dinsdag 1 augustus 2017

VN gestart met legen containers waarin duizenden FARC-wapens liggen opgeslagen

Meer dan 7.000 mensen hebben hun wapens ingeleverd

(Bron foto: Twitter)

De Verenigde Naties is in Colombia begonnen met het legen van containers waarin duizenden wapens liggen opgeslagen. In het vredesakkoord van vorig jaar was afgesproken, dat de oud-strijders van de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) hun wapens zouden inleveren bij de VN. In totaal hebben meer dan 7.000 mensen daar gehoor aan gegeven, zo werd in juni al duidelijk.

Het is de bedoeling dat de geweren worden omgesmolten tot drie vredes-monumenten.

Bij de strijd tussen de FARC en de Colombiaanse regering zijn in totaal meer dan 220.000 mensen omgekomen en acht miljoen mensen zijn uit hun huis verjaagd.

Niet alle rebellen hebben zich neergelegd bij het vredesakkoord, enkele honderden FARC-leden weigerden mee te doen aan de ontmanteling.(Red. De Surinaamse Krant/NOS/Twitter)

Braziliaans Lagerhuis stemt over eventueel vervolgen van president Temer

Volgens politieke insiders wordt twee derde meerderheid niet gehaald


Het Braziliaans Lagerhuis stemt morgen, woensdag 2 augustus 2017, over het eventueel vervolgen van president Michel Temer vanwege beschuldigingen van corruptie. Het is de tweede keer binnen een jaar dat parlementsleden stemmen over het wegsturen van een president. Daar is wel een twee derde meerderheid voor nodig en volgens politieke insiders wordt die niet gehaald. 

Temer kan voor 180 dagen worden geschorst en worden berecht als de vereiste meerderheid wel wordt gehaald.

Temer wordt er van beschuldigd dat hij zich heeft laten omkopen in een zakelijke deal. In 2014 kwam de Braziliaanse politie een grootschalige corruptie op het spoor waarin het (semi)staatsoliebedrijf Petrobras centraal staat. Tientallen prominenten zakenmensen en hooggeplaatste politici zijn inmiddels veroordeeld voor corruptie en witwassen.

Oud-president Luiz Inacio 'Lula' da Silva gaat 9,5 jaar de cel in, zijn opvolgster Dilma Rousseff is afgetreden en de huidige president Temer moet alles uit de kast trekken om zich te verdedigen tegen corruptiebeschuldigingen.

Het corruptieonderzoek, ook wel bekend als de Operatie Autowasstraat, bracht aan het licht hoe het staatsoliebedrijf Petrobras bouwbedrijven bewust te veel betaalde voor opdrachten. Vervolgens moesten de bouwbedrijven een percentage van het te veel betaalde bedrag overmaken naar een geheim fonds.

Vorig jaar stuurde het parlement presidente Dilma Roussef weg die met de begrotingscijfers zou hebben gesjoemeld. Temer werd als opvolger benoemd tot het eind van Rousseffs ambtsperiode eind volgend jaar.

De verwachting is dat er nog meer aanklachten tegen Temer zullen volgen. 'Zo lang er munitie is, zal ik blijven vuren', aldus de aanklager.

Voordat de zaak voor het Hooggerechtshof kan verschijnen, moet eerst het Lagerhuis beslissen of de president vervolgd mag worden. Wil het zover komen, dan is een twee derde meerderheid nodig, maar of die meerderheid wordt gehaald, is nog maar de vraag. Meer dan de helft van de parlementsleden wordt zelf van corruptie verdacht en politieke insiders verwachten niet dat die meerderheid zal worden gehaald. Het Braziliaanse volk zal dan tot de presidentsverkiezingen van 2018 moeten wachten om de impopulaire Temer te vervangen. Een opmerkelijke presidentskandidaat heeft zich al gemeld voor de race: Luiz Inacio 'Lula' da Silva.

(Red. De Surinaamse Krant/De Telrgraaf/Nu.nl/Twwitter)

OM van start met strafrechtelijke bemiddeling op Curaçao

Bemiddeling tussen dader en slachtoffer ter voorkoming strafrechtelijke vervolging


Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao is van plan om binnenkort te starten met strafrechtelijke bemiddeling. Tussen dader en slachtoffer wordt door bemiddeling van een bemiddelingsfunctionaris meestal een overeenkomst gesloten ter voorkoming van een strafrechtelijke vervolging. De partijen spreken af dat de schade van de benadeelde partij door de dader via het OM wordt vergoed. De afspraak tussen de partijen wordt in een contract vastgelegd waarbij de partijen een gerezen geschil beëindigen. Dit bericht het OM Curaçao vandaag, dinsdag 1 augustus 2017.

De zelfredzaamheid van de burger staat in het project voorop. De partijen bepalen namelijk zelf de inhoud van de overeenkomst. Op deze wijze kan het OM in het voortraject van een strafzaak al betekenisvolle interventies plegen. Uniek in het strafrecht. Hier is namelijk sprake van een betekenisvolle interventie.

Strafrechtelijke bemiddeling kan volgens het OM een oplossing bieden voor zaken in de relationele sfeer zoals bijvoorbeeld burenruzies en lichte vormen van huiselijk geweld en bedreiging. Tussen de partijen wordt een overeenkomst gesloten met als uiteindelijke resultaat dat de zaak niet naar de rechter gaat. Komen de partijen niet tot een overeenkomst of een van de partijen wenst niet mee te werken aan een strafrechtelijke bemiddeling, dan wordt de zaak alsnog vervolgd en gaat de zaak hoogstwaarschijnlijk naar de rechter.

