dinsdag 18 april 2017

DOE evenals overige oppositiepartijen in beraad - Onder arrestanten een partijlid

'Wanneer overheid predikt escalaties te willen voorkomen moet goede voorbeeld gegeven worden'


De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) gaat tezamen met andere oppositionele politieke organisaties in beraad om een correcte aanpak van zaken af te dwingen. DOE uit haar verontwaardiging over de wijze waarop weerloze burgers tijdens de protestacties dinsdag 18 april 2017 werden aangehouden.

Wanneer de overheid predikt escalaties te willen voorkomen moet daarbij het goede voorbeeld gegeven worden, stelt DOE.

De partij doet een beroep op de minister van Justitie en Politie c.q. de korpsleiding hun afkeuring uit te spreken over de wijze waarop de aanhoudingen zijn verricht en vragen dat zo spoedig mogelijk personen betrokken bij deze protestacties, onder wie Curtis Hofwijks, het DOE-lid Brian Boerleider en de vakbondsleider Wilgo Valies heen te zenden.

De politie en haar afdeling Mobiele Eenheid is getraind met takt om te gaan in dergelijke situaties en is in staat met de juiste directieven verdere escalatie te voorkomen.

Verder vraagt de partij aan de gemeenschap en in het bijzonder de leiders van het Burgercollectief, de actiegroep 'Wij Zijn Moe' en andere ondersteuners van de acties het hoofd koel te houden en verder escalatie te voorkomen.

Voorts is het aan te bevelen de plicht tot het aanvragen van een vergunning voor uitvoeren van het grondwettelijk recht van burgers tot het houden van demonstraties niet onnodig te vertragen.

Oppositie protesteert 'met kracht tegen machtsvertoon zwaar bewapende ME tegen weerloze burgers'

Oppositiepartijen in spoedberaad bijeen

'Hardhandig optreden zwaar bewapende ME is onderdeel van poging van regering om de breed gesteunde protestacties te intimideren en om te buigen'


De gezamenlijke oppositiepartijen VHP, NPS, Pertjajah Luhur) en ABOP protesteren met kracht tegen het machtsvertoon van de zwaar bewapende mobiele eenheid tegen weerloze burgers. Het besluit van de regering om hedenmorgen de zwaar bewapende mobiele eenheid in te zetten tegen de vreedzame acties van burgers, gevolgd door bruut optreden, mishandelingen en arrestaties, wordt bijzonder betreurd en ten stelligste afgekeurd. 

De oppositiepartijen zijn in spoedberaad bijeen.

Met het arresteren van onder meer een vakbondsleider, begeeft de regering zich op een afglijdend pad als het gaat om het respecteren van fundamentele mensenrechten. In een rechtsstaat gelden vrijheid van meningsuiting alsook het recht op vreedzaam demonstreren als grondrechten waaraan een overheid niet mag komen. Burgers mogen gebruikmaken van hun grondrechten, indien niet naar hun noden geluisterd wordt.De gezamenlijke oppositie protesteert ook bijzonder krachtig tegen het vertrappen van elementaire democratische grondrechten en vrijheden.

Het hardhandig optreden van de zwaar bewapende mobiele eenheid wordt gezien als onderdeel van een poging van de regering om de breed gesteunde en steeds meer toenemende protestacties te intimideren en om te buigen. Deze protestacties zijn gericht tegen het wanbeleid van de regering Bouterse-Adhin, een wanbeleid dat de inkomenspositie van burgers verslechtert die elke dag geconfronteerd worden met berovingen, vaak gepaard gaand met bruut en buitensporig geweld. 

Zwaar bewapende troepen en eenheden inzetten is symptoombestrijding en lost de ernstig uit de hand lopende problemen van corruptie en onrecht van het wanbeleid niet op.

De gezamenlijk oppositionele partijen doen wederom een zeer ernstige oproep aan de regering om het pad van eigenzinnigheid en machtsvertoon te verlaten en de noden van burgers serieus te nemen. De gezamenlijke oppositionele partijen komen in spoedberaad bijeen en zullen het beraad continueren zolang dat nodig is.

De gezamenlijke oppositiepartijen: 
VHP, NPS, PL en ABOP 
Paramaribo 18 april 2017

Politie: ' De instructies van de politie zijn genegeerd en zijn er beledigende uitspraken gedaan'

Voor demonstratie zou geen vergunning zijn aangevraagd


De politie heeft dinsdagmiddag 18 april 2017, de volgende verklaring uitgebracht naar aanleiding van het optreden vandaag tegen demonstranten. Twee leiders (Wilgo Valies en Curtis Hofwijks) die aangehouden waren, zullen naar huis worden gezonden.

De politie heeft op dinsdag 18 april opgetreden tegen demonstranten. Vier actievoerenden zijn aangehouden onder wie twee leiders.

In het Paasweekend heeft de regiocommandant van Paramaribo, commissaris Inder Janbahadoer telefonische gesprekken gevoerd met onder andere de heer Cabenda die als woordvoerder van de actiegroep optreedt. Daarbij is gevraagd naar de strategie die op dinsdag 18 april door de actiegroep zou worden toegepast, zodat de politie daarop kan inspelen. Eveneens is het voorstel gedaan om met de actiegroep en de districtscommissaris om de tafel te gaan zitten voor wat betreft de naleving van wettelijke voorschriften. Aan de politie is medegedeeld, dat de actiegroep zou vergaderen in theater Unique en dat zij niet de straat zouden opgaan. 

Tegen alle mededelingen in toog de actiegroep de openbare weg op. De instructies van de politie zijn genegeerd en zijn er beledigende uitspraken gedaan. Ook is steeds getracht het kordon van de politie te omzeilen. Hetgeen heeft geresulteerd in het politieoptreden. 

Een manspersoon hinderde een speciale eenheid van de politie in hun optreden. Een andere manspersoon bracht een politieambtenaar vuistslagen toe in zijn gezicht terwijl die in gesprek was met één van de leiders. De politieman zijn gezondheidsbril ging daarbij stuk. 

Het recht op vreedzame demonstratie en vrije meningsuiting is verankerd in de Grondwet van Suriname, met inachtneming van bij wet vast te stellen bepalingen onder andere in het belang van de openbare orde, rust en veiligheid (artikel 19 t/m 21 GW). Een van de bepalingen die bij wet is vastgesteld, is dat voor het houden van een vreedzame demonstratie er vooraf een vergunning moet worden aangevraagd bij de commissaris van politie in Paramaribo of de districtscommissaris. Het demonstreren zonder vergunning levert een overtreding van de Politiestrafwet op. Ook het niet opvolgen van de door de politie gegeven bevelen is strafbaar (artikel 49 en 50 Politie Strafwet). 

De politie doet een beroep op de samenleving om de bij wet vastgestelde regels na te leven. 

De twee leiders zullen worden heengezonden na bij proces verbaal te zijn verhoord. In overleg met een lid van het Openbaar Ministerie zal worden nagegaan welke maatregelen genomen zullen worden tegen de twee verdachten die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd tegen de politie.

Den Blauwvinger: King drugshandelaar Koyeba verre van goed voorbeeld voor de Surinaamse jeugd...

COLUMN: 10 Minuten Jeugdjournaal zet veroordeeld 'geval' neer als een soort 'lief heilig boontje'

King Koyeba van 'artiest' gezonken tot drugshandelaar


Artiest annex veroordeelde drugshandelaar King Koyeba (zes maanden celstraf voor de handel in marihuana) is sinds woensdag 12 april weer een vrij man en dat was voor het 10 Minuten Jeugdjournaal van donderdagavond 13 april voldoende aanleiding om deze crimineel te interviewen, zwaar behangen met kettingen en ringen. Het Jeugdjournaal liet hem een zielig verhaaltje ophangen over het leven achter de muren van Santo Boma en dat de jeugd maar vooral moet zien te voorkomen om daar niet te belanden. Maar, geen woord werd gerept - werd ook niet naar gevraagd - over zijn drugsverleden. Neen, hij werd neergezet als een soort feniks herrezen uit de as. En, dat in het 10 Minuten Jeugdjournaal. Niet echt handig toch?! En dan werd ook nog eens reclame gemaakt voor een soort wederopstandingsshow op 28 april van deze drugscrimineel....., die twee vrouwen zou hebben en negen kinderen, bij de laatste telling.

