donderdag 3 augustus 2017

Bewoners Leidingen zien geen druppel water uit de kraan komen

SWM: 'Een hoofdbuis is kapotgetrokken door een aannemer'

(Bron foto: SWM)
Kosten worden verhaald op de aannemer en er is aangifte gedaan bij de politie


Alle huishoudens die gevoed worden door station Leiding 9A van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) zijn vandaag, donderdag 3 augustus 2017, urenlang verstoken van water. Er komt geen druppel water uit de kraan. 

Directeur Marlon Oosterling van de SWM zegt in een reactie op aan Starnieuws, dat een hoofdbuis kapot is getrokken door een aannemer die bezig is met graafwerkzaamheden in de omgeving. De SWM doet er alles aan om de breuk zo snel mogelijk te herstellen, maar het gaat uren duren voordat het euvel volledig is verholpen. Wanneer de breuk hersteld is, moet het station nog vullen.

Een breuk van de hoofdbuis houdt in, dat het water niet gedistribueerd kan worden.

Oosterling zegt, dat aannemers vaak erop gewezen worden om niet zonder afstemming te graven. Behalve ongerief voor honderden huishoudens, betekent dat er met man en macht gewerkt moet worden om de situatie te herstellen. De kosten zullen verhaald worden op de aannemer. Er is ook aangifte gedaan bij de politie.

Personeel RGD beëindigt staking

Bond vertrouwt erop, dat salarissen zeer spoedig worden gestort

Medewerk(st)ers met de nodige twijfels toch aan het werk gegaan...


De staking van het personeel bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) is opgeheven. 'Van de directie hebben we vanmorgen gehoord, dat de stukken voor de salarissen al gestuurd zijn naar de banken. Dus als het goed zit moet het vandaag rondkomen met de betalingen zodra de verwerking heeft plaats gevonden', zegt Carlos Helberg, secretaris van de bond, vandaag, donderdag 3 augustus 2017, op Starnieuws. 

Helberg geeft aan, dat de leden in eerste instantie niet zo happig waren om weer aan het werk te gaan. 'Ze hadden een beetje tegengestribbeld. Zij willen het geld eerst op hun rekening zien, alvorens het werk te hervatten. We moesten als bond een beetje harder stoten om ze zover te krijgen', zegt Helberg.

Hij merkt op, dat wordt afgegaan op het woord van de directeur. De RGD heeft een belangrijke taak binnen de gemeenschap. De vakbondsman zegt, dat aan de directeur is gevraagd om er achteraan te zitten dat deze situatie zich niet herhaalt.

'Ook de minister van Volksgezondheid heeft beloofd alles in het werk te stellen om dit soort situaties te voorkomen. Waar de fout precies ligt, kunnen wij als bond niet zeggen. Van de directie hebben we begrepen dat zij haar huiswerk op tijd maakt.' 

Nieuwe wet 'Elektronisch handelsverkeer' pakt beledigen president forser aan

Beledigen en ongebreideld lasterinformatie verspreiden via social media bij wet strafbaar


'Het beledigen van de president is wettelijk al strafbaar. De conceptwet 'Elektronisch handelsverkeer' zal nog ingrijpender van aard zijn.' Dit zei commissievoorzitter Stephan Tsang vanochtend, donderdag 2 augustus 2017, tijdens de openbare commissievergadering in de Nationale Assemblee (DNA). 

Tsang bevestigde dat volgens de huidige wetgeving op beledigen van de president een jaar gevangenisstraf staat of een geldboete dan wel een combinatie daarvan. De nieuwe wet gaat verder dan alleen het beledigen van de president.


Hoewel volgens Tsang de huidige strafwetgeving al voldoende handvatten hiervoor aanreikt, zal het voor burgers aanzienlijk moeilijker worden elkaar ongestraft via social media te beledigen en ongebreideld lasterinformatie te verspreiden. De bestaande artikelen die zowel in het Wetboek van Strafrecht als de Grondwet voorkomen, worden door de media, journalisten, vakbondsleiders en politici 'muilkorfwetten' genoemd. Deze wetten stammen uit de koloniale periode toen het verboden was negatief of beledigend te spreken over het koninklijk huis.

De conceptwet 'Elektronisch handelsverkeer' zal ook in positieve zin ingrijpend van aard zijn voor de communicatie tussen overheid en burgers. Zij handelt voornamelijk over het beschermen van persoonsgegevens, cybercrime - waarvoor overigens nog een aparte wet moet komen - en het ordenen van het elektronisch handelsverkeer.

De conceptwet maakt het tevens mogelijk overeenkomsten elektronisch aan te gaan, gebruik te maken van elektronische handtekeningen, deze te waarborgen als ook andere elektronische transacties.

Minister Plasterk bezoekt Caribisch deel van het Koninkrijk

Plasterk bezoekt op Curaçao koraalproject Carmabi en de Kustwacht


Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezoekt van maandag 14 augustus tot en met vrijdag 18 augustus de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. De minister zal met de bestuurders van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba spreken over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de samenwerking binnen het Koninkrijk. Dat meldt zijn ministerie vandaag, donderdag 3 augustus 2017.

Ook bezoekt hij diverse projecten op de eilanden.

Het programma bestaat globaal uit de volgende onderdelen. 

Maandag: Saba en Sint Eustatius 
Gesprekken met Bestuurscollege en Eilandsraad
Bezoek renovatie Government Guesthouse Sint Eustatius

Dinsdag: Sint Maarten 
Gesprekken met Gouverneur, voorzitter parlement en bijwonen ministerraad
Presentatie 'Elderly Project' Sint Maarten Development Foundation
Bezoek aan de Kustwacht

Woensdag: Bonaire 
Gesprekken met Bestuurscollege en Eilandsraad
Bezoek natuurproject

Donderdag: Aruba
Gesprekken met minister-president, Gouverneur en voorzitter parlement
Bezoek gerenoveerd pand Gemeenschappelijk Hof (met FDA-middelen - Fondo Desaroyo Aruba)

Vrijdag: Curaçao
Gesprekken met minister-president en Gouverneur
Bezoek koraalproject Carmabi
Bezoek aan de Kustwacht

Veroordelingen in 'Ostrich'-zaak op Sint Maarten

20 Maanden cel voor hoofdverdachte in mensensmokkel-zaak


Het Gerecht heeft gisteren in Philipsburg in de zaak 'Ostrich' (struisvogel) uitspraak gedaan. 'Ostrich' betreft het onderzoek bij de Immigratiedienst op de luchthaven van Sint Maarten waarbij 5 personen door het Openbaar Ministerie (OM) van Sint Maarten werden verdacht van onder andere mensenhandel, omkoping, misbruik maken van hun functie als Immigratieambtenaar en lidmaatschap aan een criminele organisatie, zo bericht het Om op Sint Maarten vandaag, donderdag 3 augustus 2017. 

