maandag 12 juni 2017

'Driehonderdduizend'; Alphons Levens

Driehonderdduizend


Een schedel slechts en wij weten meer,
althans volgens de wetenschappers die hem toonden,
de schedel van een eerste mens, homo sapiens,
opgegraven nu in Marokko, West-Afrika.

Tot op heden dachten wij Oost-Afrika,
daar waar thans heet Kenia,
dat daar de mens is ontstaan:
tweehonderdduizend jaar geleden.

Maar deze schedel, zeggen de wetenschappers,
is driehonderdduizend jaar!
Driehonderdduizend jaar heeft op deze planeet
de een gemaakt en de ander gebroken.

Alphons Levens,
11 juni 2017.

Veel Surinamers kunnen geen geld ontvangen bij Western Union

´Bank houdt het geld sinds vorige week dinsdag aan'


Caritransfer, een agentschap van Western Union in Suriname, heeft sinds vorige week problemen met het systeem, waardoor veel Surinamers geen geld kunnen ontvangen. Het afgelopen weekend kwamen er veel klachten binnen. Volgens directeur Ramon Hooplot komt dit onder andere door een enorme hoeveelheid aan overmakingen vanuit Nederland, waardoor het systeem overbelast is geraakt.

´Eind mei hebben mensen uit Nederland massaal geld overgemaakt. Het is de maand van het vakantiegeld, waardoor ze twee keer zoveel te besteden hebben´, zei Hooplot vanochtend, maandag 12 juni 2017, in een interview in het radioprogramma ABC Actueel (luister hierna). Ook zouden er problemen zijn met de bank die het geld moet vrijmaken voor Caritransfer, om mensen te voorzien van hun geld.´Het geld wordt in Nederland overgemaakt en wij moeten dat geld van de bank krijgen om het aan de mensen in Suriname te geven. Maar, de bank houdt het geld sinds vorige week dinsdag aan.´ Waarom de bank niet meewerkt is nog onduidelijk. Om welke bank het gaat wil de directeur niet zeggen.

De directeur vindt, dat de bank óf het geld moet terugsturen naar degene die het bedrag heeft overgemaakt of moet geven aan Caritransfer, zodat de mensen het geld ontvangen. ´Tot nu toe zit de bank als het ware op het geld en zegt ze dat ze later zal melden wat er gaat gebeuren.´

Ook Caritransfer ondervindt hiervan problemen, omdat ze aan de eisen van Western Union moet voldoen. Er zijn nog geen juridische stappen ondernomen. De directeur gaat in gesprek met de bank. ´Ik wil eerst praten en hoop zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over waar we staan.´ 

VHP'er Jogi: ’Kritiek social media op oppositie, teken van hoop´

´Hoefdraad en Bouterse hebben Suriname weer financieel-economisch vernietigd´


Sinds de straatacties van de vakbeweging niet meer worden voortgezet en de politieke protestmanifestatie van de oppositie van 20 mei is afgesloten met een verklaring, is er heel veel kritiek op zowel de oppositie als de vakbeweging. VHP-parlementariër Mahinder
Jogi, zegt zaterdag 10 juni 2017 in De West, dat de kritiek die geleverd wordt op de oppositie op social media, een teken is van hoop die de samenleving heeft in de oppositie. 

Hij geeft aan dat de oppositie na hun politieke manifestatie nu aan het evalueren is. Na de evaluatie zal de oppositie volgens Jogi bepalen welke richting zij zal opgaan.

Hij benadrukt dat hij begrip heeft voor de kritiek op social media. ´Het is het vertrouwen welke de samenleving uitspreekt in de oppositie´, aldus Jogi, die verder aangeeft dat de oppositie het vertrouwen van de samenleving niet zal breken.
Hij merkt op, dat men binnen de politiek genoeg kruid in voorraad moet hebben wanneer er gekozen wordt om op jacht te gaan. Hij verklaart dat er ook naar de juiste tactieken en strategieën gekeken wordt die nodig zijn om te jagen, want het kan niet zo zijn, dat er op een grote jacht wordt gegaan, maar dat er op duiven wordt geschoten.

Regeringsfunctionarissen, waaronder ook minister van Financiën Gillmore Hoefdraad, scheppen een rooskleurig beeld en zeggen dat ons land uit de crisis komt. Jogi stelt, dat Hoefdraad altijd een eigen interpretatie heeft van zaken en dat het alleen maar bij woorden blijft. Hoefdraad zal volgens hem de geschiedenis ingaan als een minister op wiens woorden de samenleving nooit kon reken en als iemand die nooit het vermogen had om datgene te doen wat nodig is om een land financieel-economisch te kunnen draaien. Als voorbeeld haalt Jogi de onlangs overleden ex-minister van Financiën Humphrey Hildenberg en wijlen governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), André Telting aan, die geroemd worden om hun grote verdiensten om Suriname uit het economisch dal te halen.

Jogi benadrukt dat Hoefdraad en Bouterse Suriname wederom financieel-economisch hebben vernietigd. ´Hij moet het op zijn geweten dragen, als hij eentje heeft´, aldus Jogi, verwijzend naar Hoefdraad. Hij is van mening, dat Hoefdraad de eer aan zichzelf moet houden en moet opstappe.n

In tegenstelling tot Hildenberg, heeft Hoefdraad volgens Jogi onze munteenheid en monetaire reserve niet kunnen verdedigen. Hij geeft aan dat Hildenberg zonder leningen Suriname uit de crisis heeft weten te halen, met als gevolg dat mensen op een aangename manier konden leven in ons land.

Mathoera (VHP): ´Meer controle nodig van psychische staat wapendragers´

´Regelmatige psychologische testen noodzakelijk, omdat onjuist gebruik van wapen voorkomen moet worden´


Door de jaren heen is het opmerkelijk, dat zich steeds gevallen voordoen onder leden van de gewapende macht, die in bepaalde gevallen moord- en zelfmoord tot gevolg hebben. Krishna Mathoera, VHP-volksvertegenwoordigster tevens ex-politiecommissaris, zegt zaterdag 10 juni 2017, in De West, dat het psychisch welbevinden van leden van de gewapende macht (leger, politie en veiligheidsmedewerkers) beter gecontroleerd zou moeten worden. 