Ongelooflijk, maar ja dat is Suriname, en staat daar ook niet een in Nederland veroordeelde bolletjesslikker (cocaïne, dus) annex bekende zwaarlijvige reclame-geile toneelacteur gewoon weer op het toneel? In andere zaken zijn Suri's daarentegen niet zo vergevingsgezind en vergeetachtig, daar kunnen velen over meespreken...

Maar, terug naar die drugshandelaar die ook nog eens denkt, naast het handelen in drugs, te kunnen zingen.

De feiten
Bij een gezamenlijke actie van de Narcotica Brigade, Recherche Regio Midden, het Regionale Bijstand Team en Surveillance Wanica werden zaterdagochtend 15 oktober 2016, in de Raoulweg te Wanica, drie verdachten aangehouden. Onder de verdachten bevond zich Lowinzo Misiedjan ofwel King Koyeba. Tijdens de actie werden een hoeveelheid marihuana en een voertuig in beslag genomen.
De King gaf toe – zo werd vrijdag 21 oktober bekend, een kleine hoeveelheid marihuana in bezit te hebben gehad bij zijn arrestatie. Daarnaast beweerde de drugshandelaar, dat hij was begonnen met de verkoop van drugs om zijn negen kinderen te verzorgen. Hij wilde dat al zijn kinderen te eten zouden hebben. Verder beweerde hij zelf af en toe marihuana te gebruiken, wat normaal – volgens hem – is in de artiestenwereld.

King Koyeba werd maandag 27 februari 2017 veroordeeld tot zestien maanden cel waarvan tien voorwaardelijk. De Officier van Justitie had twee jaar gevangenisstraf, met aftrek van de tijd in voorarrest, geëist.

Hij werd woensdag 12 april alweer in vrijheid gesteld. Honderden fans en collega-artiesten zouden tot laat die avond gewacht hebben op het moment van de vrijlating nabij de strafinrichting Santo Boma om de handelaar in drugs een warme ontvangst te geven.


Koyeba werd met een limousine richting Paramaribo gereden, waar ook mensen op hem zaten te wachten. De artiest zei in een video op social media blij te zijn weer op vrij voeten te zijn.

De veroordeelde drugshandelaar geeft op 28 april een welkomstshow te Hanna's Lust veld waar hij met een helikopter naar toe gevlogen wordt, alsof er niets is gebeurd, alsof het hier niet gaat om een veroordeelde crimineel. Pronken met luxe.... limousine, heli.... een beetje bescheidenheid en terughoudendheid was passender geweest.


Schande
De wijze waarop deze man na zijn invrijheidstelling door diverse media ruimte heeft gekregen zijn 'verhaal' te doen is een schande. Ongestoord kon de zogenoemde artiest zijn 'Santo Boma'-verhaal doen, zonder dat hem ook maar één kritische vraag werd gesteld over zijn handel in drugs, waarom hij twee vrouwen en negen kinderen heeft, waarom hij niet in staat is om op een legale manier voldoende geld te verdienen om op die manier voor zijn kinderen te kunnen zorgen, enzovoorts, enzovoorts. Maar, neen, die vragen zijn nimmer gesteld. De drugshandel van King Koyeba lijkt te worden geaccepteerd door de media. Het lijkt hem makkelijk en snel te worden vergeven, terwijl juist iemand die in de schijnwerpers staat het goede voorbeeld zou moeten zijn. Maar, in Suriname lijkt iedereen door die schijnwerpers te worden verblind.

Verdient geen enkele positieve publicitaire aandacht
Je gunt geen enkel kind een vader als de zwaar getatoeëerde King Koyeba, die contacten moet hebben (gehad) in de Surinaamse drugswereld, die er uit ziet als een lid van een of andere gang (criminele bende). Deze man is een slecht voorbeeld voor de jeugd en verdient op geen enkele manier de voor hem positieve publicitaire aandacht die hij heeft gekregen bij onder andere het 10 Minuten Jeugdjournaal en in de Ware Tijd.... naïeve Surinaamse media die niet kritisch durven te zijn.

En die wederopstandingsshow op 28 april? Boycotten of gewoon de patserige en misplaatste show van crimineel King Koyeba op een podiumpje in stilte laten doorgaan voor een bepaald onnadenkend jong publiek zonder enige publicitaire aandacht?

Oh, en laat hij zijn hang- en sluitwerk aan zijn lichaam verkopen, zodat hij wat fatsoenlijks te eten kan kopen voor zijn kroost en vrouwen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
18 april 2017
Amsterdam-Paramaribo

Woede over arrestatie vakbondsleider Valies - Sfeer in Suriname wordt grimmiger door optreden regering tegen demonstranten

President Bouterse en zijn regering lijken het te hebben gemunt op Valies

- NPS-voorzitter Rusland verbolgen over optreden politie en ME
- 'Optreden tegen vreedzame demonstranten is een gemakkelijke en verwerpelijke manier om macht te vertonen'


Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (zie foto - Bron: de Ware Tijd), is opgepakt door de Mobiele Eenheid (ME) in Theater Unique. Vakbondsleiders en deelnemers aan de protestmanifestatie van vandaag, dinsdag 18 april 2017, zijn woedend over het optreden van de politie. Zij zullen deze kwestie aanvechten. Dit melden Starnieuws en de War Tijd.

Eerder op de dag werden een burger, Curtis Hofwijks en Bryan Boerleider van het Burger Collectief opgepakt en in de laadbak van een politiewagen geduwd.


Al de hele dag deden agenten pogingen om Valies op te pakken. Demonstranten wisten dat voorkomen.

Op gegeven moment hebben de actieleiders en de deelnemers aan de protestmars zich teruggetrokken in Theater Unique. Valies had de mensen toegesproken voordat hij werd opgepakt. Hij gaf aan dat het optreden van de ME en politie het begin is van de dictatuur.

Valies riep de mensen op om morgenochtend vanaf tien uur te komen demonstreren tegen het gedrag van de politie. Op dat moment was de Mobiele Eenheid al voor Theater Unique aanwezig en werd het duidelijk dat de politie zou optreden tegen de vakbondsman.

Waarom Valies is aangehouden is onduidelijk, maar vast staat dat het om intimidatie gaat vanuit regeringszijde, hij ligt immers niet goed bij president Desi Bouterse en zijn regeringsclan vanwege de hoor hem gevoerde protesten tegen het onderwijsbeleid.


NPS-voorzitter Gregory Rusland is ontstemd over de wijze waarop eenheden van de politie hebben opgetreden tegen weerloze burgers tijdens de protestmanifestatie dinsdag in de binnenstad. Nabij de kruising van de Fred Derby- en de Weidestraat werd de uitgezette route van de betogers kort na aanvang van de protestmars versperd door manschappen van de Mobiele Eenheid. Zij hadden traangasgeweren, schilden en wapenstokken bij zich.

Volgens Rusland heeft de regering haar mond vol over de aanpak van de criminaliteit, maar kan die niet met dezelfde voortvarendheid te lijf gaan. 'Optreden tegen vreedzame demonstranten is een gemakkelijke en verwerpelijke manier om macht te vertonen', zegt de politicus, zo bericht de Ware Tijd op haar website.

Hij doet een dringend beroep op de regering om deze houding na te laten en haar focus te leggen op het ombuigen van het beleid dat leidt tot verdere verarming van het volk.

