dinsdag 30 mei 2017

Miranda: ‘Ik heb geen tijd voor kleuterschoolspelletjes’

'Hoeveel vertraging moet ik hebben als scholen een halve meter onder water staan?'

Minister reageert op verwijten aan zijn adres van de SATCA


'Ik heb geen tijd voor kleuterschoolspelletjes.' Dit zegt minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) ten aanzien van de verwijten die de Suriname Air Traffic Controllers Association (SATCA) enkele dagen geleden aan zijn adres heeft gemaakt. De bond heeft het vertrouwen in de bewindsman opgezegd, omdat er steeds vertragingstactieken vanuit het ministerie zouden worden gehanteerd, zo bericht het Dagblad Suriname dinsdag 30 mei 2017. 

'Ik ben een minister. Als ik iets niet wil, dan zeg ik de persoon duidelijk dat ik dat niet ga doen. Hoeveel vertraging moet ik hebben als scholen een halve meter onder water staan?', stelt de minister.

Miranda voert aan, dat hij deze week nog de bond zal ontvangen om de pijnpunten te bespreken. 'De afgelopen weken hadden wij een overmachtssituatie met wateroverlast, maar deze week en de komende week zullen wij de achterstand van gesprekken met alle bonden en raden van commissarissen van parastatale bedrijven inlopen. De SATCA wordt als eerste ontvangen', aldus de minister.

Miranda voegt eraan toe, dat hij niet begrijpt hoe een bond het vertrouwen in hem kan opzeggen als die hem nooit heeft ontmoet. Hij denkt dat het meer gaat om een Babylonische spraakverwarring. 'Ik begrijp het, om iets af te dwingen moet je soms wat krasse taal gebruiken. Maar wij moeten sportief zijn. Ik hou er wel rekening mee', aldus de minister.

De algemene ledenvergadering van de SATCA is gebelgd over de vertragingstactieken die zouden worden gebruikt. De noden van de leden worden, naar hun gevoel, niet serieus genomen. Er is dan ook meteen door de leden bepaald, dat er op korte termijn vakbondsmiddelen zullen worden aangekondigd, waarbij volledige afsluiting van het luchtruim niet is uitgesloten.

Faizel Baarn, hoofd van de Luchtvaartdienst, ziet geen dreiging en gevaar indien de SATCA de daad bij het woord voegt en inderdaad overgaat tot het gebruiken van vakbondsmiddelen. 'Naast het staken zijn er ook andere vakbondsmiddelen die men zou kunnen gebruiken', zegt Baarn. Hij zegt verder, dat hij eerder ook persoonlijk de grieven van de bond heeft mogen aanhoren. Echter, wat de communicatie tussen de minister en de SATCA betreft, kan hij weinig zeggen aangezien hij niet direct als partij betrokken is bij de onderhandelingen.

De aangekondigde verhogingen zijn volgens de bond niet genoeg. De SATCA wil een herwaardering en beschrijving van de functie van de leden. Bij het doorvoeren van FISO (Functie Informatiesysteem van de Overheid) in 2008 is volgens de bond geen rekening gehouden met tal van zaken, waardoor een luchtverkeersleider in Suriname anno 2017 zeer ondergewaardeerd is.

'Volgens verschillende staatsbesluiten is de afdeling Luchtverkeersleiding opgenomen in de classificatie van essentiële landsdienaren/groepen, zoals de politie, de brandweer, de verpleging, enzovoorts. De overheid dient zodanige werkomstandigheden te creëren, zodat deze groepen werknemers tevreden en gemotiveerd hun werk kunnen doen. Echter blijkt uit de waardering en het gedrag jegens de werknemers dat men geen behoorlijk bestuur kan voeren en bonden vaak worden gedwongen het uiterste middel te gebruiken', aldus de bond.

Weg van Jenny tot de Henarbrug is levensgevaarlijk voor weggebruikers

'Op bepaalde plaatsen zijn zoveel diepe kuilen in het wegdek, dat je niet eens kunt uitwijken'

(Bron foto: Shai Rmglm)

De weg van Jenny tot de Henarbrug is levensgevaarlijk voor weggebruikers. De redactie van het Dagblad Suriname sprak hierover met oud-districtscommissaris en gewezen VHP-Assembleelid Harriet Ramdien. Zij is in Nickerie woonachtig en moet een aantal keren per week gebruik maken van bovengenoemd weggedeelte. 

‘Het is verschrikkelijk. De weg is levensgevaarlijk. Op bepaalde plaatsen zijn er zoveel diepe kuilen op het wegdek dat je niet eens kan uitwijken. Je bent niet in staat om dat te doen. Je moet in die diepe kuilen rijden met alle gevolgen van dien. Het moment dat je vanuit de Coppenamebrug zakt, is de ellende al begonnen’, aldus Ramdien, die recent één van haar autobanden moest verwisselen, dinsdag 30 mei 2017 in het dagblad. Ze was in een kuil terechtgekomen. Het kopen van een nieuwe band heeft haar meer dan Srd 500 gekost. ‘Je onderstel en je banden gaan eraan’, aldus Ramdien, die benadrukt dat de slechte wegsituatie het gesprek van de dag is.

Ramdien was er getuige van hoe drie vrachtwagens van de weg zijn geraakt door de slechte staat waarin die verkeert. De bestuurders wilden de gevaarlijke kuilen ontwijken. Enkele weken geleden was een verkeersdode te betreuren te Afdamming. Ook deze bestuurder maakte een manoeuvre om de gevaarlijke kuilen te ontwijken, maar kwam in botsing met een tegenligger. En dat is het meest ernstige punt van zorg bij Ramdien.

Wanneer er tegenliggers komen, is het onmogelijk om een uitwijkmanoeuvre te maken. Hier bestaat het gevaar van een botsing met de tegenligger. Vooral in deze regenperiode zijn de kuilen gevuld met water. Voor automobilisten is het onmogelijk om een schatting te maken hoe diep deze kraters zijn.

Rijden in de avonduren op de weg vanaf Jenny, Coronie, de Afdamming, Europolder tot de Henarbrug is zeer riskant en levensgevaarlijk, alldus de politica. ‘Ik snap niet waarom de beleidsmakers er niets aan doen.’

Ramdien herinnert eraan, dat het slechte weggedeelte deel uitmaakt van een heel belangrijke ader, namelijk de Oost-Westverbinding. Andere uitvalswegen zijn er niet. Autobestuurders die voor zaken naar Paramaribo of naar Nickerie moeten gaan, hebben geen keus dan gebruik te moeten maken van deze weg. ‘Het is verschrikkelijk. Ik kan mij niet voorstellen dat beleidsmakers er niets aan doen’, aldus Ramdien.

De slechte wegsituatie is al maanden zo zonder dat een instantie maatregelen treft. Met de voertuigen en wegenbelasting in het vizier vindt Ramdien het onmogelijk dat de slechte staat van de weg onaangeroerd wordt gelaten. ‘Ik wil wel belasting betalen, maar dan moet de regering ons gladde wegen geven om op te rijden.’

Ramdien meent dat de regering te snel is met haar oordeel, dat burgers in het buitenland voertuigen- en wegenbelasting moeten betalen. Tegen deze achtergrond willen zij ook het Surinaams volk dwingen om voertuigen- en wegenbelasting te betalen. ‘Maar, ze vergeten om erbij te zeggen dat de buitenlandse regering zorg draagt voor gladde wegen. Helaas moet de Surinaamse weggebruiker haar eigen leven en dat van haar weggebruikers op het spel zetten door gebruik te maken van de levensgevaarlijke wegen. De autoschade die zij oplopen door de slechte wegen moeten zij zelf bekostigen. Op de koop toe worden zij ertoe gedreven om voertuigen- en wegenbelasting te betalen.’

