donderdag 15 juni 2017

Vier personen dakloos door woningbrand aan Kinderhuisweg in Livorno

Houten woning volledig afgebrand


Vier personen zijn maandag dakloos geworden door een woningbrand aan de Kinderhuisweg in het ressort Livorno, zo bericht de politie pas donderdag 15 juni 2017.... Het houten huis is volledig afgebrand. Ook de inboedel is verloren gegaan. 

De ingeschakelde brandweer heeft het vuur kunnen blussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Toen de brand uitbrak zaten alle bewoners buiten en hebben niets kunnen redden. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De woning, die op het elektriciteitsnet was aangesloten, is niet tegen brand verzekerd.

De afdeling Forensische Opsporing van het Korps Politie Suriname is belast met het onderzoek.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Projectbestuur voor implementatie Minamata Verdrag ingesteld door NIMOS

NIMOS-directeur Cedric Nelom: 'Je weet dat onze industrie van kwik afhankelijk is'


'Beleid' gericht op uitbannen kwik is een beleid van pappen en nathouden


Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) is gisteren overgegaan tot de installatie van het projectbestuur voor de drie projecten, die in de komende periode worden uitgevoerd. Dit geschiedt allemaal in het kader van de implementatie van het Minamata Verdrag

Het NIMOS wil met zowel publieke als private organisaties kijken naar hoe er projecten kunnen worden uitgevoerd om kwikverbruik uit te bannen. Er is al een adviesdocument ontwikkeld om de eventuele effecten van het verdrag op Suriname vast te stellen. 'Dat is iets wat wij samen met alle stakeholders hebben gemaakt. In dit kader willen wij verder gaan met de uitvoering van de projecten. Het projectbestuur wordt hoofdzakelijk belast met de ondersteuning en uitvoering van bijvoorbeeld het verzamelen van informatie in de sector, aanpassen van wetgeving, enzovoorts', stelt NIMOS-directeur Cedric Nelom vandaag, donderdag 15 juni 2017, in het Dagblad Suriname.

In de afgelopen periode hebben critici ook hun ongenoegen geuit over de wijze waarop beleidsmakers omgaan met het probleem van kwikvervuiling. Dat het een probleem is welke aanpak vergt, is al sinds jaar en dag bekend. Echter vinden critici, dat er behalve conferenties en installaties van commissies en werkgroepen, niet veel wordt gedaan richting de aanpak van het probleem. Een simpel voorbeeld is de vergunningsplicht bij de importen van kwik. Echter is opmerkelijk, dat in de boeken van het ministerie van Handel Industrie & Toerisme geen importen te zien zijn. Dit, terwijl het publieksgeheim is dat kwik wordt verbruikt bij vooral mijnbouwactiviteiten. Het is een teken van het feit dat kwik het land wel binnenkomt.

Nelom kijkt positief naar dit soort van kritiek. Het houdt hem in ieder geval scherp om te beseffen dat zaken verdere aanpak verdienen. Hij merkte bij de opening van de installatie concreet aan dat Suriname intussen al rond de 30 milieuverdragen heeft getekend, maar tot nu toe geen plan voor klaar heeft liggen.

'Wat zeker het geval moet zijn, is dat wij niet te hard van stapel moeten zijn. In het geval van het Minamata Verdrag wordt kwik geleidelijk aan uitgebannen. Het zal niet beschikbaar zijn. Je weet dat onze industrie daarvan afhankelijk is. Je moet het zodanig inrichten dat er daarmee ook rekening wordt gehouden. Je moet zaken goed in kaart brengen, plannen en uitvoeren', beweert Nelom.

Hij merkt hiernaast ook op, dat indien het verbruik van kwik wordt tegengegaan, het ook bekend moet zijn van waar het afkomstig is. 'Als je dat niet weet, zul je gewoon een wet aannemen. Het is verboden om kwik te verbruiken, maar je hebt het probleem niet opgelost. Dat moeten wij samen met de private sector oplossen. Dit milieu proberen wij te creëren met onze activiteiten', aldus Nelom.

De kleinschalige goudmijnbouw dient volgens het Ontwikkelingsplan 2017-2021 geformaliseerd te worden om de inkomsten voor de Staat te garanderen in de vorm van royalty’s en belastingen. Inspanningen dienen hierbij gericht te zijn op het uitbannen van kwikgebruik ten gunste van het milieu en de gezondheid van de burgers.

Ter informatie:

C-47-voorzitter Berenstein gelooft niet in stabilisatie economie uiterlijk 2018

'De moeilijkste dagen zijn nog lang niet voorbij'


C-47-voorzitter Robby Berenstein gelooft niet dat de financieel-economische situatie uiterlijk 2018 zal stabiliseren en dat de economie van het land tegen die tijd een enorme groei zal vertonen. Berenstein voert aan dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en coalitieleider André Misiekaba (NDP) het volk een heleboel geweldigheid in de komende periode hebben beloofd. Nuchter bekeken, denkt hij dat deze zaken nog ver van mogelijk zijn. 

'Niets van deze beloftes zijn waar. Met de steeds opkomende verhogingen ziet de samenleving zo zoetjes aan, dat de moeilijkste dagen nog lang niet voorbij zijn. Wij hopen daarom, dat de samenleving met beide benen weer op de grond gaat staan. Wij zullen de mensen ervan bewust maken dat wij nog hard in de crisis leven', zegt de C-47-voorman vandaag, donderdag 15 juni 2017, in het Dagblad Suriname.

Hoefdraad zei enkele weken geleden in De Nationale Assemblee (DNA), dat de wisselkoers een vrij stabiel niveau heeft. Vooral de Amerikaanse dollarkoers bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) ligt al geruime tijd op Srd 7,85. Berenstein vraagt zich af over welke stabiliteit de bewindsman het had. Volgens de vakbondsleider kan pas over stabiliteit worden gesproken als deze duurzaam is.

Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname dreigt met actie

'Nog steeds geen overeenkomst bereikt over de tariefaanpassing van 136%'

'Geen principeovereenkomst dan volgt 16 juni totale werkonderbreking'


'Op 31 mei 2017 hadden wij een intentieverklaring getekend met minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C), waarbij er binnen twee weken een overeenkomst bereikt moest zijn over de tariefaanpassing, maar dat is nog steeds niet het geval', zegt Radjeshkoemar Ori, secretaris van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS), vandaag, donderdag 15 juni 2017, in het Dagblad Suriname. 

Vandaag vindt weer een vergadering  plaats tussen de OBS en de minister. 'We hopen dat wij vandaag wel een principeovereenkomst kunnen tekenen, anders zullen de leden het werk (bus- en bootvervoer) totaal neerleggen op vrijdag. Dit keer zal er geen uitstel meer zijn. Je kunt toch niet zo lang onderhandelen en er blijft maar niets eruit komen vanuit de overheid?'

De onderhandelingen tussen de overheid en de OBS zijn in augustus 2016 gestart, maar het is in principe een kwestie die reeds twee jaren gaande is. Wegens tal van onderbreken is er tot nog toe geen oplossing bereikt. Doordat de onderhandelingen op een gegeven moment door de onderwijsminister werden overgeheveld naar het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C), heeft het proces veel meer tijd in beslag genomen.

