zaterdag 25 februari 2017

Motorrijder (50) komt op Curaçao om het leven bij aanrijding met twee auto's

Man wordt na te zijn aangereden door afslaande auto, door een tweede auto aangereden


De politie heeft vanmiddag, zaterdag 25 februari 2017, bevestigd dat er een dodelijk verkeersongeluk heeft plaatsgevonden afgelopen nacht rond half drie op de kruising van de Gosieweg en de Prairieweg. Dit bericht Paradise FM.

Een auto die richting Rio Canario reed sloeg af naar links op de kruising. De chauffeur had blijkbaar niet in de gaten dat er een motor uit de tegenovergestelde richting kwam. Door de botsing die volgde kwam de bestuurder van de motor ten val.

Een tweede auto die daar reed kon de motorrijder niet meer ontwijken. Met spoed werd het slachtoffer naar het Sehos gebracht, waar hij kort daarop overleed.

De verkeersdode is de 50-jarige Curaçaoenaar Sedric Johannes Schotborg.

Curaçaos minister Camelia-Römer wil opheldering van haar collega Dijksma over 'kwestie' Insel Air

'Ik wil toch concrete ondersteuning voor claims ontvangen of ik vraag correctie van rapport'


Demissionair minister van Vervoer, Transport en Ruimtelijke Ordening Suzanne Camelia-Römer heeft haar Nederlandse collega Sharon Dijksma van Infrastructuur gevraagd om de conclusies van Nederlandse inspecteurs te staven, dat 'er onvoldoende onafhankelijkheid is bij de Luchtvaartautoriteit in relatie tot Insel Air International', zo bericht de Curaçao Chronicle vandaag, zaterdag 25 februari 2017.

In een brief aan Dijksma stelt minister Camelia-Römer, dat gelet op de ernst van een dergelijke verklaring en het feit dat Curaçao geen enkele grond heeft gevonden voor de inhoud van het rapport van de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of de lijst van 17 bevindingen van een senor ILT inspecteur.

'Ik wil toch een concrete ondersteuning voor de claims ontvangen of ik vraag een correctie van het rapport.'

Camelia-Römer verzet zich tegen de conclusie van de Neder'landse inspecteur in hun verslag over de veiligheidssituatie bij Insel Air.


Hieronder de tekst van de brief van Dijksma van 21 februari over Insel Air aan de Tweede Kamer:Geachte voorzitter,

Op 3 februari 2017 hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en ik uw Kamer geïnformeerd over de veiligheidssituatie van de luchtvaartmaatschappij Insel Air en ons besluit om uit voorzorg rijksambtenaren niet meer met Insel Air International BV te laten vliegen. In deze brief breng ik u op de hoogte van de acties die sindsdien zijn ondernomen. Separaat ontvangt u de beantwoording van de vragen die de leden Pechtold en Belhaj (beiden D66) op 14 februari jl. hebben gesteld inzake berichten over de situatie bij de luchtvaartmaatschappij Insel Air.

Uitkomsten inspecties ILT
Inmiddels heeft een team van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)  in de week van 5 februari 2017 gezamenlijk met de lokale luchtvaartautoriteiten inspecties uitgevoerd en mij daarover gerapporteerd met daarin een onderscheid tussen de situatie op Curaçao en Aruba. In de bijlage bij deze brief treft u de ILT-rapportage aan. In deze rapportage is ondermeer het onderstaande opgenomen. 

De Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA) ontbeert het aan een correcte wettelijke borging. Daarnaast voldoen onderdelen van de Curaçaose wetgeving niet aantoonbaar aan de internationaal gestelde normen. De CCAA beschikt over onvoldoende deskundig personeel, onvoldoende structuur en er is geen goede aansturing. De ILT concludeert ook dat er onvoldoende onafhankelijkheid van de CCAA is ten opzichte van Insel Air International. Insel Air International blijkt aan essentiële onderdelen van de luchtvaartwetgeving niet te voldoen, waardoor er sprake is van een te hoog veiligheidsrisico. Het toezichtsysteem van de CCAA heeft dit niet kunnen voorkomen. Daarnaast heeft de ILT onvoldoende zicht op de overeenkomsten die met andere luchtvaartmaatschappijen zijn gesloten over de huur van vliegtuigen (de zogenaamde wet-leaseovereenkomsten).

