dinsdag 11 april 2017

SOL benzineprijs stijgt tot boven de Srd 6....

Ministerie van HI stelt nieuwe prijs vast op Srd 6,07 vanwege 'fluctuerende trend wereldmarktprijs'


De benzineprijs bij SOL gaat morgen naar Srd 6,07. De pompprijs was op 3 april gesteld op Srd 5,98. Toen steeg de prijs met 58 cent, nadat de regering de government take had verhoogd. Benzine met additieven gaat naar Srd 6,21. De prijs bij Gow2 is nog niet aangepast. Daar kost benzine nog Srd 5,98. De dieselprijs is Srd 5,01. Bij SOL kost een liter diesel Srd 5,13. 

De nieuwe benzineprijs bij SOL is vandaag, dinsdag 11 april 2017, bepaald door het ministerie van Handel en Industrie.

De reden voor de stijging is de fluctuerende trend van de wereldmarktprijs voor brandstof zijn, zo beweert het ministerie van Handel en Industrie.

Delen van de vakbeweging hebben en anderen in de samenleving hebben de regering gevraagd om de verhoogde brandstofprijs terug te draaien.

Deze hernieuwde verhoging is ongetwijfeld olie op het vuur van de vakbeweging en anderen die de afgelopen dagen al hebben gedemonstreerd tegen de eerdere prijsverhoging en het regeringsbeleid.

(Red. De Surinaamse Krant)

Noreen Cheung: ‘Chinese gemeenschap moet bereid zijn voor zichzelf op te komen’


'Hun vertegenwoordiger in het parlement komt niet voor hen op'

NDP'er Tsang: 'Op allerlei manieren wordt getracht Chinezen uit te lokken om op straat te komen'


Noreen Cheung, oud-NDP-Assembleelid, vindt dat de Chinese gemeenschap bereid moet zijn om voor zichzelf op te komen. Zij zegt dat zij de Chinezen heeft opgeroepen om deel te nemen aan de protestmanifestaties, omdat zij ook deel zijn van en een grote bijdrage leveren aan de samenleving. Cheung zegt - zo bericht De West in haar editie van maandagavond 10 april 2017 - dat de Chinezen grotendeels het slachtoffer worden van brute berovingen met alle andere gevaren die daaraan verbonden zijn. Zij stelt dat zij een belangrijke doelgroep zijn die niet over het hoofd gezien mag worden. 

'Wij moeten eerlijk zijn en toegeven dat de Chinezen een belangrijke bijdrage leveren aan de economie van Suriname', zegt Cheung. 'De meeste Chinezen hebben zich aangesloten bij verenigingen, maar er wordt niet voor ze opgekomen. Ook hun vertegenwoordiger in het parlement komt niet voor hen op.'

Zij geeft aan dat de Chinese gemeenschap verschillende redenen kan hebben waarom zij hun stem niet laat horen. Zij zegt bijvoorbeeld, dat het kan zijn dat zij luisteren naar de voorzitter van de vereniging waarbij zij aangesloten zijn, dat ze bang zijn of dat ze niet weten wat zij moeten doen. Verder haalt zij ook aan dat de politiek een rol kan spelen, waardoor zij niet durven op te komen voor hun rechten.

Op de vraag hoe ver ze wil gaan om de Chinese gemeenschap zover te krijgen dat ze ook deelneemt, zegt Cheung dat zij alleen een beroep op hen kan doen. Volgens haar is deze gemeenschap zich bewust van de situatie in het land, maar zij moet een wil hebben om zelf te strijden. 'Ik ben bereid om voor ze op te komen, maar als zij zelf niet bereid zijn die stap te nemen, kan ik niets doen', zegt Cheung.

Volgens haar heeft de Chinese gemeenschap een afwachtende houding. 'Zij weten wat er gaande is, maar ik denk dat zij er een andere strategie op na houden. Ik doe geen oproep om winkels te sluiten, maar als de Chinese winkeliers besluiten dat te doen, zal de hele gemeenschap merken hoe belangrijk deze groep is', aldus Cheung. Als laatst zegt Cheung dat de strijd voor lotsverbetering niet voor een bepaalde groep is, maar voor geheel Suriname. Zij zegt daarom dat de strijd in eenheid gevoerd moet worden en niet verdeeld.


Een dag na het bericht in De West wordt Cheung aangevallen door Stephen Tsang, NDP-Assembleelid en adviseur van de Suriname Chinese United Association en Fa Tjauw Song Foei, die zegt geen boodschap te hebben aan de oproep van gewezen volksvertegenwoordiger Cheung.

Tegenover de nieuwswebsite Suriname Herald van vandaag, dinsdag 11 april 2017, zegt Tsang dat Cheung de Chinese gemeenschap opgeroepen om haar stem ook te laten horen door te demonstreren tegen het beleid van president Bouterse.

Cheung zoekt volgens hem gewoon naar politieke aandacht. Hij zegt dat Cheung het niet zal weten dat er zaken worden gedaan voor deze doelgroep, omdat ze niet betrokken is bij deze groep. Volgens Tsang wordt er op allerlei manieren geprobeerd om de Chinezen uit te lokken om op straat te komen. Ze hebben aangegeven dat ze hun winkels gaan sluiten als protest tegen de criminaliteit, maar om op straat te komen zijn ze niet te vinden, zegt Tsang. Volgens hem is dit besluit wijs genoeg.

Tsang voert verder aan, dat Cheung een politicus is die niet beweegt binnen de Chinese gemeenschap en als zodanig ook niet wordt ondersteund, vandaar dat ze niet veel weet over de ontwikkelingen binnen deze groep, aldus Tsang.


Bouterse geeft zogenoemde 'wakamans' 50 hectare landbouwgrond

President tracht 'wakamans' in te palmen met stukje landbouwgrond achter Pikin Poika


President Desi Bouterse heeft de 'wakamans' of 'stratiemans' beloofd dat zij aan landbouw kunnen gaan doen. Er is 50 hectare landbouwgrond beschikbaar achter Pikin Poika. Bouterse heeft de 'wakamans' een rondleiding gegeven op diverse projecten. Siebrano Pique, die voert tegen het beleid van de regering en is ingegaan op de uitnodiging van Bouterse voor een onderhoud en een gezellig uitstapje, zei dat hij ongeveer 150 mensen heeft die werk zoeken. Hij gaat hen mobiliseren, zo schrijft Starnieuws vandaag, dinsdag 11 april 2017, op gezag van het Kabinet van de President.

De president heeft aangegeven, dat diverse mensen een bestaan hebben gevonden in de landbouw en pluimveesector. Zij zijn bijzonder succesvol en verdienen goed met de productie. De mensen zijn bereid om anderen op te leiden. Er is equipement aanwezig om het terrein bouwklaar te maken. Ook zullen er enkele huizen opgezet worden waar de mensen kunnen verblijven. De 'wakamans' toonden zich enthousiast over wat ze gezien hebben.