'Al die jaren is er onderhandeld met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dit was bovendien gemakkelijker, want dit keer hadden wij zoveel overmachtssituaties vanuit OWT&C.'

Ook de leden van de OBS hebben te kampen met de financiële inkrimping, waardoor zij een tariefaanpassing van 136% wensen. Of dit percentage door de overheid goedgekeurd zal worden, is vooralsnog onduidelijk.

Bedrijfsleven en vakbeweging niet gehoord door Planbureau bij opstellen Ontwikkelingsplan

Vereniging van Economisten in Suriname (VES) ook niet gehoord

Gajadien (VHP): 'Alle overige actoren moeten alsnog door de commissie worden geconsulteerd'


Het bedrijfsleven, de vakbeweging en een aantal belangrijke organisaties, waaronder de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), zijn niet gehoord bij de opstelling van het Ontwikkelingsplan 2017-2021. Dit kwam naar voren bij een presentatie die deskundigen van het Planbureau woensdagmiddag hebben gehouden voor de commissie van rapporteurs die belast is met de voorbereiding van het Ontwikkelingsplan (OP). 

Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP), lid van de commissie, zegt donderdag 15 juni 2017 in het Dagblad Suriname, dat het opvallend is dat slechts enkele niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), de Sociaal Economische Raad (SER) en ministeries door het planbureau betrokken zijn bij de voorbereiding. Hoewel de coalitie ernaar streeft om al op 27 juni een aanvang te maken met de begrotingsbehandeling en het OP, vindt de politicus dat alle overige actoren alsnog door de commissie moeten worden geconsulteerd. Hierdoor zal deze streefdatum moeten worden verschoven. De commissie zal zich vandaag verder hierover beraden.

'Met de presentatie van het Planbureau is het duidelijk, dat al deze actoren moeten worden gehoord, omdat wij de plicht hebben een wet tot stand te brengen waarbij zoveel als mogelijk alle actoren in de samenleving zijn gehoord. Ook ngo’s die betrokken zijn in het kader van burgerparticipatie, moeten worden geconsulteerd', aldus Gajadien.

In hoofdstuk 4 van het OP geeft de regering aan, dat particulier ondernemerschap een leidend principe zal zijn in de planperiode. Het streven van de regering is om in het bijzonder de lokale private sector een grotere rol toe te kennen in het ontwikkelingsproces. Het OP zal ook voorzien in de behoefte van (buitenlandse) industriële ondernemers aan zekerheid.
Gajadien vraagt zich af hoe de regering van plan is deze sector te stimuleren met zoveel investeringen als het bedrijfsleven niet eens haar visie hierover met de regering heeft kunnen uitdiscussiëren. Daarnaast moeten de vakbeweging en bepaalde ngo’s goed betrokken worden om te komen tot een realistisch en werkbaar sociaal beleid.

Gajadien voert aan dat het ook opvallend is, dat binnen de uitgezette vijf jaren van het plan geen duidelijke ontwikkelingsrichting is gedefinieerd. Zo ziet hij meer een aantal wenselijkheden die de regering te zijner tijd ook nog wil aanpassen. 'Daarvoor is een ontwikkelingsplan niet geleend, omdat het plan bij wet wordt vastgesteld. Daarnaast moeten de jaarbegrotingen op het OP gebaseerd zijn', aldus de parlementariër.

Bij het opstellen van het OP heeft de regering volgens de politicus als uitgangspunt gehanteerd de samengestelde jaarbegrotingen van alle ministeries. De ingediende begrotingen zijn echter al achterhaald. Volgens Gajadien hebben vicepresident Ashwin Adhin en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën aangegeven, dat het parlement mag uitkijken naar de indiening van aanpassingen op deze begrotingen.

Het ontwikkelingsplan telt 400 pagina’s en is daarmee het meest lijvig meerjarenprogramma dat er ooit bij het parlement is ingediend. Volgens het plan, zoals die bij het parlement ligt, is de nuchtere benadering dat de economie de komende vijf jaren een groei van 2,2% zal doormaken.

De regering blijft volgens het plan erop rekenen dat de komende jaren de inkomsten van het land uit de mijnbouwsector fors zullen toenemen. Ze verwacht dat de inkomsten al in 2018 licht zullen beginnen te stijgen. De regering blijft eraan vasthouden, ook in het OP, dat de hoofdoorzaak van de crisis de scherpe terugval in de mijnbouwinkomsten is geweest. Dit is het resultaat van een simulatie die door de Stichting Planbureau Suriname (SPS) is gemaakt.

Assembleevergadering wegens ziekte president Bouterse uitgesteld

Bouterse zou eindelijk, na een maand, vragen Assembleeleden beantwoorden


De vergadering van De Nationale Assemblee van vandaag, donderdag 15 juni 2017, is uitgesteld naar dinsdag. President Desi Bouterse heeft zich wegens ziekte afgemeld. Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons deelde mee, dat het staatshoofd zich niet goed voelt. Het gaat waarschijnlijk om een griep. 'Het is niet ernstig', benadrukte zij, aldus Starnieuws.

De president zou eindelijk antwoord geven op vragen die op 16 mei waren gesteld door Assembleeleden. Het lag in de bedoeling dat binnen enkele dagen antwoord zou worden gegeven, maar het heeft veel langer geduurd voordat de vergadering kon worden uitgeschreven.

Zij hoopt dat de president dinsdag voldoende hersteld zal zijn om de vragen te kunnen beantwoorden.

Overstroming in Coronie mogelijk veroorzaakt door de vele zand- en schelpafgravingen

'Adviezen uit rapport 2012 van NIMOS voor zover ik weet niet uitgevoerd'


De overstroming in Coronie zou mogelijk het gevolg kunnen zijn van de vele zand- en schelpafgravingen die jaren hebben plaatsgevonden langs de kust van dat district. Uit een rapport van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) in 2012 is erop gewezen, dat de afgravingen funeste gevolgen kunnen hebben, zoals nu dus de overstroming. Het rapport werd destijds aangeboden aan de toenmalige districtscommissaris Harold Sijlbing, op wiens verzoek het NIMOS aan de slag was gegaan. 

'Ik heb toen alle afgravingen laten stopzetten, maar het aantal illegale afgravingen dat daarna plaatsvond was enorm', zegt de oud-districtscommissaris vandaag, donderdag 15 juni 2017, in de Ware Tijd. Volgens hem was het advies van het milieu-instituut niet alleen stoppen met afgravingen, maar waren er duidelijke aanbevelingen, zoals vervolgstudies en technische werken die moesten worden uitgevoerd. 'Voor zover ik weet zijn geen van die adviezen uitgevoerd.'

De adviezen moesten er in resulteren, dat het milieu zo min mogelijk werd aangetast en het toerisme naar het district kon toenemen. Het gebied dat toen door het NIMOS is onderzocht en waar de afgravingen plaatsvinden, beslaat ruim tweehonderd hectare, maar het aangetaste gebied zou vele malen groter zijn. De afgegraven gebieden zijn volgelopen met water van onbekende diepten.

