maandag 20 maart 2017

Afronden screening kandidaat-ministers nieuwe regering Curaçao laat op zich wachten

De MFK heeft Charles Cooper voorgedragen voor het premierschap


Formateur Ruthmilda Larmonie-Cecilia heeft gouverneur Lucille George-Wout vandaag, maandag 20 maart 2017, meegedeeld dat de screening van de kandidaat-ministers nog niet is afgerond. De planning was dat de formateur uiterlijk vandaag haar eindverslag zou inleveren, maar nu is dat op z’n laatst volgende week maandag, zo schrijft de Amigoe, aldus Paradise FM.

Eind vorige week sprak Larmonie-Cecilia nog de hoop uit dat de vorming van het interim-kabinet snel zou kunnen plaatsvinden. Dan zouden eind deze week de ministers kunnen worden beëdigd. Dat lijkt nu dus niet erg waarschijnlijk.

Niet openbaar is gemaakt welke potentiële bewindslieden al wel en welke nog niet door de screening zijn gekomen. Zoals bekend is door de MFK Charles Cooper voorgedragen voor het premierschap.

Nabestaanden Arubaan Mitch Henriquez willen namen bij zijn dood betrokken agenten weten

Advocaat wil via geding openbaarheid namen agenten afdwingen voor onderzoek naar hun achtergrond


De nabestaanden van de 42-jarige Arubaan Mitch Henriquez eisen in Kort Geding de namen op van de vijf agenten die betrokken waren bij diens dood in juni 2015. Dat bevestigt hun raadsman Richard Korver. In het geding van komende vrijdag in Den Haag tegen de Staat wil Korver de bekendmaking van hun namen afdwingen, onder meer om nader onderzoek te doen naar de politiemensen, naar hun verleden en naar hun eventuele aansprakelijkheid voor de geleden schade. Dit bericht De Telegraaf maandag 20 maart 2017.

De overheid heeft de betrokken agenten in zijn ogen ten onrechte volledig afgeschermd. 'Iedere Nederlander heeft het recht om daders aansprakelijk te stellen, dus ook mijn cliënten. Maar, de nabestaanden hebben geen idee met wie ze te maken hebben', stelt Korver in een toelichting.

De raadsman meent dat ten onrechte onderscheid wordt gemaakt tussen gewone verdachten en politiemensen. 'Ik snap niet dat voor hen andere regels gelden, terwijl de Holleeders en BN'ers van deze wereld gewoon net naam en toenaam terechtstaan. Dat is in strijd met de openbare en voor iedereen controleerbare strafrechtspleging', aldus Korver.

Twee van de vijf agenten worden strafrechtelijk vervolgd voor de gewelddadige en uiteindelijk fatale aanhouding van Mitch Henriquez op 27 juni 2015 in het Haagse Zuiderpark. Het Hof bepaalt in een zogeheten artikel 12-procedure nog of ook andere betrokkenen moeten terechtstaan. Die beslissing wordt eind maart verwacht.

Vorige maand bleek de afscherming van twee verdachte agenten op een zogenoemde regiezitting in de beveiligde rechtbank op Schiphol. Zij zaten toen achter geblindeerd glas in een aparte ruimte. Hun stemmen werden vervormd. Ook hun namen werden niet genoemd en de verdachten werden aangeduid als 'DH01' en 'DH02'. Korver betitelt dat als 'een spookproces'. Volgens de rechter vroeg de situatie daarom. De agenten en hun families zijn namelijk ernstig bedreigd, aldus de rechter. Een van hen heeft met zijn gezin zelfs moeten onderduiken.

De inhoudelijke behandeling van de zaak begint op 6 april. Er zijn vijf zittingsdagen voor uitgetrokken. De uitspraak staat vooralsnog op 9 mei gepland.

AKMOS-voorzitter Binda: 'We staan reeds op de witwas zwarte lijst van de VS'

Binda vraagt zich af wat het nut is van een Meldpunt Ongebruikelijke Transactie (MOT)


'We staan reeds op de blacklist wat moneylaundering betreft. De VS heeft dit al verkondigd. In de rij van landen, zoals Jamaica, Curaçao, Guyana en Sint Maarten, wordt Suriname ook bestempeld als een witwasland.' Dit zegt Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), vandaag, maandag 20 maart 2017, in het Dagblad Suriname. 

'Moneylaundering wordt vaak gelieerd aan drugshandel, omdat er sprake is van kapitaal dat niet in de formele sfeer zit.' 

Middels witwaspraktijken tracht men het kapitaal aan te wenden voor allerlei transacties met een legaal oogmerk. 'Dit is niet iets van nu. Het is al jaren zo dat geld in Suriname wordt witgewassen. Dat een Amerikaanse organisatie bezig is de drugshandel in kaart te brengen en in dit kader aan het patrouilleren is in het Caribisch gebied en omstreken, geeft al aan dat er iets niet pluis is. Dit doen zij niet zomaar. Het is een indicatie dat er sterke aanwijzingen zijn. Er is een zekere mate van wapen- en drugsverkeer dat niet goed is voor het imago van Suriname, vooral niet voor het bedrijfsleven.'

Het exporteren van producten uit Suriname zal op een gegeven moment een zeer moeilijke opgave worden, aangezien geen enkel land geconfronteerd wil worden met producten die afkomstig zijn uit een land met een slechte reputatie. 'Zo kunnen andere landen ook hun goede naam en eer aantasten.' Binda vindt het betreurenswaardig, dat deze omstandigheden zich reeds voordoen.

Vanwege de economische malaise is het meer dan ooit een noodzaak om de export te verhogen. 'Daarnaast werken niet alle buitenlandse banken met de lokale banken als gevolg van moneylaundering. Dit zijn allemaal beperkingen die wij krijgen die schade veroorzaken aan het bedrijfsleven.' Ook het bemachtigen van een visum voor een bepaald land kan moeizaam verlopen.

