zondag 12 maart 2017

Openbaar Ministerie negeert rechtelijk vonnis en zet een Roemeen het land uit

Roemeen woont dertien jaar in Suriname en beweert Zuid-Afrikaan te zijn

Man op vliegtuig naar Nederland gezet


Geheel volgens een besluit van de regering heeft procureur-generaal Roy Baidjnath-Panday een buitenlander Suriname uitgewezen. De uitlevering van de man, Alex Vlah, zou aangevraagd zijn door Interpol. De naam komt overigens niet voor in de meest gezochten lijst van Interpol. De rechter vond dit niet bewezen en besliste dat Vlah in Suriname mocht blijven. 

Vlah was eerder  tot persona non grata, ongewenst persoon,verklaard. Voor de procureur-generaal was dit kennelijk voldoende. Vlah had een Kort Geding aangespannen om zijn uitzetting te voorkomen. Hij zou uitgeleverd worden aan Interpol.

Volgens de webeditie van de Ware Tijd van vandaag, zondag 12 maart 2017, is de man gedeporteerd, nog voordat het vonnis formeel was betekend. Een bevel van de rechter om de uitzetting aan te houden tot na het vonnis is zonder meer genegeerd. De wens van de regering en van Interpol was kennelijk van meer zwaar wegend belang.

De Ware Tijd schrijft, dat het vonnis vrijdag vanwege het late uur niet aan de procureur-generaal werd betekend, omdat deze - naar wordt vernomen - na werktijd geen deurwaardersexploten in ontvangst neemt. Het vonnis waarin de beschikking van de minister van Justitie en Politie om Vlah uit te zetten wordt geschorst, zou daarom pas dinsdag officieel naar Baidjnath-Panday worden gestuurd.

De Officier van Justitie die de Staat in deze zaak vertegenwoordigde was vrijdag niet aanwezig bij de uitspraak, maar werd wel van het vonnis op de hoogte gesteld door de advocaat van Vlah.

'Als zelfs de hoogste man bij het Openbaar Ministerie dit soort zaken doet, waar zijn we als burgers in dit land nog aan toe. Is Suriname nog een rechtsstaat?', vraagt iemand dichtbij het gezin van de man zich af.

Vlah heeft dertien jaar in Suriname gewoond, heeft een Surinaamse vrouw en een kind. Hij zal op Schiphol aan de Nederlandse Justitie worden overgedragen en vervolgens aan zijn geboorteland Roemenië. Volgens de Surinaamse autoriteiten gaat het om de voortvluchtige Alexandru Vlah, een Roemeen, die door zijn land wordt gezocht. In Roemenië is Alexandru Vlah wegens valsheid in geschrifte en belastingontduiking in 2004 bij verstek tot een gevangenisstraf veroordeeld en via Interpol opgespoord.

De man ontkent dit, zegt dat hij Alex Vlah heet, Zuid-Afrikaan is, maar hij kan dat niet bewijzen.

Meer dan 1.000 mijnbouwwerkers in Peru in staking vanwege salaris en arbeidsomstandigheden

Stakingen in kopermijnen Peru en Chili zorgen voor stijgen wereldprijs koperWerknemers van de Cerro Verde-kopermijn in Peru, zeggen zij dat geen eerlijk deel van de winst uit de mijn ontvangen. Meer dan 1.000 mijnwerkers van deze in Amerikaanse handen zijnde kopermijn in het zuiden van Peru zijn vrijdagochtend in staking gegaan vanwege onder andere een geschil over het loon. De staking, die voor onbepaalde duur is uitgeroepen, in de Cerro Verde mijn, Peru's grootste kopermijn, begon vrijdagochtend om half acht, zo bericht TeleSUR vandaag, zondag 12 maart 2017.

Rond 1.200 mijnwerkers zijn in staking gegaan waardoor 95 procent van de productie, wat overeenkomt met ongeveer 40.000 ton per maand, is stilgelegd, aldus de vakbond.De mijnwerkers eisen speciale uitkeringen die hen moeten beschermen tegen een mogelijke daling van de koperprijzen. Ze vragen verder betere arbeidsomstandigheden en familievoordelen in de gezondheidszorg.