Het betreft een langdurig onderzoek, gestart in april 2016, met betrekking op de illegale toelating van buitenlanders, voornamelijk uit Jamaica, Haïti en Guyana.

De hoofdverdachte J.M. (37 jaar, Dominicaanse Republiek) kreeg van de rechter een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden en wordt ontzet uit een ambtelijke functie voor een periode van 5 jaar. Medeverdachte K.L.B. (35 jaar, Sint Maarten) is door het Gerecht veroordeeld voor het misbruik maken van haar ambtelijke functie, actieve omkoping, het vragen van steekpenningen en deelname aan een criminele organisatie welke als oogmerk had mensensmokkel en ambtelijke corruptie. Zij krijgt een gevangenisstraf voor de duur van 14 maanden en wordt ontzet uit een ambtelijke functie voor een periode van 5 jaar.

A.A.D. (43 jaar, Sint Maarten) werd door het Gerecht veroordeeld voor het misbruik maken van haar ambtelijke functie en deelname aan een criminele organisatie welke als oogmerk had mensensmokkel en ambtelijke corruptie. Zij kreeg een gevangenisstraf voor de duur van 184 dagen en wordt ontzet uit een ambtelijke functie voor een periode van 5 jaar

Verdachten D.M.M. (33, Aruba) en B.M.B. (44 jaar, Sint Maarten) kregen vrijspraak.

In de zaak tegen de hoofdverdachte zei de rechter het volgende: 'Verdachte heeft zich in haar ambt van immigratiemedewerker gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan mensensmokkel en daaraan verwante misdrijven. Daarbij werkte zij samen met collega's en anderen en nam aldus deel aan een criminele organisatie. Tegen betaling, dan wel als gunst voor een bekende, heeft zij keer op keer het vertrouwen dat in haar uit hoofde van haar ambt was gesteld geschonden. Waar zij er op had moeten toezien dat mensen zonder geldige verblijfstitel Sint Maarten niet zouden inreizen, deed zij welbewust het omgekeerde. Mensensmokkel ondermijnt het overheidsbeleid inzake bestrijding van illegaal verblijf in en illegale toegang. Door deze feiten juist als ambtenaar belast met grensbewaking te plegen, ondermijnt verdachte bovendien het vertrouwen dat burgers in de overheid stellen. Het Gerecht rekent verdachte haar handelen dan ook ernstig aan. Slechts een langdurige vrijheidsbenemende straf doet recht aan de ernst van de feiten. Het Gerecht heeft acht geslagen op de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Zij is first offender, heeft de zorg voor een minderjarig kind en kampt met gezondheidsklachten. Deze omstandigheden, alsmede de vrijspraak voor enkele feiten als voornoemd, leiden ertoe dat enigszins van de eis van de officier van justitie zal worden afgeweken. Het feit dat verdachte haar ambt heeft misbruikt bij het plegen van misdrijven rechtvaardigt een langdurige ontzetting uit haar recht een ambt te bekleden. Het door verdachte vertoonde gebrek aan integriteit is niet te verenigen met het bekleden van een ambt', aldus de rechter in Eerste Aanleg.

Regering vindt stimuleren lokale producten belangrijk, maar in voedselpakketten nauwelijks lokale producten

Jogi (VHP): 'Regering moet invoerrechten en heffingen verhogen en met inkomsten agrarische sector verder ontwikkelen'


De president, en ook verschillende ministers, heeft meerdere malen aangegeven, dat het belangrijk is om lokale producten te stimuleren. Dit om de druk op de wisselkoers te verlagen. In de voedselpakketten die vanaf 1 augustus verkocht worden in de verschillende ressorten tegen een gereduceerd bedrag van Srd 50, is dat echter niet te merken, want er zitten nauwelijks lokale producten in, aldus De West van woensdagavond 2 augustus 2017.

Mahinder Jogi, VHP- parlementariër, geeft in reactie aan, dat deze regering heel veel met de mond doet, maar dat er in de praktijk niets van terechtkomt. Jogi voert aan dat hij graag in plaats van aardappelen, aardvruchten zou willen zien in het pakket. Volgens hem kunnen er meer producten in het voedselpakket vervangen worden door lokale producten.

Hij vertelt dat de regering de agrarische productie wil verhogen, maar de Landbouwbank heeft ge-sloten. Ook het Agrarisch Kredietfonds wordt geëvalueerd, waardoor ook daar niet geleend kan worden. Jogi merkt op, dat er veel groenten worden geïmporteerd uit andere landen en dat de invoerrechten en heffingen hierop minimaal zijn. Hij geeft aan, dat het de taak van de overheid is om beleid te maken, zodat de lokale productie gestimuleerd wordt.

Volgens Jogi zou de regering de invoerrechten en heffingen moeten verhogen en met die inkomsten de agrarische sector verder ontwikkelen. Hij legt ook uit,dat het verhogen van de tarieven ervoor zal zorgen dat Surinamers het besluit zullen nemen om zelf groenten te gaan verbouwen, en dat zal ten goede komen aan ons land. Echter mist Jogi enige beweging van de regering om deze stap te ondernemen. Hij ziet integendeel, dat de regering corruptie faciliterend bezig is, verwijzend naar onder andere de onderhandse koop van een asfaltfabriek en de onduidelijkheid van de PetroCaribe deal.

De parlementariër geeft aan dat er een aantal mensen in ons land is dat groenten wil exporteren, maar niet de nodige ondersteuning van de overheid krijgt.

Prijs van rundvlees omhoog gegaan - 'overheid moet Veehoudersbond meer betrekken bij nemen beslissingen'

Opkopers van runderen gaan diep in de districten om dieren te kopen waardoor prijs stijgt

'LVV wil niets uitgeven aan de veesector in Suriname'


Momenteel klagen diverse slagers over de uiteenlopende prijzen bij de opkoop van rundvlees. Mukesh Ramlagan, voorzitter van de Veehoudersbond, zegt woensdagavond 2 augustus 2017 in De West, dat de prijs van rund door omstandigheden omhoog is gegaan. Hij gaf aan, dat er eerder goedkoop voer was, maar door de weerssituatie is dit veranderd.

