woensdag 9 augustus 2017

Dodental schietpartij op Curaçao opgelopen naar vijf

Vijfde dode is de stiefvader van doodgeschoten jarige tweeling (22)

Aanleiding schietpartij zou liggen in langdurige en gewelddadige strijd tussen twee criminele bendes 


Het dodental van de schietpartij op Curaçao van afgelopen maandag is opgelopen naar vijf. Een 52-jarige man overleed woensdagochtend 9 augustus 2017 aan de verwondingen die hij had opgelopen. De schietpartij vond maandagavond (lokale tijd) plaats in de wijk Buena Vista in Willemstad.
 
Onbekenden openden vanuit een auto met een automatisch geweer het vuur op een bar annex kleine supermarkt waar veel mensen aanwezig waren. Daarbij vielen direct vier doden, onder wie een tweeling die op dat moment zijn 22-jarige verjaardag vierde.

De woensdag in het ziekenhuis overleden man was de stiefvader van de twee jongemannen. Volgens Justitie was de schietpartij een geplande liquidatie van een van de slachtoffers, een 27-jarige Curaçaose man. De aanleiding zou liggen in een langdurige en gewelddadige strijd tussen twee criminele bendes op het eiland. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor.

Wel is op een afgelegen plek op het eiland een uitgebrande auto gevonden die waarschijnlijk is gebruikt door de daders.

Volgens het Openbaar Ministerie moet meer actie worden ondernomen tegen de vele illegale wapens die op het eiland zijn. De wijk Buena Vista is al geruime tijd het toneel van schietpartijen en ander geweld. Vaak heeft dat te maken met geweld tussen rivaliserende bendes.

(De Surinaamse Krant/De Telegraaf/ANP)

President Bouterse laat na jaren zijn gezicht weer zien op Dag der Inheemsen

'Ik ben op deze dagen op plaatsen waar men mij het hardst nodig heeft'

(Bron foto's: René Gompers/Starnieuws)
Bouterse zwijgt over het voor inheemsen belangrijke vraagstuk van grondenrechten


Starnieuws meldt woensdag 9 augustus 2017, dat president Desi Bouterse na jaren weer aanwezig is geweest in de Palmentuin op de Dag der Inheemsen. Hij riep de ‘ingi sma’ op om naast feesten zich ook diep te bezinnen over hun plaats in de samenleving. Immers, de bevrijding komt van binnenuit, aldus Bouterse. Hij zweeg overigens over het voor inheemsen belangrijke vraagstuk van grondenrechten. 

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons heeft meegedeeld, dat er dit jaar nog een wet komt om de gronden van ‘alle in stamverband levende Surinamers’ te beschermen.'Ik weet dat ik een aantal jaren hier niet ben geweest, men is boos op mij geweest', zei Bouterse. 'Maar, de herdenking is niet alleen in de Palmentuin. Wat ik op die dagen deed, was dorpen steunen die het nodig hadden. Vandaag zouden wij een school en toiletruimtes op Tapoeripa opleveren. Ik ben op deze dagen op plaatsen waar men mij het hardst nodig heeft.'


Ricardo Pané, ondervoorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) merkte op, dat het oplossen van het grondenrechtenvraagstuk hoog op de lijst van de inheemsen staat. 'Het is een lange strijd. We strijden al 500 jaren voor ons recht, dus waarom moeten we nu opgeven. Ik reken erop dat er dit jaar nog resultaat komt. We zijn bezig, het komt in orde.'

Assembleevoorzitster Geerlings-Simons deelde mee, dat er hard wordt gewerkt om in deze regeerperiode het grondenrechtenvraagstuk van de inheemsen en de Afro Surinamers van het binnenland op te lossen. Twee weken geleden is een initiatief wet ingediend. Ze gaat er werk van maken om het dit jaar nog aangenomen en afgekondigd te krijgen. 'Dat is de eerste stap. Er was al een wet in 1982 maar die was niet sterk genoeg, gronden van gemeenschappen worden nog steeds gewoon weggegeven. Deze wet is sterker en kan niet worden genegeerd. Wanneer de wet is aangenomen, dit jaar, betekent het dat de gronden van de inheemsen en andere in stam verband levende Surinamers niet zomaar meer worden weggegeven.'

Bouterse: 'A bo bun tak’ den ingi sma pot’ den ede na makandra fu ano nanga mofo wan fu lob’ un srefi, ma fu luku sang unu kan du samen. Laten we op deze dag ook bezinnen dat wanneer we ons willen bevrijden, het bij ons zelf zal moeten beginnen. Dat wij die bevrijding van binnenuit met anderen moeten delen.'

PWO actief met haar 'kids & buurt ontwikkelingsplan' te Frimangron

Kinderen (6-13 jaar) leren schaken van Surinaamse schaakbond


Succesvolle ‘kids gathering’/instuifdag voor de kinderen van Frimangron 


De vakcentrale Progressieve Werknemers Organisatie, PWO is bezig met de uitvoering van haar revitalisatieprogramma dat in februari van dit jaar door het nieuwe managementteam is aangenomen. In het revitalisatieprogramma is opgenomen, dat het bevorderen van werk en inkomen voor de werknemers en hun gezinnen in Suriname de ‘core business’ van de vakcentrale is en dat binnen het tijdvak van drie jaar tenminste 25 nieuwe bonden uit de particuliere en publieke sector zich bij de vakcentrale moeten hebben aangesloten, zo bericht de PWO woensdag 9 augustus 2017.

