dinsdag 7 maart 2017

Jarenlang op zoek om die ene nieuw ontdekte kleine zwarte vogel in Colombia te vangen

De alto de Pisones Tapaculo ontdekt in regio Pisones

(Bron foto's: Julian Heavyside)
 'Elk klein gebergte in Colombia heeft zijn eigen vogelsoort'


Een kleine zwarte vogel diep in de bossen van Colombia is onlangs uitgeroepen tot een nieuwe soort, dankzij de inspanningen van een ornitholoog in Brits Columbia, Canada. In 2015 was Julian Heavyside, toen nog een niet afgestuurde student, op een twee maanden durende veldopdracht in het Parque Nacional Natural Tatamá in de regio West-Andes van Colombia toen hij de vogel ving - een alto de Pisones Tapaculo (van de familie Scytalopus). De alto de Pisones Tapaculo's maken een geluid dat klinkt als een kikker (zie video), zo schrijft CBC News British Columbia dinsdag 7 maart 2017.

Heavyside nam deel aan een gezamenlijk project van de Universiteit van British Columbia en de Universidad ICESI in Cali, Colombia, om lange termijn monitoring te verrichten van de vogelpopulatie om het aantal te schatten. Hij bracht zijn dagen - samen met andere veldassistenten - wandelen door in het bos, op zoek naar nesten en het plaatsen van zogenoemde mistnetten om vogels te vangen en informatie over ze vast te leggen.

Op een dag arriveerde Gary Stiles, een bekende ornitholoog in Colombia, bij het kamp op zoek naar een paar wat veldassistenten. Heavyside zei, dat Stiles wat weg heeft van een 'rock star' in de 'vogelen gemeenschap', bekend om zijn zeer mooie museumcollectie en zijn werk, het identificeren van een groot aantal nieuwe vogelsoorten. Maar, een vogel was hem bijna twee decennia ontgaan. Twintig jaar geleden, diep in de regio Pisones vlakbij Tatamá, zo zei Heavyside, hoorde Stiles een mysterieus geluid. 'Hij struikelde over het vreemde nieuwe geluid en dacht dat het van een een kikker was, totdat hij een paar kleine zwarte vogels zeg die dat geluid maakten.'


Stiles realiseerde zich, dat het een nieuwe vogelsoort was, maar om door de Internationale Ornithologen Bond erkend te worden, moest hij een ​​exemplaar vangen. Volgens Heavyside heeft Stiles daarna gedurende 20 jaar getracht om eentje te vangen.

Julian Heavyside beschrijft het terrein van de regio Tatamá waar de vogels worden aangetroffen als erg steil, zeer modderig en bedekt met vegetatie.

'Na verschillende pogingen hadden we uiteindelijk een vogel in het net en dat was heel, heel spannend.' 

Nadat de vogel was gevangen, zo legde Heavyside uit, moest moleculair werk  worden verricht en de zang van de vogel moest worden geanalyseerd door wetenschappers. 'Het ding met tapaculos is, dat veel van de soort er identiek uitzien. Er is geen manier ze met het oog uit elkaar te halen.' Al deze gegevens werden uiteindelijk geanalyseerd en officieel gepubliceerd in een research paper in The Auk, wetenschappelijke tijdschrift, op 1 maart, 2017. 

Heavyside zei, dat de ontdekking van de nieuwe soort niet zo verwonderlijk is, aangezien Colombia een van de meest biodiverse gebieden op de planeet is, in het bijzonder als het gaat om vogelsoorten. 'Elk klein gebergte heeft zijn eigen soort.'

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
(Red. De Surinaamse Krant/CBC News British Columbia)

DOE ziet graag weg meer toerismeontwikkeling richting Colakreek

Vraagtekens bij gang van zaken rond nieuwe leeg staande technische school te Wit Santi


De DOE-fractie heeft bij herhaling in De Nationale Assemblée, maar ook via brieven gericht aan, en gesprekken met beleidsmakers, het belang aangegeven van het asfalteren van de weg naar het recreatieoord Colakreek. Daarbij werd benadrukt hoe belangrijk deze plek voor zowel Surinamers als toeristen is. Het goede nieuws heeft ons bereikt, dat de asfaltering van genoemde toegangsweg vorige week is afgerond. Het leek Kajana Graman te worden, maar we zijn positief gestemd nu dit eindelijk een feit is. 

Tegelijk past hier een oproep aan beleidsmakers om bij het plannen integraal te denken. De weg van Zanderij naar Matta werd in eerder stadium geasfalteerd, terwijl de toegangsweg naar Colakreek, die in deplorabele toestand verkeerde, werd overgeslagen. Juist Colakreek die bijdraagt aan werkgelegenheid en onze economie, vanwege de belastinginkomsten voor de Staat! Het is op zijn plaats in het kader van de economische ontwikkeling hiermee rekening te houden. De METS, die het beheer voert over Colakreek heeft door de jaren heen steeds geïnvesteerd in het recreatieoord. Hiedoor was er een toename van overnachtingen, meer organisaties die er trainingen verzorgden, bedrijven die vakantie-activiteiten ontplooiden en gezinnen en individuele daggasten die gezellig werden geaccommodeerd. In het kader van het stimuleren van het toerisme zien we uit naar verdere ontwikkeling tot bijvoorbeeld een Natuurpark.

Naast dit heuglijk feit kwam de nieuw gebouwde school op Wit Santi, gelegen in hetzelfde district, negatief in beeld vanwege de vernielingen die aan de gebouwen zijn aangericht. Ook hierover zijn door onze fractie bij herhaling vragen aan beleidsmakers gesteld. Het ging daarbij primair om het openen van de school. Het gebouw staat er al een tijd, maar is helaas nog niet operationeel.

Verklaringen die gegeven werden, gaven de indruk dat de aannemers nog niet zouden zijn uitbetaald en dat de regering niet over de middelen beschikte om de werkzaamheden af te ronden. In een uitgegeven persbericht staat dat shutters zijn ingeslagen, elektra installatie-apparatuur en andere attributen voor de stroomvoorzienning zijn weggedragen.

Het bevreemdt de DOE fractie dat er geen bewaking aanwezig was bij het pand. Dat er donoren bereid zijn de schade te herstellen is zonder meer positief, maar hier is een kritische noot op zijn plaats. Wij kunnen niet blijven dweilen met de kraan open. De weinige staatsmiddelen die ingezet worden voor het onderwijs, gaan op deze wijze verloren.

Kinderen in Para, die al lang zitten te wachten om onderwijs in het nieuwe gebouw te volgen, moeten dit ontberen. Er zijn klassen ondergebracht in het Jan Starke Opleidingscentrum op Zanderij I, terwijl er nieuw afgebouwde lokalen op Wit Santi staan. De inzet van dc Jurel is positief, maar belangrijker is de school te openen en te voorzien van goede bewaking, zodat de ontwikkeling van onze kinderen niet onnodig oponthoud ondervindt.