Minister Miranda 'diep teleurgesteld' in DOE-Assembleelid Breeveld

'Ik heb hem gezien als een gentleman, maar nu ben ik diep teleurgesteld in hem'


Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie zegt vanmiddag, dinsdag 30 mei 2017, op Starnieuws dat hij diep teleurgesteld is in DOE-Assembleelid Carl Breeveld. Nog voordat de minister zaken heeft kunnen uitzoeken en Breeveld hierover kon berichten, is de politicus in de pen geklommen

'Er worden publiekelijk uitspraken gedaan, zonder dat Breeveld zich verzekerd heeft van de feiten', zegt Miranda.

De persoon die bouwt aan de Koningstraat, heeft een bouwvergunning en voldoet aan alle voorwaarden. De minister voert aan dat de bouwvergunning verstrekt is nog voordat hij bewindvoerder werd op het ministerie. Er is ook een buurtonderzoek gedaan, waar de meeste mensen positief op gereageerd hebben. Miranda merkt op dat er een uitgebreid antwoord komt op de zaken die Breeveld heeft aangekaart. Het complete dossier zal verzonden worden naar de Assembleevoorzitter.

'Ik heb de heer Breeveld altijd alle informatie gegeven. Ik heb hem gezien als een gentleman, maar nu ben ik diep teleurgesteld in hem. Ik heb hem vandaag nog gebeld, maar hij nam zijn telefoon niet op. Hij had het antwoord moeten afwachten voordat hij met een open brief zich richt tot het grote publiek.'

Openbaar Ministerie oriënteert zich op Jules Sedney Havencomplex in grote cocaïnezaak

In grote cocaïnezaak wordt verdachte Paulna door autoriteiten gezocht


In de drugszaak, waarbij in februari 978 kilo cocaïne werd onderschept op het Jules Sedney Havencomplex, is een zogenoemde descente gehouden op last van de rechter-commissaris. De magistraat heeft zich georiënteerd op de plek waar de cocaïne is ontdekt om een beter beeld van de zaak te verkrijgen. 

Een Officier van Justitie, twee raadslieden, een tolk, vertegenwoordigers van de politie en de douane, vijf getuigen en medewerkers van de haven, waren ook aanwezig.

Op last van de rechter-commissaris heeft de afdeling Narcotica Brigade van de politie de descente gehouden.

De drugs waren verstopt in een container op het Jules Sedney Havencomplex. In deze zaak zijn elf verdachten aangehouden en in verzekering gesteld, van wie negen in vrijheid zijn gesteld. De verdachte Paulna Curtis is nog voortvluchtig, meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, dinsdag 30 mei 2017.

Op last van de procureur-generaal is de opsporing, aanhouding en voorgeleiding gelast van Paulna, geboren op 20 september 1975 in Paramaribo en wonende aan de Van Dijkstraat no. 4. De man wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Alle informatie die kan leiden tot het achterhalen van de woon- en of verblijfplaats van Curtis Paulna, kan worden doorgespeeld aan de afdeling Narcoticabrigade op de telefoonnummers 404747/404866, de Centrale Meldkamer op het nummer 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.

'Waarom is hennep-industrie niet opgenomen in het Stabilisatie- en Herstelplan?'

Mathoera (VHP): 'Er wordt niet goed nagedacht over introduceren hennep-industrie in Suriname'


'Als de regering de economie een boost wil geven met een hennep-industrie in Suriname, waarom was dat dan niet opgenomen in het Stabilisatie- en Herstelplan?' Deze vraag wierp parlementariër Krishna Mathoera van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) maandag op in het radioprogramma ABC Actueel, aldus dinsdag 30 mei 2017 de Ware Tijd. 

De openbare commissievergadering van de Wet op Verdovende Middelen in De Nationale Assemblee heeft donderdag voorgesteld om te beginnen met hennepteelt in Suriname. Mathoera vindt dat de regering prioriteiten moet stellen tijdens de financiële crisis. Ook stelt ze dat er niet goed nagedacht wordt over het introduceren van een hennep-industrie in Suriname.

'Als ze dat willen doen op grote schaal, doe het dan transparant en betrek de samenleving erbij. Denk na over hoe groot de industrie moet zijn, waar de zaden geïmporteerd worden, wie de telers zijn. Doe onderzoek naar wat de economische voordelen ervan.'

Parlementslid en arts Dew Sharman, VHP, is geen voorstander van het introduceren van industriële hennep in Suriname. Hij benadrukt, dat de regering zich in deze crisisperiode beter kan focussen op andere landbouwproducten en gewassen, zoals rijst en cassave. Daar ligt volgens hem groei en ontwikkeling.

De regering zou per juni een commissie aanstellen die zich bezig gaat houden met het legaliseren van marihuana in Suriname. Ook daar stelt Mathoera kritische vragen over. 'De regering moet niet alleen nadenken over de legalisering daarvan, maar ook over de eventuele negatieve gevolgen die kunnen komen voor het land. Is dit land in staat om die mogelijke gevolgen te handelen? De regering moet erover nadenken of ze de samenleving dan kan beschermen.

Deadline voor FARC-rebellen in Colombia om wapens te leveren met 20 dagen verlengd

Nog 20 dagen extra voor guerilla's om wapens te overhandigen aan VN-waarnemersEen deadline voor FARC-rebellen in Colombia om wapens te leveren als onderdeel van het historische vredesakkoord van het land is verlengd. De oorspronkelijke datum was vandaag, dinsdag 30 mei 2017, maar de regering en de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia hebben afgesproken dat guerilla's nog 20 dagen zullen hebben om wapens te overhandigen aan VN-waarnemers, zo bericht onder andere EuroNews.


De Colombiaanse president Juan Manuel Santos zei in een televisietoespraak (zie onderaan): 'Deze wijziging van de datum heeft geen invloed op de stevige beslissing en de duidelijke inzet van de regering en de FARC om ons akkoord te eerbiedigen. Het internationale mechanisme om toezicht te houden en te verifiëren blijft haar rol uitoefenen tot de laatste FARC-wapens zijn overgebracht en verwijderd zijn van ons nationaal grondgebied.'
br />

Verschillende logistieke problemen hebben het FARC-demobilisatieproces vertraagd, dat in werking is getreden na het vredesakkoord van vorig jaar. De overeenkomst werd in september ondertekend, waarmee een einde werd gemaakt aan meer dan 50 jaar oorlog, die meer dan 220.000 levens heeft gekost.

De vredesovereenkomst werd afgewezen in een openbaar referendum, maar het werd in elk geval door het congres geduwd. Volgens de overeenkomst moeten rebellen in speciaal gebouwde kampen rond het land gaan wonen en hun wapens opgeven. Maar, er zijn vertragingen in de bouw van de kampen en de installatie van sanitaire voorzieningen en slaapmogelijkheden.

De eis dat de rebellen in kampen blijven, is ook verlengd tot 1 augustus.


(Red. De Surinaamse Krant/EuroNews/Twitter)

19-Jarig meisje doodgeschoten in haar woning aan Kwikstraat

Slachtoffer zou met jachtgeweer in haar borststreek zijn beschoten

Chatta S. mogelijk geworden van een roof


Een 18-jarig meisje is gisteren doodgeschoten in haar woning aan de Kwikstraat in Paramaribo-Noord. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 30 mei 2017.

