zaterdag 11 maart 2017

Minister Miranda: 'Gedoogbeleid overtredingen van aslast stopt per vandaag'

Op strategische punten worden weegbruggen geplaatst om zwaar transport te controleren


Overheidsdiensten zijn onder leiding van minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie zaterdagavond 11 maart 2017 bijeen geweest (zie foto - Bron: Burger Informatie Centrum Para) om afspraken te maken over maatregelen tegen overbelast zwaar transport. Volgens de minister was de focus van deze meeting gericht op draagvlak voor acute maatregelen die moeten volgen. Dit bericht het commissariaat van Para.

Op strategische punten zullen weegbruggen geplaatst worden om al het zwaar materieel te controleren op aslast en handhaving van sancties bij overtreding.

De minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, leden van het korps districtscommissarissen, politiecommissarissen, de Belastingsdienst en vertegenwoordigers van de stichting Bosbeheer en Bostoezicht hebben zich gebogen over de bescherming van de Surinaamse wegen die overbelast bereden worden.

Tijdens de vergadering werd gelet op de verschillende raakvlakken en bevoegdheden van de overheidsdiensten. De rol van alle diensten is belangrijk, ook die van de Wegenautoriteiten, omdat zij het beheer van de primaire wegen en vaste oeververbindingen hebben en ook de bevoegdheid hebben voor het adviseren van de regering terzake aanleg, herstel en onderhoud van wegen en vaste oeververbindingen.

Besloten werd om per direct overgegaan tot toepassing van wetgeving en handhaven van sancties. Besluiten voortvloeiend uit de vergaderng worden ook besproken met actoren belast met zwaar verkeer. Concessionarissen worden uitgenodigd om dinsdagavond 14 maart aanwezig te zijn op het ministerie voor instructies.

'Er wordt bij SBB gesjoemeld bij het aanvragen van houtconcessies'

Korps Politie Suriname onderzoekt mogelijke corruptie bij uitgifte houtconcessies bij SBB


De afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname is een onderzoek begonnen naar mogelijke fraude en corruptie bij de uitgifte van houtconcessies. Een aantal stafmedewerkers van deStichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) zou inmiddels zijn verhoord, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, zaterdag 11 maart 2017, te hebben vernomen uit 'politiekringen'. 

De vermoedelijke dubieuze uitgifte kwam aan het licht nadat een man, die via contacten van zijn buitenvrouw aan een houtconcessie trachtte te komen, werd belazerd door de vrouw. Naar verluidt zou de vrouw hem de bons hebben gegeven, nadat ze in aanmerking was gekomen voor de concessie. De gegriefde man zou, zo schrijft de Ware Tijd, vervolgens een boekje open hebben gedaan over de praktijken bij het buiten de geldende procedures om verkrijgen van een houtconcessie. Er zouden forse bedragen worden betaald om aan de concessies te komen. De politie begon daarna een onderzoek.

'Er wordt bij de SBB gesjoemeld bij het aanvragen van houtconcessies. Procedures worden omzeild en er worden flinke bedragen betaald. Waarschijnlijk heeft men onderling ruzie gekregen over de verdeling van de buit waardoor de zaak is gebost', beweert een bron.

In een van de gevallen blijkt, dat een ondernemer wier aanvraag aanvankelijk kennelijk was goedgekeurd ,uiteindelijk werd overgeslagen. De concessie die hij had aangevraagd werd aan iemand anders gegeven.

De redactie verneemt dat Michael Ridley, secretaris van de Raad van Bestuur bij de SBB, zijn ontslagbrief heeft ingediend bij de autoriteiten.

President Desi Bouterse had bij de aanstelling van de nieuwe minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer begin februari geïnsinueerd, dat mogelijke onfrisse praktijken toenmalig minister Steven Relyveld zijn ministerspost hebben gekost. Er zouden tijdens zijn ministerschap grote houtconcessies zijn verstrekt aan Chinese ondernemers. Zelfs nog op de valreep voor zijn ontslag.

De Ware Tijd schrijft verder, dat zij de hand heeft weten te leggen op documenten van vier concessies die eind januari zijn toegewezen door Relyveld. Op 19 januari kreeg Tong Seng Woods NV een houtconcessies van respectievelijk 23.000 om 36.000 hectare in Sipaliwini. Suriwood Lumber Company kreeg op 27 januari een concessie van 18.000 hectare aan de Saramacca- en Tibitirivier. Op 27 januari werden aan April International twee concessies in Sipaliwini toegewezen van respectievelijk 8.000 en 10.000 hectare. Vooralsnog is onduidelijk of het politieonderzoek zich ook uitstrekt tot de handelingen van de ex-bewindsman.

Diverse pogingen van de redactie om een reactie te vernemen van RGB-minister Roline Samsoedin, bleven vrijdag vruchteloos.

Den Blauwvinger: Problemen lijken politie Suriname boven het hoofd te groeien

COLUMN: Geen geld voor zwaailichten, autobanden, ijken ademtestapparatuur, (toilet-)papier, reparatie auto's, ....

Politie nauwelijks in staat burgers adequaat en effectief te beschermen tegen toenemende criminaliteit


'Terwijl criminelen, vooral in groepsverband, er rustig op los roven en overvallen plegen, heeft het ministerie van Justitie en Politie de grootste moeite om het Korps Politie Suriname op de been te houden en het vervoer van arrestanten/verdachten naar en van strafzittingen te garanderen. De criminaliteit moet door agenten worden bestreden met een gammel wagenpark en amper inkt en papier en toiletpapier in de diverse politieposten. Nu en dan is er zelfs een politiebureau waar agenten niet kunnen uitrijden, omdat de enige aanwezige dienstauto defect is.' Dit schreef ondergetekende in een column op 18 februari, maar het blijkt nog erger te zijn met de armoedige precaire situatie binnen het Surinaamse politiekorps.