Dit bericht De Telegraaf vanavond, Nederlandse tijd, op haar website over het protest van vandaag en het optreden van de ME:Dinsdag was de vierde dag van protest. Foto: vorige week werd er ook al gedemonstreerd tegen het beleid van Bouterse.
Dinsdag was de vierde dag van protest. Foto: vorige week werd er ook al gedemonstreerd tegen het beleid van Bouterse.
Foto: ANP

Surinaamse ME treedt hard op tegen betogers

49 min geleden
PARAMARIBO - De mobiele eenheid (ME) van de Surinaamse politie heeft dinsdagmiddag drie actieleiders hardhandig opgepakt terwijl ze een vreedzame protestmars hielden in Paramaribo. Ook werd een andere betoger opgepakt.
  De demonstratie was georganiseerd door een aantal vakbonden en wordt ondersteund door diverse actiegroepen. Onder de arrestanten zijn een vakbondsleider en de leiders van twee activistische groepen. De demonstranten protesteren tegen de slechte economische situatie in Suriname. Een deel van de demonstranten wil ook dat de regering van Desi Bouterse opstapt.
  Dinsdag was de vierde dag van protest. De vorige demonstraties verliepen vreedzaam. Het is onduidelijk waarom de ME deze keer zwaar bewapend aanwezig was en de actievoerders probeerde tegen te houden. Vakbondsleider Wilgo Valies riep de mensen op te protesteren tegen dit gedrag van de politie. Volgens hem is sprake van ,,een dictatuur'', omdat burgers die tegen het beleid zijn zomaar worden opgepakt. Korte tijd later werd hij opgepakt.
  De regering heeft maandag vakbonden en anderen maatschappelijke organisaties uitgenodigd voor een dialoog over de aanpak van de problemen. De actievoerende bonden willen hier pas gehoor aan geven als de verhoging van de brandstofprijs is teruggedraaid.
  Suriname kampt al zo'n twee jaar met een zware economische crisis. Onvrede daarover bestaat al langer, maar de verhoging van de benzineprijs met ongeveer 10 procent begin april was de druppel die de emmer deed overlopen.
  De daling van de goud- en olieprijs wereldwijd zijn belangrijke oorzaken van de crisis, maar ook verspilling, corruptie en slecht financieel beleid hebben eraan bijgedragen.

  Evander Sno vrijgesproken van mishandeling

  Twee broers Sno veroordeeld tot taakstraffen van 60 en 200 uur


  Evander Sno (zie foto - Bron: AD/Pro Shots) is vandaag, dinsdag 18 april 2017, vrijgesproken van de mishandeling van twee mannen in het Amsterdamse uitgaansleven. Zijn twee broers kregen wel taakstraffen van zestig en tweehonderd uur. Ze moeten de slachtoffers tweeduizend euro betalen. Dit melden onder andere het AD, de Amsterdamse zender AT5 en De Telegraaf.

  De Amsterdamse voetballer van de Waalwijkse Jupiler Leagueclub RKC zat twee weken geleden als enige in de rechtbank om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de mishandeling van twee vrienden in en net buiten poptempel Paradiso. De broers van Sno kwamen niet opdagen.

  Het uit de handen slaan van een drankje bleek de reden van een complete escalatie op een uitgaansavond in augustus 2013. Binnen luttele seconden sloeg de vlam in de pan. De Sno’s waren aanjager van een vechtpartij bleek uit videobeelden van een van de mishandelingen. De tweede mishandeling op straat werd niet getoond in de rechtbank.

  Oud-Ajacied Sno keurde tijdens de rechtszaak zijn eigen gedrag af en bood zijn excuses aan bij de slachtoffers. Hij zei er wel bij dat hij niet de aanstichter was en dat hij juist probeerde het gevecht vervolgens te de-escaleren. Het Openbaar Ministerie ging daar niet in mee en eiste 240 uur taakstraf voor de profvoetballer. De rechtbank ging mee in het verhaal van de voetballer, dat niet precies duidelijk is wat zijn rol was tijdens het gevecht.

  Sno merkte tijdens de zitting op dat RKC nog een gesprek met hem wenste als hij daadwerkelijk een straf zou krijgen. Dat is nu niet het geval.

  Evander Sno werd geboren in Dordrecht maar groeide op in de Staatsliedenbuurt . Via DWS en de jeugd van Ajax en Feyenoord kwam hij uit voor het indrukwekkende rijtje clubs NAC, Celtic, Ajax, Bristol City, RKC, NEC, KVC Westerlo en opnieuw RKC.

  Curtis Hofwijks, Bryan Boerleider en burger gearresteerd door zwaar bewapende agenten

  Menigte weet arrestatie van Wilgo Valies te voorkomen


  Zwaar bewapende agenten hebben Curtis Hofwijks, Bryan Boerleider en een burger gearresteerd. Er zijn slagen gevallen. De politie was van plan vakbondsleider Wilgo Valies te arresteren, maar hij werd beschermd door de menigte. Dit meldt Starnieuws vanmiddag, dinsdag 18 april 2017.

  De politie heeft voorkomen dat de menigte naar de dokter Sophie Redmondstraat ging vanuit Theater Unique. Na enige tijd werd besloten terug te keren naar het actiecentrum. De menigte liep door naar de Henck Arronstraat. Via de Klipstenenstraat, de Heerenstraat, Wagenwegstraat werd er gelopen naar de Keizerstraat. De mobiele eenheid was inmiddelles aangekomen op de hoek van de Zwartenhovenburg- en de Keizerstraat en daar werd de groep verhinderd om door te lopen.

  Een agent liep op een burger af, die een klap kreeg. Er ontstond een opstootje, waarbij de man in de laadbak van een politieauto werd gedwongen door de politie.

  De menigte is vreselijk boos over het optreden van de politie. De organisatie gaat naar het politiebureau om verhaal te halen. Morgenochtend om tien uur wordt het protest voortgezet.


  Regering zet intimiderende en provocerende ME in tegen vreedzame demonstranten

  Vakbondsman Berenstein: 'Wij zijn bezig met een vreedzame actie en worden verhinderd door de politie'

  (Bron foto's: Raoul Lith en René Gompers/Starnieuws)
  Actieleiding gaat internationale organisaties informeren over het optreden van de politie


  Zwaar bewapende leden van de Mobiele Eenheid heeft de Fred Derbystraat in Paramaribo versperd. Deelnemers aan een demonstratie van onder andere de vakbeweging tegen het regeringsbeleid en de verhoogde brandstofprijzen liepen vanochtend, dinsdag 18 april 2017, richting de dokter Sophie Redmondstraat, nadat zij waren toegesproken te Theater Unique. De mobiele eenheid staat iets verder op de weg, waardoor de mensen niet door konden lopen, zo meldt Starnieuws. 

  Robby Berenstein, Wilgo Valies, Armand Zunder en andere leidinggevenden van het protest zijn niet te spreken over de wegversperring.

  'Wij zijn bezig met een vreedzame actie en worden verhinderd door de politie', aldus Berenstein. 'Wij hebben recht op vrije betoging, dat is in de Grondwet verankerd', voert de vakbondsleider aan.

  De actieleiding wil van de verantwoordelijke commandant weten waarom ze niet door mogen lopen. Er is nog geen antwoord gekomen op deze vraag. De mensen hebben besloten om op straat te gaan zitten.

  Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, zei dat er elke dag geroofd wordt in het land. 'Waarom gaan jullie niet daar optreden? Waarom komen jullie hier met zoveel machtsvertoon tegen weerloze burgers?', vroeg hij.

  De actieleiding zal ook internationale organisaties informeren over het optreden van de politie. De demonstranten stellen dat zij geïntimideerd zijn en verhinderd zijn om hun mening te uiten. Terwijl de mobiele eenheid blijft staan aan de Fred Derbystraat, is de groep in de Henck Arronstraat.

  President Desi Bouterse lijkt de demonstraties beu te zijn en ook niet blij te zijn dat de vakbeweging niet is ingegaan op zijn verzoek om in dialoog te gaan met hem en de regering. Het heeft er alle schijn van, dat de president nu de ME inzet om het democratisch recht op demonstratie aan de demonstranten te ontzeggen en om op een intimiderende wijze aanwezig te zijn.

  Met repressie hoopt Bouterse een einde te maken aan de democratische protesten van burgers tegen hem en zijn beleid. Het tenue van de ME is bij sommige leden ook nog eens bewust provocerend en niet professioneel, zoals uit deze foto duidelijk blijkt.

  (Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

  Venezolaanse BuZa-minister vindt communiqué van elf Latijns-Amerikaanse landen 'een grove inmenging'

  Latijns-Amerikaanse naties vragen regering Venezuela garantie voor 'recht op vreedzaam protest'


  Venezuela's minister van Buitenlandse Zaken Delcy Rodriguez heeft een gezamenlijk communiqué van elf Latijns-Amerikaanse landen waarin een beroep op de regering van Venezuela wordt gedaan om 'het recht op vreedzaam protest' te garanderen, bekritiseerd als een 'grove inmenging'. De elf landen veroordelen ook de dood van zes mensen tijdens de anti-regerings demonstraties deze maand. De oppositie is van plan om morgen een massaal protest te houden. De regering heeft een beroep op haar supporters gedaan om tegen-protesten te organiseren, zo bericht de BBC vandaag, dinsdag 18 april 2017.

