donderdag 20 april 2017

Ministerie van BiZa wil betere dienstverlening bij Bureau voor Burgerzaken

Personeel heeft trainingen in klanttevredenheid en digitalisering gevolgd


Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) is op het Bureau voor Burgerzaken (BvB) Kwatta gestart met een pilot voor een eigen kwaliteitsstandaard, om de dienstverlening naar de burger toe te verbetering. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag, donderdag 20 april 2017, in een persbericht. 

De bedoeling is dat de kwaliteitsstandaard landelijk voor alle bureaus voor burgerzaken geldig is. Minister Mike Noersalim heeft een team samengesteld die tot een kwaliteitsmanagementsysteem komt om de BvB's te verbeteren.

Noersalim: 'Meten is weten en op basis van cijfers kunnen we zien of na implementatie van dit systeem de klachten zijn afgenomen.'

Er zijn diverse trainingen gegeven over onder andere klanttevredenheid en digitalisering binnen het CBB. De bewindsman beseft zich dat de financiële middelen momenteel niet voor het oprapen liggen. Hij wijst daarom burgers op hun verantwoordelijkheid, door voorzichtig om te gaan met de identiteitskaart en het paspoort.

Colombia weer getroffen door aardverschuivingen: minstens 14 doden

Bergstad Manizales zwaar getroffen door modderstromen...

(Bron foto: Reuters/Santiago Osorio)

Een zware regenbui veroorzaakte gisteren landverschuivingen die woningen verwoestten en straten vulden met modder, waardoor zeker 14 mensen werden gedood en ruim 20 gewond zijn geraakt. De ramp sloeg toe vroeg in de ochtend toen veel mensen in Manizales, een bergstad in een koffie-producerend deel van Colombia, nog aan het slapen waren.

Het komt net na een overstromingsramp twee weken geleden, die meer dan 300 doden veroorzaakte meer dan 300 doden in de zuidelijke stad Mocoa. Tientallen heuvels begaven het rond Manizales, een stad met bijna 400.000 mensen inwoners, nadat het equivalent van een volle maand regen in vijf uur tijd viel, zo bericht het persbureau Associated Press vandaag, donderdag 20 april 2017.

De overstroming veroorzaakte tenminste 40 tot 50 lawines van modder en rotsen die huizen vernietigden en verschillende wegen onbegaanbaar maakten. Redders graven in dikke lagen modder op zoek naar negen mensen die vermist zijn. Onder degenen die in het puin zou zijn begraven liggen, is een man die meerdere familieleden probeerde te helpen nadat water hun huis binnengekomen was. Een modderstroom liep het huis binnen terwijl hij nog binnen was, hoewel al zijn familieleden erin geslaagd waren om te ontsnappen. 'Helaas wijst alles erop, dat hij daar ligt begraven', aldus Juan Carlos Rendon, een vervoerscoördinator in Manizales. Onder de doden zijn een politieagent en tenminste drie kinderen.President Juan Manuel Santos probeerde de regio te bereiken, maar werd gedwongen om op 200 kilometer afstand in Medellin te landen vanwege het slechte weer. In een live-uitzending zei hij, dat bewoners in gebieden die nog steeds hoog risico lopen waren geëvacueerd en dat nationale agentschappen gemobiliseerd zijn om te helpen bij het herstel.

'Het regende in Manizales zoals het nooit  eerder had geregend', zei Santos.


De aardverschuivingen hebben zich voorgedaan, terwijl Colombia nog steeds herstellende is van de 31 maart-ramp in Mocoa, en beide rampen hebben verscheidene parallellen. Beide rampen gebeurden in de vroege ochtenduren nadat de steden getroffen werden door ongekende hoeveelheden regen.

Beide troffen vooral arme mensen. In een wijk in Manizales zijn meerdere huizen gebouwd op een berghelling, ondanks dat het bekend was dat ze daardoor gevaar zouden lopen bij aardverschuivingen, aldus Rendon. Een inwoner, Ana Henao, zei dat ze thuis was met haar 12-jarige dochter dinsdagavond toen hun dak ineen stortte door de intense regens. Ze bleven wakker uit angst dat het nog erger zou worden. Toen modderstroom de woning begon te vullen vluchtten zij en haar dochter naar veiligheid. 'Ik pakte mijn dochter en rende,' zei ze.

Diverse van haar buren zijn niet weggevlucht.


De autoriteiten hebben meerdere heuvels bewaakt die het risico liepen om ineen te storen en evacueerden bewoners, aldus Jorge Eduardo Rojas, Colombia's minister van Vervoer. 'Wat we nu moeten doen, is voorkomen dat er meer doden vallen', zei hij.

(Red. De Surinaamse Krant/Associated Press/Twitter)

Jachtopzieners onderscheppen jachtwild, vuurwapen en een setigong in West-Suriname

Jagers maken zich schuldig aan kopen en/of in bezit hebben van vlees van wild buiten jachtseizoen


Jachtopzieners van de afdeling Natuurbeheer van de Dienst ’s Lands Bosbeheer, ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, hebben onlangs tijdens reguliere jachtcontrole-activiteiten enkele aanhoudingen verricht in het West-Surinamegebied. Enkele personen hebben zich schuldig gemaakt aan het kopen en/of onder zich hebben van wildvlees, waarvan het jachtseizoen thans gesloten is. Dit meldt vandaag, donderdag 20 april 2017, het Dagblad Suriname.