In dit kader heeft het OM Curaçao de heer Wiel Erens bereid gevonden om het bemiddelingsproject mee op te zetten. Hij is sinds 1999 bemiddelaar (mediator) bij het Openbaar Ministerie van Limburg. Hij gaat, voor de opzet van het project, zijn kennis en expertise met de collega’s van het OM Curaçao delen.

In dit kader vond vandaag een geslaagde presentatie plaatsgevonden voor beleidsmakers in het justitiële keten, functionarissen van het ministerie van Justitie, Stichting Slachtofferhulp, Stichting Reclassering, Stichting Jeugdreclassering (AJJC), advocatuur en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Gajadien en Jogi (VHP) willen opheldering regering over aankoop 2e hands asfaltfabriek

Aankoop is opmerkelijk voor een land met een olieraffinaderij die ook asfalt produceert


De regering heeft afgelopen juni een tweedehandse asfaltfabriek gekocht. Dit zegt parlementslid Asiskumar Gajadien (VHP). De aankoop bij een Surinaamse ondernemer heeft plaatsgevonden zonder openbare aanbesteding. Het laatste zou wel moeten als de regering echt behoefte had aan een dergelijke fabriek. Gajadien wil weten waarom is afgeweken van de nationale comptabele regels, zo is vandaag, dinsdag 1 augustus 2017, te lezen op Waterkant.net.

Ook partijgenoot Mahinder Jogi is kritisch over de aankoop. De fabriek heeft bijna drie miljoen euro gekost. Onduidelijk is nu of en hoeveel te veel is betaald. Doordat is afgeweken van de wetgeving, blijft dat nog even vaag. Jogi wil weten of de betreffende ondernemer lid is van de regerende Nationale Democratische Partij, NDP.

Gajadien zei dat hij over de missive (besluit van de Ministerraad) beschikt. Uit de missive blijkt, dat minister Jerry Miranda van Openbare Werken & Transport de aankoop heeft aangevraagd. De leverancier is Caribbean Builders & Construction.

De aankoop is opmerkelijk voor een land met een olieraffinaderij die ook asfalt produceert. Ook de manier van aankoop doet op zijn zachtst gezegd vreemd aan. President Bouterse heeft in zijn laatste Jaarrede beloofd fraude en corruptie niet te zullen toestaan, 'waar en wanneer die ook voorkomen'.

Protest medewerkers Bureau Dak- en Thuislozen bij Assemblee vanwege uitblijven salaris

Breeveld (DOE): 'Vakministers worden tot bedelaars gemaakt bij het uitvoeren van hun beleid'


Medewerkers van het Bureau Dak- en Thuislozen hebben vanmorgen, dinsdag 1 augustus 2017, geprotesteerd bij De Nationale Assemblee. Zij hebben geen salaris en vakantiegeld ontvangen, die eind juli uitbetaald moesten worden. DOE-Assembleelid Carl Breeveld hoorde hun klachten aan en stond hen te woord, zo bericht Starnieuws.

De Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Regionale Gezondheidsdienst kampen met hetzelfde probleem.

Breeveld heeft tijdens de begrotingsbehandeling gisteren reeds aandacht gevraagd voor deze situatie. 'Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid was ook geraadpleegd, maar helaas waren de gelden nog niet overgemaakt vanuit het ministerie van Financiën', zegt Breeveld. Hij vindt dat hier sprake is van onbehoorlijk bestuur.

'Vakministers worden tot bedelaars gemaakt bij het uitvoeren van hun beleid. Of het nu gaat om Volksgezondheid, Onderwijs, Sociale Zaken of welk ander ministerie, men moet steeds op de bedeltoer bij de minister van Financiën omdat men daar in gebreke blijft bij de uitvoering', stelt het Assembleelid.

De diensten en organisaties die afhankelijk zijn van de middelen van de overheid, hebben puur zakelijk gezien, niets van doen met het ministerie van Financiën, maar met een specifiek vakministerie. Dit beleid is frustrerend en tast de status van de respectieve ministeries aan, betoogt Breeveld.

Het komt bij groepen als medewerkers van Bureau Dak- en Thuislozen over als onwil van de minister waaronder hun dienst ressorteert, terwijl dat geenszins het geval is. 'Ook voor ons als parlementariërs is het frustrerend, want wanneer begrotingen goedgekeurd worden, is het logisch dat de middelen voor realisatie vrijgemaakt moeten worden.'

Personeel RGD in staking

'Helaas zijn we weer in actie, omdat de mensen wederom niet zijn uitbetaald'

'Ik heb nooit gehoord dat een lid van de ministerraad geen geld heeft ontvangen'


Het personeel van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) heeft het werk vandaag, dinsdag 1 augustus 2017, neergelegd. De werknemers hebben nog geen salaris ontvangen over de maand juli. 'Helaas zijn we weer in actie omdat de mensen wederom niet zijn uitbetaald. Zij hebben normaal gewerkt zoals gebruikelijk en aan het eind van de maand verwacht men het salaris te ontvangen', zegt vakbondsleider Robby Naarendorp, aldus Starnieuws. 

Hij geeft aan, dat het om salaris én vakantiegeld gaat. Er zullen geen werkzaamheden worden verricht totdat de gelden worden overgemaakt. Vernomen wordt dat het personeel om twaalf uur de werkplek verlaat.

'We weten allemaal in wat voor situatie we verkeren in dit land. Alle centen zijn op dit moment belangrijk. En als zonder bericht blijkt dat je niet hebt ontvangen, dan moet je de gemoedstoestand van de mensen kunnen begrijpen', beklemtoont Naarendorp.

