woensdag 22 maart 2017

Hoop op nieuw interim-kabinet op Curaçao einde van de week

Komst interim-kabinet maakt doorgaan verkiezingen op 28 april onzeker


Alle betrokken instanties hebben hun screeningsresultaten van de beoogde bewindslieden nu ingediend bij formateur Ruthmilda Larmonie-Cecilia, meldt de Amigoe, zo bericht Paradise FM woensdag 22 maart 2017. 

Ze zou haar eindverslag woensdagmiddag indienen bij de gouverneur. De formateur is hoopvol dat voor het einde van de week het nieuwe interim-kabinet kan worden ingezworen. Of dat ook lukt is mede afhankelijk van de agenda van gouverneur Lucille George-Wout. Mogelijk wordt het pas volgende week.

Bronnen melden, dat de eerste taak van de tijdelijke regering zal bestaan uit het opstellen en indienen van een landsbesluit, waarmee dat van 12 februari van het kabinet-Koeiman wordt ingetrokken. In dat door de nieuwe meerderheid aangevochten besluit werden de Staten ontbonden en nieuwe verkiezingen op 28 april uitgeschreven.

De intentie van het interim-kabinet zou daarmee haaks staan op de opdracht van de gouverneur om die verkiezingen juist voor te bereiden en uit te voeren. Een nieuw landsbesluit moet door haar worden ondertekend.

Rusland (NPS): ‘Beschermende wetten moeten burgers niet in moeilijke positie brengen’

'Heeft regering door haar beleid de afgelopen jaren burgers in enorme armoede gedompeld?'


NPS-fractieleider en partijvoorzitter Gregory Rusland roept het parlement op om geen wetten aan te nemen, die bedoeld zijn om burgers te beschermen, maar voor hen juist grotere maatschappelijke problemen creëren. Hij deed dat dinsdag tijdens de openbare commissie vergadering van het parlement bij de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van regels voor kredietregistratiebureaus (zie hierna). Dit bericht het Dagblad Suriname woensdag 22 maart 2017.

De wet is in bedoeld om onder andere burgers te beschermen tegen teveel lenen.Maar, zegt het Assembleelid, er zijn burgers die willen lenen boven hun betaalcapaciteit, maar wel instaat blijken te zijn om met behulp van bijbaantjes, familie en/of vrienden hun verplichtingen te voldoen. Hij noemde als voorbeeld een situatie van iemand met een salaris van Srd 2.000, maar die voor langere tijd een huishuur van Srd 1.500 op tijd betaald. Dit betekent, dat die persoon zijn probleem informeel heeft opgelost en wel degelijk in staat is de lening af te lossen.

Rusland verwees naar een paragraaf in de Memorie van Toelichting waarin staat, dat kredietverleners aan de hand van de informatie verkregen van het kredietregistratiebureau zullen kunnen bepalen of de lening verstrekt kan worden. Hij vraagt zich af hoe wordt bepaald hoeveel geleend mag worden en als een kredietverlener bepaald dat hij boven een vastgesteld percentage van het netto-inkomen kan gaan, wat dan de sancties zijn.

'Zij kunnen de mensen dan toch meer lenen dan verantwoord zou zijn op basis van de officiële informatie, met optie tot in beslag nemen van bezittingen', stelde hij.

In het wetsvoorstel wordt ook aangegeven, dat inzicht verkregen zal worden over personen die onder een overmatige schuldenlast lijden en dat voorzieningen getroffen zullen worden om de financiële positie van die mensen gezond te maken.

Rusland wil van de regering weten wat de huidige situatie ten aanzien van de financiële positie van burgers is. 'Heeft de regering door dat het beleid van de afgelopen jaren burgers in enorme armoede gedompeld? Welke maatregelen denkt de regering te gaan treffen?' Hij verwees naar sociale instellingen en ziekenhuizen die niet over hun subsidiegelden kunnen beschikken waardoor zij met moeite het hoofd boven water kunnen houden.

Venezuela geschokt door moord op twee leden Nationale Garde

Zes kinderen in leeftijd van 6-15 hebben soldaten doodgestoken in Caracas...


De autoriteiten in Venezuela zeggen, dat ze zes kinderen in verband met de moord op twee soldaten hebben gearresteerd. De soldaten, twee sergeanten van de Nationale Garde, werden afgelopen weekend doodgestoken in de buurt van een bar in de hoofdstad Caracas, zo bericht de BBC woensdag 22 maart 2017.

De misdaad heeft het land geschokt, vanwege de leeftijd van de kinderen, variërend van zes tot vijftien jaar, die nu in hechtenis zijn. Ze zouden behoren tot een bende genaamd Los Cachorros (The Puppies). De sergeanten, Yohan Borrero en Andres Ortiz, droegen burgerkleding op het moment dat ze werden aangevallen.


Ze rookten sigaretten buiten de bar in de vroege uren van zondag, toen twee kinderen ze benaderden en een van hun tassen stal. De twee sergeanten renden onmiddellijk achter ze aan, maar werden opgewacht in een donkere straat door verschillende andere kinderen met messen, aldus de politie.

De beide mannen werden overweldigd door de leden van de bende, die ze meerdere malen hebben gestoken. Een van de mannen overleed ter plaatse, terwijl de ander later overleed in een ziekenhuis.

Venezuela heeft een van de hoogste aantallen moorden ter wereld. De Venezolaanse organisatie Observatorium van Geweld schat dat er in 2016 28.479 gewelddadige doden waren, dat is 91,8 op 100.000 inwoners.

(Red. De Surinaamse Krant/BBC - De Surinaamse nieuwswebsite Starnieuws heeft dit bericht donderdagavond 23 maart overgenomen zonder bronvermelding)

Agent aangehouden die politiekleding aan twee criminelen zou hebben verstrekt

Twee nep agenten aangehouden na te zijn klemgereden te Leiding 21 B


Twee nep agenten zijn afgelopen nacht klemgereden te Leiding 21 B door het Regio Bijstand Team (RBT) Paramaribo en de Surveillance Dienst van Paramaribo van het Korps Politie Suriname. Het tweetal, S.G. (28) en de 30-jarige K.R. hadden eerder op de dag twee berovingen op twee afzonderlijke adressen in het ressort Geyersvlijt gepleegd, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 22 maart 2017.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
Tijdens het onderzoek kwam de 30-jarige politieman B.P. in beeld. Deze werd opgespoord en aangehouden. Hij zou volgens G. de leverancier zijn geweest van de politie attributen. De verdachten waren in burger gekleed en hadden kogelwerende vesten met als opschrift 'Politie' aan en gewapend met een jachtgeweer.

De nep politiemannen gingen ervandoor in een auto met als buit een geldbedrag in Srd's, een hoeveelheid gouden sieraden en drugs.

De Centrale Meldkamer lanceerde een algemene oproep voor de eenheden op het veld. De auto werd op een bepaald moment door politie eenheden gesignaleerd en klemgereden te Leiding 21 B. Op de verdachten werden aangetroffen en in beslag genomen een deel van het geldbedrag, een kogelwerend vest met opschrift 'Politie', een grijs politie-uniform en een hoeveelheid sieraden. Het voertuig is eveneens in beslag genomen.

De drie verdachten zijn overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten die het onderzoek voortzet. Ook het onderzoek in de zaak, waarbij een familie woensdag 15 maart in het ressort Geyersvlijt door vermoedelijk nep agenten werd beroofd wordt in het onderzoek meegenomen.

Het trio is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Geen 'bedankje', maar toch eervol ontslag voor minister Van Dijk-Silos

President Bouterse bedankt bewindsvrouwe voor door haar bewezen diensten


President Desi Bouterse heeft Jennifer van Dijk-Silos toch vandaag, woensdag 22 maart 2017, eervol ontslag verleend als minister van Justitie en Politie. Dit onder dankzegging voor de door haar bewezen diensten aan de Staat Suriname. Het presidentiële besluit heeft Van Dijk-Silos vandaag ontvangen, zo bericht Starnieuws.

De president had haar in een onderhoud gisteren gevraagd haar portefeuille in te leveren. Dit op basis van een brief van het Hof van Justitie. Van Dijk-Silos zei dat ze de brief heeft ontkracht en niet op basis daarvan zal bedanken. Zij vroeg de president haar te ontslaan.

Van Dijk-Silos nam kennis van de brief tijdens het onderhoud met de president. De brief was gedateerd 16 maart. Nu blijkt, dat het schrijven pas afgelopen maandag, 20 maart, bezorgd is bij het ministerie van Justitie en Politie. Die dag was de minister in de Raad van Ministers en heeft de brief niet onder ogen gehad. Hierdoor heeft zij die brief niet vooraf gelezen.

De president ging er blijkbaar van uit dat zij op de hoogte was van de brief.