In het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft de PWO in haar revitalisatieprogramma ook opgenomen, dat zij haar activiteiten goed in de buurt Frimangron en omgeving moet verankeren. De PWO is namelijk aan de Limesgracht 80 in de ‘achterstandsbuurt’ Frimangron gevestigd. De buurt is zeer kinderrijk en scoort waarschijnlijk nog heel slecht in de nationale sociale statistieken.

Het managementteam van de PWO ziet dit niet als een probleem, maar in tegendeel als een uitdaging. Inmiddels is het managementteam van dePWO, onder leiding van Armand Zunder, met de uitvoering van het kids & buurt ontwikkelingsplan van start gegaan. Inmiddels zijn al ruim 6 weken 20-25 ‘kids’ in de leeftijdsgroep 6-13 jaar met medewerking van de Surinaamse schaakbond bezig de schaaksport te leren en te beoefenen. Het ligt in de bedoeling dat over de periode van een jaar ruim 80 ‘kids’, de koningssport schaken hebben aangeleerd en dat dit leerproces ook invloed heeft op hun vermogen om strategisch te denken en uiteraard ook een positieve invloed heeft op hun schoolprestaties.

De PWO heeft dinsdag in samenwerking met het ministerie van Sport- en Jeugdzaken een succesvolle ‘kids gathering’/instuifdag voor de kinderen van Frimangron en omgeving georganiseerd. Ongeveer 100 kids van zeven scholen uit de buurt hebben van half vijf tot zeven uur ‘avonds aan deze ‘kids gathering’ deelgenomen. De kinderen hebben ‘indoor’ kunnen dammen en ‘outdoor’ onder andere kunnen voetballen, volleyballen, trefballen en zakkenlopen.

Het succes van de ‘kids gathering’ is zeker te danken geweest aan de 11 zeer gemotiveerde technische medewerkers van het ministerie en zeker ook aan enkele ondernemers in de buurt die een financiële bijdrage hebben gegeven, waardoor een deel van de kosten konden worden gedekt. Aan het einde van de ‘kids gathering’ hebben de aanwezige ‘kids’ ook kennis kunnen maken met bekende Surinaamse voetballers als Stephano Rijssel, alias ‘Boeroe’ en Ivan Flijter, beiden medewerkers van het ministerie.

Eén van de uitgangspunten van de PWO bij het organiseren en begeleiden van jongeren uit de buurt is om de jongeren al op lage leeftijd op te vangen en in samenwerking met hun ouders een bijdrage te leveren aan hun vorming. De opvang en begeleiding vindt dus plaats voordat de ‘kids’ door de samenleving worden aangemerkt als ‘moeilijk opvoedbare kinderen’. Bekeken vanuit dit perspectief zal de PWO in samenwerking met het ministerie van Sport- en Jeugdzaken en andere partners in de grote vakantie tussen 23 augustus en 23 september aanstaande aan de Limesgracht een schoolvakantieproject uitvoeren. Het project zal drie dagen in de week bestrijken en van acht uur in de ochtend tot half één in de middag duren. Dit project zal zowel ’indoor’ als ‘outdoor’ worden georganiseerd.

Na de schoolvakanties zal PWO met haar samenwerkingspartners op permanente wijze doorgaan met het organiseren en begeleiden van ‘kids’ uit Frimangron en omgeving. In samenwerking met de afdeling Jeugdzaken van het ,inisterie van Sport- en Jeugdzaken zal de vakcentrale nagaan of ook huiswerkbegeleiding aan het vormingspakket van de ‘kids’ zal worden toegevoegd. Uiteindelijk moet volgens het revitalisatieplan het PWO Centrum met medewerking van diverse partners uitgroeien tot een robuust buurtontwikkelingscentrum in de buurt Frimangron.

ABOP-boodschap Dag der Inheemsen en Javaanse immigratie

'Wij staan er onvoldoende bij stil, dat in Sipaliwini rotstekeningen zijn die zo'n 5000 jaar oud zijn'

'Geen enkele Surinamer kan leven met het gemis van de Javaanse culinaire pracht'


De ABOP staat voor de landrechten, het onderwijs, goede huisvesting en de gezondheidszorg. Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de positie van de gehele Surinaamse bevolking. Maar, als de regerende coalitie niet in staat is een gedegen plan te operationaliseren, gaan wij als land maar op ad hoc basis voort. 

In een crisis waar de meeste Surinamers zekerheid van huisvesting ontberen en met pijn en smart moeten bekijken hoe de euro’s voor de huur aan het eind van de maand betaald wordt, moeten wij onze onzekerheid troosten met holle frasen die geuit worden over woningbouw. En wanhopig toekijken hoe huizen en bouwrijpe kavels van 400 m2 in Amerikaanse dollar-prijzen te koop staan, terwijl wij Srd's verdienen. 

In deze staan wij samen met onze indiaanse broeders in hetzelfde dal van onzekerheid over huisvesting, activiteiten en rechten. We spreken vol respect over oude samenlevingen zoals de Romeinen, de Grieken en Israëliërs, maar staan onvoldoende bij stil dat wij in het district Sipaliwini rotstekeningen hebben die naar schatting 5000 jaar oud zijn. Dit is een tijdsperiode die voorbijgaat aan de eerste piramiden van Egypte, de hangende torens van Babylon of de veroveringen van Alexander Magnus. 