De politie is nog bezig met het onderzoek. Starnieuws weet overigens wel te melden, dat het meisje met een jachtgeweer in haar borststreek is beschoten en kort daarna overleed.

Volgens de Ware Tijd is het slachtoffer 19 jaar jong. Het is niet bekend of er spullen uit de woning zijn weggenomen.

Het Dagblad Suriname bericht dat het gaat om de 19-jarige Chatta S., aangetroffen in de woning met een schotwond. Bij het onderzoek in de woning heeft de politie een jachtgeweer aangetroffen naast het lichaam. Uit verklaringen van de vader blijkt, dat er geld wordt vermist.

Het vermoeden bestaat dat de 19-jarige Chatta, slachtoffer is geworden van een roofmoord.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Opmerkelijke actie Breeveld (DOE): Open brief aan minister Miranda: Disi no kan!

Verontwaardiging over gang van zaken afgifte bouwvergunning hoek Koningstraat en Molenpad


'U staat bekend om uw daadkracht, en daar heb ik u bij aanpak van publieke werkzaamheden in zowel het district Para als Paramaribo vaker voor gecomplimenteerd. 'Wet en regelgeving staan voorop', heeft u herhaaldelijk, ook in de media benadrukt. Daar ben ik het 100% mee eens. Helaas, moet ik nu in de pen klimmen om u erop te wijzen dat in ieder geval in onderstaande kwestie, geen van beide bestuursprincipes die u huldigt, tot zijn recht gekomen zijn.

Onze DOE-fractie werd de vorige week door een burger, wonende aan de Koningstraat, benaderd met een klacht over bouwplannen door haar buurman. Er zou mogelijk een bouwvergunning verstrekt zijn voor het terrein (250m² - hoek Koningstraat en Molenpad) waarop reeds een twee verdiepingspand staat, dat ruim ⅔ van het perceel in beslag neemt, voor de bouw van nog een drie verdiepingspand, direct grenzend aan haar pand, met een oppervlakte van 80m². Aan de ander zijde van deze burger, die een doorsnee gezinswoning heeft, staat er ook een hoog pand.

Bij het proces rond de bouwplannen is buurtonderzoek uitgebleven. Op 28 maart 2017 heeft deze burger een bezwaarschrift op uw ministerie ingediend met verzoek tot wijziging van de vergunning. Helaas is er daarop nooit gereageerd. Van het hoofd van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht mocht zij mondeling vernemen dat de bouwwerkzaamheden zouden worden stopgezet. Bij herhaling werd meegedeeld dat betrokkene geen toestemming tot bouwen heeft. Vanaf 23 mei echter, begonnen de werkzaamheden opnieuw. Het woongenot van deze burger, een alleen wonende weduwe, werd na enkele decennia ernstig verstoord. De afdeling Bouw- en Woningtoezicht liet telefonisch weten dat er geen gronden gevonden zijn om de bouw van dit kolossale pand tegen te houden.

Gisteren werd mij na enkele keren bellen door genoemde burger dringend gevraagd u te contacten, met het verzoek de bouwwerkzaamheden te stoppen. Zij had inmiddels een advocaat in de hand genomen en vond dat voordat men verder met bouwen ging de interventie van de rechter moest worden afgewacht. Door een overstuur geraakte burger, die mijns inziens aan de rand van een zenuwinstorting stond, werd bij mij aangedrongen u te bellen.

Dat heb ik als volksvertegenwoordiger om 12.50 uur ook gedaan. U beloofde mij het hoofd van de afdeling woning- en bouwtoezicht op te dragen medewerkers van uw ministerie naar genoemde plek te sturen. Ik stelde de burger gerust. Rond 14.15 uur kwam er weer een telefoontje, waarin zij mij meedeelde dat de truck met betonmortel van een gerenommeerd bedrijf was gearriveerd om met stortingswerkzaamheden te beginnen. Dringend werd opnieuw een beroep op mij gedaan dit te communiceren met u, heer minister. Heb ik ook per sms gedaan. Vanmorgen gaan de werkzaamheden door.

Minister, ik betreur deze gang van zaken. Burgers voelen zich hierdoor ernstig in de steek gelaten. Deze burger was niet tegen de bouwwerkzaamheden, maar stelde een aanpassing van het gebouw voor, waardoor een win-win resultaat kon worden bereikt. De buurman, bleef echter steevast bij zijn besluit en bood haar zelfs een airconditioner aan kennelijk in ruil voor medewerking tot realisatie van zijn plannen. Zij heeft het echter geweigerd. 

Er is dringend interventie van u in deze zaak nodig. 

Bovendien is het van belang dat wanneer burgers naar uw ministerie geschreven hebben, volgens regels van goed bestuur, er correct schriftelijk geantwoord dient te worden. 

Ik vraag u om urgent te handelen op basis van de twee principes die u huldigt en die door mij aan het begin van dit schrijven is aangehaald.

Hoogachtend,
Carl Breeveld Lid van De Nationale Assemblee'

6-Jarig jongetje verdrinkt in privézwembad Palisadeweg, Rijsdijk

Jongetje gaat weg om te plassen waarna moeder hem in het water ziet drijven


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, dinsdag 30 mei 2017, dat de politie van Rijsdijk gisteren telefonisch geconfronteerd werd met een verdrinking in het ressort Rijsdijk. De 6-jarige Marley Pinas was onopgemerkt een zwembad aan de Palisadeweg in gegaan. 

Uit het voorlopig politieonderzoek blijkt, dat de moeder van het slachtoffer bezig was met de eigenaar te handelen over de prijs. Het gaat in om een privézwembad.

Terwijl de moeder nog in gesprek was met de eigenaar vroeg het jongetje haar om te mogen gaan plassen. Omdat het te lang duurde ging de moeder poolshoogte nemen. Tot haar schrik zag zij haar kind in het water drijven.

Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Twee oppositieleiders gewond geraakt bij protesten tegen regering Venezuela in Caracas

Oppositieleider Henrique Capriles krijgt klappen van de politie

(Bron foto: Twitter)

Twee oppositieleiders zijn gewond geraakt bij protesten tegen de regering van Venezuela in de hoofdstad Caracas. Een van hen is de belangrijkste oppositieleider en voormalig presidentskandidaat Henrique Capriles. Capriles kreeg klappen van de politie en oppositielid Carlos Paparoni werd met waterkanonnen tegen de grond gewerkt, meldt de oppositie vandaag, dinsdag 30 mei 2017, aldus nationale en internationale media.

Nog zestien anderen zouden gewond zijn geraakt.

Er zijn al maanden vrijwel dagelijks felle protesten tegen de regering van president Nicolas Maduro. Protesten escaleerden nadat het Hooggerechtshof de bevoegdheden van het parlement had overgenomen, een beslissing die een dag later werd teruggedraaid.

Maduro, die de schuld krijgt van de rampzalige economische situatie waarin het land verkeert, probeert met steeds nieuwe maatregelen meer macht naar zich toe te trekken. Zijn tegenstanders zeggen dat zijn regering de democratie uitholt. Maduro beschuldigt zijn tegenstanders ervan dat ze met hulp van de VS proberen een staatsgreep te plegen.
Miljoenen Venezolanen zijn getroffen door de economische crisis. Betogers eisen mede daarom nieuwe verkiezingen. Maduro heeft die voor eind dit jaar aangekondigd, maar dat vinden zijn tegenstanders veel te lang duren.