'Het is volgens Jurel triest om aan te zien hoe de gebouwen op het terrein al maanden staan en niet operationeel zijn. De nieuwbouwschool is ingericht voor technisch onderwijs en is volledig uitgerust met alle benodigde voorzieningen', volgens het persbericht van het Burger Informatie Centrum Para. Daarom een dringend beroep op alle betrokken beleidsmakers, om pro-actief en integraal dit probleem aan te pakken. Onze kinderen hebben daar recht op.

Carl Breeveld 
DOE Fractie DNA

VHP-boodschap voor Internationale Dag van de Vrouw

'Women in the Changing World of Work!' 

'Gendergelijkheid noodzakelijk voor effectieve uitvoering duurzame ontwikkelingsdoelen VN'


Op de Internationale Dag van de Vrouw, dinsdag 8 maart 2017, wordt wereldwijd stilgestaan bij de positie van de vrouw. Voor 2017 is het thema 'Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030'. Het is een oproep tot actie voor het versnellen van gendergelijkheid. Vrouwen zijn pijlers van standvastigheid in elke samenleving, ook in ons land. Ze vervullen die rol vaak onzichtbaar. Als moeder, als dochter, als partner, als leider als raadgever. Ze verdienen daarom ons aller respect. In tijden van crises is de stabiliserende rol van de vrouw essentieel. Nu meer dan ooit! 

De VHP benadrukt daarom op deze Internationale Dag van de Vrouw, dat gendergelijkheid noodzakelijk is voor een effectieve uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, met name ontwikkelingsdoel 8: 'Full and productive employment and decent work for all'.

Ook ons land heeft zich aan dit doel gecommitteerd. Door invulling te geven aan genderevenwicht maken we Suriname sterker én komen we onze internationale verplichtingen na. De focus hierbij is opheffen van maatschappelijke ongelijkheden. Daarmee bevorderen we ook de participatie van vrouwen in de politieke besluitvorming en het arbeidsproces. Voor de VHP zijn dit kerndoelstellingen.

De VHP heeft zich al gebogen over de rol en bijdrage als politieke partij. Daar het politieke partijen zijn die officiële kandidaten voordragen voor publieke functies, zullen politieke partijen moeten erkennen dat vrouwenrechten mensenrechten zijn. Dat een beter gender-evenwicht in alle partij structuren winst is voor de samenleving.

De VHP hanteert gendermainstreaming als strategie in het partijbeleid. Dat bevordert gelijkheid tussen mannen en vrouwen in statutaire besluitvormingsorganen op alle niveaus en draagt bij tot versterking van gelijkheid in de samenleving. Dit wordt geïnstitutionaliseerd in alle partijstructuren. 

Het thema 'Women in the Changing World of Work!', is voor ons land actueler dan ooit, gezien de economische crisis waarin we verkeren. Indachtig dit thema en het VHP thema voor 2017: ‘Versterken van Eenheid en Partnerschap' zal de partij samen met andere maatschappelijke en vrouwenorganisaties bredere discussies voeren over gender en politieke participatie en hoe het democratisch gehalte van de samenleving te verhogen om daardoor de democratie te versterken.

De VHP wenst de totale Surinaamse gemeenschap, maar in het bijzonder de vrouw, een bezinningsvolle Internationale Dag van de Vrouw toe.

VHP
dinsdag 7 maart 2017

Nieuw sporenonderzoek naar moord op zeezeilster uit Heino in Colombia

Echtgenoot Durdana Bruijn nog steeds verdachte, maar in vrijheid in Nederland


Justitie in Nederland en Colombia doen nieuw forensisch sporenonderzoek naar de moord op de Heinose Durdana Bruijn. Zij werd in september 2015 voor de kust van Colombia dood gevonden op het zeilschip de Lazy Duck (zie foto - Bron: Bruijn), waarmee ze samen met haar man Peter P. de wereld rond zeilde. Haar echtgenoot wordt door justitie in zowel Colombia als Nederland als verdachte beschouwd, zo bericht de regionale krant De Stentor vandaag, dinsdag 7 maart 2017.

'Er is nieuw onderzoek naar sporen aangevraagd', zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland. 'Het forensisch onderzoek is nog niet afgerond. Een vervolgingsbeslissing is daarom nog niet genomen, niet in Nederland en niet in Colombia.'

De voormalige stottertherapeute uit Heino werd vermoord aan boord van de Lazy Duck, voor de kust van de toeristische Rosario-eilanden ten noorden van Colombia. Volgens haar echtgenoot Peter P. was de Lazy Duck geënterd door gemaskerde mannen die hem bewusteloos sloegen en zijn vrouw vermoordden.

De Colombiaanse justitie zette direct vraagtekens bij de verklaring van P. en gaat er van uit dat hij zijn vrouw zelf doodde na een ruzie. Uit het Colombiaanse autopsierapport zou blijken, dat Durdana met geweld en door verstikking om het leven is gekomen.

P. kwam in oktober 2015 samen met het lichaam van Durdana naar Nederland. Na afloop van haar begrafenis keerde hij op advies van zijn advocaat niet terug naar Colombia. Hoewel het Openbaar Ministerie als verdachte ziet, zit hij niet vast en mag hij het onderzoek in vrijheid afwachten. Als het onderzoek klaar is, nemen Colombia en Nederland afzonderlijk van elkaar een besluit of zij P. willen vervolgen. Dan moet ook worden besloten of dat in Colombia of Nederland gebeurt.

Echtgenote Venezolaanse oppositieleider spreekt over drie jaren marteling

Na bezoek Liliana Tintori aan president Trump mocht Lopez 15 dagen geen bezoek ontvangen


Leopoldo Lopez is 548 dagen van zijn eerste 1.000 dagen in de gevangenis geïsoleerd geweest. En dat aantal in isolatie zal waarschijnlijk toenemen, omdat hij nog steeds het meest zichtbare symbool van de Venezolaanse oppositie is. Onlangs, na het bezoek van zijn vrouw aan president Trump in het Witte Huis, werd hij gestraft, vijftien dagen geen bezoekers, zo schrijft de Amerikaanse nieuwszender Fox News vandaag, dinsdag 7 maart 2017, op haar website. 'Leopoldo is een morele leider, wiens leiding wordt gevreesd door het regime', aldus Lopez's vrouw, Liliana Tintori, tegen Fox News. 

'Ze zijn bang voor zijn woorden, zijn ideeën, zijn macht om de Venezolanen te motiveren, en daarom wordt hij geïsoleerd gehouden.'

Gedurende de laatste drie jaar heeft de Harvard opgeleide jurist en econoom geleefd in een kleine cel op de vierde verdieping van een militaire gevangenis buiten Caracas. Het heeft een bed, een klein venster en geen kunstlicht. Op acht uur 's avonds wordt alles donker, tot de volgende ochtend. Tintori en haar schoonmoeder brengen hem eten een keer per week, en elke keer worden de vrouwen onderworpen aan een fouillering, hetgeen ze vernederend vinden - zelfs het ondergoed moet uit. Ze brengen hem ook boeken, maar vele keren komen ze niet langs de inspectiekamer. Hij mag ook niet schrijven.