Deze ongevallen hebben volgens Mathoera meestal hun oorsprong in de relationele sfeer, hoewel de huidige economische situatie ook invloed kan hebben op het gedrag van wapendragers.

Behalve dat er een wetenschappelijk onderzoek verricht moet worden naar de oorzaak van moord- en zelfmoordgevallen, moet volgens Mathoera ook specifiek onderzocht worden waaraan het ligt, dat bepaalde wapendragers zich schuldig maken aan dergelijke strafbare feiten. Daarnaast is ze van mening, dat regelmatige psychologische testen noodzakelijk zijn, omdat onjuist gebruik van een wapen voorkomen moet worden. Hoewel hieraan hoge kosten verbonden zijn, vindt het Assembleelid het van groot belang dat driftige mensen geen wapendragers worden.

´Een wapendrager moet te allen tijden weten wanneer hij zijn wapen kan gebruiken en wanneer niet´, benadrukt Mathoera. Volgens het Assembleelid moet er een ondersteuningsteam in het leven geroepen worden voor de gewapende macht. ´Bij ernstige traumatische gevallen moet zij in staat zijn om collega’s op te vangen voor verdere begeleiding.´ Er moeten volgens haar deskundigen klaar staan om begeleiding te geven, zodat deze leden hun werk normaal kunnen doen. Tot nog toe bestaat zo een orgaan niet.

Ook merkt ze op, dat leden van de gewapende macht in bepaalde gevallen een passieve houding aannemen. ´Vanwege de macho cultuur, besluiten ze om niet over hun problemen te praten en laten deze problemen zo zitten, totdat er grotere problemen ontstaan.´  Desondanks is Mathoera van mening, dat aan het gedrag van zo´n persoon, gezien kan worden dat hij/zij met problemen zit. ´Mensen laten in hun directe kring altijd signalen zien, maar anderen vangen die niet op´, aldus de volksvertegenwoordigster. Daarom is het volgens haar van groot belang dat er voorlichting komt over hoe men de signalen kan herkennen en wanneer men precies acties moet ondernemen.

Autoriteiten Nickerie en UNDP-Suriname gaan kust op natuurlijke wijze beschermen

'Het behoud van de natuur voor de kust is onze redding'


De autoriteiten in Nickerie bereiden met het VN Ontwikkelingsprogramma (UNDP-Suriname)  een project voor inzake oeverbescherming op een natuurlijke manier. In dit verband zal ook het herstel van de vegetatie langs de kust van Nickerie en in het Bigi Pangebied ter hand worden genomen. 

'De herbeplanting zal niet makkelijk gaan, omdat het gebied achter de markt vlak is. Het heeft geen heuveltjes. We zullen de heuveltjes moeten creëren om te planten', zei districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh vrijdag bij de afsluiting van het project waterbeheer in Nickerie, dat grotendeels door de Europese Unie is betaald.

Hij zei, dat de getijdenfunctie van Bigi Pan is komen weg te vallen, waardoor in de droge tijd door verdamping het zoutgehalte in het gebied enorm is. 'In zee hebben wij een zoutgehalte van 34 gram per liter gemeten, maar in Bigi Pan 38 tot zelfs 43 gram.'

Hij is blij dat de Anton de Kom Universiteit van Suriname betrokken wordt bij de herbeplanting en het behoud van de natuur voor de kust, 'want dat is onze redding'. Er is een enorme dreiging vanuit de zee voor het voortbestaan van Nickerie.

De districtscommissaris heeft onlangs met vicepresident Ashwin Adhin de situatie besproken, tijdens diens bezoek aan het district, en deze heeft ondersteuning toegezegd. 'Het gaat over het herstel van de vegetatie en om data te verzamelen van de zeewering om dan van daaruit verder te gaan', aldus Joeloem­singh.

67-Jarige voetganger doodgereden op Hadji Soemitaweg

Chauffeur betrokken voertuig rijdt door en wordt 2 dagen later te Stolkertsijver aangehouden


De 67-jarige voetganger Emile Andoisi is vrijdag op de Hadji Soemitaweg ter hoogte van kilometer 37.5 dodelijk aangereden. Hij werd gevonden op het wegdek met verwondingen op het lichaam. Hij was niet aanspreekbaar en werd afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij de volgende dag is overleden, zo bericht de politie vandaag, maandag 12 juni 2017. 

De chauffeur van het betrokken voertuig had het slachtoffer in hulpeloze toestand achtergelaten. De politie vermoedt dat Andoisi van achteren is aangereden. Agenten vonden in de directe omgeving van het incident een spiegel met een donkerblauwe kleur van een Audi.

De controlepost te Stolkertsijver, die op de hoogte was gesteld, is twee dagen na de aanrijding, op zondag, erin geslaagd de bestuurder van het voertuig aan te houden toen deze de post wilde passeren. De auto had een Franse kentekenplaat.

De bestuurder heeft na verhoor toegegeven, dat hij vrijdagavond iets zou hebben aangereden. Hij wist niet wat het was. Hij reed vanuit Moengo richting Meerzorg. De bestuurder, een Guyanees die werkt in Frans-Guyana, is aangehouden. Zijn Franse rijbewijs is ingevorderd.

Politie Suriname: 'Drugsbestrijding is soms dweilen met de kraan open'

Grote drugsvangsten in regio en daar buiten blijven imago van Suriname schaden

'VS en Europa moeten hand ook in eigen boezem steken'


De aanhoudende grote drugsvangsten die dit jaar plaatsvinden, blijven het imago van de regio en Suriname schaden. 'Dit moet ik bekennen', zegt Guno Roosenhoff, hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit van het Korps Politie Suriname, naar aanleiding van de drugsvangst van 75 kilo die op 31 mei op Jamaica is gedaan, aldus vandaag, maandag 12 juni 2017, de Ware Tijd. De cocaïne was afkomstig uit Suriname en Guyana en is de zoveelste in een reeks van onderscheppingen dit jaar. 

