woensdag 24 mei 2017

Dagblad Suriname: Ook Somohardjo overgeleverd aan de grillen van veilingen

‘Dit is de situatie in het land’Niet alleen burgers die hun onroerend goed, waaronder een perceel, als onderpand hebben gelegd bij een bank om een lening aan te gaan, dreigen deze te verliezen door een veiling. Van deze situatie was ook sprake bij de gewezen voorzitter van het parlement, huidig Assembleelid en voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, zo schrijft vandaag, woensdag 24 mei 2017, het Dagblad Suriname

Alles is al geregeld’, verzekert hij de redactie van het Dagblad Suriname. Nadat de advertenties van executoriale verkoop in de dagbladen zijn verschenen, heeft de politicus er werk van gemaakt om de rente te betalen. Wanneer de betaling van de rente is voltooid, kan de veiling gestuit worden.

‘Dit is de situatie in het land’, zegt Somohardjo. Hij geeft aan dat het kopen van valuta in deze periode een ‘hell of a job’ is. De koers is hoog en de valuta zijn schaars. ‘Hier en daar hebben wij wat kunnen verkopen’, beweert de politicus. Op deze wijze heeft hij de rente kunnen betalen.

Somohardjo memoreert, dat ondernemingen zich met heel veel moeite staande houden door de financiële malaise in het land. ‘Enkele van de ondernemingen zijn over de kop gegaan en failliet verklaard.’

Twee mannen aangehouden met 140 kwie kwie's

Vissen zijn binnen 'gesloten seizoen' gevangen


Twee mannen zijn gisteren aangehouden door manschappen van ‘s Lands Bosbeheer en Bostoezicht (LBB) met in hun bezit 140 kwie kwie's. Na overleg met het Openbaar Ministerie werd aan het tweetal een boete van in totaal Srd 14.000,- opgelegd, aldus vandaag, woensdag 24 mei 2017, het Dagblad Suriname. 

Hangende het verdere onderzoek zijn beide mannen in verzekering gesteld in afwachting van de transactie boete.

Het verboden seizoen voor het vangen van kwie kwie's duurt van 1 april tot en met 15 juli. Niet vermeld is waar de vissen zijn gevangen.

Ramautarsing, voorzitter VES: 'SZF dient inzage te geven in financiële stromen'

'SZF moet bekendmaken wat de problemen zijn die Basiszorgverzekering in de weg staan'

'Iedereen tast in het duister, want er worden geen cijfers gepubliceerd'


'Het is van nationaal belang, dat het Staatsziekenfonds (SZF) bekendmaakt welke de problemen zijn die de Basiszorgverzekering in de weg staan. De bevolking maakt zich zorgen over de voortgang van deze voorziening. Gevreesd wordt dat de overheid niet in staat is die uit te voeren, gebrek aan geld zou het probleem zijn. Iedereen tast in het duister, want er worden geen cijfers gepubliceerd. De samenleving heeft het recht om te weten of er problemen zijn met de continuïteit van de Basiszorg. Het SZF dient inzage te geven in de financiële stromen. Het is een overheidsinstantie, het moet transparant zijn en de cijfers dienen openbaar te zijn', aldus voorzitter Winston Ramautarsing van de Vereniging van Economisten in Suriname vandaag, woensdag 24 mei 2017, in het Dagblad Suriname. 

Volgens de econoom is onvoldoende administratief en/of organisatorisch vermogen niet het ware probleem bij het invoeren van de tienduizenden basiszorgverzekerden, die zijn overgeheveld naar het fonds. Er waren aanloopproblemen, er zijn lange rijen bij Sociale Zaken en SZF, die zoetjes aan worden weggewerkt.

Het probleem ligt in het hanteren van standaardtarieven in Srd, die werden vastgesteld voordat de economische crisis toesloeg. Het probleem is dat de regering de verouderde tarieven handhaaft.

'Het SZF was er voor de ambtenaren, omdat de overheid geen geld heeft, werden de on- en minvermogenden ondergebracht bij het SZF. Bedrijven gaan failliet of ontslaan werknemers, de toenemende werklozen kloppen aan bij het SZF en Sociale Zaken om aan een basiszorgverzekering te komen en zo dikt het bestand van het SZF aan', aldus oud-SZF-directeur Stephen Comvalius, die zonder een grondige herstructurering van de ministeries van Sociale Zaken, Volksgezondheid en het SFZ geen rooskleurige toekomst ziet voor de Basiszorgwet.

Er zijn ongeveer 6.000 mensen werkzaam in de gezondheidszorg en er zijn belanghebbende partijen bij betrokken, waaronder ziekenhuizen, apotheken, en beroepsverenigingen. Comvalius heeft naar aanleiding van de crisis in de gezondheidszorg aangehaald dat de Wet Basiszorgverzekering is doorgedrukt zonder rekening te houden met de bestaande instituten. Dat wreekt zich nu. De impact van de financieel-economische crisis op de zorg is door de wet verergerd, de instituten zijn in problemen gekomen.

Bestuursressorten Para en ministerie van OWT en C werken aan ontwatering woongebieden

Woongebieden Wit Santi, Vierkinderen Pallisadeweg, Billiton, La Vigilantia en Accaribo onder water 


In nagenoeg alle bestuursressorten van het district Para is met ondersteuning van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) gewerkt aan de ontwatering van woongebieden. Door de hevige regenval zijn woongebieden te Wit Santi, Vierkinderen Pallisadeweg, Billiton, La Vigilantia en Accaribo onder water gelopen. De districtscommissaris van Para, Armand Jurel, heeft de hulp ingeroepen van de regering voor de inzet van graafmachines om hoofdlozingen en loostrenzen op te schonen. Dit bericht het commissariaat vandaag, woensdag 24 mei 2017.

Er is bijna geen sprake meer van wateroverlast in Para, maar de werkzaamheden worden voortgezet. Ook wordt gewerkt aan een waterbeheersingsplan voor het district.

In Para Oost is het ministerie van OWT en C al enkele weken bezig met het ophalen van alle hoofdlozingen op La Vigilantia en Accaribo. De trenzen langs een gedeelte van de Meursweg worden binnenkort ook opgehaald. De hoofdlozing op Army (Billiton) moet met behulp van Suralco worden aangepakt. Het gebied achter de Warungsteeg (Jamaica) en de Laterietweg wordt ook spoedig aangedaan. Vandaag werden de lozingen nabij de Heilighartschool opgehaald en de blubber werd meteen afgevoerd.

In Para Noord worden alle loostrenzen langs de Indira Gandhiweg opgeschoond en uitgediept vanaf de grens tot Onverwacht. De lozingen op Bernharddorp West worden tot aan de Hoykreek opgehaald en uitgediept. De hoofdlozingen in het Suralcoweg en Pallisadegebied worden ook spoedig aangepakt en de zijwegen van de Pallisadeweg worden voorlopig middels een graider gerehabiliteerd.

Te Para Zuid zijn te Republiek incidentele maatregelen getroffen, maar er volgt een duurzame opschoning van de waterwegen. Gebleken is dat een ondernemer namens De NV Energie Bedrijven Suriname, kapwerkzaamheden heeft uitgevoerd om de stroomlijn vrij te houden. Hierbij is alles in de wegtrens gedumpt met als gevolg dat het water niet vrijelijk kan wegstromen. Deze enorme wegtrenzen moeten opgeschoond worden. Op Vierkinderen is er enorme sprake geweest van wateroverlast, doordat de Coropinakreek en de Tawakoerakreek en zijtakken opgeschoond moeten worden. Het water heeft geen vlotte doorstroming waardoor het over de oevers raakt. Voorlopig zal er voor dit gebied een dijk worden opgeworpen. De lozingen op Wit Santi worden ook opgeschoond en uitgediept tot de Coropinakreek. Ook de loostrenzen van de Wellesschool zijn kosteloos opgehaald door de onderneming Reger.