Zo arriveerden agenten vrijdag 24 februari laat met hun dienstauto op een adres in Paramaribo (Catharina Sophiastraat) waar was ingebroken. En de reden voor hun late komst? Versleten banden onder hun politieauto (zie foto - Bron: Dagblad Suriname) en dus kon niet hard gereden worden. Geld voor nieuwe banden is er niet en dus wordt door de politie gewoon de et overtreden en gaan agenten de weg op in auto's met versleten banden. Door dat te doen leveren ze niet alleen gevaar voor zichzelf, maar ook voor andere weggebruikers......
Ongehoord, gevaarlijk en strafbaar, dat een politieauto de weg op gaat met versleten banden.

Het VHP-parlementslid Krishna Mathoera (oud-commissaris van politie) vroeg donderdag 9 maart aandacht voor het feit, dat 30 politieauto's al ruim een maand op het hoofdbureau van de politie aan de Duisburglaan in Paramaribo geparkeerd staan terwijl de criminaliteit steeds extremere vormen aanneemt. Het ministerie van Justitie en Politie heeft volgens de parlementariër geen geld om deze voertuigen te voorzien van striping (belettering, logo) en zwaailichten.
'De minister is er voor bescherming van de burgerij. Als je niet in staat bent om bescherming te bieden, moet je die job niet doen. Ze moet dan maar opstappen. Zo simpel is dat', aldus de politica.

Overigens, minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft vrijdag 10 maart verklaard, dat 28 voertuigen zichtbaar zullen zijn als politie-auto's. Deze zijn nu dus gespoten in de kleuren van de politie en worden beplakt. 22 Voertuigen, waarmee gesurveilleerd zal worden, zullen niet beplakt worden. Uit tactische overweging worden niet alle auto's van de politie beplakt, zo zei de bewindsvrouwe. Maar, of die wagens voorzien zijn en worden van zwaailichten.....

Maar, het kan nog erger. Om alcoholgebruik bij een automobilist vast te stellen, moeten agenten dat door eigen waarneming vaststellen, zo werd vrijdag 10 maart bekend. Maar, de wet schrijft een ademanalyse voor, maar daar is er nu vanwege de financiële situatie binnen het korps geen geld voor. Bestuurders van voertuigen kunnen deze dagen niet worden onderworpen aan een blaastest, omdat de apparaten vanwege gebrek aan geld niet zijn geijkt. Dat agenten nu door eigen waarneming moeten vaststellen of een bestuurder wel of geen alcoholhoudende drank heeft gedronken is te absurd voor woorden en de conclusie van een agent zal geen stand houden in een eventuele rechtszaak, er is immers geen steekhoudend wettig en overtuigend bewijs.

Bovenstaande zeer recente voorbeelden tonen maar weer eens aan hoe droevig het is gesteld met de Surinaamse politie. Volgens de verantwoordelijke minister heeft de aanpak van de criminaliteit prioriteit in het door haar uitgevoerde en uit te voeren beleid. Maar, het blijken loze woorden, om iedereen gerust te stellen. Forse financiële injecties blijven uit, het wagenpark blijft een krakkemikkige bende.

De bewindsvrouwe moet eens in de ministerraad met een vuist op tafel slaan en eisen dat meer middelen worden vrijgemaakt voor het Korps Politie Suriname, zodat er spoedig een einde kan komen aan de uiteenlopende problemen binnen het korps.

Een korps waarin de vakbond zich vooral druk lijkt te maken over de gang van zaken rond een sporttest en over de vraag hoe vaak bestuursleden en de woordvoerder in het actualiteitenprogramma 'In de Branding' van Apintie kunnen opdraven om geïnterviewd te worden door een presentatrice die toevallig ook nog eens de zus is van de woordvoerder van de bond en dus verre van objectief is... De weg, de kruiwagen, om de problemen van het korps uitgebreid voor het voetlicht te brengen.
Maak serieus werk van de aanpak van de criminaliteit en laat de burgers zich veilig voelen thuis en op straat.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
11 maart 2017
Amsterdam-Paramaribo

Paus Franciscus brengt een bezoek aan Colombia

President Santos: 'Hij is de bouwer van bruggen, niet van muren'


Paus Franciscus brengt van 6 tot en met 10 september een bezoek aan Colombia en dat wordt de vijfde keer dat de in Argentinië geboren leider van de katholieke kerk naar de regio reist. Zijn reis wordt ook gezien als een steun in de rug voor deze Andes natie, die haar moeilijke verleden van zich aan het afschudden is met de implementatie van een historisch vredesakkoord met 's werelds grootste guerrilla-groep. Zoals president Juan Manuel Santos vrijdag het bezoek aankondigde, hij zei dat Francis de Colombiaanse vredesonderhandelaars 'moed en motivatie' had gegeven op verschillende punten tijdens het moeilijke, jarenlang vredesproces. Dit bericht vandaag, zaterdag 11 maart 2017, onder andere de Miami Herald.

'Hij is een boodschapper van liefde en geloof', zei Santos over Francis. 'Hij is de bouwer van bruggen, niet van muren.' In april vorig jaar had het Vaticaan gezegd, dat Francis naar Colombia zou reizen, maar ook werd gesuggereerd dat hij wilde wachten tot nadat het land zijn vredesakkoord met de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia, FARC, had geformaliseerd.


Een definitieve overeenkomst werd bereikt in november en de guerrilla's begonnen in januari aan het demobilisatietraject.

Het bezoek komt op een moment dat velen hier nog steeds op hun hoede zijn wat betreft het vredesakkoord en terughoudend om te accepteren dat de oude guerrilla groep terug in de maatschappij keert. Minister van Binnenlandse Zaken Juan Fernando Cristo zei, dat de timing van de Paus toevallig is. 'Ik denk dat hij op het best mogelijke moment voor Colombia zal arriveren', zei hij in een verklaring.


'Hij komt persoonlijk om de boodschap van vrede en verzoening te delen. Ik denk dat het een kans voor Colombianen is om na te denken over de noodzaak om onze polarisatie overwinnen.'

Samen met de hoofdstad Bogotá is wordt Francis verwacht in de tweede stad van Colombia, Medellín, de toeristische hotspot Cartagena en de agrarische stad Villavicenico.

Dit wordt de derde keer dat een paus Colombia bezoekt: Paus Paulus VI bezocht het land in 1968, en paus Johannes Paulus II in 1986.