In februari is de grootste vangst van de afgelopen twee jaar gedaan in internationale wateren voor de kust van Suriname, namelijk 4.2 ton cocaïne bestemd voor de Europese markt en onderschept door de Amerikaanse Kustwacht. Achteraf is gebleken dat de partij uit Guyana kwam.

De nieuwswebsite insightcrime.org, publiceerde 7 juni onderstaand bericht waarin het Caribisch Gebied, inclusief Suriname en Guyana, aangemerkt wordt als een groeiende hub voor smokkel naar de Verenigde Staten (VS) en Europa. De recordproductie van cocaïne in Colombia en de instabiele situatie in Venezuela hebben ook gezorgd voor het enorme aanbod dat gesmokkeld wordt. 

Roosenhoff: 'Suriname blijft zijn best doen om deze branche te bestrijden. Maar, soms kan het ook dweilen met de kraan open zijn, zeker als we de drugsvangsten in ogenschouw nemen. Een landen als de VS en Europa moeten de hand ook in eigen boezem steken wat betreft de grote vraag die zij hebben. Drugs worden op grote schaal gesmokkeld, omdat zij die willen hebben.'

Hij wijst er verder op, dat zelfs 'de rijke landen' grote problemen met drugssmokkel hebben en niet in staat zijn deze vorm van criminaliteit uit te bannen. 'Neem dan in ogenschouw dat zij de laatste technologie en veel geld beschikbaar hebben voor de bestrijding. Wij daarentegen, moeten het doen met schaarse middelen.'
http://www.insightcrime.org/news-briefs/string-large-drug-seizures-suggests-growth-caribbean-trafficking
A multi-ton cocaine seizure by the US Coast Guard
The US Coast Guard recently offloaded in Puerto Rico more than a metric ton of cocaine, the latest in a string of seizures that points to a potential growth in the Caribbean's role as a drug transshipment hub.
The Coast Guard unloaded 1.1 metric tons of cocaine in Puerto Rico on June 2. The drugs, seized a week earlier off the island's southern coast, are estimated to have a wholesale value of around $32 million.
According to a June 6 press release, three Dominican nationals were arrested as part of the operation. They will face US federal charges in a Puerto Rico court.
The incident is the latest in a series of large cocaine seizures in the Caribbean this year. In a single operation in February, the Coast Guard seized 4.2 metric tons of cocaine heading to Europe in international waters off the northern coast of Suriname -- the largest bust in the Atlantic Ocean in nearly two decades.
Meanwhile, on June 4, the Jamaica Observer reported a small seizure of 75 kilograms of cocaine that were being shipped from Suriname and Guyana, indicating that the Caribbean is an important route for both large-scale and small-scale trafficking.

InSight Crime Analysis

The latest seizures serve as a reminder of the Caribbean's important role as a drug transshipment hub, but also of the variety of routes and operations established in the area.
Central America and Mexico remain the main corridor for South American drugs heading to the US market, accounting for an estimated 76 percent of cocaine smuggled north, according to the US Drug Enforcement Administration's 2016 National Drug Threat Assessment report. However, almost all of the remainder travels to the United States through the Caribbean, the report states.
US authorities have in the past argued that evidence points to growing trafficking activities through the Caribbean. In fact, the DEA has said that the region saw a three-fold increase in drug smuggling between 2009 and 2014.
Indeed, the Caribbean's transshipment role has grown increasingly visible in recent years. The region remains one of the two main transit points for cocaine crossing the Atlantic to feed European consumption markets. This flow has most likely been fueled by the boom in Colombia's cocaine production, while the deep crisis shaking neighboring Venezuela -- from where many Caribbean shipments are launched -- also facilitates trafficking activities.

Colombiaanse piloot met cocaïne aangehouden in hotel in Mumbai, India

Twee dagen eerder werd 38-jarige Boliviaanse met cocaïne te Mumbai opgepaktAmbtenaren van het Nationale Bureau voor Narcotica (NCB) hebben een piloot uit Colombia in een hotel in het zuiden van Mumbai gearresteerd met een enorme hoeveelheid cocaïne. Hij was naar Mumbai gereisd vanuit Panama via Addis Ababa. Dit was hun tweede grote vangst van drugshandelaars binnen drie dagen, zo berichten vandaag, maandag 12 juni 2017, onder andere de Indiase nieuwswebsites India.com, The Asian Age en Mid-Day (zie onderaan).

De beschuldigde, geïdentificeerd als Freedy Trujillo Renteria (32), bezocht India drie keer eerder India en werd zaterdag gearresteerd. De NCB nam 6 kilo cocaïnetin beslag. Zoals bericht door Mid-Day, hebben NCB-bronnen gezegd, dat Renteria 12 pakketten cocaïne tussen witschuim had verborgen in de binnenste lagen van twee laptoptassen. Hij was in India op een toeristenvisum aangekomen en is onderdeel van een internationale drugsorganisatie, aldus een senior NCB-ambtenaar in Mid-Day.

'De cocaïne die bij hem in beslag is genomen, is van hoge kwaliteit. Zijn ondervraging heeft de namen van een paar andere verdachten opgeleverd. Verder onderzoek naar de zaak is gaande', zei de senior NCB-ambtenaar. De NCB is van mening, dat Renteria tijdens zijn eerdere bezoeken aan India in het land ook cocaïne zou kunnen hebben binnengesmokkeld. Echter, hij heeft dat ontkend en zei daarvan geen idee te hebben.

Zoals in Mid-Day word aangegeven, is er een mogelijkheid, dat de aanhouding van de Boliviaanse
Melger Claudia, 38, die werd gearresteerd met 3.25 kilo cocaïne in haar bezit op de internationale luchthaven, verband houdt met de zaak van de Colombiaan.. Zij was ook aangekomen uit Addis Ababa.