  Venezuela is diep verdeeld tussen degenen die de regering van de socialistische president Nicolas Maduro ondersteunen en degenen die hem de economische crisis van het land kwalijk nemen en graag zien dat hij verdwijnt uit het machtscentrum.

  In hun gezamenlijke verklaring verwerpen de regeringen van Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Paraguay, Peru en Uruguay het geweld, dat leidde tot de dood van zes mensen tijdens de recente demonstraties.  Zij roepen president Maduro op 'om iedere vorm van geweld tegen demonstranten te voorkomen' en doen ook een beroep op oppositiegroepen 'om hun recht op een verantwoorde manier te tonen, zodat de dag rustig blijft met mensen die zich op een rustige wijze uiten'.


  De Latijns-Amerikaanse landen doen ook een beroep op de regering van Venezuela om snel data voor de verkiezingen te plannen 'om de ernstige crisis die Venezuela ervaart en die leidt tot zorgen in de regio, op te lossen'.

  Minister Rodriguez schreef ook, dat 'deze regeringen internationaal recht misbruiken in Venezuela om te proberen het land te regeren vanuit het buitenland'. Ze eindigde een reeks van tweets door te zeggen, dat 'er geen imperialistische kracht in deze wereld is die het soevereine volk van Venezuela kan verslaan'.


  (Red. De Surinaamse Krant/BBC/Twitter)

  Goudzoekers Paramacca zoeken geen conflict met Newmont, alleen een terrein om goud te winnen

  Gezocht wordt naar mogelijkheid goud te winnen in concessiegebied Newmont

  Regering zou goudzoekers terrein hebben toegezegd om goud te winnen


  Goudzoekers van Paramacca willen niet in botsing komen met de Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont die opereert in het Meriangebied. Zij richten momenteel een organisatie op om vervolgens te praten met het bedrijf over mogelijkheden voor kleinschalige goudwinning eventueel in de concessie van de onderneming. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 18 april 2017.

  'Wij willen graag een terrein waar we zelf goud kunnen zoeken of het bedrijf kan materiaal dat ze niet gebruikt dumpen op een plek om dat te verwerken. We willen hierdoor het probleem voor altijd oplossen, waardoor we niet meer worden ontruimd', aldus Frank Javinde kapitein van Langatabiki tevens coördinator van de lokale goudzoekersgroep. Deze bestaat uit ongeveer dertig ondernemers met machines. Zij willen als hun streven lukt, mensen in dienst nemen.

  De kapitein zegt dat er wel een groep goudzoekers actief is in de zone van Newmont, maar er wordt rekening mee gehouden dat het bedrijf ze van de ene op de andere dag kan aanzeggen om te vertrekken.

  Het gros van de lokale goudzoekers zit zonder werk. 'Dat kan zorgen voor criminaliteit en dat moeten we absoluut niet hebben in deze samenleving.'

  Javinde beweert, dat de overheid hen een terrein had beloofd, maar dat ze hierover niets meer gehoord hebben.

  Investsur treedt in werking ter uitvoering Investeringswet

  Uitvoeringsorgaan gaat investeringsvoorstellen beoordelen


  Het Staatsbesluit 'Nadere Voorwaarden Faciliteiten Investeringswet' is op 17 maart in werking getreden. Dit staatsbesluit is een nadere uitwerking van de Investeringswet 2001 (zie hierna). Met dit staatsbesluit heeft het uitvoeringsorgaan Investsur een instrument in handen om standaarden te introduceren om investeringsvoorstellen te beoordelen. Deze standaarden moeten zorg dragen dat investeringsvoorstellen transparant en objectief worden beoordeeld. Alle investeringen zullen getoetst worden op grond van deze standaarden, aldus het ministerie van Financiën in een dinsdag 18 april 2017 uitgebracht persbericht.

  Investsur zal elk investeringsvoorstel beoordelen op grond van een vooraf opgestelde certificeringssysteem. De verschillende criteria die worden gesteld in het certificeringssysteem zullen uiteindelijk tot uitdrukking worden gebracht in een scorekaart.  De criteria die voor de investeerder hierbij een belangrijke rol zullen spelen voor de beoordeling zijn: 
  1. de historie en kwaliteit van de investeerder;
  2. het profiel van de investeerder, aan de hand van een profiel-classificering;
  3. de nationale behoeften aan investeringen die voortvloeien uit de middellange en lange termijn Ontwikkelingsplannen, sector-, regionale- en jaarplannen; en de daaruit voortvloeiende investeringsprogramma's.

  Investsur garandeert dat elk investeringsvoorstel op een gedegen wijze wordt beoordeeld op basis van de vooraf opgestelde criteria van het certificeringssysteem. Investsur zal de beoordeling in een rapport vastleggen, waarbij er een score aan het voorstel zal worden toegekend. Deze score van het ingediende voorstel zal gecomplementeerd worden met de effecten op de te realiseren nationale ontwikkelingsdoelen.

  De beoogde transparantie zal zijn inbedding vinden, omdat Investsur de bevindingen direct aan de regering voorlegt en tevens het beoordelingsrapport publiceert in het advertentieblad van de Republiek Suriname.

  Door de regering zijn er prioriteiten gesteld ten aanzien van de duurzaamheid en het ontwikkelingspotentieel van de investeringen in de economie. Hiertoe zal gelet worden op positieve effecten voor Suriname, zoals bijdrage aan:
  - werkgelegenheid;
  - maximale inzet lokaal component arbeid, materialen, diensten en kennis;
  - diversificatie van de economie;
  - kennisopbouw lokale instituten;
  - groene label en milieu vriendelijkheid (beperking CO2 uitstoot);
  - geen beroep op overheidsgarantie;
  - nationaal geografische spreiding (passen in het landelijk beleid);
  - een rechtvaardig fiscaal regime;
  - verbetering nationale positie in regionaal verband (hub functie en concurrentie).

  De transparante, geprofessionaliseerde en objectieve aanpak van investeringsvoorstellen komt voor ons land goed uit, aldus het ministerie, aangezien internationaal er nog steeds grote behoefte is om te investeren in de zogeheten opkomende markteconomieën waartoe Suriname behoord. In 2015 is naar schatting zo'n 800 miljard Amerikaanse dollar aan buitenlands kapitaal (Foreign Direct Investment) naar deze landen toegevloeid. Om te profiteren van de interesse van investeerders zal er een duidelijk nationaal beleid voor het stimuleren van investeringen nodig zijn. Het vertrouwen van investeerders zal groeien als men een objectieve en norm bevorderende aanpak in Suriname aantreft, naast andere aantrekkelijke factoren.

  Een van de signalen dat Suriname op de goede weg is en een goede reputatie heeft is dat bij de recentelijk soevereine obligatie-plaatsing er meer kapitaal is aangeboden dan dat Suriname behoefte aan had. Daarnaast zijn de macro economische prognoses zeer bemoedigend te noemen voor een stabiele investeringsklimaat.

  NDP-kopstuk: 'William Waidoe is een week terug thuis bij Bouterse geweest'

  Geruchten over mogelijke overstap Assembleelid Waidoe (Pertjajah Luhur) naar NDP


  'William Waidoe is een week terug thuis bij Bouterse geweest. Hij is dus best wel van plan over te lopen naar de Nationale Democratische Partij', zegt een niet bij naam genoemd NDP-kopstuk vandaag, dinsdag 18 april 2017, in het Dagblad Suriname. Het verbaast hem, dat Waidoe achteraf een andere taal is gaan praten op de eenheidsmanifestatie van de Pertjajah Luhur (PL) afgelopen zaterdag in Nickerie. 

  'William Waidoe is niet van plan de PL te verlaten, voor geen cent. Leiders van bepaalde politieke organisaties die denken dat Waidoe de PL zal verlaten, moeten het elders proberen. De prijs die ik vraag is te hoog. De NDP is dat niet in staat te betalen', zei Waidoe tijdens de eenheidsmanifestatie.

