donderdag 25 mei 2017

Autoriteiten Para controleren zwaar verkeer op de asdruk

Totaal gewicht trucks wordt gemeten door verplaatsbare digitale weegplaten


In Para wordt het zwaar verkeer op verschillende strategische punten gecontroleerd op de asdruk. Diverse wegen in Para vertonen ernstige verzakkingen en spoorvormen over een bepaalde richting op het wegdek, zo meldt het districtscommissariaat donderdag 25 mei 2017. 

De vrachtwagens moeten stilstaan op verplaatsbare digitale weegplaten (Zie foto's - Bron: Commissariaat Para), waarna het totaal gewicht dat rust op de assen, makkelijk afleesbaar is. De politie maakt bij het overschrijden van de maximale asdruk een procesverbaal op.

De Wegenautoriteiten, de bestuursdienst en de politie van Para werken constructief aan het minimaliseren van overschrijdingen van de bij wet vastgestelde maximale tonnage. Deze maatregelen gelden voor transport van grond- en verzetmachines en vrachtwagens die sedimenten en hout transporteren.

Alle wegen hebben hun eigen maximale aslast. Als de aslast wordt overschreden, treedt er beschadiging op. Voor de bestuurders en medeweggebruikers dreigt ook gevaar. Bestuurders van zwaar transport worden door de Gewestelijk Politie Commandant van Para gemaand om zich niet schuldig te maken aan overbeladingen en er rekening mee te houden dat zij op verschillende plaatsen zullen worden gecontroleerd.


Personeel Diakonessenhuis stelt ultimatum aan directie

'Particuliere ziekenhuizen als Diakonessenhuis hebben het 2 maal moeilijker dan overheidsziekenhuizen'


Bondsvoorzitter van het ziekenhuispersoneel van Diakonessenhuis, Robby Naarendorp, zegt donderdag 25 mei 2017 in het Dagblad Suriname, dat de directie een tijdsperiode tot volgende week dinsdag is gegeven om te reageren op een brief gestuurd door het bondsbestuur. Rond de 10 tot 20% salarisverhoging ontkent hij echter, omdat hij stelt dat er rekening gehouden moet worden met de financiële toestand van het ziekenhuis. Het personeel van het Diakonessenhuis zou inderdaad een verhoging wensen van het salaris. Gezien de huidige economische situatie komen de mensen niet meer uit. 

Volgens Naarendorp zou het een ander verhaal zijn als dit ziekenhuis recht had op de koopkrachtversterking toegezegd door de overheid. 'Dan zou de zaak heel anders staan. Maar, gezien het ziekenhuis een particulier ziekenhuis is, komen wij niet in aanmerking hiervoor. Wat zich momenteel afspeelt bij het Diakonessenhuis is dat reeds 2 tot 3 jaren lang geen cao is ondertekend, vanwege problemen die zich in die periode voordeden.'

Eergisteren is tijdens een ledenvergadering een ultimatum gesteld aan de directie van het ziekenhuis. Indien zaken volgende week dinsdag niet ingewilligd worden, zegt de bondsvoorzitter bang te zijn dat men over zal moeten gaan tot acties. 'Het bestuur van de bond moest in principe verslag uitbrengen, maar we konden dat niet doen. We hebben namelijk niet kunnen onderhandelen met de directie, omdat we simpelweg niet zijn uitgenodigd voor een gesprek. De bond had vorig jaar oktober een pakket ingediend, waarin staat vermeld de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Besloten is dus een brief te concipiëren, dat eergisteren is verstuurd voor onderhandelingsgesprekken met de bond.'

Er hebben geen wezenlijke veranderingen plaatsgevonden rond de cao, vanwege een gebrek aan middelen.

'Anderhalf maand terug hebben we tijdens gesprekken begrepen dat, hoewel er meer diensten worden verleend, de inkomsten niet toereikend zijn omdat onder andere de overheid de ligdagtarieven niet wenst aan te passen. De kosten rond bepaalde diensten wordt bepaald door de verzekeraars, waardoor er een situatie ontstaat dat de ziekenhuizen in grote problemen verkeren. Wat erbij komt kijken, is het feit dat ziekenhuizen zoals Diakonessenhuis en Sint Vincentius Ziekenhuis particuliere instellingen zijn waardoor zij het 2 maal moeilijker hebben dan de overheidsziekenhuizen. De bond is dus wachtende op een reactie van de directie. Komt dit niet, verkeer ik in grote vrees voor volgende week dinsdag', aldus Naarendorp.

VHP: Twee jaar regering Bouterse - 'Beleid regering is vernietigend'

'Het volk beseft thans dat zij door de regering is gepakt en nu het gelag betaalt'


De regering lost de ontstane zware sociaal-economische crisis op middels de vele geldleningen in het buitenland zonder toestemming van het parlement. Al het geleende geld wordt gebruikt om de rente, van andere reeds door de regering genomen leningen, weer af te lossen. De berg van schuldleningen wordt alsmaar hoger. De tweede oplossing is om het geld bij het volk af te pakken. Er wordt uit spaargeld, ziektekostenregeling en salaris, geld afgepakt door verhogingen van onder meer brandstof-prijs. Dit leidt tot verarming en verlamming van het volk. 

Zo probeert de regering Bouterse-Adhin de crisis op te lossen, waarbij het geleende geld en het geld van het volk wordt gebruikt om de verschillende schulden af lossen om het land draaiende te houden. Op deze manier bestuur je het land niet.