Minister Moestadja: 'SAO-personeel moet inspelen op veranderingen en uitdagingen in economie'

'Personeel heeft uitdagende taak om recht van bestaan SAO te tonen' 


'De status van de SAO binnen de Surinaamse samenleving' was het thema van een workshop gehouden voor het personeel van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO). Bij deze gelegenheid heeft minister Soewarto Moestadja van Arbeid vandaag, woensdag 22 maart 2017, een hartig woordje gesproken met het personeel. Als de Stichting niet inspeelt op de uitdagingen op de arbeidsmarkt in relatie tot de huidige economische situatie, zal ze volgens de minister haar recht van bestaan verliezen. Dit meldt het ministerie in een persbericht.

Haar bestaansrecht, voor in het bijzonder voortijdige schoolverlaters, zal afhangen van het innovatief talent dat binnen de SAO rondloopt.

Moestadje vindt dat de huidige economische situatie in het land van het personeel vereist dat ze voortdurend bezig zal moeten zijn met vernieuwingen. De SAO mag zich niet veroorloven om achterover te leunen en alles bij het oude te laten. De stichting die aan ongeveer 90 personen werkgelegenheid biedt zal volgens de minister als organisatie overleven als het personeel in staat zal zijn te kunnen inspelen op veranderingen en uitdagingen in de economie.

Moestadja heeft in zijn toespraak inzichten verschaft aan het personeel hoe het vooruit moet denken en hoe het kansen kan benutten tegen de achtergrond van de economische situatie. Zo motiveerde hij het aanwezig management en personeel om zich te heroriënteren op de taken en huidige curricula van het trainingsinstituut. De SAO moet volgens hem inspelen op andere en nieuwe sectoren zoals bosbouw, ICT, gecertificeerde agrarische productie,en aquacultuur die werkgelegenheidspotentie hebben. Hiervoor zullen nieuwe leerplannen ontwikkeld moeten worden, terwijl de huidige curricula die gericht zijn op traditionele sectoren steeds bijgesteld moeten worden onder invloed van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie en technieken die door ons land worden toegepast. Deze vernieuwingsgerichtheid zal moeten zorgen dat de SAO niet in een neerwaartse spiraal terechtkomt en niet meer mee kan in de markt als vakschool.

De SAO heeft volgens Moestadja de uitdaging om zich weerbaar te maken tegen de economische uitdagingen met de bedoeling dat ze stand zal weten te houden op een markt waar er veel concurrentie is en om te voorkomen dat ze overbodig zal worden als trainingsinstituut.

De SAO beoogt het terugdringen van werkloosheid door onder andere vroegtijdige schoolverlaters competentiegericht kneepjes van een job te leren. Maar, de trainingsactiviteiten van de SAO hebben de afgelopen jaren niet het gewenste effect gehad voor haar specifieke doelgroep, namelijk dat de getrainde personen aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.

Als personen na het afronden van hun training toch geen aansluiting kunnen vinden op de arbeidsmarkt, kan het een bedreiging vormen voor het voortbestaan van de SAO. Daarom vindt de minister dat de intussen 35 jaar oude stichting moet na gaan of haar doelstelling en curricula nog valide zijn anno 2017.

Victor Jones, de directeur van het Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS), die het personeel ook toesprak, wees op het belang van onderlinge samenwerking, terwijl Reynold Simons, ex-minister van Arbeid en nu directeur is van het Planbureau, de SAO opriep om een onderscheid te maken tussen hoofd en bijzaken.

De SAO moet zich volledig richten op het doel waarvoor het in het leven is geroepen, namelijk het klaarstomen van werkzoekenden voor de arbeidsmarkt. In een tijd waarbij er sprake is van inkrimping van de economie dient de SAO zich ook te richten op personen die hun baan zijn kwijtgeraakt en die omgeschoold moeten worden voor een nieuwe uitdaging. Het gaat in deze om de herintreders op de arbeidsmarkt.

Ook riep hij de SAO op om samenwerkingsverbanden aan te gaan met gelijkgerichte instellingen in het buitenland en met internationale organisatie die technische medewerking kunnen verlenen voor het upgraden van de trainingen en trainingsapparatuur.

Onrust in Frans-Guyana door 'Surinaams gedrag'

Surinaams consulaat bestormd


Protestgroep  500 Frères: 'Wij laten de boeven een koekje van eigen deeg eten, zij moeten bang zijn, niet wij'


De spanningen in Frans-Guyana zijn momenteel om te snijden, sinds vorige week hebben verschillende groepen, aangevoerd door de 500 Frères, besloten hun acties op te voeren. Zij protesteren tegen de explosieve toename van geweld in Frans-Guyana en beschuldigen daarbij onder andere de Surinaamse staat. De spanningen zijn dusdanig opgelopen, dat de Franse minister van Milieu, haar bezoek heeft moeten inkorten. Het Surinaams consulaat werd bestormd en vandaag, de dag van de lancering van een Ariane 5 raket, werd de toegang tot het ruimtevaartcentrum geblokkeerd. Dit bericht de West in haar editie van dinsdagavond 21 maart 2017.

De opstandige groep heeft besloten om het heft nu in eigen handen te nemen. Het is al een tijdje onrustig Frans-Guyana. Al een paar jaren heerst er bezorgdheid over de criminaliteit in haar algemeenheid. De Fransen voelen zich beroofd van hun rechten op hun eigen grondgebied. Jaren zijn hun protesten niet gehoord: illegale visserij door Brazilianen, Guyanezen en Surinamers in Franse wateren, vervuiling van de Marowijnerivier door gouddelving langs de Surinaamse oever, illegale goudwinning door Brazilianen en Surinamers op Frans grondgebied, toename van drugssmokkel, geboortes in Frans-Guyana van Surinamers die gericht zijn op verkrijging van Franse staatsvoorzieningen, de ‘onwil’van de Surinaamse staat om het 2km veiligheidsverdrag te ratificeren…, zijn slechts enkele zaken die bij de inwoners van Frans-Guyana de keel uithangen.


Er is de laatste maanden ook een explosieve toename van geweld te constateren. Zo zijn er de vorige maand in 4 weken tijd, 4 mensen vermoord. En volgens de Fransen is dat onder andere te wijten aan de illegale immigratie van Surinamers, Guyanezen en Haïtianen. Genoeg is genoeg, vindt men in Frans-Guyana.

Enkele weken geleden werd de groep 500 Frères opgericht, oftewel de 500 broeders. Gestoken in het zwart, met bivakmutsen op, lopen deze mannen door de straten van het Franse departement hun boodschap te verkondigen: 'Wij laten de boeven een koekje van eigen deeg eten. Zij moeten bang zijn, niet wij', is de leuze van de groep.

De groep heeft de ondersteuning gekregen van bijna de gehele Frans-Guyanese gemeenschap. Als eerste was het hun doel de boodschap duidelijk te maken, maar indien er niet wordt geluisterd, zullen zij het heft in eigen handen nemen en de criminaliteit met geweld en intimidatie aanpakken. Die stap lijkt deze week te zijn aangevangen. Eind vorige week kwam de minister van milieu, Segolene Royal op bezoek in Frans-Guyana om een oplossing te vinden voor de op te zetten mijnbouwactiviteiten en tegelijkertijd ook voor de bescherming van het milieu.


Zaterdag zou de brug tussen Brazilië en Frans-Guyana, over de Oyapock worden ingewijd. Maar, vrijdag kwamen de 500 Frères in actie. De consulaten van Suriname, Haïti, en Guyana werden belaagd. Er werd meteen geëist dat alle gevangenen uit die landen worden gerepatrieerd.Tegelijkertijd werd een internationale meeting verstoord door dezelfde groep. Angstig en ge-schrokken moesten vertegenwoordigers van 25 staten meemaken hoe de zaal werd bezet door de gemaskerde mannen die hun boodschap duidelijk wilden maken aan de Franse minister. Segolène heeft haar bezoek direct ingekort en is diezelfde avond vertrokken. Edgar Dikan - Surinaams minister van Regionale Ontwikkeling - , die ook aanwezig was in de zaal, bleef wat kalmer, omdat hij de gebeurtenissen in Frans-Guyana op de voet volgt. Rodolphe Alexander, de voorzitter van de Frans Guyanese territoriale collectiviteit, bevond zich op dat moment tussen wal en schip: 'Ik ondersteun de acties van de groep, want ook ik heb een goede vriendin verloren door de criminaliteit, maar het bestormen van het gebouw gaat mij echt te ver. Mensen die niet wisten waar het om ging, zijn getraumatiseerd geraakt.'

De groep verdedigt haar standpunt. 'Nu willen wij resultaten zien. Als de préfet en de staatsfunctionarissen zeggen dat zij zich terugtrekken, dan hebben wij het recht om vanaf vandaag in actie te komen, angst moet nu van kamp veranderen.'