  De NDP'er voert aan, dat de PL-parlementariër samen met een zekere oom John thuis bij de NDP-voorzitter was om te onderhandelen over zijn overstap naar de partij. Hierbij wordt beweerd, dat Waidoe het staatshoofd gevraagd zou hebben om hem bij te staan bij het verkrijgen van enkele percelen, het regelen van werk voor familieleden en het maandelijks toekennen van een bedrag van Srd 5.000 op zijn rekening.

  De NDP'er beweert verder, dat Waidoe echter met een voorwaarde kwam die niet acceptabel is voor de NDP-leiding. Het gaat volgens hem om een eis dat NDP-hoofdbestuurslid en parlementariër Rachied Doekhie uit de partij moet worden weggejaagd. 'De NDP is in staat een ieder te accommoderen. We hebben dat bewezen met Ronald Hooghart en Keshopersad Gangaram Panday. Echter niet op deze manier. Je kan niet eisen dat een stonfutu, een van de meest loyale personen binnen de partij, plaats moet maken', aldus de NDP'er.

  Doekhie met deze informatie geconfronteerd, zegt in een reactie, dat het hem niet verbaasd dat ‘een mega-overloper als Waidoe' zich gemeld heeft bij de partij. Hij vermoedt dat Waidoe wraak op hem wil nemen over uitspraken die hij voor de verkiezingen van 2015 zou hebben gedaan. Doekhie had op de Nickeriaanse televisie aangegeven, dat Waidoe’s moeder ijsjes verkoopt onder de markt en dat het ijsgeld waarschijnlijk niet genoeg is voor Waidoe. 'Tijdens de verkiezingen had ik hem hard aangepakt, maar ik heb die man zijn moeder nooit besproken. Er was gestolen op Wageningen. Toen had ik gezegd: Je moeder werkt zo hard en verkoopt ijs om je te verzorgen. Is dat niet genoeg? Waarom moet je gaan stelen?', stelt Doekhie.

  De NDP-parlementariër voert aan, dat Waidoe niet te vertrouwen is, omdat hij eerder ook lid is geweest van de NPLO en de KTPI. Hierna is hij volgens hem overgelopen naar de PL, omdat hij geen geld kon krijgen van KTPI-voorzitter Willy Soemita. 'Zo goedkoop is hij. Zij ruggengraat is weggevallen', aldus Doekhie.

  Waidoe, die op nummer 2 in Nickerie stond op de lijst van V7, heeft bij de verkiezingen 3.038 kiezers achter zich weten te krijgen. De PL’er zei tijdens de eenheidsmanifestatie zaterdag, dat er leiders zijn die er alles aan doen om scheuring te brengen binnen de PL. Hij benadrukte, dat hij zich niet zal mengen met de NDP en ook geen geld nodig heeft van de paarse partij. 'Weet u wat de prijs van Waidoe is, dat de coalitie het land goed bestuurt waardoor het volk uit de pinarie raakt. Als u daartoe in staat bent dan kunnen we erover praten. Waidoe hoeft geen behoefte aan 700 hectare landbouwareaal of werk bij de overheid, want met de schadeloosstelling kan Waidoe pampers en gasbom kopen voor behoeftigen', aldus Waidoe.

  Het is de redactie van het Dagblad Suriname voor het ter perse gaan van de krant niet gelukt een reactie van de PL-parlementariër te krijgen.

  Russische staatsrederij legt beslag op lading ruwe olie PdVSA

  Venezolaans staatsoliebedrijf PdVSA verdrinkt in de schulden

  PdVSA's web van betalingsgeschillen overspant nu de hele wereld


  Venezuela's staatsoliemaatschappij PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A) zond een tanker in oktober naar het Caribisch gebied in de verwachting dat de lading ruwe ongeveer miljoen $ 20 zou opbrengen - geld dat het door een crisis getroffen land dringend nodig heeft. Maar, in plaats daarvan, besloot de eigenaar van de tanker, het Russische staatsscheepvaart conglomeraat Sovcomflot, de olie vast te houden in de hoop om een gedeeltelijke betaling van $ 30 miljoen te ontvangen dat PdVSA nog is verschuldigd voor onbetaalde kosten, zo bericht persbureau Reuters vandaag, dinsdag 18 april 2017.

  Ondanks een langdurige alliantie tussen Venezuela en Rusland, heeft Sovcomflot PdVSA op St. Maarten, een Nederlands eiland aan de noordoost kant van het Caribisch gebied, beslag gelegd op een lading ruwe olie. 'De reders ... hebben beslag gelegd op de genoemde olielading', luidt een beschikking in maart van de rechtbank op St. Maarten.

  Vijf maanden na het oversteken van het Caribisch gebied, heeft de NS Columbus de lading ruwe olie gelost in een opslagterminal op St. Eustatius, een eiland net ten zuiden van St. Maarten, in het kader van een tijdelijke beslissing van de rechtbank. Een andere rechtbank, in Engeland, zal beslissen of Sovcomflot uiteindelijk over de olie kan beschikken.

  Het geschil, dat wordt behandeld door de Verenigd Koninkrijk Admiralty Court, benadrukt hoe rederijen steeds agressiever worden in het streven om PdVSA's schulden te innen. Het toont ook aan, dat politieke bondgenoten, zoals Rusland, hun geduld verliezen geduld als het gaat om achterstallige betalingen van Venezuela, wiens verouderde tankers moeite hebben om olie uit te voeren en zelfs om brandstof te leveren aan de binnenlandse markt.

  PdVSA is ook miljoenen dollars verschuldigd aan Caribische terminals - waaronder die op Sint-Eustatius, dat eigendom is van het Amerikaanse NuStar Energy (NS.N), aldus een PdVSA executive en een medewerker van een van de faciliteiten. NuStar en een advocaat van dochterondernemingen van Sovcomflot weigerden commentaar te geven.

  PdVSA heeft niet gereageerd op schriftelijke vragen met betrekking tot haar tankervloot of haar schulden aan rederijen. PdVSA's web van betalingsgeschillen overspant nu de hele wereld, van onbetaalde scheepswerven in Portugal en half-gebouwde tankers in Iran en Brazilië tot de in beslag genomen lading op het kleine Sint Eustatius, waarvan de strategische ligging in het Caribisch gebied het een 18e-eeuwse koloniale handels hub heeft gemaakt.

  Staatsoliemaatschappij Rosneft RONS.MM heeft sinds 2016 geld geleend aan PdVSA en was vorige maand in gesprek met PdVSA over een flinke betaling, volgens de Venezolaanse regering en bronnen in het bankwezen. Maar. de problemen borrelen al maanden tussen Venezuela en Sovcomflot, die ongeveer 15 procent van de schepen aan PdVSA levert om ruwe olie te vervoeren naar haar klanten te midden van een gestage achteruitgang van de eigen vloot, aldus een kapitein en twee cargadoors die werken met PdVSA.

  De schulden aan Sovcomflot waren in 2016 dusdanig toegenomen, dat het bedrijf ging klagen bij de directeur van PdVSA Eulogio Del Pino in de Russische stad Sochi, volgens een bron binnen de handels afdeling van PdVSA's met kennis van die vergadering.
  Del Pino stemde in met een betalingstermijn, voorgesteld door zijn handels- en vlootmanagers en door Sovcomflot geaccepteerd, aldus de bron.
  Maar, PdVSA was niet in staat om voldoende betalingen aan Sovcomflot te verrichten. Een PdVSA- vertegenwoordiger ontkent, dat Del Pino werd geconfronteerd door Sovcomflot in Sochi, met de mededeling dat de rekening vals was, zonder nadere toelichting.

  Inbeslagnames van olieladingen zijn ongebruikelijk, omdat schuldeisers zelden voldoende gedetailleerde informatie over tankerbewegingen ontvangen om tijdig gerechtelijke bevelen te verkrijgen.