Twee jaar regering Bouterse is geëvalueerd. Het volk is vlak vóór de verkiezingen van mei 2015 gepakt met valse informatie. De mensen voelen zich daardoor bedrogen. De regering heeft populistische campagne gevoerd waarbij er veel geld is verdeeld, percelen zijn gegeven en mensen zijn in dienst genomen. De informatie over de financiële situatie van het land vóór de verkiezingen van mei 2015 bewust is achtergehouden. Het volk beseft thans dat zij door de regering is gepakt en nu het gelag betaalt.

De vele schulden en leningen van de regering Bouterse-Adhin bedragen bijna 30.000 Srd per inwoner, inclusief pas geboren baby's. Dit houdt in dat een pas geboren baby zijn of haar toekomst begint met een schuld van 30.000 Srd. We zitten in een diepe sociaal-economische crisis

De verschillende organisaties en politieke partijen hadden de regering aanbevolen op welke wijze de crisis aan te pakken, helaas zijn de goede adviezen niet opgevolgd. De regering is niet serieus en werkt niet mee aan goed bestuur en hervormingen, maar gaat op de oude voet door met een beleid dat gekenmerkt wordt door slecht bestuur.

De crisis heeft inmiddels zeer ernstige vormen aangenomen. Nog steeds ontbreekt er een goed crisisbeheersingsplan. In een crisisbeheersingsplan geeft aan hoe de economie te stabiliseren. Daarbij is een vertrouwenwekkend beleid van eminent belang. Er moeten prioriteiten worden gesteld. Er zal geïnvesteerd moeten worden in kleine en middelgrote productiebedrijven die deviezen kunnen genereren en werkgelegenheid scheppen.

De corruptie wordt nog steeds niet aangepakt. Met de aanpak van de corruptie kan het gestolen geld teruggehaald worden bij de corruptelingen. De crisis grijpt steeds verder om zich heen en heeft inmiddels heel wat sectoren al vernietigd.

Het beleid van de regering is vernietigend. Zij haalt dromen van heel wat mensen weg. De toekomst van de jongeren is afgepakt en de samenleving is opgescheept met een hypotheek.

VHP

Activiste Maisha Neus bespreekt in Nederland met Amnesty International situatie Suriname

'Amnesty International is verontrust en blijft de situatie volgen'


Activiste Maisha Neus is donderdag 25 mei 2017 naar de mensenrechtenorganisatie Amnesty International toegestapt in Nederland om ‘diverse mensenrechtenschendingen in Suriname’ te bespreken, aldus de Ware Tijd.

'Amnesty International is verontrust en blijft de situatie volgen. We houden contact', meldt Neus.

De activiste wil zich niet uitlaten over welke mensenrechtenschendingen er zijn besproken. Ook wil ze niet ingaan op de vervolgstappen. 'Ik heb een goed gesprek gehad met Amnesty International. Mijn dank is groot dat ze me wilden ontvangen en adviseren over een correcte vervolgprocedure', schrijft ze op haar Facebookpagina:


Ook is ze van plan om in gesprek te gaan met de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). Neus is deze week naar Nederland gevlogen om onder andere deel te nemen aan de talkshow De Nieuwe Maan. Ze was dinsdag te zien op de zender NPO 2. Ze vertelde onder andere, dat er internationale aandacht moet komen voor de huidige situatie in Suriname.

Gajadien (VHP): 'Regering en Alcoa passen vertragingspolitiek toe'

'Samenleving wordt misleid met deze zogenaamde kleine-kamer-politiek'


'De regering en haar onderhandelingscommissie zijn nog steeds niet op één lijn met het parlement wat betreft de Brokopondo-overeenkomst', zegt VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, lid van de speciale parlementaire commissie belast met de kwestie Suralco/Alcoa, donderdag 25 mei 2017, in het Dagblad Suriname. 

Gajadien voert aan dat de speciale parlementaire commissie Alcoa vorige week vrijdag tijdens een ontmoeting een ‘update’ heeft gehad van de presidentiële onderhandelingscommissie, onder leiding van Dillip Sardjoe. Ook vicepresident Ashwin Adhin en Natuurlijke Hulpbronnen-minister Regillio Dodson waren bij dit gesprek aanwezig.

Volgens Gajadien heeft de presidentiële commissie bij deze meeting duidelijk aangegeven dat er nu pas een traject van verdere onderhandelingen en plan van aanpak zal worden ingezet om te komen tot een definitieve overeenkomst met Alcoa. Dit, terwijl de NH-minister eerder dit jaar verzekerd had dat de definitieve overeenkomsten uiterlijk maart naar het parlement zouden worden opgestuurd.

'Het is nu overduidelijk dat de samenleving bewust vanuit de zijde van de regering wordt misleid met deze zogenaamde kleine-kamer-politiek', stelt hij. De politicus benadrukt, dat het college meerdere malen bij monde van Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons de regering duidelijk heeft gemaakt dat de Brokopondo-overeenkomst niet meer gehandhaafd kan worden en Suriname helemaal niet voor energieleveringen moet betalen. Echter blijkt, dat de regering uitgaat van een energieleveringsovereenkomst, die in 1999 is getekend, waardoor Suralco volgens haar wel beheersdaden in het land kan uitvoeren.

'Wij merken dat zowel de regering als Alcoa, ondersteund door de presidentiële onderhandelingscommissie, een vertragingspolitiek toepast totdat zij ergens in 2019 vermoedelijk alles conform afspraken van de verworpen Memorandum of Understanding zal aanpakken. Als de maatschappelijke groeperingen niet opstaan, zal de regering het nationaal belang verkopen', aldus Gajadien.