Het illegaal verkregen jachtwild bestond uit een buffel, 4 stuks powisie (Crax alector) (zie foto - Bron) en 2 stuks kapasi (negenbands gordeldier - Dasypus novemcinctus).

In artikel 13 lid a van de Jachtwet is gesteld, dat vanaf de zevende dag na de sluiting tot die van de opening van de jacht het volgende is verboden, het vervoeren, verkopen, verhandelen, afleveren, ten verkoop, ten geschenke of ten ruil aanbieden, dan wel deze doeleinden onder zich te hebben, alsmede delen of producten daarvan behorende tot jachtwild.

Bij een ander persoon (jager) werd een enkelloops jachtgeweer, kaliber 12mm, aangetroffen, waarbij hij de vuurwapenbescheiden niet kon tonen. Na onderzoek is gebleken dat het gaat om illegaal wapenbezit. Tevens is bij hem ook een setigong (zelf gemaakte schiettuig) aangetroffen met 6 stuks scherpe hagelmunitie. Hierdoor heeft hij zich schuldig gemaakt aan overtreding van de Jachtwet, de Vuurwapenwet en de Wet Economische Delicten.

De overtreder werd conform de instructie van de procureur-generaal aangehouden en voor een proces-verbaal overgedragen aan de politie te Zanderij ter in verzekering stelling, alsook voor verdere justitiële afdoening.

VHP'er Jogi: 'Minister van Justitie en Politie Van der San is machtsdronken'

'De regering heeft zodanig instructies gegeven, dat zij de politie misbruikt'

'Deze minister moet zich bezinnen over de woorden, articulatie en de taal die hij gebruikt'


Het ziet ernaar uit dat de minister van Justitie en Politie Eugene van der San in de voetsporen wil treden van zijn voorgangster, Jennifer van Dijk-Silos. Tijdens de rouwdienst van de overleden winkelier Lin Zhidi en zijn zoon Lin Tan, afgelopen dinsdag heeft de minister namelijk zijn visie prijsgegeven over de aanpak van de steeds toenemende criminaliteit, waar voornamelijk Chinezen het doelwit van worden. De visie van de minister was echter niet één om ervan in een hoerastemming te verkeren, integendeel heeft dit voor veel ophef gezorgd binnen de samenleving, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 20 april 2017.

De minister wenst een wetsvoorstel voor te bereiden, waardoor Chinese winkeliers de mogelijkheid zullen krijgen om verdachte figuren die de winkel binnenstappen na een waarschuwing neer te schieten. Het probleem is echter, dat deze visie een hoge mate van subjectiviteit zal vertonen in de praktijk, aangezien men vaak geneigd is om de uiterlijke verschillen als onguur te typeren. Een simpel supermarktbezoek kan dus na goedkeuring van deze wet fataal aflopen.

'De president heeft tijdens de beëdiging en benoeming van de huidige minister aangegeven dat Van der San een korte lont heeft. De president alleen weet waarom hij deze persoon heeft aangesteld als minister. Je moet niet met macht of machtsmiddelen besturen, maar met gezag. Echter zien we dat bij deze regering het eerste wat men illustreert en waarnaar men grijpt macht is.' Dit zegt het parlementslid Mahinderkoemar Jogi (VHP).

Volgens hem is de machtscultuur van de regering dinsdag duidelijk tot uiting gekomen tijdens het volksprotest. 'De regering heeft zodanig instructies gegeven dat zij de politie misbruikt. De regering durft niet te doen wat zij behoort te doen. Dit is misbruik van macht. Ook de minister van Justitie en Politie is machtsdronken.'

Het scheppen van mogelijkheden om verdachte figuren neer te schieten door de winkeliers is een signaal, dat de regering niet in staat is om de samenleving te beschermen. 'Deze minister moet zich bezinnen over de woorden, articulatie en de taal die hij gebruikt, want dit geeft aan dat hij niet in staat is om de verantwoordelijkheden te dragen. Een Juspol-minister behoort een technocraat te zijn; iemand die strategisch te werk gaat.'

Ook het verband dat de minister probeerde te leggen met een situatie, waarbij er sprake is van noodweer, loopt volledig mank. De aanwezigheid van een persoon in een winkel, die een voor het publiek toegankelijke plaats is, levert geen noodweersituatie op, waardoor er ook geen rechtmatige verdediging kan zijn. Jogi brengt in herinnering, dat er reeds een zelfverdedigingswet tot stand is gebracht door de toenmalige minister, Chandrikapersad Santokhi.

'De huidige minister moet ervoor zorgen dat de politie georganiseerd afgaat op criminelen. Wanneer de regering die voorzieningen kan treffen voor de politie, kunnen zij ook adequaat optreden. Op deze manier zijn de machtsmiddelen niet nodig.'

Jogi vindt dat de zelfverdedigingswet ook in deze onstuimige tijden, waar criminaliteit haar piek heeft bereikt, goed te benutten is. 'Het zou goed zijn als de minister de zelfverdedigingswet onder de loep neemt om de mogelijkheden ervan te bekijken. Welke wetgeving je ook hebt, wanneer de regering niet in staat is om het politieapparaat adequaat uit te rusten, is elke actie, wet en onderneming gedoemd te mislukken.'

