister en de directeur van WWF Guianas in Suriname weer vlot kan worden getrokken. Hun meningen en visies staan lijnrecht tegenover elkaar. Economische- en milieubelangen staan lijnrecht tegenover elkaar.


In dit soort kwesties worden overigens zogenoemde milieuactivisten – sommigen eenmalig vanwege de media-aandacht – nog wel eens verblind door emotie. Sommigen pretenderen milieuactivist te zijn en doen voor de camera van het NOS Journaal en ATV in Suriname alsof zij kennis dragen over de beschermde zeeschildpadden. Maar, die weten net zoveel over zeeschildpadden als de gewone man en vrouw in de straat. De door dat soort activisten geuite opmerkingen zijn vertroebeld, een tranendal. De echte deskundigen zijn echter (nog) niet gehoord of gezien.

Aan de andere zijde kan niet ontkend worden, dat de opstelling van minister Dodson dubieus te noemen is. De man is duidelijk door zijn collega-ministers op zijn plaats gezet met een verhaal over een dringend om schelpzand verlegen zittende bouwsector dringend. Maar, dat sprookje werd door de erkende aannemers van tafel geveegd. Het gaat in dezen enkel en alleen om commerciële belangen en daar worden waarschijnlijk onder andere de zeeschildpadreuzen het ongewilde slachtoffer van.

Minister Dodson zou er goed aan doen om de door de voorzitter van de aannemersvereniging gemaakte opmerkingen serieus te nemen en het afgraven van schelpzand te Braamspunt weer te verbieden, omdat het simpelweg onzinnig is. De bouw zit niet op dat zand te wachten, alleen de portemonnees van de vier bedrijven die het zand nu aan het afgraven zijn en wie weet hun connecties met een of meerdere ministers.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
23 februari 2017
Amsterdam-Paramaribo

Ter extra informatie:

MAN-Statenlid Yaël Plet doet aangifte van poging tot omkoping - Curaçao

Geld aangeboden in ruil voor overstap naar 'de meerderheid van 12'


Statenlid Yaël Plet van de sociaaldemocratische partij MAN heeft vorige week aangifte gedaan van poging tot omkoping. Er is geld aan de parlementariër aangeboden in ruil voor het overlopen naar het blok dat nu bekend staat als de meerderheid van 12. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 23 februari 2017. 

Het doel was om met de zetelroof van Plet de regering-Koeiman te laten vallen. TeleCuraçao meldde gisteren dat twee politici en een zakenman het Statenlid geld hadden aangeboden. Bronnen hebben de Extra verteld, dat het om een aanzienlijk bedrag ging; er wordt gesproken over 300.000 gulden.

Vorige week maakte leider van de partij Hensley Koeiman al melding van een poging tot omkoping van een parlementslid zonder verder namen te noemen. Ook Plet wil verder geen details bekendmaken tegen wie aangifte is gedaan.

Wel zei hij dat de poging tot omkoping al vóór de val van het kabinet-Koeiman op 12 februari plaatsvond, aldus schrijft de Amigoe gisteren.

Curaçao krijgt een interim-kabinet

Gouverneur Lucille George-Wout heeft consultatieronde met betrokkenen afgerond


Er komt een interim-kabinet. Daartoe heeft gouverneur Lucille George-Wout gisteren besloten, nadat zij haar consultatieronde met verschillende belangrijke actoren heeft afgerond, aldus vanochtend, donderdag 23 februari 2017, het Antilliaans Dagblad.

In een officieel schrijven aan de pers, laat het Kabinet van de Gouverneur weten, dat de gouverneur van Curaçao van 20 tot en met 22 februari consulterende gesprekken heeft gevoerd met achtereenvolgens de Statenvoorzitter, de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de minister van Staat, een delegatie van het platform ‘Nationale Dialoog’, de fractievoorzitters van de politieke partijen die in de Staten vertegenwoordigd zijn, alsook de onafhankelijke leden van de Staten van Curaçao.

Politieke strijd op Curaçao over al of niet doorgaan verkiezingen 28 april

Meerderheid Staten onder aanvoering oud-premier Schotte verzet zich tegen verkiezingen


De Telegraaf bericht vanochtend, donderdag 24 februari 2017, dat op Curaçao een politieke strijd gevoerd wordt over de vraag of de verkiezingen van 28 april wel of niet door moeten gaan. Demissionair minister-president Hensley Koeiman moet zich vandaag tegenover een meerderheid in het parlement verantwoorden voor zijn beslissing om verkiezingen uit te schrijven. 

De Curaçaose regering-Koeiman viel op 12 februari. De premier vroeg daarop direct om ontbinding van het parlement en nieuwe verkiezingen. Deze zijn afgekondigd door de gouverneur en staan nu gepland op 28 april.