Doordat de regering geen grip heeft op de economie, loopt men het risico dat de externe informele kapitalisten de economie zullen beheren. 'Deze kapitalisten bezitten namelijk veel zwart geld. Zij zullen in staat zijn om onroerend goed te kopen in Suriname, daar de gemiddelde burger niet in staat is om dit aan te schaffen vanwege de hoge bankrente.' 

Binda vraagt zich af wat het nut is van een Meldpunt Ongebruikelijke Transactie (MOT), aangezien Suriname desondanks op de blacklist is geslingerd. 'In hoeverre vindt er sanctionering plaats? De registratie van geldstromen is namelijk niet goed geordend, waardoor de statistiek ook niet up-tot-date is. En dit is een kwalijke zaak.'

Kritiek binnen VHP op dienstreizen - 'snoepreisjes' - partij-Assembleeleden

VHP-leider Santokhi: ‘Dienstreizen belangrijk voor toekomstige regeerverantwoordelijkheid’ 


VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi ligt niet wakker van de kritiek die op zijn fractie wordt geleverd over de deelname aan dienstreizen die door De Nationale Assemblee (DNA) worden uitgevoerd. 'Als VHP werken wij nu al naar de toekomst van Suriname, waarbij wij in verband met de toekomstige regeerverantwoordelijkheid al onze internationale netwerken openhouden en versterken, maar ook een verbetering voorbereiden van onze internationale samenwerking met internationale organisaties en overheden', zegt de politicus vandaag, maandag 20 maart 2017, in het Dagblad Suriname. 

Hoewel het parlement niet met vakantie is, worden in deze vergaderperiode toch flink wat dienstreizen voorbereid en uitgevoerd. Dit gebeurt door zowel coalitie- als oppositieleden. Slechts de fracties van de Pertjajah Luhur en de NPS hebben het standpunt om tijdens deze regeerperiode niet op dienstreis te gaan. Dit besluit werd genomen naar aanleiding van de precaire financiële situatie in het land.

Het dagblad bericht te hebben vernomen, dat het standpunt van de VHP-fractie voor veel ontevredenheid gezorgd heeft binnen bepaalde geledingen van de partij. Partijleden laten weten, dat de VHP-parlementariërs heel hypocriet overkomen wanneer zij aan de ene kant oproepen dat de regering drastisch moet bezuinigen, maar wel de kans grijpen om op staatskosten op ‘snoepreisjes’ te gaan.

Santokhi benadrukt, dat het belangrijk is voor de partij om ook de juiste informatie over Suriname en het beleid van de regering te geven op de conferenties. 'Wij kunnen dat niet alleen overlaten aan de coalitie.' Hij benadrukt dat bij elke uitnodiging de partij een afweging maakt met betrekking tot de participatie. 'Participatie is geen automatisme. Wij participeren niet bij meetings waar het Surinaams belang niet direct bij gebaat is', aldus Santokhi.

Opmerkelijk is dat ook normaal geparticipeerd wordt aan dienstreizen door Raymond Sapoen (HVB. Tegen Sapoen en Diepakkoemar Chitan heeft de VHP samen met de rest van de oppositie een rechtszaak lopen, omdat deze volgens hun geen DNA-leden meer zijn. Zij zijn volgens de oppositie al teruggeroepen en nemen ongrondwettelijk deel aan DNA-vergaderingen. De oppositiepartijen nemen hierdoor ook reeds geruime tijd uit protest deel aan de Assembleevergaderingen waar slechts bij uiterst belangrijke zaken wordt gestemd. De oppositie wil niet meewerken aan illegale besluiten.

Een groep DNA-leden maakt zich momenteel klaar om richting het buitenland te vertrekken. André Misiekaba (NDP) is tussen 21 en 24 maart in België voor een ACP-EU (Afrikaanse, Caribische en Pacifische landen) JPA (Joint Parliamentary Assembly) bijeenkomst. Van 1 tot 5 april komen Melvin Bouva (NDP), Djoties Jaggernath (VHP) en Aida Nading (NDP) aan de beurt. Zij vertrekken naar Bangladesh om een vergadering van de Assemblee of the Interparlementary Union bij te wonen. Van 3 tot en met 7 april zal een delegatie op studiereis gaan naar de VS, geleid door Silvana Afonsoewa (NDP) en wordt ondersteund door Dinotha Vorswijk (ABOP), Roché Hopkinson (NDP), Asiskumar Gajadien (VHP) en Stephen Tsang (NDP). Grace Watamaleo (NDP) heeft op 9 en 10 maart 2017 in Costa Rica, San Jose, de reguliere vergadering van ‘The Parliamentarians for Global Action’ bijgewoond, terwijl Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons (NDP), Jitendra Kalloe (VHP) en Raymond Sapoen (HVB) van 15 tot 18 maart deelgenomen hebben aan een meeting bijeenkomst van de ParlAmericas in Costa Rica. Het is niet duidelijk wie voor deze kosten opdraait. 

Het parlement heeft vanaf het begin van deze zittingstermijn het standpunt ingenomen, dat slechts op de meest essentiële dienstreizen zal worden ingegaan. Maar, de gemeenschap vindt dat dit slechts een loze belofte is.

De VHP hecht volgens Santokhi hoge waarde aan internationale samenwerking, versterking van de democratie en de rechtsstaat en ook het bevorderen van de mensenrechten. 