'Hem is verboden om te schrijven en ze hebben al zijn geschriften gestolen. Leopoldo heeft geen toegang tot een telefoon om te praten of om te delen met andere gevangenen. Hij wordt de hele dag in de gaten gehouden', aldus Tintori. 'Hij heeft ervoor gekozen om te oefenen, te mediteren en te lezen wanneer dit is toegestaan.'


Het eens zo rijke olieproducerende land is teruggevallen op steeds moeilijker financiële tijden sinds Nicolás Maduro aan de macht kwam, na de dood van de socialistische leider Hugo Chávez in 2013. Politiek gezien, zo zegt de oppositie, is de overheid een authentieke dictatuur geworden.

Lopez, een voormalige burgemeester van de Chacao-sectie van Caracas, werd gearresteerd op 18 februari 2014 beschuldigd van het aanzetten tot geweld tijdens een golf van dodelijke protesten tegen de regering. Hij werd veroordeeld tot bijna 14 jaar in de gevangenis in een procedure die op grote schaal werd veroordeeld door de VS en mensenrechtenorganisaties als een politiek gemotiveerd showproces.

In 2014 nam het Congres in de VS wetgeving aan om de tegoeden van Venezuela te bevriezen en visa te verbieden voor iedereen die wordt beschuldigd van het schenden van mensenrechten van tegenstanders van de Venezolaanse regering.

Meer recent heeft het ministerie van Financiën van de VS Maduro's vice-president, Tareck El Aissami, beschuldigd een grote cocaïnehandelaar te zijn. El Aissami is de hoogste Venezolaanse ambtenaar die ooit het doelwit van de VS is geweest.

Ondertussen zitten in Venezolaanse gevangenissen nog steeds 117 politieke gevangenen, met inbegrip van high-profile leden van het leger en voormalige congresleden. Tintori beschrijft de behandeling van Lopez als marteling. Ze haalde een recent voorbeeld aan, waarin bewakers zijn cel in kwamen en begonnen met het vernietigen van zijn dierbare bezittingen die hij zorgvuldig had bewaard.

'Op de vroege ochtend van 18 februari, toen hij drie jaar ten onrechte gevangen zat, deden ze een zeer grondige inspectie van zijn cel, scheurde een van de foto's van zijn grootvader kapot en ook een tekening die mijn dochter Manuela aan hem had gegeven. Ze doorzochten zelfs zijn prullenbak. Dit alles zodat we ons stil houden.'

Maar rustig is ze niet. De moeder van twee kleine kinderen, heeft onvermoeibaar gevochten voor de vrijlating van haar man in Venezuela en in het buitenland. Ze heeft de wereld rond gereisd om namens hem te pleiten namens hem om de humanitaire crisis in haar land gedurende het afgelopen decennium te verketteren. 'Venezolanen vechten, verzetten zich, omdat Venezuela de moeite waard is', zei ze tegen Fox News.

(Red. De Surinaamse Krant/Fox News)

Braziliaanse politie verijdelt smokkel wapens en sigaretten uit Suriname

Surinaams schip loopt aan noordkust Brazilië aan de grond op zandbank

Vier opvarenden op de vlucht geslagen


De Braziliaanse politie heeft een grote smokkelpoging uit Suriname verijdeld. Aan de noordkust van Brazilië werd een Surinaams schip gevonden dat op een zandbank aan de grond was gelopen. Aan boord waren meer dan 4.000 dozen vol smokkelwaar, waaronder voor honderdduizenden euro’s aan sigaretten en wapens. 

Volgens Braziliaanse media, waaronder Globo (zie onderaan), zo schrijft De Telegraaf vandaag, dinsdag 7 maart 2017, wisten de vier opvarenden te ontkomen.

Op de bestemming van de lading zijn vijf mensen opgepakt, onder wie een agent die het gebouw bewaakte. Drie vrachtwagens en twee auto’s zijn in beslag genomen. De wagens werden gebruikt om de drugs te verspreiden over het Amazone-gebied.Com 5 presos, esquema internacional de contrabando é desarticulado no CE

Navio com carga avaliada em R$ 1 milhão foi interceptado em Beberibe.
Material seria transportado para uma fazenda na cidade de Fortim.

Michel VictorDo G1 CE
Navio transportava material contrabandeado do Suriname (Foto: Divulgação/ Polícia Militar)Navio transportava material contrabandeado do Suriname (Foto: Divulgação/Polícia Militar)
Um esquema de contrabando internacional foi desarticulado no fim da tarde desta segunda-feira (6), na Praia de Parajuru, na cidade de Beberibe, no litoral leste cearense. A polícia apreendeu uma carga avaliada em mais de R$ 1 milhão em cigarros e outros materiais e prendeu cinco suspeitos.
De acordo com o comandante da PM de Beberibe, capitão Rivelino Veiga, há 10 dias policiais receberam a informação de que uma embarcação vinda do Suriname traria ilegalmente uma grande carga de cigarros e outros materiais.
No domingo (5), por volta das 16 horas, o navio aportou e com o apoio de um barco menor iniciou o desembarque da carga.
Na ação, cinco pessoas foram presas, entre eles, um policial civil que fazia a segurança da quadrilha, segundo o capitão Veiga. No entanto, dezenas de suspeitos estão foragidos, um deles é um fazendeiro da cidade de Fortim, que receberia a carga contrabandeada.
Ainda foram apreendidos uma caminhonete modelo Hilux, um carrro modelo Corolla blindado, e três caminhões que fariam o transporte do material até a fazenda.
Os cinco suspeitos presos foram encaminhados ainda nesta segunda-feira para a sede da Polícia Federal, em Fortaleza. A polícia realiza buscas para localizar outros envolvidos no esquema.

A operação das polícias militar e civil contou com apoio da Polícia Federal, Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e Marinha do Brasil.

Nederlands honkbalteam verslaat gastland Zuid-Korea in World Baseball Classic

Zuid-Korea met 5-0 door Nederlands Team Kingdom verslagenHet Nederlands honkbalteam is prima begonnen aan de World Baseball Classic, WBC. Het gastland Zuid-Korea werd in groep A in Seoul met 5-0 verslagen. Oranje sloeg al in de eerste inning toe met drie honkslagen op rij. Een daarvan was een homerun van Jurickson Profar die goed was voor twee punten. Andrelton Simmons bracht in de volgende slagbeurt Randolph Oduber over de thuisplaat, zo schrijft Paradise FM vandaag, dinsdag 7 maart 2017. 


Startend werper Rick van den Hurk moest wel drie honkslagen toestaan, maar mede dankzij twee keer een fraai dubbelspel bleef hij overeind.
De regels in de WBC schrijven een maximumaantal worpen van 65 voor, waardoor hij al na vier innings plaatsmaakte voor Diegomar Markwell.

Die werd direct op de proef gesteld door een verre tik van Park Suk-min. Met hulp van het ijzersterk spelende veld wist hij de nul te houden. Markwell moest er hard voor werken, maar bleef met veel variatie in zijn worpen overeind.