Aanvankelijk werd de staking uitgeroepen voor een periode van vijf dagen, maar de vakbond besloot om het werk voor onbepaalde tijd neer te leggen. Zenon Mujica, secretaris-generaal van de vakbond van mijnwerkers, zei dat de werknemers een eerlijk aandeel in de winst willen. 'De koperprijzen zijn gestegen, de productie is verbeterd, maar de winst voor de arbeiders is niet verbeterd', zei Mujica, aldus Reuters.


De mijn heeft een van de grootste koperreserves in de wereld en is grotendeels in handen van het in Arizona (VS) gevestigde Freeport-McMoRan, Inc.

Secretaris-generaal Cesar Fernandez van de bond, zei dat het bedrijf heeft geprobeerd om de impact van de staking te beperken door 300 -400 niet bij de vakbond aangesloten werknemers in te schakelen.

De collectieve actie in Peru, samen met staking in 's werelds grootste kopermijn Escondida, Chili, heeft geleid tot bezorgdheid over de prijs van het metaal op de internationale markt, omdat de stakingen in beide mijnen een stijging van de wereldprijs van koper teweeg hebben gebracht.stijgen.De arbeiders in de Chileense mijn, eigendom van BHP Billiton, zeiden eerder in de week, dat zij bereid zijn om twee volle maanden te staken, om een ​​salarisverhoging, bonussen en de naleving van de luchtkwaliteitsregelgeving te eisen.

Peru is 's werelds tweede grootste producent van koper na Chili.Ter extra informatie:


(Red. De Surinaamse Krant/TeleSUR/Twitter/Reuters)

Enthousiast gestart rivierwaterexport-plan Amazone Resources dreigt in het water te vallen

Ontbreken wet -en regelgeving houdt exportplan Amazone Resources tegen 

Export van rivierwater nog niet bij 'geregeld'


Samen met Surinaamse partners heeft Amazone Resources een maandenlange studie laten verrichten naar de technische haalbaarheid om Surinaams rivierwater te exporteren. Het gaat  om de mogelijkheden voor de export van rivierwater, waar andere landen behoefte aan zouden hebben. De resultaten van dit onderzoek waren positief. In dit kader werd ook met veel onzekerheid bekendheid gegeven aan de eerste testvaart van de onderneming, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, zondag 12 maart 2017, op haar website. 

Echter blijkt, dat noch de onderneming, noch de Surinaamse overheid gereed zijn om waterexport te realiseren.

Een van de belangrijkste onderdelen waar de onderneming op dit moment nog mee bezig is (althans toe verplicht is) is de milieu- en sociale effectenstudie (ESIA). In het presidentieel besluit, op basis waarvan zij momenteel hun activiteiten uitvoeren, is volgens directeur Dave Abeleven van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen deze ESIA verplicht gesteld. Verder ontbreekt er nog een stukje wet- en regelgeving, namelijk op het gebied van waterexport en het onttrekken van water uit oppervlaktewaterbronnen.

'Wetgeving is iets waar wij van het jaar mee zullen beginnen. Ik geef toe dat wet- en regelgeving hun tegenhoudt om hun operaties te draaien. Daar is Amazone Resources van afhankelijk. Dat moet er zijn. Het is een proces. Daaraan werken wij.'

Braziliaanse staat Rio de Janeiro wil gehele bevolking inenten tegen gele koorts

Nog geen gevallen van gele koorts in Rio-staat geregistreerd


De Braziliaanse staat Rio de Janeiro neemt zich voor om al haar inwoners als voorzorgsmaatregel in te enten tegen gele koorts (zie foto - Bron: Agence France Presse, AFP). Het land wordt getroffen door de grootste uitbraak in jaren van deze ziekte, zo berichten nationale en internationale media vandaag, zondag 12 maart 2017.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft vandaag 352 ziektegevallen geregistreerd tijdens het huidige regenseizoen. Aan de gele koorts zouden inmiddels 113 mensen zijn overleden. Overigens worden in de media diverse cijfers genoemd....