Tot slot werd te Brokobaka het uitstapjee geëvalueerd en zijn verdere afspraken gemaakt om in contact te blijven over het vervolgtraject.

President Bouterse heeft in zijn hoedanigheid van voorzitter van de NDP de structuren van zijn partij vrijdag in partijcentrum Ocer geïnformeerd over de actuele situatie. Hij deelde - zijn geringe gehoor -mee bereid te zijn te praten met de 'wakamans'. De volgende dag heeft hij een groep onder leiding van Pique ontvangen in het Perscentrum. Zondag hebben de mensen een rondleiding gekregen op diverse projecten in Brokopondo (zie foto - Bron: Kabinet van de President).

Bouterse stond in Ocer ook stil bij de protestacties die geleid worden door delen van RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) en van de oppositie. Hij riep de weinige aanwezigen op om vooral in deze periode de gelederen te sluiten en gaf aan teleurgesteld te zijn in degene die een vrij prominente positie innemen en die - volgens hem - helaas geen of nauwelijks contact onderhouden met de achterban. Deze personen, die namens de partij een bepaalde functie bekleden, zouden nog meer moeten inkomen om de minder draagkrachtigen, waar nodig te ondersteunen, aldus Bouterse.

Bouterse heeft de structuren verder wijs gemaakt, dat de NDP 'onder attack' is en dat er alles aan wordt gedaan, om het regeren onmogelijk te maken. De oppositie is onafgebroken destabiliserend bezig een campagne te voeren met als onderdeel het verspreiden van laster en leugenachtige berichten via social media. Als voorbeeld las de president een app bericht voor, waarbij wordt aangegeven dat de NDP bezig is geheime gesprekken te voeren met de ABOP voor samenwerking in regeringsverband.

Hij ging er gemakshalve maar aan voorbij, dat zijn eigen achterban dezelfde praktijken, zo niet erger van toon, erop na houdt op social media en elders. Denk aan de aanvallen en bedreigingen aan het adres van activiste Maisha Neus. Zij is onder andere door raadsadviseur Kenneth Slooten op zijn Facebookpagina en onlangs in het NDP-propagandaprogramma 'Bakana Tori' op de staatszender SRS, gepresenteerd door de perschef van het Kabinet van de President Clifton Limburg, van van alles en nog wat beschuldigd, zonder hiervoor bewijzen te tonen.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

PAR op Curaçao doet aangifte van vernieling en diefstal verkiezingsborden

7 Grote billboards beschadigd en onverlaten er vandoor met 3 aanhangwagens met verkiezingsborden


De PAR heeft aangifte gedaan van vernieling van verkiezingsborden. Dat bericht het Persbureau Curaçao vanmiddag, dinsdag 11 april 2017 (zie foto - Bron: Persbureau Curaçao).

Vorige week werden in totaal zeven grote billboards beschadigd en gingen dieven er vandoor met drie aanhangwagens, waarop verkiezingsborden staan. De schade bedraagt bijna 20 duizend gulden.

Wie meer weet over de vernielingen wordt gevraagd contact op te nemen met de partij of met de politie.

Een van Colombia's meest gevreesde criminelen in vrijheid door serie verrassende rechterlijke beslissingen

Oscar Mauricio Pachon verdacht van verdwijningen en wapenhandelDe leider van Los Puntilleros, een van Colombia's meest gevreesde criminelen, is in vrijheid gesteld na een reeks verrassende rechterlijke beslissingen, en zal verdere juridische acties buiten de gevangenis mogen afwachten, ondanks de ernst van de aanklacht tegen hem. Een Colombiaanse rechter oordeelde, dat Óscar Mauricio Pachón, alias Puntilla, geen bedreiging is voor het publiek en dus kon worden vrijgelaten om de beschuldigingenbuiten de gevangenis af te wachten, zo berichtte El Tiempo op 8 april, aldus InSight Crime vandaag, dinsdag 11 april 2017.

Pachón wordt ervan verdacht de machtige criminele organisatie die actief was in Colombia's Oost-Plains en die ooit werd geregeerd door Daniel Barrera Barrera, alias El Loco, één van 's lands meest krachtige moderne drugsbaronnen en momenteel opgesloten in de Verenigde Staten, te hebben overgenomen.

Puntilla had net de gevangenis op 8 april verlaten, nadat hij in februari vorig jaar was gearresteerd voor drugshandel en moord. Volgens de krant El Espectador was zijn vrijlating te wijten aan een gat in de voorwaarden van zijn opsluiting - een rechter besloot de verdachte te laten gaan bij gebrek aan vooruitgang in het juridisch proces.

Dit argument werd opgeworpen door Puntilla's verdediging, die wees op het feit dat na een jaar opsluiting er nog steeds geen rechtszaak is geweest. Zijn onmiddellijke arrestatie na een nieuwe reeks van beschuldigingen direct nadat hij uit een hoog beveiligde gevangenis in Cómbita in het Colombiaanse departement Boyacá was verdwenen, onderstreept voor de procureur-generaal de sterke intentie om Puntilla in bewaring te houden. Toch kregen de autoriteiten voor het eerst te horen dat er geen rechters beschikbaar waren om de wettigheid van zijn arrestatie in Tunja, de hoofdstad van Boyacá, vast te stellen, en dus werd Puntilla overgedragen aan de kleine gemeente Tuta in hetzelfde departement waar een rechter weigerde in te gaan op de eis van de aanklager om de verdachte in voorlopige hechtenis te nemen.

De autoriteiten hebben naar verluidt beroep ingesteld tegen de beslissing van de rechter om de verdachte, die wordt gedagvaard voor wapenhandel en gedwongen verdwijningen, in vrijheid te stellen.

Officiële bronnen vertelden tegen El Tiempo, dat de beslissingen om Puntilla vrij te laten door beide rechters zal worden onderzocht. Ondanks de aan de autoriteiten die Panchón in Tunja hadden gearresteerd verstrekte informatie, waren twee rechters beschikbaar op het moment van zijn arrestatie en konden dus de voorlopige hechtenis hebben gelast zonder dat de gevangene hoefde te worden overgedragen aan Tuta, zo schrijft InSight Crime.

(Red. De Surinaamse Krant/InSight Crime)

Weer zet Venezuela traangas in tijdens een manifestatie van oppositie tegen de regering-Maduro

87-Jarige vrouw overlijdt in haar appartement door inhaleren door agenten gebruikt traangasOpnieuw is traangas ingezet tijdens een manifestatie van de oppositie tegen de regering-Maduro en tegen rechters van het Hooggerechtshof. Verschillende demonstranten raakten gewond, aldus het Belgisch persbureau Belga vandaag, dinsdag 11 april 2017. 