Naar verluidt heeft de consul van Suriname de groep vrijdag ontvangen en toezeggingen gedaan, die naar tevredenheid waren van de 500 Frères. Wat die toezeggingen inhouden, is nog onbekend, maar die zullen zeker gaan om de belangrijkste eis, namelijk dat alle Surinaamse gedetineerden, tevens de grootste groep in de gevangenis van Rémire dichtbij Cayenne, hun straf uitzitten in Suriname. 

Maandag werd in Frans-Guyana het kookpunt bereikt. Heel Frans-Guyana ligt plat. De gehele gemeenschap is in opstand. Het begon met een onschuldig protest van werknemers van een dochteronderneming van het ruimtevaartcentrum te Kourou. Die eisten betere arbeidsvoorwaarden. Dinsdag liep het protest uit op een massademonstratie. Het elektriciteitsbedrijf EDF, de transporteurs, de houtverwerkers, de CMCK, landbouwers, vissers, de 500 Frères participeerden. Allemaal hebben met hun leden op verschillende plaatsen barricades opgeworpen.

Frans-Guyana ligt plat, en volgens de laatste informatie, vinden er botsingen plaats tussen de gendarmerie en demonstranten.

Stichting 1 Voor 12 staat stil bij haar 12-jarig bestaan

Twaalf jaren 1 Voor 12: Van cultuurprogramma op tv naar sociale organisatieStichting werkt aan opzetten van een modern resocialisatiecentrum voor jongeren


'Er waren veel ups en downs. Je helpt mensen. Velen zijn dankbaar anderen weer niet. Maar het gevoel dat je hebt kunnen helpen is het beste wat er is', zegt voorzitter Louis Vismale. Het is in 2002 begonnen met het cultureel televisieprogramma KulturuSabi waarbij over diverse culturen in Suriname informatie werd verstrekt. Al gauw bleek het programma een ander karakter te ontwikkelen waarbij binnen alle lagen van de samenleving problemen werden voorgedragen met de bedoeling om tot een oplossing te komen. Dit heeft de basis gelegd, voor het in 2003 starten met het televisieprogramma 1 Voor 12, zo schrijft de stichting in een vandaag, woensdag 22 maart 2017, uitgebracht persbericht.

De slogan vertelt de volle betekenis achter de naam 'Het is nooit te laat'. In 2005 werd de Stichting 1 voor 12 opgericht met als bedoeling om op een duurzame en structurele wijze invulling te geven aan de noden binnen de Surinaamse samenleving.

De stichting heeft in de voorbije jaren enorm veel sociaal werk verzet. Tientallen gezinnen zijn door tussenkomst van 1 voor 12 geholpen aan onderdak waaronder ook gloednieuwe sleutelklare woningen Er zijn honderden oplichtings- en opsporingszaken uitgezonden en opgelost. Door middel van donateurs werden diverse uiteenlopende financiële, materiële en overige zaken aangepakt.

Hulp bieden aan complexe en peperdure medische gevallen is sinds 2010 uitgeroeid tot een van de meest gevraagde diensten binnen de stichting. En op die behoefte is in zekere mate goed ingespeeld. Enkele hoogtepunten daarbij zijn de succesvolle operaties van Juryck Djojopawiro met een zeldzame beenmerg aandoening, kindje Emannie Melvin uit Guyana met uitgegroeide hersenen en nog vele anderen.

'Er zijn mensen die om welke reden dan ook in een dusdanige situatie zijn komen te verkeren dat ze zichzelf niet kunnen helpen. En daar wil mijn organisatie op inspelen.'

Dit jaar zal zijn grootste wens in vervulling gaan. De planning voor het opzetten van een modern resocialisatiecentrum voor jongeren neemt nu duidelijkere vormen aan. Het moet een moderne plek worden waar jongeren vanuit elke probleemsituatie kunnen worden opgevangen, geresocialiseerd en terug in de maatschappij gestuurd kunnen worden.


'We willen deze jongeren die vaak gewoon getraumatiseerd zijn, geen goede opvoeding hebben gehad, mishandeld zijn en geen andere keuze hebben een helpende hand bieden.'

Vismale heeft als vader een ‘extra zwak’ voor kinderen in nood. 'Oudere mensen hebben ook hulp nodig, maar kinderen die zijn helemaal hulpbehoevend want die kunnen echt niet zelf gaan naar instanties om hulp te zoeken.' Door de jaren heen heeft hij vaak meegemaakt, dat er geen opvang instituut is in Suriname waar men die ‘extra aandacht’ kan geven aan zulke kinderen en jongeren.

De organisatie heeft dit jaar nog een aantal jongens tussen de leeftijd 12 en 15 proberen te helpen waarbij een aantal ook nog drugsverslaafd bleken te zijn. 'Het is moeilijk om een kleine jongen te plaatsen in PCS tussen mensen met psychische problemen.' 

Opvang in een meer ‘huiselijke’ sfeer bij een drugs rehabilitatie tehuis bleek ook niet genoeg te zijn. 'Het zijn deze gevallen waar we uit leren. We gaan samen werken met andere organisaties en professionals om een programma samen te stellen die voorziet in een brede behoefte die de problematiek van moeilijke jongeren tot drugsgebruik moeten verhelpen. Het moet een totale resocialisatie zijn.'

Vismale meent, dat het vaak nodig is dat deze jongeren uit hun omgeving worden gehaald om hen andere vaardigheden bij te leren. Om ze te laten zien dat het leven anders kan zijn maar dat ook zij verantwoordelijk kunnen zijn voor hoe leven er in de toekomst uit zal zien. Dat je vader een drugsgebruiker en crimineel is wil niet zeggen dat dit ook jouw toekomst moet zijn. 'We willen ervoor zorgen dat ze uit hun slachtofferrol kunnen komen. We willen dat het traject resulteert in jongeren die weer naar school gaan of een werk vinden.'

Somohardjo (PL): 'Van Dijk-Silos is dictatoriaal, eigenwijs en egoïstisch'

Somohardjo: ‘Suriname kan weer een beetje ademen’ 


‘Suriname kan weer een beetje ademen’, zegt Pertjajah  Luhur (PL)-voorzitter Paul Somohardjo vandaag, woensdag 22 maart 2017, in het Dagblad Suriname in reactie op het feit dat president Desi Bouterse aan minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft gevraagd haar portefeuille ter beschikking te stellen. Frappant is, aldus het dagblad, dat Van Dijk-Silos weigert om haar portefeuille blindelings in te leveren. Zij is van oordeel, dat de president haar moet ontslaan.

Somohardjo keurt dit gedrag van de minister ten zeerste af. ‘Dictatoriaal, eigenwijs en egoïstisch’, zo typeerde hij de houding van de minister. ‘Maar goed dat zij geen president was, anders zou het heel slecht aflopen. Van Dijk –Silos is meer een confrontatiemodel dan een persoon die erop uit is voor het sluiten van een compromis’, meent Somohardjo. ‘Zij is ook zo in haar levenswijze.

Opmerkelijk is, dat twee uren voordat de minister bedankt werd door president Desi Bouterse, de Pertjajah  Luhur een verklaring de deur had uitgestuurd. In die verklaring vroeg de partij om een spoedvergadering met de oppositionele partijen. Die spoedvergadering had gisteravond moeten plaatsvinden. Het spoedeisend karakter hield verband met de staking bij het Openbaar Ministerie, OM. Ook werd in de verklaring aangegeven, dat de Justitieminister in conflict was met bijna alle groepen binnen Justitie. Zowel brandweer, politie als penitentiaire ambtenaren voelden de hete adem van de bewindsvrouwe. Alsof dit nog niet genoeg was, werd er ook gesnoeid in de bijzondere beveiliging van het OM.

‘En wij waren bang voor grotere dingen’, zegt Somohardjo. Zo bestond er vrees, dat ook de politie uit ontevredenheid het werk zou neerleggen. ‘Het kan niet zo verder gaan dat het Openbaar Ministerie niet in harmonie kan leven met de Justitieminister,’ aldus Somohardjo. Anderzijds bekroop hem het gevoel of het geheel een uitgedokterd scenario was van de president. ‘Want wanneer de politie in staking is, wordt de noodtoestand afgekondigd.’ Maar, dit gevoel werd uit de wereld geholpen toen twee uren na de opstelling van de verklaring, de president aan de Justitieminister vroeg om haar portefeuille ter beschikking te stellen.

De spoedvergadering met de oppositionele vergadering heeft geen voortgang gehad gisteren. ‘Ja, Suriname kan weer een beetje ademen’, aldus Somohardjo over het vertrek van de Justitieminister.