Maar, een meerderheid in het parlement, onder leiding van oud-premier Gerrit Schotte, is het daar niet mee eens. De oppositie vindt het niet democratisch, dat de regering die na een periode van zeven weken haar meerderheid verloor, direct nieuwe verkiezingen heeft geëist. Zeker omdat de laatste verkiezingen nog op 5 oktober vorig jaar plaatsvonden.

Het nieuwe blok van twaalf parlementariërs (op een totaal van 21) vroeg daarom om de benoeming van een formateur voor een (interim-)regering. Oud-minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia werd woensdag door de gouverneur benoemd in die functie om een interim-regering te vormen. Volgens de oppositie is dat de eerste stap om uiteindelijk te komen tot het niet door laten gaan van de verkiezingen.

Bewoners Piareweg in Paramaribo wil dat vuilnisophaaldienst in hun straat komt

Ministerie van OWTC: 'Weg is slecht begaanbaar en daarom komen de vuilniswagens er niet' 


Het Dagblad Suriname bericht gisteravond, woensdag 22 februari 2017, op haar website dat zij onlangs is benaderd door enkele bewoners van de Piareweg, een zijstraat van de Nieuw Weergevondenweg in Paramaribo. De bewoners van de weg zijn al sinds vorig jaar december genoodzaakt om hun vuil op de hoofdweg af te zetten om die opgehaald te krijgen. De vuilophaalwagens komen al sinds die periode de weg niet meer binnen. 

Volgens de rapportages die de afdeling Vuilophaal en Verwerking (VOV) van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie(MinOWTC) binnenkreeg, is de weg slecht begaanbaar. 'Vandaar dat de vuilophaalwagens de weg niet aandoen', zegt afdelingshoofd Claudia Maatsen. 'Wij moeten de wegsituatie bekijken. Als de weg slecht is, doen wij een beroep op de buurtbewoners om hun vuil even naar de hoofdweg te brengen. Wij maken ook contact met de afdeling Wegen, die belast is met het in orde maken van de wegen.'

Volgens Maatsen wordt in zulke gevallen inderdaad contact opgenomen met de buurtbewoners. Het is bij haar vooralsnog niet duidelijk of dit in het geval van Piareweg wel gedaan is. Ze zegt verder, dat de Piareweg niet de enige weg is met zo'n probleem. Er wordt echter wel gewerkt aan de verbetering van de dienst. Zij verzekert dat er weer contact wordt opgenomen met de autoriteiten die over de weg gaan, om die begaanbaar te krijgen zodat VOV haar werkzaamheden kan uitvoeren.

'Er zijn aannemers die ondanks de moeilijke wegen toch nog moeite doen om het vuil op te halen. Al moeten zij dat met een pick-up doen', stelt Maatsen. De buurtbewoners beweren echter, dat hun weg in vergelijking met andere wegen in de omgeving die wel worden aangedaan, in een betere conditie verkeert. Er wordt in ieder geval verzocht om de vuilophaalwagens weer in hun straat te laten rijden.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Jongerenvertegenwoordiger Immilioh Lens in de Ware Tijd zogenaamd 'diep door het stof'

'Ik heb een zwak voor vrouwen en durf het te vergelijken met drugs'

Lens meerdere keren verdacht geweest van seksueel misbruik op grond van, volgens hem, 'onjuiste verklaringen'


'Ik bied mijn verontschuldigingen aan mijn vrouw, familie en de samenleving aan voor ondoordacht handelen dat geleid heeft tot aangifte tegen mij.' Jongerenvertegenwoordiger Immilioh Lens gaat in een exclusief en openhartig interview met de Ware Tijd diep door het stof, zo schrijft die krant vandaag, donderdag 23 februari 2017. 

Hij kwam onlangs weer in opspraak. Een vrouw heeft ruim twee weken geleden aangifte van verkrachting tegen hem gedaan. Lens heeft een tegenaangifte ingediend, omdat hij naar eigen zeggen onterecht is beschuldigd. Hij bekende dat hij seks heeft gehad met de vrouw, maar zegt dat er nimmer sprake is geweest van verkrachting. 'Ik heb voldoende bewijs kunnen overleggen van mijn onschuld', beweert hij.

In het recente geval werd hij na verhoor door de politie heengezonden.

Het is de derde keer dat er aangifte tegen hem gedaan is wegens ontucht. Lens geeft toe, dat hij in alle drie gevallen een intieme relatie had met betrokkenen, maar beweert dat er iedere keer onjuiste verklaringen zijn afgelegd waardoor hij onterecht is beklad. 'Ik heb in al deze gevallen mijn onschuld bewezen en men mag op basis daarvan zelf een oordeel vellen.'

Volgens Lens voert hij een 'struggle' met zijn 'zwakte voor vrouwen'. 'Ik durf het te vergelijken met drugs.' 