Normaal mag tot drie meter worden gegraven met een vergunning. NIMOS schrijft in haar rapport, dat de afgravingen zeer nadelige gevolgen kunnen hebben voor de hydrologie van het gebied. De zand- en schelpristen zorgen voor een natuurlijke afweer van water vanuit het zwampgebied naar het noorden. Met de afgravingen komt deze natuurlijke afwering weg te vallen. Het gevolg is, zoals nu is gebleken, dat er meer water richting het noorden stroomt.

Bromfietser (49) overlijdt na aanrijding met auto op Merveilleweg, Santo Boma

Soerdjpersad Tedjoe rijdt tegen linker zijspiegel auto, valt en overlijdt ter plaatse


De 49-jarige bromfietser Soerdjpersad Tedjoe is gisteren, na tegen een auto te zijn aangekomen op de Merveilleweg, overleden. Na de melding via de Centrale Meldkamer van een aanrijding tussen een auto en een bromfietser gingen agenten van Santo Boma naar de plek aan voor onderzoek. Daar aangekomen werd het lichaam van de bromfietser op de linkerberm aangetroffen, zo meldt de politie vandaag, donderdag 15 juni 2017.

Volgens verklaring van de automobilist kwam hij vanuit een inrit achteruit de Merveilleweg op om een andere auto, die ook in de inrit stond, de gelegenheid te geven uit te rijden. Op dat moment zag hij de bromfietser, die over de Merveilleweg reed richting de Tampoeweg, aankomen. Hij bracht zijn voertuig tot stilstand en deed de waarschuwingslichten aan.

De bromfietser kwam tegen de linker zijspiegel van het voertuig aan en viel op de linkerberm. Hij liep snijwonden op aan zijn arm en hoofd. Bij aankomst van de ingeschakelde ambulance bleek Soerdjpersad te zijn overleden. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

De verkeersunit regio Midden van het Korps Politie Suriname is belast met het onderzoek.

Demonstranten wachten president Trump op bij zijn bezoek aan Miami, Florida

Trump onthult naar verwachting hoe hij Amerikaanse relatie met Cuba vorm gaat geven

Cubaanse gemeenschap vreest ontmanteling door oud-president Obama ingezette Cuba-politiek


President Trump bezoekt morgen Miami, Florida (VS), waar hij zal onthullen hoe hij de Amerikaanse relatie met buurman Cuba vorm gaat geven. De grote Cubaanse gemeenschap in de hoofdstad van Florida is er niet gerust op. Actievoerders hebben demonstraties tegen de president aangekondigd. Naar verwachting zal Trump met een toespraak in het Manuel Artime Theater in Miami de ontmanteling van de Cuba-politiek van zijn voorganger Barack Obama aankondigen. Dat is precies waar de Cubaanse gemeenschap bang voor is.

De directeur van de Florida Immigrant Coalition verwoordde het in de Miami New Times als volgt: 'Onder de regering van Obama zijn er historische stappen voorwaarts gezet in de relatie met Cuba en wij veroordelen elke poging de klok terug te draaien.'
Onder Obama was Cuba niet meer een gezworen vijand. De president bezocht Cuba, sprak met zijn ambtgenoot Raul Castro en maakte de weg vrij voor normalisering van de betrekkingen. De diplomatieke betrekkingen werden hersteld. Er zijn onder meer ambassades geopend.

Het ruim vijftig jaar oude financieel-commerciële embargo is officieel niet opgeheven. Daar moet het Congres in Washington nog toestemming voor geven. Wel zijn er losse financieel-economische maatregelen getroffen. Zo mag er door Amerikanen zaken op het eiland worden gedaan. Cubaanse emigranten in de Verenigde Staten mogen ook geld overmaken naar hun achtergebleven familieleden. Verder werden de reisrestricties onder Obama voor een belangrijk deel opgeheven: Cubanen mogen in hun thuisland weer op familiebezoek en Amerikaanse toeristen kunnen naar Cuba.

Het Witte Huis heeft in aanloop naar het bezoek aan Miami gezwegen over de inhoud van de toespraak. De president liet er echter al tijdens zijn verkiezingscampagne geen twijfel over bestaan dat hij de besluiten van zijn voorganger wilde terugdraaien. Hoe ver hij daar precies in wilde gaan, bleef onduidelijk.

(Red. De Surinaamse Krant/De Telegraaf/Twitter)

Jimmy Toeroemang voorgedragen als opvolger stamhoofd Trio inheemsen in Suriname

'Hij loopt stage, maar, als mijn tijd echt is gekomen en ik er niet meer ben, zal hij het werk voortzetten'


Jimmy Toeroemang is voorgedragen als opvolger van het stamhoofd van de Trio inheemsen in Suriname (zie foto - Bron: ministerie van Regionale Ontwikkeling). Hij is de zoon van Asongo Alalaparu, het stamhoofd van de inheemse Trio-gemeenschap in Suriname. Alalaparu heeft al enige tijd gezondheidsproblemen en vindt dat het tijd is om over te dragen. De Trio-stamleider heeft zijn opvolger gisteren, woensdag 14 juni 2017, voorgesteld aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. 

Aanvankelijk had granman Alalaparu de Trio-gemeenschap gevraagd een keuze te maken uit een kleine selectie van potentiële opvolgers. Een groot deel van de stam heeft toen aangegeven dat het Toeroemang graag als nieuwe granman zien. 'Hij zal echter nog geen granman worden', zegt de Trio-stamleider. 'Hij loopt stage. Maar, als mijn tijd echt is gekomen en ik er niet meer ben, zal hij het werk voortzetten.'

Alalaparu heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aandacht van de minister te vragen voor het tekort aan brandstof, waardoor hij verschillende dorpen niet regelmatig kan bezoeken. Om het contact met zijn stamgenoten niet te verliezen, heeft hij de steun van de regering gevraagd om enkele basja’s aan te stellen als strategische contactpunten in enkele dorpen.

De ambtswoning van Alalaparu is ook toe aan renovatie en is er behoeft aan een buitenboordmotor om het Trio-gebied te bestrijken. Als tussenoplossing voor het probleem met het schoolvervoer van kinderen, suggereert de granman een All Terrain Vehicle (ATV) met een aanhangwagen. Hij ziet ook graag een freezer voor de gemeenschap voor de opslag van vlees en vis en de verlenging van de airstrip van Kwamalasamutu.

'Wat we meteen kunnen doen, zullen we meteen doen. Maar, we moeten rekening ermee houden dat niet alles in een keer kan worden gedaan', was de reactie van minister Dikan op het verlanglijstje van granman Alalaparu.

Commissie SZF-geneesmiddelenbeleid wil beschikbaarheid medicijnen verbeteren

SZF streeft naar correct uitvoeren geneesmiddelenbeleid 


De Commissie SZF-geneesmiddelenbeleid moet het arsenaal aan geneesmiddelen rationaliseren en voorstellen doen om de beschikbaarheid en het juiste gebruik van medicamenten voor de bevolking te verbeteren. Deze commissie is geïnstalleerd door SZF-directeur Rick Kromodihardjo en is intussen aan de slag gegaan, aldus het SZF vandaag, donderdag 15 juni 2017. 