Voordat Hamurabi de eerste wetten vastlegde en de Arabieren wiskunde ontdekten hebben voorouders van onze indiaanse Surinaamse broeders rotstekeningen achtergelaten om ons te bewijzen van hun bestaan. Zij zijn de eerste bewoners van Zuid-Amerika, de beschermers van de longen van de aarde en leven vaak onder zware omstandigheden met ontbering van basis levensbehoeften zoals leidingwater en elektriciteit. Van de grote Zuid-Amerikaanse indiaanse samenleving rest nu slechts 20.000 indianen in Suriname. Trotse krijgers die onder het juk van imperialisme gebukt zijn gegaan en de eerste tol hebben betaald voor de plantage economie, die Europa zo rijk heeft gemaakt. 

Een imperialistische plantage economie die tot de 20 eeuw in stand is gehouden, door een enorme tol op onze Javaanse broeders uit Indonesië te heffen. Mensen uit Java, Indonesië die vaak onder valse en misleidende voorwendselen op boten zijn gezet. En naar voor hen vreemde plaatsen werden gebracht om voor het minimale en onder onmenselijke omstandigheden te zweten en onder contract te werken. Met leugens over vrije geneeskundige behandeling, hoge lonen, vrije woning en een vrij stukje grond werden contracten met deze immigranten getekend. Deze contracten arbeid had veel van een verkapte vorm van slavernij. Meer als 30.000 immigranten zijn in de periode 1890 - 1939 uit Indonesië naar Suriname gebracht. Als wij nu naar de Surinaamse samenleving kijken zouden wij niet over een Suriname kunnen praten met het ontbreken van onze Indonesische broeders. 

Geen enkele Surinamer kan leven met het gemis van de Javaanse culinaire pracht. Zij hebben een hardwerkende, open en eerlijke cultuur met zich uit Indonesië meegebracht, die onze Surinaamse cultuur onmeetbaar en op elk niveau versterkt heeft. Als wij terugblikken, dan mogen wij zeggen dat we trots zijn op onze Javaanse broeders en zusters voor al hetgeen zij doorstaan en vooral overkomen hebben, wij moeten putten uit hun reeds bewezen kracht. 

Dankzij onze indiaanse broeders mogen wij trots zijn om te zeggen 'mi na Srananman'. Er is veel kracht in ons Surinaams bloed en veel potentie in ons volk. 

De ABOP, een nationale partij, staat stil bij deze bijzondere dag, waar wij de dag der inheemsen en de Javaanse immigratie als een volk eensgezind vieren. Daarom geloven wij in de kracht van onze natie en de potentie van elke Surinamer. 

Namens de ABOP, wordt de totale Surinaamse gemeenschap gefeliciteerd met deze dag. 

Un psa wan Blessi Dey.

Srd 2,5 miljoen extra vrijgemaakt voor vakantiewerkproject ministerie van Sport- en Jeugdzaken

Aantal van 1.100 vakantiewerkers is opgevoerd naar 5.000


De regering heeft extra middelen vrijgemaakt om 5.000 jongeren te kunnen helpen aan een vakantiejob. Het aantal van 1.100 is opgevoerd, waardoor 3.900 jongeren extra aan bod kunnen komen. Er is Srd 2,5 miljoen extra vrijgemaakt voor dit project van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, aldus het Nationaal Informatie Instituut vandaag, woensdag 9 augustus 2017.

Minister Joan Dogojo gaf gisteren informatie in De Nationale Assemblee over de enorme belangstelling van jongeren voor de vakantiejob. Zij kunnen op deze manier ook een bijdrage leveren in de aanschaf van schoolspullen. Zij krijgen ook de mogelijkheid om zich te oriënteren op het arbeidsveld als voorbereiding op latere beroepsuitoefening.

Kijk en luister naar Dogojo vanaf 4:18:05


Alleen jongeren die op school zitten komen in aanmerking voor een vakantiejob. De jongeren zullen in september twee weken vakantiejobs doen bij bedrijven, overheids- en sociale instellingen.

Verder worden zij ook ingezet bij het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, de afdeling Openbaar Groen en het districtscommissariaat Noordoost, om projecten uit te voeren die milieubewustzijn stimuleren.

Latijns-Amerikaanse landen (12) erkennen besluiten nieuwe Venezolaanse Grondwetgevende vergadering niet

'Situatie in Venezuela een breuk met de democratische rechtsorde'

(Bron foto: MercoPress)
Minister van Buitenlandse Zaken Peru Ricardo Luna: 'Wat we nu zien in Venezuela is een dictatuur'


Latijns-Amerikaanse landen zullen besluiten van de nieuwe Venezolaanse Grondwetgevende vergadering niet erkennen. Dat zeiden ministers en diplomaten van twaalf Zuid-Amerikaanse landen dinsdag 8 augustus 2017 in de Peruaanse hoofdstad Lima waar zij bijeen waren om te praten over de situatie in Venezuela. 

In totaal zeventien landen waren bijeen, twaalf landen tekenden een verklaring (zie onderaan) waarin zij Venezuela scherp veroordelen voor het niet toelaten van buitenlandse donaties van voedsel en medicijnen. Ze noemen de situatie in Venezuela een 'breuk met de democratische rechtsorde'.

De nieuwe Grondwetgevende vergadering heeft ondertussen een decreet aangenomen waarin het zichzelf boven de andere afdelingen van de overheid plaatst.Het besluit verbiedt het door de oppositie gecontroleerde parlement en andere partijen om acties te ondernemen die in strijd zijn met wetten die zijn aangenomen door het nieuwe orgaan.