Sluis Tout Lui Fautkanaal te Dijkveld is tikkende tijdbom

'Verrot, verroest en zeer gevaarlijk en geen sluiswachter om deze te beheren’

'Behuizing van de sluiswachter is erger dan een kippenhok'


'Wo soengoe te a sang broko', zegt ressortraadslid John Saimbang van Houttuin vandaag, woensdag 22 maart 2017, in het Dagblad Suriname. Hij klaagt al zo'n twee jaar over de deplorabele staat waarin de sluis van Tout Lui Fautkanaal, dichtbij de Staatsolieraffinaderij, zich bevindt (zie foto - Bron: Dagblad Suriname). 

'Heel Houttuin en omliggende gebieden gaan onder water komen te staan als er niet snel gewerkt zal worden aan deze sluis. Deze is verrot, verroest en zeer gevaarlijk nu. Ook is er geen sluiswachter om deze te beheren’, zegt hij.

Tijdens de afgelopen hoorzitting van het ressort Houttuin, op 15 februari, is de renovatie van de sluis als topprioriteit naar voren gebracht. ‘In feite staat renovatie van deze sluis al jaren opgenomen in verschillende ressortplannen van Houttuin, maar van enig aanpak ontbreekt er elk spoor’, zegt Saimbang.

‘Recent nog hebben we de bestuursopzichter, ressortleider en districtscommissaris van Wanica weer op de hoogte gesteld. Die hebben een spoedige aanpak beloofd’, zegt het ressortraadslid. Het probleem is niet alleen de slechte staat van de sluis, maar er is ook geen sluiswachter, sinds de vorige ruim een jaar geleden met pensioen is gegaan. Buurtbewoners gaan op eigen initiatief de sluis bedienen, maar dat is heel gevaarlijk vanwege de staat waarin de sluis zich bevindt.

'Wat als de takel op je hoofd valt’, vraagt Saimbang zich af. 'Over de behuizing van de sluiswachter wil ik niet praten. Die is erger dan een kippenhok.’

Rabin Parmessar in ere hersteld: President Bouterse heft schorsing EBS-directeur op

Leden Raad van Commissarissen vertrekken - Twee leden toch opnieuw geïnstalleerd

President-commissaris vanaf heden is Andy Rusland


Het was te verwachten, de schorsing van algemeen directeur Rabin Parmessar van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) is door president Desi Bouterse teruggedraaid en de voorzitter en leden van de Raad van Commissarissen hebben hun portefeuille ter beschikking gesteld. Dit meldt Starnieuws vanmiddag, woensdag 22 maart 2017.

Inmiddels is de algemene vergadering van aandeelhouders onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin gehouden. Andy Rusland is benoemd tot president-commissaris. Sonny Chotkan en Ronald Pansa die lid waren van de vorige Raad van Commissarissen worden opnieuw geïnstalleerd als leden.

Er is overleg geweest met de vakbond om de genomen standpunten nader toe te lichten en er zijn duidelijke instructies gegeven ter verbetering van de werkverhoudingen, zo laat het Kabinet van de President in onderstaand persbericht weten.

Arnold Kruisland: 'Het zal niet alleen blijven bij EBS-directeur Parmessar en minister Van Dijk-Silos'

'Wanneer de belangen van deze president in gevaar zijn, kent hij geen vrienden of vriendinnen'

'Criminaliteit is erg toegenomen onder bewind van Van Dijk-Silos, dan neemt ze juist de bescherming van Officieren van Justitie weg'


'Het zal niet alleen blijven bij EBS-directeur Rabin Parmeasar en minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie. Meerdere personen zullen de komende periode de laan uitgestuurd worden door president Desi Bouterse. De Justitieminister heeft veel uitglijpartijtjes gehad’, aldus oud-diplomaat en NPS-topman Arnold Kruisland vandaag, woensdag 22 maart 2017, in het Dagblad Suriname. 

Behalve dat zij altijd overladen was met kritiek door de oppositie, kon zij ook niet door een deur met de politiebond en de bond van penitentiaire ambtenaren. Ook met het Hof van Justitie was er een aanvaring. Zelfs het Openbaar Ministerie is niet bespaard gebleven van haar tirades.

‘Maar, het probleem is dat de Justitieminister zich altijd gedekt voelde door president Desi Bouterse. Wel, wanneer de belangen van deze president in gevaar zijn, kent hij geen vrienden of vriendinnen. Hij laat je gewoon genadeloos vallen.’ En dit lot werd toebedeeld aan de Justitieminister.

Kruisland doet ook uit de doeken, dat Van Dijk-Silos al tientallen jaren de wens had om eens minister te worden. Tientallen jaren heeft zij deel uitgemaakt van de NPS. Zij heeft in verschillende structuren van deze partij gefunctioneerd waaronder het juridische adviescollege. Ook heeft zij in commissieverband haar krachten gegeven aan de partij.

Maar wij van de NPS vonden haar altijd te licht om als minister voor te dragen’, vertelt Kruisland. De NPS hanteert altijd ‘hoge gekwalificeerde standaarden om een minister-kandidaat voor te dragen’. ‘Toen zij geen minister kon worden bij ons is ze bij de NDP gegaan.’

Kruisland weet te vertellen, dat het Openbaar Ministerie voor de eerste keer in de geschiedenis in staking was. En dat men zich niet veilig voelt door de Justitieminister.

Deze kwestie die zich in een democratische rechtstaat afspeelt, wordt door de NPS’er aangeduid als zeer ernstig en absurd. ‘De criminaliteit is erg toegenomen onder het bewind van Van Dijk-Silos. Dan neemt ze juist de bescherming van de Officieren van Justitie weg.’ Middels deze handeling heeft Van Dijk-Silos zich op heel glad ijs begeven, aldus Kruisland.

Beheerder appartement in Paramaribo verdacht van seksueel misbruik peuter

Op moment dat moeder naar een winkel was heeft beheerder bijna 3 jaar jong meisje misbruikt...


De politie van bureau Nieuwe Haven in Paramaribo kreeg gistermiddag een melding van de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, dat een kindje van bijna 3 jaar oud seksueel was misbruikt. Uit het politieonderzoek blijkt, dat de moeder van het kind naar een winkel was gegaan, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 22 maart 2017.

Volgens haar is de winkel op loopafstand, dus niet ver van haar appartement. Op dat moment was het kind alleen in de badkamer.

Toen de moeder van de winkel thuis kwam, viel het haar op dat haar dochtertje lomerig was. Zij heeft haar meisje meteen gevraagd wat er aan de hand was. De peuter zei toen tegen haar moeder, dat de beheerder van het appartement tijdens de afwezigheid van de moeder het huis binnen was gekomen. Hij zou zijn geslachtsdeel in dat van haar hebben gestopt.

De moeder voelde op dat moment de rillingen over haar lichaam, keek naar het geslachtsdeel van het meisje en zag inderdaad roodheid en een beetje bloed. De moeder is met met een visum naar de medische dienst gegaan om daar te vernemen of er inderdaad sprake was van seksueel misbruik.

De politie van Nieuwe Haven heeft deze zaak overgedragen aan het Jeugd doorgangscentrum Opa Doeli. De verdachte wordt opgespoord.

Oud-president van Chili Sebastian Pinera doet weer gooi naar het presidentschap

'Alles wijst op het feit dat Pinera de verkiezingen zal winnen'


Sebastian Pinera (zie foto - Bron: Reuters/Carlos Vera), die president van Chili was in de periode 2010-2014, heeft officieel gisteren zijn voornemen om dit jaar weer voor het presidentschap te gaan aangekondigd en heeft gewed dat wijdverspreide desillusie vanwege de huidige regeringscoalitie hem zal helpen om kiezers te winnen. De centrum-rechtse Pinera, die op plaats 745 staat van de Forbes-lijst van rijkste miljardairs in de wereld, wil genomineerd worden door de 'Chili Vamos' coalitie, gevormd door zijn partij en de meer conservatieve UDI, aldus het persbureau Reuters vandaag, woensdag 22 maart 2017. 

Hij werd algemeen verwacht om zijn kandidatuur te verkondigen en recente opiniepeilingen maken hem tot de front-runner om de presidentsverkiezingen in november te winnen in een van de meest welvarende en stabiele landen van Latijns-Amerika.

Nominatie voorverkiezingen staan gepland voor juli. 'Ik ben ervan overtuigd dat deze verkiezing een kruispunt betekenet. Een optie is om verder te gaan op het verkeerde pad van de huidige regering. De andere is om de fouten te corrigeren', zei Pinera gisteravond tijdens een introductie-evenement in Santiago, dat werd uitgezonden op prime-time televisie:De steun voor Pinera schommelt rond de 40 procent, met zijn naaste rivaal, de onafhankelijke linkse senator Alejandro Guillier op ongeveer 30 procent, volgens een peiling van Tresquintos.