'De VHP-fractie heeft beslist in principe niet deel te nemen aan dienstreizen, tenzij het meetings betreft waar wij als partij deze bovenstaande doelen kunnen realiseren door onze stem te laten horen; het belang van participatie aan conferenties beperken tot slechts enkele organisaties zoals IPU, WTO, EU-ACP, enkele regionale organisaties en als het trainingsprogramma’s betreft die door derden gefinancierd worden, waarbij DNA-leden hun kennis kunnen verruimen. Als VHP’ers zullen wij de partij nimmer isoleren van de internationale gemeenschap en de internationale ontwikkelingen.'

Directrice CELOS ontheft waarnemend hoofd MV-laboratorium Ricky Stutgard uit zijn functie

'E-mailberichten en telefoonoproepen vanuit de directie bleven door Stutgard onbeantwoord'

'Men probeert je zwart te maken, ik heb moeite dat men drogredenen zoekt om hun doel te bereiken'


Voedseltechnoloog Ricky Stutgard is door de directrice van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek Suriname (CELOS) ontheven uit zijn functie als waarnemend hoofd van het MV-laboratorium (Microbiologisch/Veterinair). Dit is hem donderdag per brief medegedeeld door de directrice van het CELOS Inez Demon, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 20 maart 2017.

De redenen die in de brief zijn genoemd vallen onder de noemer werkweigering. In het schrijven wordt samengevat gesteld dat Stutgard opdrachten vanuit onder meer de directie van Celos om verbetering te brengen bij het instituut, heeft genegeerd. Gesteld wordt dat e-mailberichten en telefoonoproepen vanuit de directie door Stutgard onbeantwoord bleven.

'Uw handelen heeft geleid tot een voor ons niet langer hanteerbare werkrelatie. Dit betreuren we.'
Op basis hiervan heeft de directie besloten om de werkovereenkomst met Stutgard, die dateert van 2005, op te zeggen.

Hem is opgedragen om uiterlijk vandaag zijn werkruimte vrij te maken van persoonlijke spullen en de sleutel aan de afdeling Personeelszaken af te staan.

Stutgard is vooral hierover niet te spreken. 'Men probeert je zwart te maken. Ik heb moeite met het feit dat men drogredenen zoekt om hun doel te bereiken.'


Stutgard beroept zich op het feit, dat zijn richtingscoördinator zijn directe aanspreekpunt is. 'Ik hoef dus geen opdrachten van de directie uit te voeren.' Hij stelt dat opdrachten van de directie via de richtingscoördinator aan hem doorgegeven moeten worden.

Stutgard heeft het vermoeden dat de directie hem weg wil hebben, om een ander in zijn plaats te kunnen zetten die wel naar de pijpen van de directie zal dansen. Hij laat het aan zijn richtingscoördinator over om verder hierover te communiceren met de directie en wacht verdere instructies af.


Niet toelaten olieleveranciers eindigt in ‘onthoofding’ Parmessar als EBS-directeur

NDP'er Doekhie: ‘Ze lusten Parmessar niet, omdat hij goed werk doet en niet naar hun pijpen wilde dansen.’ 

'Iedereen weet wat voor ellende en malaise Patrick Peneux heeft aangericht bij Bruynzeel'


Het Dagblad Suriname schrijft vandaag, maandag 20 maart 2017, te hebben vernomen, dat EBS-directeur Rabin Parmessar niet op non-actief is gesteld vanwege het afsluiten van de stroomtoevoer naar diverse poliklinieken van het Diakonessenhuis. Deze kwestie zou slechts als een drogreden gebruikt om hem te onthoofden, aldus het dagblad.

Er zouden andere diepliggende en belanghebbende zaken aan de maatregel ten grondslag liggen. Zo zou Parmesar diverse personen die zich voordoen als olieleveranciers, maar dar in feite niet zijn, hebben geweigerd. Deze personen zouden slechts erop uit zijn om een ‘njan’ te maken. Hun contracten zouden bovendien onvolledig zijn om met deze personen in zee te gaan. Ook heeft Parmessar vanaf zijn aantreden als EBS-directeur pertinent geweigerd om persoonlijke zaken van derden te realiseren.

Het Dagblad Suriname sprak met NDP-hoofdbestuurslid en Assembleelid uit Nickerie Rachied Doekhie. Op de dieperliggende oorzaken voor het ‘wegwerken’ van de EBS-directeur, geeft hij geen commentaar. Wel schroomt Doekhie er niet voor om aan te geven dat de president-commissaris bij de EBS, de tweelingbroer van Onderwijsminister Peneux, Patrick Peneux, vanaf het prille begin erop uit was om Parmesar te onthoofden.

'En iedereen weet wat voor ellende en malaise Patrick Peneux heeft aangericht bij Bruynzeel. Wanneer iemand als hij een zwaar kaliber als Parmesar schorst, is dit wel een ernstige schande voor ons allemaal’, zegt Doekhie.

De NDP’er neemt geen blad voor zijn mond en geeft mee dat er tal van heilige huisjes zijn die achter het vertrek van Parmesar hebben gestaan. ‘Ze lusten Parmessar niet, omdat hij goed werk doet en niet naar hun pijpen wilde dansen.’

Doekhie zegt met klem, dat Parmessar vanaf zijn aantreden als EBS-directeur, goed werk heeft verzet. De feiten liegen er niet om. Tal van gebieden die tientallen jaren op stroom zaten te wachten, kregen elektriciteit. Ook het bedrijf werd uit de rode cijfers gehaald. Er kwam een strak beleid ten opzichte van de dienstvoertuigen die veelal voor privédoeleinden werden gebruikt. Al deze positieve zaken die het nutsbedrijf opfleurde, zorgden tegelijkertijd ook voor jaloezie bij degenen die Parmessar eerder zagen verdwijnen dan zijn werk blijven doen als directeur.