De oppositie beschuldigt het Hooggerechtshof ervan een staatsgreep uit te voeren nadat de rechters het parlement buiten de wet gesteld hebben en zichzelf parlementaire bevoegdheden toegeëigend hebben.

Duizenden demonstranten, aangevoerd door parlementsleden en door parlementsvoorzitter Julio Borges, protesteerden gisteren en vandaag in de straten van de hoofdstad Caracas. De politie zette traangas in om hen uit elkaar te drijven. Vanuit helikopters zou volgens getuigen bussen met traangas gedropt zijn, een ziekenhuis zou gedeeltelijk ontruimd zijn omdat een bus terechtkwam voor de deur. Bij de rellen zouden 57 mensen gewond zijn geraakt.

Minister van Binnenlandse Zaken Nestor Reverol liet weten dat de politie 18 mensen heeft gearresteerd.


Fox News bericht vandaag, dat een 87-jarige vrouw in haar appartement in Caracas is overleden na het inhaleren van traangas gebruikt door agenten tijdens demonstraties in de straten. Het nieuws over de vrouw werd door een lokale journaliste via Twitter verspreid (zie hierna). Het slachtoffer is geidentificeerd als Ricarda de Lourdes González.De protesten in Venezuela gaan intussen al hun tweede week in. Bijna dagelijks zijn er manifestaties waarin de schreeuw om nieuwe verkiezingen weerklinkt. Veel van die protesten zijn opgebroken door de politie, die loyaal is aan president Nicolas Maduro.

Vorige week raakten meer dan 60 mensen gewond door interventies van de oproerpolitie. Tientallen mensen werden al opgepakt. De oppositie en de bevolking zijn woedend over wat zij een regering noemend die niet langer democratische instellingen respecteert en afglijdt naar autoritarisme. Ze willen president Maduro weg wegens schendingen van de grondwet en wanbeleid.Vorige week kreeg oppositieleider en voormalig presidentskandidaat Hernique Capriles een verbod om zich de komende 15 jaar verkiesbaar te stellen. Daardoor kan hij niet deelnemen aan de volgende presidentsverkiezingen, die gepland staan voor 2018. Ook de rechters van het hooggerechtshof zijn kop van Jut. Die beslisten op 30 maart om zichzelf parlementaire bevoegdheden toe te eigenen. Dat leidde tot veel verontwaardiging in de internationale gemeenschap, en de rechters beslisten uiteindelijk om de beslissing in te trekken.

President Maduro beschuldigt de oppositie ervan de bevolking op te hitsen en samen te zweren met internationale spelers om Venezuela te destabiliseren.

(Red. De Surinaamse Krant/Belga/Fox News/Twitter)

Brazilië verwacht dat export rundvlees rond mei weer terug is op oude niveau

Door inspanningen Brazilië heffen meer en meer landen importverbod van Braziliaans vlees op


De export van rundvlees uit Brazilië moet rond mei zijn teruggekeerd naar een normaal niveau nu de inspanningen van het land om  ​​invoerverboden van landen ongedaan te krijgen vruchten beginnen af ​​te werpen, na het grote voedselveiligheidsschandaal dat vorige maand opdook, aldus de industriële groep Abrafrigo, zo bericht The Rio Times vandaag, dinsdag 11 april 2017.

In maart exporteerde Brazilië nog 124.880 ton verse en verwerkte rundvleesproducten, een 8% daling ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Deze uitvoer gegenereerde $ 489 miljoen aan inkomsten, een daling van 3%, aldus Abrafrigo na bestudering van eerder deze week vrijgegeven overheidsgegevens

'Omdat de belangrijkste klanten van Brazilië hun aankopen in Brazilië hervatten, zal de export tussen april en mei zijn teruggekeerd naar een niveau dichtbij normaal', aldus de verklaring.

Vorige maand startte een onderzoek naar inspecteurs die betrokken zijn bij vleesverwerkers als BRF SA en JBS SA, met als gevolg dat buitenlandse markten, waaronder China en Hong Kong, de import van Braziliaanse vleesproducten tijdelijk staakten..

De politie heeft meer dan 100 personen, voornamelijk inspecteurs, aangehouden, verdacht van het aannemen van steekpenningen in ruil voor het toestaan ​​van de verkoop van ranzige producten, het vervalsen van exportdocumenten of het achterwege laten van inspecties van vleesverwerkingsbedrijven.

Ondanks het tijdelijke verbod van vorige maand, bleef China Brazilië's grootste importeur van rundvlees door het te kopen via in Hong Kong gevestigde tussenpersonen, zei Abrafrigo. In China steeg het volume van de invoer van rundvlees uit Brazilië met 48% tot 52.855 ton in de eerste drie maanden van 2017, maar de import van Hong Kong daalde bijna 24% in de periode, aldus Abrafrigo. De totale uitvoer van rundvlees in het kwartaal gegenereerde $ 1,3 miljard uit de verkoop, een daling van 3%, zei Abrafrigo.

(Red. De Surinaamse Krant/The Rio Times)

http://www.abrafrigo.com.br/index.php/2017/04/11/clipping-da-abrafrigo-no-492-de-11-de-abril-de-2017/CLIPPING DA ABRAFRIGO Nº 492 DE 11 DE ABRIL DE 2017

abra
Ano 3 | nº 49211 de Abril de 2017
ABRAFRIGO NA MÍDIA
Exportação de carne bovina em março cai 8% em volume e 3% em faturamento
As exportações brasileiras totais de carne bovina (in natura e processada) caíram em março em comparação com igual mês do ano anterior, em volume e em receita
Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), compilados pela Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), foram embarcadas 124,88 mil toneladas, 8% menos ante março de 2016. Em receita, o recuo foi de 3%, para US$ 489 milhões. A Abrafrigo atribuiu a queda à Operação Carne Fraca e disse que, com o retorno dos principais clientes do País às compras, o fluxo de envio ao exterior deverá voltar aos números próximos da normalidade entre abril e maio. No acumulado do primeiro trimestre, foram exportadas 331,8 mil toneladas com receita de US$ 1,3 bilhão, o que significou queda de 7% em volume e de 3% na receita em relação ao primeiro trimestre de 2016. A Abrafrigo afirma que a China adquiriu 118,9 mil toneladas de carne bovina brasileira até março, contribuindo com 36% das exportações do País. A Rússia foi o segundo maior cliente, com 40 mil toneladas.

The Coffee Shop in Montevideo, Uruguay, staat 'geen honden of Mexicanen' toe...