Bij de protesten van afgelopen tijd kwamen 60 mensen om het leven. Die slachtoffers werden herdacht bij de uit de hand gelopen betoging van gisteren. 'Deze overheid is bereid om te doden en te verbranden', zei Capriles op een persconferentie na de protesten.

Op een foto van Capriles is te zien, dat hij een blauwe plek op zijn gezicht heeft (zie hierna). Die is het gevolg van klappen die hij kreeg van een agent, zegt de oppositieleider. Vorige maand kreeg hij een beroepsverbod opgelegd. Hij mag vijftien jaar lang geen politiek ambt bekleden.
(Red. De Surinaamse Krant/Volkskrant/Twitter/NOS)

Handelaar in exotische vogels opent spoedig zijn eigen dierenpark in Lelydorp

Erik Graanoogst: 'Toen ik in de export zat, groeide het idee al om iets voor mezelf te hebben'


'Ik heb altijd al een liefde voor vogels gehad', zegt Erik Graanoogst, eigenaar van het nieuwe, zeven hectare grote dierenpark in Lelydorp (zie foto- Bron: Jason Leysner/de Ware Tijd). Wat begon als een hobby, is uitgegroeid tot een volwaardig vogel- en apenpark, aldus vandaag, dinsdag 30 mei 2017, de Ware Tijd. Het park is nog niet officieel open voor het grote publiek, maar de nodige vergunningen zijn in orde. 

De liefde voor vogels heeft Graanoogst meegekregen van zijn inmiddels negentigjarige vader. Graanoogst zit al meer dan twintig jaar in de export van exotische vogels.

'Toen ik al in de export zat, groeide het idee om iets voor mezelf te hebben en om deze passie vorm te geven. Ik wilde een plaats waar ik lekker kan lopen en genieten van de dieren.'

Het houden van vogels, apen, papegaaien en kikkers bleef eerst bij een hobby, totdat vrienden en familie Graanoogst zeven jaar geleden overhaalden om zijn terrein om te bouwen tot een vogel- en apenpark.

Hij nam contact op met de overheid, die vervolgens een kijkje kwam nemen. 'De mensen van de overheid zeiden tegen me, meneer Graanoogst, wat u hier aan potentieel hebt is fantastisch.' 

Graanoogst diende een aanvraag in bij het Dienst 's Lands Bosbeheer (LBB) voor een vergunning, en met succes. Ook nam hij contact op met John Altenberg, directeur van de Paramaribo Zoo. 'Ik wilde niet dat we in elkaars vaarwater zouden zitten', aldus Graanoogst. Altenberg voorzag echter geen problemen, waardoor Graanoogst besloot van start te gaan met zijn dierenpark.

ABOP bemoeit zich niet met kwestie granmanschap der Saamaka

'Partij heeft zich altijd op standpunt gesteld dat politiek ver moet blijven van traditionele geschillen'


Hoewel Ronnie Brunswijk en de overige leiders van de Algemene Bevrijdings en Ontwikkelingspartij (ABOP) zich afgelopen weekeinde in het hart van het Boven-Surinamegebied bevonden voor de start van een campagne, hebben zij geen woord gerept over de strijd om het gramanschap binnen de plaatselijke gemeenschap. 

'Niemand moet mij iets vragen daarover. Ik heb niets daarover te zeggen', zei ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk kort na de bijeenkomst in Guyaba, een van de grootste dorpen van het achterland.

ABOP-volksvertegenwoordiger Marinus Bee zegt vandaag, dinsdag 30 mei 2017, in de Ware Tijd, dat het onderwerp erg gevoelig ligt. 'Onze partij heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de politiek ver moet blijven van traditionele geschillen. In dat kader hebben wij ons nooit uitgesproken erover.'

Voor zover hij weet gaat de regering niets opleggen aan de gemeenschap. 'Dus laten we ernaar uitkijken en iedereen vragen om de bemiddelingspoging een kans van slagen te geven.'

Er waren aanvankelijk drie kandidaten in de strijd om de in juni 2014 ingeslapen granman Belfon Aboikoni op te volgen. Intussen heeft de regering vorige week een aanzet gegeven tot een oplossing met een krutu te Brokopondo. Daaruit is voortgevloeid, dat twee van de kampen zich hebben verenigd, namelijk de groepen onder leiding van Frans Banai en Naze Amina. Albert Aboikoni, broer van de overledene, staat vooralsnog alleen. Hiervan maakte het ministerie van Regionale Ontwikkeling melding in een persbericht.

De kampen Amina/Banai zullen een gezamenlijke voordracht doen. De regering laat nog altijd de uiteindelijke keuze over aan de gemeenschap.

Minister Römer, Curaçao, roept bevolking op niet zelf olie op stranden te verwijderen

Olieresten kunnen giftige stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid


Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur en Verkeer Suzy Camelia Römer heeft de bevolking opgeroepen niet zelf te beginnen aan de schoonmaak van de gebieden, die zijn besmeurd door de olieresten die de afgelopen dagen op de ABC-eilanden zijn aangetroffen. De resten kunnen mogelijk giftige stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid, zo lezen we in het AD, aldus Paradise FM vandaag, dinsdag 30 mei 2017.

Havenmeester Marlon Laroche is benoemd tot coördinator van een team dat een actieplan opstelt en er op toeziet dat de olie op een verantwoorde manier wordt opgeruimd.

Vandaag begint de STTC (Sea Turtle Conservation Curaςao) in overleg met de coördinator met het schoonmaken van de boka’s op Bandabou en Klein Curaςao. De organisatie maakt zich vooral zorgen over de schildpadden die in dit gebied in deze tijd hun eieren komen leggen.

 
(Bron foto:  Defensie Caribisch Gebied -  Schoonmaakwerkzaamheden op Bonaire)

Negen jaar cel geëist tegen man voor seksueel misbruik twee minderjarige dochters

Meisjes door vader misbruikt rond leeftijd van 10-11 jaar - Nu zijn ze 15 en 18 jaar jong


Verdachte H.K. hoorde gisteren een gevangenisstraf van negen jaar onvoorwaardelijk tegen zich eisen wegens het seksueel misbruiken van zijn twee minderjarige dochters. Officier van Justitie Roy Elgin vindt deze hoge strafmaat passend, gezien de ernst van de feiten, aldus vandaag, dinsdag 30 mei 2017, de Ware Tijd.  

De moeder van de slachtoffers deed vorig jaar aangifte, nadat zij haar op de hoogte hadden gesteld van het misbruik. Volgens de oudste zou de vader zich vanaf haar tiende tot haar dertiende meermalen aan haar hebben vergrepen. Haar zusje overkwam hetzelfde toen zij elf jaar was. De meisjes zijn nu achttien en vijftien jaar oud.

Omdat de oudste de situatie niet meer aankon, besloot ze het haar moeder te vertellen. Ze voelde zich altijd gekwetst en ze wilde voorkomen dat haar andere twee zussen ook slachtoffer zouden worden. De vijftienjarige heeft verklaard te hebben meegemaakt hoe K. haar zus misbruikte.

Bij de politie had de verdachte verteld dat, hij zich al had verontschuldigd voor zijn vergrijp. Hij misbruikte zijn dochters steeds wanneer zijn vrouw niet thuis was en heeft geen van de keren een condoom gebruikt.