Ontwateringsprojecten in de ressorten Carolina en Bigi Poika zijn volgens minister Jerry Miranda van Owt en C reeds aanbesteed. Er moet nog gunning plaatsvinden voor de aanpak van de waterhuishouding in het centrum van het inheemse dorp Bigi Poika.

Vraag naar sommige medicamenten groeit

Vraag naar middelen voor gebruik tegen het oogvirus, dat om zich heen grijpt, is erg groot


De directrice van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), Ingrid May, bevestigt vandaag, woensdag 24 mei 2017, in de Ware Tijd, dat de behoefte aan sommige medicamenten groeit. Bij het bedrijf zelf heerst volgens de directeur geen schaarste. Bij andere bedrijven is dat wel het geval, zoals bij Dio Drogisterij. Daar is een tekort aan Alka Seltzer en Sinus-tabletten, die doorgaans gebruikt worden door mensen die het griep- en oogvirus hebben opgelopen.

Arthuro Rodriquez van deze drogisterijketen schrijft het toe aan een importprobleem. 'Ik hoop dat wij dit spoedig kunnen oplossen zodat onze klanten deze medicijnen gewoon kunnen aanschaffen.' Hij zegt, dat er ook in zijn bedrijfsketen een toename is geconstateerd in de vraag naar medicijnen. De vraag naar middelen voor gebruik tegen het gevreesde oogvirus, dat om zich heen grijpt is erg groot.

De woordvoerder van de Vereniging van RGD-artsen (Regionale Gezondheidsdienst), Bobby Ramautar, bevestigde dit eerder.

BGVS-directrice May zei maandag, dat ze niet weet wat de oorzaak van de toegenomen vraag is. Er is hiernaar nog geen onderzoek gedaan. Ze zegt, dat vooral medicijnen die gebruikt worden door diabeten en hoge bloeddruk patiënten veel gevraagd zijn.De directrice zegt verder, dat de grotere vraag kan zijn ontstaan door de toegankelijkheid naar medicijnen die verzekeringsmaatschappijen tegenwoordig bieden aan cliënten en het groeiende bewustzijn bij mensen voor het gebruik van medicamenten.

Vader (33) en 16-jarige zoon aangehouden verdacht van mishandelen inbreker

Mishandelde verdachte na medische mishandeling in vrijheid gesteld


De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname meldt vandaag, woensdag 24 mei 2017, dat vader G.S. (33) en zijn 16-jarige zoon G.B. zondag door de politie van ressort Centrum, Paramaribo, zijn ingesloten voor mishandeling. 

Via de Centrale Meldkamer kregen agenten de melding, dat een verdachte in de Hertogstraat was aangehouden. Daar aangekomen troffen zij twee mannen aan die verdachte S.R. (43) hadden aangehouden. Volgens verklaring van vader S. had R. eerder die week een inbraak gepleegd in zijn woning en die van zijn moeder te Commewijne. Zij herkenden hem in de vroege ochtend van 21 mei en hielden hem aan.

Bij de aanhouding heeft hij samen met zijn zoon de vermoedelijke inbreker mishandeld. Hij heeft een wond aan het hoofd en een armfractuur opgelopen.

Onderzoek wees uit, dat R. een bekende van de politie is en gezocht wordt voor andere gepleegde strafbare feiten. Hij werd na medische behandeling heengezonden.

Vader S. en zijn zoon zijn na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Vanwege zijn leeftijd is B. ingesloten in het jeugdcellenhuis Opa Doeli.

Cassave industrie Suriname moet naar hoger niveau getild worden

LVV en FAO zijn samenwerking aangegaan met Caribbean Development Bank

Doel nieuwe varianten cassave te introduceren in regio en nieuwe afzetmarkten te introduceren aan telers


Met de bedoeling om de cassave industrie verder te ontwikkelen zijn het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de Food and Agriculture Organization (FAO) een samenwerking aangegaan met de Caribbean Development Bank. Er zullen twee regionale projecten worden uitgevoerd met het doel om nieuwe varianten van cassave te introduceren in de regio en vervolgens nieuwe afzetmarkten te introduceren aan telers. Binnen de projecten is ook plaats ingeruimd voor agrarisch- en markt onderzoek, farmer field school trainingen en begeleiding. 

LVV-minister Soeresh Algoe zegt, dat het gaat om hulp voor standaarden en afzetmarkten. 'We moeten kijken wat men wil en op basis daarvan produceren. We maken de deuren open zodat onze landbouwers kunnen gaan planten. Wat we willen is hoge productie per oppervlakte eenheid, de beste kwaliteit en daardoor hoger rendement.'

Algoe is ervan overtuigd, dat de cassavefabriek in Para uiteindelijk zal draaien. Het is de bedoeling dat alles gestructureerd wordt uitgevoerd. De beste vier variëteiten cassave zullen worden geselecteerd ook als bescherming bij uitbraak van ziekten. Ook zal het plantmateriaal structureel worden geproduceerd. De prijs wordt lager als je meer mensen stimuleert om te planten.

Algoe legt uit dat zwaar op cassave wordt gefocust, omdat de import moet worden verminderd. Tarwemeel kan deels worden vervangen door cassavemeel, waarbij de minister aangeeft dat als minstens 10% kan worden vervangen, dit minder uitgave aan dollars betekent. Verder creëert het werkgelegenheid en zorgt het voor het vergroten van Surinaamse producenten. In Suriname is de productie aan cassave per hectare vrij hoog. Cassave kan ook worden gebruikt als dierenvoeding in de pluimveesector en voor melkvee.

Er zijn volgens hem dus heel veel mogelijkheden met cassave. Het is de bedoeling om de hele cassave keten te ontwikkelen van 'grond tot mond'. Naast Suriname zijn voor het US$ 1,2 miljoen project ook Dominica en Trinidad uitgekozen.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws/CDB)

Dit berichtte de CDB 15 december 2014:

http://www.caribank.org/news/cdb-grant-to-help-fao-investigate-feasibility-of-cassava-cultivation-in-suriname-dominica-and-trinidad-tobago

CDB Grant to Help FAO Investigate Feasibility of Cassava Cultivation in Suriname, Dominica and Trinidad & Tobago

