vrijdag 31 maart 2017

Staatszender SRS niet blij dat STVS gelden bestemd voor SRS zou hebben gebruikt

SRS heeft dringend financiën nodig voor aanschaf apparatuur


Bij de Stichting Radio-omroep Suriname (SRS) zou wrevel zijn ontstaan, zo schrijft de Ware Tijd vrijdag 31 maart 2017, omdat nog steeds geen bevredigende oplossing is gevonden voor de situatie waarbij naar verluidt voor het radiostation bestemde gelden door de STVS zouden zijn gebruikt voor haar eigen operaties. Het zou gaan om een bedrag van ruim Srd 300.000. 

Volgens een 'informant' heeft de SRS de middelen dringend nodig voor de aanschaf van apparatuur. De beoogde aankopen lopen nu vertraging op. Deze kwestie speelt al sinds de periode van toenmalig vicepresident Robert Ameerali.

Om te voorkomen dat gelden in handen zouden vallen van auteursrechtenorganisatie SASur, die een vordering tegen de SRS had ingesteld en beslag had laten leggen op rekeningen en bezittingen van het radiostation, was besloten dat middelen bestemd voor de SRS op een rekening van de STVS geparkeerd zouden worden. Er waren daarover uitdrukkelijke afspraken gemaakt en er zou hiertoe zelfs een overeenkomst zijn getekend.

Uit informatie blijkt, dat de SRS al eerder aan de bel had getrokken toen de STVS gebruik had gemaakt van de voor het omroepbedrijf bestemde middelen. Deze week zou boven water zijn gekomen, dat de STVS-leiding intussen het volledige bedrag heeft opgemaakt.

Als verklaring werd aangevoerd, dat het geld onder meer is besteed aan salarissen van het STVS-personeel, omdat de regering de middelen hiervoor niet zou hebben overgemaakt voor het tv-station.

Waarnemend president Hof content met nieuwe minister Van der San bij Justitie en Politie

'Zonder met elkaar te overleggen, kan er niet goed gebouwd worden'

'Ik weet zeker dat hij snapt waar wij naar toe moeten gaan, binnen de rechtspraak en ook in het kader van rechtspraak en veiligheid'


Waarnemend president van Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, is blij met de benoeming van Eugene van der San tot minister van Justitie en Politie. Hij is ervan overtuigd, dat er een goede communicatie zal zijn met hem en zaken die te maken hebben met de rechtspraak en veiligheid voortvarend aangepakt zullen worden. Dit meldt Starnieuws vrijdag 31 maart 2017.

Rasoelbaks zei na de beëdiging van Van der San dat het om een zware, verantwoordelijke, enerverende, maar dankbare taak gaat. 'Het gaat nu om aanpakken en niet om woorden. Er moet veel gedaan worden in het land. Drie actoren zijn betrokken bij het bouwen aan de natie. Het kan niet zo zijn dat een van de poten, de rechterlijke macht, mank loopt. Het gaat om drie architecten die bouwen aan het land. Er moet een goede communicatie zijn met de executieve. Zonder met elkaar te overleggen, kan er niet goed gebouwd worden', aldus Rasoelbaks.

De waarnemend Hof-president onderstreepte voor de zoveelste keer, dat er een grote achterstand is bij de rechterlijke macht. Er is een groot tekort aan rechters, griffiers en schrijfjuristen. Civiele zaken duren veel te lang. De achterstand moet worden weggewerkt. Rasoelbaks hoopt dat nu een fase ingegaan wordt naar een constructieve communicatie.

'Als wij de komende periode niet bouwen, zullen wij de samenleving de rechtspraak niet geven die nodig is. Het doet mij zeer om te zien dat zaken heel lang duren', zei Rasoelbaks.

Goede krachten zijn nodig om de rechtspraak en de veiligheid op te krikken. Het gaat volgens Rasoelbaks niet alleen om geld. 'Ik heb de zorg over de rechtspraak neergelegd bij de twee andere constitutionele machten.' Dit heeft volgens hem geresulteerd in de benoeming van de nieuwe minister.