Het Openbaar Ministerie laat meewegen, dat kinderen in hun opvoeding waarden en normen als ook educatie mee moeten krijgen, zodat ze zich later als zelfstandige volwassenen kunnen redden in de samenleving. Hij neemt het de vader daarom kwalijk, dat hij zijn opvoedende en beschermde taak heeft verzaakt. Op 12 juni komt zijn advocaat aan het woord.

Oud-vicepresident Ameerali: 'Vooralsnog geen reden om te sleutelen aan de sociale wetten'

'Bevolking moet van positie van overheidsafhankelijkheid naar zelfredzaamheid gaan'


'Als ik terugblik, kan ik met stelligheid zeggen dat er vooralsnog geen reden is om te sleutelen aan de sociale wetten', zegt oud-vicepresident Robert Ameerali vandaag, dinsdag 30 mei 2017, in de Ware Tijd. Vanuit het bedrijfsleven worden stappen ondernomen om wijzigingen door te voeren in zeker een van de drie sociale wetten, die van de Basis Zorgverzekering (BZSR). 

De oplossing van de huidige moeilijkheden, waar betrokken organisaties mee kampen om het systeem overeind te houden, kan volgens hem eerst gezocht worden bij de overheid. De wet en de bijbehorende staatsbesluiten die om onbekende redenen achtergehouden zijn door de regering, zouden volgens Ameerali nu al een groot deel van de huidige problemen kunnen wegnemen.Dit heeft in zijn ogen geleid tot veel misinterpretaties, onzorgvuldigheden en niet eenduidige maatregelen, terwijl de ondersteunende staatsbesluiten voor de Zorgwet tot heden niet zijn afgekondigd.

De sociale wetten staan volgens Ameerali niet op zich, maar zijn onderdeel van een totale herstructurering van de Surinaamse maatschappij. Het gaat om zaken zoals het verminderen van overheidssubsidie en het verhogen van de inkomsten van de Staat.

Ook de bevolking moet de eigen verantwoordelijkheid beter beseffen en van een positie van 'overheidsafhankelijkheid' naar 'zelfredzaamheid' gaan. De overheid heeft een leidende rol hierbij. Maar, ook het bedrijfsleven gaat niet vrijuit.

'De wet staat niet toe dat bedrijven een eigen ziektekostenregeling kunnen handhaven. Bedrijven onderschatten namelijk de kosten die gemoeid gaan met trauma of chronische aandoeningen in de gezondheidszorg. De kosten zijn in het verleden vaak dermate opgelopen, dat bedrijven failliet zijn gegaan.' 

Surinaamse mensensmokkelaars aangehouden in Guyana

Surinamers betrokken bij de smokkel van Haïtianen

Suriname voor Haitianen transitohaven naar Frans-Guyana, Brazilië en de Verenigde Staten


De Guyanese autoriteiten hebben vrijdag een aantal Surinamers aangehouden die betrokken zijn bij de  smokkel van Haïtianen. De verdachten waren op weg naar de Cheddy Jagan luchthaven om 27 personen, onder wie 12 kinderen, op te halen en via Suriname naar Frans-Guyana te begeleiden. Mede als gevolg van het ingrijpen van de politie strandden zaterdag nog eens ruim 40 Haïtianen op de luchthaven, omdat hun inmiddels opgepakte smokkelaars niet kwamen opdagen. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 30 mei 2017.

Sinds Suriname medio september vorig jaar weer de visumplicht voor Haïtianen instelde, wordt Guyana aangedaan en fungeert Suriname goeddeels als transitohaven naar Frans-Guyana, Brazilië en de Verenigde Staten.

Ondertussen zit commissaris Widjaikoemar Oedit, regio commandant van het Korps Politie Suriname in Nickerie, met de handen in het haar. Sinds hij medio april zeven Haïtianen verstopt in een rijsttransport ontdekte, heeft hij geen succes meer gehad. 'We hebben de instructies aangescherpt voor alertheid tot aan Apoera, maar niemand aangehouden.' Dat gebrek aan succes wijt hij aan de vernuftige manier waarop te werk wordt gegaan. 'En de vele plaatsen waar men aan land kan gaan.'

De politiefunctionaris spreekt van een vernuftig netwerk dat uit handen van de politie weet te blijven. Ook voor de toestroom van de Haïtianen bleek dit. Oedit spreekt van gevallen waarbij mensen voor de controlepost van Burnside uitstapten en via de moerassen de controlepost omzeilden.

Oedit beklaagt zich erover dat de politie te weinig capaciteit heeft om het probleem goed aan te pakken. Er zou beleid moeten zijn en veel geld in gestopt moeten worden, wil de smokkel tot een halt gebracht worden.

Ondertussen hebben zijn collega's in Guyana meer succes. In Eccles, Demerara, is een Haïtiaanse medisch student aangehouden die een belangrijke schakel lijkt te zijn in het netwerk. De politie vermoedt dat hij de link is tussen Haïti en de smokkelaars in de andere landen.Haitians in protective custody pending document 

verification ; police awaiting legal advice


Minister of Immigration and Citizenship, Winston Felix.
Several Haitian adults and children are in protective custody of Guyanese authorities as efforts are underway to translate and authenticate documents concerning the minors, Minister of Immigration and Citizenship, Winston Felix said Monday.
“What I do know is that they  (Haitians) came in with documents which we have to have translated first and then verified. They came with children. Now, for you to move around with children from one airport to another airport, you got to get the consent of the parent in writing. They came with documents in French intended to establish their bona fides,” Felix told Demerara Waves Online News.
The Minister said if the documents were written in English, “we would have probably gotten over the other hurdles by now.” Felix said he could not say whether there was suspicion of trafficking in persons (TIP) because he is unsure what is written on the documents.
Director of the Child Care and Protection Agency (CCPA), Ann Greene told Demerara Waves Online News that up to Sunday (May 29, 2017) five children between the ages of four and 14 years old were in her care. “Some of the children are in my care…Some have not come with parents,” she said.
Another senior official of the Ministry of Social Protection, who is familiar with the issue, said initially 32 Haitians were initially interviewed and were being provided with psycho-social support.
Police Commissioner, Seelall Persaud would only say that “investigations targeting the local facilitators are being conducted.” The Head of the Criminal Investigations Department (CID) Superintendent Wendell Blanhum said legal advice is being sought.
Ultimately, authorities said it would be the police that would determine whether the situation could be termed human trafficking.
Asked whether the more than 100 Haitian visitors who arrived in Guyana aboard a Fly Jamaica chartered flight several weeks ago had returned to their homeland directly from Guyana, he said “to the best of my knowledge they have departed.” He could not say whether they return to Haiti.
Suspicions are that the Haitians arrive here then leave for neighbouring Suriname en route to French Guiana.
Suriname recently introduced visas for Haitians arriving there, in an effort to screen them prior to their arrival in that former Dutch colony. Officials in Paramaribo have said that  too many Haitians have been landing there by plane on their way to French Guiana but they could not communicate properly and could not convince immigration sufficiently about arrangements for their onward journey.
Back in September 2016, at least 12 Haitian men had been caught in Linden heading to neighbouring Brazil.