Dat de opkopers van runderen diep in de districten gaan om de dieren op te kopen, klopt volgens Ramlagan. Dit komt, omdat er in Paramaribo geen runderen gefokt kunnen worden. De afstand die de opkopers moeten afleggen, zorgt ervoor dat de kosten bij de verkoop hoger zijn, waardoor de slagerijen het vlees ook duurder moeten verkopen.

Volgens Ramlagan heeft de Veehoudersbond wel een vast tarief waartegen zij runderen opkoopt. Hij zegt dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hen niet bijstaat qua voorlichting over de hoeveelheid voer die de beesten moeten krijgen. Het ministerie wil volgens hem ook niets uitgeven aan de veesector in Suriname.

Het onderhouden van runderen kost veel geld en alleen beesten die van goede kwaliteit zijn, kunnen verkocht worden. Het voer voor de dieren moet ook geïmporteerd worden en daaraan moet veel uitgegeven worden.

Ramlagan is van mening dat rund goedkoper zou worden als de overheid het voer voor de runderen zou subsidiëren. Over de import van rund zegt hij, dat de overheid importeert zonder erbij na te denken. Hij geeft aan dat er ook geen onderzoek wordt gedaan naar de gezondheid van de dieren. 'Zieke dieren of dieren die ziek lijken te zijn, worden niet opgekocht door slagers, waardoor er zomaar verlies wordt geleden.'

Hij is ook van mening dat de overheid de Veehoudersbond meer moet betrekken bij het nemen van beslissingen. (Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)

OM staat nog geen contact toe tussen terrorismeverdachten en advocaten

Advocaat Lobo: 'Het OM kan zich nu al voorbereiden op de zaak, maar wij niet'


Het Openbaar Ministerie (OM) staat voorlopig nog geen contact toe tussen de van terrorisme verdachte personen, die recentelijk door de politie zijn aangehouden, en hun advocaten. Ook met familieleden mogen ze nog geen contact hebben. De verdachten zouden volgens het OM betrokken zijn bij activiteiten met een 'terroristisch oogmerk'. 

'Ik heb vernomen dat collega's wier cliënten zijn aangehouden weer een verzoek hebben gedaan om de beperking op te heffen, maar ze kregen nul op rekest van het Hof van Justitie', zegt Raoul Lobo, een van de twee advocaten in deze zaak, die dit ook bevestigd heeft tegenover het Nederlandse persbureau ANP. De advocaat vindt dat hij met de huidige gang van zaken op achterstand wordt gezet, omdat het Openbaar Ministerie alle gelegenheid heeft een zaak tegen de verdachten op te bouwen. De verdediging kan zich nog niet voorbereiden, omdat ze nog niet beschikt over de politiedossiers.

'Het OM kan zich nu al voorbereiden op de zaak, maar wij niet. Wij komen daardoor op achterstand, daarom willen we met de verdachten praten.'

Indien het contactverbod niet snel wordt opgeheven zullen de advocaten komende week weer een poging daartoe ondernemen.

Vanaf het moment dat de verdachten op zondag 23 juli in Paramaribo zijn aangehouden is door de justitiële autoriteiten bitter weinig aan de samenleving meegedeeld, wat geleid heeft tol talrijke speculaties, vooral op social media.

Had het dagblad De West op 24 juli hierover niet gepubliceerd, dan was er waarschijnlijk tot nu toe geen ruchtbaarheid over de arrestatie gegeven door de autoriteiten.


Tot nu toe gaf het OM twee summiere verklaringen uit waarin de arrestatie bekend wordt gemaakt en later de verlening van de inverzekeringstelling. Eind vorige week liet minister ad-interim van Justitie en Politie Ferdinand Welzijn weten, dat er binnenkort een persconferentie wordt gehouden. Nu ruim een week later heeft die nog niet plaatsgevonden.

Aanvankelijk meldde het OM de aanhouding van vijf verdachten, onder wie twee Nederlandse mannen. In hoeverre al deze verdachten nog zijn aangehouden is onduidelijk.

(De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Speciale herdenkingsdag voor 72 gesneuvelde militairen binnenlands conflict

Eerste herdenking zal dinsdag 8 augustus 2017

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Delpher Kranten)

De 72 gesneuvelde militairen van het binnenlands conflict van 1986–1991 worden voortaan op een speciaal ingestelde dag herdacht. Het ministerie van Defensie laat vandaag, donderdag 3 augustus 2017, weten dat de herdenking voor de eerste maal zal zijn op dinsdag 8 augustus 2017. De herdenkingsdag zal jaarlijks worden georganiseerd. 

De herdenkingsdag is bedoeld als eerbetoon aan de gesneuvelden voor hun moed en het geven van hun hoogste goed bij de bescherming van de natie. Het biedt ook de gelegenheid aan de nabestaanden en kameraden om de gesneuvelde militairen gezamenlijk te herdenken en zo het verwerkingsproces van hun dierbaren op meer dan een adequate wijze door te maken, aldus Defensie.

Deze herdenking vloeit voort uit de onthulling van het monument aan de Gravenberchstraat ter ere van de gesneuvelden. Op dinsdag 22 maart 2016 heeft president Bouterse dit monument onthuld om de nabestaanden de gelegenheid te geven om de vastgelopen rouw opnieuw op te starten en te verwerken.

De dag van de ondertekening van het Vredesakkoord, 8 augustus 1992, is als richtdag gekozen voor het vaststellen van de herdenkingsdag. Vooral de nabestaanden en kameraden van de gesneuvelden worden opgeroepen om deze herdenking bij te wonen.

Belangstellenden moeten zich vooraf opgeven, zodat er plaats voor hen kan worden gereserveerd. Aanmelden kan tot maandag bij de Stichting Nazorg Dienstplichtigen en ex-militairen aan de Thompsonstraat.