Het SZF stelt dat zijn beleid gericht is om de kwaliteit van de zorg aan de verzekerden te verbeteren. Dit wil het SZF onder andere bereiken door een correct geneesmiddelenbeleid uit te voeren. Uitgaande van het nationale geneesmiddelenbeleid van Suriname, dat mede gebaseerd is op het Essentiële Geneesmiddelen Concept van de Wereldgezondheidsorganisatie, zal de commissie te werk gaan.


De commissie zal zich ook moeten buigen over deze klachten en voorstellen moeten doen om deze te minimaliseren. SZF wordt vaker geconfronteerd met klachten van verzekerden over het verstrekken van medicamenten bij de apotheek.

Aan verzekerden wordt meegedeeld dat medicamenten niet op SZF-recept verkrijgbaar zijn of dat er betaling moet plaatsvinden. Wanneer een medicament duurder door de apotheek wordt ingekocht of helemaal niet voorradig is, krijgt de verzekerde te horen dat het SZF niet betaalt. Indien de apotheek een middel duurder inkoopt, kan toestemming gevraagd worden om het ten laste van het SZF aan de verzekerden te verstrekken. Daarnaast schrijven artsen soms medicijnen die niet in de SZF-klapper staan voor op een SZF recept.

De commissieleden zijn: 
mevr. drs. M.Lie Hon Fong, arts, voorzitter
drs. F. Bueno de Mesquita, kinderarts; secretaris
drs. J. Hasrat, farmacoloog; lid
mevr. V. Ramcharan, MSc, apotheker; lid
drs. J. Lantveld, arts; lid
mevr .drs. S. van Engelen, arts; lid
mevr. O. Liu, MSc, apotheker; lid

Boliviaanse president Evo Morales rapporteert Chili bij OAS voor 'foltering'

Chili houdt negen officieren vast die aan grens patrouilleerden tegen smokkel


Bolivia heeft woensdag officieel Chili bij de Permanente Raad van de Organisatie van Amerikaanse Staten aangeklaagd voor de 'onrechtvaardige en gewelddadige aanhouding van de negen ambtenaren die tegen smokkel strijden'. Dit meldt de nieuwswebsite PanAm Post vandaag, donderdag 15 juni 2017.

Volgens de Boliviaanse president Evo Morales (zie foto - Bron: Twitter) bestaat de behandeling van de officieren uit martelingen, omdat schoten bij hun oren werden afgevuurd om hen te intimideren en lastig te vallen, en ze werden zonder genade geslagen, ondanks dat ze uitlegden dat zij rechtshandhaving uitvoerden door te patrouilleren tegen smokkel.

Volgens Morales zijn de acties tegen de negen ambtenaren een vorm van 'wraak' tegen Bolivia voor de rechtszaak die zij tegen Chili heeft ingediend bij het Internationaal Hof van Justitie (ICJ).


'Chili weet dat Bolivia rechtvaardigheid kent, waarheid en de wet aan zijn kant heeft, dus het zocht wraak tegen negen mensen', zei Morales. 'Bolivia oefent en eist zijn rechten voor de ICJ en Chili terugtreedt met negen ambtenaren die tegen smokkel streden.'

Hij noemde de Verklaring van Manila, waarin wordt verklaard dat Chili Bolivia moet respecteren en niet discrimineren tegen zijn mensen. 'Bijna geen van de uitspraken van de Boliviaanse regering verraste ons,' zei de Chileense minister van Buitenlandse Zaken, Heraldo Muñoz. 'Het zijn nieuwe ongegronde beschuldigingen die geloofwaardigheid ontbreken en verdienen geen verdere reactie.'

(Red. De Surinaamse Krant/PanAm Post/ El DeberLa TerceraPanorama/Twitter)

Oppositie Venezuela verontwaardigd over overmatig geweld bij inval veiligheidsdiensten in appartementencomplex

23 Personen in appartementencomplex te Los Verdes, Caracas, gearresteerd

(Bron foto: Reuters/Ivan Alvarado)

Venezolaanse oppositie parlementsleden hebben woensdag gezegd, dat veiligheidsdiensten tijdens een inval overmatig geweld hebben gebruikt om betogers aan te houden in een uitgestrekt middenklasse appartementencomplex dat werd uitgevoerd nadat officieren onder vuur waren genomen. Dit bericht persbureau Reuters vandaag, donderdag 15 juni 2017.

Video's, die tijdens de inval zijn genomen, tonen een gepantserde vrachtwagen die door de poorten van het Los Verdes-complex rijdt in een operatie waarvan de minister van Binnenlandse Zaken Nestor Reverol heeft gezegd, dat 23 mensen,die betrokken waren bij aanvallen op veiligheidsdiensten, zijn gearresteerd.

'Deze figuren waren betrokken bij gewelddadige handelingen waarin meerdere ambtenaren gewond zijn geraakt raken door vuurwapens', zei Reverol, die botsingen bij een barricade in de buurt van de appartementen als de aanleiding van de inval ziet.

Los Verdes is gevestigd in een wijk in Caracas die meer dan twee maanden bijna iedere nacht het toneel is geweest van onlusten, sinds protesten tegen de overheidsbeperkingen van de oppositie en het chronisch tekort aan basisgoederen zijn begonnen.

Met tenminste 68 doden sinds april, heeft de toenemende intensiteit van protesten en de overheidsspanning geleid tot de waarschuwing, dat Venezuela in dieper politiek geweld kan geraken. De regering noemt gewelddadige betogers 'terroristen' die president Nicolas Maduro omver willen werpen en zegt dat acties, waaronder aanvallen op de politie, het verbranden van voertuigen en plundering en brandstichting in een gerechtsgebouw deze week, afbreuk doen aan hun legitieme doel.

Tientallen autoruiten werden kapotgeslagen en tenminste 12 liften raakten defect tijdens de operatie te Los Verdes, aldus gisteren een getuige. Een inwoner zei, dat een agent haar hond in het oog schoot. 'Ze zijn mafia-criminelen die door de regering worden gewapend', aldus het oppositie-parlementslid Tomas Guanipa, die de overheidsactie in het complex, dat ongeveer 4.500 mensen huisvest, beschrijft als 'vandalisme'.Kleine protesten en botsingen gingen woensdag door in verschillende delen van Caracas en andere steden, met veiligheidsdiensten die traangas afvuren om een ​​wegblokkade op te ruimen in een welvarend deel van de hoofdstad en demonstranten die een auto in brand steken.

Reverol zei dat twee mensen zijn verongelukt toen een motorfiets een andere raakte nadat ze woensdag van een oppositie barricade terugkeerden. De oppositie straatbeweging is aangewakkerd door Maduro's plan om op 30 juli verkiezingen voor een speciale vergadering, om de Grondwet te herschrijven, uit te schrijven. De oppositie is vastbesloten om de stemming te stoppen, en eisen een presidentsverkiezing.

In een teken van hoe verhit retoriek is geworden, waarschuwen de oppositieleden, dat de situatie zou kunnen ontaarden in een gewapend conflict als betogers niet worden gehoord. 'Als deze regering erop aandringt dat we vooruit gaan, dan moet de wereld weten, helaas, dat wat hier gaande is, een belangrijke oorlog voor de Venezolaanse bevolking is', zei advocaat Juan Requesens tijdens een 'sit-down'-protest waardoor woensdag een Caracas-snelweg werd geblokkeerd.