Suriname gaat intensiever samenwerken met Nicaragua

Nicaraguaanse ambassadeur brengt bezoek aan minister Yldiz Pollack-Beighle


De niet residerend buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van Nicaragua Valdrack L. Jaentschke bracht gisteren een kennismakingsbezoek aan de minister van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle (zie foto - Bron: ministerie van Buitenlandse Zaken). Suriname en Nicaragua hebben van oudsher een warme historische band, waarbij hoog in het vaandel staan het streven naar onafhankelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid, zo bericht het ministerie vandaag, donderdag 20 april 2017, in een persbericht. 

Beide landen zijn aangesloten bij regionale organisaties zoals de CELAC en de ACS, waarbij Zuid-Zuid samenwerking een belangrijke peiler vormt. Voorts bekleedt Nicaragua binnen de Associatie van Caribische Staten (ACS) het voorzitterschap van het sub-comité voor rampenbeheersing. Suriname heeft hierin zitting als rapporteur.

Tijdens het bezoek werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bilaterale relatie en samenwerking tussen Suriname en Nicaragua verder te stuwen in de richting van concrete initiatieven. In dit verband overhandigde Minister Pollack-Beighle een concept paraplu overeenkomst voor samenwerking. Dit is een essentieel document gericht op concretisering, verdieping en intensivering van bilaterale samenwerking.

De volgende samenwerkingsgebieden zijn tijdens het onderhoud geïdentificeerd cultuur, toerisme, landbouw en handel voor economische ontwikkeling.

Nicaragua heeft een goed ontwikkelde agrarische industrie voor wat betreft cultivering van de moringua plant welke heeft geresulteerd in diverse agrarische producten. De overeenkomst zal via de geëigende diplomatieke kanalen verder gestalte krijgen waarbij het in de bedoeling ligt om deze binnen afzienbare tijd te formaliseren tijdens een nader uit te werken zogenoemde 'fact finding missie' naar Nicaragua later dit jaar, bestaande uit vertegenwoordigers van de Surinaamse regering en het bedrijfsleven.

Inmiddels zal nadere samenwerking voor wat betreft visumafschaffing voor bepaalde categorieën van reizigers tussen beide landen ter hand worden genomen.

Aqualectra op Curaçao weerspreekt uitspraken, dat geen fluoride wordt toegevoegd aan drinkwater

Uitspraak minister Girigoria berust niet op waarheid


Volgens Aqualectra is het niet waar, dat er nu geen fluoride meer aan het drinkwater wordt toegevoegd. Dit is in tegenspraak met uitspraken die interim-minister Sisline Girigoria van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) vorige week tijdens een persconferentie van de Raad van Ministers zou hebben gedaan, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 20 april 2017. 

'Fluoride is per direct uit het drinkwater', zo citeert de Amigoe in haar editie van 15 april de GMN-minister, die namens de MP van Marilyn Moses deel uitmaakt van het interim-kabinet-Pisas. Girigoria zou daarmee gevolg geven aan een motie die half maart door de Staten werd aangenomen.

Dat nam wat tijd, omdat eerst een aantal zaken geregeld moesten worden, zoals een goed functionerende tandartsenbus, het opnemen van een halfjaarlijkse controle bij de tandarts in de basisverzekering ziektekosten en het beschikbaar zijn van fluortabletten voor mensen die dat nodig hebben ter bescherming van hun gebit.

Amper fracties aanwezig bij Statenvergadering op Curaçao

Interim-minister van Financiën spreekt in bijna lege Statenzaal


Interim-minister van Financiën Lourdes Alberto heeft vanochtend, donderdag 20 april 2017, in de openbare vergadering van de Staten voornamelijk voor eigen parochie gepredikt. Behalve de PAR-fractie zouden ook de Statenleden van de MAN en Omayra Leeflang (Un Kòrsou Hustu) niet aanwezig zijn als Alberto de vragen zou beantwoorden die dinsdag in de eerste ronde van de vergadering naar voren kwamen. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag.

Ook dinsdag werd de oppositie in de Staten slechts vertegenwoordigd door de PNP en bleven de parlementariërs van de PAR, MAN en Un Kòrsou Hustu weg bij het debat over het commentaar van het College financieel toezicht (Cft) op de vierde uitvoeringsrapportage 2016.

Behalve Humphrey Davelaar en Henny Reinillia van de PNP namen alleen parlementsleden van de coalitiepartijen het woord.

Hof van Justitie doet 11 mei uitspraak in hoger beroep OM tegen beslissing Krijgsraad in 8 decemberproces

Krijgsraad gaat voor voortgang 8 decemberstrafproces


Het Hof van Justitie zal op 11 mei een uitspraak doen in het hoger beroep dat het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangetekend tegen de beslissing van de Krijgsraad in het 8 decemberstrafproces. De Krijgsraad had besloten door te gaan met het proces.

Het Hof van Justitie besloot op 7 maart om drie verdachten (de ex-militairen Orlando Heidanus, Kenneth Kempes, Lucien Lewis), die niet correct gedagvaard waren, alsnog de gelegenheid te geven om hun zegje te doen. De verdachten zijn vandaag echter niet verschenen en waren ook niet vertegenwoordigd.