Ook relievers Shairon Martis en Tom Stuifbergen en closer Loek van Mil hielden het, zonder ook maar een keer drie slag te hoeven gooien, droog. In de zesde inning vergrootte Oranje de voorsprong door een homerum van Oduber, met Dashenko Ricardo aan boord: 5-0. Het geloof in de goede afloop leek daarmee bij de Koreanen, die zich een dag eerder in het openingsduel door Israël hadden laten verrassen, wel verdwenen.Voetgangster (46) dodelijk door auto geschept op Oost-Westverbinding in Commewijne

32-Jarige bestuurder auto zegt vrouw niet te hebben gezien


De 46-jarige voetgangster Deomatty Balgobind-Dewnarain is vanochtend, dinsdag 7 maart 2017, geschept door een auto op de Oost-Westverbinding in het district Commewijne. Ze overleed ter plaatse aan de opgelopen verwondingen. Dit berichten diverse media

Het ongeluk vond plaats ter hoogte van Rams Cultural House. Volgens de politie reed de auto vanuit Tamanredjo in de richting van Paramaribo.

De automobilist (32) gaf aan de voetgangster niet te hebben gezien. Het vermoeden bestaat, dat hij met een hoge snelheid reed. De vrouw was vrijwel op slag dood.

Het rijbewijs van de chauffeur is ingevorderd. De politie van Meerzorg heeft de zaak in verder onderzoek.

Oppositiepartij PAR op Curaçao werkt niet samen met aan maffia gelieerde partij Kòrsou di Nos Tur

PAR weigert samenwerking aan te gaan met Amparo dos Santos


De huidige oppositiepartij PAR werkt niet samen met de aan de maffia gelieerde partij Kòrsou di Nos Tur van Amparo dos Santos. Dit laat de partij in een schriftelijke verklaring weten, zo berichten vandaag, dinsdag 7 maart 2017, onder andere de Extra en Paradise FM.

De partij reageert daarmee op verklaringen van politiek leider Dos Santos waarin hij openlijk bevestigde dat hij samen met zijn broer Robbie dos Santos deel uitmaakt van de tak van de Italiaanse criminele organisatie.

Diezelfde Dos Santos beschuldigt nu traditionele partijen ervan dat zij geld hebben aangenomen van de maffiaPAR no ta dil ku organisashonnan kriminal (mafia Italiano)


WILLEMSTAD.- Partido Par ta bisa di no ta dil ku organisashonnan kriminal esta di mafia. Segun e partido awor ku Amparo Dos Santos (KDNT) den parlamento dia 3 di mart 2017 abiertamente a atmití i a konfirmá ku é, huntu ku su ruman Robby Dos Santos, mientrastantu ta pertenesé na e taki di mafia Italiano, e mesun Dos Santos ke bin tira lodo riba partidonan tradishonal i di trayektoria largu di lo a tuma sèn di mafia.
PAR di un banda ta kontentu ku banda di un hues imparsial den e kaso penal di Gerrit Schotte, awor doño di kurpa Amparo Dos Santos finalmente mes ta atmití ku e ku su ruman a disidí di kita for di e rumbo di empresarionan komun i koriente, pa empresario ku a drenta den baho mundu i buska forma pa fasilitá mafia drenta gobernashon di Kòrsou via nan mes partidonan (promé MFK i awor tambe KDNT).
PAR di e otro banda ta kuestioná i kondena e rumannan Dos Santos pa a base di nan desishon personal pa drenta den baho mundu, awor ta bin tira lodo riba PAR i otro partidonan i asina purba di trese un konekshon entre mafia i PAR banda di e konekshon awor konfirmá entre mafia i MFK/KDNT. E manipulashon maligno aki no ta étiko i tin ku korte den tòm mesora.
Es mas, ta mas ku lógiko ku tempu ku rumannan Dos Santos tabata empresarionan ehemplar komun i koriente, tur partido tabata ofresé e rumannan Dos Santos karchi di fundraising di nan partido. I e ta un realidat ku rumannan Dos Santos di nan banda tabata kumpra karchi di fundraising serka tur partido inkluso serka PAR. Pero pa awor bin pretendé ku partidonan tur ten a tuma sèn di mafia no ta kuadra ku realidat. Realidat ta ku ta rumannan Dos Santos ketu ketu sin bisa niun hende a drenta den baho mundu i niun otro hende òf partido polítiko. Es mas, PAR for di ora a haña sa ku rumannan Dos Santos tabata diki diki metí den baho mundu, nunka mas a ofresé rumannan Dos Santos karchi di fundraising i sigur no ora bèrdatnan tabata saliendo na kla i kabesantenan grandi ta wòrdu investigá i buská pa hustisia. PAR no ta dil ku organisashonnan kriminal pero ta traha ku individuonan i empresarionan di buena fe ku ke pa Kòrsou bai dilanti.

Oud-kinderarts door rechtbank Maastricht veroordeeld tot boete van 2.500 euro

Rechtbank verwijt kinderarts niet maken scan bij 10-jarige jongen die overleed aan hersenbloeding

Vrouw nu werkzaam in Suriname...


De rechtbank in Maastricht heeft vandaag, dinsdag 7 maart 2017, een voormalig kinderarts van een Geleens ziekenhuis - nu werkzaam in Suriname - veroordeeld tot een boete van 2.500 euro. De vrouw liet in mei 2013 na om een CT-scan te maken van een tienjarige jongen uit Born. Ze dacht dat hij aan migraine leed, maar in werkelijkheid was hij getroffen door een hersenbloeding. Een dag later overleed de jongen, zo bericht onder andere de Limburgse regionale zender L1 en De Limburger.

De rechtbank neemt het de arts niet kwalijk, dat ze de verkeerde diagnose stelde. Wel is het verwijtbaar, dat ze niet overging tot het maken van een scan toen de situatie van de jongen verergerde. Het Openbaar Ministerie eiste tijdens de zitting een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 5.000 euro.


Getuige-deskundige Pieter Sauer, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde, zei tijdens de behandeling van de zaak, dat er voldoende aanleiding was om een ct-scan te laten maken. Die had volgens hem het leven van Dean kunnen redden. Hij sprak van een omissie in het handelen van de kinderarts. Hij wilde nadrukkelijk het woord fout niet gebruiken.

Volgens de advocaat van de verdachte arts was er echter geen sprake van nalatigheid. Zijn cliënte heeft gehandeld volgens haar inzichten op dat moment. Het is daarom ook eerder een zaak voor het Medisch Tuchtcollege dan voor een strafrechter, zei de raadsman tijdens een eerdere zitting. De Inspectie voor de Gezondheidszorg besloot eerder om af te zien van vervolging.


Naar aanleiding van deze zaak bracht Clement Bailey, medisch directeur St. Vincentius Ziekenhuis in Paramaribo, op 7 april vorig jaar onderstaande verklaring uit ter verdediging van de arts:

'(...) De berichtgeving is echter sensatiebelust, onvolledig, onjuist en eenzijdig. Daarom wil ik wat objectieve informatie verschaffen en de kant van dokter McGregor toelichten. De kinderarts, drs. Magda McGregor-Schuerman, is sinds 1 februari 2015 in dienst van het St. Vincentius ziekenhuis. 