Hij keurt de situatie af en geeft aan dat de overheid de subsidie aan de RGD moet overmaken, waardoor de dienst de lonen kan uitbetalen. Naarendorp zegt dat deze situatie meer regel dan uitzondering blijkt te worden bij de RGD. 'Ik heb nooit gehoord dat een lid van de ministerraad geen geld heeft ontvangen. Waarom worden juist steeds weer deze mensen getroffen.'

De vakbondsman zegt, dat hij geen contact hoeft te hebben met de minister van Volksgezondheid. Hij vindt dat de minister zijn verantwoordelijkheid heeft en kent. Naarendorp merkt op dat de overheid weet dat het eind van de maand wordt. 'Men moet erop toezien dat gelden worden overgemaakt.'

Ook geeft hij aan dat er niet bedreigd moet worden met 'no work no pay' als de mensen opkomen voor hun recht. Tussen de bond en directie zijn er goede afspraken gemaakt. 'De directeur maakt dan verder afspraken met de minister van Volksgezondheid. Het overmaken van het geld is een regeringsverantwoordelijkheid.'

Kan goudraffinaderij Kaloti Suriname helpen het land kwikvrij te maken...?

Kaloti zou ook kunnen zorgen voor verwerking en veilige opslag van kwik


Goudraffinaderij Kaloti Suriname Mint House (KSMH) kan een belangrijke bijdrage leveren bij het kwikvrij maken van de Surinaamse goudsector. Voorts kan gezorgd worden voor verwerking en veilige opslag van kwik. Dat kwam, volgens de Ware Tijd van vandaag, dinsdag 1 augustus 2017, onlangs naar voren tijdens een werkbezoek van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS). Maar, hoe het bedrijf denkt Suriname kwikvrij te kunnen maken blijft een vraag zonder concreet antwoord.

De plaatselijke oriëntatie volgde na een bezoek van vertegenwoordigers van Kaloti enkele weken geleden aan het instituut waarbij de mogelijkheden voor samenwerking werden besproken. Vóór de vestiging van de goudraffinaderij werd al een onderlinge relatie opgebouwd, daar NIMOS de milieu-effectenstudie heeft beoordeeld voordat het bedrijf te Zanderij werd opgezet.

Kaloti-directeur Ryan Tjon Poen Gie gaf aan, dat het bedrijf over voldoende capaciteit beschikt om al het in Suriname gewonnen goud te zuiveren. Ook is er voldoende en veilige opslag voor de gewonnen kwik. 'We kunnen een wezenlijke bijdrage leveren bij Suriname's aansluiting bij het Minamata-verdrag', stelt de directeur.

Waarnemend NIMOS-directeur Cedric Nelom zegt, dat met de totale sector nader besproken zou moeten worden over het bod van Kaloti voor wat betreft verwerking en verwijdering van kwik uit het gewonnen goud in Suriname. NIMOS zal haar inzichten hierover presenteren. Uiteindelijk zal het besluit alleen door de overheid genomen kunnen worden.

De bedoeling van het werkbezoek was ook om enig inzicht te krijgen van het raffinageproces en wat gedaan wordt met de kwik dat vrijkomt. Door medewerkers van het bedrijf werd een uiteenzetting gegeven over het raffinageproces en de mogelijkheden qua dienstverlening aan derden. Suriname maakt zich klaar voor aansluiting bij het Minamata-verdrag, de internationale conventie betreffende kwik.

In de kleinschalige goudsector wordt veel kwik gebruikt om het edelmetaal te winnen. Al jaren plegen de autoriteiten inspanningen, aldus de Ware Tijd, om kwikgebruik in de goudsector terug dringen, zonder succes. Kwikgebruik is niet verboden, wel is de import gereguleerd. Voor zover bekend wordt er officieel al jaren geen of nauwelijks kwik geïmporteerd, maar via smokkelwegen, voornamelijk uit Brazilië en Guyana, komt het binnen.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

22-Jarige verdachte KFC-moordzaak in oktober voor rechter

Advocate Nibte heeft regelmatig contact met R., maar nog niet met haar over bekentenis gepraat...


De 22-jarige C.R., die enkele weken geleden is aangehouden op verdenking van de moord op KFC-manager Marjorie Willems (55), verschijnt in oktober voor de rechter. Ze blijft in voorarrest, heeft de rechter-commissaris besloten. Het onderzoek in de zaak is volgens advocate Maureen Nibte nog niet afgerond. 

'De hele samenleving is geschokt en wil meer weten, maar het onderzoek zal alles uitwijzen', aldus Nibte vandaag, dinsdag 1 augustus 2017 in de Ware Tijd.

Vanwege de ernst van de zaak heeft zij het Openbaar Ministerie verzocht om de verdachte door een psycholoog en psychiater te laten onderzoeken. Nibte heeft regelmatig contact met haar cliënte en vraagt zich af wat haar ertoe heeft gedreven om haar leidinggevende van het leven te beroven.

R. heeft al kort na haar arrestatie door de politie bekend de dader te zijn. De advocate zegt, dat zij nog niet in de gelegenheid is geweest om de verdachte te spreken over haar bekentenis en de werkelijke reden van de moord. 'De zaak is vrij gevoelig en ik wil niet meteen op haar afgaan met deze vragen. Zij is een vrij rustig mens en ik wil het vertrouwen opbouwen alvorens in te gaan op de materie.' 

Naomi Samidin (NDP) vraagt HI&T-minister te letten op prijzen Surinaamse- en buitenlandse kip

Misiekaba (NDP) hoopt niet dat, omdat er kritiek is van importeurs, de regering terugkrabbelt


Assembleeleden zijn bezorgd over dat kip een luxe wordt. Vanaf vandaag, dinsdag 1 augustus 2017, zijn de invoerrechten op buitenlandse kip verdubbeld. In plaats van 20% moeten importeurs van kip en kipdelen nu 40% op tafel leggen. 

