dinsdag 21 maart 2017

Ambassade VS schenkt Suriname twee patrouilleboten

Boten worden door de Maritieme Politie ingezet in Paramaribo en Nickerie


De Amerikaanse ambassade heeft dinsdag 21 maart 2017 twee patrouilleboten geschonken aan Suriname (zie foto - Bron: ambassade van de VS). De twee aluminium boten compleet met buitenmotoren, trailers en reddingsvesten werden bij de Marinetrap in Paramaribo door ambassadeur Edwin Nolan overgedragen aan de (later op de dag door president Desi Bouterse ontslagen) minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos. 

De boten zijn geleverd inclusief een onderhoudscontract van een jaar en twee gratis servicebeurten. De schenking werd tijdens de ceremonie door de minister overgedragen aan politiekorpschef Agnes Daniel. De vaartuigen gaan door de Maritieme Politie ingezet worden in Paramaribo en in Nickerie.

De Amerikaanse ambassade meldt, dat de boten een grote steun zullen zijn voor de politie bij de aanpak van illegale activiteiten op de Corantijn- en Surinamerivier en hun vertakkingen. De schenking past binnen het kader van een samenwerkingsovereenkomst die eerder was getekend door het ministerie van Justitie en Politie en de ambassade.

Bij de overhandiging zei Nolan, dat de donatie een mooi voorbeeld is van de continue samenwerking en vriendschap tussen de regeringen en volkeren van Suriname en de VS. Hij voegde eraan toe, dat het succes van de samenwerking tot uiting moet komen in de dienstverlening aan de gemeenschappen, ook die in ver afgelegen gebieden. 'Ik hoop dat deze boten de Maritieme Politie in staat zullen stellen hun patrouilles op de Surinamerivier en de grensrivier met Guyana effectief kunnen uitvoeren.'  

Opinie: Matyau-gang benoemt alweer nieuwe granman

'Ga zoeken naar echte oplossingen voor conflict rond opvolging van de Saramaccaanse granman'


AANGEBODEN, dinsdag 21 maart 2017, de Ware Tijd - Recent bereikte ons het nieuws dat de Matyau's nog een granman hebben benoemd. Ene Naze Amina uit Frans-Guyana zou te Dangogo (Pikin Rio) zijn ingewijd tot Saramaccaans stamhoofd. Prompt maakte ook de in ongenade gevallen Albert Aboikoni bekend dat niet Amina, maar hij de rechtmatige vertegenwoordiger zou zijn. Ondertussen is de chaos compleet, want er zijn nu drie granmans benoemd. Hoe is het zover gekomen? Wie zijn de mensen achter de laatste twee benoemingen en wat drijft hen?

Tekst: E.Kwadjan voorzitter stg. Puu Saamaka A Noutu 

HET IS TRIEST dat deze machtsstrijd weer oplaait op een moment dat de bevolking van Pikin Rio (het stamgebied van de Matyau) in diepe rouw zit vanwege het overlijden van een drietal dorpsgenoten. Terwijl Aboikoni en Amina elkaar bevechten om de spreekwoordelijke eerste plaats op de apenrots, liggen drie lijken letterlijk te wachten om te worden begraven. Het betreft de sterfgevallen van basya Akese Aboikoni van Dangogo, basya Aseti Pansa van Bendekonde en mevrouw Selita Amesi van Akisiamau.

Dan heb je ook nog de begrafenisplechtigheden van de eerwaarde granman Emanuel Jakobi van de Aluku. De traditie schrijft juist voor dat in voorkomend geval de doden eerst fatsoenlijk en respectvol naar hun laatste rustplaats worden begeleid, alvorens over te gaan tot het claimen of bekleden van officiële functies. Helaas denkt de huidige generatie Matyau-leiders er anders over.

Machtshonger
ALBERT ABOIKONI KENNEN we als de man die meteen na de dood van zijn broer, wijlen granman Belfon Aboikoni, vriend en vijand verraste door tegen alle regels in de granman-staf voor zichzelf op te eisen, in plaats van zijn taak als hoofdkapitein serieus op te vatten en de benoemingsprocedures in goede banen te leiden. Zijn frauduleuze handeling heeft hij meermalen proberen goed te praten door te stellen dat hij alle steun heeft van president Bouterse. Aboikoni heeft namelijk in het verleden samen met ex-minister Martin Misiedjan tevergeefs geprobeerd om vanuit het kabinet van de president de Saramaccaanse zaak te ondermijnen.

Het is ook publiek geheim dat Aboikoni vanwege zijn enorme machtshonger en onethisch gedrag niet geschikt is bevonden voor het ambt van stamhoofd. Zijn recente claim dat hij de steun heeft van alle twaalf Saramaccaanse lo´s klopt daarom van geen kanten. De dorpskapiteins lieten het dan ook massaal afweten bij zijn haastig bijeengeroepen krutu van 4 maart jl.

Het wordt met de dag duidelijker dat de Matyau´s niet meer in staat zijn het granmanschap waardig te dragen. Nagenoeg de gehele Saramaccaanse wereld heeft zich goeddeels tegen hen gekeerd. De man die verantwoordelijk was voor de installatie van Albert Aboikoni, kapitein Aseni Amoida van Asindohopo, heeft dat eind vorig jaar met zijn leven moeten bekopen. Gindi Aseni, zoals hij in de Pikin Rio-regio bekend stond, was niet de enige die op curieuze wijze aan zijn eind is gekomen. Tientallen familieoudsten van de Matyau gingen hem in een kort tijdsbestek voor. De doden zijn het gevolg van de kunu (vloek) die zij over zich hebben afgeroepen.

Ontvoering en mishandeling
DE CONTROVERSE TUSSEN de twee families binnen de Matyau-lo begon in 2005, toen er ook al twee granmans werden benoemd: Belfon Aboikoni namens de Adisi bee en Ozeni Amina namens de Amina-bee. Aboikoni werd geïnstalleerd in Asindohopo en Amina in Dangogo. De ruzie tussen de twee kampen liep zo hoog op dat leden van de Amina-groep in 2006 hebben geprobeerd om Belfon van de troon te stoten. In de nacht van 12 maart dat jaar slopen zij zijn huis binnen, trokken hem uit zijn bed en bedreigden en mishandelden hem urenlang. Vijf van de daders konden vrij snel door de politie worden achterhaald en ingesloten.

Het gaat om: Kostan Nene, Fantolu Aboikoni, Bernard Amina (broer van Naze Amina), Kaupe Akobe en een kleinzoon van kapitein Abityei Bobi van Dangogo. Ze werden allemaal door de rechter in Paramaribo veroordeeld tot een gevangenisstraf. De overige gangleden Naze Amina (die nu tot granman is benoemd), Richard Amina, Dokei Amesi en Wilfred Wongoebe zagen kans naar Frans-Guyana te vluchten en zo uit handen te blijven van justitie. De Surinaamse politie heeft nagelaten om de Fransen te vragen hen te arresteren en uit te leveren. Vandaag de dag zien we dat dezelfde lui terug worden gehaald om het granmanschap op te eisen en chaos te creëren. Zouden de autoriteiten dit ook toestaan in Paramaribo? Of kijken ze oogluikend toe omdat dit zich toch maar in het binnenland afspeelt?