Dokter McGregor heeft in 2013 in een Nederlands ziekenhuis een zeer vervelende casus meegemaakt waarbij een tienjarige jongen is overleden. De casus is in 2013 grondig onderzocht in het betreffende ziekenhuis en door de Nederlandse inspectie voor ziekenhuizen. Aan de hand van de resultaten van deze onderzoekingen is besloten dat dokter McGregor geen blaam treft en er heeft geen verwijzing naar het medisch tuchtcollege plaatsgevonden. 

De ouders van de patiënt waren mogelijk ontevreden dat er geen sancties zijn ondernomen naar dokter McGregor en hebben een klacht ingediend bij het openbaar ministerie in Nederland. Een bezwaarschrift tegen de aanklacht werd afgelopen vrijdag behandeld. 

Feiten zijn: Dokter McGregor heeft een geldige B.I.G. registratie (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) zonder opmerking/aantekening in het BIG-register. Dit kan iedereen controleren. Deze hernieuwde registratie is afgegeven in 2014. Ze is niet op non actief gesteld en heeft zelfs een jaar lang gewoon doorgewerkt in haar ziekenhuis na het voorval. (...)'

(Red. De Surinaamse Krant/L1/De Limburger/Twitter/De Telegraaf)

Richard Kalloe: 'Cocaïne-export moet koers stabiel houden’

'Wij zijn sinds 2000 een misdaadeconomie, wij leven van de misdaad'....

'....maar de Amerikanen zijn bezig alle cocaïnetransporten te saboteren'


'De regering heeft deze week drie containers met nieuw Surinaams geld binnengehaald om haar lopende uitgaven te kunnen financieren. Om de waarde van het geld vast te houden en de koers niet te laten stijgen, moet je daartegenover Amerikaanse dollars hebben. Hoe kom je aan die dollars? Door cocaïne te exporteren.' Tot deze conclusie komt oud-minister (ministeries van Handel en Industrie en Openbare Werken), ondernemer en politiek analist Richard Kalloe, vandaag, dinsdag 7 maart 2017, in het Dagblad Suriname.

'Wij zijn sinds 2000 een misdaadeconomie, wij leven van de misdaad. Maar, de Amerikanen zijn bezig alle cocaïnetransporten te saboteren. Dus straks stijgt de koers als een spoetnik omhoog', stelt de politicus tegenover Dagblad Suriname.

Vorige week heeft de Amerikaanse Kustwacht in de internationale wateren voor de kust van Paramaribo vier Guyanezen gearresteerd aan boord van een vissersboot, die verdacht worden van de smokkel van meer dan 4 ton cocaïne ter waarde van 125 miljoen Amerikaanse dollar. Begin februari werden in twee containers tientallen sporttassen gevonden met in totaal 978 kilo cocaïne. De containers zouden worden verscheept naar België en Nederland.

Volgens de politiek analist hebben deze grote vangsten een grote deuk aangebracht in de plannen van de regering, die een heleboel grote uitgaven in de komende maanden moet doen. Aangezien de cocaïne steeds wordy onderschept en de uitgaven een feit zullen zijn, verwacht hij dat de valutawisselkoers als een raket omhoog zal schieten.

Kalloe benadrukt, dat niet alleen president Desi Bouterse, maar ook oud-president Ronald Venetiaan bewust dit soort cocaïne-exporten in zijn periode heeft toegestaan. 'Venetiaan heeft toen ook niets hiertegen gedaan. Hij heeft ook niets gedaan toen voormalige nearbanker Roepsing Ramtahalsing via zijn NV Roep bezig was mensen failliet te maken', stelt de politicus.

NV Roep, die actief was in de piramidebeleggingen in de negentiger jaren, ging in 1997 failliet, nadat hij de rente aan meer dan 1.000 beleggers niet meer kon betalen. Tot de dag van vandaag is deze zaak niet opgelost en hebben veel beleggers nog te kampen met de naweeën van de extreme bedragen die belegd werden. Kalloe heeft ook sterk het vermoeden, dat 100% van de Surinaamse importen al jaren gefinancierd wordt met geld uit de illegale informele sector. 'De grote mensen zullen niet in beeld komen, omdat de kleinere mensen hiermee worden belast.'

Vertraging op Emancipatie Boulevard, Curaçao, door transport windmolenwieken

Weg door politie afgesloten voor transport  15 zo'n 60 meter lange wieken

(Bron foto: de Extra)

De komende dagen moet het verkeer op de Emancipatie Boulevard rekening houden met vertraging, zo berichten het Persbureau Curaçao en het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 7 maart 2017. 

De politie sluit de weg af zodat trucks hun lading windmolenwieken af kunnen leveren op het voormalige Amstel terrein. Daar komen de wieken van de nieuwe windmolens bij Tera Kòrá voorlopig te liggen. Het gaat om een totaal van 15 wieken van bijna 60 meter lang.

Op Tera Kòrá staan al vijf molens, daar komen dit jaar vijf nieuwe bij.

Duitse federale recherche BKA constateert forse toename cocaïnesmokkel

Toename wordt ook waargenomen in havens van Rotterdam, Hamburg en Antwerpen

Haven van Rotterdam

De smokkel van cocaïne is de afgelopen twee jaar sterk toegenomen. Dat concludeert de Duitse federale recherche BKA (Bundeskriminalamt), melden Duitse media vandaag, dinsdag 7 maart 2017 (zie hieronder). 

Die inventariseerde alle ontdekte transporten met meer dan 50 kilo en constateerde dat in 2016 72 procent meer cocaïne werd ontdekt dat in 2014.

Wereldwijd werd vorig jaar 576 ton cocaïne onderschept. Dat was ook al 40 procent meer dan in 2015. De toename is ook te zien in cijfers van de drie belangrijkste Europese havens.

In Rotterdam werd vorig jaar 14 ton cocaïne onderschept, bijna 10 ton meer dan het jaar daarvoor. In Antwerpen ging het om 27 ton (11 ton meer) en in Hamburg om 1,1 ton (bijna dubbel zoveel).

Kokain-Sicherstellungen (in kg) in den Nordseehäfen
20122013201420152016
Rotterdam3.6009.5007.5754.65014.000
Antwerpen18.0004.6008.30016.00027.000
Hamburg3793844797321.116
GESAMT21.97914.48416.35421.38242.116


Kokain: "Nur ein Bruchteil wird sichergestellt"


Panorama 3 - 
Jedes Jahr gelangen große Mengen Kokain mit Schiffen nach Europa. Nur ein Bruchteil davon wird sichergestellt. Wir waren mit Drogenfahndern unterwegs im Hamburger Hafen.
  •  
  •  
  •  
  •  


http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/BKA-besorgt-ueber-dramatische-Zunahme-von-Kokainschmuggel-5358099

BKA besorgt über dramatische Zunahme von Kokainschmuggel


Hamburg (ots) - Das Bundeskriminalamt registriert eine dramatische Zunahme von Kokainimporten aus Südamerika nach Deutschland und Westeuropa. Zahlen einer internen Auswertung des BKA zufolge, die dem NDR vorliegen, sind die weltweiten Sicherstellungen größerer Kokainmengen von mehr als 50 Kilogramm in den vergangenen beiden Jahren um 72 Prozent auf 576 Tonnen angestiegen. Im Interview mit dem NDR sprach BKA-Referatsleiterin Bettina Fehlings von einer "dramatischen Entwicklung, die uns tatsächlich Sorgen bereitet". Das gestiegene Angebot treffe in Deutschland auf eine gewachsene Nachfrage der Konsumenten. Das Zollkriminalamt geht davon aus, dass in Deutschland nur ein Bruchteil der geschmuggelten Drogen entdeckt wird. Die Gewerkschaft der Polizei sieht Personalmangel als einen Grund dafür.