Dat het op non-actief stellen van Parmessar wordt aangeduid als te zijn een antwoord op de stroomafsluiting bij de poliklinieken van het Diakonessenhuis, ‘dit is gewoon flauwekul’, reageert Doekhie. Hij zegt met klem, dat ook het ziekenhuis een bedrijf is dat aan zijn betalingsverplichtingen moet voldoen. Er moet geen emotioneel verhaal gekoppeld worden aan het niet willen betalen van de stroomrekening. Volgens Doekhie moet het ziekenhuis slecht management worden verweten en niet de EBS-directeur.

‘Want wanneer een ziek persoon zonder geld of geldige dokterskaart naar het ziekenhuis gaat, wordt die niet behandeld maar weggestuurd. Ook al is de persoon doodziek. De artsen en specialisten behandelen patiënten niet gratis. Ze worden ervoor betaald.’

Financieel directeur EBS Koster nu waarnemend-directeur

Geschorste directeur Parmessar krijgt een maand tijd om zich te verweren


De webeditie van De Ware Tijd schrijft vanmiddag, maandag 20 maart 2017, dat de redactie uit betrouwbare bronnen heeft vernomen, dat Randis Koster vandaag is benoemd tot waarnemend-directeur bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS) door de Raad van Commissarissen (RvC). 

Hij diende tot heden als financieel directeur bij het nutsbedrijf. Koster vervangt Rabin Parmessar die in het weekend geschorst werd door de RvC vanwege onder meer het besluit om donderdag de stroomtoevoer naar het Diakonessenhuis gedeeltelijk af te sluiten.

Parmessar heeft van de Raad één maand de tijd gekregen om zich te verweren. Overigens maakte journalist/presentator Wayne Telgt vijf uur geleden al melding van de benoeming van Koster op zijn Facebookpagina:

Openbaar Ministerie uit protest niet aanwezig bij strafzittingen

Ontevredenheid bij OM over weghalen beveiliging bij leden OM en rechters

Minister Van Dijk-Silos niet blij met actie OM, omdat gesprek gepland staat voor dinsdag 21 maart


Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten per vandaag, maandag 20 maart 2017, niet naar strafzittingen te gaan. Alle zittingen zijn daarom noodgedwongen door de rechters uitgesteld. Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday zegt in een reactie op Starnieuws, dat er een conflict is met minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie. Het nieuws is inmiddels ook door De Telegraaf opgemerkt.

Per 15 maart zijn de object- en subjectbeveiliging geheel en in enkele gevallen aanzienlijk afgebouwd. Minister Van Dijk-Silos zegt, dat nog geen enkele beveiliging is weggehaald. Wel worden politieagenten niet meer belast met beveiliging van leden van OM, rechters, oud-presidenten en anderen. Ongeveer 200 agenten zijn ingezet voor beveiliging, wat niet hun taak is.

De minister stelt dat zij geen conflict heeft met de procureur-generaal, immers hij was al voor morgen uitgenodigd voor een gesprek . Baidjnath Panday vindt dat de minister een eenzijdig besluit heeft genomen, waarmee jarenlange voorzieningen voor beveiliging worden teruggedraaid.

Van Dijk-Silos zegt, dat vrijdag een brief naar haar kantoor is gestuurd, terwijl zij onderweg was naar Nickerie. Die brief heeft zij vandaag onder ogen gehad. Daarin werd haar een ultimatum gesteld van 1x24 uur. De kwestie van de beveiliging was eerder onder de aandacht van de minister gebracht door de procureur-generaal. 'Daarom hebben wij een afspraak gemaakt om te praten', zegt de bewindsvrouwe. Zij is dan ook zeer verbaasd, dat het OM overgegaan is tot actie. De minister vindt dat deze kwestie aan de tafel opgelost moet worden.

Officieren van Justitie hebben onderstaande verklaring uitgebracht:

'Per heden 20 maart 2017 hebben de Officieren van Justitie besloten niet aanwezig te zijn ter terechtzitting. De afwezigheid van de zaaksofficier is het gevolg van een gezamenlijk standpunt van de Officieren van Justitie.

Dit standpunt is gebaseerd op het feit, dat er thans een pijnpunt is ontstaan welke maakt dat zij zich ernstig zorgen maken over het al dan niet bestaan van randvoorwaarden die een veilige en verantwoorde beroepsuitoefening garanderen.

Hun bezorgdheid is ter bestemder plekke gedeponeerd. Vanwege de gevoeligheid, de magistratelijke functie die zij bekleden en uit egards naar de verantwoordelijken toe, volstaan zij met deze mededeling.'

Verdachte in groots witwasonderzoek na aankomst uit Suriname op Schiphol aangehouden

41-Jarige man uit Nieuw-Schoonebeek is familie van eerder gearresteerde verdachten


De politie heeft vanochtend, maandag 20 maart 2017, opnieuw een verdachte aangehouden in het internationaal onderzoek naar het witwassen van miljoenen euro's. Het gaat om een 41-jarige man uit Nieuw-Schoonebeek. Vorige week werden al onder andere een man (49), zijn vrouw (50) en zijn zus (50) uit hetzelfde dorp aangehouden. Dit berichten de politie Drenthe en onder andere het Dagblad van het Noorden.

De verdachte die vandaag is opgepakt is familie, hij is getrouwd met de zus. De verdachte was in Suriname en kwam vandaag terug naar Nederland. Hij is op Schiphol aangehouden (zie foto - Bron: politie Drenthe) en zal worden verhoord.

In Nieuw-Schoonebeek werden vorige week meerdere woningen onderzocht. De zes worden ervan verdacht minstens acht miljoen euro, crimineel geld, geïnvesteerd te hebben in onder anderen onroerend goed, voertuigen en reizen. De politie heeft deze spullen na de aanhoudingen van vorige week al in beslag genomen.