With a food import bill of more than USD 4 billion per annum, tapping into the potential of cassava can lead to foreign exchange savings, improved food security and revitalisation of farming in the Caribbean. This is the aim of a collaboration between the Caribbean Development Bank (CDB) and the Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) which will conduct essential groundwork to exploring the potential of this versatile crop.
The Board of Directors of the CDB on Thursday, December 11, 2014 approved a grant of USD1.2 mn to fund the investigation of evidence-based data on the viability of developing a cassava industry.  The Project, which will be executed by FAO and has an estimated cost of USD1.795 mn, will be conducted in the Commonwealth of Dominica, Suriname and the Republic of Trinidad and Tobago.
The project will include the identification, validation, and demonstration of improved cassava varieties and production systems.  This is toward the goal of determining the capacity of stakeholders in the Caribbean to increase the productivity, and reduce the cost of production of cassava on a sustainable basis.  A market assessment will also be conducted to determine the price elasticity of demand for cassava derived products such as composite bread, high quality cassava flour and cassava chips.
 “The cassava value chain, producing flour, feed, beer and other products, has been identified by the Ministers of Agriculture and the agricultural lead agencies of the Caribbean as one of the future pillars of the economy across the region, contributing to both agricultural revitalization and the food import bill,” said Deep Ford FAO Coordinator and Caribbean Sub-region Representative to Barbados and OECS.
A major impediment to the expansion of the cassava industry in the Caribbean is the relatively high cost of production as compared to imported wheaten flour and corn.  However, preliminary analysis by the Caribbean Agricultural Research and Development Institute (CARDI) and the FAO research, as well as global trends and experience suggest that cassava productivity in the Caribbean could be price-competitive in the production of composite breads and a variety of related products.
 “Cassava has been grown in a number of Caribbean countries for centuries but has remained a subsistence crop.  We are pleased to support further investigation into its viability as this could be a gateway to improved food security, employment and development of export and manufacturing sectors,” said Nigel Romano, acting Vice President Operations of the Caribbean Development Bank.
Over the past decade there have been several private and public sector led initiatives in the manufacturing of cassava derived products in the Caribbean. These include; cassava flour (as a stand-alone gluten free product and in the manufacture of composite breads), cassava chips, frozen cassava, cassareep and farine.   In Trinidad and Tobago sliced bread made from cassava has been on supermarket shelves over the past few years.
FAO is currently working with local bakers in Barbados to substitute a percentage of wheaten flour with cassava mash and cassava flour.  A brewery in Jamaica recently announced plans to invest USD10 mn over the next five years to establish a cassava value chain as part of ongoing efforts to utilise cassava as an input in the manufacture of beer.
Cassava can also be used for the production of a range of other products including animal feed; sweeteners, glues, plywood, textiles, paper, bio-degradable products, monosodium glutamate, and pharmaceuticals.     
CAPTION: DR. J.R. DEEP FORD (LEFT) FOOD AND AGRICULTURE ORGANISATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) COORDINATOR –CARIBBEAN SUBREGION REPRESENTATIVE TO BARBADOS AND THE OECS, PAID A VISIT TO DR. WARREN SMITH, PRESIDENT OF CDB ON FRIDAY, OCTOBER 17 TO UPDATE HIM ON THE WORK THAT IS BEING DONE ACROSS THE REGION TO PROMOTE CASSAVA AS AN IMPORT SUBSTITUTE FOR CORN AND WHEAT FLOUR. HE BROUGHT ALONG TWO BREADS MADE WITH 30% AND 50% CASSAVA FLOUR TO SHOW THE PROGRESS THAT IS BEING MADE IN EXPERIMENTING WITH CASSAVA FLOUR.

Venezuela in juli naar de stembus om een nieuw congres te kiezen

In december volgen lokale en regionale verkiezingen voor burgemeesters en gouverneurs

'Beslissing is niet meer dan kwaadaardige aankondiging bedoeld is om Venezolanen verder te verdelen en om de tuin te leiden'


Inwoners van Venezuela moeten in juli naar de stembus om een nieuw congres te kiezen. In december volgen dan de lokale en regionale verkiezingen voor burgemeesters en gouverneurs. Dat heeft de overheid bekend gemaakt. Die verkiezingen stonden eigenlijk al voor 2016 gepland. In het Zuid-Amerikaanse land is het al lange tijd onrustig. Venezuela heeft enorme olievoorraden maar verkeert in een diepe crisis. Al maanden protesteren de inwoners tegen het regeringsbeleid.

Binnen de oppositie is woedend gereageerd op het nieuwe voorstel van de kiesraad. 'De beslissing van vandaag is niet meer dan een kwaadaardige aankondiging die bedoeld is om de Venezolanen verder te verdelen en om de tuin te leiden', aldus de president van het Congres Julio Borges volgens persbureau Reuters.

Ook een rechter in het Hooggerechtshof riep Maduro op zijn plannen te heroverwegen en sprak daarbij de vrees uit voor meer bloedvergieten. Begin mei veroordeelden acht landen in Latijns-Amerika officieel het 'excessieve geweld' van de Venezolaanse autoriteiten richting demonstrerende burgers: Argentinië, Brazilië, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico en Paraguay. In een oproep aan de regering van president Maduro vroegen zij hem om de mensenrechten te respecteren. Eerder stapte Venezuela al uit de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), nadat het samenwerkingsverband van 35 staten op het Amerikaanse continent een extra vergadering wilde beleggen over de politieke crisis in het land.

De oppositie eist vrije verkiezingen, vrijlating van politieke gevangenen, respect voor het parlement en betere verzorging van de burgers met levensmiddelen en medicijnen. Het is maar de vraag of de demonstranten blij zijn met de nieuwe verkiezingsdatum.

De komende weken wil een speciale volksvergadering de Grondwet van Venezuela herschrijven en daarmee het kiesstelsel aanpassen. Dat zou een einde maken aan het systeem van evenredige vertegenwoordiging in Venezuela. President Maduro wil in de Grondwet vastleggen, dat een derde van de zetels in het parlement wordt vrijgehouden voor afgevaardigden van bepaalde groepen, zoals arbeiders of gepensioneerden. In die groepen zitten volgens critici veel aanhangers van Maduro's socialistische partij.

   

Na de Grondwetswijziging zouden er eind juli verkiezingen volgen. De kans is groot dat de oppositie, die nu twee derde van het parlement in handen heeft, zijn meerderheid door de nieuwe maatregelen kwijtraakt. Het nieuwe parlement met een socialistische meerderheid zou dan kunnen beslissen om de regionale verkiezingen alsnog niet door te laten gaan. 

Het huidige parlement heeft niets in te brengen over de Grondwetswijziging. Het Hooggerechtshof, dat aan de kant van Maduro staat, heeft het parlement eind maart buiten spel gezet, omdat het zich niet zou houden aan de grondwet. 

Er wordt al bijna twee maanden geregeld gedemonstreerd tegen de regering van de linkse president Maduro. Zijn populariteit neemt al lange tijd af door de slechte economische situatie van het land. Maduro heeft verschillende maatregelen genomen om toch aan de macht te blijven. Zo neemt hij veel beslissingen per decreet en heeft hij een belangrijke oppositieleider op een zijspoor gezet, door ervoor te zorgen dat die de komende vijftien jaar geen politiek ambt meer mag bekleden.

(Red. De Surinaamse Krant/Nu.nl/NOS/Twitter/NRC)

'Ze hadden toch meer tegengas kunnen geven op een openbare plek'

Activist Hofwijks: 'Het lag al in de verwachting dat na 20 mei niets zou veranderen' 

'Er is geen ultimatum gesteld, er is niet gesproken over wat men in het vervolg zal doen ten aanzien van vergunningen'


De ondersteuning aan de politieke organisaties was toegezegd. Vandaar dat ‘We zijn Moe’ zaterdag 20 mei richting Grun Djari is gegaan. Een deel van de vertegenwoordigers van We zijn Moe is echter niet naar binnen gelopen. Het ging volgens Curtis Hofwijks meer om de ontevredenheid over de locatie. 'Ze hadden toch meer tegengas kunnen geven op een openbare plek, maar dat is mijn opvatting', stelt Hofwijks vandaag, woensdag 24 mei 2017, in het Dagblad Suriname.

Hij geeft aan, dat het al in de verwachting lag dat na 20 mei niets zou veranderen. De protestmanifestatie van de oppositie zou de president in ieder geval niet wakker houden. 'Er is geen ultimatum gesteld. Er is niet gesproken over wat men in het vervolg zal doen ten aanzien van vergunningen. Mijn inschatting was reeds dat niets zou veranderen na zaterdag. Voor mij was het na-traject belangrijker. Zo is de regering de ruimte open gelaten om te maken en te breken, iets wat wij niet nodig hebben', stelt de activist.