Gajadien voert aan, dat de parlementaire commissie wederom duidelijk heeft gemaakt dat zij een openbare vergadering over deze kwestie wenst, zodat de samenleving ook direct betrokken is bij de mededelingen.

Bij de voorlaatste vergadering van het parlement zijn al verschillende vragen door het college gesteld. Ook over de situatie van de conditie van de dam bij Klaverbladmijn aan de Surinamerivier moet duidelijkheid worden gegeven. Hierop moet president Desi Bouterse nog antwoord geven.

'De vicepresident heeft ons aangegeven dat de president zich zorgen maakt dat het parlement niet op de juiste wijze geïnformeerd wordt. Dat zijn zoete praatjes voor mij. Als de president het inderdaad meende met het volk, hadden wij dan al antwoord gehad', aldus Gajadien.

Volgens berichtgeving in de media en geruchten zal Alcoa maar liefst 50 tot 100 miljoen Amerikaanse dollar uitgeven voor werkzaamheden, die moeten leiden tot de ontmanteling van de raffinaderij te Paranam, het rehabiliteren van de bauxietmijngebieden, en het op een veilige manier afsluiten van de zogeheten ‘mud lakes’, waar door de jaren heen gevaarlijk chemisch afval op een veilige wijze in reusachtige bassins was opgeslagen. Gajadien zegt dat tijdens het onderhoud vrijdag deze bedragen niet aan de orde zijn geweest, aangezien dit traject nog verder besproken moet worden.

'Ik hoop dat men zich aan gemaakte afspraken houdt en de coalitie straks niet een andere taal zal praten. In het belang van de samenleving moeten wij zo snel als mogelijk duidelijkheid krijgen. Niet alleen duidelijkheid, maar dat de belangen van de samenleving veiliggesteld worden', aldus de VHP’er.

Dierenhulp op Curaçao - Bustrip met parlementariërs

'We gaan door met aandacht vragen en druk zetten richting regering, het is tijd voor verandering'


'We hebben een indrukwekkende rit gemaakt met verschillende parlementsleden om zo aandacht te vragen voor het dierenleed op Curaçao. We hadden een geweldig mooie bus, die gratis ter beschikking gesteld was door Juliette Buddingh' van Business Serenity (enorm bedankt!). Het lukte ook om Yves Cooper mee te krijgen en hij heeft de hele rit live uitgezonden via Facebook (zie de pagina van Yves Guillaume Cooper I).' Woorden van Jar Nobrega woensdag 24 mei 2017 op zijn Facebookpagina.

'We hebben vandaag Shut, de meteo, de wijk Muizenberg en het asiel op Parera laten zien. Op deze wijze hebben we geprobeerd de verschillende aspecten in beeld te brengen en de groep bewuster te maken. We hebben ook een fotoboek overhandigd zodat andere collega's kunnen zien hoe erg het probleem is. Het was een indrukwekkende rit waarin er zeker ogen geopend zijn.'

'Het blijft hier niet bij. We gaan door met aandacht vragen en druk zetten richting de regering. Het is echt tijd voor verandering. Heel veel dank aan iedereen voor de steun! Een hele mooie actie waar geen stichtingen bestaan en de dieren voorop staan! Wat een geweldige samenwerking!'

 

Invallen in zes huizen op Bandabou, Curacao - Zes verdachten (16-24 jaar) gearresteerd

Actie politie onder toezicht rechter-commissaris en een Officier van Justitie


Onder toezicht van een rechter-commissaris en een Officier van Justitie zijn gistermorgen rond zes uur door politieagenten van Barber en de recherche invallen gedaan in zes huizen op Bandabou. Het ging om drie woningen in Lagun, twee in Rust en Pad en één in Barber, zo bericht Paradise FM vandaag, donderdag 25 mei 2017.

De invallen werden gedaan in het kader van een onderzoek naar verschillende inbraken in huizen en auto’s.

Zes jongemannen variërend in leeftijd van 16 tot en met 24 jaar zijn gearresteerd. erschillende voorwerpen, waaronder laptops, een iPad, telefoons en sieraden, werden voor het onderzoek in beslag genomen.

Capaciteitsversterking binnen de visserijsector om deel te nemen aan visserijbeheer op nationaal, regionaal niveau

Statuten van vijf coöperatieve vissersverenigingen overhandigd aan voorzitters

(Bron foto: ministerie van LVV)
Goede managementpraktijken een vereiste voor duurzaamheid op lange termijn ten behoeve van vissersgemeenschappen


In het kader van het project 'The strengthening of fishers associations c.q. cooperatives within the artisanal fishing communities Galibi, Commewijne, Paramaribo, Boskamp, Coronie and Nickerie', zijn gisteren de statuten van 5 coöperatieve vissersverenigingen overhandigd aan de respectievelijke voorzitters. Het doel van dit project is het versterken van de capaciteit van de vissers om deel te nemen in het visserijbeheer op nationaal en regionaal niveau. Dit meldt het ministerie van  Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vandaag, donderdag 25 mei 2017.

Vis is een natuurlijk hernieuwbare hulpbron en is niet onbeperkt. Voor duurzaamheid op lange termijn ten behoeve van vissersgemeenschappen, belanghebbenden in de visserijsector en consumenten zijn goede managementpraktijken een vereiste.