Het bezoek markeert ook Francis' vijfde reis naar de regio sinds hij paus werd in 2013. Hij bezocht Brazilië in 2013, Bolivia, Ecuador en Paraguay in 2015, en Cuba en de Verenigde Staten later datzelfde jaar. Hij bezocht ook Cuba en Mexico in 2016.


(Red. De Surinaamse Krant/Twitter/Vaticaan/Miami Herald)

Venezuela breidt Guardia Nacional Bolivariana uit met ruim 300 nieuwe officieren

Guardia Nacional Bolivariana voert strijd op tegen criminaliteit in Petare te Caracas


Venezuela heeft meer dan 300 officieren toegevoegd aan de Bolivariaanse Nationale Garde, GNB (Guardia Nacional Bolivariana), om te patrouilleren in de straten van een van de meest gevaarlijke sectoren van Caracas, Petare. 'We horen nooit dat dit een antwoord is op de toegenomen criminaliteit in de afgelopen week op basis van gegevens van het ministerie van Binnenlandse Rechtvaardigheid en Vrede', aldus Division Generaal Fabio Zavarse. Dit meldt TeleSUR vandaag, zaterdag 11 maart 2017. 

'Petare is verdeeld in 14 sectoren op basis van de bevolkingsdichtheid en de statistieke van specifieke misdaden. Dit alles valt onder de Grote Opdracht van Sociale Rechtvaardigheid.'

President Nicolas Maduro lanceerde de Grote Opdracht van Sociale Rechtvaardigheid op 15 februari in de Militaire Academie, waar 10.000 afgestudeerden aan middelbare scholen zijn begonnen aan het opleidingsproces om deel te worden van de GNB of van de Bolivariaanse Nationale Politie, PNB.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
In juli is de verwachting dat 20.000 nieuwe professionals zijn toegetreden de GNB en de PNB. 'De topografie van Petare is moeilijk te controleren, maar we gebruiken drones, videocamera's en ontvangen steun van het publiek. De Grote Opdracht van Sociale Rechtvaardigheid is bedoeld om burgers te beschermen tegen de criminaliteit, ongevallen en natuurrampen.


Het wil ook de stabiliteit en de werking van de democratische instellingen beschermen en presidentiële protocollen coördineren. Ondanks de recente piek in de criminaliteit in Petare, heeft Venezuela over het eerste kwartaal van 2017 een 40 procent reductie in criminele activiteiten geconstateerd, zoals diefstal, ontvoering en moord, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Hij voegde eraan toe, dat de huidige initiatieven om criminaliteit te reduceren een samenwerkingsverband zijn met het publiek.

'Het publiek geeft ons feedback via een speciaal call-in nummer. En wij reageren binnen vijf minuten na het gesprek.'

Eerder deze week bezocht een educatief programma met de titel 'Wordt Wakker met Civiele Bescherming' scholen in het hele land om een basisopleiding aan kinderen te verstrekken over hoe je effectieve 911 gesprekken kunt voeren.

Ter informatie:


(Red. De Surinaamse Krant/TeleSUR/Twitter)

Politie en leger Ecuador verjagen Shuar inheemsen van hun grondgebied

Shuar moeten wijken voor Chinees kopermijnbouw- bedrijf Exsa


Ongeveer 100 inheemse families zijn verdreven uit hun voorouderlijke gebieden door het Ecuadoraanse leger en de politie om het werk van een Chinese mijnbouwbedrijf te garanderen. De Quechua leider Elvia Dagua zei donderdag tijdens een persconferentie, dat 'het leger en de politie het grondgebied van de Shuar inheemsen zijn binnen gedrongen en dat huizen zijn vernietigd, zodat de shuaras gedwongen werden de bergen in te vluchten om zich te verbergen'. Hij voegde eraan toe, dat er meer dan 500 mensen de jungle in zijn getrokken. Dit bericht El Universo in Ecuador donderdag 9 maart 2017.

Tegen het einde van 2015 kwam het Chinese mijnbouwbedrijf Exsa in het gebied om koper te mijnen, in het midden van de Amazone, 325 kilometer ten zuiden van de hoofdstad, te midden van wrijving met inheemse gemeenschappen die vonden dat hun voorouderlijk grondgebied werd geschonden. Acht maanden later viel de inheemse bevolking het mijnbouwkamp aan, ​​een actie die aan het eind van het jaar werd herhaald, waarbij een politieman werd gedood en zes gewond zijn geraakt.
Shuar advocaat Mario Melo zei, dat de ontheemden 'in zeer extreme omstandigheden leven, hun rechten geschonden ... dit alles veroorzaakt door het verlenen van een mijnconcessie aan Exsa'.

Een woordvoerster van het Chinese bedrijf, die niet bij naam wenst te worden genoemd, heeft The Associated Press laten weten, dat het bedrijf niet op de hoogte was van wat er was gebeurd en daarom geen commentaar kon leveren over de kwestie. De regering, die beweert dat het het recht heeft om de natuurlijke hulpbronnen te exploiteren voor het welzijn van alle Ecuadoranen, stuurde een grote leger- en politiemacht om de mijnbouwactiviteiten te garanderen.

Op verschillende locaties in Ecuador protesteren inheemsen van verschillende etnische groepen tegen deze grootschalige mijnbouwactiviteit, die gesteund wordt door de regering van president Rafael Correa. Ook vond een protest plaats bij de Chinese ambassade te Quito (zie foto - Bron: Twitter). Er zijn geen grote open-pit mijnen in het land, maar er zijn overvloedige reserves aan goud, zilver en koper. De situatie leidde ook tot juridische procedures waarin ten minste 80 Shuar-inheemsen onderwerp van onderzoek zijn, zei Melo.


Dagua maakte een en ander bekend tijdens een vergadering van inheemsen die in het Amazonegebied van negen landen wonen en die soortgelijke problemen ondervinden door initiatieven van de staat om natuurlijke hulpbronnen te exploiteren in hun voorouderlijk grondgebied.

De Venezolaanse Amazone inheemse Gregori Mirabal benadrukte, dat 'de regeringen van het Amazonebekken, links of rechts, worden geregeerd door transnationale mijnbouwbedrijven gevestigd in Europa, de Verenigde Staten, Rusland en China. De grote multinationals die de Amazone en de Amazonebekken vernietigen.'


