vrijdag 26 mei 2017

'Het land is gedesoriënteerd, Bouterse geeft geen leiding aan het land'

Econoom Samson: 'Groen van bladeren manjabomen Grun Djari was meer dan groen NPS'

'De NPS zit in een leiderschapscrisis, die zeker nooit geëvalueerd is'


De econoom Guillermo Samson komt, 25 mei 2015 vergelijkende met 25 mei 2017, tot de conclusie, dat Suriname het veel slechter doet. 'De armoede is verder gegroeid. Surinamers zitten met nog een jaarinflatie in de groei. Economische activiteiten liggen stil. Bedrijven zijn sluitende. Onderwijs is kapot. Belangrijke structuren in het land zijn kapot. Inmiddels worden vanuit het buitenland ook signalen gestuurd over de mensenrechtenschendingen in het land. Dus zowel nationaal als internationaal zitten wij fout. Het land is gedesoriënteerd. Bouterse geeft geen leiding aan het land', stelt Samson vandaag, vrijdag 26 mei 2017, in het Dagblad Suriname.

Verbaal kan president Desi Bouterse volgens Samson veel, maar als het op doen aankomt, heeft hij totaal geen kaas gegeten van leiding geven aan een land. 'Hij mist de basisingrediënten om zijn volk en het land naar een betere hoogte te brengen', meent de wetenschapper.

Samson richt de schuld echter niet alleen op het beleid van president Desi Bouterse. Ook de oppositionele partijen (Vooruitstrevende Hervormingspartij en de Nationale Partij Suriname) moeten volgens Samson de schuld dragen. De andere partijen telt hij niet mee. Er zou voor de huidige regering zijn gekozen, mede vanwege het falen van de Front-regering.

Meer nog vindt hij de zwakke houding van de oppositie op dit moment niet wenselijk.

Samson ziet Bouterse bij de eerstvolgende verkiezing geen 26 zetels meer halen. Zakken naar nul ziet hij ook niet lukken, aangezien Bouterse toch wat aanhang heeft.

Op de VHP na, die levensvatbaarheid heeft getoond, heeft volgens Samson geen enkele andere oppositionele partij levensvatbaarheid kunnen tonen. De eens gigantische NPS is bij de laatste verkiezingen bij wijze van spreken weggevaagd naar 2 zetels.

'Afgelopen zaterdag heeft de VHP Grun Djari oranje gekleurd, ondersteund door PL en ABOP. Het groen van de bladeren van de manjabomen was meer te zien dan het groen van de NPS', stelt Samson.

Het zou volgens Samson duidelijk te zien zijn dat de NPS zit in een leiderschapscrisis, die zeker nooit geëvalueerd is. De ontevredenheid, die hij van buitenaf bekijkt, is opmerkelijk vanwege het vertrek van sterke topondersteuners van de partij. Dit toelaten zou naar Samson zijn oordeel alleen maar mogelijk zijn wanneer een partij desperaat is. 'De heer Gregory Rusland is misschien een goede wetenschapper en een vriendelijke man, maar een grote partij als de NPS van weleer leiden, is een ander verhaal', stelt Samson.

Hij stelt dat, wil Suriname uit de paarse ellende komen, er een samenwerking tussen alleen de NPS en de VHP moet worden bewerkstelligd. De NPS is echter zodanig verzwakt, dat dit model moeilijk te realiseren zou zijn. Samson denkt dat een gemakkelijke oplossing om NPS uit het dal te halen door vervroegde verkiezingen binnen de partij te hebben. Nieuw leiderschap zou de zaak naar zijn oordeel wel kunnen rechttrekken.

Indien de NPS er geen werk van maakt, ziet Samson geen hoop meer voor de partij. Een NDP & VHP-regering ziet hij in 2020 uiteindelijk als een mogelijkheid. 'Ik ben ervan overtuigd dat de VHP niet voor een derde keer in de oppositie zal willen zitten. Als de VHP wel daarvoor kiest, dan is het ook het einde van de VHP', meent Samson. De tijdelijke oplossing voor Suriname zou volgens Samson simpel een groter NPS onder een ander leiding zijn. Als de NPS het niet redt om met de VHP te groeien naar meer dan 26 zetels, zal nog een ronde met de paarse regering zaken verergeren.

Activiste Maisha Neus zaterdagavond 27 mei te gast bij Amsterdamse zender Radio Tamara

'Regering verdient wel een pluimpje, omdat zij het land draaiende heeft weten te houden'

Misiekaba (NDP): 'NDP heeft mandaat gehad vanwege haar prestatie'


De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft in mei 2015 de verkiezingen gewonnen op basis van haar gevoerde beleid in 2010-2015. In 2015 heeft de partij op eigen kracht 26 van de 51 Assembleezetels in de wacht gesleept. Dit beweert NDP-fractieleider André Misiekaba vandaag, vrijdag 26 mei 2017, op de nieuwswebsite Suriname Herald. 

Ook zegt de NDP’er, dat het electoraat de partij de gelegenheid heeft gegeven, omdat zij in de eerste zittingsperiode haar best heeft gedaan. Er is in 2010 een aanvang gemaakt om de sociale nood van de gemeenschap op te lossen. De door de regering getroffen maatregelen moeten voor welvaart en welzijn van land en volk zorgen. Terwijl de regering hiermee bezig is geweest, heeft zij te maken gehad met een grote internationale druk, waarbij de prijzen van de grondstoffen waar onze economie op gestoeld is, helemaal terug zijn gevallen.