(Red . De Surinaamse Krant/Reuters/Twitter)

Minister Noersalim installeert Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld

Commissie moet dit jaar nog dag uitroepen tot Dag van Nationale Rouw

(Bron foto: ministerie van Binnenlandse Zaken)

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft dinsdag de Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld voor de duur van een jaar geïnstalleerd. Deze commissie heeft onder andere als doel om dit jaar nog een dag uit te roepen tot Dag van Nationale Rouw. De bewindsman zegt, aldus vandaag, donderdag 15 juni 2017, een persbericht van het ministerie, dat de commissie vorig jaar ook de zegen had van president Desi Bouterse. 

In het verlengde hiervan is de commissie weer voor een jaar benoemd, omdat de taken die de commissie nu heeft veel uitgebreider zijn dan die van vorig jaar. 'En om aan te geven dat de regering zo een initiatief niet alleen een warm hart toedraagt, maar ook daadwerkelijk die ondersteuning geeft, hebben we vanuit het Kabinet van de President twee leden in de commissie, namelijk Kenneth Slooten en Henk Herrenberg', sprak minister Noersalim.

De commissie heeft in totaal dertien taken meegekregen. Tijdens de installatie heeft de minister als één van de belangrijke doelen onderstreept het geven van een gezicht en een stem aan alle slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld. Andere taken zijn erkenning eisen van de overheid en de internationale gemeenschap voor het leed van alle slachtoffers van politiek geweld, de erkenning van het door de commissie ingezet traject om te komen tot nationale verzoening en het uitroepen van een dag van nationale rouw.

'We moeten komen tot die nationale verzoening, omdat ik persoonlijk vind dat nationale verzoening zal leiden tot het vormen van één natie. Als we elkaar niet alleen vergeven, maar dat ook in werkelijke daden kunnen zien, door de erkenning van slachtoffer van politiek geweld te regelen in een wet', richtte minister Noersalim zich tot de leden van de commissie.

Commissievoorzitter Humphrey Jeroe zei mede namens de overige leden de regering zeer erkentelijk te zijn voor het instellen van de commissie. 'Ik heb sterk het vertrouwen dat we het streven naar een grotere draagvlak in de samenleving zullen bereiken via dialoog en verzoening, om uiteindelijk te komen tot vrede in dit land', aldus Jeroe. In de commissie hebben ook zitting Moejinga Aboikoni-Linga, Rutu Paulus en Humphrey Perk.

'Onderhoud infrastructuur Coronie niet uitstellen, maar tijdig en regelmatig onderhouden'

Bewoners Coronie willen schelpzand om de erven op te hogen


'Wij moeten het onderhoud van de infrastructuur niet uitstellen, maar tijdig en regelmatig onderhouden om overstroming van gebieden te voorkomen. Dat is de les die wij geleerd hebben uit de situatie waarbij grote delen van Coronie de afgelopen twee weken onder water lagen', zegt districtscommissaris Remy Pollack van Coronie vandaag, donderdag 15 juni 2017, in de Ware Tijd.

Hij legt uit dat door achterstallig onderhoud van de afvoerwegen overtollig zwampwater niet kon wegtrekken. 'Op een gegeven moment kregen we een situatie waarbij er een enorme aanvoer was vanuit de Coroniezwamp tegenover een geringe afvoer waardoor het water op woonpercelen in het Coppenamegebied bleef stijgen tot een meter hoogte.'

Sinds zondag zijn twee graafmachines ingezet die de verstoppingen in de loosleidingen in het noorden van het gebied moeten opheffen waardoor het zwampwater vrij naar de zee kan stromen. Het peil is intussen gedaald. Ook op de Oost-Westverbinding tussen km 117 en 125 is de situatie bezig zich te herstellen.

In Totness en omliggende gebieden is het water intussen van de erven weggetrokken. 'Daar hebben wij de dijkvaart opengegooid waardoor het water sneller naar de zee kon stromen. Om het water van het zuiden van Coronie te verwerken zijn er acht pompen geïnstalleerd, maar ze konden het water niet verwerken waardoor wij genoodzaakt waren de dijkvaart open te gooien.'

Burgers hebben de districtscommissaris gevraagd schelpzand beschikbaar te stellen om de erven op te hogen, zodat zij in het vervolg geen wateroverlast meer ondervinden.

Eis 18 jaar cel op Curaçao tegen pastor voor verkrachten tientallen vrouwen

Leider van de Rains of Blessingskerk verkrachtte vrouwen 'om de duivel uit te drijven'


Een pastor op Curaçao blijkt tientallen vrouwen te hebben verkracht 'om de duivel uit te drijven'. Zijn jongste slachtoffer was maar elf jaar oud. Tegen de 54-jarige leider van de Rains of Blessingskerk is gisteren voor de rechtbank in Curaçao achttien jaar cel geëist, schrijft de NOS, aldus De Telegraaf vandaag, donderdag 15 juni 2017.

De Blessingskerk heeft ook dependances in Tilburg, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

Twee jaar geleden deed één meisje aangifte tegen Orlando B. (zie foto - Bron: Curaçao News Express/Facebook). Daarna stroomden nog eens 19 aangiftes binnen.

De 'kerkleider' zou in 2003 al zijn begonnen met het misbruik. De pastor verkrachtte de meisjes 'om de duivel uit hen te drijven', aldus het openbaar ministerie. Hij maakte ze bang door te zeggen dat ze bezeten waren van demonen die hij in hun lichaam had gestopt.

Volgens de omroep zou Orlando de demonen wakker maken als de vrouwen aangifte deden. Ook gebruikte hij veel geweld. Meisjes kwamen na de verkrachting bij terwijl ze onder het bloed zaten, zo bleek tijdens de zitting van de rechtbank. Eén meisje raakte vijf keer zwanger. Orlando betaalde de abortussen of de morning-afterpil.
Er zijn beelden opgedoken van de pastoor op Curaçao die ervan wordt verdacht tientallen vrouwen te hebben verkracht. Hij misbruikte de meisjes 'om de duivel uit hen te drijven'.

Kans dat Marc Waaldijk directeur van AZP wordt geslonken tot bijna nul

Voordracht stuit op bezwaren op diverse niveaus en is aangehouden voor overleg met president

Binnen Raad van Ministers zijn vragen over het contract, het loon en leeftijd van Waaldijk


De benoeming van Marc Waaldijk als algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is niet rondgekomen. De voordracht stuit op bezwaren op diverse niveaus. Starnieuws schrijft vanochtend, donderdag 15 juni 2017, te hebben vernomen dat de Raad van Ministers nog geen goedkeuring gegeven heeft aan de voordracht gedaan door de presidentiële commissie 'Herstructurering Gezondheidszorg'. 

Waaldijk, die gepensioneerd algemeen directeur van Staatsolie is, had per 1 mei moeten aantreden als de nieuwe algemeen directeur van het AZP.

Er zijn verschillende gesprekken gevoerd door de presidentiële commissie. Vanwege zijn rijke ervaring op organisatie management en project management niveau was de keus op Waaldijk gevallen. Het opstellen van het contract van Waaldijk nam echter veel meer tijd in beslag dan aanvankelijk werd aangenomen.