'Het wegvagen van democratische rechtsordes is met deze laatste ontwikkeling tot een climax gekomen. Wat we nu zien in Venezuela is een dictatuur', zei de Peruaanse minister van Buitenlandse Zaken Ricardo Luna.

President Nicolás Maduro riep de vergadering naar eigen zeggen in het leven om de politieke patstelling in het land te doorbreken. Oppositieleiders zien het als een greep naar de macht. Zowel de oppositie als een almaar groeiend aantal buitenlandse regeringen weigeren de grondwetgevende vergadering te erkennen.http://www.rree.gob.pe/SitePages/declaracion_conjunta.aspx?id=DC-007-17

Declaración de Lima
MRELima, 8 de agosto de 2017
Declaración Conjunta 007 - 17
Los Cancilleres y Representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, reunidos en la ciudad de Lima, el día 8 de agosto de 2017, para abordar la crítica situación en Venezuela y explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en ese país a través de una salida pacífica y negociada;
Animados por el espíritu de solidaridad que caracteriza a la región y en la convicción de que la negociación, con pleno respeto de las normas del derecho internacional y el principio de no intervención, no atenta contra los derechos humanos y la democracia, y es la única herramienta que asegura una solución duradera a las diferencias;
Declaran:
1.    Su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela.
2.    Su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo.
3.    Su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional, democráticamente electa.
4.    Los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, sólo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado.
5.    Su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza.
6.    Su apoyo y solidaridad con la Fiscal General y los integrantes del Ministerio Público de Venezuela y exigen la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
7.    Su condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente.
8.    Que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
9.    Su seria preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta el país y su condena al gobierno por no permitir el ingreso de alimentos y medicinas en apoyo al pueblo venezolano.
10.  Su decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.
11.  Su apoyo a la decisión del MERCOSUR de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático.
12.  Su decisión de no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales.
13.  Su llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas.
14.  Que, teniendo en cuenta las condiciones actuales, solicitarán a la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y a la Unión Europea, la postergación de la Cumbre CELAC-UE prevista para octubre de 2017.
15.  Su compromiso de mantener un seguimiento de la situación en Venezuela, a nivel de Cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia en ese país, y de reunirse a más tardar en la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, oportunidad en la que podrán sumarse otros países.
16.  Su disposición a apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país.

(De Surinaamse Krant/Nu.nl/NRC)

Minder toeristen in juni op Curaçao, maar meer inkomsten

Juni levert de toeristensector 63 miljoen gulden op

Daling aantal verblijfstoeristen wordt geweten aan de situatie in Venezuela


Ondanks het feit dat in juni dit jaar minder toeristen zijn geregistreerd, heeft de toeristensector diezelfde maand een hoger bedrag aan inkomsten gegenereerd. Dat laat de Curaçao Tourist Board (CTB) aan de hand van voorlopige cijfers weten, aldus vandaag, woensdag 9 augustus 2017, het Antilliaans Dagblad.

In de maand juni heeft de toeristensector 63 miljoen gulden opgeleverd. Vorig jaar was de directe impact van toerisme 59 miljoen gulden. Toeristen uit Europa zijn verantwoordelijk voor het grootste deel; zij hebben tijdens hun vakantie op Curaçao 31 miljoen gulden uitgegeven. Noord-Amerika, Zuid-Amerika en andere regio’s hebben respectievelijk 14,1, 13,8 en 4,1 miljoen gulden in het toeristenlaatje gebracht.

Juni kende een daling van 3 procent van het aantal verblijfstoeristen. 760 Toeristen minder hebben gedurende deze maand het eiland bezocht. In juni 2016 was het aantal toeristen dat naar Curaçao reisde 28.717 en in dezelfde maand een jaar later was dit 27.957. Deze daling wordt geweten aan de situatie in Venezuela.

'Dodelijke schietpartij in Buena Vista, Curaçao, was goed voorbereide liquidatie'

'Het gaat niet om een willekeurig schietincident'


Bij de dodelijke schietpartij in Buena Vista was er sprake van een goed voorbereide liquidatie.Dat heeft minister Quincy Girigorie van Justitie gisteren tijdens een persconferentie verklaard. De bewindsman zei, dat het niet zomaar een incident betrof. Het feit dat er automatische wapens zijn gebruikt is het bewijs dat het niet om een willekeurig schietincident gaat, zo bericht vandaag, woeensdag 9 augustus 2017, het Antilliaans Dagblad.

Het is een koelbloedige liquidatie in een bepaald kader waarbij er onschuldige slachtoffers zijn gevallen, aldus de minister.
De bewindsman verklaarde, dat de regering al een tijd bezig is met maatregelen, gericht op de wapenhandel. Na een incident als dat van afgelopen maandag is er het gevaar om in paniek te raken, zo merkte Girigorie op. Maar, het is belangrijk om goed na te denken over de te nemen maatregelen. De minister verklaarde dat hij na de schietpartij ter plekke was. (Bron foto: Jeu Olimpio)

VHP: 'Grondenrechten van de inheemsen nog steeds niet bij wet geregeld'

'VHP betreurt stagnatie in oplossing grondenrechtenvraagstuk'


Dat de Dag van de Inheemsen en de immigratie van de Javanen in ons land samenvalt, komt omdat de Verenigde Naties 9 augustus heeft uitgeroepen tot 'Internationale Dag van de Inheemse Volken in de Wereld'. De instelling van deze dag op zich al is voor alle Inheemse volkeren ter wereld een belangrijke erkenning van hun bestaan. De bedoeling van de 'Internationale Dag voor Inheemsen' is dat nationale overheden stilstaan bij de behoeften van de oorspronkelijke bewoners en bijdragen aan het verbeteren van de positie van de inheemse bevolking. 