Rio bevindt zich overigens niet in het zogenoemde risicogebied van de huidige uitbraak en daar zijn dan ook nog geen zieken geregistreerd.(Red. De Surinaamse Krant/AFP)

Haven Tumaco, Colombia, vol met cocaïnesmokkel gebruikte duikbootjes

Colombiaanse autoriteiten leiden media rond in 'narco-museum'Een dozijn duikboten, torpedo's en ander zeevarend materieel. De haven van het Colombiaanse Tumaco, in het zuidwesten van Colombia, aan de Pacifische Oceaan, ligt vol met in beslag genomen boten die ooit zijn gebruikt in de drugshandel. Wat laat het zien hoe hard het er aan toe gaat in de dagelijkse strijd die de overheid in het Zuid-Amerikaanse land voert tegen de drugsmaffia. En dat dat een strijd van epische proporties is zien we op het Twitter-account van de Colombiaanse marine, de Armada Nacional, zo bericht het magazine Panorama vandaag, zondag 12 maart 2017, op zijn website. 

In feite laat een wandeling door de haven goed zien welke methodes drugshandelaren allemaal bedacht hebben om cocaïne en marihuana naar de Verenigde Staten of Europa te verschepen. Variërend van het gebruikelijke verstoppen van 'blokken' in partijen fruit tot aan het volproppen van een torpedoboot, of een torpedobootjager. Het ligt er allemaal aangemeerd, ongebruikt wachtend totdat de roest dergelijke schepen bruin laat kleuren. Want niemand die er nog iets mee kan, of wil. 


Afgelopen week nam een kolonel van de Colombiaanse anti-drugs taskforce een aantal internationaal werkzame journalisten, onder meer van website EFE, mee op excursie langs zijn Narco-museum in de haven van Tumaco.

Deze Rafael Olaya liet journalisten een opslag vol motoren zien, en verderop de aan land gebrachte duikboten. Het is gevaarlijk werk, dat drugs smokkelen over zee, zo liet hij de aanwezigen weten. Smokkelaars reizen met duizelingwekkende vaart in deze boten over- of in het zwarte water, met soms golven van drie á vier meter hoog en een kustwacht die altijd loert op afwijkende bewegingen. De vaak zeer getrainde piloten brengen de drugs met hun speedboten en duikboten naar landen als Costa Rica of Panama, waar de lading voor de kust wordt gedropt in drijvende netten, of wordt over gezet op zeevarende vrachtschepen.

Wilt u hier meer over lezen, bestudeer dan deze site heel goed. Daarna weet u alles van submarine-drugssmokkel in Colombia, zo schrijft de Panorama.

Sommige bedrijven hebben binnenkort slechts certificaat nodig en geen vergunning

Minister Welzijn wil een einde aan 'loperij' voor bedrijven


Sommige bedrijven en beroepen die nu vergunningplichtig zijn hebben binnenkort geen vergunning meer nodig, maar zullen kunnen volstaan met een certificaat. Nu moet een onderneming op goedkeuring van instanties wachten voor een vergunning. In de nieuwe situatie zal de nadruk gelegd worden op standaarden en regels voor de uitoefening van een specifiek beroep. Er komen landelijk certificeringsinstanties die daarover zullen oordelen. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, zondag 12 maart 2017.

Met deze werkwijze wil het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HIT) naar een situatie waarin de ondernemer geen 'loperij' meer heeft. De certificeringsinstantie doet al het werk en verstrekt als alles goed is bevonden het certificaat.

Minister Ferdinand Welzijn van HIT verwijst naar de wet Bedrijven en Beroepen die enkele weken geleden is aangenomen in het parlement. Daarin is onder meer opgenomen, dat het uitoefenen van een bedrijf of beroep vrij is, voor zover niet anders is bepaald bij een andere wet.

Onder minister Sieglien Burleson heeft het ministerie een zogenoemd One Stop Window geopend om de afhandeling van vergunningaanvragen te versnellen. Met het vergemakkelijken van het ondernemerschap wil het ministerie ook ertoe bijdragen, dat Suriname een betere positie krijgt op de Ease of Doing Businesslijst van de Wereldbank.

Welzijn vergelijkt de situatie waar het ministerie naar toe wil met het systeem van keuringsinstanties voor motorrij- en voertuigen. 'Je auto wordt getoetst aan de regels waaraan je zult moeten voldoen. Wordt jouw voertuig goed beoordeeld, dan krijg je een bewijs daarvoor en dan mag je met die auto rijden.' Er zal op worden toegezien, dat de bedrijven de standaarden en regels naleven.