'De crisis die ons heeft getroffen, heeft gemaakt dat vele zaken die de regering verder zou moeten afronden, niet gedaan zijn. De Surinaamse economie draait sinds jaar en dag op goud en olie. Wat het voor ons heeft betekend, heeft iedereen gezien', zegt Misiekaba.

Ondanks deze grote schok heeft de regering Bouterse-Adhin het land draaiende weten te houden, aldus Misiekaba. Daarvoor verdient de regering volgens hem wel een pluimpje.

'Twee jaar na de verkiezingen kunnen we zeggen dat we niet op de plek zijn waar we moeten zijn, maar wij mogen niet ontevreden zijn', meent de NDP’er.

Wat de ontevredenheid betreft onder de gemeenschap, zegt de politicus dat de regering daar begrip voor heeft. Daarom, zo beweert de NDP'er, wordt er dag en nacht gewerkt om oplossingen te brengen voor de problemen, waar de burgers dagelijks mee te kampen hebben. 'We weten dat het moeilijk is en dat de burgers het moeilijk hebben. Daarvoor sluit de regering haar ogen niet', aldus Misiekaba.

Drs Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis (LMSZN) heet nu het Mungra Medisch Centrum (MMC)

Nieuw logo ontworpen door een personeelslid 


Het Drs Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis (LMSZN) heet sinds gisteren het Mungra Medisch Centrum(MMC). Vicepresident Ashwin Adhin heeft het naambord onthuld. In het logo van het MMC zijn zeven balletjes, van klein naar groot, verwerkt. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 26 mei 2017.

MMC-directeur Antoine Elias heeft uitgelegd, dat de balletjes de ontwikkeling van het ziekenhuis aangegeven, van de start tot op dit moment. Hij zei, dat de instelling nu op vijf balletjes staat. Om tot de top te behoren moeten er nog twee balletjes bij.

De drie puntjes achter We Care in het logo hebben ook een betekenis, legde Elias uit. Het eerste puntje staat voor de zorg voor de patiënten, de tweede voor de zorg aan de gemeenschap en het derde voor de zorg van het personeel.

Een personeelslid heeft het logo ontworpen, toen er een prijsvraag voor het handelsmerk van het ziekenhuis werd gehouden.

Politicoloog Hans Breeveld: 'Zijn de mensen terecht ontevreden?'

'Surinamers moeten verkiezingscampagnes niet maken tot een carnavalsachtige vertoning'


Verkiezingen moeten volgens politicoloog Hans Breeveld altijd in het belang van de samenleving zijn. Het criterium dat in beginsel moet worden aangelegd, is als het volk van de verkiezingen er beter op is geworden. Breeveld benadrukt dat niet enkelen er beter op moeten worden, maar de gehele samenleving. 

'Als wij dat als criterium hanteren, dan is de samenleving sinds de verkiezingen van 2015 er niet beter op geworden. Dit kunnen wij vooral afmeten aan de grote protesten in de afgelopen periode. Ik ken geen regeerjaar waarin er zulke massale protesten zijn geweest, zonder dat er consequenties aan verbonden zijn. Pengel trad af, omdat hij zich neerlegde bij hetgeen in zijn periode tot uiting kwam', stelt Breeveld vandaag, vrijdag 26 mei 2017, in het Dagblad Suriname.

Breeveld blijft echter hameren op de verkiezingscampagnes van politieke organisaties. Surinamers betrachten onvoldoende ernst met serieuze verkiezingscampagnes. 'Hoeveel mensen die in kledij van partijen in 2015 liepen, zijn vandaag de dag klagers? Men mag protesteren, maar wat is diepgaande democratiebeleving? Deze eruptie is een onvoldoende graadmeter voor wat er leeft binnen de samenleving. Vele mensen zijn ontevreden, maar als men ontevreden is moet je ook vragen: zijn de mensen terecht ontevreden? Veel mensen hebben de regering blindelings gesteund. Zij hebben onvoldoende verantwoording gevraagd. Zij hebben de leiders onvoldoende gewezen op wat het beleid moet zijn. Er is teveel misleid in plaats van beleid', aldus Breeveld.

De vorige regering heeft voor de verkiezingen veel verzwegen rond de economische situatie van Suriname. Naderhand bleek hoe zeer er onverantwoord is omgegaan in het uitgavenpatroon.

Breeveld meent dat Surinamers de verkiezingscampagnes niet moeten maken tot een carnavalsachtige vertoning. Mensen moeten geen lopende propagandamachines zijn. In plaats daarvan moet men de politici vragen, wat zij precies in petto hebben. Er wordt geen degelijk beleid beloofd aan het volk. Er wordt aangegeven wat de anderen slecht doen, waardoor de regering, maar haar gangetje gaat zonder gewetensnood. In plaats van mee te gaan in de scheldkanonnade, kan het volk zich volgens de politicoloog beter richten op serieuze verkiezingscampagnes. Democratisch bekeken heeft Suriname volgens Breeveld nog veel werk aan de winkel.

Zeker 89 gevangenen ontsnappen tegelijk via tunnel uit gevangenis in Braziliaanse Parnamirim

Grootste ontsnapping ooit in deelstaat Rio Grande do Norte


In Brazilië zijn zeker 89 gevangenen tegelijk ontsnapt uit een gevangenis in Parnamirim. Ze groeven een tunnel van ruim 30 meter. De Braziliaanse pers spreekt vandaag, vrijdag 26 mei 2017, van de grootste ontsnapping ooit in deelstaat Rio Grande do Norte. Het gebeurde in de gevangenis van Parnamirim, aan de oostkust van het land. 