'Ik heb er niet alleen vertrouwen in, maar ik weet zeker dat deze nieuwe minister weet waar het op aankomt. Ik weet zeker dat hij snapt waar wij naar toe moeten gaan, binnen de rechtspraak en ook in het kader van de rechtspraak en de veiligheid. Ik weet en ik ben ervan verzekerd dat wij een goede samenwerking zullen hebben en dat zal leiden tot resultaten.'

Actiegroep 'We Zijn Moe' door verhoging brandstofprijzen aangemoedigd weer de straat op te gaan

'Protest moet uitmonden in nationale staking en vervroegde verkiezingen'


De protesten van actiegroep ‘We Zijn Moe', die zaterdag weer van start gaan, moeten leiden tot het omverwerpen van het regime onder leiding van president Desi Bouterse. Het protest moet uitmonden in een nationale staking en er zouden vervroegde verkiezingen moeten komen. Als de opzet lukt, zullen personen die niet in het parlement zitten gevraagd worden om zich beschikbaar te stellen, zegt initiatiefnemer Curtis Hofwijks vrijdag 31 maart 2017 in de Ware Tijd.

Hij zegt, dat het in de eerste plaats niet gaat om massa op de been te brengen maar om een goede, gemotiveerde en vastberaden groep mensen. 'We zullen de aanwezigen vragen wat wij samen kunnen doen en hoe verder te gaan.'

Over de coalitie die steeds weer zegt dat zij 26 zetels in De Nationale Assemblee heeft, zegt hij: 'Ze kent haar verantwoordelijkheid niet. Ze moet de regering vragen zich anders op te stellen.'

Zaterdagmiddag wordt in Flora het protest van 'We Zijn Moe' hervat. Dan zal gepeild worden hoe de samenleving reageert op de situatie. De actiegroep heeft zich solidair verklaard met RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname), de parapluorganisatie van vakcentrales, die samen met de Bond van Leraren (BvL) en de Associatie van Leerkrachten in Suriname (ALS) de regering gisteren per brief een ultimatum van 48 uur heeft gesteld. Binnen dat tijdsbestek moet de verhoging van de prijs van de brandstof worden teruggedraaid.

Ze spreken van een plotselinge onacceptabele verhoging van brandstofprijzen, nota bene zonder dat de vakbeweging inspraak heeft gehad. De organisaties tekenen ook aan, dat het gonst van geruchten dat er nog meer verhogingen op stapel staan, bijvoorbeeld door de herinvoering van de rij- en voertuigenbelasting en nutsvoorzieningen.

Belfort (ABOP) tegen Assembleevoorzitster Geerlings-Simons: ‘Zijn we in Dubai voorzitter?’

'Zaken worden door de keel gedrukt van hetzelfde volk dat op straat was gebracht door Bouterse'


'We hebben zoveel problemen geconstateerd. Dezelfde president had gezegd, dat hij de government take op brandstof zou afschaffen. Vandaag zijn we wederom geconfronteerd met een verhoging van de brandstofprijs. Hoeveel verhogingen zullen nog komen? Zaken worden door de keel gedrukt van hetzelfde volk dat op straat was gebracht door meneer Bouterse. We zouden in Dubai belanden en er zou geen devaluatie komen. Vandaag helt de koers richting Srd 8. Zijn we in Dubai voorzitter?', vroeg het ABOP-Assembleelid Edward Belfort donderdag tijdens de openbare vergadering aan Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons, aldus het Dagblad Suriname vrijdag 31 maart 2016.

‘Dubai en Singapore’, dit zijn de twee beloftes die NDP-fractieleider Andre Misiekaba het volk van Suriname sinds de verkiezingen van mei 2010 heeft beloofd. De verwachtte Dubai is volgens Belfort echter uitgebleven.