CDA-Tweede Kamerlid Martijn van Helvert (Nederland) heeft onlangs zijn minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) op het hart gedrukt om in internationaal verband Suriname aan te spreken voor het schenden van mensenrechten. Van Helvert vindt dat Nederland ‘vanuit de zakelijke en betrokken relatie Suriname zou moeten aanspreken op mensenrechtenschendingen’. Ook wil Van Helvert dat Koenders laat weten hoe hij oordeelt over ‘de naleving van democratische grondrechten in Suriname door de Surinaamse staat’.

De aanhouding van de vier burgers op 18 april 2017, waaronder ook vakbondsvoorman Wilgo Valies was, zoals de politieke organisaties bij aankondiging van hun actie hadden aangegeven, het uitgangspunt. Op de protestmanifestatie van 20 mei werd echter geen woord hierover gerept. Critici stellen dat deze issue is gebruikt of zelfs misbruikt door de oppositie om de massa op de been te krijgen.

'Dat laat ik voor de rekening van de mensen die het gebruiken. Ik gebruik andere zaken als reden om te protesteren. Ik vind dit echt niet een reden. Er gebeurt veel meer. De aanhouding van de burgers was maar een klein deel. Je moet het natuurlijk afkeuren, maar het zou niet de reden moeten zijn voor mensen om op straat te komen', stelt Hofwijks.

Voor Hofwijks is bij het signaal van Van Helvert van belang dat Suriname internationaal zaken ook in de gaten moet houden. Het land is volgens hem al inofficieel geïsoleerd. 'Als er een andere regering aan de macht was, hadden wij misschien al hulp gehad van een bevriende natie. Niemand staat te springen om te werken met deze mannen, behalve falende staten', aldus Hofwijks.

Demissionair minister Girigoria, Curaçao, ziet af van haar benoeming bij LVV

Ze krijgt haar eerdere baan bij het ministerie van SOAW wel terug


Demissionair minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Sisline Girigoria ziet toch af van haar benoeming bij LVV, de dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij. Ze krijgt haar eerdere baan bij het ministerie van SOAW wel terug. Dat heeft demissionair premier Gilmar ‘Pik’ Pisas gisteren meegedeeld tijdens een persconferentie. Het Antilliaans Dagblad schrijft er over, aldus Paradidse FM vandaag, woensdag 24 mei 2017. 

Momenteel is Girigoria in Genève voor een werkbezoek van 19 dagen in verband met een congres van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie.

Ook die dienstreis die klaarblijkelijk op eigen houtje was georganiseerd leverde veel commotie op en de Staten sommeerden de minister direct terug te keren, maar dat is tot dusverre niet gebeurd. Pisas riep haar alsnog op haar reis af te breken, voordat aanstaande maandag het kabinet Ruggenaath aantreedt.

Hij zei de afgelopen dagen contact met haar te hebben gehad via Whatsapp en zou toegezegd hebben zo spoedig mogelijk terug te keren. Ze bleek overigens afgereisd, zonder dat ze was aangemeld voor de conferentie van de WHO, zei Pisas.

Venezolaanse ambassade in Paramaribo ontkomt niet aan wereldwijd protest tegen regering-Maduro

'Ik voel mij helemaal niet prettig erbij dat dit ook hier heeft plaatsgevonden'Ook de Venezolaanse ambassade in Paramaribo is doelwit geworden van protesten die bij nagenoeg alle diplomatieke posten van Venezuela in het Caribisch Gebied, Latijns- en Noord-Amerika en Europa. Twee dames hebben vorige week maandag om een uur in de ochtend protestposters geplakt op de zuilen van het Venezolaans Cultureel Centrum aan de Fred Derbystraat. 'Ik voel mij helemaal niet prettig erbij dat dit ook hier heeft plaatsgevonden', zei ambassadrice Olga Diaz Martinez gisteren tijdens een ontmoeting met de pers, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 24 mei 2017. Van de actie wordt niets vermeld op de website van de ambassade...

Het land is al zes weken in de ban van onlusten waarbij ruim zestig mensen zijn gedood. Op de posters stonden, aldus Olga Diaz Martinez, 'gemanipuleerde foto's' van doden die vielen tijdens de protesten en het woord 'moordenaars'. Dit is echter niets vergeleken met wat zich heeft voorgedaan bij overige ambassades in landen als Barbados, Panama en de Verenigde Staten en in diverse Europese landen. Daar kreeg men te maken met luid protesterende anti-regeringsdemonstranten en raakte personeel zelfs betrokken bij schermutselingen met hen.Volgens Martinez leiden valse en eenzijdige berichten in zowel binnen als buitenland tot een negatief imago over de wijze waarop de regering burgers zou behandelen. Maar, de doden spreken voor zich. Dit leidt tot meer woede en geweld.


Zij herhaalde het standpunt van de regering, onder leiding van president Nicolás Maduro, dat de oppositie niet wenst te onderhandelen.

Maduro, die Chávez opvolgde in 2013, na diens overlijden, is momenteel bezig met een zogeheten 'Grondwet referendum' om het sociaal beleid van de afgelopen vijftien jaar vast te leggen in de Grondwet. 'De Grondwet wordt uitgebreid om te voorkomen dat toekomstige regeringen de sociale voorzieningen ooit kunnen schrappen.'

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd/Twitter/Facebook)

Milieuorganisaties willen dat procureur-generaal (pg) gevraagd onderzoek doet naar zandafgravingen Braamspunt

Organisaties hebben weinig vertrouwen in minister Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen


Milieuorganisaties hebben aan de procureur-generaal gevraagd onderzoek te doen naar de zandafgravingen op Braamspunt. Zij hebben weinig vertrouwen in minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen die voet bij stuk houdt, dat alles prima verloopt en geen reden ziet om op te treden. Er wordt tot laat in de avond gewerkt midden in het legseizoen van de bedreigde zeeschildpadden.

De milieuorganisaties zijn gisteren met beeldmateriaal en een brief naar de procureur-generaal gegaan. Aan hem wordt in de brief met onderwerp ‘Aanklacht tegen zandafgravingen te Braamspunt vanwege illegaal graven in de avonduren door concessionarissen,’ het belang uitgelegd van de landtong aan de monding van de Surinamerivier. Aangehaald is ook de toezegging van Dodson, dat hij de vergunningen zou intrekken als mocht blijken dat tegen de regels in gegraven zou worden in de avonduren, wanneer de zeeschildpadden leggen.

Sinds februari vragen milieuorganisaties, waaronder het WWF Guianas, Conservation International Suriname en de zogenoemde 'organisatie' ProBios van Erlan Sleur, stopzetting van de afgravingen. Er is actie gevoerd op Braamspunt en op het Onafhankelijkheidsplein. Een delegatie van het parlement is poolshoogte gaan nemen op de legstranden. Een paar weken geleden hebben de organisaties nog een petitie ingediend bij De Nationale Assemblee.

Suriname is een van de weinige plekken waar zeeschildpadden hun eieren komen leggen. De mens met haar visnetten en grote liefde voor schildpadeieren, vormt het grootste gevaar. Door de jaren heen is het legstrand van Braamspunt van 20 kilometer geslonken naar slechts 2. Er wordt al jaren zand gegraven langs dit strand. Minister Dodson heeft de opgravingen een jaar geleden stopgezet. Maar, er is weer toestemming gegeven voor graven 'in het groter belang'.

De zandrits is van groot belang voor ecotoerisme, het ecologisch balans, de oeververdediging van Paramaribo en Weg Naar Zee, waar ondertussen weer land wordt gewonnen.