Schmugglernetzwerke lassen das Kokain vor allem auf Schiffen transportieren. Nach gemeinsamen Recherchen des Radioprogramms NDR Info und des Fernsehmagazins "Panorama 3" haben sich die sichergestellten Mengen in den großen europäischen Containerhäfen Hamburg, Antwerpen und Rotterdam in den vergangenen Jahren vervielfacht. So wurden in Rotterdam im zurückliegenden Jahr 14 Tonnen Kokain beschlagnahmt (2015: 4,6 Tonnen) und in Antwerpen 27 Tonnen (2015: 16 Tonnen). Nach Angaben des BKA gelangt über beide Häfen Kokain auf den deutschen Markt. Auch in Hamburg und Bremerhaven stiegen die Kokainfunde seit Jahren kontinuierlich an, 2016 auf 1,1 Tonnen (2015: 0,7 Tonnen). Bereits jetzt deutet sich an, dass auch 2017 eine Rekordmenge Kokain in den deutschen Häfen sichergestellt wird. Der Sprecher des Zollkriminalamtes, Wolfgang Schmitz, sagte: "Leider können wir auch bei Großsicherstellungen keine Auswirkung auf den Straßenpreis des Kokains feststellen. Für uns ist das ein eindeutiges Indiz dafür, dass die Organisationen ausgefallene Lieferungen mühelos ersetzen können."
Die Kokainbanden sind nach Erkenntnis der Sicherheitsbehörden inzwischen weit heterogener geworden. Im Fokus der Ermittler stehen neben südamerikanischen auch osteuropäische, italienische und deutsche Tätergruppen. Bisweilen setzten südamerikanische Drogenkartelle auch eigene "Statthalter" in Westeuropa ein, sagte Wolfgang Schmitz. "Das sind dann sozusagen wie im kaufmännischen Bereich die europäischen Repräsentanten."
Um mehr Kokain sicherzustellen, sei mehr Personal bei Polizei und Zoll nötig, sagte Frank Buckenhofer von der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Allein der Zoll brauche 2000 zusätzliche Einsatzkräfte für Kontroll- und Streifendienste und noch einmal 1000 für die Zollfahndung, um seine Vollzugsaufgaben unter anderem in der Rauschgiftbekämpfung wahrnehmen zu können. GdP und der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) weisen darauf hin, dass sich die Prioritäten der Sicherheitsbehörden verschoben hätten, hin zu Themen wie Terrorismus, Migration und Wohnungseinbrüchen. "Das Tischtuch ist zu klein und es wird von allen Seiten daran gezogen", sagte Oliver Huth vom BDK.
Zu dem drastischen Anstieg der Kokainimporte sendet das Radioprogramm NDR Info am Dienstag, 7. März, um 20.30 Uhr ein Feature in der Sendung "Das Forum". "Panorama 3" berichtet am selben Abend um 21.15 Uhr im NDR Fernsehen.
OTS: NDR Norddeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6561.rss2
Pressekontakt: Norddeutscher Rundfunk Presse und Information Ralph Coleman Tel: 040-4156-2302

Procureur-generaal vraagt Hof 8 decemberproces per direct te stoppen

Regering beweert dat voortzetting strafzaak de staatsveiligheid in gevaar zal brengen...

'Bevel van de regering, die stoelt op de Grondwet, dient opgevolgd te worden' - Zitting wordt 20 april voortgezet


Procureur-generaal (PG) Roy Baidjnath-Panday heeft het Hof van Justitie vanochtend, dinsdag 7 maart 2017, gevraagd het besluit van de Krijgsraad te vernietigen en de strafzaak naar de Decembermoorden onmiddellijk te stoppen. De PG voerde aan, dat de regering in een met twintig redenen omklede resolutie heeft beargumenteerd, dat voortzetting van de strafzaak de staatsveiligheid in gevaar zal brengen. De regering is volgens de PG krachtens de Grondwet bevoegd en dergelijk verzoek tot stopzetting te doen. Dit bericht de Ware Tijd op haar website.

Het besluit is door de voltallige regering genomen blijkens een missive van het kabinet. Dat de staatsveiligheid bij voortzetting van het proces in gevaar zou zijn is uiteraard een groot vraagteken. Het is 'rommel' zo zei advocaat Hugo Essed, die de nabestaanden van de slachtoffers van de 8 decembermoorden bijstaat. Mocht er gevaar zijn, dan zal dat uit de omgeving van hoofdverdachte Desi Bouterse afkomstig zijn.

Baidjnath-Panday voerde aan, dat aangezien het wetboek van Strafvordering ten opzichte van de Grondwet een wet van lagere orde is, het bevel van de regering, die stoelt op de Grondwet, opgevolgd dient te worden. Het Openbaar Ministerie had, aldus de PG, verwacht dat de Krijgsraad de zaak in juni 2016 zou stoppen toen de president de resolutie naar het Openbaar Ministerie had gestuurd.

Bij de behandeling van de zaak door het Hof waren alleen de verdachten Edgar Ritfeld en Ruben Rozendaal in persoon aanwezig. De advocaten Irvin Kanhai, Frank Truideman en John Kraag voerden aan, dat ofschoon hun cliënten niet rechtstreeks betrokken zijn bij de appèlzaak, zij voorstander zijn dat het verzoek van de PG wordt gehonoreerd.

Advocaat Gerold Sewcharan vroeg het Hof om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren. 'Ritfeld heeft er belang bij dat de strafzaak doorgaat totdat de Krijgsraad een eindbeslissing geeft. Ritfeld heeft daar als mens recht op', zei Sewcharan.

De raadkamer die deze zaak behandelt wordt voorgezeten door rechter Dinesh Sewrattan. De overige leden zijn rechter Anand Charan en Krijgsraadslid Dennis Kamperveen.

Nadat het Openbaar Ministerie en de advocaten aan het woord waren geweest werd de zitting geschorst opdat de rechters overleg met elkaar konden plegen. Hierna werd gezegd, dat de zaak op 20 april wordt voortgezet.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Mathoera (VHP): 'Coalitie demonstreert hondse loyaliteit'

'Assembleevoorzitster vertoont passieve, dubbelslachtige houding in kwestie Alcoa'

'Houding is zwak en ondermijnend naar het Surinaamse belang en loyaal aan de regering'


Het VHP-Assembleelid Krishna Mathoera vindt dat de coalitie onder aanvoering van Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons (NDP), Suriname laat vallen in de kwestie-Suralco/Alcoa. Dit door haar passieve en dubbelslachtige houding. 'De coalitie demonstreert dezelfde hondse loyaliteit, als in alle andere gevallen, zoals naschoolse opvang en Carifesta, waar transparantie en verantwoording ontbreken', zegt Mathoera vandaag, dinsdag 7 maart 2017, op Starnieuws. 