Hoewel vaak in het buitenland geprezen, is de centrum-linkse presidente Michelle Bachelet, door de Grondwet uitgesloten van een tweede opeenvolgende termijn, in toenemende mate impopulair geworden. Zij volgde Pinera op in maart 2014. Corruptieschandalen, een vijandige media en soms een slordige uitvoering van een ambitieuze hervorming in een tijd van dalende investeringen hebben haar Nueva Mayoría regering pijn gedaan.

Chili Vamos won ruim bij de lokale verkiezingen in oktober vorig jaar. Pinera's regeertermijn zag een snelle economische groei en een scherpe daling van de werkloosheid, maar werd ontsierd door massale studentenprotesten. Sinds zijn termijn eindigde heeft de 67-jarige Pinera zich beziggehouden met liefdadigheidswerk en was een regelmatige criticus van de regering.


Hij beloofde in zijn toespraak gisteren 'een beter evenwicht te bevorderen tussen de staat, het maatschappelijk middenveld en de markt'.
In de afgelopen weken heeft hij vragen gekregen over of hij persoonlijk heeft geprofiteerd van de beslissingen die hij nam als president. Hij heeft de beschuldigingen als vuile campagne verworpen. Er zijn ook geen aanklachten tegen hem ingediend. De beschuldigingen lijken niet zijn steun te hebben aangetast en hij kan ook profiteren van een oppositie die nog geen enkele kandidaat heeft.

'Alles wijst op het feit dat Pinera zal winnen en vooral wanneer de Nueva Mayoría verdeelt raakt. Maar, er komen nog veel evenementen', zei Tresquintos' politicoloog Kenneth Bunker.


(Red. De Surinaamse Krant/Reuters/Twitter)

Nieuw rapport: Venezolaans leger betrokken bij de handel in- en smokkel van cocaïne

Nieuw rapport verschenen in reeks studies over georganiseerde criminaliteit in Venezuela

Criminaliteit lijkt nu voor veel Venezolanen één van de weinige middelen van bestaan te zijn geworden


Een rapport beschrijft de ontwikkeling van Venezuela's drugshandel en biedt een aantal inzichten in de opkomst van de rol van het leger in deze illegale business. Het rapport, getiteld 'De handel in illegale drugs in Venezuela' (zie hieronder), is van de hand van voormalig rechter en drugsbaron Mildred Camero en gepresenteerd door het Observatorium van de Georganiseerde Misdaad (Obsevatorio de Delito Orgnanizado) op 10 maart, als onderdeel van een reeks studies over de georganiseerde criminaliteit in Venezuela, zo bericht de website InSight Crime vandaag, woensdag 22 maart 2017.

Camero stelt dat, oorspronkelijk, het grootste deel van de drugshandel in Venezuela plaatsvond in de vorm van micro-handel door burgers en met name jongeren uit achtergestelde sociaal-economische klassen. Deze 'kinderen uit en in de straat', zoals het rapport hen beschrijft, gingen over tot drugshandel als een snelle manier om geld te verdienen en zouden dit doen onder de leiding van een Colombiaan of een Venezolaan met banden met Colombia.

Terwijl de Colombiaanse georganiseerde criminaliteit een centrale rol heeft gespeeld in de evolutie van Venezuela drugshandel in de 21e eeuw, zoals gesteld door Camero, zwaaide het Venezolaanse leger niet de scepter in de cocaïnehandel in de vroege jaren 2000, zoals nu het geval lijkt te zijn

De cocaïne zou Venezuela binnen worden gesmokkeld door burgergroepen, meest prominent de Medellín- en Cali-kartels Colombia. En de betrokkenheid van de veiligheidsdiensten zou over het algemeen beperkt blijven tot het hebben van een blind oog voor drugs en de smokkel over de grens, in ruil voor steekpenningen. De betrokkenheid van de militairen bleef ook in het algemeen beperkt tot die van leden van laag niveau in de Nationale Garde.

Het rapport noemt als voorbeeld van een groep van lage-officieren van de Nationale Garde 'Fénix', die actief was langs de grens in de vroege jaren 2000. Maar, dat zou veranderen met de hervorming van de Organieke Wet 2005 tegen de Illegale Handel en Consumptie van Cerdovende en Psychotrope Stoffen (Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), die alle militaire instellingen volledige opsporingsbevoegdheden gaf in drugsgerelateerde misdrijven.

Deze nieuwe bevoegdheden, opnieuw bevestigd door de Organieke Wet 2010 Inzake Drugs (Ley Orgánica de Drogas), waren naar verluidt de springplank voor de ontwikkeling van machtige criminele netwerken die de hoogste rangen  in Venezuela's leger bereikten. Deze netwerken werden bekend als het Kartel van de Zonnen.

Camero benadrukt, dat voorafgaand aan deze wetten, de enige instellingen die bevoegd waren drugshandelonderzoeken te leiden het Strafrecht en Strafrechtelijk Wetenschappelijk Onderzoek Corps (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas) en de Nationale Garde waren En terwijl sommige leden van deze instellingen drugssmokkel faciliteerden, waren deze niet zo geïntegreerd in criminaliteit als de huidige corrupte militaire netwerken van Venezuela, aldus Camero.

Het rapport merkt op, dat de civiele groepen, met name de zogenoemde 'colectivos', nog steeds betrokken zijn bij, op kleinere schaal, de distributie van verdovende middelen. Aanvankelijk waren het ideologische en politieke ondersteuningsgroepen van het Chavista regime, maar de 'colectivos' werden steeds vaker gecriminaliseerd en een nieuwe generatie van deze groepen wordt ervan verdacht puur criminele structuren te hebben die hun operaties achter een ideologische façade verbergen. 'Colectivos' houden over het algemeen de controle over bepaalde stedelijke gebieden, die hen in staat stellen om een ​​scala aan criminele activiteiten, zoals drugshandel, uit te voeren. Toch zijn de smokkel van drugs over de grens en de verwerking van de grondstoffen, operaties die grotendeels door het leger worden uitgevoerd.

Naast de groeiende en in toenemende mate gestructureerde rol in de drugshandel van het leger, wijst Camero op een aantal factoren die de Venezolaanse drugshandel hebben aangewakkerd. Zoals gezegd, bijvoorbeeld, stelt het rapport dat Venezuela's drugshandel al lange tijd gevormd wordt door de dynamiek in buurland Colombia, waar een stijgende lijn te zien is in de teelt de teelt van de belangrijkste ingrediënt in cocaïne, de cocaplant.

De auteur stelt ook, dat de huidige economische crisis in Venezuela en het bijbehorende tekort aan basisgoederen, de drugshandel heeft verergerd. Betrokkenheid bij criminaliteit lijkt nu voor veel Venezolanen één van de weinige middelen van bestaan te zijn geworden.

Lees hier de rest van dit artikel.(Red. De Surinaamse Krant/InSight Crime)

Man van Surinaamse afkomst in Lille, Frankrijk, veroordeeld tot 18 maanden cel voor cocaïnesmokkel

39-Jarige Nederlandse drugssmokkelaar zou 15 jaar lang zijn bedreigd door iemand in Suriname


Bedreigd gedurende 15 jaar door een drugshandelaar in Suriname, heeft een 39-jarige Nederlander van Surinaamse afkomst voor meer dan € 300.000 aan cocaïne gesmokkeld. In een trein vanuit Antwerpen werd hij op 15 februari gecontroleerd en werd 1.183 kilo cocaïne ontdekt in zijn rugzak kort voor het eindpunt in Lille-Flandres. Hij werd maandag door een rechtbank Lille in Frankrijk veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf en een boete van € 59.000, zo bericht de Franse krant La Voix Du Nord, verschijnend in de regio rond havenstad Calais, vandaag, woensdag 22 maart 2017.

L.S. is reeds eerder veroordeeld in drugszaken: in Suriname waar hij is geboren en in Nederland, waar hij voordat hij verhuisde naar Antwerpen, woonde. De Officier van Justitie eiste vier jaar gevangenisstraf. 
De man, met de hulp van een tolk, vertelde een lang verhaal, dat hij sinds 2002 in Suriname wordt gestalkt, net na de geboorte van zijn oudste zoon. Het kind lijdt aan een hartafwijking en moet een operatie ondergaan. In ruil voor een som geld om de operatie te financieren, besloot S. om drugs te gaan smokkelen.

Hij wordt echter gearresteerd, veroordeeld en na zijn vrijlating uit de gevangenis heeft de inbeslagname van de drugs zijn schuld verhoogd. De 'sponsor'- zijn opdrachtgever - zal hem nooit laten gaan. In 2004 en opnieuw in 2007 volgden nieuwe drugstransporten en veroordelingen.

'In 2013 vluchtte ik naar Panama, maar hij vond me....'

