donderdag 23 maart 2017

Zaak OM Curaçao tegen George afgedaan

'Geen feitelijke grondslag voor bewering dat OM journalisten betaalt voor naar buiten brengen info' 


Het Gerecht heeft woensdag uitspraak gedaan in de rectificatiezaak tussen het Land Curaçao/Openbaar Ministerie (OM) en Norbert George. De rechter heeft in zijn vonnis overwogen, dat in de pers al uitgebreid aandacht is besteed aan het feit dat de rechter van oordeel was dat er geen feitelijke grondslag is voor George zijn bewering dat het Openbaar Ministerie journalisten betaalt voor het naar buiten brengen van informatie. Dit meldt het OM donderdag 23 maart 2017.

De rechter oordeelt voorts dat vrijwel niemand, althans vrijwel niemand van de mensen die deze kwestie gevolgd hebben en/of openstaan voor objectiviteit, op basis van de gewraakte Facebook-berichten van George nog voor waar zal aannemen dat het Openbaar Ministerie journalisten betaalt 'pa saka informashon'.

Daarnaast overweegt de rechter. dat ook George ter zitting van 7 maart 2017 heeft gezegd dat hij, hoewel hij afgaand op wat hij eerder vernam aanvankelijk anders meende en mocht menen, er inmiddels van uitgaat dat het Openbaar Ministerie geen betalingen doet aan journalisten om nieuws naar buiten te brengen. Daarmee heeft de door het Land/OM gewenste rectificatie volgens de rechter plaatsgevonden en is er geen reden meer de dwangsom te verhogen.

Naar het oordeel van het gerecht heeft het OM gekregen wat het wilde – en wat gerechtvaardigd was – namelijk de door de rechter en inmiddels ook ter zitting door George geuite vaststelling dat er geen grond is aan te nemen dat het Openbaar Ministerie journalisten betaalt om informatie naar buiten te brengen.

Met deze uitspraak acht het Openbaar Ministerie de onjuistheid van de beweringen van George in voldoende mate vastgesteld en gerectificeerd en is deze kwestie daarmee voor het Openbaar Ministerie afgedaan.

'Onze ontwikkeling'; Alphons Levens

Onze ontwikkeling


Vele boterhammen, belegde broodjes,
dranken, halve en hele porties,
uniformen van lagere scholen,
van middelbare en hogere…;
al die schooltassen en paren schoenen,
potloden, pennen, schriften en boeken,
betaalde meesters en juffen,
schoolgebouwen en ˗ bussen…;
het lijkt allemaal voor niets
als je ziet met welk gemak,
en wel decennialang,
zoveel hooggeschoolden in ons land
worden geschorst, ontslagen, bedankt.

Alphons Levens,
22 maart 2017.

Politiebond verliest Kort Geding tegen Staat inzake sporttest

Bond gaat zeer waarschijnlijk in hoger beroep tegen uitspraak

'Vraag of sporttest en rijbewijs als vereiste voor benoeming rechtmatig is, is niet beantwoord'


De Kort Gedingrechter heeft vandaag, donderdag 23 maart 2017, de vordering van de Surinaamse Politiebond (SPB) inzake de sporttest afgewezen. De rechter heeft het verweer van de Staat gegrond verklaard, zo schrijft Starnieuws. 

De bond eiste. dat de sporttest en het in bezit zijn van een rijbewijs als benoembaarheids- of bevorderingsvereiste, moest worden afgeschaft.

Revelino Eijk, woordvoerder van de SPB, zegt in een reactie, dat de rechter geen antwoord gegeven heeft op het inhoudelijke. De materiële verweren zijn niet beoordeeld. 'De bond stelt de vraag of de de sporttest en het hebben van een rijbewijs als benoembaarheidsvereiste rechtmatig zijn of niet. Die vraag staat nog recht overeind', stelt Eijk.

Hij verzekert dat de bond deze zaak niet zal laten voor wat het is. 'We zijn aan het begin van een strijd en die zullen we uitvechten.'

Het bestuur is zich momenteel aan het beraden over de verder te nemen stappen. Eijk zegt dat zodra het bestuur het vonnis in handen heeft en dit heeft doorgenomen er hoger beroep zal worden aangetekend.

Braziliaanse ambassade: 'Geen vlees van bedrijven in onderzoek in Suriname'

'Ambassade van Brazilië spreekt haar vertrouwen uit in de kwaliteit van het nationaal product'

Braziliaanse ambassade wil Suriname en Surinaamse consument geruststellen
De ambassade van Brazilië in Paramaribo informeert de consumenten in Suriname, dat geen van de 21 vleesproducenten die betrokken zijn bij het onderzoek van de Federale Politie in Brazilië betreffende frauduleuze handelingen, vlees of vleesproducten geëxporteerd heeft naar Suriname. Dit bericht de ambassade vandaag, donderdag 23 maart 2016.

Het Ministerie van Landbouw, Veehouderij en Voedselvoorziening van Brazilië geeft de volledige medewerking aan het huidige onderzoek om eventuele tekortkomingen binnen het landbouw en veeteelt controlesysteem te identificeren. De autoriteiten van Brazilië bevestigen, dat alle exporterende fabrieken ten alle tijde beschikbaar zijn voor inspecties door importerende landen en dat deze ook toezicht hebben op de activiteiten van het nationale controlesysteem, één van de meest gerespecteerde in de wereld.

Suriname komt niet voor in lijst van landen die vlees uit Brazilië hebben geïmporteerd, zo blijkt uit dit overzicht van 21 maart van het Braziliaanse ministerie van Landbouw:
Van de 4.837 instellingen die onder het federale toezicht staan zijn slechts 21 betrokken bij onregelmatigheden.

De ambassade van Brazilië spreekt haar vertrouwen uit in de kwaliteit van het nationaal product, dat de goedkeuring heeft van de meest veeleisende markten in de wereld op het gebied van inspectie en controlesystemen.

Het ministerie van Landbouw, Veehouderij en Voedselvoorziening van Brazilië heeft een strenge keuring dienst voor dierlijke producten. De hoge standaard en de excellentie van het keuringsysteem met permanente controle, monitoring en risicobeoordeling opende de deuren voor het Braziliaans vlees naar meer dan 150 landen. In aanvulling op de nationale controles, worden de producten ook onderworpen aan inspecties in hun plaats van bestemming. In 2016 alleen werden 853.000 producten van dierlijke origine uit Brazilië verscheept naar buitenlandse markten en slechts 184 voldeden niet aan de regels volgens de importeurs, in de meeste gevallen door niet sanitaire problemen, zoals de etikettering en de onjuiste invulling van certificaten.

De ambassade van Brazilië in Suriname bevestigt, hierbij dat er geen reden is tot bezorgdheid met betrekking tot de consumptie van vlees en vleesproducten uit Brazilië, aangezien geen van de 21 vleesproducenten aangehaald in het onderzoek van de Federale Politie geexporteerd heeft naar Suriname.