Mathoera krijgt de indruk dat de coalitie met deze dubbelslachtige houding het volk wederom zand in de ogen strooit. 'Enerzijds lijkt het alsof ze opkomen voor het volk. Anderzijds fungeren ze als dekmantel, waardoor de regering de ruimte krijgt om haar eigen weg op te gaan met de multinational.' 

De parlementariër verwijst naar ‘kamerbrede’ ondersteuning en adviezen van januari. 'Dit is toch een nationale zaak en nationale belangen genieten prioriteit boven de loyaliteit aan de regering en de multinational Alcoa.'

De Assembleevoorzitster kan dus met een krachtig optreden de kwestie op de agenda plaatsen. 'En de regering, ter verantwoording roepen, om het besluit van november 2015 af te dwingen.' Mathoera begrijpt dus niet waarom de parlementsvoorzitster niet dezelfde kordate en ferme houding etaleert zoals bij de behandeling van de Terugroepwet en de Wet op de Staatsschuld. Mathoera typeert de houding van Geerlings-Simons als zwak en ondermijnend naar het Surinaamse belang en loyaal aan de regering.

'Elke keer als de oppositie haar stem laat horen, of de media lawaai maakt, zet de voorzitster de kwestie even op de agenda. Dit, kennelijk om de indruk te wekken dat ze het oprecht meent. Zo gauw de druk van de ketel is, gaat ze gewoon rustig voort met haar andere activiteiten.'

Het parlement heeft eensgezind besloten, dat indien op 31 november 2015 de aluinaardeproductie de facto ophoudt, dit expliciet inhoudt dat de Brokopondo Overeenkomst door Suralco is beëindigd. Het parlement zou vaststellen dat voornoemde overeenkomst door de bauxietmaatschappij is beëindigd. 'De aluinaardeproductie is allang opgehouden en het parlement heeft geen besluit genomen over de Brokopondo Overeenkomst.' Met de ontbinding van de overeenkomst zou de waterkrachtcentrale gratis en in goed functionerende staat aan Suriname toebehoren. Alle rechten die aan Suralco volgens het Surinaams recht waren verleend komen te vervallen. Evenals alle energieovereenkomsten tussen partijen, in het bijzonder de overeenkomsten van 1966 en 1999. Het volk zou de energie goedkoper kunnen krijgen. En de Staat hoeft jaarlijks geen 60 miljoen Amerikaanse dollar meer aan Alcoa te betalen.

Mathoera benadrukt, dat het parlement in het besluit van november 2015 aangaf, dat er over deze punten niet onderhandeld moet worden met Alcoa/Suralco. 'Ze zijn hard, helder en duidelijk vastgelegd in de Brokopondo Overeenkomst.' En toch, zet de onderhandelingscommissie geleid door Dilip Sardjoe de gesprekken voort op basis van de afgewezen Memorandum of Understanding (Mo)U.

Suralco/Alcoa heeft in een brief van 7 december 2015 aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen kenbaar gemaakt, dat Alcoa krachtig stelling neemt 'strongly disagrees', dat de Brokopondo Overeenkomst voor 2032 eindigt. Dit op grond van het stopzetten van de aluinaardeproductie of welk ander argument, en dat zij hun recht en hun positie behouden en zullen verdedigen. De multinational gaf in de brief aan bereid te zijn om vrijwillig de overeenkomst te beëindigen, op basis van de voorwaarden in de MoU. En dat zij ook gewillig was het parlement hierover te consulteren, geeft Mathoera aan.

'De regering had dit aan ons moeten voorleggen. Volgens deze brief verschilt de visie van de multinational 180 graden met de visie van het voltallige parlement. Wij hadden hierover moeten debatteren om een besluit te nemen. Maar, dit is niet op de agenda geplaatst.'

De regering krijgt alle ruimte om voorstellen te doen en door te gaan en de Assemblee als orgaan laat zich desavoueren.

Suriname heeft zich vanaf 1958 aan alle verplichtingen gehouden. Het is juist Alcoa, die vroegtijdig de activiteiten heeft stopgezet. In februari liet Alcoa tijdens een bijeenkomst met de parlementsleden weten dat onderhandeling met Suriname doorgaat op basis van de afgewezen MoU. Dit kwam als een schok aan. Het parlement vond dit onacceptabel. Geerlings-Simons schreef een vergadering uit voor 23 februari, maar verdaagde deze, omdat president Desi Bouterse niet aanwezig was om vragen te beantwoorden. 'Inmiddels zijn we twee weken verder en de kwestie Suralco/Alcoa is nog steeds niet geagendeerd.'

SATCA waarschuwt voor eventueel dichtgooien Surinaams luchtruim

Bond slaat alarm vanwege tekort aan gekwalificeerd personeel

- Minister Miranda weigert contracten contractanten luchtverkeersleiding te verlengen
- 'Suriname zal hierdoor internationaal te schande worden gezet' 


De bond van luchtverkeersleiders (SATCA, Suriname Air Traffic Controllers Association) luidt de alarmbel. Het gebrek aan gekwalificeerd personeel zal volgens de bond leiden tot het sluiten van het Surinaams luchtruim. Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Communicatie en Transport, heeft besloten de contracten van de contractanten bij de luchtverkeersleiding niet te verlengen, zo bericht Starnieuws vanochtend, dinsdag 7 maart 2017.

SATCA benadrukt, dat niet tot actie zal worden overgegaan, maar dat de onderbezetting een overmachtssituatie creëert die kan leiden tot sluiting van het Surinaams luchtruim. Deze contractanten zijn volgens SATCA-voorzitter Shakti Goerda, echter hard nodig om de periode tot de nieuwe groep is opgeleid te overbruggen. Ofschoon de contractanten niet onder de bond vallen, vindt Goerdat het noodzakelijk de samenleving te wijzen op de gevaren.

De luchtverkeersleiding heeft al lange tijd een nijpend tekort aan gekwalificeerde krachten, vooral op de afdeling ‘Area Control’ die de overvliegers afhandelt. Deze dienst moet zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag bemand zijn om een veilig luchtverkeer te garanderen voor zowel de overvliegers als voor luchtverkeer dat komt en gaat op de Johan Adolf Pengelluchthaven.

Minister Miranda vindt het echter niet nodig de contractanten langer te laten opkomen. SATCA wijst erop dat de continuering van de dienstverlening in gevaar is. 'De veiligheid van het luchtverkeer te Johan Adolf Pengelluchthaven, te Nickerie en te Zorg en Hoop, dan wel het geheel Surinaams luchtruim zal hierdoor worden gesloten', zegt de SATCA-voorzitter. 'Suriname zal hierdoor internationaal te schande worden gezet.'