De Arubaanse toezichtautoriteit Department of Civil Aviation (DCA) beschikt over personeel met ruime en gevarieerde ervaring, een goede structuur en aansturing, waar interne procedures zijn vastgelegd. Opvallend is dat het toezicht vooral gericht is op inspecties van de dagelijkse praktijk – zogeheten productinspecties - en in beperkte mate op systeemniveau. Insel Air Aruba blijkt aan essentiële onderdelen van de luchtvaartwetgeving niet te voldoen, waardoor er sprake is van een te hoog veiligheidsrisico. Het toezichtsysteem van de DCA heeft dit niet kunnen voorkomen.

Afspraken met Curaçao en Aruba
Bovengenoemde veiligheidsrisico’s vragen om actie. Na eerder overleg  op 9 februari jl. met minister Rhuggenaath van Economische Ontwikkeling en minister Camelia-Römer van Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Planning, beiden van Curaçao, heb ik afgelopen week opnieuw contact gehad met minister Camelia-Römer. Zij heeft namens Curaçao ingestemd met assistentie van ILT en de overdracht van de daarbij behorende bevoegdheden om toezicht te houden op Insel Air International BV en om de huidige wet-leaseovereenkomsten te beoordelen. Daarnaast gaat meer intensief worden samengewerkt met de ILT en het beleidsdepartement van IenM om de luchtvaartautoriteiten van Curaçao te versterken, de wettelijke basis te verzekeren en om effectief toezicht te kunnen gaan houden.

Vervolgens heb ik op 20 februari jl. op Aruba gesproken met  de Arubaanse minister De Meza van Toerisme, Transport, Energie en Milieu. Wij hebben afgesproken dat ten aanzien van Insel Air Aruba de ILT formeel wordt betrokken bij de hercertificering en daarmee een toekomstig besluit of de toestellen die aan de grond staan toestemming krijgen om weer te gaan vliegen. Daarnaast zullen de autoriteiten van Aruba en Nederland meer samenwerken om de kwaliteit van de toezichtsautoriteit van Aruba te versterken. Hiertoe worden aan de ILT formele bevoegdheden toegekend.

Tot slot is zowel met Curaçao als Aruba afgesproken spoedig een samenwerkingsprotocol te ondertekenen en separate formeel juridische afspraken te maken over de benodigde bevoegdheden voor ILT om bovengenoemde taken op zeer korte termijn te kunnen gaan verrichten.

Tenslotte
De uitkomsten van de gezamenlijke inspecties en de afspraken met mijn ambtscollega’s van Curaçao en Aruba stemmen mij positief om in gezamenlijkheid de veiligheid van Insel Air te borgen. Totdat de ILT mij het signaal geeft dat de veiligheid goed is geborgd, handhaven de minister van BZK en ik het eerder ingestelde reisverbod voor ambtenaren. Ik zal de Kamer van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Sharon A.M. Dijksma

Kustwacht Caribisch Gebied arresteert drie illegale Venezolanen in bootje bij Curaçao

Bootje met illegalen onderschept ter hoogte van de Vrijgezellenbaai

(Bron foto: Kustwacht Caribisch Gebied)

De Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) heeft gisterochtend in alle vroegte drie personen aangehouden, allen met de Venezolaanse nationaliteit. Rond half een in de nacht detecteerde de radaroperator van het Reddings en Coordinatie Centrum van de Kustwacht een verdacht contact op de radar ten zuiden van Curaçao. Hierop werd een patrouille met een Super-RHIB van het Kustwacht-steunpunt gelijk ingezet.