Tekst op bord is 'verwijzing naar een Quentin Tarantino-film' en 'geen racistische grap'
De Coffee Shop in Montevideo, Uruguay, weigerde een bord met een gewraakte tekst te verwijderen en rechtvaardigde de 'brutale' tekst zaterdag op haar Facebookpagina (zie onderaan) door te zeggen, dat er sprake was van 'een groot misverstand'. De tekst 'Geen honden of Mexicanen toegestaan' op het menubord buiten de zaak was gewoon een grappige verwijzing naar een Quentin Tarantino-film en niet een racistische grap, zeiden de eigenaren van de Coffee Shop in Montevideo, die zich gisteren de woede op de hals haalden van de Mexicaanse ambassade in Uruguay, zo bericht TeleSUR vandaag, dinsdag 11 april 2017.

Mexico veroordeelde in een verklaring het 'betreurenswaardige racistische, discriminerende en xenofobe gedrag', van het bord 'geplaatst in een openbare ruimte' en vroeg het Uruguayaanse ministerie van Buitenlandse Zaken om het bord te laten verwijderen.

The Coffee Shop eigenaren Jim DeLalla, uit New York, en Janine Boivin, uit Uruguay, weigerden echter het bord te verwijderen, en verklaarden dat er sprak was van 'een groot misverstand', met verwijzing naar de Tarentino film uit 2015, 'The Hateful Eight', die het verhaal vertelt van een zwarte man - Samuel L. Jackson - die zijn weg tracht te vinden in de post-Civil War West.


Ze beschrijven de film als 'zeer onderhoudend' en bevelen hun klanten aan om te kijken en moedigen zen om zich niet te laten 'voeden door hysterie'.
Zij voerden ook aan, dat er geen Mexicanen worden gediscrimineerd of afgewezen door The Coffee Shop.

Toen de film uitkwam, benadrukte Tarentino dat hij met zijn film geïnstitutionaliseerd racisme en de manier waarop modern racisme nog steeds een rol in de samenleving speelt te veroordelen. Maar, de blanke filmmaker was onder vuur komen te liggen vanwege het overdreven gebruik van het 'N-woord'.


(Red. De Surinaamse Krant/TeleSUR/Twitter/The Coffee Shop)

Duitse politie vindt 380 kilo cocaïne in dozen bananen uit Ecuador

In een van de bananendozen zat een GPS-ontvanger

(Bron foto: Twitter)

De politie in Keulen, Duitsland, heeft 384 kilo cocaïne gevonden in dozen met bananen die waren verscheept vanuit Ecuador. Het is de grootste drugsvondst in de geschiedenis van de stad. De enorme hoeveelheid cocaïne werd gevonden in honderden één kilo pakketten die waren verborgen in 26 dozen bij een fruitgroothandel in Leverkusen, net ten noorden van Keulen, zo berichten diverse nationale en internationale media vandaag, dinsdag 11 april 2017.

Een medewerker van het bedrijf vond de drugs in een opslagruimte en informeerde de autoriteiten, aldus de politie. Onderzoeken tonen aan, dat de cocaïne werd verscheept vanuit Ecuador naar Hamburg voordat ze per vrachtwagen naar Leverkusen werden vervoerd.


De politie zegt, dat alle monsters tot nu toe positief zijn getest op cocaïne. Rechercheurs vonden ook een GPS-ontvanger in een van de bananendozen. 'De onderzoekers zijn op dit moment in de veronderstelling, dat de drugshandelaren de verdovende middelen sneller wilden traceren in grote magazijnen met behulp van dit apparaat', aldus de politie.

Er is nog geen directe schatting van de straatwaarde van de gevonden cocaïne.

Dit is de tweede keer in minder dan een maand tijd, dat cocaïne verborgen tussen bananen, in Europa werd onderschept. Eind maart, vond de Spaanse politie bijna 60 stuks kunstmatig fruit waarin zeven kilo cocaïne was verborgen tussen echte bananen, met nog eens 10 kilo verpakt in kartonnen dozen. De nep-bananen werden gevonden tijdens een operatie in de kuststeden Malaga en Valencia. Twee mensen werden gearresteerd op beschuldiging van drugshandel.

Huls van 9 mm kogel in woning te Leiding 8

Politie zoekt persoon die op woning heeft geschoten


De politie van Leiding werd zondagavond ingeschakeld omtrent een projectiel in een woning aan de Leiding 8. Ter plekke aangekomen vonden agenten inderdaad een 9 mm projectiel van koper aan in de woonkamer van de bewoonster P.J.M. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 11 april 2017.

Het vermoeden bestaat dat iemand heeft geschoten met een wapen. De huls van een kogel is op het dak van de woning terechtgekomen en vervolgens via de vliering in de woonkamer gevallen.

De politie is bezig na te trekken wie het schot zou hebben gelost. Het onderzoek duurt voort.

'De misleiding van de minister van Financiën is veel te groot geworden'

'Hoefdraad geeft toe dat er honderden miljoenen zijn uitgegeven, waar geen prestatie tegenover staat'


'De misleiding van de minister van Financiën is veel te groot geworden', zegt het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vandaag, dinsdag 11 april 2017, in het Dagblad Suriname. De VHP’er reageert op de uitlatingen die minister Gillmore Hoefdraad afgelopen week tijdens een interactieve masterclass op de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft gedaan. 

Ministers mochten volgens Hoefdraad op een gegeven moment slechts maximaal Srd 4.000 uitgeven zonder openbare aanbesteding. En toch konden de uitgaven op sommige ministeries oplopen tot 30 miljoen Surinaamse dollar op jaarbasis. Gajadien vindt het belachelijk, dat de bewindsman de schuld van slechte controle schuift op het administratief systeem.

'Hoefdraad geeft toe dat er honderden miljoenen zijn uitgegeven, waartegenover geen prestatie staat. Hij is niet alleen minister, maar is daarvoor ook president geweest van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Daarom zouden deze betalingen nooit plaats moeten hebben gevonden. Los van het feit dat hijzelf zijn werk niet goed heeft gedaan, zien wij dat de minister de samenleving voorliegt door aan te geven dat er nu ingegrepen moet worden, terwijl de staat al vier jaren achtereenvolgend heeft afgesloten met een tekort van ongeveer Srd 1.5 miljard op de lopende rekening', stelt Gajadien.

Volgens de parlementariër moest Hoefdraad deze scheefgroei reeds in een vroeg stadium hebben aangepakt en de samenleving conform zijn taak hebben beschermd. 'Maar, we zien dat de lijn gewoon door is gegaan en nu wordt zogenaamd opoffering gevraagd van de samenleving, alsof het aan de samenleving heeft gelegen dat men in deze situatie is beland. Dat is de misleiding die de minister heeft gebracht met zijn financiële presentatie in de afgelopen dagen', aldus Gajadien.

Volgens Gajadien is het opmerkelijk, dat de regering in vergelijking met 2015 in 2016 bijna zestien keer meer heeft geleend. 'Dat betekent ook dat er geen serieusheid betracht is vanuit de regering om de financieel-economische situatie te herstellen. Men is juist verder in de geldpot gaan graaien', stelt de politicus.

