woensdag 2 augustus 2017

SWM-personeel akkoord met nieuwe CAO

Srd 325 salariscorrectie en Srd 900 lumpsum voor werknemers SWM 

'Wij moeten rekening houden met wat wij kunnen halen uit de onderhandelingen'


Het personeel de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft onlangs het onderhandelingsresultaat van de bond met de directie goedgekeurd. Er is afgelopen donderdag een collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend. Elke werknemer krijgt een salariscorrectie van Srd 325 per maand. Daarnaast krijgt elke werknemer een maandelijkse netto toelage van Srd 150. Ook wordt een eenmalige lumpsum van Srd 900 uitgekeerd. Dat meldt het Dagblad Suriname woensdag 2 augustus 2017.

De bond heeft gezien dit resultaat, iets meer ingeleverd dan de directie. Het initieel voorstel van de bond (looncorrectie van Srd 500 en Srd 2.000 als lumpsum) bleek tijdens deze onderhandeling volgens Ortwin Cairo, ondervoorzitter van de bond, totaal niet uitvoerbaar te zijn voor de directie van de SWM. De directie had als initieel voorstel Srd 685 als lumpsum en Srd 250 al loonsverhoging. Beide voorstellen weken veel af van elkaar.

Cairo stelt, dat in eerste instantie wel ontevreden blikken te zien waren. 'Het resultaat is in principe niet wat wij graag zouden willen. Wij hadden graag meer gezien. Onder omstandigheden, voor wat de financiële mogelijkheden van het bedrijf betreft, hebben wij de leden kunnen overtuigen dat moro no de. Het is ons bedrijf. Wij verdienen een boterham bij het bedrijf. Wij moeten rekening houden met wat wij kunnen halen uit de onderhandelingen', stelt Cairo.

Het ligt volgens Cairo in de bedoeling dat de leden gemotiveerd aan het werk komen. Dat is in ieder geval het streven. Er zijn nog enkele besprekingspunten die in een later stadium bij de directie aan de kaak worden gesteld.

Werknemers verbonden aan de bond bij de SWM, waren drie weken geleden in beraad getreden. Dit gebeurde na bemiddeling door de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname. De vakbond was niet content met het resultaat van de bemiddeling. Uiteindelijk was het de rechter die partijen op het pad van wederom onderhandelen bracht. Het gaat bij de SWM om rond de 700 personeelsleden (500 CAO-werknemers).

Bushouders Lijn 1 en Lijn 2 ontvangen 3 maanden achterstand

Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) beweert, dat slechts één maand is uitbetaald....


De Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) heeft woensdag 2 augustus 2017 slechts één maand uitbetaald aan brandstofcompensatie. Dit bevestigt John Mahadewsingh, voorzitter van de PLO, in het Dagblad Suriname. 'Er is alleen voor één maand overgemaakt.'

Alhoewel de betalingsachterstand inmiddels naar acht maanden is gecumuleerd, heeft de overheid slechts één maand hiervan vergoed, namelijk die van januari 2017.

In het parlement wees Jerry Miranda, minister van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C), de acht maanden achterstand naar het rijk der fabelen aangezien de uitbetaling slechts per kwartaal geschiedt. De minister handelt hiermee erg tegenstrijdig; de huidige uitbetaling heeft namelijk wel op maandbasis plaatsgevonden en niet per kwartaal, volgens de verklaring van Mahadewsingh. 'Het is niet goed, maar ja we wachten het even af.'

In gesprek met enkele bushouders van de trajecten Lijn 1 en Lijn 2 heeft de redactie van het Dagblad Suriname vernomen, dat de uitbetaling van de brandstofcompensatie reeds heeft plaatsgevonden op 1 augustus 2017. De bushouders gaven te kennen dat de uitbetaling inderdaad over een heel kwartaal heeft plaatsgevonden.

Het ziet er dus, aldus het dagblad, naar uit dat de PLO-voorzitter de transparantie van zijn organisatie niet hoog in het vaandel houdt en onwaarheden doorspeelt aan de media die per slot van rekening een belangrijke schakel vormen in het informeren van de samenleving.

Steven Rodriguez per 1 augustus nieuwe directeur staatszender STVS

Rodriguez heeft jaren bij STVS gewerkt als cameraman en regisseur


Steven Rodriguez is per 1 augustus benoemd als nieuwe directeur van de Surinaamse Televisiestichting (STVS). Hij volgt Shurly Lackin op, die zeven jaar de scepter heeft gezwaaid bij de staatszender. 

Rodriguez is geen onbekende bij de STVS. Hij heeft er jaren gewerkt als cameraman en was later regisseur.

In een woensdagmiddag 2 augustus 2017 uitgegeven persbericht meldt de STVS, dat de nieuwe directeur samen met de nieuwe Raad van Toezicht is voorgesteld aan het personeel. De nieuwe raad wordt geleid door Sandra Polak.

Haïtiaan (28) in Chili met lepra opgenomen in ziekenhuis

Gezondheidsminister Carmen Castillo tracht de bevolking gerust te stellenEen 28-jarige Haïtiaan in Chili is de eerste bevestigde leprapatiënt in Chili sinds jaren. Directeur van het ministerie van Volksgezondheid, dr. Patricio Rosas, zei vandaag, woensdag 2 augustus 2017, dat tests uitgevoerd op de 28-jarige inwoner van Panguipulli in het Base Valdivia Hospital, hebben bevestigd dat het lepra is, een ziekte die zeer zeldzaam is geworden Chili. 

Hij zei, dat de patiënt onder behandeling is en dat de ziekte effectief kan worden genezen door middel van multi-medicijnen therapie, bestaande uit drie antibiotica, waardoor lepra binnen een periode van enkele maanden kan worden genezen.

Gezondheidsminister Carmen Castillo, heeft geprobeerd de bevolking gerust te stellen, aangezien er nog maar drie andere gevallen op nationaal niveau zijn gerapporteerd en dat de patiënten thans onder behandeling zijn.

(De Surinaamse Krant/Jamaica Observer/Haiti Libre/Twitter/TeleSUR)

'Hier is een vrouw van 45 jaar die haar lichaam kan laten zien'

Colombiaanse actrice Sofia Vergara naakt op cover Women's Health

'Ik zou best wel iets atletischer willen zijn, maar als je zoals ik zulke enorme borsten hebt...'


Om in conditie te blijven doet de Colombiaanse actrice Sofia Vergara drie tot vier keer per week oefeningen, hoewel ze er een enorme hekel aan heeft. 'Het is een soort marteling. Ik ben chagrijnig twee uur voor, tijdens en na mijn oefeningen omdat ik de volgende weer moet plannen. Maar Joe (Manganiello, Vergara's echtgenoot) heeft een fraaie gym in ons huis gebouwd, dus ik heb geen excuus', aldus de 45-jarige Modern Family-actrice vandaag, woensdag 2 augustus 2017, tegen het blad Women's Health

Vergara is deze maand naakt op de cover van de Amerikaanse blad te zien en daar is ze erg trots op. 'Hier is een vrouw van 45 jaar die haar lichaam kan laten zien. Het is niet meer zoals vroeger, toen er alleen jonge vrouwen op de covers van tijdschriften stonden', aldus Vergara.