De tunnel begon op de binnenplaats en eindigde krap een meter buiten de muren om het complex. ’s Nachts grepen de gedetineerden hun kans. Voor ze zich door die smalle opening konden wringen, waren ze eerst door een dertig meter lange, zelfgegraven, konijnenpijp gekropen.

Eenmaal buiten wierpen de gevangenen hun gevangeniskleren van zich af. Ook lieten ze slippers achter om latere herkenning te vermijden. Ze konden gebruik maken van vluchtauto’s en -motoren die even verderop klaarstonden.


Een bewaker ontdekte de ontsnapping en loste een waarschuwingsschot.

De politie in de Braziliaanse provincie Rio Grande do Norte houdt vandaag een grote klopjacht op de ontsnapte gedetineerden. Het gaat zowel om moordenaars, verkrachters als om overvallers die op de vlucht zijn. Iedereen in de ruime omgeving van de gevangenis is gevraagd om bijzonder alert te zijn en zelfs niets te ondernemen. De politie maakt jacht op de ontsnapten met helikopter en met speurhonden. Negen gedetineerden konden al worden opgepakt.

Voor de ontsnapping werd een groot gevecht in scène gezet op de binnenplaats van de gevangenis. Zo konden de bewakers worden afgeleid. Eens de 91 gedetineerden weg waren, stopten de rellen plots. Pas toen ontdekten de cipiers hoe deze grootste Prison Break ooit in Brazilië kon gebeuren. Wellicht met hulp van buitenaf moeten de gedetineerden al dagen, wellicht weken, bezig geweest zijn met het graven van een dertig meter lange konijnenpijp die begon in een van de cellen en eindigde buiten de omheining van de gevangenis. Op een plek die de bewakers in de torens niet konden zien.

De lange vluchtpijp was zo smal, dat de gevangenen net genoeg ruimte hadden om er door te kruipen. Omdat er niet genoeg zuurstof was, konden ze maar een per een door de pijp. Tot aan de smalle opening buiten de gevangenismuur. Vandaar dat alleen de meest magere gedetineerden mee konden. Een grotere konijnenpijp graven was echter te gevaarlijk, omdat het risico op instortingen te groot was. 

Eenmaal buiten dumpten de mannen hun blauw met witte kleding in nabijgelegen bosjes. Handlangers stonden volgens de politie buiten de gevangenis ook te wachten met twee auto’s en een motor.

Dat niemand iets gemerkt heeft van de mega-ontsnapping, is een raadsel. Het gerecht onderzoekt nu of er hulp was van de cipiers. Mogelijk hebben ze een oogje dichtgeknepen. In ruil voor geld.

In Brazilië zitten meer dan 650.000 mensen in de gevangenis. De leefomstandigheden zijn er zeer slecht. De corruptie is groot. Geregeld breken er opstanden uit en vallen er doden. Het gaat volgens de minister van Justitie om de grootste gevangenisontsnapping in de Braziliaanse geschiedenis. In januari ontsnapten daar nog 56 mannen tijdens de chaos van een grote gevangenisopstand.

Brazilië wordt sinds eind 2016 geteisterd door een bloedige bendeoorlog in gevangenissen. Er zijn meerdere opstanden geweest, waarbij soms tientallen doden tegelijk vielen. In januari ontsnapten 150 gevangenen, nadat ze het cellencomplex in brand hadden gestoken.


(Red. De Surinaamse Krant/Het Nieuwsblad/Crimesite.nl/De Morgen/Globo.com/Paraiba.com.br)

SBB neemt illegaal vervoerd hout in beslag te Klaaskreek in district Brokopondo

Stichting heeft Task Force nieuw leven ingeblazen om misstanden in bosbouwsector aan te pakken


De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht Suriname (SBB) heeft woensdag een truck met rondhout en drie trucks met gezaagd hout te Klaaskreek in het district Brokopondo in beslag genomen, omdat de vervoerders van het hout niet de juiste documenten voor transport van hout beschikten konden overleggen. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 26 mei 2017.

Het in beslag genomen hout, dat een geschatte marktwaarde heeft van Srd 85.500, zal te zijner tijd worden overgedragen aan de procureur-generaal. De transporteurs zullen op hun beurt een boete moeten betalen. Al deze gelden zullen in de staatskas gestort worden.

SBB heeft, afgezien van de geringe financiële en materiële middelen, ervoor gekozen om haar Task Force nieuw leven in te blazen. Deze Task Force bestaat uit negen man en heeft als taak om alle misstanden binnen de bosbouwsector te identificeren en om deze aan te pakken. Met deze ontwikkeling wil de SBB haar controle taak met betrekking tot Wet Bosbeheer krachtiger aanpakken.

De SBB staat nog altijd achter haar rol als beheerder en toezichthouder van de Surinaamse bossen en heeft als doel om duurzaam bosbeheer te bevorderen. Dit doet zij om op domeingrond in het algemeen en van voor houtproductie bestemde bossen in het bijzonder de richtlijnen in de Wet Bosbeheer en andere relevante wetten en regelgeving toe te passen.

Mede namens de inzet van de SBB en de relevante stakeholders binnen de sector kan gesteld worden, dat Suriname nog steeds het groenste land ter wereld is met een totale bosbedekking van 93% en helpt de SBB nog steeds bij het bewerkstelligen van duurzame houtkap.

SAB en de Tobaccco Company bezorgd over oneerlijk concurrentie

Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme duldt geen oneerlijke concurrentie

Partijen smokkelsigaretten en alcoholische dranken in Wanica in beslag genomen


Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI & T) duldt geen oneerlijke concurrentie. De Economische Controle Dienst (ECD) is in het district Wanica gestuit op partijen smokkelsigaretten en alcoholische dranken, die niet voorzien waren van accijnszegels. 