Veel parlementsleden vinden het goed dat lokale productie gestimuleerd wordt, maar ze zijn bang dat kip nu veel duurder wordt, schrijft Starnieuws vandaag, dinsdag 1 augustus 2017.

Assembleelid Naomi Samidin (NDP) vroeg gisteren in De Nationale Assemblee minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme, om te kijken naar de prijzen van lokaal geproduceerde en buitenlandse kip in de winkels. De prijzen moeten nu niet worden opgeschroefd.

Samidin heeft via de media vernomen, dat importeurs van kip glashard hebben aangegeven niet te zullen meewerken aan de lokale kipproductie, terwijl producenten aangeven wel te kunnen voorzien in de lokale behoefte.

Het Assembleelid haalde aan. dat jarenlang gepleit is voor de verhoging van invoerrechten op buitenlandse kip. Regering op regering is het niet gelukt om dit door te voeren.

Er is nu verzet, omdat economische machten ervoor hebben gezorgd dat de verhoging van de invoerrechten niet mogelijk was. Zij stelde dat voer lokaal geproduceerd moet worden om de kosten te drukken. De lokale kipproductie moet door incentives gestimuleerd worden.

NDP-fractieleider André Misiekaba zei. dat er allang discussies worden gevoerd over de gezondheidsrisico's bij het nuttigen van de Amerikaanse boutjes en de Braziliaanse kippen. Er zijn beelden op YouTube waarop te zien is, dat de kuikens in drie weken klaargestoomd worden voor verkoop. Hij merkte op, dat nu er gegaan wordt naar afbouw 'iedereen zit te huilen in dit land. Soms vraag ik mij af, wat willen wij hebben in dit land.'

Misiekaba hoopt niet dat, omdat er kritiek is van de importeurs, de regering weer terugkrabbelt. Veel Amerikanen eten de bouten niet. Die worden geëxporteerd. 'Ze weten wat de gezondheidsrisico's zijn.' De politicus merkte op dat dit besluit gehandhaafd moet blijven. De ondernemers die de kippen kweken, moeten ondersteund worden.

Portugese luchtvaartmaatschappij TAP is weer terug op Curaçao

Bemanning kan vanwege de veiligheid niet meer overnachten in Caracas


Persbureau Curaçao bericht vandaag, dinsdag 1 augustus 2017, dat de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP weer terug is op Curaçao. Sinds vrijdag maakt de Portugese luchtvaartmaatschappij drie keer per week een tussenstop op Hato.

De maatregel heeft te maken met de gespannen situatie in Venezuela. De bemanning kan vanwege de veiligheid niet meer overnachten in Caracas. Daarom wordt er nu gewisseld op Curaçao.

Passagiers kunnen helaas niet opstappen, zoals vroeger het geval was. Of TAP blijft vliegen op Caracas, is nog maar de vraag.

Andere maatschappijen, zoals het Colombiaanse Avianca, zijn al gestopt.

Antropologe Ieteke Witteveen: 'Op Curaçao moet meldpunt komen voor Venezolanen die hun land ontvlucht zijn'

'Een meldpunt zonder de angst opgepakt en teruggestuurd te worden'


Op Curaçao zou een meldpunt moeten komen waar Venezolanen die hun land ontvlucht zijn zich kunnen melden, zonder de angst opgepakt en teruggestuurd te worden. Dat zegt antropologe Ieteke Witteveen, aldus vandaag, dinsdag 1 augustus 2017, het Antilliaans Dagblad

Witteveen ondertekende, samen met 16 andere bezorgde Curaçaose burgers, een open brief waarin zij de Curaçaose autoriteiten oproept om actie te ondernemen en niet langer stilzwijgend toe te kijken hoe zich bij onze overburen een ‘humanitair drama’ voltrekt.

In de oproep wijst de groep erop dat ‘ruim 1,2 miljoen legale en ongedocumenteerden uit Venezuela zijn geëmigreerd naar Colombia’ en dat in Chili meer dan 8.000 Venezolanen zijn met een tijdelijk of permanent visum en er 23.000 staan ingeschreven in afwachting van een werkvergunning. Dat is wel wat anders dan op Curaçao. (Bron foto: Kustwacht Caribisch Gebied)

Vereniging Bedrijfsleven Curaçao heeft twijfels over effecten in 2011 ingevoerd MKB-beleid

'MKB-beleid nauwelijks of niet bekend bij het gros van de bedrijven'


Zes jaar nadat het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) het beleid Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en Entrepreneurship opstelde, vraagt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) zich af wat de stand van zaken is met betrekking tot het in 2011 ingevoerde MKB-beleid. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 1 augustus 2017.

Navraag door de vereniging wijst in de richting, dat het MKB-beleid nauwelijks of niet bekend is bij het gros van de bedrijven.

'De indruk bestaat dat het de status heeft van een goed bewaard ambtelijk stuk', zo concludeert de VBC, die twijfelt of het in 2011 opgestelde MKB-beleid effectief is. De vereniging pleit er dan ook voor dit aan te passen en daarna breed bekend te maken.

Drie en een half jaar cel voor Romano Meriba, beramer beroving ondernemer

Openbaar Ministerie had tien jaar geëist tegen pleegzoon president Bouterse


Romano Meriba en A.C. zijn vandaag, dinsdag 1 augustus 2018, veroordeeld tot drie en een half jaar cel, onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. E.S. hoorde een gevangenisstraf van 3 jaar tegen zich uitspreken, terwijl R.S. 12 maanden opgelegd kreeg, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht met een proeftijd van drie jaar. Dit meldt Starnieuws.