Venezolaanse procureur-generaal Luisa Ortega Díaz kondigt onderzoek aan naar omstreden verkiezingen

'Mogelijk zeer ernstige verkiezingsfraude en waarschijnlijk heeft nog geen 15 procent van kiezers gestemd'


De Venezolaanse procureur-generaal Luisa Ortega Díaz heeft een onderzoek aangekondigd naar de omstreden verkiezingen van afgelopen zondag. Dit melden Venezolaanse media vandaag, donderdag 3 augustus 2017. Aanleiding vormt de mededeling van een bedrijf dat al jaren verkiezingen in het land technisch ondersteunt, Smartmatic.De onderneming meldde, dat het officiële opkomstcijfer (41,5 procent) 'zonder twijfel niet juist kan zijn' en dat het lager moet liggen.

De 'hoge opkomst' was voor de impopulaire president Nicolás Maduro maandag een reden om zich als winnaar van deze stembusgang uit te roepen.

Ortega Díaz heeft zich ontpopt als fel tegenstander van Maduro. Ze zei dat er zondag mogelijk 'een zeer ernstige verkiezingsfraude is gepleegd en dat waarschijnlijk nog geen 15 procent van de kiezers heeft gestemd'.

De Kiesraad heeft de stelling van Smartmatic veroordeeld als onverantwoordelijk. Tijdens het referendum kon het Venezolaanse volk uit 5.500 kandidaten 554 mensen kiezen die de Grondwet gaan herschrijven. Die speciale raad gaat hier naar verwachting vandaag mee aan de slag.

De oppositie heeft het referendum vanaf het begin geboycot en heeft ook nu weer massademonstraties aangekondigd om te voorkomen dat de raad aan het werk kan gaan. Hun vrees is dat Maduro met de grondwetswijziging het parlement monddood zal maken en een dictatuur zal doorvoeren.

(Red. De Surinaamse Krant/ANP/Nu.nl)

Braziliaanse president Michel Temer kan aanblijven als staatshoofd

Temer overleeft stemming in het parlement om hem voor maximaal zes maanden te schorsen


De Braziliaanse president Michel Temer, die genoemd wordt in een corruptieaffaire, kan aanblijven als staatshoofd. Bij een stemming gisteren, woensdag 2 augustus 2017, in het parlement werd er geen tweederdemeerderheid gevonden, die nodig was om Temer voor maximaal zes maanden te schorsen en voor de rechter te brengen. In de Kamer van Afgevaardigden stemden 263 parlementariërs tegen de schorsing van Temer en 227 afgevaardigden stemden daar voor. Temer wordt ervan beschuldigd jarenlang geld te hebben aangenomen van vleesmagnaat Joesley Batista voor de financiering van zijn partij PMDB (Partij van de Braziliaanse Democratische Beweging). Batista heeft naar eigen zeggen alle presidenten sinds 2003 smeergeld betaald en hij heeft Temer in mei aangegeven.

De rel over de vermeende betalingen van Batista's onderneming JBS aan Temer barstte in mei los. Sindsdien kwam er nog maar weinig beleid van de grond, omdat Temers regering op haar laatste benen leek te lopen.Nu verwachten waarnemers, dat de impopulaire Temer werkt maakt van meer impopulaire beleidsplannen zoals de hervorming van het peperdure pensioenstelsel.

Temer zelf zei na de stemming, dat hij 'met deze steun in het Lagerhuis de hervormingen kan uitvoeren die het land nodig heeft. Het is nu tijd om te investeren in Brazilië, Brazilië is klaar om weer te groeien'.

Het land lijdt al sinds 2014 onder de ergste economische crisis die het heeft gekend. Het wegvallen van belastinginkomsten veroorzaakt enorme begrotingstekorten. Temer heeft al bezuinigingen doorgevoerd, belastingen verhoogd en het arbeidsrecht versoepeld.

In opiniepeilingen komt Temer met zijn soberheidspolitiek en corruptieschandalen niet verder dan 5 procent tevreden ondervraagden.

Dat Temer voldoende parlementsleden achter zich krijgt, is geen verrassing. De regering geniet een voldoende grote steun in het Lagerhuis. Toch was het nog afwachten of de parlementsleden niet van de gelegenheid gebruik gingen maken om zich tegen de immens onpopulaire president te keren.

Volgens peilingen heeft Temer de steun van nauwelijks vijf procent van de Braziliaanse bevolking. De conservatief Temer kwam een jaar geleden aan de macht in Brazilië. Hij werd president nadat het parlement had ingestemd met de afzetting van Dilma Rousseff, die ervan verdacht werd de begroting te hebben opgesmukt.


(Red. De Surinaamse Krant/VTM Nieuws/Nederlands Dagblad/Twitter/ANP)

Cultureel Centrum Curaçao heeft activiteiten in 2016 kunnen uitvoeren

Financiële situatie blijft het bestuur echter belemmeren in uitoefening verantwoordelijkhedenDe stichting Cultureel Centrum Curaçao (CCC) heeft in het afgelopen jaar ondanks de precaire financiële situatie haar activiteiten kunnen voortzetten. Dat laat de stichting in het jaarverslag van 2016 weten, aldus donderdag 3 augustus 2017 het Antilliaans Dagblad

De financiële situatie, ontstaan door kortingen in de overheidssubsidie in de afgelopen jaren, blijft het bestuur belemmeren in de uitoefening van zijn verantwoordelijkheden.

'CCC stelt in 2016 te hebben kunnen functioneren dankzij de subsidie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) en het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, een agressief inningsbeleid van lesgelden, donaties en verhuur van lokaliteiten.'

Politie Curaçao laat slachtoffers en familieleden dodelijke verkeersslachtoffers aan het woord in video’s

'Het is tijd dat mensen gaan inzien waar onverantwoord rijgedrag toe leidt'


Elk weekend vinden op Curaçao tussen de 16 en 22 verkeersongelukken plaats. De politie gaat slachtoffers en familieleden van dodelijke slachtoffers aan het woord laten in een serie video’s. 'Het is tijd dat mensen gaan inzien waar onverantwoord rijgedrag toe leidt', aldus politiewoordvoerder Reginald Huggins. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 3 augustus 2017.

Aan het begin van elke werkweek vraagt hij de cijfers op van het afgelopen weekend, en moet dan constateren dat het aantal ongevallen opnieuw hoog is. Dikwijls gaat hij na een melding zelf naar de plek van het ongeluk, zegt Huggins.

'Dat doet iets met je, de aanblik van verkeersdoden en zwaargewonden blijft je bij. Het is moeilijk te verteren dat roekeloos rijgedrag vrijwel altijd de oorzaak is, en dat het ongeluk voorkomen had kunnen worden.'