In achting gedaald
VAN ALLE BOSNEGERVOLKEN (Aucaners, Paramaccaners, Aluku´s, Saramaccaners, Matawai´s en Kwinti´s) stonden de Saramaccaners zeer hoog in aanzien wat betreft hun normen en waarden. Sinds de Matyau-gangsters een officieel benoemde granman hebben ontvoerd en mishandeld is het Saamaka-volk in achting gedaald. De Matyau-lo schendt het aanzien van het gehele volk en maakt alle binnenlandbewoners te schande. Dit is nooit eerder vertoond in Suriname. Het is altijd gewoonte geweest dat de lo (clan) of bee (familie) die de granman levert het toonbeeld was van respect, fatsoen en leiderschap. Heden ten dage zien we dat de residentie van de granman in Pikin Rio een van de onveiligste regio´s is binnen het Saramaccaanse gebied. De Matyau-lo laat telkens haar ware gezicht zien met geweld, gijzeling, ontvoering, haat, hebzucht, wisi, brandstichting, sabotage, ontwrichting, verspreiden van valse geruchten en geschiedvervalsing om de eigen lo te bevoordelen.

De Matyau-leden betalen hier een hoge tol voor. Sinds 2006 zijn er tientallen doden te betreuren die het directe gevolg zijn van de onderlinge strijd (kunu). Het heeft er ook voor gezorgd dat de nu tot granman benoemende Naze Amina geen wijze ouderen meer heeft die hem kunnen adviseren over belangrijke zaken. Hij is verworden tot wat de Saramaccaners noemen ´buukumii´, hij heeft geen vader en moeder meer. Ook zijn ooms en tantes zijn allemaal kort na elkaar gestorven als gevolg van het schandalige gedrag dat de Amina-gang ten toon spreidt. Naze Amina was een voortvluchtige crimineel die de ontvoering en mishandeling van een gezagsdrager op zijn geweten heeft.

Onlangs heeft een delegatie onder leiding van Erney Landveld, alias Pipapai, en hoofdkapitein Apalo Koedemoesoe van Guyaba besloten om Amina persoonlijk op te halen in Frans-Guyana en eenzijdig tot granman te benoemen. Wat Naze Amina zich niet realiseert, is dat zijn stedelijke adviseurs bezig zijn om ook hem de dood in te jagen, zoals we eerder gezien hebben bij het geval van Belfon Aboikoni en Ozeni Amina.

Een andere verontrustende ontwikkeling in deze hele affaire is de kwalijke rol die politici van bosneger-komaf spelen om het heilige ambt van granman te politiseren. Erney Landveld, vooraanstaand lid van het Wetenschappelijk Bureau van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (Abop), is een van de drijvende krachten achter de Amina-gang. Hij verleende in 2006 al hand- en-spandiensten aan de criminelen, zoals hen vervoeren, die granman Belfon Aboikoni hebben ontvoerd en mishandeld. Albert Aboikoni, ook politicus en machtswellusteling, heeft meerdere malen aangetoond alleen nog oog te hebben voor zijn eigen belangen. Zo heeft hij zich aantoonbaar in het verleden zich (moreel) laten omkopen om tegen de Saramaccaners te getuigen in de gewonnen rechtszaak tegen de Surinaamse staat. Dat is nota bene de man die zich nu wil opwerpen als leider van hetzelfde volk dat hij heeft verraden.

Incompetentie en vriendjespolitiek
ONDERTUSSEN HEBBEN WE ook een minister van Regionale Ontwikkeling die zich telkens verschuilt achter drogredenen om geen oplossing te hoeven brengen in de door de Matyau-lo veroorzaakte chaos binnen de Saramaccaanse samenleving. Minister Edgar Dikan weigert zijn verantwoordelijkheid te nemen in deze slepende kwestie die het binnenland schaadt en splijt. Dit was uitgerekend de minister die bij zijn inauguratie in 2015 het symbool van het Aucaanse gezag aan de wereld toonde als blijk van zijn betrokkenheid met het cultureel erfgoed van de bosnegers.

Inmiddels zien we dat het alleen holle frasen waren, want Dikan lijkt niet te beseffen dat het object dat hij destijds in zijn handen droeg het beste middel is om de geestenwereld te raadplegen bij het oplossen van deze problematiek. Elke poging om hem te wijzen op zijn verantwoordelijkheid, pareert hij met de dooddoener dat alleen president Bouterse de bevoegdheid heeft om over deze kwestie te beslissen. Hoe anders kan dit gedrag van de minister worden gekwalificeerd dan incompetentie?

Zijn voorganger Stanley Betterson (Abop) weigerde al te luisteren naar de 12 lo en koos duidelijk partij voor de criminele groep vanwege politieke belangen. In 2015 beloonde hij hoofdkapitein Konoe Pavion van de Amina-groep met de functie van waarnemend granman, terwijl het duidelijk was dat die groep vanwege de ontvoering indirect verantwoordelijk was voor de dood van granman Belfon Aboikoni.

Ook oud-districtscommissaris Richene Libretto steekt elke keer zijn kop in het zand. In een meeting waarin vertegenwoordigers van de 12 lo hem om advies vroegen, antwoordde hij als volgt in het Nederlands: "De een zijn dood is de ander zijn brood" en: "Jullie moeten weten dat wie betaalt, bepaalt". Hiermee lijkt Libretto te willen aangeven dat de macht van de sterkste (van dc Libretto dus) geldt en dat de overheid een bepalende rol moet hebben bij de keuze van de granman. Een antwoord dat je niet zou verwachten van een man die te boek staat als deskundig adviseur van opeenvolgende Saramaccaanse granmans. Libretto blijkt al die tijd de advocaat te zijn van de Amina-groep.

DE STICHTING PUU Saamaka A Noutu doet derhalve een beroep op Edgar Dikan, Stanley Betterson, Richene Libretto, Erney Landveld, Salomon Emanuels, Jacob Petrusie, Naltus Naana en Frederik Vavoki Finisie om te stoppen met hun huichelachtig gedrag als redi musu. Wees niet langer een kwasimukamba. Neem je verantwoordelijkheid als politicus of intellectueel en ga zoeken naar echte oplossingen voor het conflict rond de opvolging van de Saramaccaanse granman.

Besef eens dat jullie steun aan de overheid en de Matyau-lo alleen maar slachtoffers maakt binnen de Aboikoni- en de Amina-bee. Houden jullie op met leugens te verspreiden en de Saramaccaanse geschiedenis te vervalsen in jullie voordeel. Erken eindelijk dat het granmanschap niet in goede handen is bij de Matyau-lo. De totale Saramaccaanse gemeenschap en de voorouderlijke geesten hebben zich tegen hen gekeerd. Misschien weten jullie wel dat er in de Papatongo een benaming is voor jullie soort, namelijk: sokotimabogidya susubakisi waimameenu (dee gaan konku fasifasi peisembe u goonliba; de meest hypocriete wezens op aarde).

In februari 2015 hebben de twaalf lo Frans Banai benoemd als breedgedragen granman. Wij verzoeken u de wil van de 12 lo te respecteren en de nalatenschap van de voorouders niet te verkwanselen.