De president van de rechtbank Mikael Simoens ondervraagt ​​de verdachte: 'Heeft u zich niet afgevraagd of u niet de muilezel bent die is opgeofferd, die gearresteerd is om anderen te brengen met grotere hoeveelheden.' 
'Elke keer ben ik nerveus en onhandig. Ik wil het niet.'

In België heeft hij nu werk en samen met zijn vrouw en hun twee kinderen heeft hij een nieuw leven opgebouwd. Maar, op een dag, zei zijn advocate Solène Vandermersch, verscheen zijn 'sponsor'. S. werd bedreigd met een wapen. Op een mobiele telefoon werd hem een video van een executie vertoond, die van een weerspannige ezel. 'U heeft mijn leven in uw handen', zei S. aan het einde van zijn proces.

(Red. De Surinaamse Krant/La Voix Du Nord)

Twee Surinamers gearresteerd op Bahamas in grote drugszaak

In twee afzonderlijke zaken is hoeveelheid marihuana en cocaïne in beslag genomen


Twee Surinamers zijn afgelopen weekend op de Bahamas aangehouden in een grote drugszaak, zo bericht de Bahamas Tibune vandaag, woensdag 22 maart 2017.

De autoriteiten hebben drie mannen gearresteerd nadat drugs ter waarde van meer dan 420.000 dollar in beslag genomen was in twee afzonderlijke zaken.

Volgens de politie vond het eerste incident plaats kort na acht uur zondagochtend plaats na een huiszoeking in een woning in Zuid-Bimini. Toen agenten in de woning kwamen ontdekten ze 191.5 pond marihuana met een straatwaarde van meer dan 191.000 dollar. Een 54-jarige inwoner van Bimini, een van de eilanden van de Bahamas, werd in hechtenis genomen, aldus de politie.

In een tweede incident in Bimini werd een schip gestopt door agenten die aan boord 20 pond vermoedelijk cocaïne aantroffen met een straatwaarde van 225.000 dollar en 10 pond marihuana ter waarde van 10.000 dollar. Twee mannen, 43 en 42, werden gearresteerd en in hechtenis genomen, aldus de politie. De drugs die nu in beslag zijn genomen volgt op een grote drugsvangst in de hoofdstad in februari.

De politie heeft nu negen personen aangehouden, waaronder een Bahamaanse piloot en twee mannen uit Suriname, in verband met de drie grote drugszaken in New Providence en Abaco.

(Red. De Surinaamse Krant/Bahamas Tribune)

Acht landen Caribische regio mogen van CDB 40 miljoen Amerikaanse dollar verdelen voor projecten

Suriname een van de landen die geld ontvangt van Caribische Ontwikkelingsbank

CDB wil met haar Fonds voor Basisbehoeften armoede in regio bestrijden


Suriname mag samen met zeven andere Caribische landen 40 miljoen Amerikaanse dollar van de Caribische Ontwikkelingsbank (CDB) delen. 'Het geld mag gebruikt worden voor projecten voor bijvoorbeeld verbeteren van de toegang tot onderwijs, het treffen van water en sanitaire voorzieningen en het aanleggen van infrastructurele en ontwateringsvoorzieningen. Ook mag het worden geïnvesteerd in het scheppen van inkomsten of ontwikkelingsmogelijkheden in achtergestelde gemeenschappen. De landen zullen samen een eigen inbreng moeten hebben van 6,04 miljoen dollar, aldus onderstaande maandag uitgebracht persbericht van de bank.

Naast Suriname mogen Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, St. Lucia en St. Vincent & The Grenadines uit de middelen putten. Ze komen uit het zogeheten Fonds voor Basisbehoeften (BNTF) van de CDB.

'De deelnemende landen hebben veel gemeen en worstelen met uitdagingen die eigen zijn aan kleine, open economieën', zegt CDB-directeur van projecten Daniel Best.

Het fonds is ook bedoeld om te voorzien in de ontwikkelingsnoden van landen met weinig productie diversiteit en die extra gevoelig zijn voor natuurrampen. Projecten in BNTF-verband zullen vanaf deze maand tot december 2020 worden uitgevoerd.


In de 37-jarige geschiedenis van het fonds zijn 2.750 projecten gefinancierd, die een positieve invloed hadden op de levens van 3 miljoen mensen in achtergestelde posities.

'Dit programma is het belangrijkste middel waarmee de Caribische Ontwikkelingsbank armoede in de regio bestrijdt met voorzieningen in basisinfrastructuur en trainingen om zelfvoorzienend te worden.' 

(Red. De Surinaamse Krant/CDB/de Ware Tijd/Twitter)

CDB announces USD40 mn in funding for poverty reduction in 8 countries
The Caribbean Development Bank (CDB) has announced USD40 million (mn) in funding for poverty reduction in eight countries in the Caribbean Region, through the Basic Needs Trust Fund (BNTF).
The resources will support improved access to quality education; water and sanitation; basic community access and drainage; livelihoods enhancement and human resource development services in low-income and vulnerable communities under the ninth phase of BNTF (BNTF 9). Countries that will benefit are: Belize; the Commonwealth of Dominica; Grenada; the Cooperative Republic of Guyana; Jamaica; Saint Lucia; St. Vincent and the Grenadines; and Suriname.
“The participating countries share many common characteristics and face a number of challenges inherent to small, open economies. BNTF 9 will respond to the development needs of these countries, which face challenges associated with limited diversity in production and extreme vulnerability to natural hazards, which is  now exacerbated by climate change and other external shocks,” said Daniel Best, Director of Projects, CDB.
Initiatives under BNTF 9 will be implemented during the period March 2017 to December 2020. Governments of the eight participating countries will provide total counterpart funding of USD6.04 mn.
BNTF has implemented more than 2,750 sub-projects over the past 37 years, directly impacting the lives of more than 3 mn beneficiaries in poor communities. The programme is CDB’s main vehicle for tackling poverty in the Region, through the provision of basic infrastructure and skills training towards improving the livelihoods of beneficiaries in participating countries.
BNTF projects are implemented through grant financing from the Bank’s Special Development Fund [Unified]. BNTF aligns with CDB’s objective of poverty reduction through inclusive and sustainable economic growth, as articulated in the Bank’s Strategic Plan 2015-2019.
To learn more about BNTF, visit www.caribank.org/bntf.

Ontslagen minister Van Dijk-Silos begrijpt het niet...

'Bij ordening stuit je op belangen van mensen'

- 'Ik vind wat met mij gebeurd is onrechtvaardig'
- 'Ik merk dat mijn opstelling verkeerd wordt geïnterpreteerd'


De gisteren door president Desi Bouterse bedankte ofwel ontslagen minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie kan maar niet bevatten waarom ze weg moet als minister. Het ministerie van Justitie en Politie was dringend aan reorganisatie en ordening toe. Haar aanpak van de afgelopen anderhalf jaar was precies daarom bedoeld. 

'Bij ordening stuit je op belangen van mensen', stelt Van Dijk-Silos vandaag, woensdag 22 maart 2017, in de Times of Suriname. In haar ogen is dat haar fataal geworden. De heilige huisjes lieten het niet over zich heen gaan. Maar, het ministerie en de organen die eromheen draaien, moeten dringend een andere richting op. Daarom werd volgens de oud-bewindsvrouwe ingegrepen. 'De meerderheid was er gelukkig mee', zegt Van Dijk-Silos.

Dat niet alles gedaan kon worden wat gepland was, had vooral ook te maken met het gebrek aan geld. Dat slecht gecommuniceerd werd met onder meer het Hof van Justitie, is volgens Van Dijk-Silos een grote leugen. Toch stellen de rechters in een brief aan president Desiré Bouterse precies dit aan de kaak.

'Ze beschuldigen me van een aantal dingen die niet kloppen. De president wilde dat ik weg moest, maar ik ben het niet eens met wat het Hof stelt. Ik vind wat met mij gebeurd is onrechtvaardig', aldus Van Dijk-Silos.

In de Ware Tijd zegt de ontslagen bewindsvrouwe vandaag: 'Ik verdien het niet om op zo een goedkope en onrechtvaardige wijze aan de kant gezet te worden. Ik ben verontwaardigd. Ik moest waarschijnlijk uit de weg geholpen worden.'

Ze laat vandaag via Starnieuws weten, dat ze het mondelinge ontslag van president Desi Bouterse heeft aanvaard. Zij heeft het staatshoofd aangegeven, dat zij niet zelf ontslag neemt op basis van de brief van het Hof van Justitie.

'Ik merk dat mijn opstelling verkeerd wordt geïnterpreteerd', zegt de gewezen minister. Zij heeft Bouterse gezegd, dat de brief van het Hof van Justitie onjuistheden bevat die zij ontkracht heeft tijdens het onderhoud. 'Ik wacht op de brief van de president waarin hij mij ontslaat.'