(Red. De Surinaamse Krant/India.com/Mid-Day/The Asian Age)


Mumbai Crime: Colombian caught with cocaine worth Rs 36 crore

Venezolaanse president Maduro vraagt Paus Franciscus te bemiddelen in conflict met oppositie

Oppositie heeft eerder geweigerd in gesprek te gaan met de Paus


Het Vaticaan maakt deel uit van de groep bemiddelaars in het dialoogproces dat vorig jaar gelanceerd werd tussen overheids- en oppositiesectoren. De Venezolaanse president Nicolas Maduro zei zondag, dat hij een brief aan Paus Franciscus zal sturen, waarin hij hem vraagt ​​om te bemiddelen in het politieke conflict met oppositiesectoren die de afgelopen twee maanden geweld in de straten hebben aangemoedigd, waardoor meer dan 70 doden en veel gewonden zijn gevallen, zo bericht TeleSUR vandaag, maandag 12 juni 2017.

De rechtse oppositie liep weg van gesprekken die door de Paus eerder dit jaar werden geleid. 'Ik zal een brief sturen naar Franciscus, zodat hij en het Vaticaan ons kunnen helpen door als mediator op te treden richting de oppositie, zodat ze stoppen met het gebruik van kinderen in gewelddadige protesten', zei hij tijdens een ceremonie waar vrijwilligers van de beweging We Zijn Venezuela, een eed aflegden om de sociale programma's van het land te versterken.


Een maand geleden heeft Paus Franciscus, die herhaaldelijk de dialoog tussen sectoren in Venezuela heeft aangespoord, kritiek geuit op een deel van de oppositie, omdat die niet bereid was om te gaan zitten voor gesprekken.

De katholieke leider riep Venezolaanse bisschoppen op om elke vorm van geweld te verwerpen. Ondanks de oproepen van de Paus, zeiden de Venezolaanse oppositieleiders dat zij niet zouden deelnemen aan de Nationale Constitutionele Vergadering die door Maduro werd bijeengeroepen om de Grondwet te herschrijven. De vergadering werd gehouden met als doel de voortdurende politieke spanningen te verlichten en de dialoog met de oppositie te ondersteunen.

Maduro maakte gebruik van artikel 347 van de Bolivariaanse Grondwet, die het mogelijk maakt om een ​​nationale vergadering bijeen te roepen met het doel om de staat te transformeren.

(Red. De Surinaamse Krant/TeleSUR/Twitter)

Colombiaanse autoriteiten arresteren een Officier van Justitie

Hilda Jeaneth Niño zou paramilitaire leiders onrechtmatig bevoordeeld hebben


De Colombiaanse autoriteiten hebben zaterdag de Officier van Justitie Hilda Jeaneth Niño (zie foto met echtgenoot Gustavo Adolfo Calero Vargas - Bron: El Tiempo) gearresteerd wegens het vermoeden, dat zij paramilitaire leiders onrechtmatig heeft bevoordeeld onder het demobiliseringsprogramma Justitie en Vrede. Dit bericht de nieuwswebsite Colombia Reports zondag 11 juni 2017.

Volgens de onderzoeken had Niño leden van een criminele paramilitaire groep geholpen om eigendommen te verbergen in ruil voor steekpenningen. Niño wordt ook beschuldigd van het bezit van een 'onwettig' huis in de Verenigde Staten ter waarde van 490.000 dollar. Naast Niño hebben de autoriteiten haar man, haar assistent en twee anderen gearresteerd.

De Officier van Justitie coördineerde kosten onder het programma Justitie en Vrede tegen de gedemobiliseerde Bloque Vencedores van Arauca, waaronder Orlando Villa, die in de gevangenis in La Picota in Bogota zitt.

Volgens El Tiempo is de nexus die Niño in verband bracht met de paramilitaire leider Villa in 2013 gestart, maar het onderzoek vorderde niet, tot september vorig jaar toen de nieuwe procureur-generaal Nestor Humberto Martinez in dienst trad. Volgens de Officier van Justitie zal de verdachte moeten reageren op de beschuldigingen van omkoping, justitiële fraude en handel beïnvloeden als ambtenaar.

De zogenaamde Justitie en Vredeswet, aangenomen door de voormalige president Alvaro Uribe, is in 2005 opgezet als een wettelijk kader om de demobilisatie van paramilitaire groepen in Colombia te vergemakkelijken. De wet creëerde een royale gevangenisstraf van 5-8 jaar voor paramilitaire leden die hun criminele activiteiten bekennen.

Hoewel de paramilitaire groepen verantwoordelijk zijn voor een meerderheid van de mensenrechtenschendingen tijdens Colombia's half-eeuw durende gewapende conflict, zijn slechts 47 van deongeveer 30.000 paramilitairen die gedemobiliseerd zijn, sindsdien veroordeeld voor oorlogsmisdaden.

Agentes del CTI de la Fiscalíacapturaron este sábado a Hilda Jeaneth Niño Farfán, fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito, quien al parecer, beneficiaba a paramilitares postulados al proceso de Justicia y Paz, a quienes brindaba información privilegiada, les ayudaba a ocultar sus propiedades y les restaba delitos. Todo, a cambio de millonarias coimas. De acuerdo con las autoridades, Niño —quien también estaba adscrita a la Dirección Nacional de Justicia Transicional y se que se desempeñó como directora de la Escuela de Altos Estudios de la Fiscalía— fue detenida en su apartamento del barrio Parques de Provenza, en el norte de Bogotá. Junto a ella, fueron capturados su asistente, un abogado y un particular. Se trata de Iván Darío González Cañón,asistente de fiscal adscrito al despacho de Niño Farfán; el abogado Juan Carlos Restrepo Bedoya y Milena Isabel Paz García, quien es es esposa de un postulado a los beneficios jurídicos de la Ley de Justicia y Paz.  El ente investigador trata de establecer si los viáticos que solicitaba Niño a la entidad se utilizaban para desplazarse a ciudades donde presuntamente sostenía reuniones con abogados de paramilitares, en particular de Orlando Villa Zapata, quien permanece preso en La Picota.  Entre otras, la Fiscalía pudo determinar que la fiscal y su compañero sentimental adquirieron una casa en Estados Unidos por valor de 490.000 dólares, motivo por el cual se compulsó copias a la Dirección Nacional de Extinción de Dominio. Tomado de: El Espectador Junio/10/2017 #ultimahoracol
A post shared by ÚLTIMA HORA COLOMBIA (@ultimahoracol) on