Ter hoogte van de Vrijgezellenbaai, troffen ze een onverlicht vaartuig type yola aan met drie opvarenden. Geen van de opvarenden kon een geldige verblijfsvergunning tonen.

Het vaartuig met opvarenden is opgebracht naar het steunpunt te Parera, waar ze zijn overgedragen aan de Politie. Het vaartuig is in beslag genomen. De zaak is verder in onderzoek.

Steven Martina (55) bereid om lijsttrekker MAN te worden - Curaçao

'Binnen de partij moet hierover overeenstemming zijn'


Steven Martina (55 jaar) is bereid om in deze ‘delicate tijden’ het lijsttrekkerschap van MAN op zich te nemen, mocht er formeel een beroep om hem worden gedaan door de partij. Dat zegt hij vandaag, 25 februari 2017, in het Antilliaans Dagblad

Martina, momenteel chief executive officer van verzekeringsmaatschappij Guardian/Fatum geeft aan ‘nog weinig concreet te kunnen zeggen’ als het gaat om zijn positie op nummer 1 van de kandidatenlijst van MAN bij de verkiezingen op 28 april.

'Ik heb het in beraad. Maar, belangrijker wellicht, binnen de partij moet hierover overeenstemming zijn en daarvoor dient een proces te worden bewandeld.'

Curaçaos Statenlid Constancia kan voor mishandeling collega forse straf tegemoet zien, volgens Wetboek van Strafrecht

Constancia verkoopt Mc William harde stoot in het gezicht


Er hangt voormalig minister van Gezondheid en Jacinta Constancia (MFK) mogelijk een hoge straf boven het hoofd voor het mishandelen afgelopen donderdagmiddag van het Statenlid Giselle Mc William (MAN). Dat bericht althans het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 25 februari 2017.

Het dagblad haalt hiertoe artikel 2:41 in het Wetboek van Strafrecht aan:

'Hij die door geweld of bedreiging met geweld een vergadering van de Staten of van hun krachtens het reglement van orde gevormde of benoemde commissies uiteenjaagt of tot het nemen of niet nemen van enig besluit dwingt of een lid, een minister of een staatssecretaris uit die vergadering verwijdert of opzettelijk verhindert die bij te wonen of daarin vrij en onbelemmerd zijn plicht te vervullen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.'

Constancia heeft Mc William donderdag tijdens een openbare Statenvergadering een klap in het gezicht verkocht, nadat laatstgenoemde een fel betoog had gehouden waarin zij het MFK-Statenlid onderuithaalde vanwege haar betrokkenheid bij de zaak Dubnium.

In die zaak bij het Openbaar Ministerie wordt onderzoek verricht naar fraude bij een bestelling van mondkapjes in 2012. In die periode was Constancia minister van Gezondheid.

Suriname in top 4 Facebook van landen in wereld waar mensen meeste 'reactie-emoji's' plaatsen

Facebook registreert 300 miljard 'reacties' onder postings sinds start 'emoji's' jaar geledenFacebook heeft sinds de start op 24 februari 2016 van de zogenoemde 'emoji's' 300 miljard 'reacties' geregistreerd onder postings en de 'Love' reactie werd door meer dan 1.79 miljard gebruikers het vaakst gebruikt, aldus Facebook vandaag, zaterdag 25 februari 2017, in een persbericht. En, Suriname staat in de top vier wereldwijd van landen waar gebruikers van Facebook in 2016 het meest gebruik hebben gemaakt van de 'emoji's. Opmerkelijk, gelet op het aantal inwoners en het aantal mensen dat toegang heeft tot internet.

Een jaar geleden startte Facebook met de implementatie van 'Reacties' - een set van 'emoji's' met 'Love', 'Haha', 'Wow', 'Sad' en 'Angry' emoticions - naast de beroemde 'Like' button.
De dagen waarop het vaakst de 'emoji' 'Love' is gebruikt in 2016 waren Eerste- en Tweede Kerstdag.