De SAB (Suriname Alcoholic Beverages N.V.) en de Tobaccco Company hebben tegenover minister Ferdinand Welzijn hun bezorgdheid geuit over de oneerlijk concurrentie, waarmee ze te kampen hebben. HI & T meldt vandaag, vrijdag 26 mei 2017, dat malafide ondernemers geen accijnzen betalen op bepaalde goederen zoals alcoholische dranken en sigaretten.

De ECD, die bezig is met het uitvoeren van intensieve controles, besteedt extra aandacht hieraan. Het ministerie stelt, dat streng wordt opgetreden tegen ondernemers die op oneerlijke manier goederen ten verkoop aanbieden. Zij houden zich niet aan wet en recht. De sigaretten en alcoholische dranken die van smokkel afkomstig zijn, werden in beslag genomen.

Illegale straatventers bij een evenement worden verwijderd

Districtscommissaris Pollack van Paramaribo Zuid-West: 'We moeten de mensen beschermen tegen ziektes'

'Ook mag geen drank in glazen flessen verkocht worden, omdat die gebruikt kunnen worden bij een vechtpartij'....


Straatventers die zonder vergunning tijdens een evenement verkopen zullen onmiddellijk verwijderd worden. Deze waarschuwing doet districtscommissaris Remy Pollack van Paramaribo Zuid-West vandaag, vrijdag 26 mei 2017, in de Ware Tijd.

Pollack licht toe, dat 'personen die etenswaren verkopen gekeurd moeten zijn door het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg. Ook mag er geen drank in glazen flessen verkocht worden, omdat die gebruikt kunnen worden bij een vechtpartij'.

De overheid wil vooral voorkomen dat de gezondheid van burgers in gevaar komt door onder andere voedsel dat onhygiënisch is bereid. 'We moeten de mensen beschermen tegen ziektes, want we horen dat sommige medicijnen schaars zijn.' 

De districtscommissaris schrijft 18 mei in een bekendmaking, dat wie op een evenement wil verkopen, twee weken van tevoren toestemming moet vragen. Evenementen worden doorgaans maanden vooraf bekendgemaakt. 'We zullen de mensen de regels voorhouden waaraan zij zich moeten houden om in aanmerking te komen voor een vergunning. Personen die bijvoorbeeld dezelfde producten verkopen, mogen niet naast elkaar een stand hebben', aldus Pollack.


Populaire locaties waar evenementen worden gehouden zijn het Nationaal Indoor Stadion, Stichting De Olifant, At Live Entertainment Centre (voorheen Flamboyant Park), Voorwaarts Stadion en Ir. Franklin Essed Stadion.

Dronken agent bureau Brokopondo gaat tekeer te De Nieuwe Grond

Beschonken agent bedreigt borrelvriend met  zijn dienstwapen


De agent van politie eerste klasse R.K., werkzaam in het politiebureau Brokopondo, is gisteren in verzekering gesteld. Uit het politieonderzoek blijkt, dat de politieman met een vriend zat te borrelen voor een winkel, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 26 mei 2017.

Op een gegeven moment raakten zij in een woordenwisseling, waarbij de politieman zijn dienstwapen te voorschijn haalde en daarmee zijn borrelvriend bedreigde. De vriend heeft toen de politie gebeld.

Agenten van De Nieuwe Grond troffen de politieman in een dronken bui aan. Hij werd overgebracht naar het bureau en ter ontnuchtering ingesloten. Ook in het politiebureau is de agent tekeer gegaan. In het belang van het verder onderzoek werd K. in verzekering gesteld.

Suriname nu officieel lid van Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

EITI: 'Suriname moet ervoor zorgen, met onze steun, dat zijn natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt voor  ontwikkeling van het land'


Suriname is in Oslo, Noorwegen, als officieel lid van het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) toegelaten. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) beweert vandaag, vrijdag 26 mei 2017, op Starnieuws, dat de toetreding tot EITI belangrijk is voor de ontwikkeling van Suriname. Dodson, die de vergadering bijwoonde, noemt de toetreding van Suriname zelfs een mijlpaal. 

'We hopen dat de EITI Suriname zal helpen om ervoor te zorgen dat zijn natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van het land', zei Fredrik Reinfeldt, voorzitter van het EITI, in zijn welkomstwoord.

Minister Dodson zegt, dat het hoofddoel is het opbouwen van een nationale consensus tussen sociale partners over de ontwikkeling van de mijnbouwindustrie. 'De EITI Standaard zal ons helpen, vertrouwen en openheid te ontwikkelen voor iedereen. De informatie die uit het EITI-proces wordt gegenereerd, dient als een instrument in planning en besluitvorming om ons beleid te formuleren.'

EITI is een internationaal vrijwillig initiatief dat streeft naar transparantie in de mijnbouw en olie industrie. Dit betekent dat via publicatie, bedrijven weergeven wat betaald is aan de overheid en de overheid de inkomsten vanuit deze industrie openbaar maakt.

Het EITI-werkplan van Suriname (zie hierna) bevat kwesties die verder gaan dan de EITI-eisen, maar zijn belangrijk voor de belanghebbenden, zegt NH. Als onderdeel hiervan is een Multi Stakeholders Groep bestaande uit vertegenwoordigers van de overheid, mijnbouw en olie industrie en het maatschappelijk middenveld samengesteld.


De toelating van Suriname tot EITI betekent, dat overeenkomstig de EITI-standaard, Suriname zijn eerste EITI-rapport binnen 18 maanden na toelating als kandidaat moet publiceren. Suriname moet vóór 1 juli 2018 een jaarlijks activiteitenverslag publiceren over 2017. De validatie begint binnen twee en een half jaar na de kandidaatstelling.