Chargé d’Affaires: 
João André Silva de Oliveira

Ontheven voorlichtingsmedewerksters ministerie van Justitie en Politie nog thuis

Ontheven Ritfeld-Asontoe en Ingrid Corinde hebben nog niets van ministerie vernomen


De twee onlangs ontheven voorlichtingsmedewerksters van het ministerie van Justitie en Politie, hoofdvoorlichtster Martita Ritfeld-Asontoe en medewerksters Ingrid Corinde, kijken uit naar de beslissing die over hen genomen zal worden. Zij werden afgelopen donderdag ontheven uit hun functie door gewezen minister Jennifer van Dijk-Silos, die nu zelf door president Desi Bouterse is ontslagen.

Volgens waarnemend minister Ferdinand Welzijn kan hij hierop nog niet reageren, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 23 maart 2017.

Ritfeld-Asontoe heeft geen commentaar op de ontwikkelingen binnen het ministerie.

Het NDP-Assembleelid Keshopersad Gangaram Panday zegt in een reactie, dat de waarnemend minister een beslissing kan nemen met betrekking tot de ontheffing van de hoofdvoorlichtster en de medewerkster, bijvoorbeeld dat zij terug keren in hun functie. Het is ook mogelijk, dat de waarnemend minister na overleg met de onlangs ontheven medewerksters van Voorlichting een passende functie voor hen kan creëren. 'Tot op dit moment is er hieromtrent nog geen beslissing genomen', zegt Gangaram Panday.

De minister moet nog geïnformeerd worden over de stand van zaken op het ministerie. Minister Welzijn is een politiefunctionaris geweest, dus volgens Gangaram Panday is hij bekend met het reilen en zeilen binnen het korps en het ministerie.

RGB-bewindsvrouwe trekt twee twijfelachtige houtconcessies in

Concessies, groot 18.000 hectare, paar dagen voor aftreden bewindsman Relyveld afgegeven


Minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft twee houtconcessies ingetrokken die op twijfelachtige gronden zijn uitgegeven door haar voorganger. Het gaat om concessies van samen 18.000 hectare groot van Suriwood Lumber Company die op 27 januari, enkele dagen voor zijn aftreden, werd uitgegeven door toenmalig minister Steven Relyveld. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 23 maart 2017.

De op 25 oktober vorig jaar opgerichte Suriwood Lumber Company diende op 7 december een concessieaanvraag in, die op 18 januari dit jaar werd gewijzigd. Relyveld verstrekte de concessie ongeveer tien dagen later.

In de beschikking waarmee ze de concessie intrekt, steltt minister Samsoedien dat is gebleken dat het bedrijf niet aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een houtkapconcesssie. Ook zijn er aanwijzingen, dat medewerkers van Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) de bedrijfsplannen hebben geschreven voor bedrijven die kort voor het aftreden van minister Relyveld aan een concessie zijn gekomen.

De Ware Tijd heeft de hand weten te leggen op kwitanties voor forse bedragen die drie bedrijven bij de kassa van de SBB hebben gestort. Tong Seng Woods betaalde op 17 januari dit jaar Srd 112.950 voor 'bosbedrijfsplannen'. Ene Khoesial betaalde op 26 januari 3.000 Amerikaanse dollar voor 'bedrijfsplan van April International NV'. Marian Z. stortte op 25 januari Srd 56.625 onder de omschrijving 'betaling bedrijfsplan'.

Op 19 januari kreeg Tong Seng Woods NV houtconcessies van respectievelijk 23.000 en 36.000 hectare in Sipaliwini. Suriwood Lumber Company kreeg op 27 januari een concessie van 18.000 hectare. Op 27 januari werden aan April International twee concessies in Sipaliwini toegewezen van respectievelijk 8.000 en 10.000 hectare.

Gajadien (VP): ‘President bezig met stuivertje verwisselen’

'Terwijl een ieder zich richt op Parmessar en EBS gaat vernietigend beleid van president normaal door'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vindt dat de hele kwestie rond de NV Energie Bedrijven Suriname (NV EBS) als een afleidingsmanoeuvre kan worden beschouwd. 'Het ontheffen, schorsen en weer benoemen of herstellen van personen, is een kwestie van stuivertje verwisselen. De president is bezig met stuivertje verwisselen bij de EBS. Zogenaamd puru deng mang, dan poti deng sem mang baka. Terwijl een ieder zich richt op deze zaken, gaat het vernietigend beleid van de president normaal door', zegt Gajadien vandaag, 23 maart 2017, in het Dagblad Suriname. 

De schorsing van algemeen directeur Rabin Parmessar van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) werd gisteren door president Desi Bouterse weer teruggedraaid, op grond van het feit dat de aandeelhouder niet gekend is bij het nemen van dit besluit.

Aan president-commissaris Patrick Peneux en de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) is gevraagd om hun portefeuille ter beschikking te stellen en die hebben aan dat verzoek gehoor gegeven.

Andy Rusland, die in mei 2012 benoemd was als president-commissaris van het staatsenergiebedrijf, gaat deze positie weer innemen.

Maar, er is nog steeds een onderzoek gaande naar corruptieschandalen die in die periode aan het licht zijn gekomen.

Gajadien zegt dat dit gedrag ervoor zorgt, dat zaken die jarenlang misgaan binnen het staatsbedrijf, niet adequaat worden aangepakt. Hij vermoedt dat het besluit van het staatshoofd te maken heeft met belangenverstrengeling. 'Het feit dat de president het schorsingsbesluit van Parmessar terugdraait zegt de samenleving niets, omdat de al jaren gevraagde transparantie en duidelijkheid niet naar boven zijn gekomen. Dit is typisch hoe de regeringen Bouterse vanaf hun aantreden in 2010 te werk zijn gegaan bij de EBS', aldus Gajadien.

Gajadien verwijst naar het corruptieschandaal waarbij de Nederlandse ondernemer Dick van Kanten, oprichter en directeur van Greenland Development NV, betrokken is. Greenland is het bedrijf dat in opdracht van ex-directielid Willy Duiker een noodstroomaggregaat en twee mobiele noodstroominstallaties voor enkele miljoenen euro’s moest aanleveren. De goederen zijn volgens Gajadien na betaling tot de dag van vandaag niet aan het energiebedrijf geleverd. 'Deze zaak is ook niet verder onderzocht door de huidige directie. Al deze onduidelijkheden maken dat de president in het parlement zal moeten komen verantwoorden waarom hij weer gekozen heeft voor dit oud RvC-team. Vermoedelijk is er sprake van belangenverstrengeling', aldus Gajadien.

Gajadien voert aan, dat hij niet veel verwacht van de Raad van Commissarissen onder leiding van Rusland. 'Ook Parmessar heeft de misstanden binnen het bedrijf niet willen aanpakken, waardoor ik niets van de nieuwe RvC hoef te verwachten', stelt hij. Volgens de parlementariër is een powerplay-situatie bij het staatsbedrijf ontstaan waar familieleden van de president zich hebben gemengd in deze kwestie om het besluit van de RvC terug te draaien. 'Dat geeft alleen maar aan wat voor belangenverstrengeling rondom de EBS plaatsvindt', aldus Gajadien.