Het ministerie op haar beurt is bezig met het inzetten voor samenwerking met nationaal, regionaal en internationale visserijorganen voor een goed beheer van de visbestanden via verantwoordelijke visserijpraktijken en -beleid. Hierbij is het belangrijk om alle stakeholders in de besluitvorming te betrekken. Het visserijbeleid richt zich op een duurzame ontwikkeling van de visserijsector.

Het onderdirectoraat Visserij heeft het bovengenoemd project geschreven, welk momenteel wordt uitgevoerd met medewerking van World Wildlife Fund (WWF) en de Nederlandse ambassade in Suriname.

In de afgelopen maanden is door het Onderdirectoraat Visserij samen met de vissers hard gewerkt aan het formeel oprichting van de vissersverenigingen met ondersteuning van het World Wildlife Fund en de Nederlandse ambassade. Het ligt in de bedoeling om tegen eind juni te komen tot een overkoepelende organisatie die al de vissersgemeenschappen binnen de bevolkingsvisserij kan vertegenwoordigen op nationaal en internationale vlak.

Voor verdere duurzame ontwikkeling binnen deze sector is communicatie en werken in teamverband zeer belangrijk. Vissers van de verschillende districten hebben gedurende twee maanden communicatie en teambuilding trainingen gevolgd. Deze zijn verzorgd door Capricorn Project B.V.

De vissers en visserscoöperaties hebben gisteren naast de statuten, tevens hun certificaten in ontvangst mogen nemen uit handen van minister Soeresh Algoe. De LVV-bewindsman vindt dit een zeer belangrijke mijlpaal voor de stakeholders van de visserijsector. De certificaat- en statuutuitreiking heeft plaatsgevonden in de vergaderzaal van het Onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV). Het ministerie geeft invulling aan één van de beleidsmaatregelen die is opgenomen in het Visserij Managment plan 2014-2018.-

'Geldovermakingen van en naar Suriname zijn fors toegenomen'

'Suriname is veranderd,  het gaat al lang niet meer alleen om geldverkeer met Nederland'


Surinamers in het buitenland hebben familieleden in Suriname niet in de steek gelaten de afgelopen twee jaar tijdens de financieel economische crisis. 'Geldovermakingen zijn fors toegenomen. Vooral vanaf vorig jaar zien wij een toename van minimaal 50 procent in geld dat naar familie en vrienden in Suriname wordt gestuurd', bevestigt Ramon Hooplot, directeur van Caritransfer, vertegenwoordiger van Western Union, vandaag, donderdag 25 mei 2017, in de Ware Tijd.

Hij zegt dat er ook veel meer geld dan voorheen uit Suriname naar het buitenland wordt gestuurd. 'Wat uit Suriname vertrekt, mag ook niet onderschat worden. Vooral vanwege de toename van het aantal Haïtianen in het land, zien wij dat vaak kleine bedragen gestuurd worden naar familie en vrienden in Haïti', zegt hij.

'Suriname is veranderd. Het gaat al lang niet meer alleen om het geldverkeer met Nederland.'

Voor de overmakingen uit Nederland ziet hij twee redenen. 'Het is ten eerste niet meer mogelijk om in Suriname geld te pinnen van je rekening in Nederland. Hierdoor zijn mensen in Suriname afhankelijk van familie en vrienden in het buitenland om geld namens hen te lichten en te versturen via kantoren als de onze. Sommigen maken gebruik van online transacties.'

De tweede reden voor de toename is dat vooral Suri-Nederlanders veel meer geld naar Suriname begonnen te sturen. 'Mensen hebben kennelijk een beroep gedaan op hun familie en vrienden in het buitenland voor financiële ondersteuning vanwege de crisis.'

Het Internationaal Monetair Fonds heeft in een rapport, dat vrijdag is uitgebracht over de economische perspectieven van de Amerika's en het Caribisch Gebied gezegd (zie onderaan), dat overmakingen een sterk verlichtend effect hebben op de aanhoudende crisis. Het fonds adviseert regeringen in ontwikkelingslanden om overmakingen zelfs goedkoper te maken vanwege het positieve, sociale en economische effect.

Drie jaar cel geëist tegen man voor seksueel misbruik 13-jarig dochtertje van vriend

Advocate verdachte vindt dat zijn dochter ongeloofwaardig overkomt


De Officier van Justitie heeft gisteren drie jaar celstraf en gevangenneming geëist van S.S. De man wordt ervan verdacht de 13-jarige dochter van zijn vriend meerdere malen seksueel te hebben misbruikt. De verdachte was voorlopig in vrijheid gesteld. Het Openbaar Ministerie (OM) acht het feit wettig en overtuigend bewezen, aldus vandaag, donderdag 25 mei 2017, Starnieuws.

De verdachte had bij het Parket en bij de politie toegegeven seks met het meisje gehad te hebben. Ook had hij verklaard, dat hij het 13-jarige meisje ontmaagd had. Eerst vroeg hij haar om zijn vriendin te worden en gelijk daarna misbruikte hij het kind.

De man kwam vaak over de vloer en misbruikte haar als haar ouders afwezig waren. De tiener, die een vriend heeft, deed samen met hem op een gegeven moment aangifte bij de politie. Het meisje deed aangifte van mishandeling tegen haar vader. Daarnaast beschuldigde ze hem ervan dat hij haar verkocht om seks te hebben met zijn vriend. Later kwam zij terug op haar verklaringen en zei dat ze boos was op haar vader. Haar ouders zouden haar vriend mishandeld hebben en uit boosheid deed zij ook een aangifte tegen haar ouders. Zij vertelde de politie dat haar vader mannen zo ver kreeg om seks met haar te bedrijven.