De huidige fitgirl-trend is niets voor de actrice. 'Het gaat niet om strakke buikspieren. Ik heb ze niet want ik hoef niet zo nodig een model met een perfect lichaam te zijn. Dat zou me veel te veel moeite kosten!', aldus Vergara in het tijdschrift.

'Ik weet niet of ik sterk ben. Ik heb slechte knieën en hele dunne botten, ik kan nauwelijks een push-up doen', geeft de Colombiaanse toe. 'Ik zou best wel iets atletischer willen zijn, maar als je zoals ik zulke enorme borsten hebt...ik had ze al op mijn dertiende en ze werden nog groter tijdens mijn zwangerschap en na de bevalling.'A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) on

A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) on

(Red. De Surinaamse Krant/Instagram/Women's Health/Nu.nl)

Verklaring oppositiepartijen Suriname in reactie op ernstige recente situatie in Venezuela

'Met arrestatie twee oppositieleiders wordt democratie vertrapt en is weg van dictatuur ingezet' 


De gezamenlijke oppositiepartijen, de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), de Nationale Partij Suriname (NPS), Pertjajah Luhur (PL), de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelings Partij (ABOP) in De Nationale Assemblée (DNA) spreken hun ernstige afkeuring uit over de gehouden verkiezingen voor een raad die de Grondwet in Venezuela moet hervormen. 

Deze recente handeling van de regering heeft geleid tot de recente protestdemonstraties van de bevolking. Daarbij zijn door disproportioneel gebruik van geweld door veiligheidstroepen, vele doden gevallen.  

De gezamenlijke oppositiepartijen zijn ernstig bezorgd over de ontstane situatie in het land. Deze verontrusting en verontwaardiging neemt ernstige vormen aan nu bekend geworden is dat twee oppositieleiders in Venezuela die huisarrest hadden, door veiligheidsdiensten zijn weggevoerd uit hun woningen, waar zij met huisarrest zaten. Ze vinden dat door deze handeling de democratie vertrapt wordt en de weg van dictatuur is ingezet in Venezuela. 

De gezamenlijke oppositiepartijen vragen dan ook, dat de regering de mensenrechtenverdragen eerbiedigt, eveneens ten aanzien van de twee afgevoerde oppositionele leiders. 

De gezamenlijke oppositiepartijen staan voor een soevereine, parlementaire democratische rechtsstaat waarin beleving van grondrechten en vrijheden alsmede openbaarheid en decentralisatie van bestuur optimaal dienen te zijn. 

Als leidend principe geldt de consensus democratie opdat ook rekening wordt gehouden met vitale belangen van alle groepen. 

Uit hoofde van het voorgaande roepen de gezamenlijke oppositiepartijen op tot een snelle en vreedzame beëindiging van de alom heersende crisis in het land met als voornaamste uitgangspunt herstel van democratische waarden. 

De gezamenlijke oppositiepartijen in DNA 
Paramaribo, 2 augustus 2017 
VHP, NPS, PL, ABOP

Twee Venezolaanse rechters ondergedoken in Chileense ambassade in Caracas

'Beatriz Ruiz Marin en José Nuñez Sifontes zijn gasten van de ambassade'


Twee Venezolaanse rechters, die door het parlement voor een functie in het Hooggerechtshof waren benoemd, hebben bescherming gezocht in de Chileense ambassade in Caracas. Ze doen dat vanwege de politieke onrust in Venezuela. Beatriz Ruiz Marin en José Nuñez Sifontes zijn 'gasten van de ambassade', bevestigde de Chileense minister van Buitenlandse Zaken Heraldo Muñoz vandaag, woensdag 2 augustus 2017.


Zijn land handelt in deze aangelegenheid in overeenstemming met de wettelijke en humanitaire principes van zijn buitenlands beleid.

Zaterdag had de vrouwelijke rechter Elenis Del Valle Rodríguez al haar toevlucht gezocht in de ambassade.

De drie juristen behoren tot een groep van 33 rechters van het Hooggerechtshof, die op 21 juli door het parlement werden beëdigd.

De coalitie van oppositiepartijen Mesa de la Unidad Democrática (MUD) beschikt in het parlement over een meerderheid. De regering van president Nicolás Maduro wordt door de MUD niet erkend.

Sinds begin april verblijft ook oppositielid Roberto Enríquez in de ambassade. De voorzitter van de christelijk-sociale partij Copei had wegens de politieke onrust in zijn land asiel gevraagd. De jongste spanningen zijn veroorzaakt door de verkiezing voor een grondwetgevende vergadering van zondag. De oppositie boycotte de verkiezing, omdat bijna uitsluitend kandidaten van het socialistische kamp op de lijst stonden.

(De Surinaamse Krant/VTM Nieuws/Twitter)

Officiële opkomstcijfers verkiezing Grondwetgevende vergadering Venezuela onjuist

'Geen twijfel over mogelijk dat het opkomstcijfer is gemanipuleerd'


De officiële opkomstcijfers met betrekking tot de verkiezing van een Grondwetgevende vergadering afgelopen zondag in Venezuela kloppen volstrekt niet. Dit heeft het bedrijf dat al sinds 2004 Venezolaanse verkiezingen technisch ondersteunt, vandaag, woensdag 2 augustus 2017, in Londen naar buiten gebracht. 

Volgens het bedrijf, SmartMatic, is er 'geen twijfel over mogelijk dat het opkomstcijfer is gemanipuleerd' en minstens een miljoen kiezers te hoog is uitgevallen.


De regering claimt, dat ruim acht van de negentien miljoen kiezers stemden.

De opkomst was op die manier veel hoger dan verwacht. De oppositie boycotte de stembusgang. De Venezolaanse president Nicolás Maduro beschouwt zich daarom als de winnaar in de volksraadpleging Maduro heeft een raad laten kiezen die straks met een nieuwe Grondwet komt die waarschijnlijk oppositie tegen het impopulaire bewind van de socialist Maduro onwettig maakt en die het parlement ontmantelt.

(Red. De Surinaamse Krant/De Telegraaf/El Nacional/NOS/Twitter)

Trump houdt Maduro ´persoonlijk verantwoordelijk´ voor veiligheid en gezondheid twee opgepakte oppositieleiders

Trump noemt Leopoldo López en Antonio Ledezma politieke gevangenen


De Amerikaanse president Donald Trump houdt zijn Venezolaanse collega Nicolás Maduro ´persoonlijk verantwoordelijk´ voor de veiligheid en gezondheid van de twee oppositieleiders die dinsdag gevangen werden genomen. Dat heeft het Witte Huis in een verklaring gemeld. 

Trump noemt Leopoldo López en Antonio Ledezma politieke gevangenen.


López en Ledezma werden dinsdag uit hun woningen gehaald waar zij in huisarrest zaten, en naar de gevangenis gebracht. Volgens het hooggerechtshof van het Zuid-Amerikaanse land wilden de politici die huisarrest hadden, vluchten.