Rusland was minister van Financiën en het intussen opgedoekte ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. Hij was president-commissaris van de EBS in de periode waarin ook onregelmatigheden zouden zijn gepleegd. De CLAD (Centrale Landsaccountantsdienst) heeft vastgesteld, dat de formele goedkeuring door de voorzitter van de Raad van Commissarissen voor beide leveringscontracten aan Greenland voor meer dan een miljoen Srd heeft plaatsgevonden, nadat deze waren ondertekend door toenmalig algemeen directeur Vaseur en financieel directeur Duiker. De formele goedkeuring van de aanschaf van een mobiele noodstroominstallatie en een noodstroomaggregaat vond door Rusland plaats op 4 december 2012, na de ondertekening van het leveringscontract van 12 november 2012. Hetzelfde geldt voor het leveringscontract dat op 14 februari 2013 is ondertekend. Rusland als voorzitter van de Raad van Commissarissen gaf de goedkeuring op 18 februari 2013. Voor de levering van twee mobiele noodstroominstallaties heeft de CLAD slechts één offerte ontvangen, alleen die van Greenland Development NV. Bij de keuze voor levering van de twee mobiele noodstroominstallaties zijn volgens de CLAD geen bedrijfseconomische afweging gemaakt.

De Nederlandse ondernemer was in september 2015 door de afdeling Fraude van de politie aangehouden en in verzekering gesteld. Enkele dagen later werd hij echter weer in vrijheid gesteld. Er loopt nog een strafzaak tegen hem. De krant begrijpt van bronnen, dat Van Kanten zich in veiligheid heeft gebracht door naar het buitenland te verdwijnen.

Lichaam in Surinamerivier gevallen Taiwanese kapitein (67) vissersboot geborgen

Man glijdt uit op loopplank van boot naar steigervisbedrijf Cevishas en valt in rivier


Het Korps Politie Suriname laat vandaag, donderdag 23 maart 2017, via haar afdeling Public Relations weten, dat het lichaam van de Taiwanese kapitein Tsai Chun Jin (67) van een vissersboot gisteren uit de Surinamerivier is opgevist. 

De man raakte maandag 20 maart te water bij de steiger van het visbedrijf Cevihas aan de Vangbalstraat in Paramaribo.

Tsai Chun Jin liep over een loopplank van de vissersboot naar de steiger en gleed uit. Hij viel in de rivier en verdween. Na de melding van een verdrinking ging de politie van Livorno naar de locatie.

De Maritieme Politie werd ingeschakeld en zette een zoekactie in. Het lichaam werd door de Maritieme Politie ter hoogte van het bedrijf Kuldipsingh gezien en begeleid naar de steiger van Marina Doerga.

Het lijk is na overleg met het Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.

Terugkeer Parmessar als directeur 'schokkend' voor werknemers EBS

Voorzitter Geerlings van bond bij EBS: 'Ik wacht af of hij al dan niet met zelfde attitude doorgaat'


Steve Geerlings, voorzitter van de Bond bij de NV Energie Bedrijven Suriname, zegt vandaag, donderdag 23 maart 2017, in het Dagblad Suriname, dat de bond bij de vertegenwoordiger van de aandeelhouder haar zegje heeft gedaan over het functioneren van algemeen directeur Rabin Parmessar. Er is gesproken over zaken die binnen het bedrijf niet goed lopen. Maar, hij geeft wel aan dat buiten de verwachting om vernomen werd dat de geschorste algemeen directeur zijn post weer mag innemen. 

'Men heeft het aangehoord. Zij waren van de klachten niet op de hoogte. Er is ons gezegd dat wij van hen zullen horen. Ik kom vervolgens naar mijn plaats toe en zie het bericht in de media', aldus de voorzitter.

Dit bericht is volgens Geerlings heel schokkend overgekomen op de werknemers. 'Die bellen mij constant, omdat de werkrelatie met de werknemers vertroebeld is. Ik denk dat wat bij het kabinet is aangekaart, misschien ertoe heeft geleid dat men tot meneer Parmessar heeft gesproken. Hij zal misschien op de punten letten, vandaar dat hij nog een kans zou hebben gehad', stelt Geerlings.

Het is totaal niet duidelijk waarom de president van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de EBS is bedankt. De RvC werd volgens bronnen van de krant als reden voor het bedanken meegegeven dat zij eerst met de aandeelhouder moest terugkoppelen alvorens de schorsing van de directeur in te zetten. Dit, terwijl de minister van Natuurlijke Hulpbronnen duidelijk was over het recht van de Raad om de directeur te schorsen.

Geerlings wenst zich niet uit te laten over dit soort politieke zaken. Naar zijn oordeel is er voldoende aangekaart. Hij wenst nog niet te praten over een mogelijke verbetering in de werkrelatie met de algemeen directeur. Hij kent de verhalen van drie/vier weken rust na dit soort van onstuimige situaties, waarna de problemen zich herhalen. 'Ik wacht af of hij al dan niet met dezelfde attitude doorgaat.'

Onderzoek ontsnappingszaak Palm vordert

Na ontsnapping zou door Nederland gezochte Palm zijn opgepikt door op naam broer gehuurde auto


Het onderzoek in de ontvluchtingszaak van de crimineel Gerel Palm vordert. De politie heeft weten te achterhalen dat Palm na zijn ontsnapping werd opgepikt door een auto die was gehuurd op naam van een jongere broer. Dit bevestigt althans een ingewijde vandaag, donderdag 23 maart 2017, in de Ware Tijd, maar is niet officieel bevestigd door het Korps Politie Suriname. Die zogenoemde 'ingewijde' verwacht spoedig aanhoudingen. 

Palm ontvluchtte op 12 maart uit de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID), nadat hij een penitentiaire ambtenaar had ontwapend. Hoe hij aan het wapen komt, is nog niet duidelijk. Hij stapte in een gereedstaande auto. De bestuurder maakte kort daarna een aanrijding in de omgeving Flora en de crimineel stapte in een ander voertuig om verder te vluchten. Ook of en zo ja van wie de verdachte hulp kreeg binnen de inrichting, is nog onduidelijk. Volgens penitentiaire ambtenaren is het namelijk onmogelijk om uit PID te ontvluchten, zonder hulp van het personeel, omdat het de best beveiligde detentie inrichting in Suriname is.

Behalve de politie stelt de leiding van de gevangenis een intern onderzoek in om erachter te komen of het personeel hand- en spandiensten heeft verricht bij de ontvluchting. Gevangenisdirecteur Aniel Ramadhin heeft verzekerd dat er harde maatregelen zullen worden getroffen, indien uit het onderzoek blijkt dat korpsleden aan de ontvluchting hebben meegewerkt.

De 34-jarige vuurwapengevaarlijke verdachte was aangehouden voor poging tot moord of poging tot doodslag en overtreding van de vuurwapenwet. Palm bezit de Nederlandse nationaliteit en zou worden uitgeleverd aan Nederland vanwege strafbare feiten daar.