  (Red. De Surinaamse Krant/Reuters)

  Raad van State ziet niets in plannen VVD inzake nieuw model Koninkrijk

  'Weinig zinvol om het nu te hebben over veranderingen in staatkundige opzet van het Koninkrijk'


  Het Koninkrijksverband inruilen voor een gemenebest-model, zoals de VVD en de SP willen, is geen realistische optie. Dat stelt de Raad van State in het Jaarverslag 2016 (zie hieronder, pagina 37 e.v.), aldus het Antilliaans Dagblad dinsdag 18 april 2017.

  De in Caribisch Nederland gehoorde gedachte om de status van openbaar lichaam te vervangen door die van Koninkrijkseiland met meer autonomie ziet de Raad evenmin als haalbaar.

  'Het is nu weinig zinvol om het te hebben over veranderingen in de staatkundige opzet van het Koninkrijk. Het is vruchtbaarder om te bezien of, en zo ja op welke wijze, de achterliggende problemen binnen de bestaande structuur kunnen worden aangepakt', aldus de Raad, die weinig op heeft met 'aanhoudende staatkundige verhandelingen over uiteenlopende opties'.

  Moordenaar Curaçaos politicus Wiels vanuit gevangenis Vught overgebracht naar Bonaire...

  Niet bekend waarom Elvis 'Monster' Kuwas is overgevlogen naar Bonaire  Elvis ‘Monster’ Kuwas, veroordeeld tot levenslang voor de moord op politicus Helmin Wiels, zou vanuit de streng bewaakte gevangenis in het Nederlandse Vught zijn overgebracht naar Bonaire. Direct TV bracht gisteren beelden naar buiten van Kuwas die geboeid op Bonaire International Airport uit het vliegtuig stapt. Dit meldt vandaag, dinsdag 18 april 2017, het Antilliaans Dagblad.

  Publiek op de luchthaven was gisteren getuige van de aankomst van Kuwas, die herkenbaar, met onbedekt gelaat, door zwaarbewapende politieagenten met bivakmutsen werd afgevoerd. Op de voet gevolgd door een groep rechercheurs in burger.

  De reden voor de overbrenging van Kuwas naar Bonaire is, nog, niet bekend, maar mogelijk houdt het verband met de zaak Maximus die later deze week inhoudelijk wordt behandeld.


  Partijbureau PAR, Curaçao, naar verwachting dinsdagavond 18 april weer geopend

  In Paasweekeinde werd met molotovcocktail brand gesticht in partijbureau


  De verwachting is dat de sede van PAR vanavond weer open is, nadat afgelopen zaterdag een molotovcocktail naar binnen was gegooid en er brand ontstond. Dat zet politiek leider Eugene Rhuggenaath vanochtend, dinsdag 18 april 2017, in het Antilliaans Dagblad.

  De brandweer wist de brand te bedwingen.

  Vandaag worden de airco’s en het gebouw schoongemaakt om de rookoverlast weg te werken. Het raam dat vernield werd toen de molotovcocktail naar binnen werd gegooid, is ondertussen ook gerepareerd.

  'Wij zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Gisteren hadden wij een familiedag om eieren te zoeken bij het kabouterbos en in de middag zijn wij op wijkbezoek in Bándabou geweest', aldus Rhuggenaath.


  Staatsziekenfonds wil verhoging premies

  'Aangezien dienstverleners aan de tijd aangepaste vergoeding vragen, is aanpassing premies noodzaak'


  Het Staatsziekenfonds (SZF) gaat gesprekken voeren met de regering die ertoe moeten leiden dat de uitdagingen van het voorzieningenpakket tegen het licht worden gehouden. Voor SZF-directeur Rick Kromodihardjo ligt het accent steeds op het toegankelijk maken van de mogelijkheden op medisch gebied met op de achtergrond de kosten die daarmee gepaard gaan. Aanpassing van de SZF-premie is noodzakelijk, stelt Kromodihardjo. Zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 18 april 2017.

  'Het SZF neemt sinds twee jaar vijftig procent van de kosten van neurochirurgische operaties op zich. Terwijl de verzekerden voor een dergelijke verrichting vroeger werden uitgezonden naar het buitenland, beschikt Suriname nu over neurochirurgen die de operatie lokaal kunnen verrichten', stelt Kromodihardjo.

  Ook voor het maken van een scan hoeft de SZF-verzekerde zich niet langer vooraf te melden bij het SZF voor het afhalen van een garantiebrief. Bij de radiologiekliniek verkrijgt betrokkene de garantie voor het maken van de scan, waarvan de kosten door het SZF worden gedekt.

  De SZF-directeur legt uit, dat de geneesmiddelenvoorziening, gebaseerd op de Nationale Geneesmiddelenklapper (NGK), door het SZF in samenwerking met apothekers en artsen is uitgebreid. 'De klapper wordt vastgesteld door de NGK commissie die door de minister van Volksgezondheid is benoemd. In deze klapper zijn de geneesmiddelen opgenomen die op aanwijzing van de Staat ter beschikking moeten zijn van de Surinaamse gemeenschap. Het SZF is voor wat betreft de import van geneesmiddelen afhankelijk van het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname.'

  Om de toegang tot de klappermiddelen te optimaliseren, heeft het SZF reeds geruime tijd de zogenoemde eigen bijdrage afgeschaft. Deze moest tot het vorig jaar voldaan worden bij het afhalen van een geneesmiddel bij de apotheek. 'De SZF-verzekerde hoeft dus helemaal niet te betalen bij het afhalen van geneesmiddelen bij de apotheek', benadrukt Kromodihardjo.

  Ook met de verdubbeling van zijn portefeuille tot ruim 350.000 verzekerden, onderverdeeld in vier categorieën, is het SZF tot heden in staat de zorg aan de totale groep te garanderen. 'Aangezien de dienstverleners een aan de tijd aangepaste vergoeding vragen, is aanpassing van de premies noodzakelijk. Na vijf jaar is dit onlangs doorgevoerd voor de groep vrijwillig verzekerden. Een agendapunt van de gesprekken die wij gaan voeren met de regering is een premiecorrectie voor de verplicht verzekerden.'

  De premiehoogte van de landsdienaren is in de afgelopen acht jaar nominaal niet noemenswaardig gestegen. Voor deze groep ontvangt het SZF per landsdienaar een gezinspremie, gelijk aan 9% van de loonsom. Hiervan wordt 4% ingehouden op de bezoldiging van de landsdienaar, ongeacht de grootte van het gezin, terwijl 5% door de Staat wordt betaald.

  Ook de aanpassing van de premiehoogte van de nieuwe groepen verzekerden – BaZo en BZV – zal onderwerp van gesprek met de regering worden. Immers, het SZF heeft deze groepen in de tweede helft van 2016 overgenomen met de premiehoogte die in 2013 is vastgesteld.

  Voor Kromodihardjo is een gegarandeerde kwalitatieve zorg voor al zijn verzekerden topprioriteit. 'Het SZF tracht tevens een lans te breken voor de gepensioneerde ambtenaren. De ziektekostenverzekering wordt tot nu toe voor alle gepensioneerden en onderstand-genietenden, met uitzondering van de gepensioneerde ambtenaren, voor 100% gefinancierd door de overheid. Op het pensioen van gepensioneerde ambtenaren wordt echter 4% ingehouden voor hun ziektekostenverzekering. Dit acht het SZF niet correct.'

  Bij het vaststellen van de voorwaarden voor de continuering van de verzekeringen van de 60+ verzekerden heeft het SZF dan ook geadviseerd om alleen de seniore on- en minvermogenden in aanmerking te doen komen voor een BaZo-kaart. 'Wij zijn van mening dat ondernemers en bedrijfseigenaren die ouder zijn dan 60 jaar in staat zijn zelf hun verzekering te bekostigen. Ook voor gepensioneerde werknemers zou het bedrijf of de instantie waar men gedurende vaak lange jaren zijn krachten heeft gegeven, de verzekering moeten betalen.'

  De BaZo-kaart wordt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken vooralsnog verstrekt aan iedereen in de leeftijdscategorieën 0 tot en met 16 jaar en 60 jaar en ouder. De BZV-kaart wordt op gezag van het ministerie van Sociale Zaken verstrekt aan de voormalige on- en minvermogenden in de leeftijdsgroep 17 tot en met 59 jaar.