De families houden Maduro verantwoordelijk.


Maduro won zondag een omstreden verkiezing voor de samenstelling van een grondwetgevende vergadering waardoor hij veel meer macht krijgt. López en Ledezma hebben zich daar net als andere opposanten fel tegen gekeerd. Het duo riep militairen en burgers onlangs in videoboodschappen nog op in opstand te komen tegen het beleid van Maduro.

Lopez kreeg in juli huisarrest nadat hij drie jaar in de gevangenis had gezeten voor zijn rol in anti-regeringsprotesten in 2014.

Ledezma kreeg in 2015 huisarrest nadat hij vast had gezeten omdat hij zou hebben deelgenomen aan een coup tegen Maduro.

Alarm over afval- en vervuilingsproblematiek in Lawagebied

In het binnenland laat het gebrek aan adequate vuilverwerking zich gelden

De Brazilianen en Chinezen verergeren het probleem


In een op Starnieuws (29 juli 2017) verschenen bericht vraagt Assembleelid Aida Nading dringend aandacht van de regering voor de enorme last die de lokale bewoners van het Lawagebied ondervinden door de goudmijnbouw. Aangezien wij voor werkzaamheden in Cottica aan de Lawa vertoefden, konden wij ons op zondag 30 juli jl. begeleid door enkele lokale bewoners stroomopwaarts in het Lawagebied oriënteren. De bevindingen duiden op een zeer ernstig probleem. 

Het leven van de lokale bewoners is ontwricht en het ecosysteem wordt vernietigd. Traditioneel gebruiken de inheemsen (Wayana) en marrons (Aluku) die aan beide oevers van de grensrivier wonen de rivier voor visvangst en jacht, het wassen van kleding en vaat, het baden, het drinken van water, en het varen. De goudwinning van de scalians brengt al deze genoemde gebruiken in gevaar, vooral als er naast het opgespoten zand en grind, ook nog chemicaliën in het water komen. Het vertroebelde water zorgt voor minder voorkomen van vissen die met hun zicht werken. Het vervuilde water is ongeschikt voor wassen, baden of als drinkwater en brengt de inwoners van de linkeroever van de rivier in gezondheidsproblemen.

Lokale bewoners hebben aangegeven dat zij het rivierwater sinds 5 jaar niet meer als drinkwater kunnen gebruiken. In tegenstelling tot de bewoners aan de Franse kant (rechteroever) beschikken zij namelijk niet over stromend water. 

De scalians vullen de vaargeul met riviergrind en het vertroebelde water vergroot de kans voor schade aan buitenboordmotor, of het botsen van boten tegen nu moeilijk waar te nemen rotsen. 

Vuilstortplaatsen Lawagebied 
Specifiek wil ik het hebben over de vuilstortplaatsen in het Lawagebied. Er zijn in een korte concentratie meer dan 20, voornamelijk Chinese winkels tegenover Maripa Sula die allemaal langs het water liggen. De winkels, hotels en huizen hebben vaak geen adequate behandeling van menselijke uitwerpselen voordat deze in de rivier terechtkomen. 

Een ander probleem is dat het vuil van het gebied in vuilniszakken wordt verzameld, en met de boot wordt opgehaald door Brazilianen en vervolgens vlak langs het Surinaamse deel van de rivier wordt gedumpt. Logischerwijs komt al het vuil in het water terecht tijdens hoge waterstanden. 

De berichten zijn dat de Brazilianen ook mensen langs de rivier begraven hetgeen kon worden waargenomen door enkele grafkruisen. Deze graven komen soms onder water te liggen. 

De vuilstortplaatsen direct langs de rivier zorgen voor een overmaat aan stank, vliegen, en er zijn ook zwerfhonden waar te nemen. Door deze situatie komt niet alleen de volksgezondheid in gevaar, maar wordt ook het duurzaam ontwikkelingspotentieel van het leefgebied teniet gedaan. Natuurtoerisme dat een hele goede optie zou zijn voor dit gebied, heeft daardoor weinig kans. 

Het is geen gemakkelijke taak, maar de overheid zal strenge regels en maatregelen moeten stellen voor het storten van vuil. Het afval neemt evenals in de kustvlakte toe, maar vooral in het binnenland laat het gebrek aan adequate vuilverwerking zich gelden. De Brazilianen en Chinezen verergeren het probleem. 

Dr. Rudi F. van Kanten 
Agroforester

Wetten van Aucaanse stam - 'Weeti´ - worden tegen het licht gehouden

Gran krutu 5 augustus te Drietabbetje over de traditionele wetten 


´Sommige wetten zijn uit de tijd en moeten geschrapt worden en weer andere moeten worden aangepast want op basis van deze wetten, moet de granman de stam leiden´, aldus kapitein Johan Djanie van Drietabbetje, tevens lid van het Kabinet van de granman van de Aucaners, vandaag, woensdag 2 augustus 2017 in de Ware Tijd.

De stam zal op 5 augustus in dit dorp een gran krutu organiseren, waarbij de traditionele wetten nader zullen worden bekeken.

´Vroeger wilden de mensen niet dealen met de politie, maar nu willen ze wel een politiebureau in het gebied. Als iemand vroeger een moord had gepleegd, legde die een verklaring af bij de politie en keerde terug naar het dorp om zijn straf uit te zitten. Dit gebeurt niet meer, maar het staat wel in onze wetten´, geeft Djanie als voorbeeld.

Hij zegt, dat de mensen zullen beslissen wat aangepast of geschrapt moet worden uit de 'Weeti', wetten van de Aucaanse stam. Djanie weet niet hoelang de krutu zal duren. ´Als de mensen geen bezwaar hebben zal dat snel gaan, maar anders kan de krutu weken duren.´

Antropoloog Salomon Emanuels noemt het belangrijk dat de wetten schriftelijk worden vastgelegd, voordat deze worden geschrapt of aangepast. ´Mondelinge overlevering heeft ook zijn zwaktes, want als bijvoorbeeld een oudere overlijdt, gaat een deel van het archief verloren. Ook kunnen wetten op verschillende wijzen geïnterpreteerd worden, maar als ze zwart op wit staan, is de kans kleiner voor meerdere interpretaties.´

Minister van Arbeid vraagt pg onderzoek in te stellen naar beschuldigingen aan adres waarnemend inspecteur-generaal Arbeidsinspectie

Communiqué  - Moestadja ontlast betrokken functionaris van zijn taken


De Ware Tijd bericht vandaag, woensdag 2 augustus 2017, dat John Courtar, waarnemend inspecteur-generaal van Arbeidsinspectie, is ontlast van zijn taken. 

Dat verzoek heeft hij gedaan aan minister Soewarto Moestadja van Arbeid wegens hardnekkige beschuldigingen op sociale media dat hij nauw is betrokken bij een oplichtingscomplot. 

Het ministerie van Arbeid heeft dit communiqué uitgegeven:


´De minister van Arbeid, de heer drs.Soewarto Moestadja, heeft schriftelijk de procureur-generaal gevraagd een onderzoek in te stellen naar de hardnekkige beschuldigingen die onlangs op sociale media werden geuit aan het adres van de waarnemend inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie. 