Aan het OM werd gevraagd op grond van welk artikel in de wet er beroep is aangetekend tegen het besluit van de Krijgsraad. Vanuit de vervolging is aangegeven, dat er geen specifiek artikel is, maar op basis van het rechtssysteem is appel aangetekend tegen het besluit van de Krijgsraad.

Het Hof van Justitie heeft nu alle verdachten en het Openbaar Ministerie de gelegenheid gegeven om te reageren. Nu dit proces achter de rug is, wordt op 11 mei vonnis geveld.

53e AVD van start ondanks vertrek hoofdsponsor Fernandes

Ruim 4.000 mensen nemen deel aan uniek jaarlijks evenement

AVD dit jaar zonder hoofdsponsor Fernandes


De 53e editie van de Avondvierdaagse (AVD) is gisteren begonnen. Er nemen ruim 4.000 wandelaars deel aan het evenement. De organisatie verwacht echter nog meer deelnemers, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 20 april 2017.

De NDP, die vooral bestaat uit jeugdigen, vormt nog steeds de grootste groep.

Op de eerste dag van de AVD liet hoofdsponsor Fernandes weten zich per direct terug te trekken. Daarop volgde onderstaand uitgebracht persbericht. Het besluit is waarschijnlijk genomen vanuit uit een ongegronde vrees voor problemen met eventuele anti-regeringsbeleid demonstranten. Het bedrijf spreekt immers over '(...) op basis van risico overwegingen (...)'. Overige sponsors hebben zich overigens niet teruggetrokken.Minister Van der San reageert gepikeerd op opmerkingen VHP-voorzitter Santokhi

'Blijkbaar verdedigt meneer Santokhi de mensen die hij betaalt om te roven in dit land'


Minister Eugene van der San van Justitie en Politie kan zich niet voorstellen, dat VHP-voorzitter tevens ex-minister Chandrikapersad Santokhi reageert op een opmerking over het bestrijden van criminaliteit. 'Blijkbaar verdedigt meneer Santokhi de mensen die hij betaalt om te roven in dit land', zegt een geïrriteerde bewindsman - die nooit verlegen zit om scherpe ongenuanceerde uitspraken, veelal in reactie op... - vanochtend, donderdag 20 april 2017, in een reactie op Starnieuws.

Van der San heeft een voorstel gedaan inzake hoe de verruwde criminaliteit aan te pakken. Hij wil het Nationaal Leger betrekken en een wetsaanvulling doen, die Chinese winkeliers de mogelijkheid moet bieden om op te treden tegen criminelen. 'Op een of andere manier, wan mogelijkheid mus fu de, dat ye kan sut’en trowe. Het komt hard over. Ma un no ab tra mogelijkheid fu stop den abani nanga den crimineel in a kondre disi', zei de minister bij de rouwdienst dinsdag van twee Chinese winkeliers die levend verbrand zijn nadat criminelen de winkel in brand staken.

Santokhi vindt, dat de minister toestemming geeft om mensen te doden, terwijl hij juist op moet komen voor de rechtsbescherming, rechtshandhaving en wet en recht. De VHP-voorman stelt, dat Van der San machts- en geweldinstrumenten wil inzetten tegen burgers. 'Ik vind dat de minister heel onverantwoordelijk is geweest. Hij heeft met zijn uitspraak laten zien dat wij inderdaad gaan naar een dictatoriale Staat, voor zover wij dat niet zijn. We gaan richting Venezuela', meent de politicus. 

De minister kan zich niet voorstellen, dat Santokhi deze opmerkingen nu maakt. Acht tot negen jaar geleden kwam volgens Van der San de achterban van Santokhi op en eiste de doodstraf. 'Toen heeft Santokhi, die minister was, het Wetboek van Strafrecht zodanig gewijzigd waardoor zijn achterban de bevoegdheid kreeg om te schieten op iemand die op hun erf kwam. Wanneer iemand die niet op hun lijkt op hun erf komt, dan mag die persoon hem doodschieten.'

De minister merkt verder op, dat deze maatregel in feite meer gericht was op de boslandcreolen. 'Ik kan mij niet voorstellen, dat hij op iets reageert dat ik heb gezegd om de criminaliteit te bestrijden. Ik kom maar tot één conclusie, hij betaalt de mensen om criminele handelingen in dit land te plegen. Dus hij komt voor ze op.'

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Tsang (NDP): 'Voorstel Van der San kwam erg hard over, maar denk dat het goed bedoeld is'

Politicus ziet graag 'meer preventieve roadblocks komen op strategische plekken'

Tsang neemt het op voor minister Van der San en diens uitspraak dat Chinese winkeliers op momenten recht in eigen hand mogen nemen en daartoe wetsaanvulling wil


'Het voorstel kwam erg hard over', zegt het NDP-Assembleelid Stephen Tsang vandaag, donderdag 20 april 2017, op Starnieuws. Hij denkt dat het voorstel van minister van Eugene van der San van Justitie en Politie goed bedoeld is, maar dat de bewindsman dit ongelukkig heeft overgebracht. 'Ik denk dat het voorstel van de minister zeker nader uitgewerkt moet worden. Er zijn veel issues die hierbij komen kijken. Ik ben het eens met een wet die de winkeliers en ondernemers kan helpen zichzelf te beschermen.'