  'Relatie tussen Suriname en Frans-Guyana wordt niet verstoord door protesten in Frans-Guyana'

  'Frans-Guyana positioneert zichzelf als een bondgenoot die een broederlijke relatie wil'


  Suriname hoeft zich geen zorgen te maken, dat de protestacties in Frans-Guyana, de relatie tussen beide landen zal verstoren. Dit zegt de hoogste functionaris van Frans-Guyana, Rodolphe Alexandre (zie foto - Bron: Twitter), President Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), vandaag, dinsdag 18 april 2017, op Starnieuws. Over de eisen rond de grenscontroles, zegt Alexandre: 'Ik wens hierbij mijn broeders in Suriname gerust te stellen. Die geven geenszins het verlangen weer, om de goede gevestigde samenwerking met Suriname te verbreken, maar juist om die te versterken.'

  Alexandre leidt vanaf begin 2016 de 51-leden tellende CTG. Alle volksvertegenwoordigers in dit orgaan (Nationale Assemblee) worden door de Frans-Guyanezen gekozen om het land te leiden. Frankrijk laat zich in dit overzeese grondgebied representeren door de prefect, die de Franse president vertegenwoordigd.

  De acties duren nu al een maand. 'Ik steun en neem deel aan deze historische volksbeweging. De eisen die het collectief, de gekozen volksvertegenwoordigers en de bevolking hebben gestuurd naar de Franse regering zijn allemaal legitiem.'

  Sinds de periode van de gevluchte Afrikaanse slaven van de Surinaamse plantages tot aan de ernstige burgeroorlog die Suriname in de tachtiger jaren onderging, 'blijft Frans-Guyana meer dan een Land of Welcome. Frans-Guyana positioneert zichzelf als een bondgenoot die een broederlijke relatie wil, gestructureerd op juridische, sociale en veiligheidsaspecten, in het voordeel van beide gebieden', aldus de CTG-president.

  Alexandre geeft aan, dat de noodkreet geuit door de land- en bosbouwers en sociale beroepsgroepen, begin van het jaar, de acties van de groep 500 Broeders (Les 500 Frères) tegen de criminaliteit, een uitdaging waren voor de bezoekende milieu minister Ségolène Royal op 17 maart, over de dramatische situatie in elke sector. Als CTG-president raakte hij persoonlijk betrokken bij al die noodkreten.

  De gekozen vertegenwoordigers in Frans-Guyana, herhalen deze problemen al decennia lang, bij opeenvolgende Franse regeringen. Vanaf het begin van de acties van de 500 Broeders, heeft hij de groepsleiders meerdere malen gesproken, om hun vreedzame bedoelingen te garanderen en om als burger zijn steun te betuigen.

  Frans-Guyana lijdt onder het gebrek van een doelmatig optreden vanuit Frankrijk. Het land kent een exponentiële bevolkingsgroei en de behoeftigheid neemt steeds toe, legt Alexandre uit. 'Een onvoldoende uitgeruste gezondheidssector, slecht aangepast onderwijsklimaat, een stervende economische ontwikkeling en toenemende criminaliteit zijn de belangrijkste gebieden die in een dergelijke staat van verval verkeren, dat iedere Frans-Guyanees vreest voor de toekomst van zijn/haar kinderen.'

  Volgens Alexandre heeft de Frans-Guyanese bevolking daarom besloten om op te komen voor haar rechten. Dit zonder van te voren een datum of duur van hun acties te bepalen. 'Alle kinderen van Frans-Guyana die de interculturele rijkdom van dit land vertegenwoordigen, vanaf de Marowijne rivier tot aan het hart van het land, zijn opgestaan en gemobiliseerd om hun waardigheid te verdedigen.'

  RaVakSur: 'Eerst brandstofprijzen omlaag voordat er sprake kan zijn van dialoog met regering'

  Geplande protestactie van dinsdag 18 april gaat gewoon door


  Robby Berenstein, voorzitter van C-47 tevens coördinator van RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname), blijft zich op het standpunt stellen dat de regering eerst de verhoogde brandstofprijs moet terugdraaien, voordat om de tafel kan worden gezeten. 'Deze eis hebben wij gesteld aan de regering en ze staat nog steeds overeind', zegt de vakbondsleider vanochtend, dinsdag 18 april 2017, op Starnieuws.

  De regering heeft in het Paasweekeinde via een persbericht laten weten, dat een dialoogronde met de vakbeweging en andere maatschappelijke groepen vanaf vandaag wordt geïnitieerd. Het kabinet Bouterse vindt dat samen een duurzame oplossing kan worden gevonden die financieel én maatschappelijk verantwoord is.

  Berenstein stelt, dat de vakbeweging het pad van dialoog niet heeft verlaten. Er kan verder gesproken worden wanneer de regering de verhoogde brandstofprijs terugdraait. Hierna moet er een plan van herstel worden samengesteld. De vakbeweging is bereid om zich hierover te buigen, zegt Berenstein. 

  Voor vandaag hebben de vakbeweging, delen van het bedrijfsleven en het Burger Collectief, een actie gepland. Mensen worden opgeroepen om zich vanochtend om half elf te melden in Theater Unique. Deze actie gaat gewoon door, aldus Berenstein.

  Regering wil dialoogronde met vakbeweging en andere maatschappelijke groepen op dag van aangekondigd protest

  Bouterse tracht met dialoog wind uit de zeilen te nemen van actievoerende organisaties  De regering initieert morgen een zogenoemde dialoogronde met de vakbeweging en andere maatschappelijke groepen. 'Samen moeten wij geraken tot het vinden van duurzame oplossingen, die financieel en tevens maatschappelijk verantwoord zijn, opdat wij de vruchten zullen kunnen plukken van een gezonde economie en van een gezond ingerichte samenleving', schrijft het Kabinet van de President in een zondag 16 april 2017 uitgebracht persbericht (zie hieronder). 

  De regering stelt dat alle kanalen voor communicatie voor iedereen open zal blijven. Dit geldt voor de vakbeweging, het bedrijfsleven, voor de winkeliers en anderen. De regering beweert verder, zich ervan bewust te zijn dat de samenleving door moeilijke financieel-economische tijden gaat.

  'Het ontgaat de regering niet dat het leven voor velen er niet gemakkelijker op is geworden. In het persbericht refereert de regering aan het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus. De regering zegt wederom te mogen ervaren dat in Suriname eerbied voor het geloof wordt opgebracht. Zelfs wat betreft actievoeren over maatschappelijke vraagstukken, is tijdens de lijdensweg de strijdbijl begraven.'

  De regering stelt dat ze altijd open blijft voor overleg en dialoog. Het dialoogoverleg van de regering lijkt een poging om de tegen het regeringsbeleid demonstrerende organisaties de wind uit de zeilen te nemen en om het aangekondige protest van morgen mogelijk hiermee te voorkomen.

  UPDATE: Overigens hadden 's avonds, maandag 17 april, diverse organisaties nog niets vernomen van het Kabinet van de President, geen uitnodiging voor een dialoog. Het aangekondigde protest van dinsdag gaat gewoon door.

  (Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)  Jamaicaanse Violet Brown met 117 jaar oudste mens ter wereld

  'Ik alles eet, behalve kip en varkensvlees en rum en andere alcoholische dranken laat ik staan'


  Hoe word je de oudste persoon ter wereld? Blijf van de rum af. Dat is het devies van de 117-jarige Jamaicaanse Violet-Mosse Brown, momenteel de oudste mens op aarde. Brown, voor haar familie en vrienden bekend als ’Aunt V.’, kwam op 10 maart 1900 ter wereld, zo berichten maandag 17 april 2017 diverse internationale media. 

  Volgens een lokale Jamaicaanse krant, The Gleaner, heeft de oude dame geen geheime formule voor een lang leven op aarde. 'Als mensen aan me vragen wat ik eet en drink om zo lang te blijven leven, antwoord ik dat ik alles eet, behalve kip en varkensvlees en dat ik de rum en andere alcoholische dranken laat staan.'

  Brown werkte tachtig jaar als muzieklerares en speelde net zo lang orgel in de kerk. Na de dood van haar man in 1997 nam ze zijn taken als administrateur over bij de begraafplaats waar hij werkte. Die baan hield ze tot na haar honderdste.


