zondag 13 augustus 2017

Kustwacht Caribisch Gebied redt drie opvarenden omgeslagen vissersboot voor kust Aruba

Eén opvarende uit water gered die zich vasthield aan een jerrycan


De Kustwacht Caribisch Gebied ontving zondag 13 augustus 2017 tegen kwart voor drie 's middags een melding van een vissersvaartuig, de ' Maria 2', dat was omgeslagen. Het vaartuig bevond zich op dat moment op ongeveer 2,5 mijl ten zuidoosten van Aruba. Er waren drie personen aan boord, zo bericht de Kustwacht.

Een jacht dat in de buurt was, de ' Energy,' kon twee van de mannen uit het water halen. De derde was nog zoek.

De Kustwachtcutter Panter die op dat moment aan het patrouilleren was, werd gelijk naar het gebied gedirigeerd en startte een zoektocht.

Op basis van informatie verstrekt door de Aruba Ports Authority (APA) en de bemanning van de 'Energy' werd de man omstreeks kwart over drie een halve mijl ten zuiden van Baby Beach gevonden en aan boord gehaald. Hij hield zich vast aan een jerrycan, waardoor hij boven water kon blijven.

Hierna werden de andere twee opvarenden van de ' Energy' overgenomen aan boord van de Panter en zetten ze koers naar het steunpunt te Savaneta waar alle drie personen veilig werden afgezet (Bron foto's: Kustwacht Caribisch Gebied).


Oud-Argentijnse presidente Cristina de Kirchner (64) werkt aan comeback in politiek

Kirchner wil ze zich als senator voor provincie Buenos Aires laten kiezen


De voormalige Argentijnse president Cristina Fernández de Kirchner (64) werkt aan een comeback in de politiek. In de voorverkiezingen voor het parlement deed het voormalige staatshoofd (2007-2015) zondag 13 augustus 2017 mee met haar nieuwe partij Unidad Ciudadana (Burger Eenheid), in oktober wil ze zich als senator voor de provincie Buenos Aires laten kiezen. 

De voorverkiezingen dienen om overzicht te krijgen in het politieke spectrum. Alleen partijen en lijstverbindingen die ten minste 1,5 procent van de stemmen krijgen, kunnen deelnemen aan de verkiezingen op 22 oktober. Dan worden de helft van de afgevaardigden en een derde van de senatoren gekozen.

Uit enquêtes blijkt, dat Kirchner een mandaat moet kunnen winnen.

De tussentijdse verkiezingen voor het parlement worden ook beschouwd als test voor de centrum-rechtse regering van president Mauricio Macri. Op dit moment heeft zijn coalitie geen absolute meerderheid in het Congres. Volgens peilingen is het onwaarschijnlijk dat dit zal veranderen met de verkiezingen in oktober.


(De Surinaamse Krant/De Telegraaf/Clarin/La Nacion/Twitter)

Journalisten zijn passieve Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) beu en starten iets nieuws

Einde papieren Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) lijkt in zicht

'SVJ-voorzitter Leeuwin sleept de naam van de SVJ onnodig mee om persoonlijke standpunten in te nemen'


Naar het zich laat aanzien, is er een nieuwe 'journalistenbeweging' op komst. Mediawerkers aangesloten bij verschillende bedrijven zijn voorstander van deze 'revolutie' binnen de journalistiek. Al geruime tijd luidt de roep onder vakgenoten om een organisatie die daadwerkelijk opkomt voor hun belangen. Op verschillende discussiefora hebben kritische geluiden binnen de beroepsgroep aangegeven dat de huidige Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) is doodgebloed en alleen nog maar op papier bestaat, aldus de Ware Tijd zondag 13 augustus 2017.

Vernomen wordt dat de 'vernieuwers van de journalistiek' een bijeenkomst willen organiseren om een gezamenlijke visie kenbaar te maken.

De discussie over vernieuwing en heractivering van de journalistenorganisatie is weer opgelaaid nadat B-cham Chandralall in een ingezonden stuk op Starnieuws, stelt dat de SVJ niet langer gerechtigd is namens de beroepsgroep uitspraken te doen. Chandralall wees daarbij op dat de zittingsduur van drie jaar voor het huidige bestuur reeds lang overschreden is. Dit maakt het bestuur 'demissionair'. Daarom vindt Chandralall, dat voorzitter Wilfred Leeuwin geen uitspraken namens het collectief meer moet doen, maar op persoonlijke titel.

De journalist, werkzaam bij Radio 10 en freelancer bij Times of Suriname, stelt dat Leeuwin de naam van de SVJ onnodig meesleept om persoonlijke standpunten in te nemen. Leeuwin heeft in eerdere interviews keer op keer aangegeven te willen overdragen, maar dat leden niet komen opdagen als er vergaderingen worden uitgeschreven. Ook hij is bereid 'openheid van zaken te geven', zei Leeuwin recent nog in een informeel gesprek.