Het Openbaar Ministerie (OM) had tien jaar geëist tegen Meriba. Het OM stelde, dat Meriba het plan beraamd had om de ondernemer R.S. op 9 november 2015 te beroven. Meriba had steeds ontkend het plan beraamd te hebben.

De veroordeelden zitten zo'n 22 maanden in voorarrest. De rechter vindt dat wettig en overtuigend bewijs is geleverd, maar ging niet mee met het OM in de strafeis.

De advocaten Benito Pick en Raoul Lobo hadden eerder aangevoerd, dat de zaak zwaar was opgeblazen. Tijdens de beroving was immers niets gebeurd met de ondernemer. Hij heeft zijn geld teruggekregen.

Bij de beroving werden Melvin Tob en Sigmund Struiken tijdens een schotenwisseling met de politie na de beroving, gedood.

Meriba werd in 2005 al tot vijftien jaar cel veroordeeld voor een dodelijke overval. Hij zat zijn gevangenisstraf toen niet volledig uit omdat hij in 2011 gratie kreeg van Bouterse, die in 2010 aantrad als president van Suriname. In 2002 gooide Meriba een handgranaat in de tuin van de Nederlandse ambassadeur.

Mathoera (VHP) niet ervan overtuigd dat Anti-Corruptiewet aangenomen wordt

Stevige woorden in Assemblee van oppositie en coalitie in 'debat' over corruptie

'Complete boevenbende' (Gajadien, VHP) en 'gecastreerde honden' (Jogi, VHP) vlogen door vergaderzaal


In De Nationale Assemblee heeft gisteren. volgens de Ware Tijd van vandaag, dinsdag 1 augustus 2017. het thema corruptie opnieuw gezorgd voor felle discussies en beschuldigingen in harde bewoordingen van coalitie en oppositie. Krishna Mathoera (VHP) betwijfelt of de Anti-Corruptiewet zal worden aangenomen door het parlement. Zij mist elke vorm van daadkracht van de regering om huidige en recente gevallen van corruptie aan te pakken. 

DOE-parlementariër Carl Breeveld ergerde zich duidelijk aan het gedrag van zijn collega's. Hij ondersteunde Mathoera in haar opvatting, dat de gemeenschap ernaar uitkijkt de gevallen van corruptie onder de regering-Bouterse aangepakt te zien. Niemand heeft behoefte aan een 'historische polemiek' van wie zich wel of niet schuldig heeft gemaakt aan corruptie. Het is deze regering, Bouterse-2, die nu daden moet stellen en corruptie moet aanpakken, aldus Breeveld..

De oppositie uitte vooral beschuldigingen van corruptie richting het Kabinet van de President, corruptie door grondspeculatie en met geld dat niet op de begroting staat, maar wel wordt uitgegeven.

Parlementariër Rachied Doekhie (NDP) haalde fel uit naar de oppositie en beschuldigde haar ervan tal van corruptieschandalen niet te hebben aangepakt toen zij aan de macht was. Harde woorden als een 'complete boevenbende', geuit door Asiskoemar Gajadien (VHP), passeerden de hamer van fungerend Assembleevoorzitter Melvin Bouva (NDP).

Toen echter Mahinder Jogi, eveneens van de VHP-fractie, de woorden 'gecastreerde honden' gebruikte om de coalitie aan te spreken, dreigde de vergadering te ontaarden. Het duurde enkele minuten voordat hij bereid was zijn woorden min of meer terug te nemen.

Bee (ABOP) wil informatie van regering over kwestie Nederlandse ambassadeur

Bee plaatst vraagtekens bij door regering opgeworpen 'Nederlandse bemoeienis met interne zaken'


Assembleelid Marinus Bee (ABOP) heeft de regering gisteren gevraagd om de volksvertegenwoordiging te informeren, 'desnoods in comité-generaal', over het intrekken van de agrément-verlening van de nieuwe Nederlandse ambassadeur. Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft eerder in De Nationale Assemblee aangegeven dat de regering nog niet zal toestaan dat een ambassadeur wordt toegelaten. 

Bee, die op 21 juli ook vragen over het intrekken van de accreditatie van de nieuwe Nederlandse ambassadeur Anne van Leeuwen had gesteld, wil meer informatie hebben.

Suriname had op 22 juni agrément verleend. Nadat Van Leeuwen door koning Willem Alexander beëdigd werd als ambassadeur op 27 juni, werd de accreditatie op 28 juni, zonder enige toelichting, ingetrokken.

'Wij willen weten waarom het een week heeft geduurd voordat die omissie geconstateerd werd en recht is getrokken?' Het Assembleelid wil weten waarom de regering vanaf het moment van constateren van bemoeienis van Nederland, 'zoals men het heeft aangegeven, in interne zaken, geen protestnota is ingediend via onze consul?'

Bee vindt dat het parlement ingelicht moet worden over de geconstateerde bemoeienis van Nederland in interne aangelegenheden van Suriname. Hij stelde voor om in een spoedzitting bijeen te komen. Het ABOP-fractielid vroeg waarom het college of ten minste de vaste commissie van De Nationale Assemblee voor Buitenlandse Zaken niet is geïnformeerd. Hij voerde aan, dat de volksvertegenwoordiging deelgenoot moet zijn van hoe de relatie met Nederland eruit ziet en wat in de naaste toekomst mag worden verwacht.