Mexico voert de lijst van landen aan waar inwoners 'Reacties' het meest hebben gebruikt, gevolgd door Chili, Suriname en Griekenland. Daarachter bevinden zich Costa Rica, Belize, de VS, Brazilië en Uruguay.

(Red. De Surinaamse Krant/Facebook)

Misiekaba: 'Suriname is in goede handen van president Bouterse'

'Bouterse moet nu optreden tegen die mensen die het systeem in de war gooien en ze verwijderen'....


NDP-ondervoorzitter en fractieleider André Misiekaba vindt, dat het land in goede handen is van president Desi Bouterse. 'Er is bewust gekozen voor hem als president in 2010 en omdat het geen vergissing was, is de keuze herhaald in 2015', zo zei hij bij de herdenking van de coup van 25 februari 1980.

Er zijn volgens de politicus mensen die het systeem in de war gooien. Hij vroeg de president om op te treden tegen deze mensen. Dit moet volgens hem, nu gebeuren, waardoor veel jongeren die de boodschap begrepen hebben, zich nog meer zullen inzetten.

Misiekaba merkte op, dat er een onrechtvaardige inkomensverdeling is in het land. Er zijn mensen die stinkend rijk zijn, terwijl vlak om de hoek waar ze wonen anderen geen eten hebben. 'Indachtig de idealen van de revolutie moet er nu worden opgetreden', zei Misiekaba die het eens was met Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons die had gezegd, dat dit het moment is om te handelen.

Misiekaba beweerde, dat het land in goede handen is bij Bouterse als president. Hij haalde aan, dat vanaf 2013 het land een drastische neergang heeft meegemaakt door de enorme terugval van de prijzen van goud en olie. Toch lukt het de regering om zaken te balanceren. Er is veel creativiteit voor nodig.

Misiekaba stelde verder geloof in het land hebben en dat mensen die beweren dat het nooit meer goed komt met Suriname, maar weg moeten blijven. 'Het komt wel goed met Suriname.' Volgens hem heeft het land druppels van zegeningen gekregen, maar de 'skwalla van blesi' moet nog komen.

De NDP'er zei ook, dat Bouterse nu de mensen die het systeem in de war schoppen moet verwijderen. De president moet van Misiekaba de laatste stoot nemen. Als iedereen zich inzet, wordt dit land een geweldig paradijs, stelde Misiekaba.

'Het werk dat begonnen is 37 jaar geleden, moet nu afgemaakt worden'

Assembleevoorzitster Geerlings-Simons aanwezig bij herdenking coup 25 februari 1980


Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons (NDP) zei afgelopen nacht, bij de herdenking van de coup van 25 februari 1980, dat die datum een knooppunt is. 'Ongeacht uit welk perspectief men de zaak ook bekijkt, het gaat om een historische realiteit. Er waren doelen gesteld die nog niet zijn verwezenlijkt', zei de voorzitster, aldus Starnieuws vanochtend, zaterdag 25 februari 2017. 

Geerlings-Simons benadrukte dat beseft moet worden, dat 'het enige moment waarop wij macht hebben, het nu is'.

'Er moet nu gehandeld worden om zaken die beloofd waren in het verleden nu af te ronden. Het werk dat begonnen is 37 jaar geleden, moet nu afgemaakt worden.'

Ze beweerde, dat na 25 februari 1980 een versnelde groei is gekomen naar eenheid van het volk. 'De roep van die tijd was om geloof te hebben in onszelf. Het doel was om een sociaal rechtvaardige samenleving neer te zetten. De natuurlijke hulpbronnen moesten aangewend worden voor ontwikkeling van het land. Uit de fouten die gemaakt zijn, moet lering worden getrokken. Er zijn in 1980 offers gebracht aan alle kanten. Er zijn momenten van vrees en angst geweest. Velen hebben geleerd om niet in hokjes te denken maar het Surinamer-zijn op de eerste plaats te stellen.'