Tsang was dinsdagmiddag ook aanwezig bij de rouwdienst voor de Chinese supermarkthouder Lin Zhi Di en zoon Lin Yan.

Volgens Tsang heeft de minister aangegeven, dat hij een aanvulling wenst op een wet waarbij burgers, zich op alle mogelijke manieren mogen verdedigen tegen indringers in hun huis. 'De aanvulling houdt in dat die ook moet gelden voor winkeliers die hun have en goed moeten kunnen verdedigen in hun winkel.'

Zelf heeft het Assembleelid ook een voorstel voor korte termijn. 'Dat er meer preventieve roadblocks komen op strategische plekken ter controle op alcoholgebruik in het verkeer en controle op wapens en breekwerktuigen.' De assistentie van het leger is hierbij geen overbodige luxe. 'Op de lange termijn zullen we moeten kijken naar een integraal beleid waarbij diverse ministeries zullen moeten werken naar preventie van criminaliteit.'

Mensen hebben keuzes, help ze de juiste maken, stelt Tsang. 'Ik denk aan werkgelegenheid creëren, sociale opvang, onderwijs, sport, et cetera. Maar, vooral goede voorlichting vanuit de overheid.'

Van der San gaf dinsdag aan, dat hij de criminaliteit wil aanpakken door een wetsaanvulling te doen, die Chinese winkeliers de mogelijkheid moet bieden om zelf op te treden tegen criminelen. Hij zal het Nationaal Leger ook om bijstand vragen, om samen met de politie op te treden, op een manier waarop zij geen genade moeten hebben met de criminelen. 'Dat was geen voorstel. De minister citeerde de Grondwet waar militairen het land dienen te beschermen tegen buitenlandse agressors, maar dat ze ook mogen worden ingezet om orde te handhaven', vindt Tsang.

De bewindsman heeft volgens hem aangegeven, dat de militairen zullen worden ingezet om criminelen aan te pakken als zijnde buitenlandse agressors. Op social media heeft Tsang misleidende berichten hierover gelezen, als zou de minister hebben gezegd dat hij militairen gaat inzetten om Surinamers en stakers te behandelen als buitenlandse terroristen. 'De opmerking is helaas uit zijn context gehaald.'

Brunswijk een maand geschorst door tuchtcommissie SVB

Voorzitter Inter Moengotapoe verontschuldigt zich schriftelijk tegenover journalistenvereniging


Ronnie Brunswijk, eigenaar en voorzitter van Inter Moengotapoe, is voor één maand geschorst. Dit is gisteravond besloten door de tucht- en geschillencommissie van de Surinaamse Voetbalbond, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 20 april 2017.

Brunswijk had op 8 april tijdens de thuiswedstrijd tegen Walking Boyz Company (2-2) cameraman Marlon Hennery van ATV bedreigd. Ook had hij zich laten gaan tegenover de arbitrage.

Inter Moengotapoe stond lange tijd met 2-0 voor, maar diep in blessuretijd scoorde Vangelino Sastromedjo uit een penalty de 2-2. Direct daarna floot arbiter Earl Banjo voor het einde. Met het laatste fluitsignaal was ook direct het hek van de dam. Doelman Obrendo Huiswoud en Naldo Kwasie gingen de arbiter verbaal te lijf. De twee spelers kregen woensdag een onvoorwaardelijke straf van twee wedstrijden.

Na het wangedrag van Brunswijk had de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname (VSJS) in een communiqué haar ongenoegen uitgesproken. Het is niet de eerste keer dat Brunswijk zich zo heeft laten gaan.

ATV heeft na het incident besloten voor de rest van de competitie geen wedstrijden van Inter Moengotapoe meer uit te zenden.

Op 16 april heeft Brunswijk zich schriftelijk tegenover de VSJS verontschuldigd voor wat hij beschreef als zijn 'onprofessionele opstelling en geheel onterechte bejegening richting cameraman Marlon Hennery. Ik zal er alles aan doen dat dit gedrag zich niet herhaald.'

VHP-voorzitter Santokhi verwerpt met kracht uitspraken minister Van der San

'Van der San is minister geworden om als machtsinstrument op te treden voor de regering'

'Hij heeft met zijn uitspraak laten zien, dat Suriname naar dictatoriale staat gaat, we gaan richting Venezuela'


VHP-voorzitter en oud-minister van Justitie en Politie, Chandrikapersad Santokhi, vindt de uitspraken van minister Eugene van der San bij de rouwdienst van twee omgekomen Chinese winkeliers, niet in de haak. De minister geeft volgens Santokhi toestemming om mensen te doden, terwijl hij juist op moet komen voor de rechtsbescherming, rechtshandhaving en wet en recht, zo schrijft Starnieuws vanochtend, donderdag 20 april 2017.

Santokhi stelt, dat Van der San minister is geworden om als machtsinstrument op te treden voor de regering. Hij wil machts- en geweldinstrumenten inzetten tegen burgers.