Sommige bedrijven blijven vergunningplichtig. Welzijn noemt als voorbeeld bedrijven en beroepen die een voor mens en milieu kunnen zijn. Het ministerie zal bij staatsbesluit samen met andere instanties bepalen welke bedrijven en beroepen vergunningplichtig zijn.

Anti-Corruptiewet zal na aanname door Assemblee vooralsnog een papieren tijger zijn...

Beperkte capaciteit OM en achterstand behandeling zaken verhinderen effectieve aanpak corruptie

OM moet specialistische Officier van Justitie in dienst nemen


Wat betreft vervolging zal het effect van de Anti-Corruptiewet 'waarschijnlijk niet meteen na de inwerkingtreding te merken zijn'. 'Er is een te beperkte capaciteit bij het Openbaar Ministerie (OM) en de rechterlijke macht, twee instituten die bovendien een enorme achterstand hebben bij het afhandelen van zaken', aldus minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie vrijdag in het parlement tijdens de verdere behandeling van de Anti-Corruptiewet, zo schrijft de Ware Tijd zondag 12 maart 2017.

Ze zei, dat voor een adequate aanpak van corruptie, gelet op de praktijkervaring, een aparte corruptie Officier van Justitie met specialistische deskundigheid op het terrein van opsporing en vervolging van deze zaken zal moeten worden aangesteld.

De aanpak van corruptie zal, aldus de bewindsvrouwe, in nauw overleg met het OM plaatsvinden. In dat kader zal er een juiste functionele afbakening plaatsvinden tussen het Anti-Corruptiebureau en de wettelijke bevoegdheden van het OM. Naast de preventieve werking die uitgaat van het bureau zal dit ook een voorportaal zijn van het strafrechtelijk traject om eventuele corruptiezaken versneld te kunnen signaleren en naar het parket te kanaliseren voor onderzoek.

'De Anti-Corruptiewet is geen algemene overkoepeling voor bestrijding van alle vormen van corruptie in de samenleving met inbegrip van de private sector', zei Van Dijk-Silos. Hiertoe zal flankerend beleid ontwikkeld en uitgevoerd moeten worden.

Naast nieuwe regelgeving, zoals de Wet Openbaarheid van Bestuur en de Wet Ombudsinstituut, zal ook het parlementaire enquêterecht in stelling gebracht dienen te worden. De ontwerpwetten Openbaarheid van Bestuur en Ombudsinstituut worden binnenkort voor behandeling naar De Nationale Assemblee gestuurd.

De minister riep het parlement op snel de zaken omtrent het parlementaire enquêterecht in orde te maken. 'De introductie van deze wetten en regels zal ertoe kunnen leiden dat Suriname zich beter positioneert op de internationale corruptieladder', aldus de bewindsvrouw.

Agent schiet zijn broer dood in ressort Flora, Paramaribo

Lid CIVD door broer tijdens uit de hand gelopen ruzie neergeschoten


Een agent heeft gisteravond zijn broer met zijn dienstwapen neergeschoten aan de Wanestraat in het ressort Flora. De man is ter plekke overleden. Starnieuws bericht vanochtend, zondag 12 maart 2017, dat het slachtoffer lid is van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD). 

De broers hadden ruzie met elkaar die uit de hand is gelopen. Het slachtoffer werd dodelijk geraakt in zijn hoofd.

De zaak wordt onderzocht door de politie en de Militaire Politie.

Dodental brand opvanghuis kinderen in Guatemala loopt op naar 39

Brand zou zijn ontstaan door in brand gestoken matrassen


Het dodental als gevolg van de brand in een opvangtehuis voor kinderen in Guatemala is opgelopen naar 39 slachtoffers. Verscheidene kinderen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis, zo berichten vanochtend, zondag 12 maart 2017, diverse nationale en international media. 

De brand brak woensdag uit in een tehuis in San José Pinula in de buurt van Guatemala Stad. Er zouden matrassen in brand gestoken zijn.


De politie onderzoekt of de brand werd gesticht door een groep kinderen die dinsdag had geprobeerd uit het tehuis te ontsnappen en die door de leiding apart was gezet.