(Red. De Surinaamse Krant/Colombia Reports/Twitter/El Tiempo/Instagram)

Venezolaanse oppositieleider López roept militairen op in opstand te komen

'Ook leger wil verandering, maar is het aan militairen zelf om voortouw te nemen'


De Venezolaanse oppositieleider Leopoldo López heeft militairen in het land opgeroepen tegen de regering van president Nicolás Maduro in opstand te komen. Volgens López wil ook het leger verandering, maar is het aan de militairen zelf om het voortouw te nemen. 

'U hebt het recht en de plicht om te rebelleren tegen de orders die het Venezolaanse volk onderdrukken. We moeten de grondwet weer kunnen vieren en dat is nu niet het geval', zei de oppositieleider gisteren, zondag 11 juni 2017, in een videoboodschap vanuit de gevangenis.

López zit een veertienjarige straf uit voor het vermeend aanzetten tot geweld tijdens een eerder protest tegen de regering.


Venezuela verkeert al maanden in chaos. De protesten tegen de linkse regering van Maduro begonnen in april, nadat de hoogste rechtbank van het land het parlement op een zijspoor had gezet. Die stap werd al snel teruggedraaid, maar de volkswoede werd daarmee niet getemperd.

Er zijn de afgelopen maanden al meer dan 15.000 Venezolanen gewond geraakt tijdens alle protesten en ruim 60 gedood.

(Red. De Surinaamse Krant/Nu.nl)

Twee mannen in Sao Bernardo do Campo, Brazilië, tatoeëren 'ik ben een dief' op voorhoofd tiener

Daders plaatsen video op internet van tatoeëren 17-jarige vermeende fietsendief


De Braziliaanse politie heeft in Sao Bernardo do Campo, in de deelstaat Sao Paulo, twee mannen gearresteerd die de woorden 'ik ben een dief' op het voorhoofd van een tiener tatoeëerden. De twee verdachten zeggen, aldus vandaag, maandag 12 juni 2017, de BBC - die zich baseert op een bericht in Folha de S. Paulo -  dat de zeventienjarige jongen probeerde een fiets te stelen. 

Het slachtoffer ontkent dat. De mannen van 27 en 29 jaar hebben bekend dat ze de boodschap achterlieten op het hoofd van de jongen. Die was bedoeld als 'straf'.

De politie kwam het duo op het spoor doordat ze via internet een video deelden waarop te zien was hoe ze het slachtoffer tatoeëerden. Het slachtoffer zei tegen lokale media, dat hij in een dronken bui struikelde over de fiets. Daarop bonden de mannen hem vast en namen ze hem mee.
Op de videobeelden is te zien hoe de bange tiener in een stoel zit terwijl de cameraman hem lachend laat weten: 'Dit gaat pijn doen.' Sympathisanten zijn via internet een actie begonnen om geld op te halen voor de tiener, zodat hij de tatoeage kan laten verwijderen.(Red. De Surinaamse Krant/BBC/Folha de S. Paulo/Twitter/Daily Mail/De Telegraaf)

Service HACCP Safety Curaçao krijgt geen gehoor bij Staten

SHSC wil in Staten presentatie geven


De organisatie Service HACCP Safety Curaçao (SHSC), die zich bezighoudt met de (internationale) normering voor voedselveiligheid, heeft tot twee keer toe de Staten verzocht om een presentatie te mogen geven. Dat blijkt uit brieven die naar het parlement gestuurd zijn, aldus vandaag, maandag 12 juni 217, het Antilliaans Dagblad

Het is meer dan actueel, gezien de controles die de laatste periode hebben plaatsgevonden door het ministerie van Economische Ontwikkeling bij verschillende supermarkten en groothandels.

De eerste brief is op 30 januari verstuurd, de tweede brief medio mei. In de eerste brief wordt verzocht een presentatie te mogen geven om de noodzaak aan te geven van het aanpassen van de Codex Alimentarius (voedselwetgeving) gebaseerd op de zogenoemde (internationale) HACCP-norm, die op Curaçao nog niet is ingevoerd. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points en is een risicoinventarisatie voor voedingsmiddelen.

Meerdere potentiële strategische partners in beeld voor Insel Air op Curaçao

Synergy Aerospace Corp., een meerderheids- aandeelhouder van beursgenoteerde Avianca, is optie


Er zijn voor het noodlijdende Insel Air ‘meerdere potentiële strategische partners in beeld’, aldus het verslag van de bewindvoerder. 'Op dit moment is de meest concrete partij Synergy Aerospace Corp., een meerderheidsaandeelhouder van het beursgenoteerde Avianca.' Andere opties worden verkend, maar over de identiteiten van de betrokken partijen worden in het belang van de boedel en gelet op de onzekerheden betreffende de operatie als geheel geen uitspraken gedaan. Dit schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 12 juni 2017.

Een strategische partner is nodig, of alsnog incasso van de enorme vordering die Insel Air International bv heeft van zo’n 70 miljoen dollar op Venezuela.

De vennootschap zal het volgens de bewindvoerder moeten hebben van de incasso van de vordering op Venezuela, en/of van een strategisch partnership ‘of van autonome groei, verder in de toekomst’.