(Red. De Surinaamse Krant/El Universo/Twitter)

Mufti Menk verzorgt lezing in Suriname....

Onduidelijk waarom de onder moslims populaire Menk Suriname bezoekt

'Homoseksuelen zijn erger dan dieren'.....


De wereldwijd gerespecteerde Mufti Ismail Menk is in Suriname en verzorgt vandaag, zaterdag 11 maart 2017, in de Anthony Nesty Sporthal te Paramaribo een lezing. Hij reist de hele wereld af met een eenvoudige, maar diepgaande boodschap: 'Wees goed en help elkaar als voorbereiding op het hiernamaals'. Internationaal is Mufti Menk zeer actief en propageert sterk een boodschap van vrede en gerechtigheid, terwijl hij zich ook sterk uitlaat tegen alle vormen van terrorisme, zo schrijft althans het comité Mufti Menk Tour Suriname in een persbericht. 

De lezing in Suriname wordt in het Engels verzorgd en is toegankelijk voor een ieder: moslims en niet-moslims.

De organisatie zegt wegens de grote belangstelling te zijn uitgeweken naar de sporthal om iedereen de kans te geven aanwezig te zijn.

Het werk dat Mufti Menk verzet, heeft wereldwijd erkenning gekregen en hij is uitgeroepen tot een van de 'Top 500 meest invloedrijke moslims in de wereld' sinds 2010. Hij heeft miljoenen volgelingen op zijn sociale media platformen. Mufti Menk's gracieuze stijl en down-to-earth aanpak maakt dat hij een van de meest beluisterde en bekeken geleerden is van onze tijd. Hij heeft zich geliefd gemaakt bij mensen met zijn bekende lezingen, een Mufti Menk handelsmerk.Mufti Ismail Menk is een toonaangevende, wereldbekende Islamitische geleerde geboren in Harare, Zimbabwe op 27 juni 1975. Zijn vader, Sheikh Musa Menk, is een bekende geleerde, daa'ee (iemand die uitnodigt tot de islam) en imam in een moskee in Zimbabwe. Mufti Menk is vooral bijzonder vanwege zijn kennis over de islam, die hij al op jonge leeftijd heeft opgedaan. Zijn Quran memorisatie, oftewel Hifz, heeft hij afgerond op twaalfjarige leeftijd. Hij bestudeerde onder andere het Arabisch en Urdu en werd onderwezen in de Shariah en Hanafi leer door zijn vader. Hij behaalde een graad in de Shariah aan de Universiteit van Medina en heeft zich later ook gespecialiseerd in Ifta (Islamitische rechts-uitspraken) in India, aldus de organisatie.

In 2016 heeft de Aldersgate Universiteit hem gehonoreerd met een eredoctoraat voor Agogiek. De islamitisch geleerde is actief betrokken bij islamitische onderwijsinstellingen voor kansarme en weeskinderen. Hij is het hoofd van de Fatwa dienst van de Raad van Islamitische geleerden in Zimbabwe, bekend als Majlisul Ulama Zimbabwe. Deze zet zich in voor het voorzien in de onderwijsbehoeften van de moslims in Zimbabwe. Hij treedt ook op als Muaththin en Imam in Masjid Al Falaah, een van de grootste moskeeën in Harare.

Mufti Menk is echter niet onomstreden. Het bekende Amerikaanse The Huffington Post heeft Menk omschreven als 'een openlijk homofobe Islam prediker', die homoseksuelen omschrijft als 'smerig'. In 2013 zou hij zes Britse universiteiten bezoeken - Oxford, Leeds, Leicester, Liverpool, Cardiff en Glasgow -, maar zijn tour werd afgelast nadat studentenbonden en universiteitsbesturen hun bezorgdheid hadden geuit over de standpunten van Menk.


Menk's controversiële verklaring bevatte onder andere deze woorden: 'Hoe kun je vervallen in immorele daden met iemand van dezelfde sekse... De Koran zegt duidelijk dat het verkeerd is wat je doet... Allah spreekt over hoe smerig het is.... Met alle respect voor de dieren, homoseksuelen zijn erger dan dieren animals.'
Later beweerde hij, dat zijn opmerkingen niet correct waren geïnterpreteerd en dat hij helemaal geen homofoob is....

(Red. De Surinaamse Krant)

Drie van in totaal vijftien grote molenwieken windmolens naar Tera Kòrá, Curaçao

Nieuwe windmolens zorgen voor uitbreiding windmolenpark


De eerste drie van in totaal vijftien molenwieken, met een gezamenlijke lengte van 855 meter, verhuizen vandaag, zaterdag 11 maart 2017, naar de plaats van bestemming aan de kust bij Tera Kòrá. Gisteren werd het transport vanaf het Amstelterrein voorbereid, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 11 maart 2017.

De nieuwe windturbines van het merk Vestas, die op Tera Kòrá het windmolenpark gaan uitbreiden, zijn afgelopen maandag op Curaçao gearriveerd.

De turbines komen uit Europa en moeten gezamenlijk 3,5 MW gaan opbrengen waardoor de totale capaciteit van alle windmolenparken op het eiland 46,5 MW moet gaan worden, 28 procent van de lokale consumptie van energie.

Guangdong Zhenrong Energy en Curaçaose PSB Bank tekenen MoU

Curaçaose PSB Bank wordt huisbankier van Chinese onderneming


Guangdong Zhenrong Energy (GZE) is bereid om de Curaçaose PSB Bank als huisbankier te gebruiken voor de geldtransacties in verband met de exploitatie en modernisering van de Isla-raffinaderij, een miljardenproject. De directeuren van beide bedrijven ondertekenden gisteren een Memorandum of Understanding (MoU). Dit meldt vandaag, zaterdag 11 maart 2017, het Antilliaans Dagblad.

Dat het Chinese staatsbedrijf GZE en de daaraan gekoppelde China Zhenrong Holding (CZR) voor de voormalige Postspaarbank kiezen, is geen verrassing. De PSB Bank, waarvan de Curaçaose overheid 100 procent aandeelhouder is, werd in november vorig jaar ook al genoemd in de Heads of Agreement (HoA) die de regering tekende met GZE en CZR.