Tientallen agenten, medewerkers van Defensie en inspecteurs van de fiscale opsporingsdienst FIOD deden vorige week huiszoeking in dertig panden. Voorlopig is beslag gelegd op voor 8 miljoen euro aan onroerend goed, waaronder een grote discotheek in het Duitse Meppen, woningen in Nederland en een appartement op Sint-Maarten.

De politie Drenthe bericht, dat de focus in het onderzoek nu ligt op het horen van de aangehouden verdachten en het analyseren van in beslag genomen computerapparatuur en (financiële administratie). Nader onderzoek moet meer informatie geven over inkomsten, uitgaven en geldstromen. Het onderzoek zet zich voort. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Hoofd Voorlichting ministerie van Justitie en Politie ontheven door minister Van Dijk-Silos H

Marita Ritfeld-Asontoe zou geen veranderingen hebben gebracht in de voorlichting

Van Dijk-Silos: 'Waarschijnlijk heeft zij een hekel aan mij, de afdeling voorlichting is zwak, wij gaan die reorganiseren'


De nieuwswebsite Suriname Herald bericht vanochtend, maandag 20 maart 2017, dat het hoofd van de voorlichtingsdienst van het ministerie van Justitie en Politie, Marita Ritfeld-Asontoe (zie foto - Bron: Suriname Herald), door minister Jennifer van Dijk-Silos is ontheven uit haar functie. De webredactie van de Suriname Herald zou dit uit betrouwbare bronnen hebben vernomen. 

Sinds afgelopen donderdag zitten Ritfeld-Asontoe en Ingrid Corinde, medewerkster op de afdeling Voorlichting, thuis met de mededeling dat ze een andere werkplek binnen het ministerie moeten zoeken om te werken.

Volgens een niet met naam en toenaam genoemde bron wordt deze twee medewerksters verweten hun werkzaamheden niet goed te verrichten. Ze zouden volgens Van Dijk-Silos geen veranderingen hebben gebracht in de voorlichting van het ministerie in de achttien maanden dat ze aanzit als minister.

Ritfeld-Asontoe werd, na zestien jaar te hebben gefunctioneerd als politiewoordvoerster, in februari 2012 door toenmalig minister Martin Misiedjan aangesteld als hoofd van de afdeling Voorlichting van het ministerie van Justitie en Politie.

Het is de Suriname Herald, zo schrijft zij, niet gelukt om een reactie van minister Van Dijk-Silos te krijgen.

De bewindsvrouwe was wel bereikbaar voor de redactie van het Dagblad Suriname: 'Waarschijnlijk heeft zij een hekel aan mij. De afdeling voorlichting is zwak, wij gaan die reorganiseren', zegt zij in een reactie op het ontheffen van Ritfeld-Asontoe.

Amerikaanse president Trump praat met collega's Brazilië en Chili over situatie in Venezuela

Trump spreekt telefonisch met Temer, Brazilië, en Bachelet, Chili


De Amerikaanse president Donald Trump heeft in het weekend de Venezolaanse situatie telefonisch besproken met de Braziliaanse president Michel Temer en met zijn Chileense ambtgenoot Michelle Bachelet. Trump, die het weekend doorbrengt te Mar-a-Lago, zijn exclusieve Florida country club en resort, sprak zaterdag met Temer en met Bachelet zondagmiddag voordat hij terugkeerde naar Washington, aldus de Latin American Herald Tribune vandaag, maandag 20 maart 2017.

Volgens een verklaring van het Witte Huis hebben Trump en Temer een lang en vruchtbaar gesprek gevoerd, waarin de Amerikaanse leider het belang van bilaterale betrekkingen met Brazilië, een belangrijke partner op het westelijk halfrond, heeft benadrukt. Het duo sprak ook over het bevorderen van respect voor democratische- en humanitaire rechten in Venezuela, aldus het Witte Huis.

Temer heeft via zijn Twitter-account (zie hierna) laten weten, dat Trump hem heeft uitgenodigd om Washington te bezoeken in de nabije toekomst.


Trump sprak vervolgens zondagmiddag met Bachelet en uitte zijn 'bezorgdheid' over de situatie in Venezuela en de twee leiders kwamen overeen de democratische beginselen op het hele westelijk halfrond te bevorderen, aldus het Witte Huis in een verklaring.

De Amerikaanse president besprak de VS-Chili bilaterale relatie met Bachelet en kwesties in verband met de nauwe onderlinge samenwerking op het gebied van handel- en veiligheidsvraagstukken.

(Red. De Surinaamse Krant/Latin American Herald Tribune/Twitter)

El Niño cijfers in Peru: 75 doden, 263 gewonden en 20 vermisten

Leger steunt politie in 811 steden die noodtoestand hebben uitgeroepenEl Niño cijfers in Peru: 75 doden, 263 gewonden en 20 vermist. Dit zijn de meest recente cijfers bijgewerkt door de minister-president, Fernando Zavala, na een conferentie in de COEN (Centro de Operaciones de Emergencia Nacional), het rampencentrum. Het El Niño fenomeen heeft 11 regio's van het land getroffen. Het land heeft tonnen donaties ontvangen, ook afkomstig  uit het buitenland, aldus RPP Noticias in Peru vandaag, maandag 20 maart 2017.

Sinds half januari beïnvloedt het Niño fenomeen Peru en Ecuador. Regens, overstromingen en modderstromen hebben steden en dorpen in het noorden en midden van het land geraakt, waardoor duizenden mensen geïsoleerd zijn geraakt en landbouwgronden en vee zijn vernietigd. Volgens COEN zijn er meer dan een half miljoen mensen op nationaal niveau getroffen.

De regens hebben het drainagesysteem getroffen in de steden langs de Peruaanse Pacifische kust en het ministerie van Volksgezondheid is begonnen met het ontsmetten van het water in de straten om muggen die ziekten zoals dengue dragen te doden.