Personeel SAO wil duidelijkheid over ontvangst koopkrachtversterking

Medewerk(st)ers willen toelage met terugwerkende kracht ontvangen vanaf december 2015


Medewerkers van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) willen uiterlijk vandaag, maandag 12 juni 2017, duidelijkheid over wanneer ze de koopkrachtversterking zullen krijgen. Ze kijken al enige tijd uit naar die toelage, omdat aan hen de toezegging is gedaan dat ze die zullen ontvangen, aldus de Ware Tijd.

Het gaat in totaal om Srd 475, waarvan de landsdienaren vanaf december 2015 tot en met april 2017 omgerekend Srd 100 per maand hebben gekregen en vorige maand Srd 375. 'We willen vandaag horen wanneer het geld gestort wordt. Als dat niet gebeurt, zullen de leden bepalen wat ze verder zullen doen', zegt bondssecretaris Perry Marica.

De leden waren dinsdag verhit over het uitblijven van de toelage en hebben na een ledenvergadering duidelijkheid van directie en Raad van Toezicht van SAO gevraagd. 'We kregen te horen dat het in de pijplijn is en dat we het geld zullen krijgen. We hebben toen besloten om de mensen enige tijd te gunnen', zegt de bondssecretaris. Hij noemt het meer dan redelijk en billijk dat de mensen na geruime tijd gewacht te hebben nu het geld ontvangen. Ze willen de toelage met terugwerkende kracht ontvangen vanaf december 2015.

De bond had eerder gezegd te hebben begrepen dat alleen ambtenaren en aan hen gelijkgestelden in aanmerking komen voor de koopkrachtversterking. Volgens de statuten van de SAO behoren ze niet tot deze groep. 'Er is intussen een nota van wijziging gemaakt, waardoor we ook recht hebben op de toelage', zegt Marica.

Marktmeester Lecton Centrale Markt Paramaribo wil markt transformeren moderne 'super' markt

De ongeveer 2.000 standhouders worden opnieuw geregistreerd

John Lecton: 'De uurtarieven zijn beschamend laag' 


Bevlogen en enthousiast als zijn voorganger heeft ook de huidige marktmeester John Lecton grootse transformatieplannen met de Centrale Markt Paramaribo. Alleen is er van de voornemens van die voorganger nauwelijks iets terechtgekomen, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 12 juni 2017.

Al anderhalve maand is Lecton 'het gezicht' van de markt. Hij maakt elke ochtend een wandeling door de markt en hoort de problemen van de standhouders aan. Of het werkelijk tot een nieuw marktbeeld komt, moet binnen zes maanden blijken. Dat is de termijn waarbinnen Lecton de markt tot een moderne 'super' markt wil transformeren.

Deze week krijgt het gebouw een was- en verfbeurt. Onderdeel van de transformatie is de herregistratie van ongeveer tweeduizend standhouders. De achterstand in het innen van standhuur sinds 2005 wordt ingelopen. De mogelijkheid zal worden bekeken om de achterhaalde bedragen voor standhuur aan te passen.

Een resolutie van 2013 met nieuwe tarieven is niet uitgevoerd en Lecton houdt een slag om de arm als hij hiermee wordt geconfronteerd. De Srd 50 die standhouders bij de verlenging van een vergunning betalen is hun kwijtgescholden. Zij hoeven nu alleen een gezondheids- en nationaliteitsverklaring en een uittreksel van het Centraal Bureau voor Burgerzaken te overleggen,

De huurtarieven noemt hij beschamend. Het huurtarief voor een slagerij is Srd 25 per jaar, terwijl er zware machines worden gedraaid. Het tarief voor eetgelegenheden bedraagt Srd 7 tot Srd 15 per jaar. Aan elektriciteit betalen slagerijen Srd 300 per jaar, terwijl de overheid per maand dichtbij Srd 75.000 hiervoor betaalt.

Het dagelijks opruimen van de markt kost Srd 35.000 per maand. Dit zal opgevangen worden door het ter beschikking stellen van technisch personeel van de overheid. In overleg met de belangenorganisaties zal worden nagegaan hoeveel de standhouders willen betalen per week.

'Het telen van industriële hennep blijft een bedreiging voor Suriname'

Directeur Stichting De Stem: 'Onderzoek en controle nodig ter voorkoming misbruik'


'Het telen van industriële hennep blijft een bedreiging voor Suriname.' Dat vindt Carlo Lansdorf (zie foto - Bron: Facebook), directeur van Stichting De Stem die zich bezighoudt met verslavingszorg. De discussie over de teelt van industriële hennep is onlangs weer opgelaaid tijdens de openbare vergadering over wijziging van de Wet Verdovende Middelen in het parlement. 

Oppositieparlementariërs hebben felle kritiek geleverd op de legalisatie van deze cannabissoort en opgeroepen tot waakzaamheid, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 12 juni 2017.

Lansdorf heeft zich sinds het prille begin een felle tegenstander getoond van dit initiatief. Hij begrijpt dat het product economische voordelen kan opbrengen voor Suriname gezien de vele toepassingen daarvan. Echter, er moet volgens hem voldoende onderzoek gedaan en controle uitgevoerd worden om misbruik te voorkomen, omdat dit grote schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid.

De industriële hennepplant bevat in tegenstelling tot de marihuanaplant minder dan 0,3 procent van de werkzame stof THC (Tetrahydrocannabinol) die de psychoactieve effecten aanwakkert bij het roken. Bij de marihuanaplant is de hoeveelheid THC tussen de 5 en 30 procent. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen, dat de psychoactieve werking pas bij grote hoeveelheden THC aanslaat.

Lansdorf wijst evenwel op het risico van gewenning van het lichaam, dat apart omgaat met de minimale hoeveelheid die het naar binnen krijgt met alle gevolgen van dien. Hij trekt een vergelijking met drank dat minder percentage alcohol bevat, maar toch, langzaam, het bewustzijn kan beïnvloeden.