Nodige verrassingen bij indienen verkiezingslijsten op Curaçao

Verkiezingscampagne losgebarsten met indienen kandidatenlijsten


Hoewel verschillende politieke partijen er alles aan proberen te doen om de aankomende verkiezingen alsnog te voorkomen, is gisteren met het indienen van de lijsten van veertien partijen de verkiezingscampagne officieel geopend, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 11 maart 2017.

Dat de laatste Statenverkiezingen nog maar amper vijf maanden geleden waren en dat verschillende partijen tegen de aankomende verkiezingen van 28 april zijn, was duidelijk te merken aan de sobere opkomst.

Toch wist een aantal partijen voor de nodige verrassingen te zorgen. Zo maakte Movementu Futuro Kòrsou (MFK) van oud-premier Gerrit Schotte gisteren officieel de lijst bekend, waarop oud-MAN-lid en oud-minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper op de tweede plaats staat, trok PAR voor het eerst met Eugene Rhuggenaath aan het hoofd door de straten en maakten bij MAN zowel nieuwelingen als oudgedienden hun opwachting.


Statendelegatie Curaçao wil niet slechts met minister Plasterk in overleg over kwestie verkiezingen

Delegatie onder leiding van Pias (MFK) wil met koninkrijksregering praten


De Statendelegatie onder leiding van voorzitter Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) die met spoed een onderhoud wil met de Rijksministerraad (RMR) in Den Haag reist voorlopig niet af, zo lijkt het, aldus vanochtend, zaterdag 11 maart 2017, het Antilliaans Dagblad.

De Nederlandse minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft laten weten zich graag beschikbaar te stellen voor een bespreking met Pisas. Dat is echter niet goed genoeg voor de Statendelegatie die wordt gevormd door de meerderheid van het parlement.

'Wij willen niet praten met de Nederlandse regering, maar we moeten spreken met de koninkrijksregering', zo citeert de krant Èxtra MFK-leider Gerrit Schotte, voorman en woordvoerder van de nieuwe meerderheid in de Staten, gevormd door MFK, KdNT, MP van Marilyn Moses plus de ‘overlopers’: de twee PS-fractieleden Melvin ‘Mac’ Cijntje en Sherwin Leonora en de onafhankelijke Statenleden Eduard Braam en Gassan Dannawi.

Guyanese autoriteiten nemen maatregelen tegen Surinamers die ziekenhuis te Berbice bezoeken

Surinamers gaan naar New Amsterdam Hospital, omdat meeste zorg daar gratis is

Ziekenhuis kampt nu echter met een medicijnentekort


Surinaamse burgers trekking naar Guyana voor gratis medische diensten in het New Amsterdam Ziekenhuis in Berbice en dat is een probleem geworden nu het ziekenhuis met een medicijnentekort zit. Dit onthulde de minister van Staat Joseph Harmon gisteren tijdens een ontmoeting met de media zo bericht vrijdag 10 maart 2017 onder andere de nieuwswebsite Demerara Waves News Online.

'Wat ik ook heb vernomen is, dat regionale ambtenaren klagen dat er personen zijn die daadwerkelijk afkomstig zijn uit Suriname en gebruikmaken van onze medische voorzieningen in Berbice, omdat het grootste deel daarvan gratis is', aldus Harmon.

De minister zei dat de gratis gezondheidszorg diensten die in Guyana worden aangeboden heeft geleid tot een gestage stroom van mensen uit Suriname vanwege het gratis Guyanese medische systeem. Volgens de minister heeft de regering stappen ondernomen om aan deze toestroom een einde te maken.

Over de kwestie van het tekort aan medicijnen ze Harman, dat die situatie was ontdekt door een parlementair team dat het ziekenhuis bezocht.  De minister zei, dat het echter niet gaat om een algemeen tekort aan medicijnen, maar veeleer tekorten gerelateerd aan specifieke benodigdheden.

'Een team van de Nationale Assemblee bracht een bezoek aan het New Amsterdam Hospital  en ontdekte dit, maar dit was iets waarvan de regering op de hoogte was en er worden stappen ondernomen om dit te corrigeren. Het tekort aan geneesmiddelen in ziekenhuizen in het hele land is een zaak die wordt behandeld door het ministerie van Volksgezondheid.'

(Red. De Surinaamse Krant/Demerara Waves News Online)

Twee families aan Hernhutterstraat in Paramaribo hangt ontruiming boven het hoofd

Advocaat stelt dat families wonen op perceel en in woningen eigendom van een stichting

Families wonen echter al ruim 30 en 11 jaren op het erf


De families Pinas en Dollart aan de Hernhutterstraat (zie foto - Bron: Stefano Tull/de Ware Tijd) verkeren in grote onzekerheid, nadat zij donderdag, na een telefoontje van Surpost, elk een aangetekende brief hadden opgehaald. In het schrijven van advocaat Robby Denz, worden ze aangemaand om de woningen op het erf binnen 24 uur na ontvangst van het schrijven te ontruimen. Volgens de raadsman behoren het terrein en de woningen aan een stichting, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 11 maart 2017.

Marvin Pinas, die al ruim dertig jaren daar, woont zegt dat het terrein aan een intussen overleden Chinees toebehoorde. Pinas denkt er niet aan om te verhuizen. In zijn benadering moet iemand die langer dan dertig jaren op een perceel woont, in de gelegenheid gesteld worden het te kopen. Hij zegt in deze opvatting te worden ondersteund door Daniëlle Dollart-Roethoef die daar elf jaar woont. Zij kwam daar terecht via een nicht die daar eerder verbleef. De vrouw zegt dat zij drie operaties achter de rug heeft, waardoor ze arbeidsongeschikt is verklaard.

De bewoners vermoeden dat de aangekondigde ontruiming een wraakactie is van een vroegere bewoner wiens huis op het zelfde perceel in elkaar is gestort in 2015. Zij beweren dat de vader van die meneer als gemachtigde optrad. Nu hij is overleden vecht de zoon om het personeel in beheer te krijgen.