President Bouterse vraagt minister Van Dijk-Silos op te stappen

Rechterlijke macht zegt in brief aan Bouterse vertrouwen op in bewindsvrouwe

Van Dijk-Silos niet van plan om zelf te bedanken


Jennifer van Dijk-Silos wordt bedankt als minister van Justitie en Politie. Dit op basis van een brief van het Hof van Justitie aan president Desi Bouterse. De minister bevestigt vanmiddag, dinsdag 21 maart 2017, op Starnieuws dat de president haar gevraagd heeft om te bedanken. 

Van Dijk-Silos zegt, dat zij niet gaat bedanken. Als de president vindt dat zij verkeerd is, moet hij haar zelf ontslaan. 'Ik heb de brief helemaal ontkracht, want veel klopt gewoon niet. Ik ben niet onder de indruk van de situatie, want in de politiek moet je alles verwachten', aldus de bewindsvrouwe.

De rechterlijke macht heeft het vertrouwen in de minister opgezegd. Zij heeft die brief pas vandaag onder ogen gekregen tijdens het gesprek met de president.

Er was voor vandaag ook een bespreking met de procureur-generaal, die intussen is afgezegd. 'Want ik ben geen minister meer', zegt Silos.

De Telegraaf bericht 's avonds (Nederlandse tijd) over het ontslag van de bewindsvrouwe:


Bouterse ontslaat minister van justitie

41 min geledenRedactie
PARAMARIBO - De Surinaamse president Desi Bouterse heeft minister van justitie Jennifer van Dijk-Silos ontslagen. Het Surinaamse hof van Justitie had eerder het vertrouwen in haar opgezegd vanwege ’de onmogelijkheid om samen te werken’.
  Van Dijk staat erom bekend dat ze geen blad voor de mond neemt. Volgens de bewindsvrouw is de Surinaamse rechtsstaat aan het wankelen gebracht en is de balans tussen de verschillende machten ernstig verstoord.
  Vorig jaar besloot ze het proces rond de Decembermoorden te hervatten. Met dat besluit schoffeerde ze de rechterlijke macht.
  Volgens Van Dijk staat de ontslagbrief van Bouterse vol met onwaarheden.

  Team Kingdom verliest nipt in thriller tegen Puerto Rico in halve finale World Baseball Classic

  Bondscoach Hensley Meulens baalt van 'frustrerende' fouten van Simmons en Profar


  De Nederlandse honkballers zijn net als in 2013 in de halve finales van de World Baseball Classic uitgeschakeld. De ploeg van coach Hensley Meulens verloor in het Dodger Stadium in Los Angeles in een thriller van Puerto Rico: 4-3 na elf innings, zo bericht vandaag, dinsdag 21 maart 2017, onder andere de NOS.

  De eerste slagbeurt van Oranje leverde gemengde gevoelens op. Andrelton Simmons (mislukte poging om een honk te stelen) en Jurickson Profar (verzuimde bij het juichen zijn voet op het honk te houden) gingen onnodig uit, waardoor de homerun van Wladimir Balentien niet vier, maar twee punten opleverde.


  Startend werper Rick van den Hurk kwam daarna direct in de problemen. Hij stond constant onder druk, kreeg vijf hits om de oren en werd na twee innings bij een 3-2 achterstand afgelost door Jair Jurrjens.

  Nederland, zonder de geblesseerde Didi Gregorius, had in het vervolg moeite om aanvallend een vuist te maken tegen de geblondeerde MLB-brigade van bondscoach Edwin Rodriguez. In de vijfde inning kwam Oranje toch langszij. Balentien was goed voor een tweehonkslag en kon scoren na een tweehonkslag van Shawn Zarraga.  Mede dankzij sterk werpen van Jurrjens, Shairon Martis, Tom Stuifbergen, Kenley Jansen en Loek van Mil bleef het lang spannend. Ze moesten wel een aantal keer een honkslag toestaan, maar verdere scores bleven uit.


  In de elfde inning, waarin begonnen werd met twee man op de honken, had Oranje alle honken bezet, maar een dubbelspel maakte een einde aan de slagbeurt. In de gelijkmakende beurt profiteerde het nog ongeslagen Puerto Rico wel. Met Van Mil op de heuvel sloeg Eddie Rosario Carlos Correa over de thuisplaat. Puerto Rico haalde bij de vorige editie in 2013 eveneens de finale. Die ging verloren tegen de Dominicaanse Republiek. In de eindstrijd (nacht van woensdag op donderdag) stuit Puerto Rico op de Verenigde Staten of Japan.

  Bondscoach Hensley Meulens van de Nederlandse honkballers baalde na de verloren halve finale van de World Baseball Classic van 'frustrerende' fouten van Andrelton Simmons en Jurickson Profar.

  Stijging van malaria, ontbossing en geweld door illegale goudwinning in Venezuela

  Maffia zeer actief in illegale Venezolaanse goudwinningsgebieden


  De illegale goudmijnen in Venezuela hebben niet alleen gezorgd voor ontbossing, maar ook vechtpartijen, de dood van zowel onschuldige mensen als mijnwerkers en hebben malaria veroorzaakt. Sinds de economische crisis van Venezuela is het aantal bendegevechten en het aantal gedode onschuldige mensen toegenomen. Dit bericht Science Times vandaag, dinsdag 21 maart 2017. Bendes en maffia vechten om het goud in de Venezolaanse bossen. Terwij de bloedige maffia oorlog gaande is, sterven mijnwerkers als gevolg van de zonder vergunning en zonder toezicht actieve goudwinning in het Amazonewoud, aldus Yahoo.

  Ender Moreno, een 18-jarige goudzoeker (zie foto - Bron: AFP Photo/Juan Barreto), mijnt al sinds zijn 10e. Hij heeft te veel doden gezien en vechtpartijen om zelfs bang te zijn en te stoppen met wat hij doet. Nog maar twee weken geleden werden drie vrienden van Ender gedood in zijn buurt van El Callao. 'Ze waren mijnwerkers, maar ze begonnen rond te hangen met gangsters', zei hij. Bovendien werd zijn eigen baas vermoord, omdat hij niet wilde dat zijn bedrijf in handen zou komen van de maffia. In aanvulling daarop werden twee maanden geleden ongeveer 28 werknemers afgeslacht in een nabijgelegen mijn. De lokale overheid van Venezuela zei, dat dat was gebeurd vanwege bendegevecht en gevechten om grond.

  Sinds de president van de socialistische regering van Venezuela het land in een recessie van drie jaar heeft gedreven met een voedseltekort, zijn er meer mensen die hun leven riskeren en worden goudzoekers. Ze werken elke dag met hun bijlen en slapen in door malaria geteisterde kampen.

  De hoogste aantallen malariapatiënten zijn mannen in de leeftijd tussen 15 en 44. De meeste van hen zijn goudzoekers in Bolivar, zoals Endar, waar goudwinning booming is. In 2013 waren er 76.621 gevallen van malaria in Venezuela, aldus The Guardian.