Zijn bezorgdheid heeft ook te maken met de controle op vooral de jeugd die bij legalisatie gemakkelijk toegang zal hebben tot de industriële hennep en die uit nieuwsgierigheid zou kunnen experimenteren met andere drugsvarianten. Lansdorf vreest dat het land niet voldoende controlemechanismen zal kunnen inbouwen om gedegen toezicht hierop te houden.

Suriname houdt vol met steun aan één-China-beleid van Volksrepubliek China

NDP'er Tsang: 'Wij staan achter de vreedzame hereniging tussen China en Taiwan'


De Surinaamse regering ondersteunt het één-China-beleid van de Volksrepubliek China. 'Wij staan achter de vreedzame hereniging tussen China en Taiwan', zei NDP-Assembleelid Stephen Tsang zaterdag namens de Surinaamse regering in de openingsceremonie van de regionale conferentie China Council for the Promotion of Peaceful National Reunification (CCPPR), aldus vandaag, maandag 12 juni 2017, Starnieuws.

'Wij hopen dat de conflicten kunnen worden opgelost door dialoog en dat we op die manier verder zullen gaan.' 

De Surinaamse CCPPR was gastheer van de eendaagse conferentie die in de Ballroom van hotel Royal Torarica in Paramaribo werd gehouden. Ambassadeur Zhang Jinxiong van China was één van de gastsprekers. Hij lichtte het standpunt van zijn regering in de kwestie China-Taiwan ‘Straat van Taiwan’ toe. Hij ging ook in op de laatste politieke ontwikkelingen, zoals Taiwans actie om als land deel te nemen aan internationale vergaderingen en de vele onderhandelingspogingen. 'Taiwan is een onvervreemdbaar onderdeel van het Chinese grondgebied.'


Van de 26 lidstaten in Midden- en Zuid-Amerika waren 14 aanwezig om te praten over de hereniging tussen het vasteland China en Taiwan. Volgens Zhang is het nodig om elk jaar over het onderwerp te praten, omdat er in Taiwan een nieuwe regering is aangetreden. 'Die is het niet eens met onze standpunten en zienswijze. Zij willen Taiwan blijven afsplitsen van China, en dat willen wij niet. Wij zullen dit niet accepteren.'

De ambassadeur ziet graag, dat Chinezen wereldwijd duidelijk hun stem laten horen in deze kwestie. Standpunten van bevriende naties zijn welkom. 'Wij stellen het zeer op prijs dat Suriname de ondersteuning voor het één-China-beleid wederom heeft toegezegd.'

Onder de deelnemers waren 117 buitenlanders en ongeveer 180 personen uit Suriname. Guyana CCPPR-voorzitter Jason Wang zei, dat Chinezen wereldwijd dromen over één-China. 'Wij zijn gewoon één natie, één volk en willen niet verdeeld worden.' Hij benadrukte, dat de CCPPR-leden particuliere verenigingen zijn, en geen onderdeel van de Chinese overheid. 'Wij laten onze stem op deze manier horen richting de regeringen van China en Taiwan. Wij ondersteunen en hebben verder niets te beslissen.' 

Groep Cubaanse asielzoekers in Suriname protesteert tegen trage procedure

'Surinaamse autoriteiten accepteren de documenten van Surinaams Rode Kruis niet'

Vluchtelingenkwestie voor Surinaamse samenleving een nieuw vraagstuk


Een groep Cubanen (zie foto - Bron: Dagblad Surinamestond sinds afgelopen donderdag voor het gebouw van het Surinaams Rode Kruis (SRK). De groep is ruim zeven maanden geleden via Guyana naar Suriname gekomen om ‘politiek asiel’ aan te vragen. 'Wij zijn van Cuba vertrokken vanwege de politieke situatie in het land. Wij kunnen in Cuba niet protesteren. Wij worden in de gevangenis gestopt als wij dat doen', zegt Ailin Castro Llorens, die met haar gezin naar Suriname is gekomen, vandaag, maandag 12 juni 2017, in het Dagblad Suriname. 

De 16 Cubanen, waaronder 4 kinderen, kloppen volgens hun zeggen al ruim zeven maanden aan de deur van het SRK. 'Het SRK is de enige organisatie die ons hulp zou kunnen bieden. Wij wensen bescherming van de Surinaamse overheid. Wij hebben documenten van het SRK, maar de Surinaamse autoriteiten accepteren de documenten niet', stelt Castro Llorens.

Deze groep Cubanen vreest, dat de steeds groeiende vriendschapsbanden tussen Suriname en Cuba op termijn voor hen ook problemen zal opleveren. Dan nog kiest de groep ervoor om in Suriname te blijven.

'Wij willen niet terug naar Cuba. Wij voelen ons niet veilig in Cuba. Wij kunnen werken. Als wij onderdak en huisvesting vinden, kunnen wij het overleven. Wij kunnen als normale mensen leven', aldus Castro Llorens.

Het SRK heeft een overeenkomst met de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) om dit soort gevallen te registreren en vervolgens een proces op te starten om de mensen een status te doen verkrijgen van ‘vluchtelingen’.

Humphrey Blinker, hoofd afdeling Disaster Management bij het SRK, geeft aan dat het inderdaad gaat om mensen die om tot nu toe onbekende redenen gevlucht zijn uit hun land. 'De enige taak van het SRK is om deze mensen te registreren en te assisteren bij het invullen van een document. Dit document wordt opgestuurd naar de UNHCR in Washington. Daar begint het proces van onderzoek. Onderzoek, omdat iedereen natuurlijk naar jou land kan komen om een vluchtelingenstatus te verkrijgen. Na het onderzoek krijgt men een certificaat van verblijf in het land, volgens de VN conventies die Suriname getekend heeft', stelt Blinker.

UNHCR zal op Cuba onderzoek verrichten op basis van de informatie die de asielzoekers hebben opgegeven. Dit proces kan maanden in beslag nemen. Op dit moment gaat het bij de Cubanen erom dat het proces te lang duurt. Volgens Blinker heeft dit echter niets te maken met het SRK.