Terugkijkend op de beloften die gedaan zijn, constateert Geerlings-Simons dat het werk niet af is. 'Het is nu de tijd om in eenheid de sociaal rechtvaardige samenleving te vestigen. Wat wij zullen zijn, is wat wij van onszelf hebben gemaakt.'

President Bouterse blij met ontstaan verzoeningsbeweging en haalt uit naar zijn opponenten

Bouterse spreekt bij Monument van de Revolutie vanwege 37e herdenking coup 25 februari 1980

'Met onwillige honden als Wilgo Valies is het moeilijk hazen vangen'


President Desi Bouterse hield afgelopen nacht bij de 37e herdenking van de overname van de staatsmacht op 25 februari 1980 weer zijn bekende retoriek met sneren naar zijn vermeende tegenstanders en beweerde voor het Monument van de Revolutie bij de Waterkant in Paramaribo blij te zijn met de verzoeningsbeweging die is ontstaan. Hij dankte hiervoor Humphry Jeroe van het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. Ook beweerde de president ingenomen te zijn met het initiatief van bisschop Karel Choennie die opgeroepen heeft tot waarheidsvinding en verzoening. 

Zoals gebruikelijk werden een fakkel aangestoken bij het Monument van de Revolutie en kransen gelegd. Bouterse zei dat nu de bisschop ook oproept tot verzoening, de zaak tot een goed einde zal komen.

Maar, natuurlijk moesten zijn vermeende opponenten het weer ontgelden. Zo zei hij dat er altijd mensen zijn die zich zullen verzetten tegen verzoening en en dat het met onwillige honden moeilijk hazen vangen is. Wilgo Valies zou ook zo iemand zijn volgens Bouterse, immers welk voorstel ook gedaan wordt, het is nooit goed.

De president stond ook stil bij het overlijden van Badresein Sital, die voorzitter was van de Nationale Militaire Raad na de overname in 1980. Hij zei, dat Sital enorme verdiensten heeft gehad. Het is aldus Bouterse niet aan de mens om te oordelen over Sital die de laatste jaren veel kritiek had op hem en de NDP. Hij bedankte de echtgenote van Sital en de familie dat op een waardige manier afscheid van hem kon worden genomen met militaire eerbetoon.

Bouterse merkte op dat Surinamers elkaar moeten ondersteunen, waarna hij weer zijn gifpijlen richtte op zijn tegenstanders met de opmerking, dat er mensen zijn die steun gaan zoeken in Den Haag, bij de kolonisator die mensen tot slaaf heeft gemaakt en contractarbeiders enorm veel leed heeft bezorgd. Hij haalde het boek aan van Rajinder Bhagwanbali aan, waarin de strijd van de contractarbeiders uitvoerig is beschreven.

Bouterse zei verder, dat leiders van het land beter gewaardeerd moeten worden.

Hij noemde uiteraard ook de namen van de zestien militairen die de staatsgreep hebben gepleegd. De president stond ook stil bij de wateroverlast waarmee diverse dorpen in oost-Suriname te kampen hebben. Hij vroeg de ondersteuning van het volk in welke vorm dan ook.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Assembleeleden bij bezoek aan Braamspunt kritisch over schelpzandafgravingen

Delegatieleider Bouva (NDP): 'Het moet mogelijk zijn om op korte termijn goede oplossing te vinden voor situatie'

Politici en milieubeschermers te Braamspunt met Kustwacht op zee aanwezig (Bron foto: Starnieuws)
Gajadien (VHP): 'Het milieu moet zwaarder wegen dan economische belangen'


De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Melvin Bouva (NDP, die gisteren een delegatie geleid heeft naar Braamspunt, is tevreden met alle bijdragen van deskundigen, milieuorganisaties en overheidsinstanties. Ter plekke is een goed beeld verkregen van de situatie, zegt Bouva vandaag, zaterdag 25 februari 2017, in een reactie op Starnieuws. 