Nog steeds geen geld voor particuliere bushouders

'Het beste is dat de subsidie wordt afgeschaft, want dan hoeven we niet meer te wachten op geld'


De belofte van minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie aan de particuliere bushouders, dat ze spoedig hun achterstallige subsidie zullen krijgen, is niet nagekomen. Die belofte was gedaan bij een prikactie van de chauffeurs op 21 juli. 'Er is nog geen geld gestort. We moeten geld krijgen voor zes maanden, maar we krijgen mogelijk dinsdag de betaling van drie maande', zegt John Mahadewsing, voorzitter van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie, vandaag, dinsdag 1 augustus 2017, in de Ware Tijd.

Eerder hadden de protesterende bushouders gezegd, dat het om een achterstand van acht maanden gaat. Keer op keer hebben ze om uitbetaling gevraagd, maar de overheid blijft in gebreke, waardoor de achterstand groter wordt.

Hun woordvoerder, Radjinderkoemar Jamoena, zegt vernomen te hebben dat maandag zou worden begonnen met het inlopen van de achterstand, maar het is er niet van gekomen. 'Ik zal nagaan wat er is gebeurd.'

Mahadewsingh: 'Het beste is dat de subsidie wordt afgeschaft, want dan hoeven we niet meer te wachten op het geld.' Hij zegt dit aan het ministerie te hebben medegedeeld en men staat er niet afwijzend tegenover. De bustarieven zullen hierdoor veel hoger worden. 'Misschien moet er subjectsubsidie ingevoerd worden voor arme mensen', zegt de PLO-voorzitter.

De minister was niet bereikbaar voor commentaar, aldus de Ware Tijd.

Surinaamse Postspaarbank steunt minder draagkrachtige studenten bij woningbouw

SPSB stelt 35 percelen te Waterland in het district Para ter beschikking


De Surinaamse Postspaarbank (SPSB) en de Vereniging voor Minder draagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS) hebben gisteren een Memorandum of Understanding getekend voor het ter beschikking stellen van 35 percelen te Waterland in het district Para. Paul van Dun, voorzitter van de VMSS, is bijzonder ingenomen met de bereikte mijlpaal, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 1 augustus 2017 . 

SPSB directeur Ginmardo Kromosoeto zegt, dat de bank benaderd is geworden door Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons om te ondersteunen en te kijken hoe studenten te helpen met een woning. Ook vicevoorzitter Melvin Bouva heeft zich sterk gemaakt voor dit project.

'Als bank hebben we dus gekeken wat de ruimte is die we hebben, want, wat er ook gebeurt, we moeten geld verdienen, en we kunnen niet zomaar geld uitgeven', aldus Kromosoeto.

De 35 percelen, welke eigendom van de bank zijn, zijn in een project ter beschikking gesteld aan de de studenten, zodat ze als collectief het project kunnen aanpassen. 'We hebben gezegd dat als we dit in een pakket kunnen doen, we nog steeds bedrijfsverantwoord bezig zijn om het traject te ondersteunen', zei de bankdirecteur.

In het verleden zijn op dezelfde wijze ook percelen voor woningen van particulieren ter beschikking gesteld. Door de SPSB zijn deskundigen aangetrokken om ervoor te zorgen, dat het toezicht en de uitvoer correct plaatsvinden, conform de regelgeving.

Kromosoeto gaf aan, dat de SPSB het mandaat van de regering heeft gehad om het beheer te doen van het woningbouwfonds lage inkomensgroepen. 'Er is geld gezet, de huizen worden gebouwd en de mensen moeten aflossen. Met die middelen die we innen, kunnen we dan weer andere projecten starten.'

De percelen zijn ingezet door de SPSB terwijl de Assembleevoorzitster zich heeft ingezet om modellen te ontwerpen die kunnen groeien. Met minder dan Srd 100.000 kan er al een huis neergezet worden. Met de aflossing die plaatsvindt, kunnen anderen van de doelgroep weer geholpen worden aan deze 5% lening.

Venezolaanse president Maduro niet onder de indruk van sancties VS

VS: 'Illegale verkiezing toont dat Maduro dictator is die de wil van Venezolaanse volk naast zich neerlegt'


De Venezolaanse president Maduro is niet onder de indruk van de sancties die de Verenigde Staten gisteren, maandag 31 juli 2017, tegen hem hebben aangekondigd. In een felle reactie noemt hij Trump een keizer en zegt hij niet bang te zijn voor sancties. Maduro zou naar eigen zeggen worden gestraft voor zijn kritiek op de VS. 

'Als de dreigementen van de keizer en sancties me niet intimideren, maakt niets me bang. Leg alle sancties op die je wilt, maar het Venezolaanse volk heeft gekozen voor vrijheid en ik ben de president van een vrij volk.' Het Amerikaanse ministerie van Financiën meldde gisteren (zie onderaan) dat alle activa van de socialistische leider die onder Amerikaanse jurisdictie vallen worden bevroren. Ook mogen Amerikaanse burgers geen zaken meer met Maduro doen.

De Amerikaanse maatregelen zijn een reactie op de omstreden Venezolaanse verkiezing van zondag. Die 'illegale verkiezing toont aan dat Maduro een dictator is die de wil van het Venezolaanse volk naast zich neerlegt', zei minister Steven Mnuchin (Financiën) in een verklaring.