Dollart-Roethoef is ten einde raad. 'Ik heb geen idee waar ik aan toe ben. Woningnood is groot.' 

Advocaat Denz laat in een reactie weten, dat de bewoners met hem in contact moesten treden in plaatst naar de pers te stappen. Volgens hem zitten zaken heel anders in elkaar dan wat de bewoners willen doen geloven. Hij zegt dat de actie van de mensen hen geen voordeel zal opleveren en noemt de brief  'een eerste stap om naar de rechter te stappen'

Een deel van de 2e hands 'nieuwe' auto's voor politie voorzien van logo en kleuren KPS

Maar of die wagens nu ook zwaailichten krijgen is niet duidelijk


Een deel van de vijftig tweede hands uit Japan ingevoerde 'nieuwe' auto's die aangeschaft zijn voor het Korps Politie Suriname (KPS) worden sinds donderdag beplakt met stickers. Ze zijn al gespoten. Starnieuws bericht vanochtend, zaterdag 11 maart 2017, te hebben vernomen, dat de ondernemer die de opdracht heeft gekregen om de auto's te beplakken, eerst een ander karwei af moest ronden. Twee weken geleden werd de opdracht verstrekt.

Het VHP-Assembleelid Krishna Mathoera zei donderdag tijdens het vragenuurtje in De Nationale Assemblee dat de auto's geparkeerd staan op het hoofdbureau van de politie aan de Duisburglaan. Volgens haar zijn er geen middelen vrijgemaakt om onder andere zwaailichten aan te brengen. Terwijl de criminaliteit volgens het Assembleelid toeneemt, worden de voertuigen die aangeschaft zijn, niet ingezet.

Minister Jennifer van Dijk-Silos zei in een reactie, dat ze eerst moest natrekken wat er aan de hand was met de voertuigen voor zij antwoord kan geven. Inmiddels heeft de bewindsvrouwe de informatie opgevraagd.

De minister zegt nu in een reactie, dat 28 voertuigen zichtbaar zullen zijn als politie-auto's. Deze zijn al gespoten in de kleuren van de politie en worden intussen beplakt. 22 Voertuigen waarmee gesurveilleerd zal worden, zullen niet beplakt worden. Uit tactische overweging worden niet alle auto's van de politie beplakt.

ABOP-politica Pokie vraagt aandacht voor toenemend xtc-gebruik op VOJ-scholen

'Groep jongens doet xtc-pillen in drank en geven die aan schoolmeisjes, waarna meisjes in trance raken'

'Het is te betreuren, wij moeten meer bij de basis beginnen, bij de gezinscoaching' 


Assembleelid Diana Pokie (ABOP) heeft donderdag alarm geslagen in De Nationale Assemblee (DNA) over een toename op verschillende VOJ-scholen (Voortgezet Onderwijs voor Junioren) van het gebruik van xtc-pillen. 'Ik heb melding gehad van een leerkracht en leerlingen die last ondervinden in de klas van een groep jongens die xtc-pillen in dranken deponeren en deze vervolgens aan schoolmeisjes geven. Hierna raken deze meisjes in trance', zegt Pokie vrijdag 10 maart 2017 in het Dagblad Suriname.

Volgens de parlementariër heeft de leiding van een school in Brokopondo deze kwestie al onder de aandacht van de politie gebracht.

Tijdens de openbare vergadering vroeg zij minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie om meer aandacht aan deze kwestie te schenken. 'Er worden aangiftes gedaan vanuit de leiding van de school, maar we merken dat leerlingen niet worden begeleid. In de meeste gevallen worden deze leerlingen voor een dag bij Opa Doeli gehouden, maar daarna worden zij zonder adequate begeleiding weer vrijgelaten. Ik denk, dat er gekeken moet worden naar hoe Opa Doeli verder kan worden versterkt. Daarnaast moet de politie actiever zijn en gerichter opgeleid worden om specifieke gevallen te behandelen', aldus Pokie. ‘

Pokie voert aan dat het voeren van een gesprek van een half uur niet voldoende is om jongeren te overtuigen hoe slecht drugs is. 'Ik heb zelf een geval meegemaakt waar medestudenten in de klas ontzettend bang zijn. Anderen willen zich van school afschrijven. Het is bijna het einde van het tweede kwartaal en dat is niet werkbaar. De regering moet komen met beleid.'

Zij verduidelijkt dat deze toename niet alleen in Brokopondo is geconstateerd, maar ook in Paramaribo en andere districten. Wel is het haar opgevallen, dat in Brokopondo het gebruik van dit verderfelijk spul onder de jeugd steeds aan het toenemen is. 'Je bevindt je daar tussen de bevolking en je hoort de dingen. Jongeren geven ook aan elkaar door wie precies deze pillen gebruiken. Drugsgebruik onder jongeren is niet goed voor de economie', aldus Pokie.

De toename van drugsgebruik en verkoop is de laatste periode op verschillende scholen aan het toenemen. Recent nog is een 15-jarige leerlinge van een MULO betrapt met 20 marihuanapitjes op school. Uit het politieonderzoek blijkt, dat dat meisje het verboden spul op school verkocht aan haar medeleerlingen. Ook is deze week nog een leerling betrapt die scherpe patronen bij zich had. Een jaar geleden werden zes VOJ-leerlingen aangehouden die enkele duizenden xtc-tabletten in en rondom scholen verhandelden. 'Het is te betreuren. Wij moeten meer bij de basis beginnen, bij de gezinscoaching', stelt Pokie.

Volgens haar zorgt het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting voor financiële bijstand voor financieel zwakke gezinnen, maar wordt er niet met degelijke plannen gekomen om de gezinnen op kort termijn uit deze positie te halen. Daarnaast moet volgens haar gekeken worden naar wat precies de oorzaak is dat jongeren dit agressief gedrag vertonen.

Medische Zending en RadboudUMC brengen rapport uit over onderzoek naar kwik goudvelden

Onderzoek (2015-2016) met name gericht gevolgen kwikgebruik voor gezondheid

'Er is een grote behoefte onder goudzoekers aan informatie over het gebruik van kwik-vrije alternatieven'


In 2015 en 2016 werd een gezamenlijk kwik project - Promoting Health in Small Artisanal Mining of Gold (PROSAMIGO) - uitgevoerd door De Medische Zending Primary Health Care Suriname en RadboudUMC, Nijmegen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in een eindrapport dat 3 maart 2017 door de MZ is gepubliceerd (zie hieronder).