Lima zit zonder watertoevoer sinds het begin van de week. De overheid heeft de strijdkrachten ingezet om de politie te helpen bij de controle van de openbare orde in de 811 steden die de noodtoestand hebben uitgeroepen.

'De prijzen voor citroenen zijn gestegen, maar ook voor aardappelen en bakolie', zegt Sara Arevalo, een moeder van vijf, die aan het winkelen was op een markt in het noorden van Lima. De regering heeft erkend, dat de prijzen omhoog zijn schoten met ongeveer 5% als gevolg van de overstromingen.

In de regio Lambayeque hebben 22 gedetineerden in een jeugdgevangenis gebruikgemaakt van de regen door te ontsnappen. En in de stad Trujillo heeft de zware regenval een kerkhof overstroomd waardoor botten mee worden gevoerd in het water door de straten.

Zelfs de Peruaanse hoofdstad Lima, waar een woestijnklimaat zelden leidt tot regenval, moest de politie vrijdag honderden bewoners in een wijk aan de rand van de stad helpen door ze over een overstroomde weg te helpen door hen één voor één langs een touw over het snel stromende water naar de andere zijde te trekken.


De modderige stroom werd gekanaliseerd in de straat nadat een grote rivier buiten haar oevers was geraakt. Sommige bewoners verlieten hun huizen met slechts een enkele plastic zak met hun bezittingen. De presidenten van Chili, Bolivia en Venezuela hebben aangeboden om hulp te sturen naar Peru.

Maar, ook dieren worden door het noodweer getroffen en dat zorgt voor extra drukte bij de dierenrechtenorganisatie Caridad Group in Punta Negra.

Braziliaanse president Temer spreekt over vleesschandaal met ambassadeurs

Temer tracht schade als gevolg van corruptiezaak te beperken

(Bron foto: Twitter)
Na ontmoeting met ambassadeurs van landen die Braziliaans vlees eten gaat gezelschap uit eten in barbecue restaurant


De Braziliaanse president, Michel Temer, heeft gisteren tientallen ambassadeurs van landen die Braziliaans vlees importeren ontmoet met als doel om de schade te beperken als gevolg van een corruptiezaak inzake het omkopen door vleesbedrijven van inspecteurs om bedorven vlees op de markt te brengen. Temer zei in het presidentieel paleis, dat de 'regering het vertrouwen in de kwaliteit van ons nationaal product wil herstellen', zo schrijft vandaag, maandag 20 maart 2017, onder andere de Britse Daily Mail.

Temer had de bijeenkomst belegd nadat de Europese Unie en China vragen hadden gesteld over het vleesschandaal.


De federale politie heeft 38 arrestatiebevelen uitgevaardigd, waarbij onder andere zijn betrokken de grote vleesbedrijven JBS en BRF die in een klap de reputatie van Brazilië als een van 's werelds toonaangevende producenten van vlees hebben beschadigd.


De president zei tijdens zijn ontmoeting overigens, dat slechts 33 van de 11.000 inspecteurs van het ministerie van Landbouw onderzocht worden voor, naar verluidt, het aannemen van steekpenningen van vleesbedrijven om chemicaliën te gebruiken om het uiterlijk en de geur van bedorven vlees te verbeteren. Sommige van dat bedorven vlees werd geëxporteerd naar Europa, zo hebben de onderzoekers gezegd. Temer vertelde de ambassadeurs, dat het ministerie van Landbouw snel met een lijst van landen komt die bedorven vlees zouden kunnen hebben ontvangen, alsmede de namen van de verantwoordelijke vleesbedrijven.

Temer zei verder, dat een task force in het leven wordt geroepen om vaart te zetten achter het onderzoek naar de bedrijven op wie de pijlen nu zijn gericht. In een verklaring stelde zijn bureau ook, dat de bedrijven die vlees verpakken ​​open staan voor inspectie door landen die Braziliaans vlees kopen. Ambtenaren zeiden, dat Brazilië vlees exporteert naar ongeveer 150 landen. Aan het einde van de vergadering nodigde de president de ambassadeurs uit voor een diner in een traditioneel Braziliaanse barbecue restaurant in Brasilia.


Eerder had Temer een ontmoeting met zijn ministers van Landbouw en Buitenlandse Handel, alsmede met kopstukken uit de vleesverwerkende industrie om te praten over de gevolgen van de zaak. Autoriteiten zeggen, dat van de 4.800 vleesbedrijven die onderworpen zijn aan de federale inspectie in Brazilië, 21 in onderzoek zijn, waaronder twee afdelingen van de twee grote bedrijven JBS en BRF.


De federale politie zei vrijdag ook, dat uit het twee jaar durende onderzoek is gebleken, dat een deel van het geld dat naar verluidt betaald is door JBS en BRF is doorgesluisd naar twee grote politieke partijen in Brazilië, waaronder die van Temer.

(Red. De Surinaamse Krant/The Daily Mail/Twitter)

Oud-minister van Landbouw Colombia tracht vanuit VS uitlevering aan thuisland te voorkomen

Andrés Felipe Arias Leiva wordt in Colombia verdacht van corruptie


Andrés Felipe Arias Leiva, oud-minister van Landbouw van Colombia, kan vooralsnog een vrij man blijven. Maar, hij zal een Amerikaanse burger ervan moeten overtuigen om zijn borgstelling te ondertekenen en bewijzen dat het wordt gesteund door een vastgoedwaarde van ten minste 1 miljoen Amerikaanse dollar, aldus een nieuw bevel van de rechter belast met zijn uitleveringszaak. De voormalig Colombiaanse minister werd vorig jaar augustus in Weston, Florida, gearresteerd, op de vlucht voor Colombia, waar hij geconfronteerd wordt met beschuldigingen van corruptie. Dit bericht de Miami Herald vandaag, maandag 20 maart 2017.