Goerdat wijst erop, dat bij de luchtverkeersleiding internationale regels gelden voor personeelsbezetting. 'Er is nu niet genoeg personeel om de dienst op een adequate wijze volgens de geldende regels draaiende te houden.' Hij zegt dat het al passen en meten was met de contractanten om de dienst dagelijks draaiende te houden door lap en extra diensten. 'Met het wegvallen van deze groep kan de leiding het niet bolwerken om de dienst nog in stand te houden. Dit zal wederom zorgen voor enorme verliezen van één van onze deviezenbronnen en vertragingen van vluchten waar de passagiers de dupe van zullen worden.'

Ministerie van Arbeid staat stil bij de Internationale Dag van de Vrouw

Ministerie werkt aan verdere verbetering rechtspositie werkende vrouw 


Daartoe zijn wetsontwerpen Wet Bescherming Moederschap en wet tegen seksuele intimidatie op de werkplek ingediend


In verband met de Internationale Dag van de Vrouw morgen wenst het ministerie van Arbeid de samenleving te informeren over zijn inspanningen om de rechtspositie van de werkende vrouw te verbeteren en dat doet zij middels een vandaag, dinsdag 7 maart 2017, uitgebracht persbericht. 

Een van de acties daartoe is een wetsontwerp dat al gemaakt is en zich richt op betaald zwangerschapsverlof in de private sector. Dit ontwerp heet Wet Bescherming Moederschap en is al voor commentaar ingediend bij het Arbeidsadviescollege (AAC). Naast betaald verlof in verband met de zwangerschap en bevalling van de werkende vrouw, beoogt het ontwerp te regelen veiligheid van de moeder tijdens en na de zwangerschap. In het ontwerp is opgenomen dat zwangerschap niet mag leiden tot ontslag van de werkende vrouw.


Uit ervaring is bekend dat zwangerschap bij bepaalde werkgevers een ontmoediging vormt om de dienstbetrekking met zwangere vrouwelijke werknemers te continueren. Met dit ontwerp wordt uitvoering gegeven aan het ILO-verdrag no.138 (International Labour Organization) ter bescherming van het Moederschap. De vakbeweging en het bedrijfsleven zullen in het AAC hun licht laten schijnen over het ontwerp. Na het commentaar van het AAC te hebben ontvangen en te hebben verwerkt zal een opgeschoond versie worden aangeboden aan de Raad van Ministers (RvM) voor goedkeuring.

Ondanks de issue van betaald zwangerschapsverlof in de private sector al decennialang speelt, blijkt dat bepaalde werkgevers uit vrije beweging betaald zwangerschapsverlof hebben opgenomen in hun arbeidsvoorwaarden. Het ministerie complimenteert bij deze gelegenheid deze werkgevers die blijk hebben doen geven dat ze decent work hoog in het vaandel hebben staan. De beoogde wet zal daarom eigenlijk bedoeld zijn voor werkende vrouwen die zwangerschapsvoorzieningen ontberen.

Het ministerie is ook gestart met de voorbereiding van een wetsontwerp dat zich richt tegen seksuele intimidatie op de werkplek. Het is het ministerie bekend dat vooral vrouwen seksueel geïntimideerd worden op het werk, daarom zal in het ontwerp extra aandacht worden besteed aan bescherming van deze groep. In het ontwerp zal onder andere worden opgenomen dat werkgevers verplicht zullen zijn specifieke maatregelen te treffen ter bescherming van hun werknemers tegen seksuele intimidatie.

Het ministerie is op de hoogte dat maatschappelijke groeperingen zich lange tijd hebben ingezet voor preventie en aanpak van seksueel molest op de werkplek middels wetgeving. Voortbordurend op het reeds gedane voorwerk van maatschappelijke groeperingen wenst het ministerie te werken aan voltooiing van een breed gedragen en aanvaardbaar wetsontwerp. Het streven is dat nog dit jaar het bedoeld ontwerp zal worden voorgelegd aan het AAC.

Voorts wordt ook gewerkt aan de versterking van de Arbeidsinspectie met de bedoeling dat bestaande wetten en toekomstige wetten strikt worden gehandhaafd.

Bij het verbeteren van de rechten van de werkende vrouw laat het ministerie zich ook leiden door internationale richtsnoeren. Zo kan genoemd worden de duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030 van de Verenigde Naties (VN) waaronder het stimuleren van waardig werk voor iedereen, dus ook voor de vrouw.

In het streven van de regering om de rechtspositie van de vrouw te verbeteren zijn op voordracht van het ministerie in januari 2017 twee gelijkheidsverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) geratificeerd. Het gaat in deze om het Verdrag no. 100 voor gelijke beloning voor zowel mannen als vrouwen en het Verdrag no. 111 voor gelijke behandeling op de werkplek. Deze conventies zullen een leidraad vormen voor zowel nieuwe wetgeving als aanpassing van de oude arbeidswetgeving.

Het ministerie feliciteert de samenleving, in het bijzonder de werkende vrouw, met de Internationale Dag van de Vrouw. Voorts mag worden gegarandeerd, dat de regering voortvarend verder zal werken aan verbetering en bescherming van de rechtspositie van de werkende vrouw.

Suriname gaat financiën Canawaima-veer beheren zoals Guyana dat doet

'Jarenlang ging het verkeerd, omdat financiële handelingen niet goed uitgevoerd konden worden'


Suriname gaat voortaan bij het uitbaten van de Canawaima veerverbinding met Guyana hetzelfde financieel beheerssysteem voeren zoals het buurland dat doet. Dat is eind vorige week naar voren gekomen tijdens overleg tussen de Surinaamse en Guyanese aandeelhouders van de maatschappij, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 7 maart 2017.

In Guyana stort de Ferry Incorporated die belast is met de operaties daar de inkomsten dagelijks op de rekening van de beheersmaatschappij. Aan de hand van de operationele begroting stelt het toezichthoudende orgaan geld beschikbaar om de dienst te onderhouden.

Aan Surinaamse zijde zijn ook twee aparte entiteiten betrokken bij de Canawaima-veerverbinding, maar hier gaan zaken al jarenlang verkeerd, 'omdat deze handelingen niet goed uitgevoerd konden worden. Dit kwam onder andere doordat de Ferry Inc. Suriname tot vorig jaar niet over een eigen bankrekening beschikte, waardoor een scheve relatie ontstaan is met de Management Company Suriname', aldus de afdeling Public Relations van de veerdienst.

Sinds het aantreden van de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) bij Ferry Inc. Suriname vorig jaar wordt dit anders aangepakt en is een eigen bankrekening geopend. Ook de nieuwe RvC bij de Management Company die pas enkele maanden aanzit, heeft zijn ondersteuning toegezegd zodat zaken nu richtig zullen verlopen. 'Intussen worden er stappen ondernomen om het probleem terstond op te lossen, naar analogie van de werkwijze van de Guyanezen', stelt het bedrijf.

Eind vorige week hadden beide twee landen voor het eerst sinds jaren weer een gezamenlijke vergadering, waar onder andere werd gesproken over de veerdienst. De tweedaagse ontmoeting vond plaats in Nickerie. Beide delegaties hebben benadruk,t dat het nooit meer mag gebeuren dat de onderlinge communicatie wordt verbroken. Partijen waren het erover eens, dat ingrijpende aanpassingen aan de veerboot gepleegd moeten worden om de vaart op een veilige manier te kunnen garanderen.