Haar vriend woont samen met haar in haar ouderlijke woning. Maar, met haar vriend zou zij nooit seks hebben bedreven.

Op de afgelopen zitting verklaarde het meisje, dat de verdachte haar meerdere malen heeft misbruikt. De verdachte ontkent echter.

Advocate Lygia Palmburg, die de verdachte bijstaat, voerde aan dat het meisje ongeloofwaardig overkomt. Ze ging voor een totaal andere zaak naar de politie en op een gegeven moment kwam de verdachte in beeld. Hij werd toen in verzekering gesteld.

Op 14 juni houdt Palmburg haar pleidooi.

“De vakbeweging slaapt echt niet, we houden de situatie elke dag in de gaten'

Bonden evalueren afgelopen periode om de verdere koers bepalen

Na een of twee protestmanifestaties lijken bonden en oppositie gewoon weer over te zijn gegaan tot de orde van de dag... en is president Bouterse lachende derde


'De vakbeweging slaapt echt niet. We houden de situatie elke dag in de gaten', zegt Robby Naarendorp, bestuurslid van C-47, vandaag, donderdag 25 mei 2017, in de Ware Tijd. Sinds de protestmanifestatie van 13 mei in Nickerie, zijn de protesterende vakcentrales uit beeld gebleven in de strijd tegen de regering. Dit wil volgens Naarendorp geenszins zeggen, dat de strijd is afgelopen. 

RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) praat morgen met vakorganisaties die ook deel uitmaken van het protest tegen het regeringsbeleid. Ze zullen de afgelopen periode evalueren en de verdere koers bepalen.

Naarendorp zegt dat de protesterende groepen zich ervan bewust zijn, dat de strijd tegen het beleid lang zal duren. Er zijn hierin verschillende momenten. De voorlopige 'stilte' wordt gebruikt om te evalueren.

Hoewel de ontevredenheid vanuit de groepen de afgelopen periode veelal via straatprotesten zijn geuit, onderstreept de vakbondsleider dat dit niet de enige manier is om ongenoegen te uiten. Naarendorp was zaterdag één van de vakbondsleiders van C-47 bij de protestmanifestatie van de oppositionele partijen in Grun Dyari. Hij vindt, weliswaar op persoonlijke titel, dat de opkomst beter had gekund.

Aan de hand van reacties die hij heeft opgevangen van enkele personen uit het publiek, denkt hij dat de opkomst groter zou zijn geweest als de activiteit op een open plek zoals het Onafhankelijkheidsplein gehouden was. 'De mensen willen niet in een gesloten ruimte.'

Ministeries Brazilië ontruimd na rellen; leger moet orde herstellen

President Temer roept per presidentieel decreet leger op om orde te handhaven

(Bron foto: EPA)

In de Braziliaanse hoofdstad Brasília is een protestdemonstratie van naar schatting zo’n 100 duizend mensen tegen president Michel Temer gisteren, woensdag 24 mei 2017, uitgelopen op zware ongeregeldheden. Betogers stichtten brand in de ministeries van Landbouw, van Ontwikkeling en van Cultuur en richtten diverse vernielingen aan. De politie trad op met traangas en rubberkogels. Om drie uur lokale tijd werden alle ministeries in de Braziliaanse hoofdstad ontruimd. 

Temer nam daarop zijn toevlucht tot een drastische en ongebruikelijke maatregel. Hij riep per presidentieel decreet het leger op om de orde te handhaven in de hoofdstad.

Aan het begin van de avond hadden legertroepen posities ingenomen in en rond het Palacio do Planalto, waar Temer zijn werkzaamheden uitvoert, en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Later zullen ook de andere ministeries in het regeringscentrum Esplanada in Brasília door militairen worden bewaakt.

In totaal zullen zo’n 1,500 legereenheden actief zijn in de Braziliaanse hoofdstad. Het presidentieel decreet is tot 31 mei van kracht.


Het besluit van Temer zorgde voor grote commotie in het parlement. Er ontstond een handgemeen en duw- en trekwerk tussen afgevaardigden van de oppositie en kamerleden van Temers regeringspartij PMDB. Parlementsvoorzitter Rodrigo Maia besloot de zitting daarna stil te leggen.

Temer, die vorig jaar als vice-president de afgezette Dilma Rousseff opvolgde als staatshoofd, ligt onder vuur nadat vorige week bandopnamen opdoken waarop hij zijn goedkeuring gaf aan het betalen van zwijggeld aan voormalig kamervoorzitter Eduardo Cunha. Eerder deze week gingen in verschillende grote steden van Brazilië al tienduizenden mensen de straat op om het aftreden van de president te eisen. Braziliaanse oppositiepartijen willen inmiddels ook voor Temer een afzettingsprocedure starten.Op uitnodiging van vakbonden en sociale bewegingen bezetten demonstranten het veld voor het Congres, om hun onvrede te uiten met diepgaande hervormingen die Temer door het Congres probeert te jagen. Het gaat onder meer om het verhogen van de pensioenleeftijd, en het flexibiliseren van de arbeidsmarkt.

Volgens Temer zijn de maatregelen nodig om de noodlijdende economie er bovenop te helpen en de regeringsbegroting weer op orde te krijgen. Vakbonden, sociale bewegingen en de linkse oppositie zijn woedend over de plannen omdat het de armere lagen van de bevolking onevenredig hard raakt. Ze vinden de ingrijpende maatregelen bovendien onacceptabel in de huidige politieke context, met de president, het halve Congres en acht ministers onder vuur wegens corruptie. Ze eisen het aftreden van de president, en uitstel van de debatten over de hervormingen.