Er zouden tijdens de brand meer dan vijfhonderd kinderen in het tehuis zijn geweest. Het gebouw is berekend op vierhonderd mensen.

Vermiste Cindy (7) levend gevonden, maar zusje Rahana (4) is dood aangetroffen in bos

Cindy komt plotseling uit bos tevoorschijn

Politie en familie vinden op aanwijzing Cindy lichaam zusje


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie bevestigt zaterdagavond 11 maart 2017 op Starnieuws dat een van de twee vermiste zusjes te Alfonsdorp, de zevenjarige Cindy, levend terug is gevonden. De minister heeft voorlopige rapportage van de politieleiding, dat Cindy vanmiddag plotseling uit het bos kwam lopen naar de plek waar men met rituelen bezig was.

De minister zegt dat het kind meteen naar een arts is gebracht voor controle. De politie is bezig met het onderzoek. Nagegaan wordt hoe het kind plotseling tevoorschijn is gekomen. De minister geeft aan dat op dit moment niet meer informatie kan worden gegeven.

De Ware Tijd bericht op haar website dat Cindy om vier uur vanmiddag is gevonden, achter een woning in de buurt van de school in Alfonsdorp.

Rahana (4), die vermist werd samen met haar zus Cindy, werd korte tijd later dood gevonden. Het lichaam van Rahana werd op ongeveer een kilometer afstand van Alfonsdorp in het bos aangetroffen. Cindy die gehoord is door de politie heeft verklaard, dat haar zusje in het bos lag met haar ogen dicht. De politie is hierop samen met familieleden naar het bos gegaan en hebben Rahana gevonden.

De politie van Albina kreeg zaterdagmiddag 4 maart rond vier melding van de vermissing van de 4-jarige kleuter Rehana Pierre en Cindy Pierre (7). Volgens hun oma had zij de twee meisjes op een gegeven moment naar huis gestuurd op ongeveer 40 meter afstand haar woning om andere kleren aan te trekken. Na ongeveer een half uur vond oma, dat de meisjes te lang wegbleven en ging naar ze op zoek. De meisjes werden echter niet thuis aangetroffen waarop hun oma een zoekactie startte en de politie inschakelde.

Het Korps Politie Suriname heeft zaterdagavond 11 maart onderstaand bericht uitgebracht:

Oom vermiste zusjes Cindy en Rahana: ‘Familie vaderskant vermiste meisjes heeft vinger in de pap’

Opa van vaderskant zou beweren, dat vader zusjes 'in principe moe was' meisjes op te voeden

Veel geruchten doen de ronde over vermiste jonge meisjes


De familie van moederskant van de twee vermiste zusjes Cindy en Rahana Pierre is van mening, dat de familie van de meisjes van vaderskant een vinger in de pap heeft voor wat betreft de vermissing van het tweetal. Dit zegt de oom van de meisjes teven dorpshoofd van Pierre Kondre, Romeo Pierre, in de editie van De West van vrijdagavond 10 maart 2017.

Hij geeft aan dat de oma en de oom van de kinderen niet zomaar zijn aangehouden. Daarnaast vindt Pierre het opmerkelijk dat de opa van vaderskant, op de bewuste dag toen de twee meisjes als vermist werden opgegeven, zich heeft begeven naar Pierre-Kondre om de opa van de meisjes aldaar toe te spreken en zijn bezorgdheid te uiten omtrent de opvoeding van de kinderen. De opa zou ook gezegd hebben dat de vader van de meisjes in principe moe was de kinderen op te voeden.

De meisjes worden sinds 6 maart vermist en donderdag zijn twee verdachten aangehouden en in verzekering gesteld, een broer van de vader en de moeder van de vader. Gebleken is dat de verklaringen die zij hadden afgelegd bij de politie, tegenstrijdig waren. Tot noch toe zijn er geen andere aanwijzingen gevonden.

De familie Pierre in Suriname heeft in samenspraak met familieleden in het buitenland, het besluit genomen dat indien het onderzoek niet naar tevredenheid verloopt, zij andere stappen zullen ondernemen. Pierre zegt desgevraagd, dat er juridische stappen tegen de familie van vaderskant genomen zullen worden, indien er geen klaarheid in de zaak komt. Maar, hij wijst er wel op dat zij het onderzoek rustig zijn voortgang laten vinden, ze verwachten dat er binnen twee weken resultaten bekend moeten zijn.