Het AZP is een landsbedrijf met allerlei bepalingen in de Landsverordeningen 1972 en 1973. Zaken moesten goed worden uitgezocht, zodat zijn plaatsing in de overheidsadministratie goed bepaald kon worden.

De voordracht van Waaldijk zorgde voor diverse vragen in De Nationale Assemblee. Assembleeleden vinden dat er een open sollicitatieprocedure gevolgd zou moeten worden, waarbij ook aan jong kader de mogelijkheid wordt gegeven om het ziekenhuis te leiden. Binnen de Raad van Ministers waren er vragen over het contract, het loon en de leeftijd van Waaldijk.

Voorgesteld is om andere kandidaten te benaderen. Het voorstel is aangehouden zodat overleg met de president kan plaatsvinden.

Steeds meer cocaïne van en naar Brabant: douane alerter

Nederlandse en Belgische douane tekenen samenwerkingsovereenkomst in Antwerpse haven


Er stroomt steeds meer cocaïne Brabant binnen. Bijna alles komt uit de haven van Antwerpen. Nu al is er even veel coke naar en in West-Brabant onderschept dan het hele vorig jaar: zesduizend kilo. De Nederlandse en Belgische douane willen het tij keren en gaan hun inspanningen opvoeren. Woensdag tekenden beide douanes een samenwerkingsovereenkomst in het hart van de Antwerpse haven, aldus Omroep Brabant vandaag, donderdag 15 juni 2017.

Nederlandse en Belgische douanediensten werken al een tijdje samen. Ze gaan vanaf nu structureel informatie uitwisselen en expertise delen. Zo gaan ze bijvoorbeeld de specialistische douane-duikers uit Rotterdam ook inzetten in Antwerpen. Die moeten in het Scheldewater onder schepen zoeken naar drugspakketten. De intensievere aanpak gaat ook gelden voor Moerdijk, de enige zeehaven in Brabant en voor de Zeeuwse wateren.

'Drugbestrijding blijft een hoge prioriteit houden, er wordt veel onderschept', zegt Aly van Berckel-Van de Langemheen, de hoogste baas van de Nederlandse douane.

Groot probleem waar eigenlijk alle Europese havens mee kampen is momenteel de enorme toestroom van coke, meldt de Belgische douane. Vorig jaar (2016) werd een recordhoeveelheid van bijna dertig ton coke onderschept in Antwerpen. De cijfers van de jaren daarvoor lagen stukken lager. In de hele EU werd 77 ton onderschept. Volgens Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de Belgische douane heeft de toename te maken met productie in Latijns-Amerika.


'Genetische manipulatie zorgt er voor dat je meer uit een plant kan halen. Daarnaast zijn de extractietechnieken verbeterd. Uit een zelfde oppervlak haalt men meer cocaïne. De productie neemt toe, handel neemt toe dus ook de inbeslagnames.' 

Vanderwaeren geeft toe dat de pakkans daalt, omdat de totale vracht ieder jaar groeit en het dus zoeken is naar een naald in een hooiberg. Maar zijn boodschap is: de douane moet slim zijn. 'We moeten met techniek en informatie de juiste profiling doen: identificeren welke containers hot zijn'.

Volgens de Belgische douane komt de meeste coke uit Colombia. Ook Peru en Bolvia zijn belangrijke productielanden. Er komen ook veel 'besmette' containers uit Costa Rica en Brazilië. De coke zit vaak verstopt tussen bananen, ananassen of zelfs in marmer en in containervloeren. Brabant Waarom juist in West-Brabant zo veel cokeladingen worden onderschept, is voor beide douane-topmensen onduidelijk. 'De drugskartels zijn in Nederland beter georganiseerd, dan bij ons, blijkt uit onderzoeken', zegt Vanderwaeren. Zijn Nederlandse collega heeft er zo geen verklaring voor.

De toename is langer zichtbaar, zo bleek uit een reportage in 2013. Dit jaar waren er opvallende vangsten in
-Hazeldonk, waar in januari 4000 kilo werd ontdekt.
-In april was er bijna 600 kilo naar Ossendrecht onderweg.
-In mei onderschepte de Antwerpse douane 1500 kilo voor een bedrijf in Roosendaal.

Raad van Commissarissen Aqualectra neemt uitspraak Hof in civiele enquête-zaak in beraad

Nog niet bekend of Aqualectra mensen persoonlijk aansprakelijk stelt voor schade door wanbeleid


De Raad van Commissarissen (RvC) van Aqualectra neemt de uitspraak van het Hof in de civiele enquête-zaak in beraad. Advocaat Karel Frielink is gevraagd advies te geven over mogelijke vervolgstappen. Dat zegt RvC-voorzitter Faroe Metry vandaag, donderdag 15 juni 2017, in het Antilliaans Dagblad

Maar. op de vraag of het vonnis aanleiding is voor Aqualectra om mensen persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de schade ten gevolge van het gevoerde wanbeleid, wil Metry geen antwoord geven. 'Het is nog veel te vroeg om daarover uitspraken te doen. Het vonnis is gisteren (dinsdag) pas verschenen en telt 73 pagina’s. We moeten de tijd nemen om ons erin te verdiepen. Eerst moet advocaat Frielink zijn mening vormen over de uitspraak.'

Het Hof stelt vast dat er sprake is geweest van wanbeleid bij Aqualectra en Refineria di Kòrsou (RdK) tussen 2010 en 2012 tijdens het kabinet-Schotte, maar geeft geen oordeel over de verantwoordelijkheid van de in totaal 31 directeuren en RvC-leden.

Mochten de overheids-nv’s alsnog de schade willen verhalen dan moeten zij zelf een zaak aanspannen tegen de personen die zij daarvoor aansprakelijk stellen.

Personeel van Curaçao Plaza Hotel & Casino wil faillissement

Werknemers hopen met faillissement betaling cessantia door SVB veilig te stellen


Het personeel van Curaçao Plaza Hotel & Casino wil dat de twee bedrijven die het hotel en het casino managen, failliet worden verklaard. De werknemers hopen op die manier in ieder geval de uitbetaling van de cessantia door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) veilig te stellen. Dat is dinsdag besloten na een vergadering die door de vakbond Horecaf bijeengeroepen werd. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 15 juni 2017.

'We wachten nu op antwoord van de advocaat over de stappen die we moeten nemen voor het uitspreken van een faillissement', zegt Horecafvoorzitter Kenneth Valpoort.

De veiling van het gebouw waarin het hotel en het casino zijn gehuisvest, komt niet in gevaar, benadrukt Valpoort. In opdracht van Girobank wordt het gebouw waarin Plaza Hotel Curaçao & Casino is gehuisvest volgende maand geveild. De eigenaar van het onroerend goed is Fort Shore nv, waarvan de Amerikaan Layne Rachowicz managing director is.