'Men heeft gewoon lak aan wat er gebeurt. We hebben het over duurzame inkomstenbronnen voor Suriname. Niet voor vier concessionarissen, maar voor het hele land. Wij vinden dit onkan, het is gewoon gruwelijk wat er daar gebeurt. Wij willen dat het afgraven meteen stopt.'

Er wordt niet meer gerekend op Dodson. Dat blijkt duidelijk uit de brief aan de procureur-generaal. 'Aangezien er weinig vertrouwen is in het handelen van minister Dodson gezien zijn eerdere houding, vragen we aan u om een onderzoek in te stellen naar dit handelen van de concessionarissen en mocht u overtuigd zijn dat de echtheid van dit illegaal handelen van de concessionarissen, om dit door te geven aan de minister om het zandgraven per direct stop te laten zetten.'

De milieuorganisaties zouden van plan zijn internationaal aandacht te vragen voor hetgeen gebeurt op Braamspunt.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Oud-commissaris van politie Utrecht Georgine Acton leidt proces tot verzelfstandiging penitentiaire inrichtingen

Management Team van KPA zeer positief over plan van aanpak


Georgine Acton (72), voormalig commissaris van politie in Utrecht, zal het proces tot verzelfstandiging van de penitentiaire inrichtingen afronden. Zij is hiertoe bereid gevonden, blijkt uit een persbericht van het ministerie van Justitie en Politie, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 24 mei 2017. 

Minister Eugene van der San van Justitie en Politie heeft gisteren met de leiding van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) in een vervolggesprek de kwestie van de verzelfstandiging wederom besproken. Daarbij is een plan van aanpak aangeboden, welk door het Management Team van het KPA als zeer positief wordt ervaren, zegt het ministerie.

Volgens het plan van aanpak zal een functionaris met de leiding worden belast. Dit betekent dat deze functionaris de trekker is tot de formalisering van de verzelfstandiging.

Ter informatie:

http://www.vijfeeuwenmigratie.nl/georgine-acton-eerste-en-enige-zwarte-topvrouw-bij-politie

Georgine Acton: eerste en enige zwarte topvrouw bij de Politie
De benoeming van Georgine Acton als Commissaris van Politie in 2001 is niet alleen een mijlpaal voor haar persoonlijke carrière, maar ook voor de geschiedenis van zwarte vrouwen bij de politie. / Georgine Acton werd op 12 december 1944 geboren in district Coronie te Suriname. In Paramaribo bezoekt ze de Kweekschool, waarna zij in 1963 besluit naar Nederland te gaan voor een studie maatschappelijk werk aan de Sociale Academie 'De Horst'. Naast haar studie werkt ze bij de Raad voor de Kinderbescherming. Na haar studie in 1973 treedt ze in dienst bij de Stichting Welzijnszorg Surinamers Utrecht (SWSU), waar ze voortvarend leiding geeft aan de opvang van landgenoten die in 1974-1975 massaal naar Nederland komen in verband met de Onafhankelijkheid van Suriname. Na vijf jaar maakt ze als maatschapelijk werker de overstap naar de Jeugd-en Zedenpolitie. De burgemeester van Utrecht biedt haar in 1988 een beleidsfunctie aan, waarin ze het personeelsbeleid voor minderheden bij de gemeente op poten moet gaan zetten. Dit is bekend terrein voor haar, aangezien bij de Politie de discussie over integratie en emancipatie en het werven van allochtonen ook in volle gang is. Naast dit werk, begint zij met de studie Beleid en Bestuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar carrière raakt vanaf nu in een stroomversnelling. Van het stadhuis keert ze terug bij de Politie als afdelingshoofd Jeugd- en Zedenzorg: haar eerste 'echte' politiebaan. Het is en blijft een burgerfunctie en om praktische ervaring op te doen als politievrouw, gaat Acton in de avonduren de officierenopleiding aan de Nederlandse Politie Academie in Apeldoorn volgen. In 1992 sluit ze de opleiding af. Deze studie is voor haar gevoel een belangrijke voorwaarde om volledig gekwalificeerd te zijn als leidinggevende in die functie. Diverse leidinggevende functies in Utrecht gaat ze volgen en in 1999 wordt ze plaatsvervangend districschef in Eemland-Noord. In 2001 wordt ze bij dit bureau benoemd tot Commissaris van Politie. Dat is niet alleen een mijlpaal in haar carrière, maar ook in de geschiedenis van zwarte vrouwen bij de Politie. Zij is de enige en eerste zwarte vrouwelijke Commissaris van Politie in Nederland én Europa.In 1990 ontvangt ze de Emancipatieprijs van de gemeente Utrecht, en in 2002 wordt ze geridderd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Typerend voor Acton is haar levensmotto: Aan de slag! Dit motto kreeg ze mee van haar ouders, die in haar leven een belangrijk kompas zijn geweest. Van haar ouders leerde Acton om door te zetten en aan te pakken en daar is ze trots op. Na haar scheiding zorgde ze alleen voor haar dochter en zoon. Inmiddels is Acton oma geworden.

Overheidsziekenhuizen nog niet in staat koopkrachtversterking van Srd 375 te voldoen

Minister Pengel van Volksgezondheid: 'Gezocht wordt naar additionele middelen' Directies van overheidsziekenhuizen hebben hun personeel gevraagd nog wat geduld te hebben voor de koopkrachtversterking van Srd 375 per maand die is toegezegd aan landsdienaren en met hen gelijkgestelden. De additionele middelen ter uitbetaling van deze extra personeelskosten moeten door het ministerie van Volksgezondheid ter beschikking worden gesteld. 

Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid heeft de overheidsziekenhuizen per brief meegedeeld, dat naar additionele middelen worden gezocht om verpleegkundigen en overig ziekenhuispersoneel tegemoet te komen. De minister woont woont overigens deze dagen de algemene vergadering bij van de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève.

De directie van Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft het personeel meegedeeld in een circulaire zich sterk te maken de uitbetaling eind mei te doen plaatsvinden.

's Lands Hospitaal heeft niet aangegeven wanneer de koopkrachtversterking zal worden uitbetaald (zie bovenaan). De Srd 375 gaat per april in tot en geldt tot eind juni. In juli ontvangen landsdienaren vakantiegeld. In augustus tot en met december wordt het bedrag verhoogd naar Srd 500.

Begroting 2017 wordt in tweede helft van juni behandeld door Assemblee

Begrotingen worden samen behandeld met het Ontwikkelingsplan


De Nationale Assemblee zal ongeveer een maand nodig hebben voor de voorbereiding van de begrotingsbehandeling. Diverse commissies moeten de openbare behandeling voorbereiden. Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons laat vandaag, woensdag 24 mei 2017, via Starnieuws weten, dat de begroting in de tweede helft van juni zal worden behandeld. De juiste datum moet nog worden bepaald, zegt Geerlings-Simons. 

President Desi Bouterse heeft het Ontwikkelingsplan 2017-2021 vorige week aangeboden aan De Nationale Assemblee.

Geerlings-Simons zegt, dat vorig jaar reeds het besluit was genomen dat het Ontwikkelingsplan en de begrotingen samen behandeld worden. Het Ontwikkelingsplan zal eerst in stemming worden gebracht. Ze verwacht dat de regering de komende week antwoord zal geven op de vragen die gesteld zijn door Assembleeleden de vorige week. Ook moet de regering nog ingaan op vragen die gesteld zijn rond Suralco/Alcoa.

In Argentinië heeft de Assembleevoorzitster maandag deelgenomen aan een bestuursvergadering van ParlAmericas.