Directie Insel Air is er even 'tussenuit'

Bond: 'Onbegrijpelijk en onacceptabel dat directieleden in deze moeilijke tijden met vakantie zijn'


Zowel ceo Gilles Filiatreault als financieel directeur André Delger van Insel Air is op dit moment met vakantie. Filiatreault is van 1 augustus tot 8 augustus weg terwijl Delger vanaf 18 juli tot 17 augustus vakantie heeft. In afwezigheid van beide directeuren is er niemand bevoegd of door de directie aangesteld om de woordvoering te doen, zo bericht vandaag, donderdag 3 augustus 2017, het Antilliaans Dagblad

Robert Wolf is niet langer in dienst als woordvoerder. Ceo Juny Sluis kondigde vorige maand aan dat hij niet langer deel uitmaakt van de directie en verwees voor vragen van de pers naar Filiatreault.

Voor vakbond UGTK/Cadmu, die het personeel van Insel Air vertegenwoordigt, is het onbegrijpelijk dat de directieleden nu met vakantie zijn. 'De bond vindt het volstrekt onbegrijpelijk en onacceptabel dat directieleden uitgerekend in deze moeilijke tijden met vakantie zijn.' 

Riijstboeren Nickerie pleiten voor een nieuwe lekbeteugelingsdam

Het wordt tijd dat studie DOL-werken, Distributie, Overlaat en Lekbeteugeling, realiteit wordt


'Een nieuwe lekbeteugelingsdam is de enige mogelijkheid om de rijstsector aan de linkeroever van de Nickerierivier te beschermen tegen het overtollige water van de Nannizwamp. De dam zou moeten komen ten zuiden van het Surinamekanaal dat loopt tot in het Maratakkagebied', aldus rijstboeren vandaag, donderdag 3 augustus 2017, in de Ware Tijd, in reactie op de recente wateroverlast in Nickerie. 

'Het is niet mogelijk om ten zuiden van de bestaande lekbeteugelingsdam een nieuwe waterkering op te werpen, omdat wij daar het Surinamekanaal hebben dat in verbinding staat met de Nannizwamp', zegt August Lila, directeur van het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project.

Een studie heeft volgens hem uitgewezen, dat de bestaande dam naar het noorden toe breder gemaakt en opgehoogd moet word. Tegelijkertijd zou aan de binnenkant in het noorden van de dam een kanaal gegraven moeten worden in het verlengde van het Lateraalkanaal waardoor de boeren in het Autonoomgebied niet meer rechtstreeks water kunnen trekken vanuit de Nannizwamp.

Voor de boeren in dat gebied is voorzien om het Lateraalkanaal door te trekken en tegelijkertijd de lekbeteugelingsdam te verbreden en op te hogen. 'Dat zou betekenen dat de boeren niet meer rechtstreeks water uit het Surinamekanaal kunnen trekken, maar uit het verlengde van het Lateraalkanaal. In dat geval zullen er voorzieningen getroffen worden zodat het water vanuit de zwamp in het Surinamekanaal komt. Het gaat om een miljoeneninvestering.'

Dit project is onderdeel van het totaal aan werken die moeten worden uitgevoerd om de irrigatie te optimaliseren.

Sinds eind tachtiger jaren is een studie uitgevoerd onder de naam de DOL-werken, wat staat voor Distributie, Overlaat en Lekbeteugeling. In 2009 heeft een consultant met ondersteuning van de Europese Unie dit project geëvalueerd en een nieuwe versie gemaakt. De volgende stap is dat de studie geadopteerd wordt 'en dat we overgaan tot het opmaken van de definitieve ontwerpen inclusief kostenramingen en bestek'.

Ter informatie:
EBS wil via tipgeverslijn elektriciteitsdiefstal opsporen

'Stroomdiefstal leidt niet alleen tot commerciële verliezen, maar kan ook brand veroorzaken' 


EBS wil via een tipgeverslijn elektriciteitsdiefstal opsporen. Mensen die op de hoogte zijn van stroomdiefstal kunnen deze anoniem melden. Het bedrijf stelt in het vooruitzicht, dat tipgevers beloond zullen worden wanneer blijkt dat er werkelijk sprake is van onrechtmatig stroomverbruik. Elektriciteitsdiefstal is een ernstige overtreding en komt tegenwoordig vaker voor dan gedacht, blijkt uit monitoringscijfers van de EBS, zo meldt de EBS in een woensdag 2 augustus 2017 uitgebracht persbericht.

Elektriciteitsdiefstal komt voor bij zowel kleinverbruikers als grootverbruikers. Het varieert van manipulatie van de meter tot illegale verbindingen met het elektriciteitsnet. De EBS heeft zich voorgenomen om dit vraagstuk structureel aan te pakken via een tipgeverslijn.

De EBS houdt er rekening mee dat er bewust of onbewust verkeerde meldingen kunnen worden gedaan. Alvorens de controle bij de klant thuis te doen, wordt eerst intern nagegaan of er voldoende aanwijzingen zijn voor verdenking op stroomdiefstal. Dit gebeurt onder andere middels analyses van historische verbruiksdata en andere controlemechanismen. Indien na zowel intern onderzoek als onderzoek ter plekke elektriciteitsdiefstal is geconstateerd, zal de stroomlevering onmiddellijk worden gestaakt. De overtreder dient eerst alle verschuldigde kosten te voldoen alvorens de elektriciteitstoevoer zal worden hersteld, aldus de EBS.

Onrechtmatig stroomverbruik oftewel stroomdiefstal is illegaal en de gevolgen kunnen desastreus zijn. Stroomdiefstal leidt niet alleen tot commerciële verliezen voor het bedrijf, maar kan ook brand veroorzaken en is dus levensgevaarlijk, stelt de EBS. Overtreders die dit soort risico’s nemen, stellen niet alleen zichzelf bloot aan de gevaren, maar ook de mensen in de omgeving.

Onrechtmatig stroomverbruik kan ook leiden tot allerlei spanningsklachten en storingen in de omgeving. Indien er meer elektriciteit wordt verbruikt dan het beschikbaar vermogen, kan de spanning zodanig beïnvloed worden dat de kwaliteit van de energietoevoer in de omgeving afneemt, voert de EBS aan.