  Geschat wordt dat zo'n 100.000 mensen betrokken zjn bij de illegale winning en smokkel van goud in Venezuela en dat zo'n 90% van de totale goudproductie in het land plaatsvindt in illegale mijnen, aldus het persbureau AFP notes in an in-depth report.

  'Er is een groot aantal mijnwerkers dat gaten boort op zoek naar mineralen. Deze gaten, met stilstaand water, zijn broedplaatsen voor muggen', zegt Jo Lines, een medewerker van de London School of Hygiene & Tropical Medicine. Niet alleen illegale mijnbouw, zelfs de legale mijnbouw heeft ervoor gezorgd, dat het aantal malariagevallen een stijgende lijn laat zien in Venezuela.  (Red. De Surinaamse Krant/Mining.com/AFP/Science Times)

  Colombia en Chili vliegen hulp in voor door noodweer getroffen Peru

  Vier Colombiaanse Black Hawk helikopters gaan zoek- en reddingsoperaties uitvoeren

  (Bron foto: Twitter)

  Twee Colombiaanse Black Hawk helikopters - van in totaal vier die door het buurland worden gestuurd - zijn gisterochtend aangekomen in de noordelijke regio Piura van Peru. 'De helikopters zullen zoek- en reddingsoperaties uitvoeren, alsmede humanitaire hulp leveren', zei de Peruviaanse luchtmacht bevelhebber Javier Ramirez, die de vliegtuigen verwelkomde in Piura Air Group N ° 7. Dit bericht het Peruaanse persbureau Andina vandaag, dinsdag 21 maart 2017.

  Met iedere helikopter komen ook zeven mensen, van wie er vier zijn gespecialiseerd in reddingsacties en medische dienstverlening. De officier legde uit, dat de hulp wordt gecoördineerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.


  Colombia heeft ook een vliegtuig gestuurd met aan boord 30 ton humanitaire hulp, zoals zondag werd aangekondigd door president Juan Manuel Santos. Onder andere zijn gestuurd 1.000 voedselpakketten, 1.000 persoonlijke hygiëne kits, 3.000 dekens, 3.000 luifels en 1.600 tenten en andere essentiële zaken, zei Carlos Ivan Marquez, directeur van Colombia's nationale eenheid voor Ramp en Risico Management (UNGRD, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres).

  De Inca natie verwacht de komst van meer hulp vliegtuigen uit andere landen in de regio. President Pedro Pablo Kuczynski bedankte zijn Colombiaanse counterpart Juan Manuel Santos voor diens steun, maar ook zijn Chileense collega Michelle Bachelet voor de steun vanuit Chili.
  (Red. De Surinaamse Krant/Andina/Twitter)

  Automobilist in Canete, Peru, ontsnapt uit door kolkende rivier meegesleurde auto

  Man weet door gesprongen voorruit uit zijn auto te ontkomen


  Terwijl landverschuivingen, modderstromen en razende rivieren al dagen lang gemeenschappen in Peru teisteren, duiken er allerlei dramatische beelden op die de kracht van regen en modderstromen laat zien en menselijk leed. Maar, nu en dan zijn er van die momenten, momenten van geluk, van blijdschap en van wonderen.

  Op onderstaande beelden is te zien hoe een auto en zijn bestuurder worden meegesleurd door een buiten oevers getreden woeste rivier in Canete, zo'n 160 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Lima (zie foto - Bron: Reuters). Het lukt de automobilist - die zo onverstandig was om toch te proberen zijn weg te vervolgen ondanks het water - niet om ver met zijn wagen te komen. Door het snel stromende modderige rivierwater wordt de auto meegesleurd. De wagen komt op z'n kant terecht en vervolgens hard via een rotsblok tegen de rand van de weg.

  De barstende voorruit wordt het geluk van de bestuurder. Hij weet door de kapotte voorruit uit zijn auto te komen net voordat het modderige rivierwater de auto vult.


  (Bon: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
  (Red. De Surinaamse Krant/BBC, dinsdag 21 maart 2017)

  Mathoera (VHP) pleit voor onderzoek naar beroepsrisico's leden OM en rechters

  'Rechters en leden OM lopen extra risico en hebben daarom beveiliging nodig'


  Het is belangrijk om onderzoek te doen naar de risico's die onder andere de leden van het Openbaar Ministerie (OM) en de rechters door de uitoefening van hun beroep lopen, concludeert Krishna Mathoera (VHP), lid van de parlementaire commissie Justitie en Politie. Ze zegt dit naar aanleiding van de staking bij het OM, omdat de persoonlijke beveiliging van de leden wordt afgebouwd. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 21 maart 2017.

  De minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk Silos, heeft besloten dat de beveiliging van deze groepen wordt afgebouwd. Dit besluit is niet in goede aarde gevallen bij het OM en daarom hebben de leden sinds gisteren het werk neergelegd. De Kantonrechter moest daarom gisteren alle strafzaken uitstellen, omdat de stoel van de Officier van Justitie leeg bleef.

  Het OM schrijft in een persbericht, dat het 'zich ernstig zorgen maakt over het al dan niet bestaan van randvoorwaarden die een veilige en verantwoorde beroepsuitoefening garanderen'.

  Mathoera vindt dat rechters en leden van het OM extra risico lopen en daarom beveiliging nodig hebben. 'Ze staan rechtstreeks in contact met criminelen, zoals rovers en moordenaars. De Officier van Justitie eist straffen en de rechter berecht. Ze lopen zelfs meer risico dan de minister als je een vergelijking maakt. De uitvoerende macht staat niet direct in contact met criminelen, maar wordt wel beveiligd.'

  Mathoera betreurt de actie bij het OM, omdat hierdoor vertraging optreedt in de werkzaamheden van de rechterlijke macht en dat de minister besluiten neemt, zonder dat ze die goed heeft gecommuniceerd. 'Ik denk dat daarom de werkneerlegging heeft plaatsgevonden. Je moet zaken altijd goed doorspreken met de doelgroep. Ik denk dat dit meer aandacht van de bewindsvrouwe moet krijgen.' 

  Actie Bond van Landsdienarencrèches bij Hakrinbank

  Bondsleden verzetten zich tegen veiling van de Albert G. Putcher-crèche

  Directeur Hakrinbank: 'De overheid had de crèche gesloten, omdat het gebouw niet voldeed aan de eisen'


  De Bond van Landsdienarencrèches voert sinds vanochtend, dinsdag 21 maart 2017, actie bij het hoofdkantoor van de Hakrinkbank. Zo'n veertig bondsleden hebben zich, volgens de Ware Tijd, voor de bank verzameld, waar zij de hoofdingang hebben gebarricadeerd.  

  De bondsleden eisen een gesprek met de bankdirecteur, omdat zij zich verzetten tegen de veiling van de Albert G. Putcher-crèche.

  In de Ware Tijd van 16 maart heeft notaris Blom een advertentie laten plaatsen voor de openbare verkoop van onder meer de Putcher crèche, die overigens niet bij naam wordt genoemd.

  Algemeen directeur Jim Bousaid van de Hakrinbank zegt in een reactie, dat het 'een leugen' is 'dat de bank een crèche veilt'. 'De overheid had de crèche gesloten, omdat het gebouw niet voldeed aan de eisen. Het staat er vervallen bij. Het is dus een pertinente leugen dat het een crèche is die wordt geveild.' 