Hierna woont ze de tweedaagse vergadering van de Group of Women Parliamentarians of ParlAmericas bij. Het thema is Women’s Empowerment: Social and Political Responses


Ministerie van BuZa Nederland ontraadt reizen naar Venezuela

Ministerie raadt mensen aan die toch naar het land afreizen om zich te registreren bij BuZa

(Bron: BuZa)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) heeft vandaag, woensdag 24 mei 2017, het reisadvies voor Venezuela aangepast. Reizen naar het land wordt ontraden. Het advies is om alleen af te reizen als het strikt noodzakelijk is. 

De grensstreek met Colombia moet helemaal worden gemeden. Reden is de al tijden gespannen situatie in Venezuela, waardoor het gevaar bestaat dat mensen terechtkomen in onlusten en demonstraties. Door die gewelddadige onlusten zijn de afgelopen weken doden gevallen.

Door de steeds slechtere economische situatie is er schaarste aan voedsel, medicijnen en papiergeld. Ook is er in het Zuid-Amerikaanse land veel gewelddadige criminaliteit, waar buitenlanders het slachtoffer van kunnen worden.

Het ministerie raadt mensen aan die toch naar het land afreizen om zich te registreren bij BuZa.


https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen/venezuela

Reisadvies Venezuela

Laatst gewijzigd op: 23-05-2017 | Nog steeds geldig op: 24-05-2017
De politieke situatie in het land is gespannen. Bij demonstraties door het gehele land zijn dodelijke slachtoffers gevallen. De komende weken zullen er meer demonstraties gaan plaatsvinden. Reis alleen naar Venezuela als het noodzakelijk is.

De laatste ontwikkelingen

De politieke situatie in Venezuela is gespannen. Het overleg tussen de regering en de oppositie is vastgelopen. De afgelopen weken zijn talloze demonstraties gehouden in het gehele land. Hierbij zijn dodelijke slachtoffers gevallen. Ook de komende weken zullen er op steeds meer plaatsen demonstraties plaatsvinden. Deze kunnen tot confrontaties en geweld leiden. Vermijd daarom demonstraties. Deze demonstraties en politiemaatregelen leiden met grote regelmaat tot wegblokkades. Hierdoor ontstaan verkeersopstoppingen. Houdt daar rekening mee, bijvoorbeeld bij aankomst of vertrek uit het land. Reis ruimschoots voor uw vliegtuig vertrekt naar de luchthaven.

Financiële ontwikkelingen

Het is in Venezuela lastig om aan contant geld te komen. Er staan vaak lange rijen voor banken en geldautomaten waar slechts kleine bedragen kunnen worden opgenomen. Vaak is dit niet meer dan omgerekend € 4. Oude biljetten zijn uit de roulatie gehaald en er worden nieuwe uitgebracht. Dit proces verloopt erg traag. Zorg er daarom voor dat u voldoende Amerikaanse dollars in contanten bij u heeft.

Voedseltekorten, watertekorten en elektriciteitstekorten

Het tekort aan basislevensmiddelen is de afgelopen maanden groter geworden. Er staan steeds vaker lange rijen voor supermarkten, bakkers en drogisterijen. De tekorten hebben al geleid tot spontane protesten, plunderingen en overvallen op voedseltransporten. Wees alert bij menigten.
In het gehele land kan sprake zijn van watertekorten en onderbrekingen in de elektriciteitsvoorziening. Deze onderbrekingen komen regelmatig voor en kunnen soms dagen duren.  

Opening van de grens met Colombia

Sinds augustus 2016 gaat de grens met Colombia geleidelijk aan open. Beide landen onderhandelen over verdere invulling van afspraken hierover. In de grensgebieden is sprake van gespannen rust. Ook is in een aantal grensgemeenten de noodtoestand van kracht. Reis daarom niet naar het grensgebied van Venezuela met Colombia.

Informeer naar veiligheidssituatie ter plaatse

Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en de veiligheidssituatie ter plaatse. Volg bijvoorbeeld het plaatselijke nieuws via de media. Of vraag bij uw hotel om informatie.

Het kabinet-Rhuggenaath op Curaçao treedt maandag 29 mei aan

Nieuw ministersteam wordt beëdigd ten overstaan gouverneur Lucille George-WoutHet kabinet-Rhuggenaath - bestaande uit PAR, MAN en PIN - treedt maandag 29 mei aan. Dat is gisteren door formateur en beoogd nieuwe premier Eugene Rhuggenaath (PAR) bekendgemaakt, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 24 mei 2017. 

Om tien uur worden dan de voorgedragen ministers Rhuggenaath (PAR) als minister-president (tevens belast met Refineria di Kòrsou), Marilyn Alcalá- Wallé (PAR) als minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Quincy Girigorie (PAR) als minister van Justitie, Hensley Koeiman (MAN) als minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Kenneth Gijsbertha (MAN) als minister van Financiën, Armin Konket (MAN) als minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Suzy Camelia-Römer (PIN) als minister van Gezondheid, Milieu en Natuur en de plaatsvervangend Gevolmachtigde minister Eunice Eisden (MAN) ten overstaan van gouverneur Lucille George-Wout beëdigd.

Ter informatie:'Van Helvert van het CDA zegt alleen maar gekke dingen'

'Ik wil mij niet bemoeien met wat in het Nederlandse parlement gezegd wordt'

Reactie Van Helvert: 'Ik had verwacht dat democratisch recht van parlementariërs door voorzitter van Surinaams parlement gerespecteerd zou worden'


'Mensen zeggen heel wat gekke dingen en het is hun goed recht om te zeggen wat ze willen. Het is een ander ding als je erop in wilt gaan', zegt de voorzitster van De Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons, dinsdag 23 mei 2017, op de nieuwswebsite Suriname Herald, naar aanleiding van het verzoek dat CDA-lid Martijn van Helvert heeft gedaan in de Tweede Kamer van Nederland aan de minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, om in internationaal verband Suriname aan te spreken voor het schenden van mensenrechten. 

Het Tweede Kamerlid is van mening, dat de wijze waarop actieleiders vorige maand opgepakt en behandeld zijn geworden in Suriname door de Mobiele Eenheid, schending van mensenrechten is.

Geerlings-Simons zegt, dat ze zich niet wil bemoeien met wat in het Nederlandse parlement gezegd wordt.

'Als er Surinamers zijn die vinden dat hun mensenrechten geschonden zijn dan weten ze welke wegen ze moeten bewandelen. Waarom zou ik me met een Nederlandse parlementariër moeten bemoeien?'

Ze geeft verder aan, dat ze helemaal geen behoefte heeft om te reageren op wat er allemaal gezegd wordt in het Nederlandse parlement. 'Als het Surinamers waren, dan was het iets anders.' 

Van Helvert laat vandaag, woensdag 24 mei 2017, in een reactie tegenover De Surinaamse Krant weten:
'Als parlementariër maak ik gebruik van het recht om vragen te stellen aan ons kabinet. Ik had verwacht dat dit democratische recht van parlementariërs door de voorzitter van het parlement in het mooie Suriname gerespecteerd zou worden.'

'Nu of nooit als het gaat om de deal Curaçao met Guangdong Zhenrong Energy'

Demissionair premier Pisas (MFK) doet verslag van zijn werkbezoek aan China


Voor Curaçao is het moment van nu of nooit aangebroken als het gaat om de deal met Guangdong Zhenrong Energy (GZE), het Chinese staatsbedrijf waarmee de regering een Memorandum of Understanding (MoU) heeft getekend voor de modernisering van de Isla-raffinaderij. Dat liet demissionair premier Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) gisteren weten tijdens een persbijeenkomst (zie onderaan) waarin hij verslag deed van zijn werkbezoek aan China in het kader van de conferentie ‘One Belt, One Road’. Dit bericht vandaag, woensdag 24 mei 2017, het Antilliaans Dagblad.