In Nederland was hij betrokken bij een mislukte liquidatie. De twee slachtoffers van de liquidatiepoging, Rotterdammers van 28 en 35 jaar van Antilliaanse afkomst, werden zaterdag 10 december even voor middernacht op de Middenweg in Noordeloos, ten zuidwesten van Vianen, beschoten. De twee zijn bekenden van de politie. Ze werden ernstig gewond gevonden langs de provinciale weg N214 tussen Noordeloos en Hoornaar.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Minister Welzijn neemt tijdelijk het roer op Justitie en Politie over

Formele overdracht van ministerie van Van Dijk-Silos in handen van Welzijn


De scheidende minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, heeft vandaag, 23 maart 2017, het beheer over het ministerie tijdelijk aan Ferdinand Welzijn, minister van Handel en Industrie en Toerisme, overgedragen (zie foto - Bron: ministerie van Justitie en Politie). De ondertekening van het protocol van overdracht vond in bijzijn van de directeur van Justitie en Politie, Humphrey Tjin Liep Shie, plaats, zo bericht de afdeling Voorlichting en Communicatie van het ministerie.

Na de protocollaire ondertekening overhandigde Van Dijk-Silos het huidig organogram, het conceptbeleidsplan 2016-2020 van het ministerie, de begroting van het dienstjaar 2016 en het document van realisatie van de dienstonderdelen aan minister Welzijn.

Sinds 12 augustus 2015 lag het beheer van het ministerie in handen van Van-Dijk-Silos. Vanaf vandaag zal Minister Welzijn waarnemen totdat er een nieuwe minister wordt benoemd.

St. Maarten's Carnival Coca Cola blikjes nu in 's werelds grootste collectie Coca Cola-blikjes in Italië

Davide Andreani heeft nu Carnival Coca Cola blikjes van Sint Maarten in zijn unieke collectie

(Bron foto: Daiy Herald)

St. Maarten's Carnival Coca Cola blikjes hebben nu hun weg gevonden naar de collectie van Davide Andreani, de Guinness World Record-houder met de grootste collectie Coca Cola-blikjes. 

St. Maarten's Coca Cola-blikjes zijn het initiatief van de lokale drankdistributeur CC1. 2017 Is het tweede jaar dat de blikjes zijn geproduceerd voor het St. Maarten Carnaval en de tweede keer dat CC1 blikjes heeft gestuurd naar Andreani, zo bericht vandaag, donderdag 23 maart 2017, de Daily Herald op het eiland.

De Italiaan Andreani, 37, kreeg zijn eerste Coca Cola-blikje in 1982, toen hij vijf jaar jong was, een gebeurtenis die de aftrap werd voor een levenslange obsessie met de frisdrank. Andreani begon al snel met het verzamelen van de blikjes en zijn vader bracht vaak bijzondere ontwerpen mee van zijn Europese zakenreizen.

Bij de laatste telling, bevestigd op 14 augustus 2013, had de Coca Cola liefhebber Andreani een record van 10.558 unieke single-brand blikjes uit 87 landen, en dat was een nieuw Guinness World Record voor de grootste collectie frisdrankblikjes van hetzelfde merk.

Alle blikjes in de collectie van Andreani zijn geleegd door een gaatje in de bodem. Als ze ongeopend en dus vol in de collectie zouden worden opgenomen, dan bestond het risico dat ze konden oxideren of zelfs exploderen.

Met behulp van zijn website, waarop rariteiten in zijn collectie te zien zijn en die hem helpt met de handel in zeldzame Coca Cola blikjes, zoekt Andreani de hele wereld af naar blikjes die slechts gedurende een beperkte tijd in een winkel stonden of soms zelfs nooit zijn vrijgegeven aan het publiek. Dit is ook hoe hij de St. Maarten's Coca Cola blikjes voor carnaval vond en verzocht CC1 hem een paar exemplaren te sturen.(Red. De Surinaamse Krant/Daily Herald)

Maradona waarschuwt kiezers in Ecuador: 'Wordt geen tweede Argentinië'

'De rechtse kandidaat Guillermo Lasso kan Ecuador storten in een neoliberale puinhoop'


'Hij (Lenin Moreno) probeert de president van een Ecuador te worden dat niet het pad wil op gaan van Argentinië', aldus Maradona. De Argentijnse voetballegende Diego Maradona heeft Ecuadoriaanse kiezers woensdag aangemoedigd om de linkse presidentskandidaat Lenin Moreno ondersteunen en waarschuwt dat de rechtse kandidaat Guillermo Lasso Ecuador kan storten in een neoliberale puinhoop, net als zijn eigen Argentinië onder Mauricio Macri. Dit schrijft TeleSUR vandaag, donderdag 23 maart 2017.

Maradona bracht de boodschap in een Twitter-video. 'Ik wil een warme groet richten aan de Ecuadoranen,  aan mijn vriend (president Rafael) Correa en natuurlijk Lenin Moreno, die probeert de president van Ecuador te worden en niet het pad van Argentinië wenst te volgen', zei hij. 'Ik vertel mijn Ecuadoraanse vrienden: Lenin Moreno is de grote kans die we hebben. als je iets anders denkt, kijk dan naar de televisie en kijk naar de stakingen en betogingen in Argentinië en Brazilië, waar het leek alsof ze niet konden vallen.'


In 2015 kozen Argentijnse kiezers de rechtse Mauricio Macri als president, daarmee inluidend een periode van neoliberale bezuinigingen, die progressieve winsten, gemaakt door de voormalige presidente Cristina Fernandez en Nestor Kirchner, terugdraaide. Macri, campagne voerend tegen 'de grote regering', heeft sindsdien beleid doorgevoerd gericht op het snijden in- en privatiseren van sociale programma's, net als wat Lasso in Ecuador voorstelt.

Brazilië kende een soortgelijk lot. In 2016, in wat velen een parlementaire coup noemden, werd president Dilma Rousseff afgezet, om plaats te maken voor Michel Temer, die onmiddellijk neoliberale bezuinigingen doorvoerde.

Temer heeft tientallen door Rousseff ingevoerde beleidspunten in het voordeel van vrouwen, arbeiders en zware en inheemse gemeenschappen teruggedraaid.

Vorige maand riep de voetbalsuperster op tot 'georganiseerd verzet' tegen de neoliberale regering-Macri. 'Ieder van ons samen verenigd, moet terug naar wat we ooit hadden - dat is de slogan die we moeten hebben. We kunnen hem niet ons verder laten verdelen', zei Maradona in een openbare video vrijgegeven op 25 februari.(Red. De Surinaamse Krant/TeleSUR/Twitter)

Venezolaanse president Maduro roept bevolking op voor groots protest tegen de VS

'Ik roep op tot de vereniging van mensen om te protesteren tegen een ​​interventie van het land'


De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft opgeroepen voor een grootse mobilisatie voor komende zondag ter verdediging van het land en om afkeuring uit te spreken over de storende pretenties van de Verenigde Staten in samenspanning met rechtse oppositiegroepen. De president deed zijn oproep tijdens een bijeenkomst van de Raad van Ministers in het Miraflores-paleis, in de hoofdstad, aldus het persagentschap Prensa Latina op Cuba vandaag, donderdag 23 maart 2017.

'23 Jaar na het vertrek van commandant Hugo Chavez uit Yare-gevangenis, roep ik op tot een mobilisatie ter verdediging van het land en de nationale soevereiniteit. Ik roep op tot de vereniging van mensen om te protesteren tegen een ​​interventie van het land', zei Maduro gisteren.