Chili heeft hoogste immigratiegroei in Latijns-Amerika

'Immigranten komen naar Chili wegens de goede arbeidsmarkt, stabiliteit en veiligheid'


(Bron foto: Twitter)

Chili kent de hoogste immigratiegroei in Latijns-Amerika. Chili is naar verluidt een veiliger land om in te leven dan andere landen. Het heeft ook een hoger niveau van economische ontwikkeling. Chili heeft in 2010 en 2015 een grotere toename van immigratie dan elk ander land in Latijns-Amerika gezien, zo berichten vandaag, dinsdag 30 mei 2017, diverse media op het Zuid-Amerikaans continent. 

De Economische Commissie voor Latijns-Amerika en de Internationale Arbeidsorganisatie melden, dat immigratie in Chili met ongeveer 4,9 procent per jaar is gestegen, dat is meer dan Mexico, met 4,2 procent en Brazilië, met 3,8 procent. In het rapport wordt gesteld, dat ongeveer 80 procent van de buitenlanders die Chili binnenkomen, gemiddeld meer dan tien jaar onderwijs hebben. Volgens de gegevens van de Verenigde Naties groeide het aantal immigranten in Chili van 369.436 in 2010 naar 469.436 in 2015. Immigranten vertegenwoordigen 3,1 procent van de totale bevolking tussen de 20 en 29 jaar.

Tussen 30 en 39 vertegenwoordigen ze 4,1 procent van de bevolking, en tussen de leeftijd van 40-49 vertegenwoordigen zij 2,4 procent.

Volgens Roberto González, een onderzoeker aan het Centrum voor Studies naar Sociale Conflicten en Cohesie, komen immigranten naar Chili wegens de goede arbeidsmarkt, stabiliteit en veiligheid. Het wordt gezien als een plaats waar ze relatief goed worden behandeld.

Daarnaast heeft de nationale directeur van het ministerie van Immigratie en Migratie, Rodrigo Sandoval, gezegd dat het bestaan ​​van reeds gevestigde groepen zoals de Peruaanse, Colombiaanse, Haïtiaanse en Venezolaanse gemeenschappen, immigranten aantrekt naar het land over andere mogelijke bestemmingen. Chili is 'een veiliger land om in te leven, het heeft ook een hoger niveau van economische ontwikkeling, die in principe betere werkgelegenheid moet bieden', aldus Medardo Aguirre, directeur van het Nationaal Centrum voor Migratie Studies aan de Universiteit van Talca.


(Red. De Surinaamse Krant/PanAm Post/La Tercera/ADN Radio)

Productie Isla raffinaderij, Curacao, sinds brand met 2/3 gedaald

'Lagere productie beslist niet van invloed op levering van de Isla aan lokale markt'


Bij de Isla raffinaderij is, sinds de brand van zondag 21 mei bij de Crude Distiller 3 (CD3), de dagelijkse productie gedaald van 180.000 barrels naar 60.0000 barrels. Dat zegt woordvoerder Earl Balborda vandaag, dinsdag 30 mei 2017, in het Antilliaans Dagblad

'Ik wil benadrukken dat de lagere productie beslist niet van invloed is op de levering van de Isla aan de lokale markt. De raffinaderij heeft, zoals bekend, altijd een reservevoorraad voor drie maanden. Er is absoluut geen reden voor paniek', aldus de woordvoerder.

Balborda benadrukte ook, dat het voor de raffinaderij normaal is dat ruim een week na de brand de ontmanteling van de CD3 nog in volle gang is.

Visser hoort 3 jaar celstraf tegen zich eisen voor stropen zeeschildpadeieren

Openbaar Ministerie geeft met forse eis scherp signaal af


Dat het het Openbaar Ministerie menens is stropen van schildpadeieren de kop in te drukken, blijkt uit de eis van drie jaar gevangenisstraf onvoorwaardelijk die gisteren is geëist tegen visser R.K. Hij en een kompaan werden op 23 maart door jachtopzieners betrapt met ruim 950 schildpadeieren in hun bezit voordat ze die konden verkopen. K. had 390 eieren bij zich en zijn kompaan de rest.

Officier van Justitie Roy Elgin neemt het hem zeer kwalijk, dat hij ondanks alle voorlichting toch is overgegaan tot het stropen van eieren. Erger nog, de verdachte was drie weken voor zijn aanhouding al op heterdaad betrapt, terwijl hij schildpadeieren aan het verkopen was voor een heler, schrijft de Ware Tijd vandaag, dinsdag 30 mei 2017. Hij werd toen niet overgeleverd aan de politie, omdat hij een geldboete van ruim Srd 2.400 betaalde.

De Officier van Justitie maakte bekend, dat dit jaar al ruim 64.000 schildpadeieren zijn gestroopt van de legstranden. Hij betreurt het, dat personen zich hieraan bezondigen en geen rekening houden met het voortbestaan van de bedreigde zeeschildpadden. Hij pleitte daarom voor een zware onvoorwaardelijk straf.

De verdachte betuigde spijt en wilde de rechter doen geloven, dat hij inderdaad een les heeft geleerd. Hij en zijn collega hadden die dag een slechte visvangst en daardoor niets verdiend. Om niet met lege handen naar huis terug te keren besloten ze schildpadeieren te stropen. Hij merkte op, dat hij de enige kostwinner is en dat zijn gezin van visvangst leeft. Op 26 juni komt zijn advocaat aan het woord.

Voormalige Panamese dictator Manuel Noriega (83) overleden - Sinds 7 maart in kunstmatige coma

Generaal Noriega was alleenheerser en vooral drugscrimineel 

In 1992 kreeg Noriega in Florida veertig jaar cel wegens drugssmokkel en witwassen


De voormalige Panamese dictator Manuel Noriega is dinsdag op 83-jarige leeftijd overleden. Dit hebben de Panamese autoriteiten vandaag, dinsdag 30 mei 2017, bekendgemaakt. 

Hij regeerde Panama van 1983 tot 1989 toen hij door Amerikaanse troepen werd afgezet. De Panamese beroepsmilitair Noriega werkte van eind jaren vijftig tot in de jaren tachtig samen met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.

Een Amerikaanse senaatscommissie concludeerde later, dat generaal Noriega de buitenlandse politiek van de VS manipuleerde terwijl hij als alleenheerser en vooral als drugscrimineel in de weer was. Noriega kwam pas eind jaren tachtig bij de Amerikaanse justitie als drugsbaron in beeld. Dat vormde de aanleiding voor de Amerikaanse inval in december 1989. Noriega vluchtte eerst de ambassade van Vaticaanstad in, maar gaf zich begin januari 1990 aan de Amerikaanse bezetters over. Hij werd als krijgsgevangene afgevoerd.

In 1992 kreeg Noriega in Florida veertig jaar cel wegens drugssmokkel en witwassen.

Hij werd in 2007 vrijgelaten, maar moest zich toen ook nog voor de rechter in Frankrijk en Panama verantwoorden.

Hij keerde uiteindelijk in september 2011 naar Panama terug, waar hij nog twintig jaar cel wegens een reeks moorden en executies moest uitzitten.

Noriega heeft uitvoerig spijt over zijn daden betuigd. Hij stelde een herboren christen te zijn geworden. Hij kreeg in januari huisarrest en mocht de gevangenis verlaten om zich op een hersenoperatie voor te bereiden. Hij werd geopereerd aan een tumor, maar kreeg ook een hersenbloeding. Medici hielden Noriega sinds 7 maart in een kunstmatige coma.

Het overlijden wordt op Twitter bevestigd door de huidige president van Panama Juan Carlos Varela. 'Met de dood van Manuel Noriega sluiten we een hoofdstuk in onze geschiedenis af. Zijn dochter en hun familie verdienen een begrafenis in vrede.'