Dat bezoek heeft tot vragen van de Nederlandse regering aan de premier geleid.

Volgens Pisas betrof het vooral vragen over de hoedanigheid waarin hij naar China was gegaan. De minister-president gaf aan dat Curaçao door andere eilanden zoals Aruba en Antigua wordt ingehaald als niet snel wordt gehandeld. http://antilliaansdagblad.com/curacao/15768-nu-of-nooit-met-gze

Dit berichtte gisteren 24 Ora.


Ministerie van RO ontvangt zes laptops en drie printers van IAmGold/Rosebel

Apparatuur bestemd voor de drie nieuwe directoraten


Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft zes laptops en drie printers ontvangen van IAmGold/Rosebel Gold Mines. De spullen zijn bestemd voor de drie nieuwe directoraten die vorig jaar oktober zijn ingesteld. Sharmila Jadnanansing, Director Legal and Corporate Affairs, heeft de overdracht gedaan aan minister Edgar Dikan, aldus het ministerie dinsdag 23 mei 2017. 

De nieuwe directoraten zijn Agrarische Ontwikkeling Binnenland, Duurzame Ontwikkeling Inheemsen en Duurzame Ontwikkeling Afro Surinamers Binnenland.

De laptops, met inbegrip van een garantieperiode van 3 jaar, en printers hebben een waarde van ongeveer Srd 60.000.

Rosebel draagt bij aan de verdere institutionele versterking van het ministerie. De apparaten zullen vooral voor het uitvoeren van duurzame projecten voor de binnenlandse gemeenschappen worden ingezet.

Maya Dorini, secretaris van RO, heeft namens het ministerie dank uitgesproken voor de geste. Ze heeft de garantie gegeven, dat de apparatuur goed zal worden ingezet en dat er dankbaar gebruik van zal worden gemaakt. Ook minister Dikan zei de maatschappij zeer erkentelijk voor de donatie te zijn, meldt het ministerie.

Overigens is het opmerkelijk, dat een ministerie kennelijk niet zelf de middelen heeft om dergelijke belangrijke apparatuur zelf aan te schaffen, maar afhankelijk is van een multinational...

(Red. De Surinaamse Krant)

Venezuela arresteert de manager van de Petropiar zware ruw olie 'upgrader'

'Onregelmatigheden' in contracten die worden toegekend in de olierijke Orinoco Belt


Venezuela heeft de manager van de Petropiar zware ruw olie 'upgrader', dat eigendom is van het staatsoliebedrijf PdVSA en het Amerikaanse Chevron Corp, gearresteerd wegens beweerde 'onregelmatigheden' in contracten die worden toegekend in de olierijke Orinoco Belt. Francisco Velasquez werd op 13 mei ingesloten en blijft achter de tralies in de stad Barcelona, ​​in de oostelijke staat Anzoategui, aldus de aanklager in een verklaring, zo bericht persbureau Reuters dinsdag 23 mei 2017. 

'Het onderzoek begon in 2015, na een klacht van de werknemers van PdVSA, die bepaalde onregelmatigheden in de toekenning van contracten met overprijzing van goederen of diensten opmerkten', aldus de verklaring.

Reuters was niet in staat om commentaar te verkrijgen van Velasquez.

De socialistische regering van Nicolas Maduro en Petroleos de Venezuela SA, bekend als PdVSA, hebben herhaaldelijk beloofd stappen te ondernemen om corruptie te bestrijden, dat Venezuela en haar olieindustrie al decennia heeft beïnvloed. Oppositieleiders hebben gezegd, dat PdVSA bijzonder verlamd is door misdrijven onder 18 jaar socialistische regering. Ze zeggen dat sporadische arrestaties meer het gevolg zijn van rivaliserende regeringsfracties, dan een geconsolideerde inspanning om misdaden uit te roeien.

Een onderzoek vorig jaar door het door de oppositie geleide Congres stelde, dat 11 miljard dollar ontbrak van PdVSA. De regering verwierp dat als onderdeel van een rechtse lastercampagne. PdVSA en Chevron, die een belang van 30 procent in Petropiar hebben, reageerden niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Lokale media publiceerden vorig jaar foto's van Velasquez's Instagram-account, waarop te zien is dat hij en zijn partner blijken te genieten van een luxe leven, compleet met vakantie in Rome en op Aruba, een huis in de Dominicaanse Republiek en een roze sportwagen.

De oppositie zegt dat corrupte ambtenaren zich decennia lang hebben verrijkt, terwijl de meerderheid van de Venezolaanse bevolking nu drie maaltijden per dag eet vanwege voedseltekorten en de inflatie toeneemt.http://www.mp.gob.ve/web/guest/revista?p_p_id=62_INSTANCE_N0Rp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=2&_62_INSTANCE_N0Rp_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_N0Rp_groupId=10136&_62_INSTANCE_N0Rp_articleId=16541809&_62_INSTANCE_N0Rp_version=1.0

$AltImagen.data

Privan de libertad a gerente del mejorador de crudo Petropiar del Complejo José Antonio Anzoátegui


Permanece recluido en la sede de la Dgcim de Barcelona

El Ministerio Público logró privativa de libertad para el gerente del mejorador de crudo de la empresa Petropiar de Petróleos de Venezuela, S.A., (Pdvsa), del Complejo José Antonio Anzoátegui, Francisco Javier Velásquez, por presuntamente incurrir en irregularidades en el otorgamiento y adjudicaciones directas en la Faja Petrolífera del Orinoco.
En la audiencia de presentación, el fiscal 55º nacional auxiliar, Luis Sánchez Rangel, imputó a Velásquez por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, evasión de procesos licitatorios, uso de documento público falso y asociación para delinquir.
Tales tipos penales están sancionados en las leyes contra la Corrupción, y Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, además del Código Penal.
Una vez evaluados los elementos de convicción presentados por el fiscal, el Tribunal 4º de Control de Anzoátegui dictó la medida de privativa de libertad contra el hombre, quien se encuentra recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Barcelona.
La investigación se inició en el año 2015, luego de una denuncia realizada por funcionarios de Pdvsa, en la cual señalaban algunas irregularidades cometidas en los procesos de otorgamientos y adjudicaciones de contratos con sobre precio de bienes o servicios, que son necesarios para el funcionamiento del mejorador de crudo Petropiar del terminal de almacenamiento y embarque del Complejo José Antonio Anzoátegui.
Tras varias experticias, el hoy imputado fue detenido el pasado 13 de mayo por funcionarios de la Dgcim, en atención a una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por la referida instancia judicial.

23/05/2017
WRR 

Latijns-Amerikaanse landen werken aan decriminalisering cannabis voor medische zorg

45 Ziektebeelden reageren niet op conventionele geneesmiddelen, maar wel op cannabis


Drie Latijns-Amerikaanse landen hebben beleidsmaatregelen genomen om legaal gebruik van cannabis voor medicinale doeleinden mogelijk te maken. Recent werden meerdere stappen gezet voor de decriminalisering van cannabisgebruik in Latijns-Amerika. Colombia en Argentinië hebben regels opgesteld voor teelt en verkoop van cannabis, en voor de productie van afgeleide producten. In Uruguay wordt cannabis vanaf juli 2017 verkrijgbaar bij apotheken. Chili, Jamaica en Puerto Rico hebben medicinaal gebruik van cannabis al in de voorbije jaren goedgekeurd. In Mexico debatteert het Congres er nog over. Dit bericht WereldMorgen.be dinsdag 23 mei 2017 op basis van artikel Medical marijuana gains ground in South America.

Deze nieuwe regelgeving biedt kansen voor verder onderzoek naar de therapeutische en farmacologische eigenschappen van de plant. Tot op heden zijn er 45 ziektebeelden vastgesteld die niet reageren op conventionele geneesmiddelen, maar wel op cannabis.