Tegelijkertijd heeft de bewindsman betrokken functionaris ontlast van zijn taken totdat uit het onderzoek van de procureur-generaal zal blijken dat de beschuldigingen ongegrond zijn. Het e.e.a. is geschied in overleg met betrokkene. De functie wordt nu waargenomen door de directeur van Arbeid.  
De minister vindt dat diensten en werkarmen van het ministerie vertrouwen moeten genieten bij de samenleving, welke nodig is voor de effectiviteit van de dienstverlening. Hiervoor is onder andere integriteit van elke landsdienaar een fundamentele voorwaarde. Vooral de diensten Arbeidsinspectie en Werkvergunning Vreemdelingen zijn integriteit gevoelig en worden daarom met een vergrootglas bekeken. 

De minister heeft sedert zijn aantreden op 7 september 2015 intern beleid ontwikkeld op het stuk van integriteit en goed bestuur. Daarom valt binnen het nieuwe organogram van het ministerie ook op dat er een Bureau Integriteit is opgenomen. Dit bureau zal zich sterk maken voor het bevorderen van principes van goed bestuur bij het personeel. 

Op landsdienaren die onmaatschappelijk gedrag vertonen wordt strenge tucht toegepast. Daarbij wordt niet uitgesloten dat landsdienaren onherroepelijk zullen worden voorgedragen voor ontslag met inachtneming van de bepalingen in de Personeelswet. 

In het geval van de waarnemend inspecteur-generaal wordt gewacht op de bevindingen van de procureur-generaal. 

Paramaribo, 2 augustus 2017 
Afdeling Voorlichting van het Ministerie van Arbeid´


Rectificatie


Het Ministerie van Arbeid wenst naar aanleiding van de eerdere berichtgeving in de media te benadrukken, dat op eigen verzoek van de Wnd. Inspecteur-Generaal, de heer drs. John Courtar aan de Procureur Generaal is gevraagd een diepgaand onderzoek in te stellen naar vermeende beschuldigingen geuit aan zijn adres op social media en dat ook op eigen verzoek van dhr. Courtar bij hangende bedoeld onderzoek niet meer belast wordt/ is met de leiding van de Arbeidsinspectie ten einde het instituut van Inspecteur Generaal te vrijwaren van alle eventuele smet.

Paramaribo, 3 augustus 2017

De directeur va Arbeid,


Mr. Jimmy Belfor 

Bonaire krijgt nieuwe luchtvaartmaatschappij voor vluchten naar Curaçao en Aruba

´Er worden drie Twin Otters gekocht om op de ABC-routes te gaan vliegen´


Nog voor het einde van het jaar wordt op Bonaire een nieuwe luchtvaartmaatschappij opgericht voor vluchten naar Curaçao en Aruba. Dat maakte gedeputeerde Clark Abraham maandagmiddag bekend, aldus woensdag 2 augustus 2017 het Antilliaans Dagblad. ´Er worden drie Twin Otters gekocht om op de ABC-routes te gaan vliegen.´ Twin Otters zijn toestellen met 19 zitplaatsen.

´Het is geen oud nieuws. Het is een nieuw initiatief´, verwees Abraham naar de recente aankondiging van Divi Divi Air dat het twee Twin Otters heeft aangeschaft. Daarmee wil de maatschappij binnen enkele maanden de nu bescheiden capaciteit tussen Bonaire en Curaçao vergroten en ook op Aruba gaan vliegen.

De gedeputeerde twijfelt niet aan de plannen, maar benadrukt dat het om een private onderneming gaat.

Kraan waarmee fluoride aan drinkwater van Curaçao werd toegevoegd is dichtgedraaid

Na ongeveer anderhalve week is fluoridegehalte in het Curaçaose water nihil


De kraan waarmee fluoride aan het drinkwater van Curaçao werd toegevoegd, is gisterochtend om acht uur dichtgedraaid. Dit gebeurde tegelijkertijd bij beide centrales waar drinkwater wordt geproduceerd, dus zowel bij de centrale te Mundu Nobo als bij RO. Sta. Barbara. Dit meldt vandaag, woensdag 2 augustus 2017, het Antilliaans Dagblad.

Deze historische gebeurtenis vond plaats nadat Aqualectra sinds 13 mei 1964 fluoride aan het drinkwater toevoegde.

De fluoridestop is gebaseerd op een brief van de regering van 20 april 2017. Het water zal niet meteen fluoridevrij zijn. Volgens berekeningen zal het ongeveer anderhalve week duren voordat het fluoridegehalte in het Curaçaose water nihil is.

Oud-premier Gerrit Schotte, Curaçao, weet het zeker: 'Ik ga niet de cel in´

Schotte aan de tand gevoeld door Kabe’i Boto van TV Direct


Oud-premier Gerrit Schotte (MFK), die zowel door het Gerecht in Eerste Aanleg als door het Hof in de zaak Babel tot een gevangenisstraf van drie jaar is veroordeeld, is ervan overtuigd dat hij de cel niet in gaat. Dat verklaarde hij afgelopen maandagavond tijdens het populaire televisieprogramma van TV Direct, Kabe’i Boto, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 2 augustus 2017.

In dit programma geeft een presentator van TV Direct een bekende Curaçaoënaar een lift in zijn auto (kabe’i boto). Bekende Curaçaoënaars die Schotte voor zijn gegaan, zijn Churandy Martina, Quenton Stroop (Oompie Stroop) en Jadira Bislick.

Gedurende een autorit van 45 minuten werd de omstreden politicus het hemd van het lijf gevraagd over verschillende onderwerpen. Het grootste deel van de rit bestond voornamelijk uit vragen die gebaseerd waren op roddel en achterklap. Zo wilde de presentator weten of het klopte dat Schotte zijn schooldiploma had vervalst, of de MFK-politicus homo is en of hij de echte vader is van de kinderen van Churandy Martina. Schotte verwees op een gegeven moment ook naar het ritje als een ‘kabe’i redu’.


Suriname heeft zo´n 96 ton oude en vervallen pesticiden verscheept naar Engeland

´Voorkomen dat Suriname als dumpland wordt gezien en opgescheept zit met gevaarlijke stoffen´


Suriname heeft iets meer dan 96 ton oude en vervallen pesticiden, die een gevaar vormen voor mens en milieu, verscheept naar Engeland en daar op een milieu verantwoorde manier vernietigd, zo bericht vandaag, woensdag 2 augustus 2017, Starnieuws. Het gaat om extreem giftige pesticiden die verboden en vervallen zijn en die niet meer gebruikt mogen worden. Waar in Engeland en bij welk bedrijf het gif is vernietigd wordt niet vermeld...