Overeenkomstig het werkplan verwacht het EITI-bestuur dat Suriname op 30 september 2017 een stappenplan publiceert wat de bijdrage zal zijn van de verschillende stakeholders.

Onderstaand omtrent het voren gaande een persbericht van 24 mei van EITI:Suriname becomes the 52nd country to implement the EITI


The EITI Board today approved Suriname’s EITI candidature application.
Fredrik Reinfeldt, Chair of the EITI, today welcomed Suriname as a new member of the EITI family.
He said: “we hope that the EITI will help Suriname to ensure that its natural resources are used for the development of the country”.
The EITI in Suriname creates a platform for the government, companies and civil society to contribute to ensuring good governance of the abundant natural resources. As the country is preparing its national development plan for 2017-2021, the contribution of the extractive sector to deliver economic and equitable growth is key.
Minister of Natural Resources, Regilio Dodson, said:
"Our primary goal with implementing the EITI is to build a national consensus between social partners on how to develop the extractive industry to the benefit of society.
The EITI Standard will help us develop trust and openness for everyone to contribute this cause.
The information generated out of the EITI process will serve as an instrument in planning and decision-making to inform our policies."
Suriname’s EITI work plan includes issues that go beyond the EITI requirements, but are important to the stakeholders civil society, government and companies. These include social expenditures, environmental and social impacts, mineral agreements and investments, artisanal and small-scale mining and the revenues from construction materials.

Suriname is an upper middle-income country located on the north-eastern Atlantic cost in South America. The economy has performed well over the last decade, largely due to its rich endowment in natural resources. GDP per capita was estimated in 2016 as USD 15,200.

The economy is characterised by strong dependence on exports of extractives and a large public sector. Alumina, bauxite, gold and oil have in recent years made up three-quarters of total exports and have accounted for a large share of the government’s revenue (peaking at around 40 percent in 2011–2012). Among the major extractive companies operating in Suriname are Staatsolie, IAMGOLD, Canasur Gold, Surgold (Newmont), Kosmos and Nana Resources.

The decision of the Board on the status of Suriname in full:

The EITI admits Suriname as an EITI candidate country on 24 May 2017. In accordance with the EITI Standard, Suriname is required to publish its first EITI Report within 18 months of becoming a candidate (i.e., by 24 October 2018). Suriname is required to publish an annual activity report for 2017 by 1 July 2018. Validation will commence within two and a half years of becoming a candidate (i.e., by 24 October 2019). In accordance with the work plan submitted by the MSG, the EITI Board expects Suriname to publish a beneficial ownership roadmap by 30 September 2017.

For more information about the EITI process in Suriname please visit the country page on eiti.org or contact the country Manager, Francisco Paris [fparis@eiti.org].

Image showing Minister Regilio Dodson at the Board meeting with EITI Chair Fredrik Reinfeldt.

Moord of zelfmoord in kwestie doodgeschoten 59-jarige Marcel Fong Tin Joen

Verwarrende informatie van Korps Politie Suriname.....


De 59-jarige Marcel Fong Tin Joen, die betrokken was bij een schietincident in de Poseidonstraat, is gisteren in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden. De man was op woensdag ernstig aan het hoofd verwond, meldt de afdeling Public Relations van de politie vandaag, vrijdag 26 mei 2017. 

In eerdere berichten over het schietincident had de politie verklaard, dat het ging om een moord en zelfmoord.

In het voertuig waarin Fong Tin Joen was, werd ook het levenloze lichaam van de 64-jarige Ivy Hira Sing aangetroffen. Volgens de politie ging het twee dagen geleden nog om een moord en zelfmoord. Nu stelt de politie, dat het om moord ging...

De man was, aldus de Ware Tijd, hoofd beveiliging van minister Jerry Miranda van Openbare Werken Communicatie & Transport.

Nederland investeert gedurende 2 jaar 1,2 miljoen euro extra in Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Curaçao

Geld bestemd voor bestrijding grensoverschrijdende criminaliteit


Nederland heeft in het Justitieel Vierlanden Overleg (JVO) ingestemd voor de duur van twee jaar in totaal 1,2 miljoen euro extra te investeren in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie voor de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit in de Caribische delen van het Koninkrijk. Dit blijkt uit het onlangs gepresenteerde jaarverslag van het Hof (zie hieronder), schrijft het Antilliaans Dagblad vrijdag 26 mei 2017.

In 2016 is in dit kader al 685.000 gulden (345.000 euro) beschikbaar gesteld.

Reden voor de extra bijdrage is dat de aanpak van deze misdrijven leidt tot een stijging van het aantal (zware) strafzaken bij het Hof.

De landen spraken af de grensoverschrijdende criminaliteit meer aandacht te geven, ‘gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerde verband waarin ze worden gepleegd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken’.

Tweede Kamerlid Bosman (VVD): 'Nederland had Curaçao nooit lening moeten verstrekken voor bouw nieuwe ziekenhuis'

Bosman vraagt minister Plasterk opheldering over dreigende exploitatietekorten


Nederland had Curaçao nooit een lening moeten verstrekken voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Die stelling heeft het Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) aan minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgelegd, als onderdeel van schriftelijke vragen waarin hij opheldering vraagt over dreigende exploitatietekorten, aldus vandaag, vrijdag 26 mei 2017, het Antilliaans Dagblad.

Aanleiding voor de vragen is een bericht in de Telegraaf waarin op basis van anonieme bronnen wordt gesuggereerd dat het project uitdraait op een financiële strop voor Nederland omdat het ziekenhuis niet kostendekkend te exploiteren zou zijn.