Cannabis is niet echter nog niet zomaar verkrijgbaar. In Uruguay moet men zich daarvoor eerst registeren en identificeren met vingerafdrukken. Ongeveer dertig apotheken werken mee aan het nieuwe systeem.

In Colombia zijn in april vier soorten vergunningen ingevoerd die vijf jaar geldig zijn voor het maken van afgeleide producten; voor het planten van zaden;voor het cultiveren van psychoactieve cannabis en voor het cultiveren van niet-psychoactieve cannabis. Cannabis mag alleen gepromoot worden in wetenschappelijke en technische publicaties en uitsluitend voor medische toepassingen.

Ook in Argentinië werd in april 2017 cannabiswetgeving aangenomen. ar werd al een jaar voor gepleit door moeders met kinderen met ziekten of neurologische afwijkingen, in het bijzonder epilepsie, die niet reageren op conventionele behandelingen. Cannabis kan nu gebruikt worden voor behandeling van epilepsie, bepaalde vormen van kanker, voor chronische pijn, fibromyalgie, glaucoom, multiple sclerose en andere doeleinden waarvoor het Argentijnse ministerie van Gezondheid de goedkeuring geeft.

Carlos Magdalena, neuroloog bij het Kinderziekenhuis Dr. Ricardo Gutierrez in Buenos Aires, weerlegt de beweringen van tegenstanders dat er nog onvoldoende wetenschappelijke argumenten zijn voor het medisch gebruik van cannabis. 'We konden slechts korte tijd onderzoek doen omdat het tot voor kort verboden was', zegt hij. 'Als sommige collega's ons nu vragen om te wachten op langetermijnstudies, denken wij dat zij alleen maar de huidige bestaande bewijzen willen devalueren. Het is hun manier om mogelijke therapeutische alternatieven en mogelijke verbetering van de levenskwaliteit te verhinderen.'

Tijdens een congres in 2014 werden twaalf casestudies gepresenteerd van de Argentijnse Vereniging voor Neurologie. Die moesten volgens Magdalena 'in het geheim, met wat schaamte' worden gedaan. Hij benadrukt, dat voor het eerst in de geschiedenis de traditionele arts-patiëntrelatie 'waarbij normaal gesproken de eerste de kennis heeft en de laatste passief is', is omgekeerd als gevolg van het recente beleid.

Merello ziet in de goedkeuring van cannabis niet zozeer een voordeel voor het gebruik, maar is er vooral blij mee dat het de deuren opent voor wetenschappelijk onderzoek. 'De wetenschap moet de mogelijkheid hebben verklaringen te geven over de veiligheid en het nut van cannabis. Dat moet zo snel mogelijk, zodat patiënten snel van deze voordelen kunnen genieten.'

Valeria Salech, voorzitter van de Chileense non-gouvernementele organisatie Mama Cultiva en moeder van een 10-jarige jongetje met epilepsie en autisme, behandelt haar zoon met cannabisolie uit planten die ze zelf thuis kweekt. 'Zeer traditionele en bevooroordeelde artsen wilden ons niet helpen, ze zeiden dat cannabis niet zou werken', zegt ze. 'We zijn zelfs uit klinieken gezet, omdat we de autoriteit van de arts uitdaagden.'

María Laura Alasi, oprichtster van Cannabis Medicinal Argentina, zegt dat er methodes zijn tom verslaving te voorkomen. 'Soms voldoet een enkele variant van de olie niet, dus is het noodzakelijk om de soorten cannabis af te wisselen zodat er geen gewoonte ontstaat', legt ze uit. Salech en Alasi vinden om die reden dat het zelf kweken van cannabis gelegaliseerd moet worden, en ook om te voorkomen dat laboratoria die de olie zelf leveren, de regels gaan bepalen. 'In rijke landen is cannabis geïntegreerd in de medische keten, waardoor een miljoenenindustrie is ontstaan', zegt bioloog Marcelo Rubinstein, onderzoeker bij het Instituut voor Onderzoek naar de Toepassing van Genetische Moleculaire Biologie Dr. Héctor N. Torres (Ingebi) in Argentinië. Argentijns neuroloog Magdalena pleit voor een netwerk dat zich bezighoudt met zorg, opleiding en institutionalisering van cannabisgebruik in gezondheidsorganisaties.

Bestuurskundige Boldewijn: 'Moeten wij wel doorgaan met politieke partijen in het land, de mannen stellen niet zoveel voor”

'Je laat een jongedame voor jou als eerste straat op gaan, dat vind ik zwak en laf'

Boldewijn kan geen zinnig positief woord over oppositie en protestmanifestatie zeggen


Vanaf de voorbereiding van de protestmanifestatie van de oppositie voor 20 mei, die de bedoeling had van een protestbetoging, wist bestuurskundige August Boldewijn al dat het niet een traditionele protestmanifestatie zou zijn. Bij een protestmanifestatie zoals Boldewijn die kent, zou in beginsel het scanderen van leuzen en manifestaties op straat uiting moeten geven aan misnoegen over het beleid of personen, zo schrijft het Dagblad Suriname dinsdag 23 mei 2017.

'Zodra je iets concentreert op een bepaalde plaats, in dit geval een plaats van een politieke partij, Grun Djari. geef je een bepaalde indruk. Het was een grote massameeting. Bovendien, de dingen die daar op het podium zijn gezegd, zijn zaken die al die tijd herhaald zijn', zegt Boldewijn.

Hij stelt geen nieuwe dingen te hebben gemerkt. Boldewijn krijgt het gevoel dat de oppositie zich in een bepaalde hoek heeft laten duwen. Zeker aangezien de oppositie ondanks haar eis van ombuiging van het beleid, niet aangeeft in welke richting het beleid van de regering moet worden omgebogen. De oppositie verheldert ook niet wat er gedaan moet worden om het beleid om te buigen.

'Men moest aangeven wat er moet worden gedaan om deze crisis te bezweren. Er is niet eens een crisiscentrum, daar praat men niet over. Als je het inzicht niet hebt, zul je mij niet kunnen overtuigen dat wanneer jij aan het bewind komt je het anders zult doen. Ik ben ook teleurgesteld in de hele zaak', stelt Boldewijn.

De kans om aan te geven hoe het anders zou moeten, heeft de oppositie volgens Boldewijn vanaf het begin al gemist. Ook in het parlement had men de mogelijkheid gekregen om zaken aan te kaarten. Echter komt het erop neer, dat de oppositie zelf ook moet weten wat de koers moet worden. 'Wat moet er gedaan worden met de buitenlandse politiek? Wat moet er gedaan worden om jouw landbouwpolitiek op te boosten? Wat moet je doen om de criminaliteit aan te pakken? Je praat over toerisme, maar als criminaliteit toeneemt, komt geen enkele toerist meer naar Suriname. Dit zijn de dingen die Suriname maken en breken. Dit zijn dingen die ik heb gemist', meent Boldewijn.

De bestuurskundige merkt ook op, dat niet de politiek, maar een burger het initiatief heeft genomen om op het plein te protesteren. Vervolgens kwamen de vakorganisaties in beeld. Boldewijn vraagt zich af waarom de vertegenwoordigers in het parlement niet als eerste het initiatief hebben genomen om op straat te komen. 'In plaats daarvan laat je een jongedame dat voor jou doen. Dat vind ik zwak en laf. Dit is niet een gezaghebbend instituut van een politieke partij. Ik vraag mij daarom wel af of wij door moeten gaan met politieke partijen in het land. De mannen stellen niet zoveel voor.'