Stichting 8 december 1982 betuigt solidariteit met het volk van Venezuela

'Onze beide landen delen gemeenschappelijke historie van dictatuur en mensenrechtenschending' 


De Stichting 8 december 1982 constateert een steeds voortgaande verslechterende mensenrechtensituatie in Venezuela. Het Surinaamse volk heeft historische banden met het volk van Venezuela en spreekt via de Stichting 8 december 1982 haar solidariteit uit met het volk van Venezuela. Dit in het licht van de sociale, politieke en economische problemen waar zij als natie momenteel onder lijdt en welke leiden tot zich steeds verdiepende armoede met als een van de ernstige gevolgen, emigratie om de ellende te ontvluchten. 

Onze beide landen delen een gemeenschappelijke historie van dictatuur en mensenrechtenschending en het is daarom dat de Stichting het zich niet kan permitteren zich in zwijgzaamheid te hullen. 

De recente aanhoudingen van de twee oppositieleiders Leopoldo Lopez en Antonio Ledezma, midden in de nacht, roepen bij de Stichting 8 december 1982 een vrees op voor de veiligheid en het leven van deze politici. 

De Stichting maakt zich bijzonder bezorgd, in ogenschouw nemende deze laatste schending van het recht op burger en politieke rechten, over 'het lot van de democratie' in Venezuela. De Stichting kwalificeert de aanhoudingen als illegaal en stelt president Maduro persoonlijk verantwoordelijk hiervoor. 

De grondwetgevende vergadering 'die verkozen werd onder twijfelachtige en gewelddadige omstandigheden, kan niet geacht worden deel uit te maken van de oplossing' voor de huidige crises in het land. Deze eenzijdige beslissing van president Maduro heeft de verdeeldheid vergroot en zal de democratisch verkozen instellingen verder ondermijnen. 

Sinds er in februari 2014 massale straatprotesten uitbraken in Venezuela als reactie op de hoge misdaadcijfers, inflatie en voedseltekorten worden de mensenrechten ernstig vertrapt. In het belang van de totale Venezolaanse samenleving en onze regio moet hier onmiddellijk een halt aan worden toegebracht. 

De Stichting 8 december 1982 roept de Venezolaanse regering door tussenkomst van haar ambassade op 'om op basis van de huidige Grondwet en met in acht neming van de bevoegdheden van de parlementaire vertegenwoordiging en van de rechterlijke macht - een politiek bestuur te garanderen dat vrede, veiligheid en welzijn van de bevolking' centraal stelt en als resultaat heeft. 

Sunil Oemrawsingh 
Voorzitter

'In relatie met China is Suriname niet de underdog, maar gelijkwaardige partner'

'China wil de komende tijd meer voor het Surinaamse bedrijfsleven gaan betekenen'


In de relatie met China is Suriname niet de underdog, maar een gelijkwaardige partner, aldus minister Yldyz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van een tweedaags bezoek van de assistent-minister van Buitenlandse Zaken van China, Qin Gang, zo meldt Starnieuws vandaag, donderdag 3 augustus 2017.

China is dankbaar voor de 'consistente en gecommitteerde steun van Suriname', stelt Qin Gang. China wil de relatie meer diepgang geven en is bereid nog meer te stoppen in bepaalde sectoren.

Naast verschillende vergaderingen gaat hij ook het veld in waar verschillende Chinese projecten worden uitgevoerd. Er is een ‘ontmoeting geweest met vakministers. De ministers van Justitie & Politie, Volksgezondheid, Handel & Industrie, Onderwijs, Wetenschap & Cultuur en Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben aangegeven waar de steun van China in hun sectoren nog gebruikt kan worden. China én Suriname geven aan dat de samenwerking nog verder uitgediept moet worden.

Gang merkt op, dat er meer te doen is voor infrastructuur, educatie en trainingen. Het land stelt nog meer beurzen beschikbaar. Pollack-Beighle geeft aan, dat er momenteel tien Surinamers in China studeren. Het aantal plaatsen voor trainingen in China is uitgebreid van 134 naar 200. Voor dit jaar heeft Suriname 400 aanvragen lopen.

Gang stelt, dat zijn land ook voor het Surinaamse bedrijfsleven meer wil gaan betekenen de komende tijd. Op de vraag wat China van Suriname verwacht voor zoveel steun is een concreet antwoord uitgebleven. Beide ministers hebben aangegeven dat het om een gelijkwaardige partnerschap gaat. 'We zijn geen underdog. We worden ook niet zo geacht. Het bezoek demonstreert dat we als land gezien worden als een belangrijke soevereine partner met wie je gelijkwaardig in discussie kan gaan.'

Gang merkt op, dat de relatie gebaseerd is op de gelijkenissen tussen de twee landen. 'Het is een win-win samenwerking met voordelen voor beide landen.'

Overheid werkt aan herregistratie leveranciersbestand

Leveranciers/dienstverleners moeten registratieformulier invullen


Leveranciers/dienstverleners van de overheid dienen zich eenmalig te registreren bij het vakministerie waar zij hun product of dienst leveren. Er moet een registratieformulier ingevuld worden waarbij een uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en een verklaring ‘Vrij van Belasting’ van de Belastingdienst moeten worden overlegd en ingeleverd. 

De overheid is bezig haar leveranciersbestand te herregistreren. Per 1 augustus is een nieuwe werkwijze ingegaan. Het ministerie van Financiën is belast met de coördinatie en uitvoering van dit proces.

Het registratieformulier heeft uitsluitend betrekking op bedrijfsgegevens en is beschikbaar op alle ministeries, aldus vandaag, donderdag 3 augustus 2017, het ministerie van Financiën.

Leveranciers of dienstverleners die aan meer dan één ministerie diensten en/of producten leveren dienen zich slechts bij één plek te registreren. Natuurlijke personen die diensten leveren aan de overheid, zoals leden van commissies of personen die betrokken zijn bij schoolexamens of medische specialisten, kunnen zich op het betreffend vakministerie registreren met hun ID-kaart.

'Het beleid van nu is een van in de rondte draaien en hopen op wonderen'

Van Coblijn: 'Voor-de-gek-houderij dat Assemblee eind juni bezig is met begrotingsbehandeling 2017'


'Het beleid van nu is een van in de rondte draaien en hopen op wonderen. Ik had daarom liever gezien, dat het parlement tegelijkertijd de begrotingen over de dienstjaren 2017 en 2018 had behandeld. Hierdoor had men tegen 2018 perspectief en duurzame hoop geboden aan de samenleving.' Dit zegt de politicus John van Coblijn woensdag 2 augustus 2017 in het Dagblad Suriname. 