https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0137.aspx

Treasury Sanctions the President of Venezuela


7/31/2017


Washington – Today, the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated the President of Venezuela, Nicolas Maduro Moros, pursuant to Executive Order (E.O.) 13692, which authorizes sanctions against current or former officials of the Government of Venezuela and others undermining democracy in Venezuela.  These sanctions come a day after the Maduro government held elections for a National Constituent Assembly (Asamblea Nacional Constituyente, or ANC) that aspires illegitimately to usurp the constitutional role of the democratically elected National Assembly, rewrite the constitution, and impose an authoritarian regime on the people of Venezuela.  As such, it represents a rupture in Venezuela's constitutional and democratic order.  The Maduro administration has proceeded with the ANC even though Venezuelans and democratic governments worldwide have overwhelmingly opposed it as a fundamental assault on the freedoms of the Venezuelan people.  The creation of the ANC follows years of Maduro's efforts to undermine Venezuela's democracy and the rule of law.  
As a result of today's actions, all assets of Nicolas Maduro subject to U.S. jurisdiction are frozen, and U.S. persons are prohibited from dealing with him.
"Yesterday's illegitimate elections confirm that Maduro is a dictator who disregards the will of the Venezuelan people.  By sanctioning Maduro, the United States makes clear our opposition to the policies of his regime and our support for the people of Venezuela who seek to return their country to a full and prosperous democracy," said Secretary of the Treasury Steven T. Mnuchin.  "Anyone who participates in this illegitimate ANC could be exposed to future U.S. sanctions for their role in undermining democratic processes and institutions in Venezuela."
Nicolas Maduro was elected President of Venezuela on April 14, 2013, following the death of former President Hugo Chavez.  Maduro held previous roles in the Venezuelan government, including as Executive Vice President and Minister of Foreign Affairs. 
Under Maduro, the Venezuelan government has deliberately and repeatedly abused the rights of citizens through the use of violence, repression, and criminalization of demonstrations.  At his direction, the regime's security forces have systematically repressed and criminalized opposition parties through arbitrary detention, military prosecution of civilians, and the excessive use of force against demonstrators.  Any member of the opposition or critic of the regime risks being detained, imprisoned, assaulted, tortured, and assassinated.   
In addition to committing widespread human rights abuses, Maduro's regime has mismanaged the economy and engaged in systemic corruption.  Despite having among the world's largest oil reserves, tens of millions of Venezuelans are going hungry because the Government refuses to import sufficient food for the Venezuelan people, engages in rampant corruption around currency and the exchange rate regime, and rejects offers of humanitarian aid.            
Treasury undertook the action, in consultation with the State Department, pursuant to Executive Order 13692.  The U.S. government and democratic governments worldwide continue to call on the Venezuelan government to halt the ANC process and allow Venezuela's democratic processes and institutions to function as intended. We urge those who were elected to the Constituent Assembly to decline to take office. 
For identifying information on the individual designated today, click here.
For more information about Executive Order 13692, click here.

Venezuela-related Designation


 OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
 Specially Designated Nationals List Update

 The following individual has been added to OFAC's SDN List: 

MADURO MOROS, Nicolas (Latin: MADURO MOROS, Nicolás), Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 23 Nov 1962; POB Caracas, Venezuela; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 5892464 (Venezuela); President of the Bolivarian Republic of Venezuela (individual) [VENEZUELA].

(Red. De Surinaamse Krant/ U.S. Department of the Treasury/De Telegraaf)

Twee oppositieleiders in Venezuela uit hun woningen ontvoerd door autoriteiten

Leopoldo Lopez en Antonio Ledezma zaten in huisarrest


Familie plaatst beelden nachtelijke kidnap op internet 


Twee oppositieleiders in Venezuela zijn weggevoerd uit hun woningen waar zij met huisarrest zaten. Dat hebben hun families vandaag, dinsdag 1 augustus 2017, verklaard via Twitter. Het gaat om Leopoldo Lopez en Antonio Ledezma. De families houden president Nicolás Maduro verantwoordelijk. 

Die won zondag een omstreden verkiezing voor de samenstelling van een grondwetgevende vergadering waardoor hij veel meer macht krijgt. De oppositie boycotte die verkiezing.

De twee oppositieleiders hebben de afgelopen dagen het Venezolaanse volk opgeroepen de straat op te gaan om te protesteren tegen Maduro en zijn machtsuitbreiding. Bij de protesten zijn volgens officiële cijfers tien doden gevallen maar volgens de oppositie waren dat er veel meer.

Lopez kreeg in juli huisarrest nadat hij drie jaar in de gevangenis had gezeten voor zijn rol in anti-regeringsprotesten in 2014. Ledezma kreeg in 2015 huisarrest nadat hij vast had gezeten, omdat hij zou hebben deelgenomen aan een coup tegen Maduro. Op sociale media circuleren beelden van de ontvoering.(Red. De Surinaamse Krant/Twitter/De Telegraaf)

Coalitie dringt bij regering aan op snelle aanstelling minister van Justitie en Politie

'Een ministerie met zo'n gewicht verdient een minister die zijn volledige focus heeft'

'Uitvoering van het resocialisatieprogramma kan ons verder helpen de criminaliteit te bestrijden' 


De coalitie heeft gisteren in De Nationale Assemblee de regering gevraagd om op een zo kort mogelijke termijn een minister van Justitie en Politie te benoemen. 'Overgegaan moet worden tot uitvoering van het regeringsvoornemen tot meer intensieve bestrijding van de criminaliteit. Er dient een integraal plan voor preventie van de criminaliteit uitgevoerd te worden met de nadruk op intensieve voorlichting en resocialisatie van gedetineerden. Ter vergroting van het veiligheidsgevoel, wordt de regering gevraagd zichtbare en effectieve acties uit te voeren met medewerking van het Nationaal Leger en de politie.'

Ook het aantal verkeersdoden, dat voor dit jaar opgelopen is tot 44, baart enorme zorgen. 

Assembleelid Rossellie Cotino (NDP) vroeg de regering of er al zicht is op wanneer een minister zal worden benoemd voor Justitie en Politie. 'Er is een waarnemend minister en natuurlijk doet hij zijn uiterste best zoals van hem wordt verwacht, maar een ministerie met zo'n gewicht ten tijde waar criminelen nog om zich heen toeslaan, verdient een minister die zijn volledige focus heeft op vraagstukken dit ministerie rakende, zoals criminaliteitsbestrijding.'