  De directie van de bank, die de bondsleden uiteindelijk te woord heeft gestaan, zegt dat de 'veiling niet meer te stuiten is'. De bond wilde dit 'in het belang van de kinderen' voorkomen.

  Volgens bondsadviseur Hugo Blanker, die de exacte cijfers eerder niet voorhanden had, gaat het om een ruwe schatting van circa vijftig pupillen van tussen de nul en acht jaar en zo'n twintig medewerkers. Naar zijn zeggen zijn de gedupeerden in het ongewisse over hun toekomst.

  Blanker zegt verder, dat de Putcher crèche samen met drie andere crèches, sinds eind jaren vijftig onder de Stichting Crèches Suriname vielen. Sinds het overlijden van leden zou er naar zijn zeggen een coup zijn gepleegd en worden alle locaties verkocht. 'Een schurkenstreek. Dit is misleiding en oplichting', aldus de adviseur.

  Blanker zegt wel begrip te hebben voor de notaris en de Hakrinbank. 'Maar, gezien hun maatschappelijke imago hadden ze eerst moeten onderzoeken. De terreinen zijn door de overheid beschikbaar gesteld en er heeft geen bestemmingswijziging plaatsgevonden.'

  De veiling is vanochtend om half tien gestart. Vrijdag gaat de groep naar het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting om haar ongenoegen te uiten.

  Vrouw (30) in Keizerstraat, centrum Paramaribo, doodgestoken door haar vriend

  Woordenwisseling zou zijn ontaard in steekpartij


  Een vrouw is vanochtend, dinsdag 21 maart 2017, in de Keizerstraat doodgestoken door een man. De verdachte vluchtte na zijn daad in onbekende richting. De Ware Tijd schrijft te hebben vernomen, dat de vrouw een woordenwisseling had met de man op een woonadres. 

  De man stak de vrouw meer dan vier keer in haar borststreek en een keer in haar rug met een scherp voorwerp. Het motief van de dader is vooralsnog onbekend.

  Het lichaam van de vrouw is afgevoerd. De politie heeft de jacht op dader geopend.

  De politie meldt later op de dag dat het slachtoffer de 39-jarige Saskia Kasaradjie is en dat de dader haar vriend is.

  Via de Centrale Meldkamer werd de melding van de steekpartij aan de Verlengde Keizerstraat doorgespeeld aan de politie van ressort Centrum. Bij aankomst op het adres werd de vrouw in de woning badend in haar bloed aangetroffen. Volgens verklaring van omstanders was Saskia op het erf. Haar vriend kwam langs waarop een woordenwisseling ontstond.

  De vriend heeft haar met een scherp voorwerp enkele steekverwondingen toebracht. Het slachtoffer rende de woning binnen en zakte ineen op de vloer. Een zus met wie het slachtoffer samenwoonde, kwam op dat moment thuis en trof Saskia, die niet aanspreekbaar was, op de vloer aan en schakelde de politie in.

  Actie Openbaar Ministerie leidt tot zorgen bij Deken Orde van Advocaten

  'Waarom worden de rechten van burgers op een dergelijke manier worden geschaad?'


  Harish Monorath, deken van de Orde van Advocaten, is bezorgd over de actie van het Openbaar Ministerie (OM). Meer nog zijn de advocaten geschrokken van de ontstane situatie. 'Wij begrijpen als procesvertegenwoordigers niet waarom de rechten van burgers op een dergelijke manier worden geschaad', stelt Monorath vandaag, dinsdag 21 maart 2017, in het Dagblad Suriname.

  De Officieren van Justitie wonen sinds gisteren geen zittingen bij uit protest tegen een besluit van minister van Justitie en Politie Jennifer van Dijk-Silos om te snoeien in de beveiliging van leden van het OM.
   
  Dit is in een korte periode de derde keer dat zittingen op grote schaal worden uitgesteld. Bij de laatste twee keren ging het om het gebouw van het Kantongerecht en vervolgens vanwege het wegblijven van de aanvoer van gedetineerden ter terechtzitting. Het zijn verschillende gevallen, terwijl in al deze gevallen de belangen van de burgers die in detentie zitten worden geschaad.

  De deken is voornemens om zowel het OM als de minister van Justitie en Politie aan te schrijven. Dit zeker vanwege de mening dat er rekenschap nodig is voor bepaalde zaken. Ook moet er een goede afstemming zijn tussen al de gelijkwaardige partners, het Hof van Justitie, het OM en de Orde van Advocaten.

  'De partners moeten elkaar kennen. Vooral wanneer belangen van één der partners wordt geschaad vanwege een actie. Wij hebben geen ander antwoord voor onze verdachten dan aan te geven, dat er mogelijkheden voor hen zijn weggelegd. Alle verdachten, van wie zaken zijn uitgesteld, moeten een beroep doen op hun rechten door te vragen dat zij hangende het onderzoek in vrijheid worden gesteld. Of de samenleving erbij gebaat is, weet ik niet', aldus Monorath.

  De rechter kon ook de procureur-generaal hebben opgedragen om ter terechtzitting te verschijnen. Het ziet ernaar uit, dat er toch wat ondersteuning komt vanuit de rechtelijke macht door gewoon te volstaan met een mededeling van het OM.
  Monorath geeft aan dat de advocaten daar in beginsel niet mee te maken hebben. Het punt is dat rechten van burgers worden geschaad. Iets dat, aldus Monorath, in een rechtstaat niet zou mogen.

  Man (30) te Latour doodgestoken

  Ruzie met een andere man is geëscaleerd - Dader, zou een vriend zijn, is op de vlucht


  De dertigjarige P.S. is vanochtend, dinsdag 21 maart 2017, rond twee uur ten gevolge van een steekpartij op de Latourweg, ter hoogte van de Mathoera Doebeweg, overleden.  De Ware Tijd bericht vernomen te hebben, dat een woordenwisseling is geëscaleerd. Het slachtoffer werd met een scherp voorwerp in zijn borststreek gestoken. Voor de komst van een ambulance was hij overleden.

  De dader is er vandoor gegaan. Een ingeschakelde arts heeft de dood van de 30-jarige man vastgesteld, waarna het lichaam werd afgevoerd en in belang van het onderzoek in beslag genomen.

  De politie van Latour onderzoekt de zaak verder. Er bestaat een vermoeden, aldus de Ware Tijd, dat de verdachte een vriend van het slachtoffer was. Het incident is nog niet door het Korps Politie met een persbericht bevestigd.

  Comité Mufti Menk Suriname Tour 2017 nog steeds in het duister rond reden niet arriveren moefti Menk

  Moefti Menk zou op een Surinaamse 'no entry' lijst hebben gestaan....

  (Bron foto: Dagblad Suriname)
  Comité gaat onderzoek instellen naar reden weigering komst Menk


  Comité Mufti Menk Suriname Tour 2017 heeft gisteren te Solei een persconferentie belegd rond de reden van het niet arriveren van moefti Ismael Menk in Suriname. Moefti Menk had 11 maart in Suriname moeten zijn om een lezing te verzorgen, niet alleen ten behoeve van moslimgelovigen, maar iedereen die interesse had. 