Pierre zegt, dat er veel speculaties zijn over het lot van de twee meisjes. Hij haalt aan dat mensen van diverse kanten aangeven, dat de kinderen zijn afgestaan ter adoptie. Ook wordt gezegd, dat ze zijn meegenomen naar Frans-Guyana.

Om in te spelen op het gevaar in deze zaak en in de hoop sneller de meisjes terug te vinden, zal de familie Pierre een aanvang maken om flyers van de meisjes op diverse locaties te plaatsen, om zo ook het onderzoek te bespoedigen. Hoewel de Piaiman heeft vastgesteld als hoogste geestelijke leider binnen de traditionele cultuur van de inheemsen, dat de meisjes reeds overleden zijn, heeft de familie nog steeds hoop. Pierre haalde aan dat zelf de Piaiman nog hoopt heeft.

Volgens Pierre bestaat er geen goede band tussen de twee families. Hij zegt verder, dat er nooit klachten over de opvoeding werden ontvangen toen de moeder van de meisjes nog in leven was. Volgens Pierre kwam er een ommekeer toen de stiefmoeder in beeld kwam. De oom vertelde dat de kinderen ruim twee weken voor de vermissing op bezoek waren bij de familie in Pierre-Kondre. Hij vond het opmerkelijk dat de kinderen niet terug naar huis wilden.

Door technisch euvel zondag 12 maart geen 'Welgeinformeerd' op Radio Tamara

Geen 'Welgeinformeerd' voor het eerst in 20 jaar van bestaan programmaVanwege een technisch probleem heeft de redactie van 'Welgeinformeerd' voor het eerst in haar 20-jarig bestaan helaas moeten besluiten, dat het actualiteitenprogramma zondag 12 maart 2017 geen doorgang kan vinden.

De redactie spant zich in om ervoor te zorgen, dat het populaire programma komende week weer gewoon te beluisteren is.

Lezing Mufti Menk in Anthony Nesty Sporthal is niet doorgegaan

Comité Mufti Menk Tour Suriname 2017 nog zwijgzaam over reden afgelasten lezing

Menk rept op zijn Twitter-account met geen woord over een lezing in Suriname....


De lezing van de wereldbekende islamitische geleerde, Mufti Ismail Menk, die voor zaterdagavond 11 maart 2017 gepland stond in de Anthony Nesty Sporthal in Paramaribo, is niet doorgegaan. Dit laat het Comité Mufti Menk Tour Suriname 2017 weten aan Starnieuws. 

Het was zaterdagavond nog niet duidelijk waarom de lezing niet doorgaat. De organisatie beweerde dat er nadere mededelingen gedaan zullen worden. De bijeenkomst stond gepland om kwart voor acht.

De geleerde reist de hele wereld af met één eenvoudige, maar diepgaande boodschap: Wees goed en help elkaar als voorbereiding op het hiernamaals.


Overigens is onderstaand bericht bericht door Menk gisteravond iets na zeven uur gepost op zijn officiële Twitter-account. Op zijn Twitter-pagina wordt met geen woord gerept over een lezing in Suriname.....


De Ware Tijd bericht vanochtend, zondag 12 maart 2017, dat de Mufti inderdaad niet in Suriname is. Vernomen wordt dat bij het inchecken voor zijn vlucht vrijdagavond in Port-of-Spain, Trinidad en Tobago, medewerkers van de luchtvaartmaatschappij vaststelden dat zijn visum was vervallen en hem de toegang tot het vliegtuig werd geweigerd.

Toen naderhand werd geconstateerd dat het visum nog geldig was en hij toch naar Suriname zou mogen vertrekken, was het vliegtuig reeds vertrokken. Angelo Gaspar van de commissie die de lezing had georganiseerd, zegt dat door 'miscommunicatie, een interpretatiefout en een ongelukkige samenloop van omstandigheden' de islamgeleerde en geestelijke niet meer is afgereisd. Het visum dat voor twee weken geldig was werd op 20 februari verstrekt.

Het is niet uitgesloten dat in de toekomst weer geprobeerd wordt Mufti Menk naar Suriname te krijgen, maar voor nu wordt daarvan afgezien.