Suriname is in 2010 een samenwerking aangegaan met de Food and Agriculture Organization (FAO)en het Global Environmental Fund, om de gang van zaken rond pesticide in het Caribische gebied te ordenen. ´Het doel is ook om te voorkomen dat Suriname als dumpland wordt gezien en daardoor opgescheept zit met gevaarlijke stoffen´, zegt Carmen van Dijk, beleidsadviseur tevens waarnemend hoofd van de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

In 2013 heeft LVV een inventaris gemaakt van middelen die niet meer gebruikt mogen worden. Furadan en HCH (Hexachlorocyclohexane), meer bekend als mierenpoeder, zijn de bekendste verboden pesticiden die verscheept zijn. Er was een grote partij Furadan in Suriname. Deze werd voornamelijk gebruikt in groenteteelt en de bananensector. Het is zwaar gif, extreem gevaarlijk en is verboden. Hetzelfde geldt voor HCH. Dat werd gebruikt in suikerindustrie. Met de val van deze industrie is veel HCH blijven staan, legt van Dijk uit.

Volgens haar zijn er nog meer gevaarlijke en giftige stoffen die opgeruimd moeten worden. Zo is op Apoera een pesticide die gebruikt werd om hout te impregneren en nog veilig weggezet moet worden. ´De 96 ton verscheping is goed, maar is nog geen reden om in een hoerastemming te zijn. Er is nog veel werk aan de winkel.´

Het project waaraan Suriname zich heeft gecommitteerd heet Disposal of Obsolete Pesticide including POPs, promotion of Alternatives and Strengthening Pesticides management in the Caribbean (zie hierna). Dit project loopt tot in 2020 en bestaat uit vijf componenten. Het opruimen van obsolete pesticiden, saneren van gecontamineerde plekken, beheren van lege pesticide flessen, capaciteitsversterking en zoeken naar en promoten van alternatieven voor de chemische pesticiden. Nu is component 1 afgerond, waarbij de pesticiden zijn opgeruimd en verscheept. Dit heeft vorig jaar plaats gehad, zegt van Dijk.


Voor het saneren van gecontamineerde plekken is vorig maand een bodemmonster getrokken op Mariënburg, Peperpot en Nickerie door een deskundige van de University of the West Indies. Lokaal kader is on the job getraind in het bemonsteren. ´Het labonderzoek wordt op deze universiteit gedaan en het wachten op de resultaten. Echter moeten de monsters ook nog gestuurd worden.´

Over het beheren van lege pesticide flessen is een werkgroep in het leven geroepen. Er zal een pilot project worden uitgevoerd, samen met de importeurs en het NIMOS, Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Nationaal Archief Suriname gebukt onder ernstige problemen

Schoonmaakbedrijf heeft het werk neergelegd en bewaking functioneert niet optimaal

Klimaatinstallatie buiten werking...


De Ware Tijd bericht vandaag, woensdag 2 augustus 2017, dat het Nationaal Archief Suriname (NAS) met verschillende problemen kampt. Het schoonmaakbedrijf Clean It heeft het werk neergelegd en de bewaking door Paramaribo Security functioneert niet optimaal. Daarbovenop is ook de klimaatinstallatie buiten werking. Het lijkt op een ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar volgens betrouwbare bronnen, aldus de Ware Tijd, is er meer aan de hand. Zij beweren dat het in alle drie gevallen om achterstallige betalingen gaat. Volgens de officiële lezing is er echter slechts met Clean It een probleem.

NAS-directrice Rita Tjien Fooh beaamt, dat het bedrijf sinds maandag de werkzaamheden heeft stopgezet. ´Er is een achterstallige rekening daar´, zegt ze. Het bedrijf heeft ondertussen zijn personeel en materiaal teruggehaald. De situatie wordt voorlopig opgelost met schoonmakers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar het NAS onder valt. ´Vanaf morgen sturen ze hen naar ons toe.´

Voor de situatie rond de bewaking verwijst Tjien Fooh naar het ministerie. Ze zegt dat er inmiddels geld is vrijgemaakt om de klimaatinstallatie in orde te maken. Volgens haar is het bedrijf New Tech daar verantwoordelijk voor. Het gaat om een technisch mankement aan de compressor dat verholpen moet worden. Het gebrek aan koele lucht zorgt echter voor nogal wat ongerief bij het NAS. Doordat alles potdicht is, wordt het er snikheet.

Deze situatie is overigens niet nieuw. In juli 2013 legde het personeel het werk neer nadat de koeling het had begeven omdat onderhoud uitbleef na achterstallige betalingen.

De klimaatinstallatie is echter niet alleen van belang voor het gerief van personeel en bezoekers. Een lage temperatuur en een luchtvochtigheid van tussen de 45 en 55 procent zijn onmisbaar voor het behoud van de archieven die in het NAS opgeborgen liggen. Tjien Fooh zegt dat die op dit moment nog geen gevaar lopen. ´De archieven liggen achter een zware metalen deur en alles wordt nu dicht gehouden.´ De ruimten werden eerder streng op temperatuur gehouden. Door ze nu hermetisch af te sluiten, hoopt het NAS een deel van de koele lucht te conserveren.

Waarnemend korpschef Antonio Chin drukt samenleving op het hart om alert te blijven

´Wetten dienen aangepast te worden om effectief diverse vormen van criminaliteit te bestrijden´

´Criminaliteit in Suriname neemt toe en verruwt´


Waarnemend korpschef, Antonio Chin, drukt de samenleving op het hart om alert te blijven. Chin hield dinsdag een inleiding bij de Kenniskring in het Lala Rookhgebouw. Het onderwerp van de discussieavond was ‘Criminaliteit???’. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 2 augustus 2017.

Hij rekent op de steun van de burgers om de criminaliteit te bestrijden. Hij merkt op dat de huidige opsporingsstrategieën Wetten dienen aangepast te worden om effectief de verschillende vormen van criminaliteit te bestrijden.

Ondertussen gaat de nieuwe operatie ‘Tempo’ de criminaliteit ver terug moeten dringen. Er zijn nu ook instructies gegeven voor de aanpak van misstanden bij social media.

De politie alleen kan de criminaliteit niet terugdringen, de hulp en de inzet van de samenleving zijn essentieel voor succes, geeft de waarnemend korpschef aan. De politie doet, ondanks de zware werkomstandigheden en gebrekkig materiaal er alles aan om de veiligheid terug te brengen.

Criminaliteit in Suriname neemt toe en verruwt, zegt de politiebaas. Het gaat niet alleen om de klassieke vormen als inbraken en berovingen, waarbij er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van geweld en vuurwapens. De moderne vormen als mensenhandel, cybercrime, smokkelen van drugs die grensoverschrijdend zijn, nemen ook toe. ´Dit duidt op de noodzaak van wettelijke verruiming van opsporingsbevoegdheden om effectief deze vormen van criminaliteit aan te pakken. We zien liever vandaag dan morgen dat de wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden aangenomen en afgekondigd wordt.´

Telesur gestart met aanleg glasvezelkabels te Clevia via EBS-elektriciteitsmasten

Glasvezelkabels vervangen kopernetwerk dat dateert uit 1980


Telesur is maandag begonnen met de aanleg van glasvezelkabels te Clevia via de elektriciteitsmasten van de EBS. Voor dit systeem is gekozen, omdat de aanleg sneller is en ondergronds leggen te zijner tijd kan leiden tot beschadiging van kabels bij graafwerkzaamheden. 