Het bevel van rechter Judge John O'Sullivan, uitgegeven vorige week woensdag, komt op het moment dat Arias Leiva, zijn advocaten en bondgenoten, op meerdere fronten vechten om het uitleveringsproces te laten ontsporen - een gevecht dat des te dringender is geworden, nadat de aan de zaak toegewezen federale procureur Robert Emery een motie heeft ingediend waarin wordt opgeroepen tot de intrekking van de Colombiaanse borg ('bond') of aanscherping van de voorwaarden.van de omstandigheden.

Arias Leiva's advocaten - David Oscar Markus, Ricardo Javier Bascuas en Marc David Seitles - hebben petities ingediend in het 11e Circuit Court of Appeals in Atlanta om de uitleveringszaak te voorkomen of om op te schorten.


En op het terrein van public relations zijn de bondgenoten van Arias Leiva aan het lobbyen om de Colombiaanse politicus in de Verenigde Staten te houden, met het argument dat door hem terug te sturen naar zijn vaderland dat een politieke overwinning zou betekenen voor de regering in Bogotá van president Juan Manuel Santos.

Arias Leiva's advocaten spraken hun tevredenheid uit over O'Sullivan's bevel. 'Arias blijft met recht op borgtocht vrij en we blijven ons inzetten om zijn onrechtvaardige vervolging en uitlevering aan te vechten', aldus advocaat Markus in een e-mailbericht.

'We zijn blij dat Arias is in de gelegenheid is om bij zijn vrouw en kinderen te blijven, terwijl we doorgaan met het uitleggen waarom de redenen van zijn uitlevering onwettig zijn', zei Bascuas.

De zaak tegen Arias Leiva begon in Florida op 11 augustus 2016. Arias Leiva werd gearresteerd door federale agenten in zijn woning te Weston op 23 augustus en op borgtocht vrijgelaten op 17 november.

(Red. De Surinaamse Krant/The Miami Herald)

Gewapende overval op klaarlichte dag op supermarkt Lawastraat, Flora, Paramaribo

Vier mannen gaan er vandoor met de inhoud van de kassa

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Vier criminelen hebben gisterochtend rond elf uur een gewapende overval gepleegd op een supermarkt aan de Lawastraat in Flora, Paramaribo. Uit het politieonderzoek blijkt dat de daders eerst een tijdje voor de winkel stonden. Zij hebben het juiste moment afgewacht totdat er geen klanten in de winkel aanwezig waren. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, maandag 20 maart 2017.

Een van de daders was gewapend met een vuistvuurwapen. Hij hield de winkelierster, die achter de kassa, zat onder schot. De overige daders hebben het kasregister leeggehaald en hebben met de buit de winkel verlaten.

Het slachtoffer is ongedeerd gebleven. Zij is wel geschokt door deze overval. Het is vooralsnog niet bekend hoeveel geld in de kassa zat.

De politie van Flora heeft de aangifte opgenomen en het verdere onderzoek overgedragen aan de recherche van Regio Midden Suriname.

Belfort (ABOP): ‘Dora heeft gefaald bij zoektocht zusjes Pierre’

'Hoe ga je met helikopters mensen zoeken in het bos, het bos is dichtbegroeid'

'Van Dijk-Silos speelt zomaar deskundige op elk gebied en hiermee vele mensen hun levens kost'


Het Assembleelid Edward Belfort (ABOP) vindt dat de politie gefaald heeft bij de zoektocht naar de onlangs vermiste zusjes Cindy en Rahana Pierre te Alfonsdorp. 'Ze is erger dan gek. Waarom is ze niet zelf getogen naar Alfonsdorp? Als Dora daar goede instructies aan de politie had gegeven, waren beide kinderen vandaag levend teruggevonden', zegt de voormalig minister van Justitie en Politie vandaag, maandag 20 maart 2017, in het Dagblad Suriname. 

De politicus voert aan dat de bewindsvrouwe een week lang de zaak vanuit een afstand heeft gecoördineerd en geen weet had over hoe het gebied precies eruit zag. Hierdoor zijn beide kinderen, die nauwelijks een kilometer van huis verwijderd waren, door niemand opgemerkt.

Zo vindt hij dat helikopters zijn ingezet om het gebied af te kammen, ‘terwijl elke deskundige weet dat vanuit een helikopter, slechts de takken van bomen zijn te zien’. 'Hoe ga je met helikopters mensen zoeken in het bos? Het bos is dichtbegroeid. Wanneer je erboven met een helikopter vliegt, zie je nauwelijks een kreek, laat staan een kind dat onder de bomen staat. Het is gewoon showtime voor de minister geweest', aldus Belfort.

De ABOP'er benadrukt dat de politie samen met het leger te voet met honden het hele gebied had moeten uitkammen. Belfort voert aan dat Van Dijk-Silos zomaar deskundige op elk gebied speelt en hiermee vele mensen hun levens kost. Dit moet volgens hem gaan ophouden.

'Criminaliteit stijgt, drugshandel neemt toe en rechten van medewerkers op het ministerie worden vertrapt. De president moet ingrijpen, omdat deze minister op alle gebieden heeft gefaald', aldus Belfort.

Actie in Nederland om op Europees niveau einde te maken aan zomertijd

'De regeling voor zomertijd geeft hoop gedoe voor de ruim 500 miljoen EU-burgers en bedrijven'Komend weekend is het zover, de zomertijd gaat weer in. Niet iedereen is daar gelukkig mee. Als het aan Actiegroep Stop de Zomertijd ligt gebeurt het dit jaar voor het laatst. De Nederlandse belangengroep overhandigt donderdag in Brussel zevenduizend handtekeningen aan Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Dit berichten vandaag, maandag 20 maart 2017, diverse media.

De wintertijd is eigenlijk de standaardtijd.