De politicus voert aan, dat het voor-de-gek-houderij is dat het college zo laat in het jaar nog bezig is met de begrotingsbehandeling van 2017. Als productie, educatie en het verheffen van de samenleving niet gepaard gaan, heeft het volgens hem ook geen zin dat de begrotingen en het Ontwikkelingsplan door het parlement worden goedgekeurd. Hij schaart zich hiermee ook achter de motie die door de oppositiepartijen VHP, NPS, PL, Abop en DOE in het parlement hebben ingediend. De oppositionele fracties vinden dat het OP niet uitgevoerd en gefinancierd kan worden.

'De regering is in de afgelopen jaren slachtoffer geworden van haar eigen beleid. Nu zijn zij duidelijk aan het bloeden. De minister van Financiën praat over een begroting van 2017, terwijl hij bijna 50% van die begroting moet lenen. De financiën zijn er niet en er is ook geen duidelijkheid over van waar deze financiën precies gehaald zullen worden. Daarnaast weet hij dat de opgestelde begroting meer consumptief gericht is. Op den duur zal dat wel voor de nodige problemen zorgen', stelt Van Coblijn.

Wat de politicus ook verbaast, is de wijze waarop de regering nu al miljoenen uitgeeft voor propagandistische projecten, terwijl ministers ook openlijk leugenachtige verklaringen in het parlement geven.

Hoewel Financiënminister Gillmore Hoefdraad bij zijn laatste betoog in het parlement heeft aangegeven, dat Suriname in 2018 al uit de problemen moet raken, constateert Van Coblijn juist dat Suriname heel diep in de problemen zit.

'Deze regering zit al zeven jaar aan en gaat binnenkort het achtste jaar in. Wij moeten daarom keihard vaststellen dat het in feite elk jaar slecht is gegaan met elk besluit dat de regering over de begrotingen genomen heeft vanaf 2010/2011. De stappen van de regering zijn altijd geweest om in het machtscentrum te blijven zitten.' Hij noemt hierbij de zogenaamde sociale pakkettenprojecten, naschoolse opvang, AOV en AKB-verhogingen die volgens hem de samenleving uiteindelijk een ‘koude kermis hebben bezorgd’.

Van Coblijn typeert president Desi Bouterse daarom als een man die ontwikkeling en vooruitgang brengt voor slechts enkelen, maar met massale achteruitgang voor velen in de samenleving. 'De grote politieke vrienden gaan vooruit met grote dure auto’s en bouwen geweldige huizen. Daarnaast hebben zij vette bankrekeningen waar zij geld zowel hier als in het buitenland verstoppen', aldus de politicus.

John Courtar en de gevolgen van nepberichten door 'ziekeling(en)' op social media

'Ik verdien rehabilitatie, maar de last zal ik voor de rest van mijn leven moeten dragen'


Reeds geruime tijd circuleert op social media een nepbericht over mij geplaatst door een ziekeling of ziekelingen die hun onvermogen en onkunde fulmineren op het internet. Heb toen, zoals algemeen bekend is, niet gereageerd omdat je het onmogelijk kan winnen temeer omdat de ziekelingen zich verschuilen achter gestolen identiteiten en nep accounts.

In het weekend bleek dat mijn familie en vriendenkring aanstoot namen aan de snelheid waarmee het bericht werd gedeeld; dit kon ik bemerken door de vele apps die ik moest beantwoorden. 

Maandag heb ik wederom met FB deskundigen nagedacht hoe om te gaan hiermee. Heb ook een goede vriend van mij gebeld bij een bekend dagblad om te informeren hoe hij ertegen aankeek. Zijn stelling was niet ontkennen is bekennen. Ik verkeerde toen in een dilemma temeer het als bijna vier ’s middags was en ik nog op kantoor zat. Ik heb als verantwoordelijke direct de minister gebeld en gevraagd om mij te willen ontvangen omdat ik het ministerie en de Arbeidsinspectie niet in diskrediet wilde brengen. De minister kon mij niet direct ontvangen vanwege DNA verplichtingen maar heeft zeer voortvarend gehandeld om nog dezelfde avond mij uit te nodigen. Tijdens dat gesprek heb ik de minister achtergrondinformatie verschaft welke schriftelijk verifieerbaar is. 

Omwille van goed bestuur, de onkreukbare positie van de Inspecteur-Generaal en de integriteit die wij als directie nastreven op het ministerie heb ik de minister gevraagd mij te ontlasten van de verplichting om te functioneren als Inspecteur-Generaal en ook verzocht om de aantijgingen en verdachtmakingen te deponeren ten burele van de Procureur-Generaal om te onderzoeken of ik als persoon en als Inspecteur-Generaal mij schuldig heb gemaakt aan oplichting en overige onfrisse zaken. 

Ik verdien rehabilitatie, daar ben ik al overtuigd, maar de last zal ik voor de rest van mijn leven moeten dragen. Ik ben geen haatdragend mens; daarvoor waakt de spiritualiteit waarbinnen ik mij beweeg, maar wil wel mijn welgemeende verontschuldiging aanbieden aan mijn gezin op de eerste plaats, mijn familie en vriendenkring dat ik hun leven drastisch heb veranderd. 

Als dit de prijs is van moderniteit hoop ik dat het beste wapen hiertegen is om onze kinderen de juiste opvoeding te geven en dit breed bespreekbaar te maken tot op de scholen. 

Mijn enige geruststelling is dat in het vooruitzicht ligt mijn rehabilitatie als onkreukbaar en onberispelijke persoonlijkheid. Aan de ziekelingen het advies dat ze de geest uit de fles hebben gehaald en hopelijk kunnen ze het weer erin krijgen.

John Courtar

Committee to Protect Journalists: Colombia moet bedreigingen tegen filmmaker/activist onderzoeken

'Colombiaanse journalisten moeten kunnen berichten over gevoelige kwesties zonder angst voor de dood'


Colombiaanse autoriteiten zouden snel en geloofwaardig onderzoek moeten doen naar bedreigingen tegen documentaire filmmaker en activist Bladimir Sánchez Espitia en zou zijn veiligheid moeten waarborgen, zei het Committee to Protect Journalists (CPJ) woensdag 2 augustus 2017. 