In zijn toespraak, uitgezonden door Venezolana de Televisión, herinnerde het staatshoofd van het Zuid-Amerikaanse land iedereen er aan dat 'Venezuela een soeverein land is en de meest democratische Grondwet uit de hele wereldgeschiedenis heeft'.

Sinds enkele dagen zijn de betrekkingen tussen de Bolivariaanse regering en de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), Luis Almagro, gespannen. Hij riep op tot de toepassing van het Inter-Amerikaans Democratisch Handvest tegen Caracas, en dat heeft geleid tot sterke protesten bij verschillende sociale bewegingen en populaire groepen op het continent, uit solidariteit met Venezuela.

Op zijn beurt en in overeenstemming met de interventionistische voorstellen van Almagro, blijven sommige delen binnen het meest reactionaire Venezolaanse rechtse politieke spectrum steun zoeken in Washington om te proberen de Bolivariaanse regering, democratisch verkozen in 2013, omver te werpen.


(Red. De Surinaamse Krant/Prensa Latina)

Venezuela vindt Amerikaanse legeruniformen in paramilitair kamp aan grens met Colombia

Vondst uniformen zou bevestigen, dat het leger van de VS rechtse paramilitaire traint  


Het Venezolaanse Bolivariaanse leger ontmantelde dinsdag een rechts paramilitair kamp in de buurt van de Colombiaanse grens en ontdekte daar onder andere Amerikaanse legeruniformen (zie foto - Bron: Reuters), zo bericht TeleSUR vandaag, donderdag 23 maart 2017. De FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) ontdekte ook gestolen Venezolaanse militaire uniformen en kleding van het Colombiaanse leger. 'We vorderen met het onderzoek', zei Tachira gouverneur Jose Gregorio Vielma Mora op een persconferentie, aldus HispanTV.


'We vonden een boekhouding met een lijst van slachtoffers van afpersing op de locatie.' Rechtse Colombiaanse paramilitairen zijn verantwoordelijk voor de dood van tienduizenden Colombianen sinds de jaren 1950. Meestal zijn hun acties gericht op boeren, inheemsen, Afro-Colombianen, mensenrechtenactivisten en zij die sympathiek staan tegenover linkse guerrillabewegingen in Colombia en de Bolivariaanse revolutie in Venezuela.

Tachira - waar het paramilitaire kamp werd ontdekt - is ook de regio waar de FANB in december een grote hoeveelheid bolivars, de valuta van het land, vond die werden opgepot in een poging om de economie te saboteren en enorme winsten te maken. De ontdekking van het paramilitaire kamp door de FANB onderbouwt beweringen, dat het leger van de Verenigde Staten rechtse paramilitairen aan het trainen is terreur te verspreiden in de regio.

De Venezolaanse president Nicolas Maduro hekelde dinsdag de Amerikaanse plannen om samen te werken met rechtse politici in de regio om Venezuela te destabiliseren. De socialistische leider veroordeelde ook pogingen van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) om het lidmaatschap van het land op te schorten.

'Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft al haar ambassadeurs in de wereld geactiveerd, met name in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, om een ​​politieke, diplomatieke en wereldwijde interventie in Venezuela te ondersteunen', aldus Maduro tijdens een bijeenkomst van het kabinet, eraan toevoegend, dat Washington tracht om van Venezuela een 'soort kolonie' te maken geregeerd van buiten Venezuela door rijke Amerikaanse elites, zo bericht HispanTV.

OAS-secretaris-generaal Luis Almagro heeft opgeroepen tot de schorsing van Venezuela uit de multinationale organisatie vanwege vermeende 'schendingen van mensenrechten'. Almagro, een oude vijand van de Bolivariaanse Revolutie, werkt openlijk met de rechtse oppositie van Venezuela om een ​​verandering van regime te eisen, terwijl hij afgelopen maandag nog gastheer was van een persconferentie met bekende oppositieleiders.

#VIDEOExclusivo| el campamento paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia estaba ubicado en una zona montañosa del sector la POPA del municipio Ayacucho del estado Táchira frontera con el Norte de Santander. Tres días duró el operativo de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela y se desarrolló el lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de este mes. En el lugar se consiguieron uniformes militares de los ejércitos de Colombia, Venezuela y Estados Unidos así como también cuadernos de contabilidad donde llevaban la lista de extorsiones, compra y venta de combustible, armas. Aunque el gobierno colombiano ha negado en reiteradas oportunidades la existencia de grupos paramilitares, en las insignias de los uniformes se lee frente Autodefensas Gaitianas de Colombia del Norte de Santander. Entre 9 y 12 paramilitares resultaron muertos y dos sargentos venezolanos en la pierna derecha. En las imágenes podemos ver a uno de los militares venezolanos heridos. Hasta los momentos el gobierno de Colombia no se ha pronunciado.
A post shared by Madelein Garcia (@madeleintelesur) on

(Red. De Surinaamse Krant/TeleSUE/HispanTV/Twitter/Instagram)

Minister Gibson van Financiën Sint Maarten: 'President CBCS Tromp heeft recht in beroep te gaan'

Regering Sint Maarten verstrekt geen verklaring van geen bezwaar

Tromp zou niet goed door veiligheidsonderzoek Sint Maarten zijn gekomen


CBCS-president Emsley Tromp (Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten) is, in tegenstelling tot de twee andere directeuren Jerry Hasselmeyer en Alberto Romero, niet goed door het Sint Maartense veiligheidsonderzoek gekomen. Reden voor de regering in Philipsburg te besluiten Tromp geen ‘verklaring van geen bezwaar’ te verstrekken. 

Dit is bekendgemaakt door minister van Financiën Richard Gibson van Sint Maarten, die er meteen aan toevoegt. dat Tromp nog het volle recht heeft in beroep te gaan, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 23 maart 2017.

Gibson verwijst naar het veiligheidsonderzoek door de Veiligheidsdienst Sint Maarten (VDSM). Op welke gronden de president van de Centrale Bank niet zonder kleerscheuren uit de screening is gekomen, maakte Gibson niet bekend.

De Daily Herald op Sint Maarten berichtte gisteren het volgende:WILLEMSTAD/PHILIPSBURG--Suspended President of the Central Bank of Curacao and St. Maarten Emsley Tromp has not passed the security screening required by law for persons holding confidential positions in Government and government-related entities.  
  Finance Minister Richard Gibson Sr. announced the result of the screening in the Council of Ministers Press Briefing on Wednesday. While the law stipulates the embattled Central Bank cannot serve the post due to the results, he does have the possibility to challenge the situation in Court. Should Tromp take this route, filling the president's seat will continue to be in limbo until a final decision is rendered by the Court.
  The screening was conducted by the National Security Service of St. Maarten VDSM on the request of Gibson Sr. A similar screening is also on the way by the Security Service of Curacao VDC. The minister does not expect that screening to turn up a different result in relation to Tromp.
  Tromp is under investigation since late last year for tax evasion among other charges levied by the Prosecutor's Office. He has been on non-active duty for several months now. The operations of the Central Bank have been in the hands of a deputy bank president since that time.
  The Central Bank is now faced with quandary related to its top management. The other managing directors have passed the screening, but they are both to retire this year; one at mid-year and the other at the end of the year. This means the process to fill these two positions must start soon.
  The screening of the three top Central Bank officials was conducted after it was discovered that they never underwent the required process, said Gibson Sr. 