Volgens de parlementariër is het ook onduidelijk of de regering zich in maart gehouden heeft aan haar aflossingsverplichting voor wat betreft de staatsobligatie, die vorig jaar is gesloten. Suriname zal tot 2026 halfjaarlijks een bedrag van ongeveer 25.428 Amerikaanse dollar aan rente moeten ophoesten voor de 550 miljoen obligatielening die in 2016 in vertegenwoordiging van Hoefdraad is gesloten in New York. De eerste aflossing hiervan was in maart 2017, terwijl de tweede enkele maanden later in oktober 2017 moet geschieden. Hierna zal jaarlijks steeds op dezelfde tijdstippen aan de aflossingen moeten worden voldaan tot oktober 2026. Hier zal de laatste rente samen met het geleende bedrag, 575.428 Amerikaanse dollar, aan de schuldeiser moeten worden terugbetaald. In totaal zal de regering tien jaar lang jaarlijks een bedrag van 50.855 Amerikaanse dollar moeten ophoesten aan rente alleen.

'Er is nog geen informatie', stelt Gajadien. Hij vraagt zich af of Hoefdraad deze informatie afgelopen weekend wel of niet met de structuren van de NDP heeft gedeeld. In het NDP-partijcentrum Ocer heeft Hoefdraad een presentatie gegeven over de financieel-economische situatie van het land.

KLM-vlucht van Amsterdam naar Paramaribo dag uitgesteld

Door probleem met toestel op Schiphol ook geen vlucht vanuit Suriname naar AmsterdamDe KLM heeft haar vlucht, KL 713, vanuit Amsterdam naar Paramaribo vanochtend, dinsdag 11 april 2017, geannuleerd. Deze vlucht wordt nu een dag later, morgen dus, uitgevoerd. Passagiers die op vertrek stonden, mochten weer naar huis

Het toestel zou vanavond weer terugkeren naar Nederland. Ook deze vlucht wordt geannuleerd. Passagiers die geboekt staan voor KL 714 zullen vanavond ook niet kunnen vertrekken.

Starnieuws bericht te hebben vernomen van een van de passagiers die op punt van vertrek stond naar Suriname, dat er een probleem was met de machine. De passagiers waren reeds ingecheckt en zaten in de vertrekhal. Op gegeven moment werd omgeroepen, dat het toestel met vierentwintig uur is vertraagd.

Statenlid Yaël Plet (MAN): 'Verslag dat in media circuleert is niet stuk dat door mij bij Landsrecherche is ingeleverd'

Statenlid verontwaardigd over berichtgeving inzake een door hem getekende verklaring


Het verslag van Statenlid Yaël Plet (MAN) dat in de media circuleert is niet het verslag dat door de parlementariër bij de Landsrecherche is ingeleverd. Dat heeft zijn advocaat Achim Henriquez gistermiddag verklaard tijdens een persconferentie van zijn cliënt (zie hieronder), zo bericht vanochtend, dinsdag 11 april 2017, het Antilliaans Dagblad

Henriquez verklaarde, dat er redenen zijn om in dit stadium van het onderzoek over een verslag en niet over een aangifte te spreken. 'Maar, ik sluit niet uit dat het later als aangifte wordt aangeduid', aldus de advocaat.

Plet maakte dit jaar tijdens een persconferentie van MAN mee dat men geprobeerd had hem om te kopen. Het Statenlid heeft daarna de Landsrecherche hiervan op de hoogte gebracht. De persconferentie van gisteren was nodig omdat de parlementariër verontwaardigd is over de berichtgeving van vorige week over een door hem getekende verklaring.


Gerecht van Curaçao verlengt afkoelingsperiode voor Insel Air met ruim een maand

In afkoelingsperiode kunnen geen goederen Insel Air worden opgeëist 


Het gerecht van Curaçao heeft de, in de surseance van betaling van Insel Air International bv gelaste, afkoelingsperiode, met ruim een maand verlengd. Dat is gisteren door de rechter bepaald op verzoek van de bewindvoerder, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 11 april 2017.

Op 14 maart was voorlopige surseance verleend met gelijktijdige afkondiging van een afkoelingsperiode van een maand. Dat wil zeggen dat in die periode elke bevoegdheid van derden tot verhaal op de boedel of opeising van goederen van Insel niet kan worden uitgeoefend, tenzij daarvoor machtiging is verkregen van het gerecht.

Bewindvoerder Rogier van den Heuvel heeft de rechter gisteren verzocht om verlenging van de afkoelingsperiode.

Schotte, leider MFK, doet aangifte tegen MAN-Statenlid Yaël Plet

'Plet heeft bewust en valse verklaring tegen mij afgelegd bij de Landsrecherche'


MFK-leider Gerrit Schotte heeft gistermiddag een tegenaangifte gedaan. Volgens de politicus heeft MAN-Statenlid Yaël Plet bewust een valse verklaring over hem afgelegd bij de Landsrecherche. 'Wie wind zaait, zal storm oogsten', aldus Schotte, zo bericht vandaag, dinsdag 11 april 2017, het Antilliaans Dagblad.

Schotte waarschuwt Plet publiekelijk voor de ‘serieuze consequenties’ die hem te wachten staan naar aanleiding van zijn ‘valse aangifte’. Schotte beweert stellig niets te maken te hebben met poging tot omkoping van het MAN-Statenlid.

'Plet liegt', aldus Schotte gisteravond in een telefonisch interview met TV Direct. Gevraagd de leugen te specificeren, zegt Schotte: 'Dag, plaats, tijd… alles wat Yaël Plet heeft genoemd is gelogen.'

CI-Suriname en Matawai tekenen MoU ter instandhouding gemeenschapsbos

CIS heeft model voor duurzaam bosbeheer ontwikkeld met leiders Matawai-gemeenschap 

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Milieuorganisatie Conservation International Suriname (CIS) en de lokale Matawai gemeenschap in Centraal Suriname hebben een unieke Memorandum of Understanding (MoU) gesloten. Na zes maanden intensieve voorbereidingen, die leidden tot een tweedaagse bijeenkomst in Pusugrunu op 21 en 22 maart 2017, zullen beide partijen samenwerken aan de instandhouding van een groot deel van het door de Matawai-gemeenschap verkregen gemeenschapsbos en tegelijkertijd alternatieve inkomstenbronnen ontwikkelen voor de lokale bewoners. Dit berichten vandaag, dinsdag 11 april 2017, diverse media naar aanleiding van een door CIS uitgebracht persbericht.

De Memorandum of Understanding van 2 jaar werd ondertekend door de traditionele leider van de Matawai gemeenschap Granman Valentijn, door districtscommissaris Yvonne Pinas en door Executive Director van CIS John Goedschalk.

Het model voor duurzaam beheer is ontwikkeld met medewerking met het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) en zal indien succesvol ook in andere gemeenschappen worden geïntroduceerd.