Curaçao zou, zo redeneert de krant, daardoor de 450 miljoen die het tegen een zachte rente van Nederland heeft geleend, niet kunnen terugbetalen.

42 Procent van mensen met verstandelijke beperking op Curaçao op enig moment in het leven seksueel misbruikt

Misbruik varieert van ongewenste aanrakingen en gedwongen seksuele handelingen tot verkrachting


42 Procent van de mensen met een verstandelijke beperking is op enig moment in het leven seksueel misbruikt. Dit misbruik varieert van ongewenste aanrakingen en gedwongen seksuele handelingen tot verkrachting. Fysieke mishandeling, zoals slaan en schoppen, is gerapporteerd door 22 procent. En negen procent heeft te maken gehad met emotionele mishandeling, zoals treiteren en vernedering. 

Dat blijkt uit een onderzoek verricht door gezondheidspsychologe Merel Griffith, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 26 mei 2017.

Het onderzoek is een initiatief van Fundashon Verriet en Fundashon Kontakto en gefinancierd door het Curaçao Biomedical and Health Research Institute (CBHRI). Het onderzoek had als doel een betrouwbaar beeld te krijgen van de aard en omvang van mishandeling en seksueel misbruik bij verstandelijk beperkten op Curaçao.

Bus- en boothouders vervoer leerlingen en leerkrachten en NVB-collega’s vegen tariefvoorstel van tafel

Motie aangenomen, dat OBS uiterlijk 31 mei principeakkoord tariefverhoging moet bereiken


Bus- en boothouders die leerlingen en leerkrachten vervoeren en hun collega’s van het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) hebben het tariefvoorstel van de overheid van tafel geveegd. Dat gebeurde tijdens ledenvergaderingen van de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS) met de schoolvervoerders dinsdag en met de NVB-transporteurs woensdag.

'De mensen zijn het niet eens met het voorstel van de overheid', zegt OBS-secretaris Radjesh Orie vandaag, vrijdag 26 mei 2017, in de Ware Tijd. Hij wil hierover niet in detail treden, omdat er nog zal worden onderhandeld over de door de leden gewenste tarieven.

Hij zegt, dat de leden in actie wilden gaan, omdat ze vinden dat de onderhandeling te lang duurt. Het voorstel voor tariefverhoging is 12 december ingediend. 'We moesten ze op andere gedachten brengen om ons nog wat ruimte te bieden. Er is op beide vergaderingen een motie aangenomen waarin staat dat de OBS uiterlijk 31 mei een principeakkoord over tariefverhoging moet bereiken met de overheid', zegt de secretaris.

Ook eisen de leden, dat de verhoging terugwerkt met een jaar, eventueel in termijnen te betalen. Orie noemt de eisen haalbaar, omdat slechts vastgesteld moet worden wat de tarieven worden.

De laatste verhoging van de schoolvervoerders dateert van 2012 en die van de NVB-transporteurs was in 2009. Er is thans afgesproken, dat de verhoging van de tarieven zal gelden voor beide groepen en er wordt hierover onderhandeld met minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Communicatie en Toerisme.

Surinaams VN-vertegenwoordiger MacDonald weerspreekt beweringen van Peru

'VN-ambassadeurs hebben protocollair geen bevoegdheid om presidenten en ex-staatshoofden uit te nodigen'


Ambassadeur Henry MacDonald bij de Verenigde Naties spreekt beweringen van Peru als zou Suriname de gezochte Peruaanse ex-president, Alejandro Toledo, hebben uitgenodigd voor een conferentie bij de VN, met klem tegen. Ook heeft Toledo geen enkele presentatie gehouden tijdens het evenement dinsdag in het VN-hoofdkwartier in New York, waarbij vertegenwoordigers van de publieke- en private sector zich hebben gebogen over partnerschappen ter realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De conferentie die door ruim 600 personen is bijgewoond werd door Suriname georganiseerd. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, vrijdag 26 mei 2017.

Peru had een protestbrief over deze kwestie naar de Surinaamse vertegenwoordiging bij de VN gestuurd. De diplomatieke vertegenwoordiging heeft daarop per brief gereageerd.

'De ex-president van Peru is door niemand van onze missie uitgenodigd voor het evenement dat door Suriname was georganiseerd. We hebben reeds schriftelijk gereageerd naar de vertegenwoordiging van Peru', zegt ambassadeur MacDonald in een reactie.

De diplomaat legt verder uit, dat de Surinaamse vertegenwoordiging Toledo ook niet kon uitnodigen, omdat ambassadeurs protocollair niet de bevoegdheid hebben om presidenten en ex-staatshoofden uit te nodigen.

Toledo is in zijn land aangeklaagd wegens het aannemen van steekpenningen van het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht voor het uitvoeren van infrastructurele werken in zijn land. Lima heeft tegen hem een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.


De conferentie vond plaats met instemming en goedkeuring van de Verenigde Naties. De president van de Algemene Vergadering van de VN voerde als eerste het woord en ook een vertegenwoordiger van de UNDP, het ontwikkelingsorgaan van de VN hield een toespraak.

De ambassadeur stelt, dat toen de lijst met potentiële sprekers werd samengesteld, de achtergrond van alle personen werd nagetrokken. 'Toen ik ontdekte dat de ex-president was aangeklaagd door Peru heb ik zijn naam van de voorlopige agenda geschrapt en besloten hem geen deel te laten zijn van het evenement', aldus de diplomaat. Er is daags voor het evenement zelfs een gewijzigde agenda gestuurd naar de deelnemers waarop Toledo niet voorkomt. 'Daarom heeft hij niet deelgenomen aan het evenement. In feite heb ik het initiatief genomen om hem er buiten te houden, omdat Suriname de conferentie had georganiseerd, ofschoon ik formeel niet in kennis was gesteld van de aanklacht', vervolgt MacDonald.