MFK-leider Schotte op Curacao adviseert ontslagen Insel Air-personeel juridische bijstand te zoeken

'Met financiering van 33 miljoen zou behoud arbeidsplaatsen gegarandeerd worden' 

(Bron foto: Schotte/Facebook)
'Dat was een leugen van de regering'


Dat het overbruggingskrediet van 33 miljoen van de Curaçaose overheid gepaard ging met de garantie dat er geen arbeidsplaatsen verloren zouden gaan bij Insel Air, klopt niet. Dat zegt deputy ceo Juni Sluis in reactie op uitlatingen van MFK-leider Gerrit Schotte op Facebook (zie hierna). Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 23 maart 2017.

Schotte richt zich op Facebook onder meer tot de 250 personeelsleden van Insel Air International op Curaçao die bericht hebben gekregen dat zij zijn ontslagen. Gisteren had de MFK-fractie overleg met een delegatie van de Insel-medewerkers.

In de videoboodschap op Facebook adviseert Schotte de ontslagen personeelsleden om ‘als collectief juridische bijstand te zoeken’. 'Teken niets en organiseer je', luidt zijn advies. 'Met de financiering van 33 miljoen zou het behoud van alle arbeidsplaatsen gegarandeerd worden. Dat was een leugen van de regering.'


Minister Hoefdraad werkt aan 'een overzicht van de economie'

Pas met goed beeld van economie kan gesproken worden over aanpassing salarissen ambtenaren

- Hoefdraad verwacht vanaf 3e kwartaal positieve kentering in economie
- Nog twee verschilpunten met IMF: energieprijs en brandstofheffing


Minister Gillmore Hoefdraad is bezig om een overzicht te maken van de economie. De cijfers van het eerste kwartaal worden bijeengebracht, zodat er een goed beeld is van de ontvangsten, uitgaven, betalingsbalans. Binnen twee tot drie weken zijn de projecties rond. Hij kan dan pas een advies geven over aanpassing van salarissen van de ambtenaren, zo schrijft Starnieuws vandaag, donderdag 23 maart 2017.

Vanaf het derde kwartaal van dit jaar verwacht Hoefdraad een positieve kentering in de economie. In gesprek met de staatsradiozender SRS en Starnieuws zegt de minister, dat beloofd was aan de gepensioneerde ambtenaren om met terugwerkende kracht de Srd 100 die per maand wordt gegeven, uit te keren. Aan de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst is meegedeeld dat het bedrag van Srd 1000 zal worden betaald, maar nog niet dit kwartaal. De belastingmiddelen zijn in het eerste drie maanden altijd minder. Volgend kwartaal ziet dat er beter uit.

Wat de uitvoering van het herwaarderingsprogramma van de onderwijsbonden betreft, is er een model besproken met de president, vicepresident, de onderwijsminister en twee raadsadviseurs. Dit wordt nog besproken met de bonden. Volgens de bewindsman is het een werkbaar model waarover vandaag mededelingen gedaan zullen worden aan de onderwijsbonden.

Wat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) betreft, zegt Hoefdraad dat er twee verschilpunten zijn. Het gaat om de energieprijs en de brandstofbelasting. 'Wij blijven praten met het IMF', aldus de minister. Intussen wordt er ondanks de crisis geïnvesteerd in infrastructuur en landbouw. Er is dialoog hierover met de private sector, zegt Hoefdraad. De begroting is decennialang gericht op de sociale sector, niet alles kan in één keer worden omgegooid, aldus de minister.

NH-minister Dodson twijfelt niet aan zijn positie na kwestie Parmessar/EBS

Bewindsman staat nog steeds achter zijn beslissing om de Raad van Commissarissen te steunen

Nieuwe president-commissaris Andy Rusland: 'Rust moet snel terugkeren binnen EBS'


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen vindt niet dat zijn positie wankel is geworden nu Rabin Parmessar terug is als algemeen directeur van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS). Hij vindt ook niet dat hij voorbarig is geweest met zijn ondersteuning van de Raad van Commissarissen die Parmessar had geschorst had, zo bericht Starnieuws vanochtend, donderdag 23 maart 2017.

Dodson zei gisteren in gesprek met journalisten, dat de Raad van Commissarissen statutaire bevoegdheden heeft en daarnaar heeft gehandeld. De minister is op de hoogte van perikelen die spelen in het bedrijf. Op grond daarvan heeft hij zich geschaard achter het standpunt van de Raad en staat er nog steeds achter.

Of zijn opstelling nog gevolgen gaat hebben - gelet op het feit dat hij en president Desi Bouterse in dezen lijnrecht tegenover elkaar staan en een regering altijd 'met een mond' moet spreken - is nog niet duidelijk.

De beweegredenen heeft Dodson toegelicht in een onderhoud met de president. Uiteindelijk is het de president die, nadat hij alle zaken op een rijtje heeft gezet, de beslissingen neemt. Dat is volgens Dodson het voorrecht van de president als aandeelhouder namens de Staat.

De rust bij staatsbedrijf NV EBS moet zo snel mogelijk terugkeren. Dit is de belangrijkste instructie die Andy Rusland, die opnieuw benoemd is als president-commissaris, heeft meegekregen van de aandeelhouder.

Rusland zegt, dat hij direct na zijn installatie gisteren een eerste raadsvergadering heeft gehouden. De Raad van Commissarissen heeft vandaag een onderhoud met de directie om de actuele zaken door te nemen.

De nieuwe Raad zal op basis van het beleid van de regering toezicht houden op het bedrijf. De bevoegdheden zijn duidelijk verwoord in de statuten, maar volgens Rusland zijn er ook ongeschreven normen. Hij wilde niet diep ingaan op zaken, aangezien de Raad net is aangetreden.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Winkeliers vrezen verlies door importverbod op Braziliaans vlees

Importeurs hadden zelf besloten voorlopig geen vleeswaren uit Brazilië te importeren


Winkeliers in Suriname vrezen dat zij door het vleesschandaal in Brazilië, dat vorige week aan het licht kwam, verlies zullen lijden. Verwacht wordt dat consumenten Braziliaanse vleeswaren die nu in de winkels liggen niet meer of veel minder zullen kopen. Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme (HI en T) heeft burgers opgeroepen voorzichtig te zijn met vleesproducten uit Brazilië en ze liever te mijden, totdat tests zullen hebben uitgewezen dat wat de afgelopen periode is geïmporteerd veilig is voor consumptie. De autoriteiten hebben voorlopig alle vleesimport vanuit het buurland gestopt. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, donderdag 23 maart 2017.

'De Surinaamse consumenten zijn bewuster geworden. Wij hebben opgemerkt dat zodra er zich in het buitenland problemen voordoen met een bepaald product de verkoop hier ook direct omlaag gaat.' Dit zegt Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW) in een reactie.