De belangrijkste reden voor de toegenomen aandacht van natuurbehoud in het Matawaigebied is de recent aangelegde weg, die leidt naar het Matawai dorp Pusugrunu in Centraal Suriname. De aanleg van deze weg hangt samen met het feit dat een paar maanden eerder, de Matawai-gemeenschap van de Surinaamse regering de ontwikkelingsrechten heeft gekregen voor meer dan 90.000 hectare bos langs de bovenstroom van de Saramaccarivier. Het doel van het ministerie van RO hiervoor is om meer inkomstenbronnen mogelijk te maken voor de lokale tribale gemeenschappen, zodat de financiele afhankelijkheid van de overheid enigszins kan afnemen. In het gemeenschapsbos kan de Matawai-gemeenschap nu wettig kaprechten uitoefenen en andersoortige initiatieven ontplooien voor economische doeleinden.

CIS juicht het toe, dat de lokale bewoners meer inkomstenmogelijkheden krijgen, mits duurzaamheidsbeginselen/principen in acht genomen worden. Onduurzame houtkap kan leiden tot degradatie van de kwetsbare en ongerepte ecosystemen van de Matawai-gemeenschap. Ook kan de druk op het naburige Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR), dat de status van UNESCO Werelderfgoed geniet, verhoogd worden

Samen met de leiders van de Matawai-gemeenschap en de lokale overheid, heeft CIS daarom een model ontwikkeld voor duurzaam beheer van dit ongerepte regenwoud, dat ook een hoog niveau van biodiversiteit bezit. Dit meervoudige gebruiksmodel voor het gemeenschapsbos houdt in dat ongeveer een derde van het gebied wordt behouden.

Om de integriteit van het CSNR te garanderen, zal tevens een bufferzone voor het naburige CSNR worden ingesteld en gecontroleerd door de plaatselijke gemeenschap. Dit creëert in feite het Matawai Gemeenschap landschapsbeheer(MGLB). Verder zal CIS de economische ontwikkeling van de Matawai gemeenschap stimuleren door het creëren van duurzame banen, zodat ze op termijn zelf hun gebied kunnen controleren en beschermen.

CI-Suriname zal daar waar dat nodig en gewenst is ook dienen als technisch adviseur voor de Matawai gemeenschap op het gebied van duurzaam landschapsbeheer. Gelijktijdig met het ondersteunen van de Matawai-gemeenschap in het beheer van hun bossen, is CI-Suriname in samenwerking met de gemeenschap begonnen met het verkennen van de mogelijkheden voor implementatie van het zogenoemde eerste 'community-based REDD + pilot' in Suriname.

De website van CI-Suriname vermeldt overigens geen woord over voornoemde samenwerking met de Matawai.

Activiste Neus: 'Mijn doel is dat de regering naar huis moet'

'Piqué doet niets achter mijn rug om, ik ben op de hoogte van zijn updates'


Maisha Neus, die zaterdag via haar Facebookpagina had laten weten niet meer deel te nemen aan de protestmanifestaties, was er gistermorgen bij de demonstratie van de vakbeweging, een deel van het bedrijfsleven en ondersteund door de oppositionele partijen in De Nationale Assemlee, toch weer bij. Ze zegt, zo schrijft d Ware Tijd vandaag, dinsdag 11 april 2017, dat ze de manifestaties twee dagen had ondersteund, maar nog niet gesproken had met de bonden en RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) die voorgaan in de strijd om ombuiging van het regeringsbeleid. 

'Mijn doel is dat de regering naar huis moet en ik wist niet precies welke doelen de bonden en vakbeweging beogen. Ik besloot toen mijn eigen pad op te gaan.'

Nadat ze zondag met Robby Berenstein en Ahilia Welles, vertegenwoordigster van de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), had gesproken, besloot ze de manifestatie te blijven ondersteunen. Zij sprak de aanwezigen gisteren toe vóór de stoet vertrok (zie foto - Bron: Neus/Facebook).

Maisha zegt dat ze een neutrale houding aanneemt over het gesprek tussen activist Piqué en de president. 'Hij doet niets achter mijn rug om. Ik ben op de hoogte van zijn updates. Dat hij de president zou ontmoeten was mij ook bekend.' Ze zegt dat Piqué een NDP'er is en als hij door zijn partijleider is opgeroepen, hij daar gewoon gehoor aan moet geven.

'Hij was gisteren niet aanwezig bij de demonstratie, omdat hij naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo moest voor controle', zegt Maisha.

De acties tegen het regeringsbeleid en de recente verhoging van de brandstofprijzen worden na de Stille Week voortgezet.

Voorzitter Sapoen van HVB vindt vele kritiek op Bouterse en regering onterecht

'De huidige situatie verandert echt niet met een andere regering'


Raymond Sapoen, voorzitter van de Hervormings en Vernieuwings Beweging (HVB), vindt het niet terecht dat er zoveel kritiek op president Desi Bouterse en de regering wordt geleverd. 'Als Bouterse weg moet, zoals bepaalde groeperingen het willen, zal de huidige situatie met een andere regering, echt niet veranderen', zei Sapoen tijdens een partijbijeenkomst in Tamanredjo, afgelopen weekend, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 11 april 2017.

Hij betrad het spreekgestoelte met de slogan 'HVB is okay'. De politicus voerde aan, dat de mijnbouwopbrengsten zoals aardolie en goud tussen 2012 en 2015 met ruim 80% zijn teruggevallen. Dat is een van de hoofdoorzaken van de crisis, stelde hij. Het is volgens hem de politiek die in de afgelopen veertig jaar op bepaalde fronten heeft gefaald. Het heeft daarom volgens hem geen zin de schuld te schuiven in de schoenen van Bouterse, Venetiaan of Nederland.

'Bepaalde zaken zoals water en elektriciteit zijn opeenvolgende regiems blijven subsidiëren. Dit heeft een vertekend beeld van de staatshuishouding gegeven. Het is deze regering die orde op zaken probeert te brengen, wat vooral de sociaal zwakkeren treft. Hoewel het overduidelijk is dat de straatacties eigenlijk politieke protestdemonstraties zijn, wordt de regering opgeroepen beter en meer met de bevolking te communiceren en te werken aan een efficiënt crisisforum met vertegenwoordigers van de civil society, het bedrijfsleven en de vakbeweging. Hierdoor kunnen alle noodzakelijke maatregelen meer draagvlak krijgen en steunen op meer begrip bij de bevolking.'

Diverse sprekers benadrukten hoe belangrijk het is om jongeren te betrekken bij de ontwikkelingen in het land. Tijdens de bijeenkomst werd de jongerenraad van Commewijne geïnstalleerd. De HVB Jongerenraad Commewijne, bestaande uit 28 leden afkomstig uit alle zes ressorten van het district Commewijne, word getraind.