'U zit allemaal daar te genieten nu', zei Belfort tegen de ministers Robert Peneux Onderwijs, Wetenschap en Cultuur), Ferdinand Welzijn (Handel en Industrie en waarnemend op Justitie en Politie), Soewarto Moestadja (Arbeid) en vicepresident Ashwin Adhin, die op dat moment in de vergaderzaal aanwezig waren.

Opmerkelijk was dat alle bewindslieden, coalitieleden en de Assembleevoorzitster met mond vol tanden luisterden naar de uitspraken van de ABOP’er. Geerlings-Simons antwoordde wel op de eerste vraag door aan te geven, dat de vraag van Belfort niet op de lijst stond, die zijn fractie eerder naar haar had opgestuurd.

President Bouterse beëdigt nieuwe bewindsman Van der San op Justitie en Politie

Bouterse wijst in toespraak op de korte lont van 'Sjenie'

Van der San roept Politiebond op om aanhangige rechtszaken in te trekken


President Desi Bouterse heeft de directeur van zijn kabinet, Eugene van der San, beëdigd als minister van Justitie en Politie. Het staatshoofd vroeg de nieuwe minister om samen met de politiebond zaken die zijn blijven liggen aan te pakken, zo schrijft Starnieuws vrijdag 31 maart 2017.

Van der San heeft tijdens de toespraak de politiebond gevraagd zaken die bij de rechter aanhangig zijn gemaakt terug te halen. In overleg met de administratieve overheid zullen ze worden opgelost. 

Bouterse zei dat het bekend is dat 'Sjenie een korte lont heeft' en dat daar kan weinig aan veranderd worden.

Waar de president de nadruk op legde is communicatie. Zonder een goede communicatie verstopt en verstoort alles, waardoor er problemen ontstaan, zo sprak Bouterse, die opmerkte dat de bestrijding van de criminaliteit de hoogste prioriteit geniet. Verder zei hij, dat Van der San behalve loyaal ook een harde werker is. Hij heeft de eed afgelegd en zal trouw zijn aan de wetten en de grondwet.

Van der San bedankte de gewezen minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, voor het werk dat zij heeft verricht. Hij zei ook in een rijdende trein te zijn gestapt.

Bestrijden van de criminaliteit is een van de eerste zaken die zal worden aangepakt. Alle personeelsproblemen, rechtspositie van politieambtenaren en anderen zullen op het ministerie heroverwogen word

Vicepresident Adhin bevestigt herinvoering Motorrijtuigenbelasting

Minister Hoefdraad weer niet in Assemblee aanwezig vanwege verblijf in Washington


Vicepresident Ashwin Adhin heeft in De Nationale Assemblee bevestigd, dat de motorrijtuigenbelasting opnieuw zal worden ingevoerd. De inkomsten voor de staatskas worden verhoogd en zullen aangewend worden voor de publieke dienstverlening en kapitaalinvesteringen in onder andere verkeersinfrastructuur en het wegennet. Dit bericht Starnieuws vrijdag 31 maart 2017. 

Adhin, die namens minister Gillmore Hoefdraad van Financiën vragen beantwoordde, zei dat weggebruikers mede investeren in veilig verkeer en goede wegen. Daarbij is de belasting progressief, dat wil zeggen dat de zware voertuigen meer belasting zullen betalen.

Hoefdraad is in Washington voor het bijwonen van de jaarvergadering van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB).

Op vragen over de financiële situatie zei de vicepresident namens de minister dat de regering macro-economisch beleid voert dat stabiliserend werkt, de economische groei bevordert en de deviezeninkomsten van het land vergroot. De regering geeft aan de Centrale Bank van Suriname het mandaat om toezicht op de koersontwikkeling te houden en de deviezenvoorraad op te bouwen. De Centrale Bank draagt er zorg voor dat zij het gereedschap binnenshuis heeft dat nodig is voor het stabiliseren van de koers.

Gewezen werd op de groei van de deviezenreserve die rond de 390 miljoen Amerikaanse dollar ligt. De valutakoersen zijn stabiel op dit moment.