Ook nu wordt verwacht dat door het schandaal in Brazilië de verkoop van vleeswaren uit dat land zal afnemen. Waar Hasnoe vreest voor financieel nadeel voor winkeliers is hij aan de andere kant blij met het vleesschandaal. Dit zou de regering er misschien eindelijk toe bewegen meer te doen zodat de nationale vleesproductie, zeker in de kipsector, wordt opgevoerd.

'We weten al lang dat sommige van de producten die worden ingevoerd en verkocht niet gezond of helemaal veilig zijn.'

De VSW heeft ook contact opgenomen met het ministerie van HI en T over deze kwestie. Importeurs hebben op eigen houtje besloten voorlopig geen vleeswaren uit Brazilië te importeren. Zo bleek dinsdag uit een onderhoud tussen de minister en importeurs. Daarbij is hen onder andere voorgehouden, dat de regering voorlopig alle importen heeft verboden.

Opgestapte president-commissaris EBS Peneux: 'Wij hebben gehandeld conform EBS-statuten'

'Het streven van de Raad was erop gericht om EBS spoedig te zuiveren van corruptieve praktijken'


'Ik wens te benadrukken dat de Raad van Commissarissen geheel volgens de statuten van de NV EBS en goed beargumenteerd tot het besluit is gekomen om de algemeen directeur te schorsen. Dit is geheel in lijn gehandeld met het beleid van de regering om corruptie te bestrijden, zoals aangekondigd tijdens de jaarrede van de president in De Nationale Assemblee.'

Woorden vandaag, donderdag 23 maart 2017, op Starnieuws van de opgestapte president-commissaris van EBS, Patrick Peneux (tweelingbroer van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux).

Hij zegt,zegt dat de Raad van Commissarissen geheel achter het standpunt dat genomen is zal blijven staan. Hij vindt het geweldig dat niemand teruggekomen is op het besluit dat in gezamenlijk overleg is genomen.

'Het streven van de Raad was erop gericht om EBS, die recent nog herhaaldelijk in opspraak is geweest, binnen zo kort mogelijke termijn te zuiveren van corruptieve praktijken en zo het proces van gezondmaking te garanderen. Wij hebben dus op basis van onze verantwoordelijkheid naar de regering en de samenleving en na vele gesprekken met de directeur het besluit genomen', aldus Peneux.

Hij zegt verder nog, dat hij met opgeheven hoofd door het leven gaat.

Politie onderschept meer dan 1.000 dozen gesmokkelde sigaretten in containertruck

Vrachtwagen staande gehouden bij roadblock in ressort Houttuin


De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname bericht vandaag, donderdag 23 maart 2017, dat meer dan duizend dozen sigaretten in beslag zijn genomen door de politie. 

Tijdens een roadblock heeft de politie van ressort Houttuin samen met afdeling Fraude een containertruck staande gehouden met daarin een grote partij gesmokkelde sigaretten. De 28-jarige bestuurder R.J. is aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het exacte aantal dozen moet nog worden vastgesteld. De afdeling Fraude is belast met het onderzoek in deze zaak.

Veroordeelde rappers Haagse SFB gaan weer optreden

Groep treedt 8 april op met een 'Welcome Back SF Party' in Rotterdam...


De Haagse rapformatie Strictly Family Business (SFB) keert volgende maand terug op het podium na een hectische periode. De groep viert de vrijlating van drie van de vier leden met een feest in Club Blu in Rotterdam. 'SFB is back en dat moet gevierd worden', kondigt de groep aan op Facebook (zie hieronder), zo bericht RTL Boulevard onder andere op gezag van het ANP vandaag, donderdag 23 maart 2017.

'Op 8 april gaan we dit groots vieren met een Welcome Back SFB Party.' De complete line-up wordt op een later moment bekendgemaakt. Kaarten zijn vanaf vrijdag te koop.

Vorige week kwamen Frenna en Priceless, de laatste twee SFB-leden die nog vastzaten in Suriname, op vrije voeten. Eerder was KM al vrijgekomen. De drie zaten sinds eind december vast nadat ze beschuldigd werden van seks met een minderjarige en het verspreiden van een seksfilmpje.

De rechter in Paramaribo stelde dat de rappers in de fout zijn gegaan, maar dat ze gezien hun lange voorarrest niet meer vast hoeven te zitten. Het Openbaar Ministerie had achttien maanden cel geëist tegen de drie, waarvan twaalf voorwaardelijk. 

EBS-directeur Parmessar: 'Verschil van inzichten aan basis perikelen binnen bedrijf'

'Bij de EBS gaat het niet om partijpolitiek, maar om een nationale aangelegenheid'


De in ere herstelde algemeen directeur van NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) Rabin Parmessar zegt vandaag, donderdag 23 maart 2017, op Starnieuws, dat de perikelen binnen het bedrijf te maken hebben met verschil van inzichten. Hij zegt dat het geen kwestie is van winnen of verliezen, nu de schorsing die opgelegd was door de Raad van Commissarissen teruggedraaid is door president Desi Bouterse. 

Parmessar zei na de algemene vergadering van aandeelhouders gisteren bij de EBS, dat het staatshoofd een besluit heeft genomen dat gerespecteerd dient te worden. Er zijn diverse uitlatingen gedaan, maar dat heeft volgens hem te maken met verschil van inzicht.

Op de vraag of hij ook niet aan zelfreflectie moet doen, gezien het harde standpunt van de bond bij de EBS, zegt hij dat iedereen evalueert. Zaken zullen verder worden uitgewerkt.

Parmessar benadrukte, dat bij EBS het niet gaat om partijpolitiek, maar om een nationale aangelegenheid. Het bedrijf is in een transformatieproces, waarbij alle betrokkenen een rol te vervullen hebben. Iedereen moet volgens hem zijn verantwoordelijkheid nemen.

De hele wereld weet nu wie de Peruaanse Evangelina Chamorro is....

Jonge moeder (32) weet te ontsnappen uit kolkende rivier van modder en puin bij Lima


Beelden van haar ontsnapping uit modderstroom gaan wereld over


De wereld kent nu Evangelina Chamorro als de vrouw in de videobeelden van een Peruaanse modderstroom, de jonge moeder die op dramatische wijze opdook uit een rivier van modder en puin als een spookachtige verschijning, minder dan een week geleden. Ook De Surinaamse Krant bracht het nieuws en de beelden donderdag 16 maart 2016.

Chamorro, 32, verliet gisteren een ziekenhuis in de hoofdstad Lima, zo bericht CNN vandaag, donderdag 23 maart 2017. Ze was bijna in tranen toen ze vertelde over de snel bewegende stroom van natte aarde en houten pallets die haar wegsleurden uit de greep van haar man afgelopen donderdag, een golf van ellende werd ontketend na weken van zware regenval, overstromingen en modderstromen die meer dan 70 levens hebben gekost.

Chamorro zei dat ze de varkens van de familie aan het voederen was met haar man in Punta Hermosa, een voorstad van Lima.

Een plotseling gebrul ving haar aandacht. Ze zei, dat ze naar buiten ging en een zee van modder zag. Toen ze werd meegesleurd, greep haar man een van haar handen. Met de andere hand klampte ze zich vast aan een boomtak. Haar man spoorde haar aan om kalm te blijven. Haar wanhoop groeide echter toen zware houten planken langs haar lichaam dreven. 'Ik zei tegen hem, ik kan er niet meer tegen', zei ze gisteren, woensdag, tegen verslaggevers.