Nederland moet voortouw nemen in aanpak problemen vluchtelingenstroom uit Venezuela voor Curaçao en Aruba

Pleidooi van Caribische delegaties tijdens Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko)

Statenlid Curaçao Rojer: 'Stuur ze desnoods door naar Nederland'


Nederland moet het voortouw nemen in het aanpakken van de problemen die Curaçao en Aruba ondervinden van de toenemende onrust in buurland Venezuela. Dat bepleitten de Caribische delegaties gisteren tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko), aldus vandaag, donderdag 15 juni 2017, het Antilliaans Dagblad

Met name de gevolgen van de toestroom van vluchtelingen die al dan niet illegaal de landen binnenkomen worden gevreesd zoals criminaliteit, druk op het onderwijs en de gezondheidszorg en aantasting van de sociale cohesie in wijken.

Anderzijds is er sprake van uitbuiting en prostitutie. Onder meer de Curaçaose Statenleden Ana Maria Pauletta (PAR) en Meindert ‘Menki’ Rojer (KdNT) deden een dringend beroep op Nederland de landen bij te staan omdat ze te klein zijn om grote aantallen vluchtelingen op te vangen. Rojer opperde ze desnoods door te sturen naar Nederland.

Nieuw soort katoenstaartkonijn ontdekt in Suriname

'Afbraak van de natuur in Suriname bedreigt de habitat van het konijn'

(Bron foto: UOL / IUCN)

Een nieuw soort katoenstaartkonijn (genus Sylvilagus) is beschreven van de laaglanden van westelijke Suriname door professor Luis Ruedas van de staatsuniversiteit van Portland, Oregon (VS). Prof. Ruedas deed zijn ontdekking na het bestuderen van konijnenmonsters in het Naturalis Biodiversiteits Centrum in Leiden, Nederland, aldus sci-news.com donderdag 15 juni 2017.

De specimens werden in de jaren tachtig verzameld door Nederlandse wetenschappers tijdens veldwerk in Suriname. De onderzoeker bestudeerde de anatomie van de specimens en constateerde dat ze groter en anders dan andere konijnen in heel Zuid-Amerika zijn. Hij noemde de nieuwe soort het Surinaamse laaglandbos katoenstaartkonijn.

De wetenschappelijke naam van de soort, Sylvilagus parentum, eerbiedigt de ouders van Prof. Ruedas, Patricio Ruedas Younger en Paloma Martín Daza.

'De ontdekking van dit konijn in Zuid-Amerika kan van invloed zijn op hoe dierlijke soorten als uniek geïdentificeerd worden, wat een belangrijke stap is bij het bepalen of een soort bedreigd is', aldus prof. Ruedas.

'Het kan ook leiden tot instandhoudingsinspanningen in Suriname, waar de afbraak van milieu de habitat van het konijn bedreigt.'

De Sylvilagus parentum is relatief groot voor een Zuid-Amerikaans katoenstaartkonijn. De soort meet 15 cm (39 cm) in hoofd en lichaamslengte en 2,5 cm in staartlengte. De lengte van de oren is ongeveer 2,4 inch (6 cm). De gemiddelde massa is ongeveer 3,3 pond (1,5 kilog).

De nieuwe soort is beschreven in een paper dat onlangs is gepubliceerd in de online editie van het Journal of Mammalogy.

Guyanese ambassade schenkt levensmiddelen aan kindertehuis Nos Kasitas

Ambassade steunt Nos Kasitas in zoektocht identiteitsdocumenten 2 kinderen van Guyanese afkomst


De Guyanese ambassade in Paramaribo heeft gisteren levensmiddelen geschonken aan het kindertehuis Nos Kasitas. 'Het is niet de eerste keer dat wij dit doen en het zal zeker niet de laatste keer zijn. Wij hebben een oproep in de media gezien voor donaties door de samenleving en hebben hierop ingespeeld vanuit onze sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid', zegt Gerald Whyte van de ambassade vandaag, donderdag 15 juni 2017, in de Ware Tijd. 

Charlotte 'tante Lottie' Dakriet, leidster van het tehuis, nam de goederen in ontvangst. 'Wij hadden het helemaal niet verwacht. Wij zijn de ambassade erkentelijk dat ze erop heeft gereageerd.'

Dakriet heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om medewerking van de ambassade te vragen om de identiteitsdocumenten van twee kinderen van Guyanese afkomst te krijgen. 'Het laatste dat wij hebben begrepen was dat hun ouders ergens in Saramacca gewoond hebben. Samen met de politie zijn wij enkele keren geweest om de ouders op te sporen, maar het is niet gelukt. Wij hebben begrepen dat de vader van de kinderen is overleden en dat de moeder geen vast adres heeft.'

Whyte heeft beloofd dat de ambassade de hulp van het hoofd van het Bureau voor Burgerzaken in Georgetown zal inroepen. 'Het zal niet eenvoudig zijn om dit op te lossen, maar wij zullen ons best doen.' 

De SLM Boeing 737-300 vliegt weer na herstel schade door 'bird strike'

Toestel mocht na de schade zondag niet vertrekken uit Curaçao


De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) onderhoudt vanaf vandaag, donderdag 15 juni 2017, weer met haar eigen toestel, de Boeing 737-300, de regionale route. Het toestel heeft zondag na vertrek uit Trinidad & Tobago onderweg naar Curaçao een 'bird strike' gehad. 

Tijdens de inspectie bleek dat drie van de motorblades van één van de twee motoren waren beschadigd.

SLM-directeur Robbi Lachmising zegt op Starnieuws, dat de schade is meegevallen, maar dat het veel tijd in beslag heeft genomen om de motorblades te vervangen. Het toestel mocht na de schade zondag niet vertrekken uit Curaçao.

Om het hiaat op te vullen en de passagiers niet te duperen, heeft de SLM een MD83 gehuurd van World Atlantic waarmee gisteren de route Miami-Georgetown-Paramaribo is uitgevoerd. Met een gehuurde kist werd enkele dagen gevlogen op de route Paramaribo-Aruba-Miami.

'Bird strikes', botsingen tussen vogels en vliegtuigen, komen vaker voor en meestal tijdens het opstijgen van een toestel. In de afgelopen jaren zijn de aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen toegenomen door het drukker wordende luchtvaartverkeer. Jaarlijks loopt de schade van 'bird strikes' wereldwijd in de miljarden dollars.

Oud-premier Schotte van Curaçao: 'Ik ben slachtoffer van politiek gemotiveerd proces'

'Alle zaken zijn uit hun context getrokken'

'Het enige dat ik heb gedaan is geld en donaties ophalen voor mijn partij'


Voormalig minister-president van Curaçao Gerrit Schotte heeft woensdag 14 juni 2017 aan het eind van het hoger beroep van zijn strafzaak gezegd, dat hij het slachtoffer is van een politiek gemotiveerd proces. 'Alle zaken zijn uit hun context getrokken.' Dit bericht onder meer De Telegraaf.

Het enige dat hij naar eigen zeggen heeft gedaan, is geld en donaties ophalen voor zijn partij, MFK. Volgens hem 'verwachtte niemand daar ooit iets voor terug'.


Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt hem van ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte. De rechtbank achtte in eerste aanleg ook bewezen, dat Schotte geld heeft aangenomen van Francesco Corallo, een Italiaanse zakenman die op Sint Maarten woont.

Het OM eist in het hoger beroep opnieuw drie jaar cel en intrekking van zijn passieve kiesrecht. In 2016 heeft hij die straf al opgelegd gekregen door de rechtbank, waartegen hij beroep aantekende bij het gerechtshof.