De trekkers van de nieuwe beweging willen in dit stadium nog niets kwijt. Vernomen wordt dat zij deze week de samenleving, die deze ontwikkeling met belangstelling volgt, hierover zullen informeren.

'Als er minder geïnvesteerd wordt in onderwijs is dit het resultaat'

VHP'er Riad Nurmohamed reageert op bedroevende examenresultaten landelijk 

'Suriname heeft inmiddels een achterstand van 30 jaren binnen het onderwijs'

'Met alle investeringen van de overheid, waaronder de naschoolse opvang, is het slagingsrendement niet toegenomen. In de praktijk is gebleken dat de beloftes van de regering over de verbetering van het onderwijs totaal niet zijn uitgekomen', aldus het VHP-Assembleelid, Riad Nurmohamed vandaag, zondag 13 augustus 2017 in de webeditie van het Dagblad Suriname ten aanzien van de bedroevende examenresultaten landelijk op de diverse schooltypen. 

'Als er minder geïnvesteerd wordt in het onderwijs, zal dit het resultaat zijn; in 2015 is de regering steeds minder gaan investeren. Dit is niet alleen op de lagere, MULO en middelbare scholen het geval, maar zelfs ook op de Anton De Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).'

'De onderwijsminister heeft ook gezegd, dat hij zijn werk beter kan doen als hij Srd 500 miljoen krijgt. En dat heeft hij dus niet gehad.'

Vanwege de economische malaise hadden tal van actoren geadviseerd om de overheidsuitgaven te verminderen. Echter heeft de bezuiniging op het onderwijsvlak juist geen soelaas geboden. 'Het is, integendeel, erger geworden.'

Nurmohamed vindt, dat men allerlei redenen bedenkt om de slechte schoolprestaties in een doofpot te stoppen. 'Het zijn allemaal drogredenen. Suriname heeft inmiddels een achterstand van 30 jaren binnen het onderwijs. Denk maar aan de trainingen van de leerkrachten, lekkende daken, toiletten en kapotte stoelen/tafels.' 

Daarnaast vindt Nurmohamed, dat het niet onder stoelen of banken te steken is dat de leraren over het algemeen meerdere baantjes eropna houden. 'Hierdoor hebben de leerkrachten minder tijd en aandacht voor de leerlingen. Dit komt natuurlijk vanwege het armoedevraagstuk.' De volksvertegenwoordiger benadrukt eveneens, dat er leraren zijn die hun uiterste best gedaan hebben om de leerlingen te onderwijzen. 'Maar, op het moment dat je twee jobs moet doen, gaat het accent vanzelf weg.''  Daarom hoopt Nurmohamed, dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de Srd 500 miljoen krijgt om het onderwijs op een hoger peil te brengen.

Minister Dikan coulant naar ondernemer toe in hout-geschil te Bakoe, Brokopondo

Inwoners Bakoe willen dat in beslag genomen hout niet naar houtexploitant Gafoerkhan gaat


Dorpelingen van Bakoe in Brokopondo willen niet, dat in beslag genomen hout, dat in hun gemeenschapsbos is geoogst, wordt afgestaan aan houtexploitant Gafoerkhan. Deze ondernemer heeft op basis van een nietige overeenkomst met het dorp het hout gekapt. Minister van Regionale Ontwikkeling (RO) Edgar Dikan, is echter voorstander van een amicale oplossing, aldus de Ware Tijd vandaag, zondag 13 augustus 2017.

Daar de ondernemer in overtreding was en daarvoor is beboet, vindt de bewindsman dat het dorp hem in de gelegenheid zou moeten stellen om het hout alsnog tegen betaling over te nemen. 'Ik kies geen partij, maar de man heeft honderdduizenden geïnvesteerd in de operatie, geld dat het dorp niet heeft. Het is daarom billijk dat hij de gelegenheid krijgt het hout te kopen.'

De stichting Sarakoff, die opkomt voor de belangen van de dorpelingen, wil daar een stokje voor steken.

De boomstammen waren, nadat de stichting haar beklag had gedaan bij de autoriteiten, in beslag genomen door de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Inmiddels heeft de minister per brief de SBB verzocht het hout vrij te geven aan de ondernemer.

De dorpelingen willen het echter niet meer aan hem verkopen, omdat ze in zee zijn gegaan met een andere houtexploitant met wie ze nu een overeenkomst hebben. Sarakoff heeft een advocaat in de arm genomen om overdracht van het hout aan Gafoerkhan te stuiten.

Het zou gaan om een hoeveelheid ter waarde van ongeveer 37.500 Amerikaanse dollar waarover nog geen retributie is betaald. Bij de spaak gelopen deal treft niet alleen de houtexploitant blaam. Uit onderzoek van het ministerie is gebleken, dat de kapitein van Bakoe zonder toestemming of medeweten van de rest van het dorp de houtkapovereenkomst had getekend met de ondernemer.