Overlast door wit poeder uit schoorsteen Isla-raffinaderij Curaçao

Bewoners omgeving raffinaderij klagen over overlast door poeder


Bij het opstarten van de catcracker is er een hoeveelheid wit poeder via de schoorsteen ontsnapt. Deze hoeveelheid is groter dan normaal gesproken het geval is, zo heeft de Isla-raffinaderij gisteren in een schriftelijke verklaring (zie onderaan) laten weten. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 22 maart 2017.

De overlast werd gisteren veroorzaakt.

De witte poeder wordt gebruikt om versneld benzine te kunnen produceren. Mensen die gedurende een korte periode in aanraking komen met dit witte poeder kunnen oog- of huidirritaties krijgen.http://www.stichtingsmoc.nl/2017/03/nieuw-wereldrecord-vanaf-isla-terrein-kankerverwekkende-uitstoot-absurd/

NIEUW WERELDRECORD VANAF ISLA-TERREIN? KANKERVERWEKKENDE UITSTOOT ABSURD

Het is algemeen bekend dat de Isla en de Curaçaose overheid de mensen onder de Isla-rook minachten en dat al decennialang. Maar toch. Dit jaar zijn er enkele weken van rust geweest omdat er, om wat voor reden dan ook, onderhoud zou worden gepleegd. Naar het schijnt is de Isla nu de zogeheten catcracker aan het opstarten en dat merken de mensen. Op social media, zoals Stop Isla NOW (Facebook), verschijnen diverse foto’s met bezittingen van mensen waarop fijn poeder is neergeslagen. Met dat bijltje hebben we helaas vaker gehakt. SMOC heeft hier dan ook vaker aandacht voor gevraagd omdat deze poeders rijk (kunnen) zijn aan zware metalen in de vorm van fijn stof die je ook inademt. Deze kankerverwekkende uitstoot kan (deels) inzichtelijk worden gemaakt met zogeheten TSP metingen, zoals bijvoorbeeld hieronder blijkt uit jaargemiddelde trends (bron: www.luchtmetingencuracao.org). Helaas lijken we met de uitstoot van deze poeders een nieuw record te kunnen bijschrijven, zoveel blijkt althans uit eerste metingen ter hoogte van Beth Chaim die betrekking hebben op deze week (zie helemaal hieronder). Zo hoog als de uitstoot van TSP (plusminus 2100 µg/m3) hier werd gemeten heeft SMOC nog nooit eerder meegemaakt. Grote kans dus dat we deze week weer een nieuw milieu-record hebben bijgeschreven op Curaçao en daarvoor betalen vooral de bewoners onder de Isla-rook de hoogste prijs: hun gezondheid. Voor SMOC zal dit nooit wennen, maar voor een meerderheid van de Curaçaose politici is dit blijkbaar geen probleem. Hopi tristu.
Pèrdida di katalest durante e proseso di start up di Cat Cracker
Refineria Isla ta informá ku durante e proseso di start up di Cat Cracker despues di un parada programá, awe dia 21 di mart 2017, nos a eksperensia pèrdida di katalest mas ku normal a traves di su skorsten. Esaki a kousa molèster den diferente bario pabou di nos refineria.
Refineria Isla ta pidi su diskulpa sinsero na tur hende ku di un òf otro manera a hañ’é ku katalest na su kas òf negoshi.
Entre tantu Isla a informá instanshanan konserní i tambe a tuma e akshonnan korespondiente pa remediá e situashon.
Katalest ta un puiru fini ku Cat Cracker ta usa pa aselerá e proseso pa produsí gasolin.
Si un persona bini den kontakto ku katalest durante un periodo kortiku esaki por kousa iritashon temporal di wowo i kútis. Ta konosí ku ta solamente den kaso ku un persona keda eksponé na katalest pa un temporada hopi largu e por hasi daño na su salu.
Por limpia e katalest dor di spùit’é ku awa.
Nos ta premirá ku durante dia di awe 21 di mart 2017 lo sigui ku e proseso di start-up di Cat Cracker i e plantanan asosiá teniendo kuenta ku tur e medidanan di prekoushon normal.
Departamentu di Relashon Públiko
Refineria Isla Curaçao B.V.
21 di mart 2017

Advocaat Aqualectra Curaçao: 'Wanbeleid tussen 2010 en 2012 tijdens kabinet-Schotte bij Aqualectra'

'Er was rechtstreekse bemoeienis van politieke bestuurders en hun vertegenwoordigers'


Dat er tussen 2010 en 2012 ten tijde van het kabinet-Schotte bij het water- en energiebedrijf Aqualectra is gebeurd, met rechtstreekse bemoeienis van politieke bestuurders en hun vertegenwoordigers, is ‘als wanbeleid te kwalificeren’.

'In dat verband komen de namen van de heren Gerrit Schotte, Oswald van der Dijs en Werner Wiels het meest voor.' 

Dat stelde de advocaat van Aqualectra gisteren in de mondelinge behandeling van de enquêteprocedure inzake overheids-nv’s, waarin het Hof voornemens is op 2 mei 2017 uitspraak te doen, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 22 maart 2017.

Gearresteerde Curaçaose oud-minister Jamaloodin in Venezuela overgebracht naar Caracas

OM Curaçao tevreden over samenwerking met het OM in Venezuela


Oud-minister van Financiën George Jamaloodin (MFK) die afgelopen vrijdag in Venezuela is aangehouden op verzoek van Justitie op Curaçao, is inmiddels van Valencia overgebracht naar de Venezolaanse hoofdstad Caracas, waar hij spoedig zal worden voorgeleid aan het Hof dat zijn aanhouding heeft gelast. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 22 maart 2017.

Het OM is tevreden over het optreden van de Venezolaanse autoriteiten en de goede samenwerking met het OM te Caracas (zie hieronder).

De aanhouding houdt verband met de verdenking van ambtsdelicten gepleegd door de oud-minister van Financiën.Demissionaire regering Curaçao vraagt Chinese bedrijven GZE/CZR onderzoek te doen naar bouw nieuwe raffinaderij

Onderzoek ook naar nieuwe locatie voor nieuw te bouwen raffinaderij


De demissionaire regering van Hensley Koeiman (MAN) heeft het Chinese staatsbedrijf Guangdong Zhenrong Energy Co Ltd en China Holding Ltd, (CZR) per brief gevraagd onderzoek te doen naar de bouw van een nieuwe raffinaderij op een andere locatie dan de huidige. Dit bericht vanochtend, woensdag 22 maart 2017, het Antilliaans Dagblad.

De kosten van dit onderzoek worden betaald door GZE/GZR, Refineria di Kòrsou (RdK) en de overige overheids-nv’s.

De Chinese bedrijven en de regering zullen ook een ontwikkelingsplan opstellen voor de terreinen van de huidige raffinaderij. Voorwaarde voor al deze plannen is wel dat zowel de regering als de Staten ermee akkoord gaat.

Voorzitter Politiebond: 'Van Dijk-Silos heeft altijd een open oor gehad voor de bond'

'Voor ons maakt het niet uit wie minister wordt, we moeten ons vakbondswerk gewoon kunnen doen'


De voorzitter van de Surinaamse Politie Bond (SPB), Raoul Hellings, zegt in reactie op het ontslag van minister van Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie, dat zij altijd een open oor heeft gehad voor de bond. 'Er is altijd een professionele werkrelatie geweest met de minister. Het is business as usual. We zaten niet altijd op één lijn met de minister, maar de bond had een klankbord. Er was geen persoonlijke vete met de minister. De communicatie was redelijk tot goed te noemen', aldus de bondsvoorzitter vandaag, woensdag 22 maart 2017, in de Ware Tijd.

Hellings hoopt dat het beleid dat was uitgestippeld voor de politieambtenaren door haar opvolger wordt voortgezet.

'Voor ons maakt het niet uit wie de minister wordt. We moeten ons vakbondswerk gewoon kunnen doen.'

President Desi Bouterse heeft gisteren Van Dijk-Silos gevraagd haar portefeuille ter beschikking te stellen. Aanleiding was volgens het kabinet van de president een schrijven van leden van het Hof van Justitie waarin het vertrouwen in de bewindsvrouw werd opgezegd.

Brunswijk (ABOP): 'Ontslag Van Dijk-Silos om belang Bouterse in 8 decemberproces niet in gevaar te brengen'

'Het staatshoofd kan niet op gespannen voet met het Hof van Justitie leven'

Rusland (NPS): 'Wij verwachten nog meer ontslagen, het zal niet bij Van Dijk-Silos blijven' 


'Ik hoop dat president Bouterse alle uitspraken van het Hof van Justitie respecteert.' Woorden vandaag, woensdag 22 maart 2017, in de Ware Tijd, van Ronnie Brunswijk, fractieleider van de ABOP in De Nationale Assemblee, in reactie op het besluit van het staatshoofd om minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie gisteren te vragen haar portefeuille ter beschikking te stellen. 