De groep vindt het onzin dat elk halfjaar de klok verzet moet worden en CDA’er Schreijer-Pierik deelt die mening. 'De regeling voor de zomertijd geeft een hoop gedoe voor de ruim 500 miljoen EU-burgers en bedrijven en de beoogde energiebesparing is nooit echt bewezen.'

De Europese Commissie onderzoekt op dit moment de effectiviteit van de zomertijd. Zaterdag om 02.00 uur wordt de klok een uur vooruit gezet en duurt de nacht dus korter. Vooral dat het vanaf dat moment ’s avonds langer licht is, vinden veel mensen prettig.

Amerikaanse organisatie: 'Suriname is een gecriminaliseerde staat'

Minister Van Dijk-Silos: 'Ik kan met klem zeggen, dat Suriname geen drugsland is'


Suriname is een gecriminaliseerde staat. Dit stelt de Amerikaanse Secure Free Society, SFS, gevestigd in Washington in een deze maand verschenen door die organisatie gepubliceerd artikel. Illegale transacties worden geformaliseerd en transnationaal georganiseerde criminaliteit wordt een veilig onderkomen geboden. Drugscriminaliteit en het witwassen via de goudhandel worden oogluikend toegestaan, volgens SFS, zo bericht de Times of Suriname vandaag, maandag 20 maart 2017, aldus Waterkant.net.

In regeringskringen wordt geschrokken gereageerd op de aantijgingen. 'Het zijn heel zware beschuldigingen. Ik kan wel met klem zeggen, dat Suriname geen drugsland is. Ik geef toe dat er wel veel drugs het land binnenkomen, maar daarom treffen wij maatregelen. Wij hebben de DEA (Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst) gevraagd om naar Suriname te komen en ons te assisteren', zegt minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie in een reactie.


Van een met criminaliteit doorspekt regeersysteem is volgens de bewindsvrouwe geen sprake.

'Als Suriname een drugsland was, dan zouden wij die inspanning niet plegen. Ik ben al zeventien maanden minister en ik krijg veel informatie binnen. Ik ben dat niet tegengekomen en ik zou ook niet toestaan dat het gebeurt', aldus Van Dijk-Silos.

Zij wil met haar collega van het ministerie van Buitenlandse Zaken nagaan wat te doen. Ook moet uitzocht worden wat voor organisatie SFS is. Maar, het antwoord daarop is snel te vinden op de website van die organisatie.


(Red. De Surinaamse Krant/Times of Suriname/SFS/Waterkant.net/Twitter)

UPDATE, ter informatie, 8 april 2017:http://www.breitbart.com/national-security/2017/04/08/report-criminalized-south-american-nation-houses-uae-money-laundering-scheme/


Report: ‘Criminalized’ South American Nation Housing UAE Money Laundering Scheme

1
0
SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

WASHINGTON, D.C. — A United Arab Emirates (UAE)-based international gold refinery has established a branch that launders money for criminal and terrorist groups alike in the small “criminalized” South American country of Suriname, according to a national security think tank.

In a recently released report, the Center for a Secure Free Society (SFS) describes a “criminalized state” as:
VIDEOThe Meaning of Palm Sunday
Mute
Current Time0:06
/
Duration Time0:58
Loaded: 0%
Progress: 0%
[A country] in which the state’s senior leadership is aware of and involved – either actively or through passive acquiescence – on behalf of the state, in transnational criminal enterprises, where TOC [transnational organized crime] is used as an instrument of statecraft, and where levers of state power are incorporated into the operational structure of one or more TOC groups.
During a discussion on Capitol Hill, one of the authors of the SFS report, titled “Suriname: The New Paradigm of a Criminalized State,” identifies the UAE-based branch in South America dubbed the Kaloti Suriname Mint House (KSMH) as the company’s largest wing on the Western Hemisphere.
The UAE gold company, considered one of the biggest in the world, is officially known as Kaloti Precious Metals.
“In recent years, [Kaloti] has been hit by a series of scandals and allegations of being either a witting or unwitting conduit for the laundering of billions of dollars,” reveals the report authored by Latin America security expert Douglas Farah and Kathryn Babineau, a regional expert.
“Whatever gold moves through KSMH is unlikely to be legally produced in other South American countries, but is ideal for accommodating illicit flows of resources and the accompanying laundering at a high level,” it adds.
South America’s Kaloti branch in South America is reportedly jointly owned by Kaloti Precious Metals, the Suriname government, and private investors.
“Criminalized” Suriname, the smallest country in South America, provides a friendly environment for a company with Kaloti’s reputation, points out SFS.
Suriname also facilitates collaboration between criminals and terrorist groups in the region, such as Iran’s proxy Hezbollah, the Islamic State (ISIS/ISIL), and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC).
“The FARC, Hezbollah, and potentially ISIS, could relocate some of its income-generating activities to Suriname, for a price,” notes the SFS report, adding:
In this context, Suriname, as a vertically integrated criminalized state, causes a real concern for regional instability, insecurity, and the rule of law, and poses a unique and significant challenge to U.S. national security interests aimed at detecting, disrupting, and dismantling criminal and terrorist networks worldwide.
Suriname’s Kaloti branch is known to serve both criminals and terrorists, indicated Farah during Friday’s discussion, adding a “criminalized state” such as Suriname provides a permissive environment where everyone, both criminals and terrorists, are safe.
“If Hezbollah needs someone to move money they can find it there. If drug traffickers need someone who can help them with weapons they can find them there, and I think what these criminalized states do is create the environment in which all of that can happen,” he told Breitbart News.
Suriname President Desi Bouterse is a convicted drug trafficker.
The South American country is a perfect example “a fully criminalized state: the state has become a vertically integrated criminal enterprise, operating in equal partnership with TOC groups,” reports the think tank.