In ieder geval doet hij via de Ware Tijd zijn uiterste best om zichzelf vrij te pleiten van iedere tegen hem gedane aangifte van seksueel misbruik. Maar, iedereen zal zich afvragen of werkelijk in alle zaken tegen hem de vrouwen onjuiste verklaringen hebben afgelegd en hij de onschuld zelve is.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Unithouders Maretraite Mall niet blij met door Arbeidsinspectie opgelegde ingekorte openingstijden

'Door de maatregel van de Arbeidsinspectie zullen veel mensen hun werk verliezen'


Unithouders van Maretraite Mall zijn verontwaardigd over een mededeling van de Arbeidsinspectie, dat alle bedrijven in het winkelcentrum, behalve de horecasector, van maandag tot en met zaterdag van acht uur 's morgens tot zeven uur 's avonds open mogen blijven. De bedrijven mogen op zondagen niet meer geopend zijn. Hun vergunning die eind deze maand vervalt, zal niet worden verlengd. Dit meldt Starnieuws vanochtend, donderdag 23 februari 2017.

De directie van de Maretraite Mall heeft de unithouders ook schriftelijk op de hoogte gesteld dat de Arbeidsinspectie niet van plan is de werktijden te verlengen. De units in de mall zijn tot negen uur in de avond open.

Diverse unithouders laten Starnieuws weten, dat in wisseldiensten wordt gewerkt. De units gaan rond negen uur 's ochtends open tot negen uur 's avonds. Op zondagen gaan de zaken om een uur 's middags open.

'Het is echt niet zo dat mensen vanaf negen uur 's morgens tot negen uur 's avonds werken. Door de maatregel van de Arbeidsinspectie zullen veel mensen hun werk verliezen en de omzet zal zeker dalen. Wij dachten dat de regering juist wil dat er harder gewerkt wordt in het land. Veel mensen komen in de avonduren winkelen', zegt een unithouder.

De ondernemers hebben zich onder andere gewend tot de Kamer van Koophandel en Fabrieken en andere instanties. Zij vinden dat dit besluit teruggedraaid moet worden. Het blijkt dat diverse functionarissen niet op de hoogte zijn van de beslissing die de Arbeidsinspectie heeft genomen.

Bijzondere beelden van reuzen miereneter die jaguar weet af te weren

Beelden gemaakt in het Braziliaanse natuurreservaat Gurupi 


Ongelooflijke beelden hebben het moment vastgelegd waarop een reuzen miereneter de rollen omdraaide en een jaguar van zich af weet te slaan. De beelden zijn met nachtcamera's gemaakt in het Braziliaanse Gurupi natuurreservaat (Reserva Biológica do Gurupi) in de staat Maranhão, zo bericht de Britse Daily Star woensdag 22 februari 2017.

Onderzoekers geloven, dat sommige jaguarpopulaties in de regio specialisten zijn geworden als het gaat om de jacht op grote zoogdieren, maar deze keer trof een jaguar een onoverwinnelijke reuzen miereneter.

De videobeelden dateren overigens al van september 2016:Elildo Carvalho Jr, een onderzoeker bij het Braziliaanse Nationaal Onderzoekscentrum voor de Bescherming van Carnivoren (CENAP) zei: 'Ik heb de beelden keer op keer gezien. Toen heb ik mijn collega's gebeld en ze met trots gezegd, dat ze iets zouden gaan zien dat ze nooit eerder hadden gezien.'De twee dieren zijn beide bedreigde soorten in hun strijd tegen klimaatverandering, verlies van habitat en jacht.

Reuzen miereneters worden gezien als gevaarlijk voor de mens, ondanks het feit dat zij zich voeden met een dieet dat vooral bestaat uit termieten en mieren. In 2014 werden twee Braziliaanse jagers, in afzonderlijke gevallen, gedood door een miereneter en er werd geschokt op gereageerd

Brug over Tibitirivier per direct gesloten vanwege instortingsgevaar

Houten brug verzakt door overbeladen te zware houttrucks


De houten brug over de Tibitirivier is verzakt door overbeladen houttrucks. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (MinOWTC) meldt woensdag 22 februari 2017 aldus de Ware Tijd, dat de schade aanzienlijk is. De brug is per direct gesloten voor alle vrachtverkeer.

Ritesh Moerlie, waarnemend coördinator van de afdeling Wegen-sectie Zuid, zegt dat deze week nog wordt gewerkt aan herstel. Tijdens de werkzaamheden blijft de brug gesloten voor verkeer. Daarna mag er voorlopig geen vrachtverkeer over de brug. Alleen personenverkeer is dan toegestaan.

 De rijweg naar West-Suriname is ook gesloten voor alle vrachtverkeer boven de vier ton, vanwege de slechte staat van de rijweg en de aanhoudende regen (zie hieronder).