In een brief aan de president hebben de leden van het Hof van Justitie het vertrouwen in de minister opgezegd.

Volgens Brunswijk is het besluit genomen, om het eigen belang van Bouterse in de 8-decemberzaak niet in gevaar te brengen en kan het staatshoofd niet op gespannen voet met het Hof te leven. 'Toen onze fractie had gevraagd om het besluit om Van Dijk-Silos tot minister te maken in heroverweging te nemen heeft het staatshoofd niet ingestemd.'

Brunswijk zegt, dat Bouterse de minister altijd heeft beschermd. 'Nu laat hij haar vallen.'

Chandrikapersad Santokhi, fractieleider van de VHP, zegt in een reactie, dat er de afgelopen periode veel incidenten zijn geweest met de minister in alle organisaties van het Hof en het Openbaar Ministerie. Hij vindt dat de bewindsvrouwe vaak beledigend en beschuldigend sprak over deze instituten. 'Ze heeft tijdens een persconferentie een publieke aanval geopend op de rechterlijke macht door zich negatief en ondermijnend uit te laten.'

Gregory Rusland, fractieleider van de NPS, zegt dat er telkens wordt uitgekeken naar zondebokken in het systeem. 'Wij verwachten nog meer ontslagen. Het zal niet bij Van Dijk-Silos blijven. Wanneer je zo'n functie bekleedt moet je rekening houden met het beleidsveld. Als een groot deel van het kader het vertrouwen opzegt rest de minister niets anders, dan te bedanken.'

8 Jaar cel geeist tegen 63-jarige zakenman die cocaïnetransport met sleepboot Marian V vanuit Suriname organiseerde

'Marian V naar Suriname gehaald voor reparaties en om sleep af te leveren, niet om coke te halen'


Zakenman Jack G. (63) uit Halsteren hoorde gisteren 8 jaar cel tegen zich eisen als organisator van de mislukte smokkel van 1.075 kilo cocaïne vanuit Suriname met zeesleper Marian V en sportvisbootje De Zeeland. Tegen drie bemanningsleden van zijn gecharterde schip eiste het Openbaar Ministerie (OM) gisterochtend voor de rechtbank in Rotterdam 6 jaar cel (kapitein en stuurman) en 5,5 jaar (kok). Dit bericht de Provinciaal Zeeuwse Courant, PZC, vandaag, woensdag 22 21 maart 2017.

Het Openbaar Ministerie ziet volop bewijs tegen het viertal, waaronder gedetailleerde verklaringen van Filipijnse bemanningsleden over het aan boord halen van de drugs voor de kust van Paramaribo en het overzetten ervan in een vliegende storm op De Zeeland, die 15 januari 2016 met drugs en al aanspoelde op het strand bij Cadzand.

Verfsporen op beide schepen, gebruikte touwen en netten, merkwaardige vaarbewegingen en radarbeelden ondersteunen het bewijs, meent de officier. Daarbij heeft de scheepskok als enige zijn aandeel bekend. Hij moest naar zijn zeggen onder zware druk meedoen.

Jack G. ontkent echter elke betrokkenheid bij de smokkel.Volgens zijn advocaat Henk van Asselt stuurde hij de Marian V slechts naar Suriname voor reparaties en om een sleep af te leveren, niet om coke op te halen. Wat hem betreft heeft de bemanning het transport misschien wel zelf geregeld. Want op veel antwoorden geeft het onderzoek volgens hem geen antwoord. 'Wie leverde de drugs in Suriname, wie heeft de coke gekocht en voor wie was die bestemd? Wie heeft De Zeeland opdracht gegeven de drugs op te gaan halen?'

Van Asselt en de advocaten van de eveneens ontkennende Nederlandse kapitein en stuurman vinden dat vooral de speciaal voor de reis ingehuurde scheepskok uit Den Haag een dubieuze rol speelt. Hij lapt de anderen er volgens hen mogelijk bij om zijn eigen straatje schoon te vegen, terwijl hij in hun ogen misschien wel in opdracht van de drugsfinanciers aan boord is gezet om een oogje in het zeil te houden.

Vorige week hoorden de vier opvarenden van sportvisbootje De Zeeland, onder wie de van oorsprong Klundertse No Surrender-captain Tjeu N., strafeisen van 6 tot 10 jaar tegen zich eisen.

Uit het strafdossier blijkt dat verdachten van beide boten voor en na de smokkel contact met elkaar hebben gehad. Zo ontmoette Jack G. in de garage in Breda van autohandelaar René de K. een mede-eigenaar van sportvisbootje De Zeeland. Dat was drie dagen voordat de Marian V uit Suriname vertrok. Volgens verklaringen in het dossier zou De K. de zakelijke partner zijn van Jack G. in het bedrijf rond de zeesleper, maar G. ontkent dat. De K. is voor zover bekend niet als verdachte gehoord in het onderzoek.

G. was een paar jaar geleden betrokken bij een mislukte deal inzake de aankoop door Suriname van een veerboot voor de verbinding tussen Albina en Frans-Guyana.

Uitspraak over twee weken.

Doekhie (NDP): ‘Belfort wil politiek scoren met dood inheems kind’

‘Belfort is medeplichtig voor de dood van het meisje’

'Deze parlementariër gaat zitten duimen en wachten totdat iemand doodgaat, dan pas gaat hij zijn mond openmaken'


'Politiek willen scoren met de dood van het inheems kind, dat samen met haar zus in het bos was verdwaald.' Zo typeert het NDP-Assembleelid uit Nickerie Rachied Doekhie de kritiek die door de ABOP-parlementariër Edward Belfort wordt geuit aan het adres van - de inmiddels door president Desi Bouterse ontslagen - minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie.

‘Belfort is medeplichtig aan de dood van het meisje’, zegt Doekhie vandaag, woensdag 22 maart 2017, in het Dagblad Suriname. Hij kan het zich niet indenken, dat Belfort, indien hij beweert over kennis en kunde te beschikken, niet eerder zijn mond heeft opengemaakt. ‘Maar neen, deze parlementariër gaat zitten duimen en wachten totdat iemand doodgaat. Dan pas gaat hij zijn mond openmaken.’ 

Doekhie keurt het ten zeerste af dat zijn collega-parlementariër van de oppositie op dergelijke onverantwoorde wijze omgaat met het leed van de nabestaanden. 'Dit is erg onethisch. Belfort gaat voorbij aan de gevoelens van de familie. Als jij het beter wist, waarom heb je niet eerder je mond opengemaakt. Dan kon dat meisje misschien nog gered worden. Nu kom je de Justitieminister de schuld geven van de dood van het meisje. Belfort is volksvertegenwoordiger, hij kon ingrijpen’, aldus Doekhie.

Door Belfort wordt beweerd, dat de zoekactie alleen middels helikopters heeft plaatsgevonden. ‘Dit is niet waar’, weet Doekhie te vertellen. 'Politieambtenaren waren samen met dorpsbewoners ook te voet in het bos. Belfort is medeplichtig aan dit gebeuren. Het probleem is dat Belfort al een hele tijd overhoop zit met de Justitieminister. Precies zo zat hij in het verleden ook overhoop met Chandrikapersad Santokhi en Krishna Mathoera. Alleen, en heel opmerkelijk, nu zit Belfort wel te vreten uit de schoot van Santokhi en Mathoera.’

Twee mannen met kogelwerende vesten met opschrift 'Politie' plegen overval

Weer overval door daders met kogelwerende vesten aan met opschrift 'Politie'


Twee mannen hebben gisteravond een overval gepleegd in de Hans Holbeinstraat in Paramaribo-Noord, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 22 maart 2017, zonder te vermelden wie of wat is of zijn overvallen..... 

De mannen hadden kogelwerende vesten aan met het opschrift 'Politie'. Zij waren in burger gekleed, maar deden zich dus voor als politieagenten.

Starnieuws schrijft verder nog te hebben vernomen, dat Srd 11.000 werd buitgemaakt. De daders zijn vannacht aangehouden in de omgeving van de Magenta-Kanaalbrug.

Een week geleden, 15 maart, werden bewoners van een pand in de Osmiumstraat ook overvallen door mannen die onder andere kogelwerende vesten droegen.

Drie mannen gekleed in grijze en blauwe politie-uniformen met kogelwerende vesten, zouden de overval gepleegd hebben, zo berichtte het Dagblad Suriname donderdag 16 maart. Volgens de aangevers waren twee verdachten gekleed in een grijs politie-uniform en de derde in een blauw politie-uniform. Twee waren gewapend met een vuistvuurwapen en deden zich voor als politieagenten.