  Menk is een Islamitische motivational speaker, die alle zaken rond de Islam bespreekt. De voorzitter van het comité, Abubak Dinmahomed, gaf het proces aan dat het comité vanaf begin tot eind heeft bewandeld om deze spreker in Suriname te krijgen.

  Volgens de voorzitter was alles in orde. Van de nodige documenten, zoals visum tot de plaats waar de lezing gehouden zo worden, tot de autoriteiten die tijdig op de hoogte zijn gesteld van de activiteit. Vanwege de grote belangstelling voor deze activiteit zou de lezing in de Anthony Nesty Sporthal gehouden worden. Er hadden zich ruim 500 mensen opgegeven. Maar, het comité stuitte diverse keren op problemen ten aanzien van het vertrek van de moefti van het vliegveld op Trinidad & Tobago. Er werd namelijk aangegeven, dat het visum van Menk niet geldig was. Diverse gepleegde telefoontjes leerden telkens, dat alles in orde was. Maar, dit gebeurde nadat het vliegtuig was vertrokken, waardoor de moefti niet meer kon vertrekken.

  Het comité besloot vervolgens hem met een chartervliegtuig te laten komen. Toen kwam echter het bericht dat de moefti op een ‘no entry’ lijst stond van Suriname. Hiervan werd hij echter snel verwijderd, omdat er geen basis was voor het feit dat hij daarop geplaatst is.

  De voorzitter heeft eveneens de verklaring van het BNV (Bureau Nationale Veiligheid) getoond, waarin vastgelegd staat dat de moefti het land Suriname wel binnen mocht. Er is nimmer een valide reden gegeven waarom de moefti het land niet binnen mocht en waarom hij op een ‘no entry’ lijst stond. Het comité zal in ieder geval een onderzoek instellen naar de reden.

  Grootgebruikers van water krijgen binnen een jaar tariefsverhoging van SWM

  SWM-directeur Oosterling vindt dat 'belachelijk' weinig wordt betaald voor water in Suriname


  Grootafnemers van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) mogen nog eens een verhoging van het watertarief tegemoet zien, na een recente prijsaanpassing. Dit kondigt directeur Marlon Oosterling aan, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, dinsdag 21 maart 2017. 

  De ruim honderd bedrijven, die recentelijk met een verhoging van ruim 42 procent werden geconfronteerd, betalen nu Srd 0,02 per liter (Srd 20 per kubieke meter). Ook dit tarief noemt Oosterling ‘belachelijk laag’. Hij zegt dat het tarief marktconform gemaakt zal worden, maar wilde verder hierop niet ingaan. 'Daarmee zijn we nog bezig.'

  Hij wil ook niet zeggen wanneer de verhoging zal ingaan, maar verwacht wel binnen een jaar. De directeur benadrukt, dat de verhoging zal gelden voor afnemers van meer dan driehonderd kubieke meter per maand en dat zijn vooral producenten van drank en gebotteld water. Hij noemt als voorbeeld dat een 'dyogo' voor 15 Srd wordt verkocht, maar dat het benodigde water hiervoor dus minder dan twee procent van de verkoopprijs kost.

  De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven is niet officieel op de hoogte van verdere verhoging van het watertarief. Voorzitter Bryan Renten zegt, dat bedrijvenorganisaties, die zich hebben gebundeld juist aan de regering schriftelijk hebben gevraagd om de laatste verhoging terug te draaien. Volgens Renten heeft de regering beloofd met de SWM te praten, waarna zou worden teruggekoppeld.

  Hij weigert vooralsnog te reageren op een mogelijke verdere verhoging, maar wacht de reactie van de regering af. 'Ik hoop dat ze het juiste besluit neemt.'

  NIMOS en SBB slaan handen ineen om bossen onder aandacht te brengen

  Diverse activiteiten in verband met VN internationale Wereld Bossendag  Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) en de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) werken dit jaar samen om in Suriname meer aandacht te vragen voor onze bossen en de initiatieven voor duurzaam bosbeheer. Vandaag, 21 maart, is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereld Bossendag. 

  De volgende activiteiten zullen plaatsvinden:
  ● Inhuldiging van de REDD+ informatiehoek in de NIMOS mediatheek. In deze informatiehoek zal alle informatie over REDD+ in geprinte vorm aanwezig zijn, en kan een ieder vanaf nu elke dag tijdens kantooruren langs lopen voor informatie.
  ● Informatiedag voor de Peu Et Content school met leerlingen van de 5e en 6e klassen.
  ● Informatiesessie voor het personeel van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, als onderdeel van de REDD+ walk-in-school project.
  ● Informatiedag bij de Hermitage Mall van 16:00 uur - 21:00 uur. Het REDD+ team zal aanwezig zijn in de buurt van Sweetheart en Shana´s.

  Daarnaast zullen er via de radio en televisie spotjes over het bos worden uitgezonden, gedurende de gehele week.


  Met deze activiteiten beogen het NIMOS en SBB om meer bewustwording te creëren in de maatschappij, onder andere over bos gerelateerde ontwikkelingen in het kader van het REDD+ programma.

  'Als groenste land ter wereld vragen we Surinamers om stil te staan over de vele functies die het bos heeft. Bossen dienen als opslagplaats voor koolstof, maar zijn daarnaast belangrijk voor het in stand houden van onze biodiversiteit, met alle flora en fauna. Daarnaast merken we dat bossen onmisbaar zijn voor de gemeenschappen die in het bos wonen, waarbij zij alles wat zij nodig hebben om te overleven, halen uit de bossen. Suriname heeft een vrij lage ontbossingsgraad, maar we merken dat deze in de afgelopen jaren wel sterk is toegenomen. Er moet gedegen planning komen hoe Suriname haar bossen wilt ontwikkelen, welke economische activiteiten waar zullen worden gestimuleerd, en welke gebieden juist moeten worden beschermd', aldus de organisaties.

  Het zou aan te bevelen zijn wanneer genoemde organisaties naast voren gaande activiteiten de samenleving beter informeren over het hoe, wat en waarom van het REDD+ programma. Uit contacten blijkt, dat dat programma nu nog te onduidelijk en te onbekend is onder gewone burgers.


  (Red. De Surinaamse Krant)

  Autoriteiten Curaçao intensiveren controle op illegaal vuurwapenbezit

  Kustwacht, douane en Curaçaose militie intensiveren controles op schepen en andere vaartuigen


  Vanaf vandaag, dinsdag 21 maart 2017, wordt de controle op illegaal bezit van vuurwapens geïntensiveerd. De autoriteiten gaan daarbij te werk net als het afpakteam van justitie. Huizen worden grondig doorzocht op de aanwezigheid van illegale wapens en ook de controles op straat worden geïntensiveerd. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag.

  De maatregelen zijn gisteren door de demissionaire minister Ornelio Martina van Justitie aangekondigd tijdens een gezamenlijke persconferentie met de demissionaire premier Koeiman, hoofdofficier Heiko de Jong, korpschef Mauricio Sambo, hoofd politiedienst Franklin Girigorie en hoofd recherche Raymond Ellis (zie hieronder).