Het bedrijf kondigde het project eerder dit jaar aan in verband met het Nationaal Breedband Project, waarbij het kopernetwerk dat dateert uit 1980 vervangen wordt.

´Het huidige netwerk is op sommige locaties al ongeveer 35 jaar oud en dus aan vervanging toe. De kwaliteit van de kabels gaat na zo´n lange tijd achteruit waardoor vooral bij regenweer vaker storingen optreden´, zegt woordvoerster Jennis Asraf vandaag, woensdag 2 augustus 2017, de Ware Tijd.

´Vocht is echt een boosdoener. Dat kan men ook zien bij het telefoonstopcontact thuis tegen een stenen muur. Het trekt vocht aan en oxideert snel en dat geeft storingen.´ Dit zegt ze als antwoord op de vraag waarom er nog steeds storingen zijn, ondanks vervanging van een groot deel van de verouderde kabels.

Asraf zegt, dat wijken in Clevia die op de glasvezelinfrastructuur zijn overgezet, gegarandeerd hogere bandbreedtes kunnen krijgen. ´Daardoor kunnen meerdere mensen in het huis tegelijkertijd grote bestanden downloaden en films bekijken. Downloaden zal veel sneller gaan waardoor de ervaring van de klanten ook beter zal zijn.´ 

Minister Pengel werkt aan uitbetaling salarissen personeel MZ, RGD en Bureau Dak- en Thuislozen

'Ik betreur het dat door technische en comptabele regels uitbetaling niet op tijd kon plaatsvinden´


Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid doet er alles aan om ervoor te zorgen dat vandaag, woensdag 2 augustus 2017, de uitbetaling van salarissen en vakantiegeld bij de Medische Zending, het Bureau Dak- en Thuislozen en Regionale Gezondheidsdienst rondkomt. Hij betreurt het dat door diverse technische en comptabele regels de uitbetaling niet op tijd kon plaatsvinden. De bewindsman onderkent het ongerief dat werknemers hebben ondervonden. Hij zal er alles aan doen opdat dit probleem zich niet herhaald, zo bericht Starnieuws.

De bewindsman legt uit, dat per kwartaal de aanvragen van de ministeries op basis van de begroting wordt goedgekeurd door de Raad van Ministers. Aangezien er nog geen goedgekeurde begroting is voor 2017. moet er gewerkt worden met die van het vorig jaar. Elke maand wordt er autorisatie gevraagd bij Financiën voor de uitgaven. Deze maand was een groter bedrag nodig door de uitkering van vakantiegeld. De bedragen die aangevraagd worden, moeten gedekt zijn door reçu's.

Bij de Medische Zending was het geld vrijdag overgemaakt, maar de transactie bij de bank heeft vertraging ondervonden. Het geld bleek niet voldoende te zijn. De stukken zijn intussen in orde. Vandaag wordt nog een overmaking gedaan naar de Medische Zending, waardoor de uitbetalingen kunnen plaatsvinden later op de dag.

Ook bij de RGD is meer geld nodig dan begroot. Met diverse ministeries en de verzekeringsmaatschappijen wordt nagegaan hoe snel de verschuldigde bedragen betaald kunnen worden. De inkomsten moeten gedekt zijn. Financiën bekijkt de mogelijkheden om geld voor te schieten waardoor de betalingen woensdag nog kunnen plaatsvinden. Met de directies van alle drie instellingen is er intensief overleg gevoerd over de situatie. De minister zal structurele maatregelen treffen waardoor deze situatie niet meer zal voorkomen.

Er zal op korte termijn een subsidieraad worden ingesteld voor verbetering van de financiële administratie naar de parastatale instellingen die vallen onder Volksgezondheid. Hierin zullen naast Volksgezondheid ook een vertegenwoordiger van Financiën en de parastatale instellingen zitting hebben. Er zal structureel overleg plaatsvinden met Financiën. Pengel benadrukt dat de late uitbetaling niet aan zijn collega Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft gelegen, want alle autorisatieaanvragen zijn op tijd afgehandeld.

Commerciële sekswerkster overvallen en beroofd in hotel in de Prinsessestraat

Twee met messen gewapende mannen nog voortvluchtig met buit


Twee mannen gewapend met messen hebben zondagochtend een commerciële sekswerkster overvallen en beroofd van haar halsketting van geel metaal en drie zaktelefoons in een bar annex hotel in de Prinsessestraat, Paramaribo. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 2 augustus 2017.

Volgens verklaring van het slachtoffer bevond zij zich op dat moment in haar kamer. Op een gegeven moment werd op de deur geklopt. Niets vermoedend maakte zij de deur open en werd overmeesterd door het tweetal.

Het is niet bekend of het slachtoffer letsels heeft opgelopen. De politie van Geyersvlijt is bezig met het onderzoek. De daders zijn vooralsnog voortvluchtig.

Mathoera (VHP): 'Gebouw ministerie van Financiën krijgt prioriteit boven aanpak criminaliteit'

Slechts Srd 1 miljoen begroot voor het aanpakken van zware criminaliteit

´Bij gebouwvoorzieningen voor het ministerie van Financiën is een verruiming van Srd 11,4 miljoen´


Op de conceptbegroting voor het dienstjaar 2016-2017 heeft de regering slechts Srd 1 miljoen opgenomen voor het aanpakken van zware criminaliteit. Dit zei Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) maandag in De Nationale Assemblee (DNA), aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 2 augustus 2017.

Mathoera vindt dat hiermee bevestigd wordt dat de regering de veiligheid van haar burgers niet als prioriteit ziet. ´Terwijl hier bezuinigt wordt, zien wij dat bij gebouwvoorzieningen voor het ministerie van Financiën een verruiming is van Srd 11,4 miljoen. Is het belangrijk dat een minister die met zijn beleid het land in een crisis heeft gestort, in een mooi gebouw zit of dat het volk beschermd wordt? Mijn voorstel is dat de regering dit geld bij Financiën neemt en stopt in veiligheid. Mijn advies is om high impact criminaliteit aan te pakken door persoonsgerichte aanpak.´

Dat betekent volgens haar, dat er sterke criminele inlichtingendienst moeten worden opgezet die potentiële criminelen goed in de gaten moet houden en versterking van de interventie-eenheden.

Maak een speciale inbraak-unit die zich gaat richten op al die honderden inbraken wekelijks.´

Volgens de politica is dit niet de manier waarop een verantwoordelijke regering omgaat met haar burgers. ´Een verantwoordelijke regering zou de berovingen en verkrachtingen serieus nemen en ervoor zorgen dat er geen drugs het land zouden binnenkomen. Terwijl duizenden kilo’s drugs binnenkomen, hebben we voor aanpak van zware criminaliteit maar Srd 1 miljoen.´

Surinaamse ambassade in Parijs zou eigendom zijn van een NV

VHP'ers Santokhi en Jogi vuren kritische vragen op regering over NV-constructie


Het ambassadegebouw in Frankrijk zou geen eigendom van Suriname zijn, maar van een naamloze vennootschap (NV). Dit deelden VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi en fractiegenoot Mahinder Jogi maandag mee tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA). Deze informatie is schriftelijk door Buitenlandse Zaken-minister Yldiz Pollack-Beighle opgestuurd naar het parlement. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 2 augustus 2017.