Assemblee discussieert over niet strafbaar stellen van cannabis voor industriële productie

Politici willen procureur-generaal horen over kleine wetswijziging


Tijdens de openbare commissievergadering 'nadere wijziging van de Wet Verdovende Middelen' (zie hieronder) in de Assemblee is gisteren uitvoerig gediscussieerd over industriële productie van hennep. Commissievoorzitter Roché Hopkinson (NDP) en partijgenote Ruchsana Ilahibaks zijn uitgesproken voorstanders hiervan. Tijdens de vergadering deed Hopkinson ingrijpende voorstellen om de oorspronkelijke ontwerpwet, ingediend door de regering in februari, drastisch te wijzigen, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 26 mei 2017.

De regering kan zich vinden in de gedachte om cannabis voor industriële productie, indien technisch mogelijk, in deze wetswijziging te legaliseren.

Krishna Mathoera (VHP), Marinus Bee (ABOP) en Dew Sharman (VHP) stelden dat met de voorstellen gedaan door Hopkinson het karakter van de wetswijziging compleet wordt veranderd. De voorstellen zijn nog niet besproken in commissieverband. De oppositieleden voerden aan, dat deskundigen en betrokkenen gehoord zijn, onder wie de procureur-generaal, zonder dat er toen sprake was om cannabis niet strafbaar te stellen.

De ministers Eugene van der San (Justitie & Politie), Soeresh Algoe (Landbouw, Veeteelt en Visserij) en Mike Noersalim (ad interim Volksgezondheid) hebben niet alle vragen in de eerste ronde beantwoord. Noersalim zei, dat gecoördineerd overleg nodig is tussen de ministers om alle vragen eenduidig te kunnen beantwoorden. Van der San deelde mee, dat hij in zijn vorige functie als directeur van het Kabinet van de President met procureur-generaal Roy Baidjnath Panday over deze kwestie had gesproken. Het ging om een formeel gesprek met medeweten van president Desi Bouterse.

De minister stelde dat het bekend is, dat de econoom Winston Wirht zich sterk maakt voor productie van industriële hennep. Aan de  procureur-generaal werd toestemming gevraagd om een pilotproject uit te kunnen voeren. Van der San zei, dat de procureur-generaal er in principe geen moeite mee heeft, maar hij stelde zich op het standpunt dat de wet eerst gewijzigd moet worden. Volgens de hoogste vervolgingsambtenaar zou een kleine wetswijziging voldoende zijn.

Mathoera wilde weten waarom de regering de wetswijziging niet heeft ingediend, aangezien de ontwerpwet in februari naar De Nationale Assemblee is gestuurd. Van der San merkte op, dat hij toen nog geen minister was en verwees de vraag door naar zijn collega Algoe. Mathoera voerde aan dat de wetswijziging in de Raad van Ministers wordt goedgekeurd, waarna deze naar de Staatsraad gaat. Een wetswijziging bewandelt een heel proces waarbij ook de mening van deskundigen en maatschappelijke groepen wordt gehoord.

De oorspronkelijke wet gaat over het in overeenstemming brengen van de nationale wetgeving met het Verdrag van Wenen, waar Suriname partij van is. Dit verdrag handelt over de strijd tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen 1988. Suriname werd partij van dit verdrag in 1993, maar heeft sinds die tijd verzuimd de nationale wetgeving hiermee in overeenstemming te brengen.

De openbare commissievergadering werd geleid door waarnemend voorzitter Melvin Bouva. Bee deed na de eerste ronde het voorstel om de procureur-generaal alsnog te horen over het niet strafbaar stellen van cannabis voor industriële productie. Toen de commissie de procureur-generaal had uitgenodigd om zijn visie over de wetswijziging te geven, was productie van industriële hennep niet aan de orde. Deze kwestie is aan de orde gekomen na een presentatie van minister Algoe.

Bouva besloot na overleg met de commissie en de regering om de vergadering te verdagen. Hopkinson ging akkoord met het horen van de procureur-generaal.

BaZo-kaarten verzekerden tussen 0-16 jaar en 60-plus verlengd tot eind 2017

Regering wil BaZo-verzekering in haar nieuwe vorm juridisch goed organiseren...


De BaZo-kaarten (Basiszorgverzekering) voor verzekerden tussen 0-16 jaar en voor 60-plussers, die per 31 mei 2017 vervallen, zijn nu geldig tot en met 30 juni 2017. Daarna zullen deze kaarten voor de periode van zes maanden worden verlengd. De Raad van Ministers heeft dit besluit genomen, na overleg met de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel, waarin zitting hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken, de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Volksgezondheid, Arbeid en Regionale Ontwikkeling. 

De regering heeft de periode van zes maanden uitgetrokken om de BaZo-verzekering in haar nieuwe vorm juridisch goed te organiseren. Dit betekent, dat in het Staatsbesluit, welke door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt voorbereid, alle condities zullen worden verwerkt die betrekking hebben op het in aanmerking komen voor de BaZo-verzekering. Dit Staatsbesluit moet zorgen voor een verbeterde transparantie, rechtszekerheid en rechtmatigheid bij de verstrekking, aldus Binnenlandse Zaken in een vandaag, vrijdag 26 mei 2017, uitgegeven verklaring.