Maar de president peinst er niet over het veld te ruimen. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een complot, en houdt vol onschuldig te zijn. De steun voor de president in het Congres brokkelt ondertussen in rap tempo af. De voorzitter van de senaat vroeg Temer in omslachtige bewoordingen op te stappen, om 'een einde te maken aan de crisis'.
(Red. De Surinaamse Krant/Twitter/PZC/Volkskrant)

Vijf gezinnen dakloos door woningbrand in Alidastraat, Wintiwai

Vermoedelijke oorzaak woningbrand overbelasting elektriciteitsnet


Een hoogbouwwoning is gistermorgen geheel afgebrand in de Alidastraat te Wintiwai, Paramaribo. In de woning, welke beneden van steen en boven van hout was opgetrokken, woonden vijf gezinnen, zo bericht vandaag, donderdag 25 mei 2017, het Dagblad Suriname.

Het pand was onderverdeeld in vijf woonruimten en zij tapten allen stroom vanuit één elektriciteitsmeter van de EBS. De vermoedelijke oorzaak van deze woningbrand is overbelasting van het elektriciteitsnet.

Ten tijde van de brand waren de bewoners thuis. Zij hebben veilig het pand kunnen verlaten. Het huis was niet tegen brand verzekerd.

Twee verdachte en aangehouden douaniers in grote cocaïne-zaak Nieuwe Haven gewoon weer aan het werk

'Geen maatregelen tegen douaniers, omdat het onderzoek vooralsnog niet daartoe heeft geleid'


De twee douaniers die waren aangehouden in de zaak van de ruim 975 kilo cocaïne die verborgen zat in sporttassen in containers op de Nieuwe Haven, zijn weer aan het werk. Ze waren op verdenking van betrokkenheid bij de smokkelpoging in verzekering gesteld, maar zijn al geruime tijd weer op vrije voeten. Er zijn geen maatregelen tegen hen genomen, 'omdat het onderzoek vooralsnog niet daartoe heeft geleid', zegt de chef van de douanerecherche, Robby Alfaisi, vandaag, donderdag 25 mei 2017, in de Ware Tijd.

Hij onderstreept weliswaar, dat een dergelijke beslissing niet door de douanedienst wordt genomen, maar door het Openbaar Ministerie (OM), in wiens handen het onderzoek is. Wanneer het justitieel onderzoek is afgerond, zal volgens hem eventueel een beslissing over het lot van de douaniers volgen. De rol van de douanedienst in dergelijke zaken eindigt volgens Alfaisi bij het vooronderzoek. 'Wij hebben ons deel gedaan en de zaak overgedragen aan het OM.'

De vrijlating hoeft niet te betekenen dat de douaniers vrijuit gaan.
Volgens Humphrey Naarden, hoofd van de afdeling Anti-Narcoticabrigade van de politie, zitten er nog maar twee verdachten vast. Acht anderen zijn voorlopig in vrijheid gesteld. Hij benadrukt dat zij alsnog kunnen worden opgeroepen wanneer de zaak door de rechter wordt behandeld. 'Iedereen is nog verdachte.'

De zaak is momenteel in de fase van toetsing door de rechter-commissaris. Naarden zegt dat één van de verdachten voortvluchtig is.

'Surinaamse goudzoekers hebben kennis nodig om succesvol te zijn in de goudbusiness'

'Mijnbouwsector is altijd de drijvende kracht van Surinaamse economie geweest'


'De dagen waarop kleinschalige en middelgrote goudzoekers met een graafmachine en waterpomp beginnen te graven zonder er zeker van te zijn dat ze kans maken om goud te vinden zijn voorbij', zegt Clyde Griffith, voorzitter van de Vereniging van Geologen en Mijnbouwkundigen in Suriname (VGMS), vandaag, donderdag 25 mei 2017, in de Ware Tijd.

'Surinaamse goudzoekers zijn al geruime tijd geleden tot het besef gekomen dat ze kennis nodig hebben om succesvol te zijn in de goudbusiness.'

De vereniging is gisteren de driedaagse workshop 'Ontdek Nieuwe Goudvoorkomens' begonnen met de Amerikaanse onderzoeksgeoloog Richard Goldfarb. Er nemen ruim honderd personen uit de goudsector aan deel, onder wie vertegenwoordigers van Newmont Suriname en IAmGold en de staatsonderneming Grassalco. Dit bedrijf noemt Goldfarb 'een befaamde wetenschapper'. Grassalco heeft hem in samenwerking met de VMGS laten overkomen.

Griffith: 'De mijnbouwsector is altijd de drijvende kracht van de Surinaamse economie geweest. Gezien de huidige crisis hopen wij een bijdrage te leveren om de kennis binnen de sector te verhogen.' Sleutel daarbij is om steeds nieuwe goudvoorkomens en potentieel andere grondstoffen te ontdekken om zo de mijnbouwsector te behouden en uit te breiden.

Kennis over hoe en waar goud te zoeken is vooral voor kleine en middelgrote Surinaamse delvers van belang. Het is publiek geheim, dat men in Suriname op dit vlak veelal afhankelijk is van buitenlandse kennis, vooral uit Brazilië.