Aan de andere kant is de vluchtelingenkwestie voor de Surinaamse samenleving ook een nieuw vraagstuk, dat betere regulering vergt. Het SRK is momenteel in overleg met de overheid over het proces. 'Wij zijn bij elkaar geweest om te praten over hoe wij het proces in Suriname kunnen versnellen en vergemakkelijken. Dit, zodat in de periode dat de mensen hier zijn, zij het zo goed als mogelijk hebben. Meer dan dat kunnen wij niet doen', aldus Blinker.

Aangezien het terrein van de SRK een neutraal terrein is, worden de Cubanen ook niet gehinderd om hun ongenoegen te uiten.

SLM-toestel op Curaçao aan de grond door 'bird strike'

SLM moet vliegtuig inhuren om passagiers te vervoeren


Een toestel van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) heeft bij vertrek uit Trinidad & Tobago onderweg naar Curaçao een bird strike (botsing met vogels) gehad. Na aankomst op Curaçao is tijdens de inspectie van de kist ontdek,t dat een bird strike in een van de twee motoren had plaatsgevonden. Het toestel mocht in die toestand niet uit Curaçao vertrekken, aldus SLM-directeur Robbi Lachmisingh zondagavond 11 juni 2017 op Starnieuws.

Uit de inspectie is gebleken, dat drie van de motorblades van één van de motoren zijn beschadigd. De vlucht uit Curaçao zal dus niet met het toestel van de SLM worden uitgevoerd.

Lachmisingh zegt, dat ze bezig zijn een kist in de buurt te huren, om de vlucht voort te zetten.

Aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen komen vaker voor. Een bird strike kan behoorlijk veel schade aan het vliegtuig of de motor aanrichten. Meestal vindt zo’n aanvaring plaats tijdens het opstijgen van het vliegtuig. Wanneer een bird strike plaatsvindt, moet het toestel terugkeren naar het vliegveld voor een inspectie op schade.

Tussen 2011 en 2014 heeft de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie (ICAO) meer dan 65.000 bird strikes geregistreerd, zo schrijft Starnieuws.. De aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen zijn in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen door het drukker wordend luchtvaartverkeer. De schade per jaar door bird strikes in de luchtvaart wereldwijd loopt in de miljarden dollars.

Srefidensi on tour op 19, 24, 27 en 29 juni

Srefidensi reflecteert middels fotografie op een aantal bekende en minder bekende verhalen van de koloniale geschiedenis in aanloop naar de onafhankelijkheid van Suriname in 1975. We kijken, analyseren en zoeken naar foto’s waarin verzet en emancipatie van het Surinaamse volk zichtbaar wordt. Het onderzoek concentreert zich op fotografie waarin tekst en symboliek een belangrijke rol spelen. 

Door de combinatie van zowel historisch als autonoom beeldend onderzoek, verkent Srefidensi nieuwe verbindingen tussen fotografie en de Surinaamse geschiedenis en identiteit.

Het project richt zich op de politieke en sociale context, maar ook op de (ontstaans)geschiedenis van de foto zelf. Het onderzoek resulteert in publicaties, publieksactiviteiten en -presentaties op locatie én online.

Met bijdrage van Charl Landvreugd, Guinsy Gario, Alex van Stipriaan, Michiel van kempen, Ben Krewinkel, Cary Markerink e.a.

Het Srefidensi fotoproject is een initiatief van Sara Blokland en FOTODOK en mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, Gemeente Utrecht , Amsterdams Fonds voor de kunsten, Research Center For Material Culture en het Tholenaar van Raalte Fellowship.


RESERVEREN KAN VIA INFO@FOTODOK.ORG  O.V.V. SREFIDENSI + DE TITEL VAN DE  BIJEENKOMST.

(Bron: http://srefidensifoto.org)

Peruaanse president Pedro Pablo Kuczynski vraagt om internationale arbitrage in Venezolaanse crisis

'Arbitragegroep zou werk kunnen verrichten op Nederlands eiland Curaçao voor Venezolaanse kust' 


De Peruaanse president Pedro Pablo Kuczynski (zie foto - Bron: Twitter) heeft om internationale arbitrage gevraagd in de Venezolaanse crisis, maar slechts als politieke gevangenen zijn vrijgelaten, aldus een interview dat zondag 11 juni 2017 in de Spaanse krant El Pais is gepubliceerd, zo bericht Agence France Presse. 

'Het fundamentele probleem is dat alle politieke gevangenen vrijkomen', zei hij in El Pais. 'Als dat daar niet gebeurd, is er geen dialoog mogelijk.'

'Zodra aan die voorwaarde wordt voldaan, zouden drie landen die vriendschappelijk staan tegenover het regime van Venezuela zich kunnen voegen bij drie meer kritische landen om internationale arbitrage in de crisis te bieden', voegde hij eraan toe.

Het werk van de groep, die zou bestaan ​​uit gerespecteerde oudere staatsmannen, zou op neutraal grondgebied moeten plaatsvinden, voegde hij eraan toe. Hij stelde het Nederlandse eiland Curaçao voor de Venezolaanse kust voor.

Venezuela is maandenlang in een politieke en economische crisis gevangen en duizenden hebben voor en tegen de regering van de linkse president Nicolas Maduro gedemonstreerd. Gedurende die tijd zijn meer dan 60 mensen gedood en honderden meer gearresteerd. De non-gouvernementele organisatie Foro Penal Venezolano (zie onderaan), die rechtshulp verleent aan mensen die willekeurig worden vastgehouden, zegt dat het Maduro-regime momenteel 186 politieke gevangenen heeft.

Kuczynski, een uitgesproken criticus van het Maduro-regime, maakte zijn opmerkingen in een interview dat twee weken geleden aan de krant werd gegeven, voor zijn bezoek aan Spanje dat maandag begint.

Ter informatie:


(Red. De Surinaamse Krant/AFP/El Pais)