Er is vooral onderzoek gedaan om zicht te krijgen op de situatie rond kwik en de gezondheidseffecten daarvan in de goudvelden in het binnenland van Suriname. Op basis van de gepresenteerde resultaten is een gezondheidsvoorlichtingsprogramma ontwikkeld en geïmplementeerd.

Het effect van de voorlichtingscampagne is gemeten door voorafgaand een baseline vast te stellen door middel van interviews met bewoners van de geselecteerde grondgebieden en omliggende dorpen. Na implementatie van het ontwikkeld voorlichtingsmateriaal is er een nameting van de kennis onder de gekozen doelgroep gedaan.


In het rapport zijn de resultaten van dit onderzoek te zien. Ook geeft het rapport aan hoe het onderzoek heeft plaatsgevonden.

Op basis van dit onderzoek zijn er op maat voorlichtingsmaterialen ontwikkeld voor de gemeenschappen die behoefte hieraan hebben. Er zijn drie posters ontwikkeld die vooral informatie verschaffen over kwikopname, de gezondheidseffecten en de grote risicogroepen.Hieronder de conclusies en aanbevelingen uit het rapport

5. Conclusies en aanbevelingen
5.1. Conclusies

Bij dorpsbewoners en goudzoekers is al veel kennis aanwezig over kwik en gezondheid. In het onderzoek zijn aanwijzingen gevonden dat deelname aan de nieuwe voorlichtingscampagne van Medische Zending PHCS leidt tot een hogere waardering van eigen kennis en inzicht over dit onderwerp. Daarmee draagt dit programma bij aan een verbeterd inzicht in welke gezondheidsklachten kunnen worden gerelateerd aan kwik (en welke niet). Ook is inzicht ontstaan in het verhoogde gezondheidsrisico van kwik voor kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Het toegenomen inzicht leidt ook tot meer vragen en zorgen over kwik en gezondheid en over een mogelijke relatie van al bestaande gezondheidsklachten met opname van kwik. Onder goudzoekers bestaat interesse in informatie over methoden van goudwinning zonder het gebruik van kwik. Voordat de transitie naar kwik-vrije goudwinning is gerealiseerd, kunnen de gevolgen voor gezondheid en milieu al op korte termijn worden beperkt door een meer verantwoord (her)gebruik van kwik. Deze maatregelen zullen ook op korte termijn al bijdragen aan een verlaging van de opname van kwik tijdens de goudwinning (zie 5.2).Voor dorpsbewoners is voeding waarschijnlijk de belangrijkste bron van kwikopname. Adviezen over het voedingspatroon moeten zoveel als mogelijk zijn gebaseerd op objectieve en betrouwbare informatie die voor iedereen toegankelijk gemaakt wordt (zie 5.2). Blootstelling aan kwik door het uitdampen van materialen en kleding die wordt meegenomen uit het goudveld is nog onderbelicht. Ook verminderde persoonlijke hygiëne van de goudzoeker die samenleeft met zijn familie kan leiden tot het uitdampen van besmette huid en haren. Dorpsbewoners en goudzoekers willen graag weten hoeveel kwik ze in hun lichaam hebben. Zij zijn bereid daarvoor lichaamsmateriaal beschikbaar te stellen en toestemming te geven om dit materiaal ook bij hun kinderen te laten verzamelen. Op basis van dit gegeven lijkt de haalbaarheid van een biomonitoringprogramma groot. Voor het slagen van een dergelijk programma is het wel van belang dat de uitkomsten zorgvuldig naar alle deelnemers worden teruggekoppeld met informatie over mogelijke oplossingen en adequate zorgverlening toegesneden op de situatie van betrokkene.

Meer inzicht over kwik en gezondheid leidt ook tot meer vragen, o.a. over een mogelijke relatie van bestaande gezondheidsklachten met de blootstelling aan kwik. Daarom is het van belang dat Medische Zending PHCS het voorlichtingsprogramma over kwik en gezondheid structureel inbedt in haar dienstverlening. Met dit project is daarvoor de basis gelegd doordat gezondheidszorg assistenten professionele kennis en voorlichtingsmateriaal hebben verkregen die zij in het binnenland in praktijk kunnen brengen. Gezondheidszorg assistenten kunnen daarbij goed inspelen op vragen van zwangere vrouwen, jonge moeders en nierpatiënten omdat is gebleken dat men voor de risicogroepen eerder bereid is om extra moeite te doen de inname van kwik te beperken. Uitbreiding, verjning en verdieping van de kennis bij deze groep gezondheidszorg assistenten is van belang om gelijke tred te houden met de toenemende behoefte aan informatie. Zij zullen daarom verder getraind moeten worden om adequaat te kunnen blijven reageren op deze vragen.

Er zijn aanwijzingen gevonden dat de deelnemers aan het voorlichtingsprogramma inzicht hebben verworven in bronnen en opnameroutes van kwik in hun eigen omgeving. De bijdrage van visconsumptie aan opname van kwik verdient meer onderbouwing en nuancering, zodat dorpsbewoners daarin hun eigen (best haalbare) keuze kunnen maken. Binnen een gezond voedingspatroon zijn er namelijk slechts beperkt mogelijkheden om de opname van kwik uit visconsumptie terug te dringen: beschikbaar onderzoek wijst in de richting van verminderde consumptie van grote/oude in het voordeel van kleine/jonge vissen en meer herbivoren (plantenetende vissen) soorten in plaats van carnivoren (roofvissen). Vis gevangen buiten de goudgebieden bevat niet bewezen minder kwik dan vis uit de goudgebieden. Adviezen gericht op aanpassing van het voedingspatroon moet steeds worden afgewogen in de context van het gehele voedingspakket en de situatie van betrokkenen, vooral als het personen uit de risicogroepen betreft. Kinderen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en nierpatiënten kunnen ook in en rondom de woning worden blootgesteld aan kwikdampen. Goudzoekers die bij hun gezin wonen moeten daarom extra voorzorgsmaatregelen nemen. Daarom wordt aangeraden geen amalgaam in en om de woning te verbranden, de kwikvoorraad en met kwik besmette materialen en kleding niet binnen bewaren. Persoonlijke hygiëne (meteen douchen na terugkeer uit de goudvelden) en het (dagelijks) wassen van vervuilde kleding en schoeisel draagt bij aan een verminderd vrijkomen van kwikdampen in de woning.