In ons land is de ‘Dag der Inheemsen’ in 2006 uitgeroepen tot een der nationale gedenkdagen, als symbool van respect voor het inheemse deel van het Surinaamse volk en een blijk van erkenning. 

Hoewel Suriname de VN Verklaring inzake de Rechten van Inheemse Volken geaccepteerd en ondertekent heeft, is het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) - bekend als ILO-conventie 169 – nog niet ondertekent en geratificeerd. 

Ook zijn de grondenrechten van de inheemsen bij wet nog steeds niet erkend. Grondenrechten zijn collectief en helaas wordt in de Surinaamse wet het collectief eigendom nog niet erkend, wel in het internationaal recht. Ons land heeft nieuwe wetgeving nodig die collectief eigendom mogelijk maakt. Onze inheemsen zitten eveneens in een emancipatieproces dat, als het eenmaal is ingezet, onomkeerbaar is. Ook zij willen - als eerste bewoners van dit land - ontwikkeling en verbetering van de groep op basis van internationaal erkende rechten.

Suriname had in november 2015 de aanbeveling van het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten om binnen drie jaar de grondenrechten van de inheemse volkeren bij wet te regelen; inmiddels is bijna anderhalf jaar verstreken. De daags tevoren aangekondigde ondertekening van de overeenkomst voor het oplossen van het grondenrechtenvraagstuk maandag j.l., dat aanvankelijk een succes leek te worden voor de inheemsen en Suriname, is op het allerlaatste moment afgeblazen door de politiek verantwoordelijken. De VHP betreurt deze stagnerende gang van zaken en blijft de ontwikkelingen volgen. 

De partij ondersteunt onze inheemse broeders en zusters in hun emancipatieproces waarvan het resultaat ook de ontwikkeling van Suriname ten goede zal komen. 

Gelijktijdig met de ‘Dag der Inheemsen’ gedenken we ook de ‘Dag der Javaanse Immigratie’. Onze Javaanse broeders en zusters zijn door hun lotsverbondenheid met Suriname een onlosmakelijk deel van het proces van onze natievorming. Hun rol is eveneens een belangrijke factor in het politieke landschap van Suriname vanwege hun goede maatschappelijke posities in het economische en culturele leven van ons land. 

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) wenst de hele natie, in het bijzonder onze Inheemse- en Javaanse broeders en zusters, een zinvolle herdenkingsdag toe op 9 augustus. Met een open houding van verdraagzaamheid en het geleidelijk aan streven naar eenheid te midden van verscheidenheid, kunnen wij de grote uitdagingen aan waarvoor Suriname staat.

Technological University of the Americas sluit niet de deuren.....

'Persbericht van Bert Schreuders is fake om het publiek en onze studenten in verwarring te brengen'


Eigenaar en president van de Technological University of the Americas, Hubert Rampersad, laat vandaag, woensdag 9 augustus 2017, weten, dat onderstaand persbericht van Bert Schreuders niet juist is.

'Bertus (Bert) Schreuders heeft een persbericht omtrent mijn universiteit rondgestuurd dat niet klopt. Ik ben de eigenaar en president van Technological University of the Americas. Bert is per 1 augustus jl ontslagen vanwege malversaties. Wij gaan door zonder hem op een ander adres, check www.tua.university.'

'Wij sluiten de school niet; Bert wordt binnenkort opgesloten, want we starten binnenkort een rechtszaak tegen hem. Hij gebruikt zijn fake persbericht om het publiek en onze studenten in verwarring te brengen. Trap er niet in', aldus Rampersad.

Hieronder het gisteren uitgebrachte (vals, aldus Rampersad) bericht van Schreuders:

'Ondanks de voortvarende start van een echte universiteit voor mensen die overdag een drukke baan hebben, is het niet gelukt om op de locatie Commewijnestraat, de gestage groei in het aantal studenten vast te houden. Helaas zijn er onverwachte externe ontwikkelingen opgedoemd, die er de oorzaak van zijn geworden, dat deze universiteit haar deuren voor goed aan de Commewijnestraat heeft moeten sluiten.' 

'Het is goed, dat wij, zoals wij destijds ook volop in de media zijn gekomen, bij de opstart van dit opleidingsinstituut , eind 2016, wij dat nu op een gepaste wijze afscheid nemen van de Surinaamse gemeenschap.'

'Een ieder, die nog heeft overwogen, om zich bij TUA in te schrijven, moeten we dus teleurstellen. Aan de studenten die in de afgelopen maanden waren ingestroomd voor de verschillende studietrajecten, bieden wij onze welgemeende excuses aan voor de abrupte beëindiging van haar of zijn studie. Wij wensen al deze enthousiaste en gemotiveerde studenten veel succes toe bij het overstappen naar een eventueel ander opleidingsinstituut.'

'Natuurlijk onder dankzegging voor het vertrouwen dat in het altijd actieve team van TUA-medewerkers is gesteld. Wij zullen altijd dankbaar terugdenken aan de plezierige en leerrijke tijd die wij tijdens de colleges hebben beleefd.'   