Vergil Rebin, voorzitter van de HVB Jongerenraad, riep de jeugdigen op om niet te slabakken. Gewezen werd op de doorstromingsmogelijkheden die de partij biedt aan de jongeren.

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken had het voornamelijk over de toenemende criminaliteit onder de jongeren, zelfs die nog schoolgaand zijn. 'De meeste jongeren willen voordat de wettelijke termijn om in het bezit te zijn van een rijbewijs voorbij is, reeds achter het stuur zitten of eerder de rijexamens doen. Ook wanneer de ene politieke partij hen niet snel genoeg beloont voor hetgeen zij misschien voor land en volk hebben gedaan, maken zij plotseling de overstap naar de opponent. Alleen maar ongeduld. Als de jeugd zich focust op geloof, gehoorzaamheid en geduld zullen zij op de juiste tijd, plaats en met het netwerk dat zij opgebouwd hebben, verbonden zijn met het volk en hen ten dienste kunnen staan', zei Noersalim.

Mathoera (VHP) en Etnel (NPS): 'Operatie Octopus is slechts symptoombestrijding'

'Een compleet veiligheidsplan is noodzakelijk'


De opgevoerde veiligheidscontrole door de politie in verband met de verruwende criminaliteit is slechts symptoombestrijding. Om dit probleem effectief aan te pakken, is een compleet veiligheidsplan noodzakelijk. Dit zeggen de parlementariërs Krishna Mathoera (VHP) en Patricia Etnel (NPS) in afzonderlijke interviews, in reactie op ‘Operatie Octopus’ die vorige week van start ging, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 11 april 2017.

De operatie begon in Paramaribo, Wanica en Commewijne, en zal worden uitgebreid naar de overige districten. De actie wordt door speciale eenheden van leger en politie uitgevoerd en moet de verruwende criminaliteit tegengaan.

De volksvertegenwoordigsters stellen het initiatief op prijs. Mathoera: 'Ik ben blij dat de regering beseft dat de criminaliteit de afgelopen periode veel schade heeft toegebracht aan de samenleving.'

Zij constateert, dat de aanpak die men nu hanteert slechts een herhaling is van eerdere operaties, die als uitgangspunt ook scherpere controles hadden. Mathoera is voorstander van een integraal plan om de criminaliteit terug te dringen. Daarin moet vooral aandacht worden besteed aan de onderliggende factoren die daartoe kunnen leiden. Zij noemt als onderdeel van zo'n plan de bestrijding van de huisvestingsproblematiek en armoede, voorlichting over criminaliteit, begeleiding van personen die in aanraking zijn gekomen met justitie en ook meer politiesurveillance.

Etnel heeft vaak gepleit voor gezinsversterking en vindt dat nu ook van belang voor het terugdringen van de criminaliteit. De aanpak zal volgens haar pas compleet zijn als de overheid investeert in het vormen van sterke gezinnen, om al in een vroeg stadium te voorkomen dat men het slechte pad opgaat.

Zij stelt voor, dat er vooral in kinderrijke buurten wordt gezorgd voor alternatieven om de jongeren educatief bezig te houden.

Minister Hoefdraad vindt gesprek met CLO 'constructief'

Bewindsman bestudeert ingediend 'wensenpakket' van CLO


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën typeert het onderhoud met de leiding van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) van gisteren als 'constructief'. Hij zegt vandaag, dinsdag 11 april 2017, op Starnieuws, dat er nog een vervolggesprek komt. De CLO heeft een exemplaar van het aangepaste wensenpakket aan Hoefdraad overhandigd. Namens de CLO hebben voorzitter Ronald Hooghart en bestuurslid Michael Miskin de besprekingen gevoerd. 

Miskin zegt dat het gesprek in een prettige sfeer is verlopen. De ambtenarenvakcentrale heeft het wensenpakket toegelicht. In 2012 was de laatste loonsverhoging gegeven. Toen was de Amerikaanse dollar Srd 3,35. De CLO had in het oorspronkelijke wensenpakket opgenomen, dat teruggegaan moest worden naar dat niveau om de koopkracht te kunnen behouden. In 2012 verdiende een schoonmaakster Srd 1.005. Dit komt neer op 300 Amerikaanse dollar. Dezelfde werkster komt met de stijging van de koers op een bedrag van $ 130. De situatie is veranderd.

De regering is met de onderwijsbonden een loonsverhoging van honderd procent en meer overeengekomen. Dit zal doorwerken naar alle sectoren.

Miskin legt uit dat er een scheve verhouding zal ontstaan als de aanpassingen niet doorgevoerd worden. Topambtenaren met een hogere opleiding zullen dan de helft verdienen van een salaris van leerkrachten met een vergelijkbare opleiding.

De CLO-top heeft de minister gevraagd om uiterlijk 21 april kenbaar te maken wat de ambtenaren aan salarisverhoging zullen krijgen. Dan bestaat de vakcentrale 46 jaar. Dat zou volgens Miskin een mooi cadeau zijn voor de ambtenaren.

Hoefdraad heeft aangegeven het wensenpakket te zullen bestuderen. Het CLO-bestuur kijkt uit naar het vervolggesprek.

Herwaardering onderwijsgevenden nog steeds geen feit

'Zogenaamde verhoging van Srd 500 blijkt voor leerkrachten slechts een sprookje te zijn geweest'


De tweede week van april 2017 gaat in. Desondanks is de volledige uitvoering van het herwaarderingsprogramma voor onderwijsgevenden nog niet gerealiseerd. Dit meldt het Dagblad Suriname maandag 10 april 2017.

'Wij hebben ons huiswerk al verricht. Wij moesten aangeven wat de zienswijzen zijn van de vakbonden BvL (Bond van Leraren) en ALS (Alliantie van Leerkrachten in Suriname). Wij wachten dus op een oproep van de regering om deze zaak verder af te handelen. Wij gaan niet stilzitten als blijkt dat de regering niet tot overleg overgaat, want wij hebben een overeenkomst gesloten met de overheid', zegt vakbondsleider Wilgo Valies in een reactie.

'De leerkrachten van graad 2B tot en met graad 4 zouden volgens de vicepresident een verhoging van Srd 500 krijgen, die aangevuld zou worden tot hun volledige herwaardering. De vicepresident had de indruk gewekt, dat de leerkrachten een extraatje zouden krijgen in de eerste week van april 2017. Dit heeft het probleem gecreëerd.'

De leerkrachten hebben vooruitlopend op de herwaardering een koopkrachtversterking van Srd 500 ontvangen vanaf januari 2017. Naast deze koopkrachtversterking hebben de leraren de complete herwaardering nog niet ervaren. Ook de zogenaamde verhoging van Srd 500 die de vicepresident onlangs heeft verkondigd, blijkt voor de onderwijsgevenden slechts een sprookje te zijn geweest.