  De Kustwacht, de douane en de Curaçaose militie intensiveren de controles op vuurwapens bij schepen en andere vaartuigen die naar het eiland komen.

  Oppositie Staten Curaçao wil snel overleg in Staten over veiligheid in Bándabou

  Toenemende criminaliteit baart bewoners zorgen  De oppositie in de Staten heeft voorzitter Gilmar ‘Pik’ Pisas per brief gevraagd om zo snel mogelijk de Staten bijeen te roepen om met de demissionaire regering te praten over de aanpak van de veiligheid in Bándabou, en dan met name in Westpunt. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vanochtend, dinsdag 21 maart 2017.

  Dit voorstel is ingediend nadat vertegenwoordigers van Westpunt en Plataforma Bándabou, samen met andere burgers uit dat gebied, gisteren in een commissievergadering van de Staten aandacht vroegen voor de toename van criminaliteit in de buurt.

  Ansela ‘Chela’ Ricardo heeft de aanwezige Statenleden gevraagd om op jaarbasis 150.000 gulden beschikbaar te stellen voor een zogeheten wijkbrigade.

  Ter extra informatie:


  Suriname stopt tijdelijk import van Braziliaans vlees vanwege vleesschandaal in Brazilië

  Minister Welzijn (HIT): 'Alle importeurs zijn door mij opgeroepen voor een onderhoud'


  Evenals andere landen in de regio en daarbuiten stopt ook Suriname tijdelijk de import van vlees en vleesproducten uit Brazilië, vanwege een omvangrijk schandaal in de vleesindustrie in dat land. Hierover zal de minister van Handel, Industrie en Toerisme een spoedonderhoud hebben met importeurs, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 21 maart 2017. 

  De Economische Controledienst is begonnen met een onderzoek. Minister Ferdinand Welzijn adviseert burgers 'voorzichtigheid te betrachten en voorlopig - in afwachting van nadere berichten en het resultaat - deze producten niet te kopen en gebruiken'. De bewindsman zegt, dat hij vandaag schriftelijke rapportage krijgt van de autoriteiten in Brazilië. 'Alle importeurs zijn door mij opgeroepen voor een onderhoud.'

  Welzijn zegt verder dat producten zullen worden getest. Sommige tests kunnen echter alleen in het buitenland uitgevoerd worden. 'Ik heb feitelijke informatie nodig alvorens de producten in beslag te nemen. Tot er meer duidelijkheid verkregen is wordt de import van soortgelijke producten onmiddellijk gestopt', aldus de minister.

  De twee grootste Braziliaanse vleesproducenten JBS en BRF zijn volgens de Braziliaanse autoriteiten betrokken bij het schandaal waarin nu al 21 bedrijven worden genoemd. Van zowel JBS als BRF zijn diverse producten zoals corned beef, kip- en kipdelen, nuggets, saucijsjes en burgers van verschillende merken in vrijwel alle supermarkten te verkrijgen.

  Lees ook deze berichten op onze website over het vleesschandaal in Brazilië: 
  http://www.de-surinaamse-krant.com/2017/03/mogelijk-grote-vleesfraude-in-brazilie.html
  http://www.de-surinaamse-krant.com/2017/03/topmanager-braziliaans-bedrijf-brf.html
  http://www.de-surinaamse-krant.com/2017/03/braziliaanse-president-temer-spreekt.html

  Kaloti Suriname Mint House 'geschokt' door publicatie Center for a Secure Free Society in VS

  Amerikaanse organisatie beweert dat Mint House denkmantel is voor witwasoperaties

  - Directeur Mint House: 'Klinkklare leugens en verzinsels'
  - Minister Van Dijk-Silos twijfelt aan betrouwbaarheid inhoud publicatie


  De directie van het Kaloti Suriname Mint House (KSMH) in het district Para is geschokt door de recente publicatie van de Amerikaanse organisatie Center for a Secure Free Society (SFS) waarin de goudraffinaderij wordt weggezet als een dekmantel voor grootschalige witwaspraktijken. Ook minister van Justitie en Politie Jennifer van Dijk-Silos, is niet te spreken over de berichtgeving, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 21 maart 2017.

  In de publicatie Global Dispatch van 3 maart wordt gesteld, dat Suriname een 'criminele Staat' is waar drugscriminaliteit en witwassen, die op grote schaal plaatsvinden, door president Desi Bouterse worden gefaciliteerd. Zo zouden er onder het toeziend oog van het staatshoofd grote hoeveelheden cocaïne worden doorgevoerd en illegale geldstromen via de goudhandel witgewassen.

  'Klinkklare leugens en verzinsels', volgens Ryan Tjon Poen Gie, directeur bij KSMH. 'Het is een grote schok. Ik betreur het ten zeerste, omdat je als onderneming zo transparant en eerlijk mogelijk werkt. We voldoen aan wet- en regelgeving, onze rapportages zijn prima en wanneer deze dingen worden geschreven, raak je wel even in een shock.'

  De zogenoemde analyse van Global Dispatch bevat volgens Tjon Poen Gie een aaneenrijging van 'zoveel onwaarheden'. Zaken worden geschreven 'zonder te verifiëren', aldus de directeur.

  Het door Kaloti Suriname en minister Van Dijk-Silos fel bekritiseerde rapport:  Een van de samenstellers van het bericht zegt medio vorig jaar een week lang in Suriname te zijn geweest en daarbij ook in de goudraffinaderij. Aangegeven wordt, dat de raffinaderij fysiek niet bestaat en dat er ter plekke geen activiteiten plaatsvinden. Tjon Poen Gie: 'Ik vind het erg dat ze ons zo proberen kapot te maken.' De directeur beweert, dat niemand van SFS ooit naar het bedrijf is geweest voor informatie. Er wordt nagegaan in hoeverre juridische stappen tegen de organisatie genomen kunnen worden.

  Minister Van Dijk-Silos vindt de aantijgingen ernstig genoeg om deze onder een vergrootglas te plaatsen. 'Deze beschuldigingen zijn van dien aard dat ik besloten heb eerst te laten onderzoeken of ze valide zijn. Ik heb niets van dien aard gemerkt in de afgelopen zeventien maanden dat ik minister ben', zegt ze in een eerste reactie.

  De bewindsvrouwe heeft enige reserves over de betrouwbaarheid van de bronnen waarop de analyse van Global Dispatch is gebaseerd. Ze voert aan, dat de organisatie wereldwijd opereert en onder andere gebruikmaakt van informatie van ingezetenen in de desbetreffende landen. 'Dit maakt het document al minder belangrijk', zegt ze.

  Maar, gezegd dient te worden, dat Suriname de afgelopen jaren een naam heeft opgebouwd als 'cocaïne-staat' en dat hooggeplaatsten daarbij, in ieder geval, in het verleden betrokken zijn geweest. De laatste maanden zijn wereldwijd, en in Suriname, grote cocaïne-transporten onderschept. Daarenboven worden wekelijks drugssmokkelaars betrapt op de J.A. Pengelluchthaven met cocaïne verstopt in bagage of in de vorm van (ingeslikte) cocaïne bolletjes. Dit allen zijn niet te ontkennen feiten, ook niet door welke minister dan ook. Indien er geen einde komt aan de smokkel van cocaïne vanuit Suriname en de toestroom van cocaïne naar Suriname - door lekkende grenzen - en het land wordt geleid door een president met een veroordeling voor cocaïnehandel achter zijn naam, zal het land niet van het stempel van een 'cocaïne-staat' bevrijd worden.