Hieronder ter nadere informatie een op 1 augustus verschenen artikel op de website GFC Nieuws:

http://gfcnieuws.com/aangifte-in-vs-tegen-nederlandse-docent-in-suriname/


Aangifte in VS tegen Nederlandse docent in Suriname

Aangifte in VS tegen Nederlandse docent in Suriname
🕔01.aug 2017
Hubert Rampersad zegt aan GFC Nieuws vorige week door de Nederlandse docent Bert Schreuders met de dood te zijn bedreigd en heeft om die reden aangifte bij de politie in zijn woonplaats Miami gedaan. Schreuders gaf aan dat Rampersad niet veilig is in Amerika, zegt Rampersad.
Op de foto hieronder is het Amerikaanse politierapport te zien, waarin ook is opgenomen de vermeende diefstal door Schreuders van een half miljoen USD van de school van Rampersad (Technological University of the Americas) in Suriname waar hij Schreuders als directeur had aangesteld.
De samenwerking met Schreuders is per 1 augustus 2017 schriftelijk opgezegd en zijn laatste werkdag is dus vandaag.

In 2015 raakte de 70-jarige Schreuders ook al in opspraak toen hij als docent verbonden was aan Boshuizen Training & Consultancy in Suriname. Directeur Usha Sewmangal die toen ook een politioneel onderzoek was gestart, beschuldigde hem van het vervalsen van het logo van de school. Schreuders zou toen ook mevrouw Sewmangal met de dood hebben bedreigd, was althans ook een beschuldiging. Bewijslasten hiervan had ze toen aan haar advocaat verstrekt.
Deze blog maakt melding van de mysterieuze dood van de twee vorige vrouwen van Bert Schreuders die de aandacht kreeg van de politie in Nederland, vertelt Rampersad verder.
Assembleelid Rachied Doekhie (NDP) vroeg vorige week aandacht voor deze Nederlander die verdacht zou worden van pedofilie, oplichting en valsheid in geschrifte. Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zei daarop in het parlement bekend te zijn met de persoon, die naar zijn weten verschillende calamiteiten heeft veroorzaakt binnen onderwijsinstellingen.(GFC)

NPS ondersteunt de strijd van de inheemsen voor erkenning van hun grondenrechten

'Alle Surinamers moeten gelijkwaardig worden behandeld bij het toewijzen van grond'


Het bezit van grond is volgens de NPS een van de basisvoorwaarden om tot ontwikkeling te komen en om armoede te bestrijden. Tegen dit licht ondersteunt de partij de strijd van ook de Inheemsen voor erkenning van hun grondenrechten.

In het kader van de Dag der Inheemsen op 9 augustus stelt de NPS, dat continu gestreefd moet worden naar duurzame ontwikkeling van mensen. Dat heeft economische groei en verbetering van de sociaal-maatschappelijke leefomstandigheden tot gevolg. In haar ontwikkelingsvisie stelt de NPS dat Suriname een vredige natie is, waarin een ieder zich volledig kan ontplooien en ontwikkelen. De NPS vindt dat aan alle Surinamers op elk maatschappelijk gebied gelijke ontwikkelingskansen geboden moeten worden. 

De collectieve uitgifte van grondtitels voor de traditionele grondgebieden verdient nu extra aandacht, zodat ook deze Surinamers zich verzekerd weten van een goed bestaan zonder vrees voor bezetting door derden. 

De NPS onderstreept dat grond met inbegrip van natuurlijke hulpbronnen belangrijke basisgegevens zijn bij het vaststellen van het ontwikkelingsbeleid van Suriname. Gezien de belangrijkheid van het toewijzen van grond aan met name de inheemsen, acht de partij het van belang dat binnen het beleid voor uitgifte van gemeenschapsbos en het concessie uitgifte beleid anno 2017 steeds rekening wordt gehouden met de rechten van deze doelgroep. Deze aanpassing moet erin resulteren, dat er een oplossing komt in het grondenrechtenvraagstuk zodat de bewoners van die gebieden in vrijheid economische activiteiten erop kunnen ontplooien. 

Daarnaast gaat het bij het toewijzen van de gronden aan deze doelgroep om het op waardige wijze beleven van hun cultuur. Volgens de NPS is het van belang, dat alle Surinamers gelijkwaardig worden behandeld bij het toewijzen van grond. De historische en traditionele rechten van de binnenlandbewoners moeten tegen die achtergrond gezien en uitgevoerd worden. Daarmee worden de onzekere rechtspositie en sociale onrechtvaardigheid van deze Surinamers weggewerkt. 

De NPS wenst aan de samenleving een mooie viering van de Dag der Inheemsen. 

Gregory Rusland 
Voorzitter

Nelli Cooman looptrainer bij voetbalclub Sparta Rotterdam

Cooman op afroep beschikbaar voor hoofdtrainer Alex Pastoor


Nelli Cooman (zie foto - Bron: nellicoomangames.nl) uit Nieuwerkerk is looptrainer geworden bij voetbalclub Sparta Rotterdam. De voormalig wereldkampioene sprint staat niet dagelijks op het veld, meldt RTV Rijnmond dinsdag 8 augustus 2017, maar is op afroep beschikbaar voor hoofdtrainer Alex Pastoor.  

Nelli Cooman is inmiddels 53 jaar. Ze was in de jaren tachtig de onbetwiste sprintkampioen. Vooral op de 60 meter indoor was ze ongenaakbaar. In 1987 en 1989 werd ze wereldkampioen op deze afstand. Daarnaast was ze ook zes keer Europees de beste van allemaal, onder meer in 1986 toen ze en passant het wereldrecord op 7,00 seconden bracht.