Man (59) schiet vrouw dood en tracht vervolgens zichzelf te doden in de Poseidonstraat

Beide slachtoffers zijn in auto van de vrouw aangetroffen

Man, die beveiliger was, heeft zijn dienstwapen gebruikt


Marcel Fong Tin Joen (59) heeft gisteren de 62-jarige Ivy Hirasing door het hoofd geschoten, waarna hij de hand aan zichzelf heeft geslagen. De politie van Geyersvlijt kreeg de melding van de Centrale Meldkamer, dat zich in de Poseidonstraat een slachtoffer met een schotwond bevond, aldus een eerste bericht van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, donderdag 25 mei 2017.

Agenten constateerden op de plek, dat het ging om moord. Het levenloze lichaam van de vrouw werd achter het stuur van haar voertuig aangetroffen. Fong Tin Joen, die zichzelf door het hoofd moet hebben geschoten, bevond zich ook in het voertuig. Hij werd in kritieke toestand, per ambulance, afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij overleed, zo meldde de politie in eerste instantie.

Het voorlopig onderzoek heeft uitgewezen, dat de man, die beveiligingsman was, de vrouw met zijn dienstwapen door het hoofd heeft geschoten, waarna hij zichzelf door het hoofd schoot. De ingeschakelde arts stelde de dood van de vrouw vast. Het motief van het geval is voor alsnog onbekend.

De politie van Geyersvlijt heeft het onderzoek overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.

Inmiddels is de politie met een tweede bericht gekomen (zie hierna). Hieruit blijkt dat de politie een enorme blunder heeft begaan in het eerste uitgegeven persbericht....

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Man doodgestoken tijdens ruzie in Krabbesteeg

Dader op de vlucht - Steekpartij vastgelegd door een beveiligingscamera


Jurmen Pramie (36) heeft gisteren het leven gelaten, nadat hij dodelijk werd geraakt bij een steekpartij in de Watermolenstraat, ter hoogte van de Krabbesteeg. Twee mannen kregen een woordenwisseling met elkaar. Op een gegeven moment heeft een van de mannen een scherp voorwerp te voorschijn gehaald en de ander enkele fatale messteken toegebracht.

Na tegen agenten gezegd te hebben, dat hij was beroofd door twee mannen die hem met een scherp voorwerp steekverwondingen hadden toegebracht, zakte hij in elkaar.

Een getuige deelde de politie nog mee te hebben gehoord van het slachtoffer, dat hij om zijn geld is neergestoken door de daders. Het voorwerp en de daders zijn niet ter plekke aangetroffen.

Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten, meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, donderdag 25 mei 2017.

Het slachtoffer werd per ambulance naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht, waar hij kort na aankomst overleed.

De gegevens van de dader en slachtoffer zijn nog niet bekend. Aan de hand van de signalementen van ooggetuigen en de camerabeelden, werkt de politie aan de opsporing van de dader.

VHP'er Jogi pleit voor herinvoering on- en minvermogendkaart

'Nu zijn zoveel mensen in rep en roer en zij zijn zeer onzeker'

'Het was een domme stap van regering om alle Bazo-verzekerden onder het SZF te brengen'


Het Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) ziet graag, dat de overheid stopt met het verstrekken van Basiszorgverzekeringskaarten (Bazo-kaarten) en weer overstapt op het verstrekken van de geneeskundige hulpkaart, meer bekend als de on- en minvermogendkaart van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo). De Zorgraad heeft in een verklaring de noodklok geluid en stelt dat per 1 juni 2017 grote groepen kinderen en 60-plussers onverzekerd zijn. 

'Nu zijn zoveel mensen in rep en roer en zij zijn zeer onzeker. Ondanks de aanname van de Wet op de Basiszorgverzekering moeten wij nu eindelijk toegeven, dat de revisie van deze wet niet zal komen en het noodzakelijk is dat de overheid zich niet verder bezondigt door grote delen van de samenleving onverzekerd te laten. Daarom pleit ik ervoor dat de on- en minvermogendkaarten worden heringevoerd. Met een Srd of twee kon je gewoon een kaartje vroeger krijgen. Dan a heri nonsens fu Bazo k’ba', zegt Jogi woensdag 24 mei 2017 in het Dagblad Suriname.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Staatsziekenfonds (SZF) hebben in de maand mei 2016 een overeenkomst gesloten over de ziektekostenregeling voor de groepen 0-16 jaar en 60+ burgers (Bazo-verzekerden). Benadrukt werd, dat de Staat alleen voor degenen die de premie niet kunnen betalen, deze voor haar rekening zal nemen. Jogi benadrukt dat het ‘een domme stap’ van de regering was om alle Bazo-verzekerden onder het SZF te brengen, waardoor een explosieve situatie bij de verzekeraar is ontstaan.

'Alles draait rondom het financieel plaatje en het feit dat de regering het SZF niet meer kan subsidiëren. Dat was ook de reden waarom alles naar SZF is overgeheveld. Als er nu iets verkeerds bij SZF gebeurt, zal dat betekenen dat alle landsdienaren en particulier verzekerden hun ziektekostenverzekering kwijt zullen raken. Dan zal de ramp veel groter zijn', aldus Jogi.

Jogi voert aan, dat reeds bij de behandeling van de Wet op de Basiszorgverzekering enorme kanttekeningen waren geplaatst over de vermeende vrijstelling van deze groep, aangezien een deel van de jongeren vanuit hun ouders al aanspraak maakte op een ziektekostenverzekering, terwijl een deel van de oudjes vanwege hun gepensioneerde dienstbetrekking nog van een verzekering kon genieten.