  Met haar 117 jaar maakte Brown veel hoogtepunten uit de geschiedenis mee. Ze herinnert zich als de dag van gisteren wanneer de eerste auto’s naar Jamaica kwamen, wanneer er elektriciteit kwam en stromend water. Ze overleefde bovendien beide wereldoorlogen en maakte het ontstaan van haar land mee.

  Goede genen zitten overigens in de familie: Browns zoon is 97. Brown neemt het stokje over van de Italiaanse Emma Morano, voor zover bekend de enige nog levende mens die in de 19e eeuw werd geboren. Morano overleed afgelopen week in haar woonplaats Verbania aan het Lago Maggiore. Ze werd 117 jaar en 137 dagen oud. Emma Martina Luigia Morano kwam op 29 november 1899 in Civiasco ter wereld, eveneens in het noorden van Italië, ter wereld.


  http://www.voice-online.co.uk/article/worlds-oldest-woman-said-be-jamaican-violet-brown

  World's Oldest Woman Is Said To Be Jamaican Violet Brown


  DAILY DEVOTION: Violet Brown reads her 'Daily Bread' prayer companion
  THE UNITED States-based Gerontology Research Group is reporting that Jamaican Violet Brown, who was born on March 10, 1900, is the world's oldest woman. This conflicts with unofficial reports of a 134 year-old woman currently living in Nigeria.
  This follows the death on Easter Saturday of Emma Morano, who was born on November 29, 1899 in the Piedmont region of Italy. She was officially the last person born in the 1800s still living.
  Morano had attributed her longevity to her genetics and a diet of three eggs a day, two of them raw.
  Brown had told The Gleaner that her long and happy life was due to her living right rather than any special diet.
  "Honour your mother and father so your days may be long," said Brown, as she credited her respect for family, life and people in general, as well as a lot of hard work when she was younger for helping her to lead a fruitful life.
  "Really and truly, when people ask what me eat and drink to live so long, I say to them that I eat everything, except pork and chicken, and I don't drink rum and dem tings," Brown said.

  Venezolaanse vicepresident El Aissami heeft illegale paspoorten verstrekt aan duizenden mensen uit het Midden-Oosten

  Zo'n 10.000 Venezolaanse paspoorten geleverd aan burgers Syrië, Iran en andere landen in Midden-Oosten


  De Venezolaanse vicepresident El Aissami heeft illegale paspoorten afgegeven aan duizenden mensen uit het Midden-Oosten. De regering van Hugo Chavez heeft wereldwijd mensenhandel gepromoot met de illegale levering van ten minste 10.000 Venezolaanse paspoorten aan burgers van Syrië, Iran en andere landen in het Midden-Oosten. De Venezolaanse kolonel Vladimir Medrano Rengifo, voormalig directeur-generaal van het Bureau van Identificatie, Migratie en Buitenlanders, heeft tegenover El Nuevo Herald verklaard, dat het Zuid-Amerikaanse land ten minste 800 frauduleuze paspoorten per maand had uitgegeven tussen mei 2008 en oktober 2009, zo bericht de nieuwswebsite PanAm Post maandag 17 april 2017.

  Medrano legde uit, dat toen de huidige vicepresident van Venezuela, Tareck El Aissami, minister van Binnenlandse Zaken was, hij hem beval om niet tot uitzetting over te gaan van de burgers die het land binnen waren gekomen met onregelmatige documenten.

  Volgens de kolonel gaf El Aissami hem opdracht om ongeveer 10.500 mensen toe te laten. 'De paspoorten waren legitiem en officieel uitgegeven, maar de mensen die de documenten bij zich droegen waren niet echt Venezolanen', legde hij uit. Ze kwamen in een groot Airbus-vliegtuig die normaal twee keer per week in Caracas landde, op dinsdag en donderdag, met 380-390 passagiers aan boord. 'Bij negentig procent van de mensen die met die vlucht kwamen was iets niet in orde', zei Medrano.

  In 2015 bekende een ambtenaar van het Cubaanse Criminal Investigations en Criminal Investigations Corps (CICPC, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), geïdentificeerd als Misael López Soto, die naar verluidt diende als adviseur van de Venezolaanse ambassade in Irak, dat hij getuige geweest was van het overhandigen door de Venezolaanse regering van diplomatieke documenten aan terroristen in het Midden-Oosten. López legde op een video uit, dat ambassademedewerkers Venezolaanse visa, paspoorten, identiteitskaarten en geboorteakten verkochten aan mensen in Syrië, Palestina, Irak en Pakistan, die tussen de 5.000 en 15.000 Amerikaanse dollar betaalden om die documenten te verkrijgen 'onder het oog van de Venezolaanse diplomatieke instanties'.

  De verklaringen van Lopez Soto vallen samen met arrestaties van burgers met Venezolaanse paspoorten. Hasil Mohammed Rahaham-Alan, die naar verluidt op reis was met een Venezolaans paspoort, werd in 2003 gearresteerd op een vlucht van British Airways naar de Londense luchthaven Heathrow.
  Zijn vlucht was vertrokken vanuit Caracas en maakte tussenlandingen in Colombia en op Barbados. In zijn bagage bevond zich een granaat, wat leidde tot de evacuatie van de terminal en de komst van het leger.
  In 2008 kwam het Amerikaanse ministerie van Financiën met een verklaring, dat 'het zeer verontrustend is om te zien, dat de regering van Venezuela een toevluchtsoord biedt voor Hezbollah facilitators en fondsenwervers'. Dit was, omdat Ghazi Nasr al Din, die gezocht werd door Interpol, naar verluidt diende als zaakgelastigde van de Venezolaanse ambassade in Damascus, Syrië, en vervolgens werd benoemd tot directeur van Politieke Zaken van de ambassade van Venezuela in Libanon. Hij neemt momenteel deel aan de Nationale Kiesraad als een kiezer uit Damascus, Syrië.

  Volgens het Braziliaanse tijdschrift Veja, hebben bronnen in 2015 verklaard, dat Nasr al Din een netwerk had voor de productie en distributie van authentieke Venezolaanse paspoorten die werden verstrekt om de ware identiteit van terroristen te verbergen.

  Het in Washington gevestigde Center for a Secure Free Society (dat in maart van dit jaar een artikel publiceerde waarin Suriname is neergezet als een gecriminaliseerde staat) publiceerde in 2014 een document getiteld 'Canada on Watch: Assessing the Threat of Iran, Venezuela and Cuba to Immigration Security'. De auteurs concluderen dat Venezuela ten minste 173 Venezolaanse paspoorten heeft verstrekt aan radicale islamisten die trachtten de VS binnen te komen.


  De auteurs van dit rapport, Victoria Henderson, directeur-generaal van het Canadese Instituut voor Sociale en Economische Analyse (ISEA), Fernando Menéndez, een onderzoeker aan het Center for a Secure Free Society (SFS) en Joseph Humire, directeur van het SFS, koppelen Tareck El Aissami, die tussen 2008 en 2012 leiding gaf aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, aan een witwasnetwerk ter dekking van de financiering van extremistische groepen in het Midden-Oosten. Ze zeggen ook dat, al jaren, El Aissami de toegang van Iraanse terroristen tot Venezuela heeft gefaciliteerd. Tareck El Aissami is een dubbele bedreiging voor de Verenigde Staten en de wereld, gezien zijn connectie met twee ernstige misdrijven: terrorisme en drugshandel.

  Op 13 februari werd de vicepresident van Venezuela opgenomen in een lijst van het Amerikaanse ministerie van Financiën, voor naar verluidt samenwerking met internationale drugshandel. Volgens onderzoek is de criminele organisatie onder leiding van El Aissami de belangrijkste leverancier van het drugsnetwerk van Hezbollah in Europa.

  Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën oefende El Aissami controle uit over vliegtuigen die vertrokken van een Venezolaanse luchtmachtbasis, bovenop het beheersen van de drugsroutes via de Venezolaanse havens. 'El Aissami vertegenwoordigt een zeer gevaarlijke cocktail voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten, die het mengsel vormt van drugshandel met connecties met Hezbollah', aldus Martin Rodil, een expert op het terrein van veiligheid issues in verband met Venezuela.

  (Red. De Surinaamse Krant/PanAm Post/Twitter)