De Assembleecommissies Natuurlijke Hulpbronnen, Milieu en Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer waren in de delegatie vertegenwoordigd. Er werd informatie verstrekt over het belang van Braamspunt voor de zeeschildpadden en kustbescherming. Bouva zegt, dat er een rapport komt met aanbevelingen. Hij verwacht dat in De Nationale Assemblee een standpunt ingenomen wordt, waarbij rekening wordt gehouden met alle aspecten. Volgens Bouva staat milieu bijzonder hoog op de agenda van De Nationale Assemblee. Het moet mogelijk zijn om een bevredigende oplossing te vinden voor alle partijen.

Maar, het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) zegt, dat de zandafgravingen meteen gestopt moeten worden. Op basis van de uitleg van deskundigen, zijn de afgravingen funest voor de zeeschildpadden en de kust. Professor Sieuwnath Naipal van de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft dat duidelijk aangegeven. Dit wordt ook beaamd door Bouva.

Het 's Lands Bosbeheer (LBB) zei, dat de piek van het leggen van eieren door zeeschildpadden in maart en april is, terwijl het legseizoen doorloopt tot eind augustus. De delegatieleider van De Nationale Assemblee merkte, op dat directeur Dave Abeleven van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) aangegeven heeft dat onder strikte voorwaarden voor een periode van zes maanden, één keer per week gegraven mag worden. Het gaat om aanwas van het strand.

Veel aanwezigen hebben er moeite mee, dat in het legseizoen de afgravingen worden toegestaan. Overigens rept niemand over de vraag in hoeverre de grote zeeschildpadden op de Surinaamse stranden hinder ondervinden van de aanwezigheid van zogenoemde eco-toeristen die zich maar wat graag (laten) fotograferen (met een 'selfie') in de nabijheid van een (nestelende) zeeschildpad. Er worden zelfs door reisbureaus groepsreizen naar de stranden van Braamspunt en Galibi georganiseerd om de grote zeedieren te spotten.

Bouva vindt, dat er naar alternatieven gezocht moet worden en dat er een evaluatie zal plaatsvinden. Gajadien zei nog, dat NH geen advies heeft gevraagd van LBB, NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname) en andere deskundigen. Alle organisaties waren gisteren te Braamspunt en hebben afgeraden om zandafgravingen toe te staan. Naipal heeft aangegeven welke desastreuze gevolgen dit heeft voor de kust van bijvoorbeeld Weg naar Zee. Verder waren ook vertegenwoordigd het WWF Guianas, het NIMOS en Conservation International Suriname.

Gajadien vindt, dat milieu zwaarder moeten wegen dan economische belangen, waar andere oplossingen voor moeten worden gevonden.

Bouva zegt het uniek te vinden, dat alle partijen rustig ter plekke met elkaar gesproken hebben. De Assembleedelegatie heeft een goed beeld kunnen krijgen. Het moet volgens hem mogelijk zijn om op korte termijn een goede oplossing te vinden voor de situatie. De Nationale Assemblee zal op basis van de bevindingen en aanbevelingen van deskundigen een standpunt formuleren.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Weinig belangstelling voor protest tegen zandafgravingen Braamspunt op Onafhankelijkheidsplein

Zo'n 100 demonstranten willen einde aan de schelpzandafgravingen en bescherming zeeschildpadden


'Un lib’ den sekrepatu! Rust voor de kust! Stop de afgravingen!', dat waren enkele van de leuzen die vrijdagmiddag 24 februari 2017 werden gescandeerd op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. Ruim honderd personen hebben deelgenomen aan het tweede protest tegen de zandafgravingen op Braamspunt, zo schrijft Starnieuws. Gelet op de ontstane commotie rond het hervatten van de schelpzandafgravingen te Braamspunt - die sinds 1 januari 2016 waren verboden - was het aantal naar het plein getogen demonstranten gering. 