 '

(Red. De Surinaamse Krant/De Telegraaf/AD/Twitter/Reuters)

China gaat 1.000 woningen bouwen te Vredenburg serie B

Chinese en lokale werknemers worden ingezet voor uitvoering project

'De bouw van de huizen zal bijdragen om de woningnood te lenigen'


Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie en China hebben gisteren een overeenkomst getekend voor de bouw van 1.000 huizen. In de eerste fase zullen 350 huizen gebouwd worden. Het gaat om een schenking van de Volksrepubliek China. De woningen zullen verrijzen te Vredenburg serie B, in de omgeving waar het Wanica Ziekenhuis komt te staan. Dit meldt Starnieuws vandaag, dinsdag 30 mei 2017.

De bouw begint binnen een jaar. Sinds 4 mei is in Suriname een team van de 'Institution of Shanghai Architectural Design and Research' uit China dat zich bezighoudt met het ontwerpen van de huizen, de infrastructuur, ontwatering en het geologisch onderzoek.


Er zullen Chinese en lokale werknemers worden ingezet voor het uitvoeren van het project. Het gebied is 25 hectare groot waarop de woningen van gemiddeld 85 m2 komen te staan. De huizen zullen variëren van één tot drie kamers. Uiterlijk april 2018 zal gestart worden met de bouw van de eerste 350 woningen. De 1,000 woningen moeten vervolgens binnen 24 maanden zijn opgeleverd. Het terrein is reeds bouwrijp gemaakt.

Ambassadeur Zang Jinxiong vindt, dat de diplomatieke relatie met Suriname, die 41 jaar bestaat, erg goed is. Hij zegt, dat onder andere het vertrouwen en de economische banden tussen beide landen zijn verdiept. Suriname ondersteunt China in internationale aangelegenheden. Volgens de diplomaat kan door gezamenlijke inzet de bilaterale relatie versterkt worden.

Minister Jerry Miranda zei, dat China een goede partner is. Hij benadrukte, dat de bouw van de huizen een belangrijk project is en zal bijdragen om de woningnood te lenigen. Hij hoopt dat het zonder oponthoud van start kan gaan.

Jairam Soedeshchand: 'Guyanese rijstvariëteit een gevaar voor Surinaamse rijstsector'

'Er is geen goede interactie tussen het agrarisch beleid en de agrarische productie'


Jairam Soedeshchand, landbouwdeskundige en voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL (Federatie van Agrariërs en Landarbeiders), constateert dat de Guyanese rijstvariëteit een gevaar vormt voor de Surinaamse rijstsector. Er is sprake van een enorme toename van padie inzaai met Guyanese rijstvariëteiten. Dit seizoen stappen nog meer boeren over op Guyanese variëteiten. De belangrijkste overweging voor die overstap is de hogere opbrengst. De plant heeft een hogere resistentie tegen ziekten en plagen. De Surinaamse rijst (ADRON-lijnen - Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie) is van betere kwaliteit, maar de kostprijs is hoger.

De huidige ontwikkeling is volgens Jairam zeer zorgwekkend, omdat de meeste boeren steeds de lokaal geproduceerde consumptiepadie van Guyana als zaaizaad gebruiken, waardoor op termijn zowel de kwaliteit van de productie als de opbrengst en dus ook de winstgevendheid juist achteruit zal gaan.

Bij een verdere overname van de rijstproductie door Guyanese rijstvariëteiten zullen onderzoek en voorlichting in Suriname geleidelijk ook op de achtergrond raken en hun bestaansrecht verliezen. Dit kan uiteindelijk ten koste gaan van de ontwikkeling en voortbestaan van de sector.

De Politieke Vleugel van de FAL concludeert dat er geen goede interactie bestaat tussen het agrarische beleid en de agrarische productie, waardoor beleidsmaatregelen niet afgestemd worden op de ontwikkelingen binnen de sector.

De onderzoeksresultaten, inclusief de nieuwe variëteiten die met zoveel inspanning worden ontwikkeld, worden niet geadopteerd door de sector. Zo blijkt ook dat de variëteiten die onlangs uitgegeven zijn door ADRON heel weinig gebruikt worden door de sector.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is nu via ADRON ook bezig om rijstvariëteiten uit Maleisië uit te testen voor de rijstsector in Suriname, zonder dat er nog duidelijkheid bestaat of de sector geïnteresseerd is om die variëteiten te gebruiken.

Het is volgens Jairam dringend om de volgende inspanningen te plegen:
- Grondig onderzoek instellen om antwoord te vinden op de vraag, waarom de meeste boeren geen Surinaamse variëteiten willen gebruiken.
- De toegang tot hoogwaardig kwalitatief en betaalbaar zaaizaad moet opgevoerd worden. Sinds de sluiting van deSML en Bernhardpolder is de zaaizaadvoorziening verslechterd. Bernhardpolder zou aangewend moeten worden om de zaadproductie op te voeren, terwijl er ook uitvoering gegeven moet worden aan de Zaadwet, om de zaadvermeerdering ook via de particuliere sector op te voeren. - - --- -- Impulsen geven gericht op het opvoeren van de organisatie ontwikkeling, opdat de sector uiteindelijk geordend kan worden waardoor alle stakeholders betrokken kunnen worden in het onderzoeksbeleid en het innovatieproces.
- De extra opbrengsten vanwege de hogere prijzen voor de rijstexport naar Venezuela in het kader van de Petro Caribe deal, moeten aangewend worden voor de versterking van de sector, stelt Jairam.

Regering onder leiding Eugene Rhuggenaath beēdigd

Nieuwe regering treedt precies een maand na de laatste verkiezingen aan

(Bron foto: Giselle Mc William/Facebook) 

De nieuwe regering onder leiding van Eugene Rhuggenaath is maandag 29 mei 2017 beēdigd. Daarmee is een einde gekomen aan een periode van ruim twee maanden waarin een interim-regering onder leiding van de partij MFK van Gerrit Schotte het land leidde, aldus Paradise FM.

De nieuwe regering treedt precies een maand na de laatste verkiezingen aan en wil direct werken aan een sociaal plan om armoede te bestrijden. Daarnaast wil de coalitie hard werken aan betrouwbaarheid op financieel gebied.

Curaçao kende de afgelopen periode veel politieke onrust met twee verkiezingen in korte tijd en politieke ruzies. De partij van Schotte, MFK, probeerde daarbij ook nieuwe verkiezingen tegen te houden. Een ingreep vanuit Den Haag verijdelde dat plan. De PAR van Rhuggenaath won de verkiezingen.

De MFK van Schotte is nu de grootste oppositiepartij in het parlement.


China's wijnbedrijf Yantai Changyu Pioneer Wine koopt drie wijngaarden in Chili

Met koop is een bedrag gemoeid van ruim 50 miljoen Amerikaanse dollar

Changyu wil aanwezigheid op de Latijns-Amerikaanse markt via Chili vergroten


China's wijnbedrijf Yantai Changyu Pioneer Wine heeft een overeenkomst met de Chileense Bethia-groep getekend om drie wijngaarden in het Zuid-Amerikaanse land te kopen voor meer dan 50 miljoen Amerikaanse dollars, aldus het Chinese persbureau Xinhua vandaag, dinsdag 30 mei 2017.

Volgens de Chileense krant El Mercurio wordt de deal eind juni afgesloten zodra de relevante vergunningen uit China zijn verkregen.