  (Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

  Kapitein vissersboot valt van steiger bij CeVihaS in Surinamerivier en verdrinkt

  Man, Taiwanees, glijdt uit op loopplank van zijn vissersboot en valt in rivier


  De kapitein van een vissersboot is gisteren verdronken in de Surinamerivier, zo berichten vanochtend, dinsdag 21 maart 2017, het Dagblad Suriname en Starnieuws. Hij stapte vanuit de boot op de steiger - van de Centrale voor Vissershavens in Suriname (CeVihaS) aan de Vangbalstraat -, maar gleed van de loopplank en viel in de rivier. 

  De kapitein heeft de Taiwanese nationaliteit.

  Het is nog niet duidelijk of het lichaam inmiddels is geborgen.

  Bondsleider Berenstein niet te spreken over optreden directrice Republic Bank

  'Directrice Anthony heeft vakbondsrechten geschonden'


  Vakbondsleider Robby Berenstein, voorzitter C-47 en de bond bij De Surinaamsche Bank, vindt het niet in de haak, dat bij de Republic Bank zijn collega Willy Rodrigues verwijderd is van de werkplek. Directrice Gloria Anthony heeft de vakbondsvoorzitster laten verwijderen door bankbeveiligers. Dit is volgens Berenstein een schending van vakbondsrechten, zo bericht Starnieuws vanochtend, dinsdag 21 maart 2017.

  Berenstein, die ook coördinator is van de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) zegt dat het laatste woord nog niet is gezegd over deze kwestie.

  Republic Bank is een bankinstelling die in de Caribische regio actief is. Aan werknemersorganisaties in de regio zal gevraagd worden naar de houding van deze bank jegens werknemers.

  De Republic Bank moet als multinational, die op Trinidad & Tobago is gevestigd, volgens Berenstein rekening houden met de cultuur in dit land.

  De vakbondsleidster bij de bank wilde een brief aanbieden aan de Raad van Commissarissen die in vergadering was in het bankgebouw. 'Het is een ernstig incident, dat de directrice gewapende bankbeveiligers de opdracht heeft gegeven haar te verwijderen uit het gebouw. Het gedrag van de werkgever zal aan de kaak gesteld worden', aldus Berenstein.

  Top-size Braziliaans model Fluvia Lacerda toont op Curaçao haar weelderige rondingen

  Lacerda geniet van haar verblijf op eiland


  Op vakantie op Curaçao heeft top-size Braziliaans model Fluvia Lacerda - woonachtig overigens in New York (VS) - zondag gebruik gemaakt van de paradijselijke omgeving van afgelopen zondag. In een bikini ging het model in de zee en toonde haar weelderige rondingen in het heldere water, zo bericht de Curaçao Chronicle maandag 20 maart 2017. 

  Fluvia was op de cover van Playboy in december vorig jaar en met 36 jaar oud werd zij het eerste plus-size model om te poseren voor de publicatie.  'Ik heb allerlei gevoelens om de eerste plus-size vrouw te zijn om te poseren voor de cover van Playboy Brazilië, maar vooral ben ik ongelooflijk gelukkig en blij met zoveel liefde en steun van zoveel mensen.'
  (Red. De Surinaamse Krant/Curaçao Chronicle)

  Bond binnen EBS staat achter besluit Raad van Commissarissen

  Bondsleden vinden dat Parmessar niet mag terugkeren bij het staatsbedrijf


  De algemene ledenvergadering van de bond bij de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) vindt dat algemeen directeur Rabin Parmessar niet meer mag terugkeren in het bedrijf. Dit besluit is maandagmiddag 20 maart 2017 genomen tijdens een spoed algemene ledenvergadering, zo bericht Starnieuws.

  De bond, onder leiding van Steve Geerlings, is geïnformeerd over het besluit van de Raad van Commissarissen (RvC) om Parmessar te schorsen. Deze kwestie is voorgehouden aan de ledenvergadering. Unaniem werd besloten dat Parmessar niet meer terug kan keren naar het bedrijf. 

  De RvC heeft vandaag ook de stafleden geïnformeerd over het besluit om Parmessar te schorsen.

  Met de waarneming is financieel directeur Randis Koster belast door de RvC. Parmessar heeft een maand om zich te verweren. Volgens de statuten moet de algemene vergadering van aandeelhouders binnen een maand worden gehouden.

  Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft zich geschaard achter het besluit van de de RvC onder leiding van Patrick Peneux, en nu heeft de Raad dus ook de steun van de vakbond.

  Inmiddels is er enige ophef binnen de NDP, de partij van Parmessar, over zijn schorsing. Met name het Assembleelid Rachied Doekhie heeft zich via de media uitgesproken over de gang van zaken rond en in de aanloop naar de schorsing en over de positieve wijze waarop Parmessar zich voor het bedrijf en de bevolking heeft ingespannen.

  Overigens is niet duidelijk wat president Desi Bouterse - de Staat is aandeelhouder - van de schorsing van zijn partijgenoot vindt.

  (Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

  Grensincident tussen Chili en Bolivia: Chili arresteert twee Boliviaanse militairen en zeven douaniers

  Bolivianen controleerden Chileense trucks met smokkelwaar


  De vicepresident van Bolivia heeft maandag 20 maart 2017 van Chili geëist, dat onmiddellijk twee afgelopen weekend gearresteerde soldaten en zeven douanebeambten, tijdens een incident aan de grens, in vrijheid worden gesteld, zo berichten het Spaanse persbureau EFE en Prense Latina op Cuba maandag. De Bolivianen werden gearresteerd op hun grondgebied tijdens een poging om drie met smokkelwaar geladen vrachtwagens te inspecteren die de grens met Chili passeerden, zei Alvaro Garcia Linera tijdens een persconferentie (zie foto - Bron: EFE).

  De Boliviaanse regering heeft vandaag de Chileense consul in La Paz, Manuel Hinojosa, ter verantwoording geroepen na de ontvoering van de negen Boliviaanse militairen en douaneambtenaren door de Chileense politie, die op het nationale grondgebied van Bolivia waren getreden.  Op social media omschreef president Evo Morales de ontvoering van zijn landgenoten, die deelnamen aan een anti-smokkel actie, als een agressieve daad. 'Smokkel is een misdaad, waar je ook bent en met wie je ook bent en vecht, je beschermt het niet. Ik vraag Chili om de misdaad, welke ons veel kwaad doet, te bestrijden', schreef het staatshoofd op zijn Twitter-account.  De incidenten vonden zondag plaats toen twee militairen en zeven douanebeambten op Boliviaans grondgebied drie Chileense vrachtwagens onderschepten geladen met gesmokkelde producten. Twee vrachtwagens wisten te ontkomen, maar de derde werd staande gehouden om die naar het dichtstbijzijnde checkpoint te rijden, maar op dat moment staken dorpelingen en politieagenten de grens over en arresteerden de Bolivianen en namen ze mee naar de stad Colchane.