 'Ik kan niet. Hij vertelde me sterk te zijn.' De boomtak verdween snel, zei ze. Modder bedekte haar lichaam. 'Je moet zwemmen', smeekte haar echtgenoot. 'Ik kan niet zwemmen', zei ze tegen hem. Volgens Chamorro verstreek een half uur. Ze riep om hulp. Niemand leek haar te horen. Van een afstand kon ze haar man horen aandringen om te zwemmen.'Ik kan er niet meer tegen', riep ze terug. Ze zei dat haar man uit zicht was verdwenen. En ze kon hem niet horen te midden van het gebulder. 'Ik wist niet of hij het had gehaald', zei ze. 'Al die tijd slikte ik modder. Ik was bedekt met het. Wat moet ik doen? Ik kon alleen maar denken aan hoe het leven zou zijn voor mijn dochters zonder hun ouders.'

Meer dan een half miljoen mensen in en rond Lima zijn getroffen door stormen en overstromingen, aldus de autoriteiten.

Weken van regen hebben het water van de rivieren in het hele land doen stijgen. Het regenseizoen begon deze maand. De Peruaanse regering zei, dat meer dan 60.000 mensen zijn ontheemd en dat in verscheidene steden de noodtoestand is verklaard.

Chamorro zei gisteren, dat ze gebeden had voor kracht toen ze in de modder dreef. Ze dacht aan haar meisjes. Op een gegeven moment zag ze mensen in de buurt, maar ze waren niet in staat om haar te bereiken. Chamorro klom op een moment uit een kluwe van takken en planken die dezelfde kleur hadden gekregen als haar met modder bedekte lichaam. Ze herinnerde zich dat ze arriveerde bij de Punta Hermosa brug. Een zeecontainer was onder de brug gestrand.

Het snel bewegende water vertraagde een moment. Een koe wist aan de modder te ontsnappen. 'Ik dankte God', zei Chamorro. 'Hij gaf me kracht. Ik had niets meer over, zelfs niet om te ademen. Heer, gelieve niet mijn dochters te verlaten zonder hun ouders.'

In de videobeelden, opgenomen door een getuige, is te zien dat Chamorro langzaam omhoog komt uit stapels takken en houten planken in dezelfde kleur als haar modder bedekte lichaam. Op blote voeten stapt ze behoedzaam door het slijk. 'Help haar', hoorde ze iemand zeggen. Aan de rand van de rivier stortte ze met haar gezicht in de modder. Omstanders en paramedici hebben haar opgepakt. 'Ik herinner me dat ik twee stappen vanaf het puin deed', aldus Chamorro, die voor blauwe plekken en een shock werd behandeld. 'Ik weet niet wie me heeft gedragen. Ik werd wakker in de ambulance. Ik voelde geen pijn meer.'

(Red. De Surinaamse Krant/CNN)

Perschef Kabinet van de President vergist zich in persbericht over RvC EBS

Volledige Raad van Commissarissen EBS is opgestapt, niemand is opnieuw geïnstalleerd 


Het Kabinet van de President heeft, voordat de algemene vergadering van aandeelhouders werd gehouden van de NV Energie Bedrijven Suriname, een persbericht de deur uit gedaan, maar daarin zijn enkele onjuiste gegevens over de vergadering, die nog gehouden moest worden, opgenomen. Het Kabinet van de President biedt zijn excuses hiervoor aan. Dit meldt Starnieuws woensdagavond 22 maart 2017.

In het bericht werd aangegeven, dat de voorzitter en leden van de Raad van Commissarissen (RvC) gevraagd is hun portefeuille ter beschikking te stellen. Dit hebben ze gedaan. Gemeld werd echter, dat Sonny Chotkan en Ronald Pansa, die lid waren van de vorige RvC, opnieuw geïnstalleerd zouden worden als leden. Die informatie is dus niet juist. Alle leden van de RvC zijn bij hun standpunt gebleven en hebben bedankt.

In de nieuwe Raad, die geleid wordt door Andy Rusland, hebben verder zitting Renuka Raghoe, Johnny Antonius, Benz Abas en Ceciel Pinas.


Harriette Ramdien (VHP): ‘Bouterse moet hele santenkraam naar huis sturen, niets functioneert goed’

'Minister Van Dijk-Silos wist alleen goed van zich af te bijten'

'Dit ministerie moest alleen een naamsverandering ondergaan en veranderd worden in het ministerie van Armoedzaaiers'


'Niet alleen minister Jennifer Van Dijk-Silos van Justitie en Politie, maar alle ministers moeten hun koffers inpakken en naar huis gaan.' Dit zegt oud-districtscommissaris en politica (VHP) in Nickerie Harriette Ramdien woensdag 22 maart 2017 in he Dagblad Suriname. ‘Bouterse moet de hele santenkraam naar huis sturen. Toch functioneert niets goed.’

Van het vertrek van de minister kijkt zij helemaal niet verrast op. ‘Bouterse is juist te laat, hij moest Jennnifer van Dijk-Silos allang hebben vervangen.’ 

Volgens Ramdien wist de Justitieminister alleen goed van zich af te bijten, terwijl het daadwerkelijk functioneren van haar heel slecht en nihil was. ‘Ik was zo verheugd dat zij als Justitieminister was geplaatst.’ Ramdien had hoge verwachtingen van haar. Maar,na zes maanden eindigden deze vreugde en hoge verwachtingen in grote teleurstelling.

‘Weet je, ze is vrouw. Ik dacht altijd, dat zij heel strak zou zijn op het ministerie en dat zij de touwtjes heel strak in handen zou hebben. Ik vond haar altijd een pittige dame. Van deze dames verwacht je dat zij het heel goed gaan doen in topposities. Maar zij is vreselijk achteruitgegaan nadat zij als minister werd geplaatst.’

Tot grote ergernis van Ramdien werd het ministerie juist naar de afgrond gebracht. Nagenoeg alle zaken waaronder papier, inkt en zelfs toiletpapier moesten de verschillende politiebureaus ontberen. ‘Het is een schande, dit ministerie moest alleen een naamsverandering ondergaan. Het moest veranderd worden in het ministerie van Armoedzaaiers.’

Ramdien hoopt van harte, dat de president geen politiek vriendje of vriendinnetje als minister van Justitie plaatst. ‘Want Van Dijk-Silos had veel eerder vervangen moeten worden, maar de president bleef haar handhaven vanwege de politieke binding. En deze politieke binding is ten koste van de veiligheid van het volk gegaan’, zegt Ramdien. Zij neemt hierbij in ogenschouw hoeveel onschuldige burgers gedurende het bewind van Van Dijk-Silos zijn beroofd en verkracht.

‘Hoeveel kinderen, vrouwen en moeders nu getraumatiseerd rondlopen. En geen enkele regeringsfunctionaris die zich over deze personen bekommert. Bouterse moet niet weer een vriendje of vriendinnetje plaatsen. Hij moet een persoon zetten die kaas gegeten heeft van het werk.’