'Ik vind dat de minister heel onverantwoordelijk is geweest. Hij heeft met zijn uitspraak laten zien dat wij inderdaad gaan naar een dictatoriale staat, voor zover wij dat niet zijn. We gaan richting Venezuela', aldus de politicus.

Santokhi voert aan, dat in Venezuela één persoon mag beslissen wat met het volk en land gebeurt. 'Als wij als volk stil gaan blijven zitten, aan de kantlijn gaan staan, gaan wij ook richting Venezuela. Wij moeten als volk strijd leveren opdat wij geen tweede Venezuela gaan worden.'

SLM-vluchten vertraagd door technisch probleem Airbus A340-300

Technisch probleem ondanks zeer recente C-check door Lufthansa Technik op Malta


De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij zal vandaag, donderdag 20 april 2017,met een ingehuurd toestel haar vlucht van gisteren uitvoeren. Het SLM-toestel, de b Airbus A340-300, dat een C-check had ondergaan bij Lufthansa Technik op Malta, bleek toch weer technische mankementen te hebben. Het toestel was twee keer vanaf Schiphol vertrokken, maar moest weer terugkeren, zo bericht Starnieuws.

Diverse passagiers klagen over de situatie. Zij hebben uren op de luchthaven en in het toestel doorgebracht, waarna ze uiteindelijk te horen kregen, dat de vlucht vandaag wordt uitgevoerd. De meeste mensen zijn ondergebracht in hotels.


SLM-directeur Robbi Lachmising zei tegenover de staatsomroep STVS, dat alles eraan gedaan wordt om het toestel morgen weer in te zetten. Hij begrijpt de kritieken die geuit zijn, maar de SLM had geen hydraulisch lek verwacht, nadat het toestel een grote onderhoudsbeurt had ondergaan.

Aanvankelijk werd gedacht dat het technisch probleem gauw zou zijn verholpen. Toen er meer tijd nodig bleek te zijn, werd uiteindelijk besloten de vlucht niet uit te voeren. Het was niet mogelijk gelijk een ander toestel in te huren.

De SLM verontschuldigt zich voor alle ongerief die passagiers ondervinden door het technische mankement. Ook de passagiers die uit Suriname moesten vertrekken, zijn gestrand. Die vlucht is eveneens met 24 uur vertraagd en wordt vanmiddag uitgevoerd.


Hackersgroep 'Anonymous' slaat weer toe

Officiële website van de regering gov.sr offline

Hack zou zijn gemeld, waarop regering 'uit voorzorg' website offline heeft gehaald


De officiële website van de regering gov.sr is uit de lucht. Er is weer een zogenoemde DDos aanval (zie onderaan) geweest op de site. Dit was in november vorig jaar ook het geval. Gardelito Hew A Kee, coördinator E-government, zegt vanochtend, donderdag 20 april 2017, in een reactie op Starnieuws, dat de aanval was gemeld. Uit voorzorgsmaatregelen is besloten om de website uit de lucht te halen. 

De aanvallers die beweren de internationale hackersgroep Anonymous te zijn, zeggen in een e-mail aan Starnieuws, dat de regeringswebsite voorgoed uit de lucht zal blijven. Geëist wordt dat geweld moet worden stopgezet.

In de e-mail staat:

THE GOVERNMENT WEBSITE HAS BEEN SHUT DOWN FOR GOOD!!! 
MORE FILES ARE ABOUT TO LEAK NOW STOP NOW OR WE WILL GO FURTHER! S T O P T H E V I O LE N C E 

De situatie wordt gemonitord, deelt Hew A Kee mee. Wanneer de aanvallen verminderen, zal de website weer online worden geplaatst.

Ter informatie:

DDoS staat voor Distributed Denial of Service. Met een DDoS aanval maken heel veel computers – vaak vanaf verschillende locaties ter wereld – verbinding met één server. De server is het doelwit: de mensen achter de computers proberen deze server traag te maken of in het ergste geval onbereikbaar te maken. Een dergelijke aanval veroorzaakt men door een server te overspoelen met webverkeer. Om dit voor elkaar te krijgen zet men vaak botnets in. Botnets kunt u zien als een verzameling van softwarerobots, die automatisch en zelfstandig kunnen opereren. (Bron)

Moordenaar politicus Wiels op Curaçao wijst in rechtszaal zijn opdrachtgever aan

Elvis wijst verdachte 'Nini' aan als zijn opdrachtgever voor moord op Helmin Wiels

Opdracht en geld voor moord zouden afkomstig zouden zijn van oud-minister Jamaloodin en zijn halfbroer loterijbaas Robbie dos Santos 
- Eis 26 jaar gevangenisstraf voor Fonseca


De tot levenslang veroordeelde moordenaar van politicus Helmin Wiels, Elvis Kuwas, heeft woensdag 19 april 2017 onder ede verdachte Burney 'Nini' Fonseca aangewezen als degene die hem voor de moord opdracht gaf en betaalde. Hij deed dat volgens Kuwas samen met zijn rechterhand Luigi ‘Pretu’ Florentina, die inmiddels is overleden. Volgens Wiels' moordenaar was hem 250.000 Antilliaanse guldens als beloning beloofd, maar kreeg hij maar 100.000 gulden. Dit bericht onder andere De Telegraaf.