'De overheid bezondigt zich, omdat er ook 60-plussers zijn die niet vanwege een eerdere dienstbetrekking aanspraak maakten op een Bazo-kaart. De overheid had beloofd om deze mensen een kaart te geven. Nu is een situatie gecreëerd dat oudjes op hoge leeftijden de dood worden ingestuurd. Men heeft toen populistisch gehandeld door al deze groepen verplicht zogenaamd kosteloos onder de overheidsbegroting te brengen. Nu is de hele zaak in de war gegooid. Men heeft overduidelijk alles eraan gedaan om de stemmen in 2015 te winnen. Feit is dat er een wet is en de overheid moet dat ook naleven.'

'Wanneer de rioleringen vollopen, rennen de ratten eruit, net zo werken autoriteiten'

'Watermanagement een bewust onbekend begrip bij de autoriteiten'


Jason Bakker, ressortraadslid in het district Saramacca, hekelt het feit dat de autoriteiten een nalatige houding aannemen inzake waterbeheersing in Suriname. 'Wanneer de rioleringen vollopen, rennen de ratten eruit. Net zo werken de autoriteiten. Zij wachten tot het laatste moment. Pas in de regentijd wordt er gewerkt', stelt hij woensdag 24 mei 2017 in het Dagblad Suriname.

Als ressortraad werd volgens Bakker al geruime tijd voor de regentijd aanving bij de autoriteiten aangeklopt om de lozingen in het district op te halen. 'Tot de regen nadert, zien wij graafmachines die overal worden ingezet. Zoals bij het krabbenseizoen alle vissers en hobbyisten krabben gaan vangen, gaan mensen met het leed van anderen geld verdienen. Mensen hebben hun huis of inboedel verloren, of hun arealen met groenten kwijtgeraakt. Ministers en districtscommissarissen komen nu mooi uit hun hol kruipen om foto’s te maken', stelt Bakker.

Dit is volgens hem zeker niet de werkwijze. In noodsituaties is het naar zijn oordeel gemakkelijker naar eigen inzichten geld uitgeven, dan in normale situaties met de comptabele regels te moeten werken. Vooral bij spoedgevallen wordt controle op zulke zaken iets minder van belang. Bevriende bedrijven kunnen zoals Bakker dat stelt nu worden voorgetrokken om werkzaamheden uit te voeren.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is momenteel ook bezig kanalen uit te diepen en te verbreden (zie foto - Bron: LVV). Bakker stelt dat dit geen werk is dat in de regentijd moet worden uitgevoerd. Dat de kanalen dichtbegroeid zijn, is al in de droge tijd te zien.

'Watermanagement zie ik daarom als een bewust onbekend begrip bij de autoriteiten. Je hoeft niet pas minister te zijn om te weten dat je voorbereid moet zijn op de regentijd', meent Bakker.

De president had sinds de overstromingen in het binnenland aangegeven dat Surinamers hun borst zouden moeten natmaken. Bakker trekt hierbij direct de conclusie dat gezien de haast, die wordt gezet achter ontwateringwerkzaamheden in de stad, maatregelen toch weggebleven zijn. 'In de tour van het binnenland zagen wij ook het ministerie van Volksgezondheid en de Pan American Health Organization, PAHO, in actie. In de kustvlakte zien wij lozingen en rioleringen gelijk staan met de erven. Ik zie echter geen stappen ondernomen door Volksgezondheid om bijvoorbeeld onze gezondheid in de gaten te houden', aldus Bakker.

Protest VN-vertegenwoordiging Peru tegen Surinaamse vertegenwoordiging

Suriname nodigt van corruptie verdachte oud-president Peru uit om conferentie te organiseren


De Permanente Vertegenwoordiging van Peru bij de Verenigde Naties (VN) in New York heeft dinsdag een protestbrief gestuurd aan de vertegenwoordiging van Suriname vanwege het uitnodigen van Alejandro Toledo, voormalig president van Peru, die gezocht wordt wegens corruptie. Dit berichten woensdag 24 mei 2017, onder andere het Peruaanse staatspersbureau Andina en de nieuwswebsite rpp.pe.

Het protest werd ingediend nadat de missie van Suriname bij de VN Toledo had uitgenodigd om een conferentie te organiseren tijdens een evenement van publiek-private partnerschappen in de Verenigde Staten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Peru stelt echter, dat dit geen officiële VN-activiteit is.

Toledo wordt ervan beschuldigd 20 miljoen Amerikaanse dollar te hebben ontvangen als omkoopgeld van het Braziliaanse internationaal opererende bouwbedrijf Odebrecht, voor de aanleg van een snelweg.

De Peruaanse rechterlijke macht heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd voor Toledo, waarover De Surinaamse Krant 10 februari berichtte.

Activiste Maisha Neus in talkshow De Nieuwe Maan op Nederlandse tv

'Het zou goed zijn als de wereld meekijkt en haar mening hierover uit'


Maisha Neus is speciaal naar Nederland gevlogen voor een interview in de talkshow De Nieuwe Maan. Ze was dinsdag 23 mei 2017 te zien op de zender NPO 2. Ze vertelde over haar rol als activiste tijdens de protestacties tegen het huidige beleid van de regering. 

'Het zou goed zijn als de wereld meekijkt en haar mening hierover uit.' Verder zei ze onder andere de Nederlandse nationaliteit te willen verruilen voor de Surinaamse om eventueel de Surinaamse politiek in te kunnen gaan.