De taak van Cooman bij Sparta is om de spelers individueel te coachen in hun loopgedrag.

Tijdens het oefenduel vorige maand van Sparta in en tegen Goes (10-0-zege voor Sparta) stond ze ook al op het veld, aan de zijde van Olivier Noordam uit Waarde. De Zeeuwse inspanningsfysioloog nam de gewisselde spelers onder zijn hoede.


Vader koningin Máxima, Jorge Zorreguieta, overleden (89)

Zorreguieta leed aan leukemie

(Bron foto's: Clarin)

De vader van koningin Máxima, Jorge Zorreguieta, is dinsdag 8 augustus 2017 (lokale tijd) overleden in de kliniek Fundaleu in Buenos Aires. Dat bevestigt de RVD (zie hierna). Zorreguieta leed aan leukemie. 

Koningin Máxima, die in het weekeinde naar Argentinië was gekomen, is in de kliniek aanwezig. Dinsdagmorgen vroeg werd ze bij aankomst gefilmd door de Argentijnse televisiezender Todo Noticias. Toen was duidelijk dat zijn toestand ernstig was.

Afgelopen weekeinde was de koningin ook bij hem, totdat zij volgens de Argentijnse media weer naar het vliegveld vertrok. Nu bleek dat zij langer aan haar vaders ziekenhuisbed wilde blijven.


Jorge Zorreguieta had al een aantal jaren leukemie. In november 2014 werd hij in dezelfde kliniek, die gespecialiseerd is in de behandeling van leukemie, opgenomen. Toen al werd voor zijn leven gevreesd en brachten media zelfs het bericht dat hij was overleden.

Zorreguieta herstelde echter en dit voorjaar was hij nog in staat naar Nederland te komen voor de festiviteiten rond de vijftigste verjaardag van zijn schoonzoon koning Willem-Alexander. Aansluitend ging hij ook met het koninklijk gezin, prinses Beatrix en zijn eigen kinderen naar Salzburg voor een korte vakantie.

Màxima was eind vorig jaar tweemaal in Argentinië. In oktober voor haar VN-werk en in december met haar gezin om de kerstdagen met haar ouders en familie door te brengen in Villa La Angostura en omgeving.Jorge Zorreguieta stond in Nederland niet zo zeer bekend als de vader van koningin Máxima, maar vooral vanwege zijn verleden. Hij was in Argentinië onderminister van Landbouw tijdens de bloedige militaire dictatuur van generaal Jorge Videla. Dat Zorreguieta in die tijd in de regering zat, legde van meet af aan een grote politieke lading op het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima. 

Jorge Horacio Zorreguieta werd geboren op 18 januari 1928 en kwam uit een van oorsprong Spaans-Baskische familie. Met zijn eerste vrouw, filosofe Marta López Gil, kreeg hij drie kinderen. Later trouwde hij met de zestien jaar jongere María del Carmen Cerruti, met wie hij vier kinderen kreeg. Máxima (1971) is de oudste. 

Na de staatsgreep van Videla in 1976 werd Zorreguieta onderminister van Landbouw. De militairen bleven aan de macht tot 1983. Zorreguieta trad in 1981 uit de regering, maar bleef tot op hoge leeftijd in tal van functies actief en invloedrijk in de voor Argentinië zo belangrijke landbouwwereld. Mensenrechten Na het einde van het militaire bewind werden de kopstukken van het Videla-regime vervolgd voor het schenden van de mensenrechten. Zorreguieta bleef buiten schot, mede omdat hij slechts werd gezien als technocraat. Ook pogingen vanuit Nederland hem vervolgd te krijgen mislukten. Zelf ontkende Zorreguieta op de hoogte te zijn geweest van de misstanden van het Videla-regime. 

In 1999 kwam hij in Nederland in beeld, toen bekend werd dat zijn dochter Máxima een relatie had met Willem-Alexander. De commotie nam toe door uitspraken van de prins tijdens een bezoek aan New York. Hij drong bij journalisten aan op beter bronnenonderzoek inzake de gebeurtenissen. Hij verwees naar een brief in de Argentijnse krant La Nación, die later van Videla bleek te zijn. 'Een beetje dom', zei Máxima daar over. 

Politiek Den Haag was het er over eens, dat de aanwezigheid van Zorreguieta niet gewenst was bij een eventueel huwelijk van de kroonprins. Toenmalig premier Wim Kok moest zich in veel bochten wringen om Zorreguieta ervan te overtuigen weg te blijven bij het huwelijk. Uiteindelijk lukte dat. Ook daarna was hij niet welkom bij officiële gelegenheden, zoals de inhuldiging van Willem-Alexander. Voor familie-aangelegenheden kwam hij echter regelmatig naar Nederland. Zo ook dit voorjaar voor de viering van de vijftigste verjaardag van de koning. Zorreguieta was toen al ernstig ziek. Sinds 2014 werd hij behandeld voor leukemie.

(De Surinaamse Krant/De Telegraaf/Twitter/RVD/Nu.nl/Clarin)

Oranje-zaden schieten wortel te Drietabiki

'Partij heeft metamorfose ondergaan en is uitgegroeid tot een multi-etnische organisatie'

'Oranje zaden die wortel hebben geschoten, hebben voor behoorlijke paniek gezorgd binnen het paarse kamp'


De VHP onder leiding van voorzitter Chan Santokhi, heeft onlangs een bezoek gebracht aan Drietabiki en granman Bono Velanti. Het is een baanbrekend initiatief van de delegatie uit Sipaliwini, om in contact te treden met de leiding van de VHP. 