Kuwas liet onder meer weten dat Burney Fonseca. hem heeft 'belazerd' en wil hem daarom niet langer beschermen. De veroordeelde moordenaar zei dat in de rechtbank in Willemstad (Curaçao), waar hij getuigt tegen verdachte Burney Fonseca. Hij betuigde tijdens de zitting spijt aan de nabestaanden van Wiels. 'Nini' wordt door het Openbaar Ministerie gezien als schakel tussen de moordenaar en de opdrachtgevers voor de moord op de politiek leider van de onafhankelijkheidspartij Pueblo Soberano op het Antilliaanse eiland.

Fonseca staat terecht voor uitlokking van moord en medeplichtigheid daaraan.


Wiels werd in mei 2013 op een openbaar strand op Curaçao om het leven gebracht. Hij streed publiekelijk tegen corruptie op het eiland. Volgens meerdere getuigenverklaringen staat Fonseca aan het hoofd van de bende New York Yankees, die naast de concurrerende No Limit Soldiers in de beruchte wijk Koraal Specht opereert. Meerdere getuigen verklaren, dat de opdracht en het geld voor de moord op Wiels afkomstig zouden zijn van oud-minister George Jamaloodin en zijn halfbroer en loterijbaas Robbie dos Santos.

Wiels zou onderzoek hebben gedaan naar de loterijverkoop op Curaçao. Hij werd ook beveiligd, maar niet op de dag van de moord.

Verdachte Fonseca was uit veiligheidsoverwegingen niet aanwezig in de rechtbank, maar volgde de zitting via een live verbinding uit de gevangenis. K., die vastzit in de gevangenis in Vught, werd afgelopen weekend overgevlogen naar Bonaire en arriveerde woensdag op Curaçao.

Op de zitting was ook de broer van Helmin Wiels, Aubert, aanwezig. Hij volgde de zaak vanaf de volle publieke tribune.

Somohardjo (PL): 'Oppositie houdt op 20 mei een massale bijeenkomst'

'Er zal nog goed worden nagedacht over een gezamenlijk actiedoel'

'Arrestatie van Valies deed me denken aan de jaren '80, toen ze me ook tot in mijn huis hadden opgehaald en negen maanden gevangen hadden gehouden'


De oppositie zal op 20 mei een massale bijeenkomst houden. Besloten is om dat pas op die dag te doen, omdat alle partijen de komende tijd hun leden goed willen mobiliseren. Dit stelt de voorzitter van de Pertjajah Luhur (P;), Paul Somohardjo, woensdag 19 april 2017, in een persbericht. De datum is die dag bepaald door de gezamenlijke oppositie.

De politieke partijen blijven in de tussentijd de protestdemonstraties van de vakbeweging en andere maatschappelijke groepen ondersteunen. Somohardjo zegt dat nog goed zal worden nagedacht over een gezamenlijk doel.

Op dit moment strijdt de vakbeweging voor het terugdraaien van de benzineprijzen, maar nagegaan zal worden of alle partijen tot één groter, gezamenlijk doel kunnen komen. Somohardjo stelt dat het tijd is om op straat te komen, zeker nu in De Nationale Assemblee de oppositie als vertegenwoordiging van het volk weggestemd wordt door een toevallige meerderheid, die ook nog eens bestaat uit verraders en overlopers.

De PL-voorzitter is niet te spreken over de hardhandige behandeling die leiders van de protestmanifestatie gisteren kregen. 'Dat is gewoon barbaars. Het was een vreedzaam protest en dan kun je niet zonder reden op die manier ingrijpen. We zijn in het centrum gebleven en toch hebben ze Valies opgepakt. Het doet me denken aan de jaren tachtig, toen ze me ook tot in mijn huis hadden opgehaald en negen maanden gevangen hadden gehouden. Gelukkig dat ze nu tot inkeer zijn gekomen en de leiders van de demonstratie hebben vrijgelaten. We moeten er wel rekening mee houden: de wereld kijkt naar ons.'

Grote brand in pand in Keizerstraat ter hoogte Fred Derbystraat in Paramaribo

Diverse winkels en bedrijfspanden moesten noodgedwongen deuren sluiten


Er heeft woensdag 19 april 2017 een enorme brand gewoed in de Keizerstraat ter hoogte van de Fred Derbystraat in het centrum van Paramaribo (zie foto - Bron: de Ware Tijd). In het pand zijn gevestigd Surabaya Bar-Restaurant (benedenverdieping) en Amazone Hotel (bovenverdieping). Alhoewel er aan het begin van de avond geen vlammen meer zichtbaar waren, was er een enorme rookontwikkeling ontstaan, zo bericht de Ware Tijd in haar webeditie. 

Diverse winkels en bedrijfspanden, zoals Paramaribo Bazaar (M.R. Fatemohamed) en het IMBK-instituut, moesten de deuren sluiten. Ook Hong Chong Trading, een grote gordijnenzaak, sloot haar deuren.

Vlakbij Theater Unique waren ook enkele brandweerauto's aanwezig. De weg was afgesloten. Een buurtbewoner vertelt, dat de brand mogelijk aan de achterzijde is ontstaan. Vanuit de achterzijde probeerde de brandweer de situatie onder controle te krijgen. De brandweer had de vlammen aan het begin van de avond onder controle, maar een gast die in het hotel verbleef die haar spullen wilde halen, kreeg daarvoor geen toestemming. De brandweer had het gebouw namelijk nog niet vrijgegeven.