De levenspartner van Schotte, Cicely van der Dijs, hoorde negen maanden cel en negen maanden voorwaardelijk tegen zich eisen, de straf die zij in eerste aanleg door de rechtbank al kreeg opgelegd. Van der Dijs zei het tegenover het hof het 'moeilijk te vinden om te zien dat mijn man die zich zo inzet voor Curaçao wordt weggezet als een crimineel.’

Het gerechtshof doet uitspraak op 21 juli.


Ter informatie (met dank aan Yves Guillaume Cooper I):

71 Procent van grote koralen voor kust Curaçao 'ernstige klap gehad' bij bouw 2e megapier

Eindrapport milieu-consultancybedrijf Ecovision: 'Het duurt ruim 17 jaar om weer aan te groeien'


In april werd tijdens werkzaamheden onderwater 52 procent van de totale oppervlakte van een groot koraalrifgebied op Curaçao beschadigd door het plaatsen van een anker in een gebied van minder dan dertig meter diepte. De Nederlandse hoofdaannemer BAM is bezig met de bouw van een tweede megapier. 

In het eindrapport van milieu-consultancybedrijf Ecovision wordt geconstateerd dat 71 procent van de grote koralen een ernstige klap heeft gehad. Dit schrijft Caribisch Netwerk/NTR op haar website, aldus Paradise FM woensdag 14 juni 2017. EcoVision heeft de ankerplannen van BAM en de schade die in het gebied is geregistreerd geanalyseerd.

Volgens berekeningen in het rapport zal het ruim 17 jaar duren voordat het aangetaste koraal weer aangegroeid is. Om de schade te vergoeden beveelt EcoVision twee methodes van compensatie aan. De eerste is een financiële compensatie gebaseerd op de totale economische waarde van het gebied. De tweede is een fonds voor de restauratie van het koraal in het aangetaste gebied. Het fonds moet dan door Carmabi beheerd worden, in samenwerking met lokale duikondernemingen. De voorkeur van EcoVision gaat uit naar de tweede methode.

In het rapport staat dat de betrokkenen zich niet volledig hebben gehouden aan de voorwaarden van de vergunningen, die aan CAP zijn verleend om de mega-pier te bouwen. In de vastgelegde voorwaarden staat dat een anker uitsluitend gebruikt mag worden bij een diepte van meer dan 30 meter. Ook moet er een zogeheten ‘silt screen’ gebruikt worden om het koraal te beschermen; dit is niet gebeurd.

Bouwbedrijf BAM is hoogstwaarschijnlijk degene die de schade heeft veroorzaakt, al wijst dit rapport geen veroorzaker aan. BAM doet zelf ook intern onderzoek naar de vernieling van het koraal.
 

(Bron foto's: EcoVision/Caribisch Netwerk-NTR)

LVV presenteert concept visserijwetgeving

Conceptwet mijlpaal in LVV-FAO project ‘Updating Suriname’s Capture Fisheries Legal Framework’


Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft woensdag 14 juni 2017, en dinsdag in samenwerking met de Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties, FAO, een tweede stakeholders workshop gehouden met belanghebbenden in de visserijsector. Tijdens de workshop is de concept visserijwetgeving gepresenteerd, waarbij de stakeholders de mogelijkheid hadden commentaar te leveren en input te geven, aldus LVV in een persbericht vandaag. 

De conceptwetgeving is een mijlpaal in het LVV-FAO project ‘Updating Suriname’s Capture Fisheries Legal Framework’ welke begon in maart 2016 met een grote vergadering van ongeveer 80 visserij belanghebbenden.

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan de conceptwetgeving door experts van LVV en FAO, waarbij de input en aanbevelingen van de eerste workshop zijn meegenomen.

De nieuwe wetgeving zal moeten zorg dragen voor een duurzaam beheer van de visbestanden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van Suriname, alsmede de mogelijkheden vergroten voor Suriname om duurzaam in te vissen in volle zee, rekeninghoudend met de regels van de relevante Regionale Organisaties voor Visbestanden Beheer (ROVB's).

Verder biedt de nieuwe wetgeving de belanghebbenden in de visserij de mogelijkheid om effectief deel te nemen in de besluitvorming binnen de sector. In dit verband wordt in de nieuwe wetgeving voorzien van een beleidsraad en een nationaal forum voor de visserijsector.

Een andere prioriteit in de nieuwe wetgeving is de betere en effectievere aanpak van de illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO) in Suriname’s EEZ en daarbuiten middels strengere sancties en verhoogde boetes voor IOO visserij. In navolging van andere landen in de regio zal Suriname ook beginnen aan het formuleren van een Nationaal Actie Plan voor het voorkomen, ontmoedigen en elimineren van IOO visserij. De nieuwe wetgeving en het nationaal actieplan zullen duidelijke en praktische regelgevingen bevatten om IOO visserij en de mogelijkheden voor handhaving van deze regels te vergroten.

De wetgeving voorziet ook in een betere samenwerking tussen de visserijdienst, de Kustwacht, de Maritieme Autoriteit Suriname, Natuurbeheer en andere relevante diensten. Het ministerie van LVV kijkt uit naar een gedegen en breed gedragen wetsproduct, waarin zij zich kan terugvinden en dat bovenal garant zal staan voor duurzame visserij. Daarom heeft het ministerie zich gecommitteerd aan de totstandkoming van dit wettelijk raamwerk, inclusief de benodigde besluiten en aanvullende maatregelen.

De nodige informatie uit deze tweedaagse vergadering zal uitgewerkt worden in de nieuwe wetgeving. Het streven is om eind dit jaar een finaal concept van de nieuwe wetgeving klaar te hebben.

Ter informatie:


http://www.fao.org/sids/resources/projects/detail/en/c/281932/

Updating the national capture fisheries legal framework in Suriname

The project provides assistance to Suriname in the development of an efficient legal framework for capture fisheries management in line with international best practices and obligations arising out of international legal instruments for fisheries. The project addresses the substantial shortcomings in the current legal framework for fisheries. These shortcomings relate to the absence of clear licensing procedures for marine capture fisheries, the inadequate framework for carrying out effective monitoring, control and enforcement, and the lack of a sufficiently detailed legal framework for inland fisheries, with conflicts of resource users and misinterpretation of existing legislation as a result.
Project outputs include the preparation of stakeholders to engage in the legislative process in a meaningful way, the preparation of a review report of the current legal framework that affects fisheries, including recommendations on the legal interventions required to address shortcomings, the carrying out of broad stakeholder consultations and the preparation of draft legislation. The outcome of the project is an improvement in the sustainability and efficiency of the fisheries sector with related benefits on food security and income generation as a result. Through two field consultations, and the development of accessible information material, the involvement of stakeholders in the process will be facilitated.
The project activities are in line with the priorities set in the country programming framework and with the national white papers of the fisheries sector 2012-2016.
The project will be used to test a legal assessment tool and will count as co-financing in the REBYC-LAC II project, which foresees legal activities in the region. Subject to availability of funding provided by CITES, the project will also be linked to activities on the legal implementation of CITES listings.
02 Mar 2015
 - 31 May 2016
Funding
US$ 116,000
Donors
Food and Agriculture Organization of the United Nations