'Als het gebouw van een NV is, wanneer zijn de aandelen dan overgedragen aan Suriname? Als u zegt dat het gebouw valt onder een NV, hoe ziet dan het bestuursvorm eruit? Wie zit in het bestuur?', vroeg de VHP-voorzitter. Santokhi benadrukte, dat het ook belangrijk is te weten waar deze NV precies is geregistreerd en of het op dit moment een schuldpositie heeft en hoe dit precies is ontstaan.

'De gelden zijn niet van de regering, maar het volk van Suriname. Het volk heeft recht om te weten wat precies met de gelden gebeurt', aldus Santokhi. Volgens hem moeten de nodige documenten zo snel als mogelijk naar het parlement worden opgestuurd.

'Als u een NV daar gebruikt als een diplomatieke instelling, voldoet dat dan wel aan de internationale normen voor een diplomatieke missie?', vroeg Santokhi.

Jogi gaf ondersteuning aan de oproep van zijn fractieleider. Volgens hem heeft de ambassadeur van Frankrijk in 2012 medegedeeld dat er offertes zijn ingeleverd. 'Waar zijn de offertes, missives, aandelen en de taxatierapporten?', vroeg Jogi. Het geld is daarnaast ook gestort op de rekening van de ambassade in Frankrijk. De vraag volgens hem is waarom de koopsom niet rechtstreeks op de rekening van de verkoper, makelaar of belastingdienst is gestort. Bovendien is in de documenten geen enkele verrekening te vinden waaruit blijkt welke bedragen gestort zijn en op welke rekening. Erger nog, er is een brief van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken op 19 juli 2012 naar de minister van Financiën waarin het ministerie schrijft: ‘Voor wat betreft de overmaking van het bedrag Euro 425.000 voor belasting en diverse heffingskosten moet nog worden uitgezocht wat deze kosten zijn’. 

'U zegt dat er geld moet worden overgemaakt, maar aan de andere kant zegt u ook dat u moet uitzoeken hoe dat opgebouwd is en wat de kosten precies zijn. Missives zijn steeds gecorrigeerd met andere bedragen', stelde Jogi.

Volgens Jogi had het ministerie voor de aankoop aangegeven dat het gebouw voor Euro 5.5 miljoen zou worden gekocht. Uiteindelijk bleek dat het land Euro 6.597.500 heeft moeten neertellen. Alleen aan makelaarskosten is Euro 400.000 betaald. Volgens hem is ook een boete ontstaan van Euro 272.000. 'Wij willen een opbouw zien. Van welke bank was dit pand en op welke rekeningen zijn de gelden gestort? Waar zijn de overgedragen aandelen?' 

Het zou volgens hem goed zijn om een uittreksel vanuit het hypotheekkantoor van Frankrijk te zien. Regering bezig pand te verkopen Jogi voerde aan dat er informatie is dat de regering bezig is het pand te verkopen. Hij vraagt zich af wat de noodzaak enkele jaren geleden was om de aanschaf te doen. De regering onder president Desi Bouterse is in de afgelopen jaren flink onder vuur genomen voor haar verspillend buitenlands beleid. De aankoop van het pand in Parijs aan de Rue Du Ranelagh 94 werd onder bewind van ex-Buitenlandse Zaken minister Winston Lackin aangeschaft.

Verenigde Naties erg bezorgd over situatie in Venezuela

'Ik ben erg verontrust dat oppositieleiders Lopez en Ledezma zijn gearresteerd' 

Europese Unie: 'De arrestatie van twee leden van de oppositie is een stap in de foute richting'


De hoge commissaris voor Mensenrechten bij VN, Zeid Ra'ad al-Hussein, is 'erg verontrust' over de arrestatie van twee oppositieleiders in Venezuela. 'Ik ben erg verontrust dat de oppositieleiders Leopoldo Lopez en Antonio Ledezma nog zijn gearresteerd door de Venezolaanse autoriteiten', verklaarde hij dinsdag 1 augustus 2017 in een persbericht.

Hij vroeg de overheid nog om iedereen onmiddellijk vrij te laten die vastzitten omdat ze hun recht op vrije vreedzame bijeenkomst en de vrijheid van meningsuiting hebben uitgeoefend. 'Ik roep de autoriteiten op een al extreem volatiele situatie niet nog te verergeren', zei de mensenrechtencommissaris.

Dinsdagochtend raakte bekend dat oppositieleden Leopoldo Lopez en Antonio Ledezma, die onder huisarrest geplaatst waren voor het aanzetten tot geweld en samenzwering, opgepakt waren. Ze hadden allebei opgeroepen om de verkiezing van zondag over de grondwetgevende vergadering te boycotten. Ze zijn naar de gevangenis gebracht, omdat er volgens de inlichtingendiensten een risico bestond dat ze zouden ontsnappen, maakte het Venezolaanse Hooggerechtshof bekend.

De Europese Unie heeft vandaag de arrestatie veroordeeld van twee leden van de oppositie in Venezuela, en spreekt van 'een stap in de foute richting'. De EU herhaalt haar oproep tot een 'de-escalatie van spanningen', die al geleid hebben tot 120 doden in vier maanden in het Zuid-Amerikaanse land.

(Red. De Surinaamse Krant/Belga/Twitter/Knack.be)

Gekko's groter geworden na bouw dam in Cerrado-regio midden Brazilië

Door het eten van grote termieten zijn de koppen van de kleine gekko's gegroeid....

De Gymnodactylus amarali gekko (Bron foto: Guilherme Santoro/Science Magazine)

De bouw van een dam in Centraal-Brazilië heeft voor een opvallende snelle evolutie van gekko's in de regio gezorgd. In slechts 15 jaar tijd zijn de koppen van gekko's groter geworden - een aanpassing die hen in staat stelt een breder assortiment insecten te eten die door de dam beschikbaar zijn geworden, aldus Science Magazine dinsdag 1 augustus 2017.

Beginnend in 1996 heeft de dam een ​​reeks valleien overstroomd in de Braziliaanse savanne Cerrado-regio, waardoor bijna 300 eilanden werden gecreëerd.

Veel van de grootste hagedissoorten van de regio verdwenen van de nieuwe eilanden, waarschijnlijk omdat er niet genoeg voedsel was om in hun energiebehoeften te voorzien. Maar, een kleine gekko, de Gymnodactylus amarali - een termieteneter die eens leefde in het overstromingsgebied - bleef tenminste op sommige van de eilanden. Dit leidde tot een kans: grotere termieten, die eerder door de grotere hagedissen werden gegeten, waren nu gemakkelijke prooien voor de gekko's. Maar, er was een probleem. De gekko's hadden een slechts één centimeter brede koppen en enkele van de termieten waren bijna even groot. Het eten van ze was een uitdaging, een soort van een huiskat die tracht een eekhoorn in zijn mond te stoppen.