'Op het moment dat je oppert dat regering naar huis moet, is het geen vakbondsactie meer”

Vakbondsman Sallons kritisch over tegen regeringsbeleid protesterende bonden


De Organisatie van Samenwerkende Autonome Vakbonden (OOSAV) staat nog steeds achter haar standpunt om niet deel te nemen aan de protestacties die 6 april zijn gestart door C-47 (lid van RaVakSur. Raad van Vakcentrales in Suriname) als trekker. Michael Sallons, die leiding geeft aan vijf vakbonden binnen OSAV, geeft te kennen dat mensen de vrijheid hebben om hun ongenoegen te uiten, zo schrijft het Dagblad Suriname maandag 10 april 2017.

De leden van de vakbonden die hij leidt, hebben de vrijheid om mee te doen aan de acties, echter zonder ondersteuning van hun vakbond. 'Niemand gaat ze tegenhouden. De bond staat echter niet achter de consequenties van het meedoen', benadrukt Sallons. Als vakbondsleider is hij zelf heel voorzichtig.

Sallons zit al ruim 32 jaren in de vakbeweging. Hij meent zijn leden bij actievoeren in zijn carrière nooit te hebben meegenomen in een politieke strijd. 'Het moment je op straat komt en als eis begint te opperen dat de regering naar huis moet, is het geen vakbondsactie meer. Als er vakbondsacties zijn waarbij de actie zelf maakt dat de regering opstapt, dan maar. Ik moet een vakbondsconflict hebben met mijn werkgever. Anders doe ik dan niet meer aan vakbondswerk', aldus Sallons. Naar zijn oordeel zal, indien hij een actie leidt, deze moeten slagen.

Hij vraagt zich af wat er zal gebeuren met de mensen die door de vakbeweging worden opgeroepen en uiteindelijk door de werkgever niet worden uitbetaald. Bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is het beginsel van no work, no pay weer tevoorschijn gehaald. 'Ik moet de mensen als organisatie tegemoet kunnen komen. Daarnaast moet ik ook een stakingskas hebben. Dat heb ik wel, maar what about de anderen? Mijn stakingskas is misschien niet zo sterk genoeg om een ieder tegemoet te komen. En precies daarom mag ik een strijd nooit verliezen', meent Sallons.

Demonstranten trachten op derde actiedag terrein Belastingdienst op te komen, maar politie grijpt in

Animo om deel te nemen aan demonstraties lijkt alweer af te nemen

Deze week verder geen acties meer - Komende week gaat protest in de vierde versnelling... - Neus toch weer aanwezig


De demonstratie van de vakbeweging en anderen van maandag 10 april 2017, gericht tegen de verhoging van de brandstofprijzen en tegen het regeringsbeleid voerde van het Kerkplein naar het kantoor van de Belastingdienst. De demonstranten wilden de gesloten poorten openen, maar de politie greep in. De situatie dreigde even uit de hand te lopen, aldus Starnieuws op haar website. Er werd getrokken en geduwd tegen de poort. De actieleiding stelde dat belasting wordt geïnd, maar niemand weet wat er mee wordt gedaan.

De tweede plek die aangedaan werd was de afdeling Inspectie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aan de Heerenstraat. Daar ging de menigte wel naar binnen.

De opkomst maandag was beduidend lager dan de twee overige actiedagen. Volgens de organisatoren ligt het aan de regen. Bovendien is het de 'Stille Week' voor christenen. De actie wordt steeds geëvalueerd, zegt Robby Berenstein, voorzitter van C-47. Hierbij zal ook rekening gehouden worden met de lijdensweek. De mensen konden overigens pas tegen half twaalf worden toegesproken, omdat de soundtruck onderweg pech had gekregen.

Maisha Neus - toch weer van de partij (zie foto - Bron: Facebook) - en Priscilla Dawsa voerden kort het woord, voordat de stoet vertrok naar het Belastingkantoor. 'Pe a moni de, go tek'n drape', stelde Berenstein. Hij vindt dat het geld gehaald moet worden op de goudvelden. Er is daar meer dan een miljard op te halen, maar de belangen maken dat het geld niet gehaald wordt bij goudbonzen. Volgens Berenstein worden belangen verdedigd.

Het volk wordt volgens hem uitgeknepen door diverse verhogingen. De verhoging van de brandstofprijs is de druppel die de emmer deed overlopen.

De actievoerende organisaties hebben besloten om deze week het rustig aan te doen. Er wordt rekening gehouden met de lijdensweek, waarbij christenen zich bezinnen op het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus. De volgende week zullen de acties worden opgevoerd. Dit werd meegedeeld aan de menigte op het terrein van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aan de Heerenstraat.

Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren en Alliantie van Leerkrachten in Suriname, merkte op, dat volgende week de actie van de tweede naar de vierde versnelling gaat. De komende dagen zal de actieleiding zich buigen over de modellen die gehanteerd zullen worden. Ook zal er worden gesproken met meer groepen. De strijd zal niet worden opgegeven, benadrukte Valies. Hij voerde aan dat terwijl het volk op straat is, president Desi Bouterse alleen wakamans uitnodigt om te praten. Er wordt niet geluisterd naar de roep van het volk.

'Nu wordt er op de rem getrapt, maar volgende week komt het gaspedaal aan de beurt. Dan gaat de druk worden opgevoerd. De regering moet niet denken dat wij spelen', stelde Valies. Hij merkte op dat het volk getergd wordt. 'De regering wordt gewaarschuwd. Het gaat om een serieuze strijd die gevoerd zal worden tot de laatste ademtocht. Als er geen oplossing komt, zullen er grote problemen in het land ontstaan', zei Valies.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

En dit bericht De Telegraaf 's avonds, Nederlandse tijd:Foto: ANP

Protesten tegen regering Bouterse gaan door

1 uur geleden
PARAMARIBO - Net als donderdag en vrijdag is er in Suriname ook maandag geprotesteerd tegen het beleid van president Desi Bouterse en zijn regering. Circa duizend mensen hielden een protestdemonstratie in de straten van Paramaribo. Ook werd het gebouw van een ministerie even bezet.
    Vergeleken met vorige week verliep de actie grimmiger. Toen de demonstranten het terrein van het belastingkantoor op wilden gaan, staken politie en militairen daar hardhandig een stokje voor.

    Gebouw half uur bezet

    De demonstranten vervolgden hun actie bij het ministerie van Onderwijs. Omdat de politie hier geen rekening mee had gehouden, konden de actievoerders zonder problemen het gebouw binnenlopen en het ongeveer een half uur bezet houden. De voorzitter van de onderwijsbonden riep de minister op zijn positie op te geven.
    De komende week liggen de acties stil omdat het de lijdensweek is, zoals de week voor Pasen heet. De week daarna zullen de protesten worden opgevoerd.