De partij heeft een metamorfose ondergaan en is uitgegroeid tot een multi-etnische organisatie die behalve politieke activiteiten ook culturele, maatschappelijke en educatieve activiteiten ontplooit. De VHP is meer dan alleen een politieke partij.


De oranje zaden schieten wortel, getuige het feit dat er een VHP kerninstallatie is te Drietabiki, met daar naast nog verzoeken die zijn binnengekomen om nog 6 kernen op te richten op Drietabiki en omliggende dorpen.

Met het bezoek van de VHP-delegatie aan Drietabiki zijn vele problemen in kaart gebracht. De VHP zal zich buigen over de vele in kaart gebrachte problemen en zal nagaan hoe door zelfwerkzaamheid te creëren, duurzame ontwikkeling gebracht kan worden. De binnenlandbewoners voelen zich in de steek gelaten door de huidige regering, ze zijn beu van de stiefmoederlijke behandeling en de loze beloftes van president Bouterse. Het vertrouwen in de president, zijn geloofwaardigheid en het getoonde leiderschap zijn zeer ernstig aangetast in het binnenland.

Het is alom bekend dat Bouterse de achilleshiel is van de geloofwaardigheid. De gratis NDP goederenpakketten verlichten de nood tijdelijk. De bewoners van Drietabiki beseffen dit en beseffen ook dat zonder productie er geen economische groei kan zijn. Daarom hebben ze de VHP-delegatie het verzoek gedaan voor structurele oplossingen van hun problemen wetende dat de partij de kennis en deskundigheid in huis heeft. Een beleid stimuleren van voedselpakketten brengt geen duurzame ontwikkeling met zich mee, heeft veel weg van het gedrag van slavenhouders destijds, die zieltjes kochten van de indianen en boslandbewoners. De binnenlandbewoners zijn reeds lang tot het besef gekomen, dat gratis uitdelen van voedselpakketten een verkapte vorm is van omkoperij. Ze weten ook dat de mensen afhankelijk worden gemaakt van de overheid om weer gebruikt te kunnen worden voor de volgende verkiezingen als stemvee. Zo is het volk al 7 jaar bewust dom gehouden.

Sommige NDP-parlementariërs zijn paars van woede, omdat VHP-voorzitter Santokhi een bezoek heeft gebracht aan enkele Aucaanse dorpen. Ze vragen zich af hoe het mogelijk is dat Chan Santokhi in het hol van de leeuw komt, wat heeft die man daar te zoeken?

Oranje zaden die wortel hebben geschoten, hebben voor behoorlijke paniek gezorgd binnen het paarse kamp.

Ik verwacht binnen niet al te lange tijd dat Bouterse met een delegatie een bezoek zal brengen aan de Aucaanse dorpen om rekenschap te vragen, want van het paarse kamp mag VHP daar absoluut niet zichtbaar zijn. Om wederom zieltjes te winnen zullen de bewoners wederom met cadeautjes en voedselpakketten overladen worden door Bouterse.

Hopelijk heeft Bouterse ondertussen de overeenkomst betreffende het grondenrechtenvraagstuk al bestudeerd om onze broeders en zusters in het binnenland te kunnen informeren.

Idris Naipal

Billen-verkiezing Miss Bum Bum zorgt voor glurende automobilisten in Sao Paulo, Brazilië

Miss Bum Bum 2017 finalisten tonen hun billen in sexy fotoshoot op Avenida Paulista

(Bron foto's: The Sun)

Playboy model Jeni Summers zal geschiedenis maken als eerste Amerikaanse die aan Bum Bum deelneemt


De laatste 27 kandidaten voor dit jaar's verkiezing van Miss Bum Bum gingen maandag 7 augustus 2017 de straat op in Sao Paulo voor de lancering van de jaarlijkse promotierace van de finalisten. 

De dames waren te zien op een van de drukste wegen van de stad - Avenida Paulista - voor de lancering van het jaarlijkse promotierace. Automobilisten hadden meer oog voor de schaars geklede dames dan voor de weg.


De deelnemers zullen nog slinken tot 15 finalisten voor de grote finale in november. Het beoordelen is officieel begonnen nadat het  verkiezingsproces op 7 augustus is begonnen.

Mensen kunnen nu vanaf zes uur gistermiddag hun favoriete meisje uit een shortlist op de website selecteren.

In 2015 begon de verkiezing met 27 Miss BumBum deelnemers, die tot een definitieve selectie na twee stemronden afgerond werd.

De wedstrijd is dit jaar 'meer elegant', met billen groter dan 42 inch (106 centimeter) die nu niet mogen deelnemen.

De initiatiefnemer van Bum Bum Cacau Oliver zei: 'Ik voel de noodzaak om een nieuw publiek te bereiken.'

Een aantal van de deelnemers dit jaar heeft al wat ophef veroorzaakt - en niet alleen over hun derrières. Curvy Gilliane Bonheur, 24, haalde de voorpagina's nadat ze haar siliconen implantaten uit haar billen had laten verwijderen, zodat ze geen 'oneerlijk voordeel' in de verkiezing heeft.

A post shared by Gilliane Bonheur 🌻 (@_gillianebonheur) on


Deelneemster Rangel Carlos bleek een relatie te hebben met zowel een man als een vrouw - en de drie voeden samen een kind op.