Om te bepalen of de gekko's in staat waren om zich aan te passen, verzamelden Mariana Eloy de Amorim, een evolutie ecoloog aan de Universiteit van Brasília, en collega's enkele dieren op vijf van de eilanden in 2011 en vergeleken ze met gekko's verzameld op vijf locaties langs de rand van het reservoir van de dam, habitat die niet door overstroming was geïsoleerd.

Ze hebben de grootte van de gekko's gemeten en na ze te hebben geëuthanaseerd werd hun maag opengesneden om erachter te komen wat ze hadden gegeten. De resultaten waren verrassend: ondanks de korte tijdsduur hadden de eilandgebonden gekko's koppen die 4% groter waren, rapporteert het team vandaag in de Proceedings of the National Academy of Sciences. Dat lijkt misschien als een kleine verandering, maar met een grotere bek waren de gekko's in staat om grotere termieten te eten, waardoor ze een meer gevarieerd dieet kregen.

'U krijgt geen resultaten zoals deze elke dag'. zegt Thomas Schoener, een ecoloog aan de universiteit van Californië, Davis, en een studie auteur. 'Het is een soort van dit eureka moment, wanneer u een resultaat vindt dat daadwerkelijk uw verwachtingen voldoet over hoe iets moet werken.'

Lees hier het gehele artikel.

(Red. De Surinaamse Krant/Science Magazine)

Brazilië onderzoekt mysterieus vliegtuigongeluk waarbij drie milieuagenten om het leven kwamen

'Over de gehele Amazone nemen misdaden tegen lokale gemeenschappen en het milieu toe'

(Bron foto: WWF Global)

Brazilië doet onderzoek naar een mysterieus vliegtuigongeluk waarbij drie milieuagenten om het leven zijn gekomen, zei een woordvoerder van de regering maandag, een zaak die de laatste tegenslag is in de strijd om het Amazone-regenwoud te beschermen. Het vliegtuig dat milieuagenten vervoerde van het Braziliaanse Milieuhandhavingsagentschap (IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) stortte eerder deze maand eer in Roraima, de dunst bevolkte staat van Brazilië, op de noordgrens van het land met Venezuela.

Drie milieuagenten en een piloot stierven in de crash, tijdens een missie om illegale mijnbouw, ontbossing en andere misdrijven te bestrijden. Eén agent overleefde, met ernstige brandwonden, de crash.

De woordvoerder van IBAMA, Tiago Costa, vertelde de Thomson Reuters Foundation, dat federale ambtenaren de oorzaak van de crash onderzoeken, maar het is onduidelijk wanneer ze hun bevindingen zullen bekendmaken.

'Olavo Perim Galvão, Alexandre Rochinski en Sebastião Lima Pereira Júnior hebben hun leven gewijd aan de verdediging van het milieu met extreme professionaliteit en inzet', aldus IBAMA in een verklaring ter herdenking van de doden.

Het ontbossingspercentage in de Braziliaanse Amazone steeg vorig jaar met 29 procent naar het hoogste niveau in acht jaar, aldus overheidsdata. Het merendeel van deze ontbossing is veroorzaakt door illegale activiteiten, volgens IBAMA. De stijging van ontbossing komt naast een toename van dodelijke conflicten over land en natuurlijke hulpbronnen bronnen in het Amazonegebied, volgens campagnevoerders, die straffeloosheid en andere factoren de schuld geven voor de verslechterende omstandigheden.

'Over de gehele Amazone nemen misdaden tegen lokale gemeenschappen en het milieu toe', zegt Marcio Astrini, een woordvoerder van Greenpeace in Brazilië, in een verklaring eerder deze maand. 'De mensen die het bos hun thuis noemen en het bos zelf zijn altijd de slachtoffers geweest van een gebrek aan bestuur.'

Brazilië is de meest gevaarlijke natie ter wereld voor grondrechten en milieuactivisten, aldus een rapport van campagnegroep Global Witness in Londen deze maand vrijgegeven. Minstens 49 landenrechtencampagneleiders werden vorig jaar in het grootste land van Latijns-Amerika gedood, met meer dan 80 procent van die moorden in de Amazone.http://www.ibama.gov.br/noticias/422-2017/1123-ibama-em-luto-queda-de-aeronave-fretada-pelo-exercito-mata-servidores-em-roraima

Ibama em luto: queda de avião fretado pelo Exército mata servidores em Roraima
Publicado: Segunda, 03 de Julho de 2017, 21h07 | Última atualização em Quinta, 13 de Julho de 2017, 10h14Brasília (03/07/2017) – O Ibama informa, com extremo pesar, que a queda de avião fretado pelo Exército nesta segunda-feira (03/07) no município de Cantá, em Roraima, resultou na morte do piloto Marcos Costa Jardim e dos agentes ambientais federais Olavo Perim Galvão, Alexandre Rochinski e Sebastião Lima Ferreira Júnior. O agente Lazlo Macedo de Carvalho foi socorrido em estado grave após o desastre aéreo e será transferido nesta terça-feira (04/07) do Hospital Geral de Roraima para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG), no Rio de Janeiro.
Os quatro servidores partiram de Boa Vista (RR) e seguiriam para a Terra Indígena Yanomami, em Roraima. Ibama e Exército realizam na região a Operação Curare VIII, de combate a garimpos ilegais, desmatamento e outros ilícitos transfronteiriços.
Nascido em Castelo (ES), o analista ambiental Olavo Perim Galvão tinha 35 anos. Ingressou no Ibama por concurso público em 2005 e estava lotado no Espírito Santo. O analista ambiental Alexandre Rochinski é natural de Londrina (PR) e tinha 45 anos. Foi nomeado para o Instituto em 2003 e chefiava a Fiscalização Ambiental em Santa Catarina. Nascido em Boa Vista (RR), o técnico administrativo Sebastião Lima Ferreira Junior tinha 50 anos. Ingressou no Ibama em 1994 e atuava em Roraima.
Internado em estado grave, o analista ambiental Lazlo Macedo de Carvalho, de 44 anos, lotado na Unidade Técnica do Ibama em Santos (SP), será transferido nesta terça-feira (04/07) pela Força Aérea Brasileira (FAB) para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do HFAG, no Rio de Janeiro.
O Ibama se solidariza com parentes, amigos e colegas de trabalho. Todo o apoio vem sendo prestado às famílias. O Ministério da Defesa realizará o traslado dos corpos para Santa Catarina e Espírito Santo após liberação pelas autoridades locais. Será realizada na próxima semana uma homenagem aos servidores na sede do Instituto, em Brasília.
"Olavo Perim Galvão, Alexandre Rochinski e Sebastião Lima Pereira Júnior dedicaram suas vidas à defesa do meio ambiente, com extremo profissionalismo e comprometimento. Apresentamos nossa solidariedade e respeito às famílias nesse momento de dor", disse a presidente do Ibama, Suely Araújo.
As investigações sobre a causa do acidente são conduzidas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). O Exército abriu sindicância e a Polícia Federal (PF) instaurou inquérito.

(Red. De Surinaamse Krant/VOA News/Reuters)