Het onderzoek laat ook zien dat het nuttig is te blijven inspelen op de informatiebehoefte van goudzoekers. Het merendeel van de ondervraagde goudzoekers rapporteert direct onbeschermd contact met kwik en heeft amalgaam verbrand. Het gebruik van een retort wordt door de helft van de respondenten positief gewaardeerd. Goudzoekers zijn zich niet voldoende bewust van de bijdrage van indirecte besmetting. De meeste van hen denken dat zij zich nog beter zouden kunnen beschermen tegen kwik. Er is een grote behoefte aan informatie over het gebruik van kwik-vrije alternatieven voor kwik bij het winnen van goud. Het is goed hierop te blijven inspelen, zeker als goudzoekers aan hun eigen situatie (inkomen/milieu/gezondheid) motivatie ontlenen om hun werkwijze te veranderen.Gezondheidseffecten van kwik zijn niet speciek genoeg om in een vroeg stadium te worden herkend. Daarom is informatie over kwikblootstelling in de bevolking nuttig om tijdig te kunnen sturen op vermindering van kwikopname (nog voordat gezondheidseffecten optreden). Een biomonitoringsprogramma voorziet daarnaast ook in de individuele behoefte om het lichaamskwikgehalte te kennen. Deelnemers zullen zich meer gemotiveerd voelen om hun gedrag duurzaam te veranderen als zij zich gesteund weten door een daling van kwikgehaltes in hun lichaam.
.
(Red. De Surinaamse Krant, donderdag 10 maart 2017)

Tweede aardbeving op Curaçao gevoeld binnen 24 uur

Aardbeving niet ver van kust Venezuela heeft kracht van 5.5Een aardbeving in het zuiden van het Caribisch gebied met een kracht van 5.5 heeft vrijdag 10 maart 2017 de bewoners van Aruba opgeschrikt. Voor zover bekend is er geen schade aangericht. Volgens de nieuwssite van de krant Diario lag het epicentrum 42 kilometer ten zuidoosten van San Nicolas in zee, niet ver van de Venezolaanse kust. 

De schok werd ook gevoeld op Curaçao. Radio Dolfijn meldde, dat er in een winkelcentrum in Willemstad rekken omvielen en het pand tijdelijk werd ontruimd.

Het was de tweede beving in de regio binnen 24 uur. De eerste was minder krachtig, 4.8.

Leon Pors, geoloog bij de Curaçao Footprint Foundation, legt NOS-correspondent Dick Drayer uit dat Curaçao op de Caribische plaat ligt en langzaam richting Suriname opschuift. 'Miljoenen jaren geleden begonnen Aruba en Curaçao bij de Galapagos eilanden aan hun reis naar het oosten. Het duurt nog wel 15 miljoen jaar voordat we bij Suriname zijn.'

Pors verwacht nog wel meer activiteit in de regio. 'Geologisch gezien is het niet uitzonderlijk wat er gebeurt, maar de kracht van de laatste beving en dat ze zo vlak na elkaar komen is dat wel.'

Aruba a caba sinti temblor di 5.6 riba scala di richter

Posted on 03/10/2017 10:05 am AST | Updated on 03/10/2017 10:53 am AST

 http://www.noticiacla.com/news/8971

ORANJESTAD – Gran parti di Aruba a sinti un temblor basta fuerte pa nos termino, cu a sacudi varios edificio brevemente. Director di MEteo Marck Oduber a confirma na NoticiaCla.com cu e temblor a sosode 9:50am y e forza tabata 5.6 riba scala di richter pero e por varia. Segun Oduber ora cu un temblor ta mas cu 4.0, e ta wordo sinti sigur y ta varia di magnitud. Un dia prome caba Aruba y Corsou a sinti un temblor, pero di forza 4.8 riba scala di richter. E no ta considere inusual, ya cu Aruba ta den un region cu por ricibi temblor semper. “Esun di ayera tabata mas debil, pero e ta un situacion cu por sosode” Oduber a bisa. E hecho cu hopi hende a raporta cu nan a sinti algo, ta pone cu e ta enberdad wordo sinti mas cu normal. Interesante ta cu e temblor di awe a sosode casi mesora di ayera (9:29am) y na e mesun lugar, esta 12.13 grado noord y 69.60 grado west, y riba un profundidad di 21 km bou tera.

A SINTIE VARIOS CAMINDA

Varios lector di NoticiaCla.com a raporta cu nan a sinti’e. Entre otro San Nicolas y Palm Beach, pues full Aruba. Hendenan na Elmar a raporta cu nan lesenaar a move y tembla, mientras cu na FTA tambe personal a mustra cu nan a sinti e lesenaar tambe move. Informacion preliminar ta bisa cu na e.o. Dimas y Setar tambe e temblor a wordo sinti. Otronan ta raporta cu no solamente nan a sinti’e sino cu e la dura largo.

TEMBLOR DI AYERA

Un temblor a sacudi e region di Caribe, incluyendo Aruba y Corsou caba diahuebs mainta. Segun servicio meteorologico di Aruba, e temblor a sosode 9:29 am y a midi 4.8 riba scala di richter, aunke esaki ta varia di for di 2.3 pa 4.8 riba e scala di richter. Na Corsou tambe tabatin informacion di esaki, y ta raportando cu varios area e.o. Koraal Specht, Zeelandia, Mundo Nobo y Parera a sinti esaki. Na Aruba no ta conoci unda tur esaki a wordo sinti. E epicentro tabata 12.13 grado noord y 69.60 grado west, y riba un profundidad di 21 km bou tera.

(Red. De Surinaamse Krant/De Telegraaf/Paradise FM/NOS/Noticiacla.com)