Het uitgangspunt van de regering is, dat elke ingezetene moet kunnen beschikken over een basiszorgverzekering. De Staat zal deze verzekering betalen voor degenen die daartoe niet bij machte zijn. Degenen die in staat zijn hun ziektekostenverzekering zelf te betalen, zullen na een gedegen screening per 31 december 2017 uit het BaZo-bestand worden gelicht.

BaZo-verzekerden kunnen zich tot en met 30 juni 2017 aanmelden bij het Staatsziekenfonds (SZF) om hun kaart te verlengen tot en met 31 december 2017. Van de verzekerden die zich na 30 juni 2017 bij het SZF aanmelden, zal de BaZo-verzekering onherroepelijk vervallen.

Op de BaZo-verzekerden wordt ten overvloede een dringend beroep gedaan om zich niet bij SoZaVo aan te melden voor de verlenging, maar bij het SZF.

Bekende Amerikaanse zangeres Oleta Adams bezoekt Suriname in juni

Oleta Adams speciale gast tijdens gala diner Surinam Airways Fête de la Cuisine


De bekende Amerikaanse soul, jazz- en gospelzangeres Oleta Adams bezoekt Suriname in juni voor het verzorgen van een concert. Ze zal als speciale gast optreden tijdens het gala diner van het culinaire evenement Surinam Airways Fête de la Cuisine. Dit vindt op zaterdag 10 juni in Courtyard Marriott Paramaribo plaats.

Oleta Adams is bij velen bekend van haar grote hit Get There. Wereldwijd verkocht de superster miljoenen albums, ze werd vier keer genomineerd voor een Grammy. Haar nieuwste tevens negende cd Third Set werd in februari uitgebracht.


Het culinaire evenement Surinam Airways Fête de la Cuisine wordt dit jaar voor de vijfde keer gehouden en vindt van 4 tot en met 10 juni plaats.


Sinds begin protesten tegen regering in Venezuela, april, 2.815 demonstranten gearresteerd

Volgens mensenrechtenactivisten zitten 1.240 arrestanten nog vast


Sinds het uitbreken begin april van de heftige protesten tegen de regering in Venezuela zijn 2.815 deelnemers gearresteerd. Volgens mensenrechtenactivisten worden er van hen nog 1.240 vastgehouden. 

Van de arrestanten zijn er 341 voorgeleid voor een militaire rechtbank. Voor 178 van hen resulteerde dat in een gevangenisstraf.

Bij de schermutselingen tussen veiligheidstroepen en demonstranten kwamen bij elkaar 55 mensen om het leven. Er vielen meer dan duizend gewonden. In Venezuela wordt nog dagelijks door grote massa's gedemonstreerd tegen de regering van Nicólas Maduro.


(Red. De Surinaamse Krant/The Washington Post/De Telegraaf)

NPS-voorzitter Rusland hekelt politieke stijl regering van financiële roekeloosheid

'Mensen en belangrijke instituten/structuren van ons land zijn systematisch kapot gemaakt'

'Om de macht te behouden, worden burgers afhankelijk gemaakt middels een pakkettensysteem'


Dat Suriname anno 2017 in een diep dal is terecht gekomen, was sinds de verkiezingen in 2015 voorspeld. Dit zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland donderdag 25 mei 2017 op Starnieuws. Het is volgens de politicus evident geworden, dat politieke avonturiers die al in 2010 regeermacht kregen, bij een overwinning in 2015 Suriname in een sfeer zouden brengen van armoede en chaos op het gebied van onder andere de financiële, veiligheids- en gezondheidssectoren. 'Dit uit zich in financieel-economisch en sociaal-maatschappelijke achteruitgang.'

Hij hekelt de politieke stijl van de regering die een houding uitstraalt van financiële roekeloosheid en het behartigen van enge partij- en vriendjesbelangen. 'Mensen en belangrijke instituten/structuren van ons land zijn systematisch kapot gemaakt.'

Om de macht te behouden, worden burgers volgens Rusland afhankelijk gemaakt middels een pakkettensysteem. 'Het feit dat de huidige president officieel heeft aangekondigd dat de regering het aantal pakketten van 5.000 zal verdubbelen naar 10.000 per week, is een duidelijk teken dat het niet goed gaat in ons land en dat burgers dagelijks armer worden.'

De schade die nu reeds is toegebracht binnen de samenleving, mag volgens Rusland niet worden onderschat. Er is geen greintje respect voor wet en recht. De sociale en economische onrust heeft invloed op de werkgelegenheid, productie en schept een onzeker klimaat waardoor het vertrouwen in de politiek wordt ondermijnd. Door het gedrag van de huidige machthebbers wordt het lot van vele hardwerkende mensen op de proef gesteld, stelt Rusland.

Ondanks deze pijnlijke realiteit, gelooft hij, dat de burgerij met de dag bewuster wordt en zich verder tegen dit beleid zal uitspreken. Nu al zijn de bewegingen in die richting merkbaar. Binnen de NPS wordt beleid gevoerd en ingezet om het verdere verval van Suriname te helpen voorkomen.

Sinds haar oprichting in 1946 heeft de NPS zich ervoor beijverd om een solide economische basis te leggen waarop Surinamers kunnen voortbouwen, stelt Rusland. 'Ook nu is zij gereed om, wanneer zij de gelegenheid krijgt om een bijdrage te leveren op basis van geaccepteerde uitgangspunten, ons volk uit de blubber te halen. Onder de uitgangspunten kunnen eerbiediging van de rechtsstaat, verantwoordelijk beheer van onze financiën, toekomstgerichte en verantwoorde besluiten op sociaal en onderwijs gebied en anderen, genoemd worden.'