Over de aanpak van criminaliteitsbestrijding is nog lang niet het laatste woord gezegd, stelde Cotino.

'Als we merken dat meer dan 50% van de criminelen recidivisten zijn, rijst al gauw de vraag: wat wordt er van overheidswege gedaan om te voorkomen dat mensen die eens een fout hebben begaan, terugvallen in die situatie? Naar mijn mening is er geen effectieve criminaliteitsbestrijding mogelijk, zonder resocialisatie. We hebben zoveel ministers op het ministerie van Justitie en Politie gehad die allen hun mond vol hadden van een resocialisatieplan. Ministers die vijf jaren op het ministerie hebben gediend, hebben er alleen maar over willen praten, maar er is 0,0 van uitgevoerd. Voorzitter, uitvoering van het resocialisatieprogramma kan ons verder helpen de criminaliteit te bestrijden. Ik hoop dat de nieuwe minister die binnenkort zal aantreden, er ook daadwerkelijk uitvoering aan geeft.'

Minister Peneux pleit voor een instituut dat buitenlandse diploma’s op echtheid kan toetsen

Nederlandse 'onderwijsman' Bert Schreuders weer onderwerp van speculaties

Peneux: 'Naar mijn weten heeft Schreuders verschillende calamiteiten veroorzaakt binnen onderwijsinstellingen'


Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zei in het parlement bekend te zijn met de persoon Bert Schreuders (zie foto: Bron: Twitter), die naar zijn weten verschillende calamiteiten heeft veroorzaakt binnen onderwijsinstellingen. De bewindsman ziet graag een instituut verrijzen dat buitenlandse diploma’s op echtheid kan toetsen. Dit bericht de Ware Tijd dinsdag 1 augustus 2017.

Schreuders streek in 2012 in Suriname neer en wist binnen te komen bij verschillende hoge(re) onderwijsinstellingen en bij Nova, het accreditatie-instituut van de overheid.

Onlangs besprak het parlement mogelijke dubieuze verrichtingen van Schreuders. Assembleelid Rachied Doekhie (NDP) vroeg vorige week aandacht voor deze Nederlander die verdacht zou worden van pedofilie, oplichting en valsheid in geschrifte.

Schreuders spreekt in een reactie van 'aantijgingen die komen uit het brein van twee personen' die hij 'zieke psychopaten noemt'. Hij verwerpt alle verdachtmakingen. 'Ik ben voor niets en niemand bang, want er is niets op mij aan te merken. Allemaal complete onzin wat er over mij verteld wordt.'

De samenwerking met de zogenaamde Technological University of the America's (TUA), waarvan hij president is, is schriftelijk opgezegd door directeur Hubert Rampersad. Schreuders' ontslag gaat op 1 augustus in. Schreuders noemt de ontslaggronden oneigenlijk en niet conform de wettelijke regels. Hij heeft een proces tegen de school aangespannen.

In 2015 raakte Schreuders ook in opspraak toen hij als lector en docent verbonden was aan Boshuizen Training & Consultancy in Suriname. Directeur Usha Sewmangal, die toen ook een politieonderzoek was gestart, beschuldigde hem van het vervalsen van het logo van de school.

Minister Peneux pleit voor een controlemechanisme voor acceptatie van diploma's uit het buitenland en de manier waarop die geijkt worden, voordat de personen die deze diploma's overleggen aan de slag mogen.

Coalitie en oppositie dienen motie in inzake Ontwikkelingsplan (OP) 2017-2021

Motie oppositie: OP kan niet uitgevoerd en gefinancierd worden

Motie coalitie: Ontwikkelingsrichting aan houden tot verder herstel en ontwikkeling van onze economie


De coalitie èn oppositie hebben gisteren in De Nationale Assemblee een afzonderlijke motie ingediend over het Ontwikkelingsplan (OP) 2017-2021 (zie onderaan). De moties en opvattingen over het OP verschillen dag en nacht, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 1 augustus 2017.

De oppositionele fracties VHP, ABOP, Pertjajah Luhur, NPS en DOE vinden, dat het OP niet uitgevoerd en gefinancierd kan worden.

De fracties van de NDP, BEP en de Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan roepen de regering op 'de in het OP gepresenteerde ontwikkelingsrichting aan te houden tot verder herstel en ontwikkeling van onze economie en vooral van de meer duurzame sectoren'.

De regering komt maandag aan het woord om de vele vragen die door Assembleeleden gesteld zijn in de tweede ronde te beantwoorden.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons verwacht dat het OP en de begroting 2017 volgende week, uiterlijk 10 augustus, afgerond zullen worden. Dan zullen ook de moties worden toegelicht en in stemming worden gebracht.

De oppositie vindt dat De Nationale Assemblee niet kan en mag meewerken aan handelingen die strijdig zijn aan de bepalingen van de Grondwet en een OP goedkeuren dat niet uitgevoerd en gefinancierd kan worden. De regering wordt opgeroepen een aangepast ontwikkelingsplan in te dienen dat voldoet aan de randvoorwaarden voor een effectieve uitvoering en financiering.

De coalitie vraagt de regering te investeren in de voorwaarde scheppende factoren om succeskans van het in het OP uitgezette ontwikkelingsbeleid te vergroten. De noodzakelijke infrastructurele werken dienen te worden uitgevoerd die van belang zijn voor het behoud van de werkgelegenheid en realisatie van besparingen voor de natie op korte termijn. De coalitie vraagt de regering de uitvoering van het beleid te toetsen aan het OP om het tijdig aan te kunnen passen.