Het gaat niet alleen om de zeeschildpadden, maar om heel Suriname, beweerde Erlan Sleur, voorzitter van de stichting ProBios - een stichting waarvan overigens nauwelijks iets tot niets op het internet te vinden is - en trekker van het protest. De eerste actie vond vorige week zaterdag plaats op het strand van Braamspunt. Via Facebook liet de organisator van het protest onder andere het volgende weten:

'(...) We roepen een ieder dus op om klaar te staan want we willen massaal de straat op en een ieder moet een bord met een duidelijke tekst tegen deze criminele daad bij zich hebben...DODSON MAAK JE BORST NAT WANT WE ZULLEN HET JE DUIDELIJK INPEPEREN DAT HET GEEN WWF BELANG ALLEEN IS MAAR WIJ ALLEMAAL HIER IN SURINAME MET EEN GEZOND VERSTAND VINDEN DAT JIJ FOUT BEZIG BENT...!!! (...)'


(Bron foto's: Bryan Rais/Facebook)
Het protest op het plein werd gehouden in reactie op uitspraken van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. De bewindsman heeft publieke excuses geëist van het World Wildlife Fund (WWF) Guianas voor de door die organisatie en haar directeur Laurens Gomes onjuiste uitspraken met betrekking tot de proceduregang rond het hervatten van schelpzandafgravingen onder voorwaarden door vier bedrijven. Waarom het protest niet plaatsvond voor de deur van het ministerie van Dodson - zou voor de hand hebben gelegen - is onbekend.

'Wij willen de minister hierbij tonen, dat het niet om het WWF, gaat maar om ons, het volk van Suriname, unu Srananman', aldus Sleur, maar waarom het om het volk gaat en niet alleen om de bedreigde zeeschildpadden is niet duidelijk.

Sleur zei het fijn te vinden, dat er een delegatie van De Nationale Assemblee poolshoogte is gaan nemen op Braamspunt. 'Het is geweldig. Het geeft alleen maar aan dat er aandacht voor is. Ik heb op DNA televisie gezien, dat er vanuit de oppositie en de coalitie grote vraagtekens worden gezet bij het handelen van minister Dodson. Het leek erop dat bijna iedereen, op een enkeling na, tegen dit handelen is. Ik hoop dat ze een heel goed beeld krijgen van hoe belangrijk deze legstranden zijn.'

'Hier proberen we de stemmen van de zeeschildpadden te zijn', sprak Sleur aan. 'Er zijn natuurlijk een heleboel andere zaken die meespelen waarom er geen zand afgegraven mag worden daar. Het is al bewezen hoe belangrijk Braamspunt is voor de kustbescherming, ecologie, visserij en toerisme, nationaal en internationaal. Maar, we zijn vandaag primair voor de zeeschildpadden hier.' Het legseizoen is al begonnen.

Op de plaats waar afgegraven wordt zouden resten van schildpadeieren te vinden zijn. Bezoekers aan Braamspunt zouden kadavers van dode zeeschildpadden op het strand en in zee hebben waargenomen. Maar, niemand weet wat de doodsoorzaak van die dieren is en of die wellicht verband houdt met de werkzaamheden van de concessiehouders die schelpzand afgraven deze dagen of in het verleden.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Vreemd zeedier duikt op aan kust van Tirúa, regio Bío Bío, Chili

Bijzonder dier voedt zich met dode dieren


Een video die vrijdag 24 februari 2017 op Twitter is verschenen toont een vreemd zeedier in de rotsen van de kust van Tirúa, regio Bío Bío, Chili. Uit de beelden, verspreid door de gebruikster Lissete Hermosilla, kan worden opgemaakt, dat de soort ongeveer een meter lang is en grijs van kleur, Zo bericht het Nicaraguaanse Canal 10 vrijdag.