De enorme rookontwikkeling die er was bij het begin van de brand, ontstond omdat er geen ventilatie aanwezig was in het gebouw.

Nog steeds geen eenheid onder organisaties die strijden tegen regeringsbeleid

Oppositie blijft afzonderlijk protesten organiseren


De VHP, NPS, Pertjajah Luhur (PL) en ABOP kondigen aan, dat zij een gezamenlijke manifestatie tegen het regeerbeleid aan het voorbereiden zijn. Zij ondersteunen alle acties tegen ombuiging van het regeerbeleid. Er zal ook een vergadering van De Nationale Assemblee worden aangevraagd. De gezamenlijke verklaring, die woensdag 19 april 2017 is uitgegeven door de oppositionele partijen:

Na het aangekondigde spoedberaad zijn de gezamenlijke oppositiepartijen VHP, NPS, PL en ABOP, vandaag 19 april, in spoedberaad geweest. Dit beraad wordt verder gecontinueerd zolang het nodig is.  

Na rijp beraad hebben de gezamenlijke oppositiepartijen het volgende besluit genomen: 
1. Wij blijven vakbondsacties en alle andere acties van welke organisatie dan ook, die moeten leiden tot ombuiging van dit regeerbeleid ondersteunen. 
2. Er zullen landelijk politieke acties uitgevoerd worden door politieke partijen als aanloop naar een grote gezamenlijke politieke manifestatie, waarbij alle politieke, sociaal maatschappelijke organisaties en eenieder, die tegen het regeerbeleid zijn, uitgenodigd worden om te participeren. 
3. Wij zullen met vakbonden, bedrijfsleven, en andere organisaties overleggen om te komen tot gezamenlijke acties tegen dit vernietigend regeerbeleid. 
4. Onze agenda blijft drastische ombuiging van het regeerbeleid voornamelijk stopzetting van de verarming en verloedering van de samenleving. Gaandeweg kan de agenda worden aangepast. 
5. Er gaat een brief naar DNA voor aanvraag spoedvergadering over politieke situatie. 

Op u wordt een beroep gedaan om de instructies van uw partijleiding via de structuren van uw eigen partij nauwgezet te volgen. Wij zullen u blijven voorzien van de juiste informatie. 

De gezamenlijke oppositiepartijen, 
De VHP De NPS De PL De ABOP

Twee doden bij anti-regeringsprotesten in Venezuela

Jongen (18) en 24-jarige vrouw geraakt door kogel in hoofd


In Venezuela zijn bij massale betogingen tegen de regering (zie foto - Bron: AP) woensdag 19 april 2017 opnieuw doden gevallen. Het gaat om een jongen van 18 jaar en een vrouw van 24, die het aantal dodelijke slachtoffers tijdens de manifestaties op acht brengen. De 18-jarige jongen, Carlos Moreno, een student, werd in het hoofd geraakt door een kogel, die afgevuurd werd door onbekenden die op een moto zaten en ook traangasgranaten in de menigte gooiden, aldus het ziekenhuis waar de man werd opgenomen.Tijdens een tegenbetoging elders in de stad noemde de minister van Energie, Luis Motta Dominguez, het bericht over de dood van de student een leugen. Hij zei dat Moreno helemaal geen betoger was en dat hij op straat was aangevallen.

Familieleden bevestigen dat de student niet in de stad was om te demonstreren. Hij was op weg naar een voetbalwedstrijd toen hij tussen betogers verzeild raakte. De groep zou zijn beschoten door aanhangers van president Maduro.

In Venezuela was opgeroepen om vandaag de 'Moeder aller Protestmarsen' te houden. Tienduizenden betogers gaven daaraan gehoor en trokken vanaf 26 punten in de hoofdstad naar het stadscentrum.

Bij anti-regeringsprotesten in de deelstaat Tachira bij de grens met Colombia werd een 24-jarige vrouw doodgeschoten.

De oppositie had opgeroepen tot grote manifestaties in heel het land, om een einde te eisen van het autoritair regime van president Maduro.

De manifestaties in het hele land vinden plaats op de vierde verjaardag van het begin van Maduro's presidentschap. Duizenden mensen kwamen opdagen, en de oproerpolitie gebruikte traangas om de manifestanten uit elkaar te drijven.

In de hoofdstad Caracas kwamen eveneens duizenden aanhangers van de regering bij elkaar.


Bij uit de hand gelopen protesten de afgelopen weken waren al minstens zes mensen om het leven gekomen.
In Venezuela ligt het parlement zwaar overhoop met de regering. De oppositie verzet zich tegen de recente beslissing dat oppositieleider Henrique Capriles zich vijftien jaar lang niet verkiesbaar mag stellen. Ook probeerde het Hooggerechtshof onlangs de macht van het parlement over te nemen, waar de oppositie de meerderheid heeft. Onder internationale druk werd die beslissing tenietgedaan. Naast de politieke crisis zijn ook de economische omstandigheden in Venezuela bijzonder zorgwekkend. Het land kampt met een geldgebrek en een torenhoge inflatie.

(Red. De Surinaamse Krant/NOS/De Morgen)