Sánchez vertelde het CPJ, dat een man met een pistool in de vroege uren van 30 juli naar hem was gekomen. De man kwam rond half drie 's morgens naar een gebouw dat Sánchez vaak in een buurt aan de rand van Bogotá bezoekt, vertelde Sánchez tegen het CPJ. De journalist, die daar nog niet was, vertelde aan CPJ dat meerdere getuigen, waaronder de bewaker van het gebouw, hem vertelden dat de man een pistool naar hem had gevraagd. Het bezoek was het laatste in een reeks bedreigingen die terugvoeren naar zeker 2012, aldus CPJ-onderzoek.

'Colombiaanse autoriteiten moeten de doodsbedreigingen aan het adres van Bladimir Sánchez Espitia volledig onderzoeken en ervoor zorgen dat er effectieve maatregelen zijn om hem te beschermen', aldus Carlos Lauría, senior programma-coördinator van het CPJ voor de Amerika's.

'Colombiaanse journalisten zouden kunnen moeten berichten over gevoelige kwesties zonder angst voor de dood.' 

Sánchez, een documentaire filmmaker die mensenrechten behandelt, heeft al minstens vijf jaar escalerende bedreigingen ontvangen. Hij vertelde het CPJ, dat hij gelooft dat de bedreigingen verband zouden kunnen hebben met mijnbouwbedrijven die hij onderzoekt in zijn documentairewerk, de lokale politie of politieke figuren die wellicht belangen kunnen hebben in die bedrijven of hun ontwikkelingsprojecten.

De filmmaker vluchtte voor het eerst uit zijn huis in het centraal-Colombiaanse gebied Huila, ongeveer 370 kilometer ten zuiden van Bogotá, in 2012 nadat hij doodsbedreigingen had ontvangen die verband houden met een video die hij op YouTube had geplaatst. De video toont agenten die gewelddadig demonstranten verwijderen van de bouwplaats van een waterkrachtcentrale in Huila.


Na het plaatsen van de video heeft Sánchez telefoontjes ontvangen van verschillende onbekende bellers, volgens de in Bogotá gevestigde Stichting voor Persvrijheid (FLIP, Fundación para la Libertad de Prensa). Sánchez zei tegen het CPJ toen, dat hij geloofde dat politieagenten in Huila verantwoordelijk waren voor de telefoontjes.


Telefoontjes van het CPJ naar het kantoor van Colombia's Openbaar Ministerie vandaag zijn niet meteen beantwoord.

Op 15 april 2016 braken onbekende personen in in het appartement van Sánchez in Bogotá en stalen een computer, videocamera, opslagschijf en andere hardware, meldde FLIP. Sánchez vertelde FLIP, dat de gestolen apparatuur materiaal bevat waarin wordt beweerd dat mijnbouwbedrijven deelnamen aan mensenrechtenschendingen, dat hij in toekomstige documentairefilms wilde gebruiken.

De dieven hebben geen andere waardevolle dingen meegenomen, vertelde de filmmaker FLIP.

Sánchez en de juridische organisatie José Alvear Restepo Lawyers Collective hebben gevraagd, dat het kantoor van de advocaat-generaal een volledig onderzoek naar de inbraak uitvoert, maar Sánchez, die niet lang daarna terugkeerde naar Hulia, vertelde het CPJ dat hij niet op de hoogte is van enige vooruitgang in de zaak.

Sánchez ontvluchtte Huila opnieuw eind mei 2017, nadat zijn familie werd bedreigd, en verhuisde opnieuw naar Bogotá verhuisd, waar hij het CPJ vertelde, dat hij geloofde dat zijn familie daar veiliger zou zijn.

Sánchez vertelde hetCPJ verder. dat hij destijds werkzaam was als mede-directeur en uitvoerend producent van een documentaire voor het Discovery Channel over het vredesproces tussen de Colombiaanse regering en de FARC guerrilla-groep.

Sinds 1992 zijn in Colombia minstens 47 journalisten in directe relatie met hun werk gedood, veel als gevolg van het conflict tussen de staat en de gewapende guerillagroepen. Terwijl de veiligheid van journalisten in Colombia in de afgelopen jaren is verbeterd, blijven de bedreigingen en het geweld tegen journalisten doorgaan, vaak met straffeloosheid, volgens CPJ-onderzoek.


(Red. De Surinaamse Krant/CPJ/Twitter)

Nederland erkent de nieuwe wetgevende vergadering in Venezuela niet

Nederland volgt crisis in Venezuela op de voet, het is immers een ‘buurland’ van het Koninkrijk...

Nederland erkent de nieuwe wetgevende vergadering in Venezuela niet. Het land lijkt in rap tempo af te glijden naar een dictatuur. De Europese Unie wil nog geen sancties opleggen, maar minister Koenders (Buitenlandse Zaken) vindt verdergaande EU-maatregelen nodig als de situatie niet gaat veranderen. 

'Het is in het belang van de Venezolaanse bevolking dat er snel een einde komt aan de politieke en humanitaire crisis', stelt de bewindsman.

De verkiezing van een nieuwe Grondwetgevende vergadering heeft de crisis in Venezuela verdiept, constateerden Koenders en EU-buitenlandcoördinator Federica Mogherini woensdag 2 augustus 2017.

President Nicolás Maduro drukte de verkiezing door om zo het parlement, waar de oppositie de dienst uitmaakt, buitenspel te zetten. De oppositie boycotte de verkiezing en Maduro won die dus eenvoudig.

De EU eist dat Maduro politieke gevangenen, zoals de twee oppositieleiders die gisteren werden opgepakt, onmiddellijk vrijlaat. Hun arrestatie leidt tot het verder oplopen van de politieke spanningen, stelt Koenders.

Nederland volgt de crisis in Venezuela op de voet, het is immers een ‘buurland’ van het Koninkrijk. Aruba, Curaçao en Bonaire liggen vlak voor de kust van het Zuid-Amerikaanse land.

(Red. De Surinaamse Krant/AD/De Telegraaf)

'Geen spelletje'; Alphons Levens

Geen spelletje


'k Hoor wat journalisten zeggen
en wat anderen nazeggen;
lees wat journalisten schrijven
en wat anderen overschrijven.

Maar het is geen spelletje, hoor!
Europa en the USA steunen de oppositie
en Cuba, Rusland en Volksrepubliek China
steunen de regering van Venezuela.

Alphons Levens,
2 augustus 2017.