'Door deze overnames wil Changyu, die operaties in China, Frankrijk, Italië en Nieuw-Zeeland heeft, zijn aanwezigheid op de Latijns-Amerikaanse markt via Chili vergroten', aldus het bericht.

In een verklaring zei Bethia, dat het midden 2006 in de industrie belanddekwam. 'Eind 2016 heeft de groep een omzet van 1,5 miljoen dozen bereikt, de zevende plaats op nationaal niveau.'

Changyu is een groot wijnbedrijf in China, met zijn oorsprong in 1892.

(Red. De Surinaamse Krant/Xinhua/El Mercurio)

Colombiaanse president Santos dankt Turkse president Erdogan voor steun bouw school in Orejon-regio

'We bedanken onze vriend Erdogan voor het sturen van hulp naar deze school'


Een school in landelijk Colombia, gebouwd door Turkije's hulpagentschap, werd geopend met een inhuldigingsceremonie, bijgewoond door president Juan Manuel Santos. De school in de Orejon-regio van het departement Antioquia, in het noordwesten van het land - de eerste regio om de vruchten van het vredesakkoord van vorig jaar tussen de regering en de FARC-guerrilla's te plukken -, gebouwd door het Turkse Samenwerkings- en Coördinatieagentschap (TİKA, Türk İşbirliği ve Koordinasyon İdaresi Başkanlığı). Dit meldt de Turkse nieuwswebsite van TRT World vandaag, dinsdag 30 mei 2017.

Bij de inauguratieceremonie twee weken geleden, 16 mei, heeft Santos zijn speciale dank uitgesproken voor de steun die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gegeven voor de ontwikkeling in zijn land. 'We bedanken onze vriend Erdogan voor het sturen van hulp naar deze school', zei Santos.

Hij voegde daaraan toe, dat de school ook een belangrijke werkgever in de regio wordt, naast het hoofddoel, het opleiden van plattelands kinderen. 

Santos, die de Nobelprijs voor de Vrede ontving voor het beëindigen van het jarenlange conflict met de guerilla's van de Revolutionaire Gewapende Krachten van Colombia (FARC), onderstreepte de steun van Turkije aan het vredesproces en bedankte de Turkse regering en bevolking. 

Meer dan 50 jaar gewelddadig conflict in het land heeft meer dan 200.000 levens geëist en meer dan 7 miljoen mensen uit hun huizen gedreven. 

Naast Colombia biedt TİKA technische- en ontwikkelingssteun aan andere landen in Latijns-Amerika, waaronder projecten in Guyana, Ecuador, Chili, Brazilië, Paraguay en Bolivia.

(Red. De Surinaamse Krant/TRT World)

Minister van Financiën Santiago Peña van Paraguay gaat in 2018 voor het presidentschap

Huidig president Horacio Cartes gaat niet voor tweede termijnDe minister van Financiën Santiago Peña van Paraguay gaat in 2018 voor het presidentschap met de zegen van de centraal-rechtse president Horacio Cartes, zeiden de leiders van de regerende Colorado-partij gisteren tegen verslaggevers, aldus vandaag, dinsdag 30 mei 2017, het persbureau Reuters.

Dat vereist dat Peña, een 38-jarige econoom die voorheen bij het Internationaal Monetair Fonds en bij de centrale bank van Paraguay functies bekleedde, afstand moet nemen van zijn huidige positie, zodra zijn kandidatuur officieel wordt.

Beleggers zijn blij met Cartes' laag belasting beleid en stellen, dat door zijn toedoen Paraguay een ​​van de snelst groeiende economische groeipercentages in Latijns-Amerika is. Maar, zijn poging om de Grondwet te veranderen om een tweede regeertermijn mogelijk te maken, leidde tot opstanden eerder dit jaar. Cartes zei vorige maand, dat hij niet voor weer voor het presidentschap gaat om stabiliteit te bewaren.

Er zijn weinig andere duidelijke presidentskandidaten, terwijl Peña relatief gebrek heeft aan politieke ervaring en waarschijnlijk zal moeten strijden voor de Colorado-nominatie tegen partijveteranen. Peña heeft in recente interviews aangetoond, dat zijn beleid waarschijnlijk gelijk zal zijn aan dat van Cartes - een deksel op de belastingen houden, het tekort beheersen en de sociale programma's verruimen in 's werelds 4e soja exporteur.

De kandidatuur van Peña wordt naar verwachting deze week officieel bevestigd. Een woordvoerder van Peña zei, dat hij geen informatie heeft over de timing van een aankondiging. Partijbijeenkomsten worden gehouden in december van dit jaar voor de algemene verkiezingen in april.


(Red. De Surinaamse Krant/Reuters/Twitter)

Staking leraren Colombia belet 8 miljoen studenten sinds 12 mei onderwijs te volgen

Leraren in actie voor betere lonen en meer onderwijsinvesteringen


'Het lijkt me niet logisch, dat er geen geld beschikbaar is voor onderwijs, als er wel geld is voor corruptie'


Meer dan 8 miljoen Colombiaanse studenten hebben sinds 12 mei geen lessen gevolgd, toen leraren in het openbaar onderwijs over het hele land met een staking begonnen voor betere lonen en meer onderwijsinvesteringen als eisen. Terwijl de landelijke grootste lerarenbond Fecode op haar Twitter-account heeft bevestigd (zie hierna), dat zij maandag tijdens de nationale feestdag de onderhandelingen met de Santos-regering zou hervatten en de regering heeft opgeroepen om 'betere voorstellen te presenteren'. Dit bericht de nieuwswebsite Colombia Reports maandag 29 mei 2017.

De staking begon toen de regering en de docenten er niet in slaagden om tot overeenstemming te komen tijdens de onderhandelingen die in de eerste week van maart begonnen. Naast hogere salarissen en bonussen eiste de vakbond van leraren onder andere meer investeringen in onderwijsinfrastructuur, verbetering van de kwaliteit van schoolmaaltijden en erkenning van eerdere afspraken.

De minister van Onderwijs, Yaneth Giha, noemde de beslissing van de leraren om in staking te gaan 'onrechtvaardig', terwijl Fecode-voorzitter Carlos Rivas zei 'het lijkt me niet logisch dat er geen geld beschikbaar is voor onderwijs als er wel geld is voor corruptie'. Sprekend tegen de docenten zei president Santos eerder deze maand: 'We kunnen de leerkrachten niet geven wat ze willen, omdat we geen middelen hebben.' 

Door enorme belastingontduiking en een daling van de grondstofprijzen heeft de regering van Colombia moeite gehad om evenwicht te brengen in de begroting van 2017. Standard & Poor's verlaagde de vooruitzichten voor kredietwaardigheid van Colombia in februari van vorig jaar van stabiel naar negatief, met het oog op de verslechterende groeivooruitzichten van het land en de noodzaak van fiscale hervormingen.

De staking van de leraren is de derde in de afgelopen vier jaar en de vierde sinds Santos in 2010 president werd. De scholen in Colombia blijven dicht, tot de overheid in het onderwijs investeert: docenten in Colombia scoren slecht vanuit een wereldwijd standpunt als het gaat om educatieve resultaten. Volgens een OESO-rapport (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), dat de financiering van onderwijs in 32 landen analyseerde, staat Colombia op de tweede plaats met slechts 3.300 dollar per student:


 

(Red. De Surinaamse Krant/Colombia Reports/Twitter/Noticias RCN)