Het gaat om een Eptatretus Decatrema, bekend als Anguilla babosa, en is alleen te vinden in het gebied tussen Caldera, Atacama regio, en Puerto Montt, regio Los Lagos. Het is niet bekend of het ergens anders in de wereld voorkomt, stelt BíoBíoChile.

De mariene bioloog aan de Universidad Andrés Bello, Cristián Ibañez, verduidelijkt dat het dier 'zich voedt met dode dieren, met behulp van klieren die slijm uitstoten dat hen in staat stelt om in lijken te gaan en om die van binnenuit te verslinden.'


(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
Hoewel het een algemene soort in die regio's is, is het vreemd om het te zien als bewoner op een diepte variërend tussen de 6 en 50 meter in de zee. Vanuit de Nationale Visserij Dienst (Sernapesca, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura), een overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het bijdragen aan duurzaamheid van de sector en de bescherming van hydrobiologische bronnen, werd erop gewezen dat de soort 'behoort tot de meest primitieve vissen groep. Tot een lengte van 90 centimeter en het beweegt zich over het algemeen in de diepten van de zee.'


(Red. De Surinaamse Krant/Twitter-Lissete Hermosilla/Canal 10)

15-Jarig meisje betrapt op MULO met 20 wikkels marihuana

Meisje verkoopt marihuana aan medeleerlingen


Een 15-jarige leerlinge van een MULO-school is deze week betrapt met 20 wikkels marihuana op haar school. Uit het politieonderzoek blijkt, dat het meisje de marihuana op school verkocht aan haar medeleerlingen, zo schrijft het Dagblad Suriname vrijdag 24 februari 2017. 

Zij werd overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Daar verklaarde de leerlinge, dat zij de drugs van haar vriend had.

Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie werd de het meisje heengezonden. Regiocommandant Midden Suriname van het Korps Politie Suriname, Robby Ramjiawan bevestigt een en ander. Aan de opsporing van vriend van het meisje wordt gewerkt. Het dagblad vermeldt niet op welke MULO het meisje de drugs verkocht.

Vicepresident Adhin bevestigt dat leerkrachten gelijkgesteld blijven met de landsdienaar

'Uit FISO halen leerkrachten is noodzaak om betere financiële waardering door te kunnen voeren'


Vicepresident Ashwin Adhin bleef lang stilstaan donderdag in De Nationale Assemblee op een vraag van ABOP-Assembleelid Diana Pokie over de resolutie waarin is bepaald, dat onderwijsgevenden uit het FISO (Functie Informatie Systeem Overheid) gelicht zijn. Ook ging hij in op de rechtszaak van de Staat tegen de onderwijsbonden Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname die in het voordeel van de Staat Suriname is beslecht, zo schrijft Starnieuws vrijdagmiddag 24 februari 2017. 

De veroordeling van de twee bonden heeft volgens Adhin geen invloed op het herwaarderingsprogramma van de leerkrachten. Hij benadrukte gisteren, dat de regering waardering heeft voor de leerkrachten. Hen lichten uit het FISO was een noodzaak om een betere financiële waardering door te kunnen voeren. Als de onderwijsgevenden in het FISO zouden blijven, moest deze waardering aan alle landsdienaren worden gegeven. Het gaat echter om een technische ontkoppeling.

De leerkrachten blijven gelijkgesteld met de landsdienaar en behouden alle verworven rechten. De regering blijft in overleg met de onderwijsbonden.

De vicepresident wees erop, dat te veel nadruk is gelegd op de financiële paragraaf, terwijl het herwaarderingsprogramma veel meer omvat. Leerlingen, ouders, leerkrachten en het bedrijfsleven hebben veel meer inspraak in dit programma. Er kan nu gewerkt worden aan verhoging van de kwaliteit, waarbij het onderwijs ook beter zal aansluiten op de behoeften in de maatschappij.