Overeenkomsten om hout te kappen in gemeenschapsbos moeten volgens de geldende regels ondertekend worden door het dorpshoofd met goedkeuring van de bewoners, de betreffende ondernemer en de districtscommissaris als vertegenwoordiger van de regering.

Bouterse spreekt te Brokobaka met Makamboa van Nieuw Koffiekamp

President verfijnt afspraken met goudzoekersorganisatie en Canadese IAmGold

(Bron foto: Nationaal Informatie Instituut) 
Bouterse heeft graag dat de multinational ongestoord kan werken


President Desi Bouterse heeft gisteravond een onderhoud gehad met Makamboa, de organisatie van goudzoekers van Nieuw Koffiekamp. Het staatshoofd benadrukte tijdens de bijeenkomst in zijn buitenverblijf, Brokobaka, dat de rust gegarandeerd moet blijven binnen de Rosebel-goudmijn. De regering moet de afspraken die gemaakt zijn met IAmGold nakomen, zo meldt - aldus Starnieuws - het Nationaal Informatie Instituut (NII) vandaag, zondag 13 augustus 2017. 

De voorzitter van Makamboa, Owen Pryor, beklemtoonde dat hij alle vertrouwen heeft in de president. Hij garandeerde dat de rust niet zal worden verstoord.


Bouterse zei dat het land grote stappen vooruit zal maken als de afspraken nagekomen worden opdat de Canadese multinational ongestoord kan werken. De president zei, dat afspraken die gemaakt worden soms verkeerd aflopen.

Bij de bespreking met vertegenwoordigers van Makamboa waren ook aanwezig de ministers Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, Ronni Benschop van Defensie en Kenneth Slooten, coördinator Bureau Volkscontacten. Slooten zegt, dat het dorp en Makamboa met de hoogste leiding van IAmGold gesproken hebben bij het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Het dorp en de goudzoekers krijgen ondersteuning van de multinational.

Er zijn afspraken gemaakt over de rol die de ondernemers van Makamboa moeten vervullen in dat proces. De president vond het nodig de afspraken te verfijnen met Makamboa.

Minister Dodson merkt op dat IAmGold benadrukt heeft, dat het gaat om partnerschap met het dorp en de ondernemers. Woordvoerder van Makamboa, Melleo Naana, zegt dat er een goede overeenkomst is bereikt met het goudbedrijf in bijzijn van de minister Dodson en hoofdkapitein Ludwich Wijnerman van Nieuw Koffiekamp.

De goudzoekers kunnen op een efficiënte manier naar goud zoeken op aangewezen plekken. IAmGold is bereid de bovenlaag te verwijderen, waardoor de klein mijnbouwers trefzeker het goud kunnen winnen. Het kost hen veel geld om zelf de grond te verzetten.

'Gedrag leerlingen op bepaalde scholen maakt leerkrachten bang om op te treden'

Leerkrachten met spoed weggehaald, omdat gevaar voor ze dreigde'Het gedrag van leerlingen op bepaalde scholen is dusdanig dat leerkrachten bang zijn om op te treden.' Met deze woorden vat Ashok Rambali zondag 13 augustus 2017 in de Ware Tijd een probleem samen binnen het lager beroepsonderwijs (lbo). Hij is onderdirecteur van de afdeling Beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Op sommige scholen moesten leerkrachten met spoed worden weggehaald, omdat er gevaar voor hen dreigde.

Rambali: 'Het is erg op bepaalde scholen. Als er wordt opgetreden vindt men dat je een hater bent.'

De onderwijsfunctionaris noemt de scholen met een laag percentage geslaagden voor het eindexamen probleemscholen. 'Je kan niet zeggen dat alle leerkrachten slecht zijn. Ook verschijnen ouders niet op ouderdagen.' Dit zijn enkele oorzaken die Rambali opsomt voor het lage slaagpercentage bij vooral de dienstverlenende richting van de lbo-scholen. Hij spreekt in dit verband van een tweesnijdend zwaard.

Een ander probleem is dat leerlingen die zijn opgeroepen voor extra oefenlessen voor de herexamens van lbo niet komen opdagen. Op lbo-scholen zitten vooral leerlingen met een sociaal zwakke achtergrond, maar dit moet volgens Rambali geen reden zijn dat de kinderen niet naar school willen.

Van de 48 lbo-scholen landelijk is 25 procent van de kandidaten van de dienstverlenende richting geslaagd, 61 procent is afgewezen en 14 procent mag herexamen doen. Rambali stelt, dat het feit dat de scholen waar er geen geslaagden zijn te maken kan hebben met het aantal leerlingen per studierichting. Ook de verdeling van de studierichting speelt een rol. Sommige richtingen hadden maar één leerling. Een neerwaartse trend is te merken bij de scholen met een dienstverlenende structuur, de vroegere lbgo-scholen.

Ook is het de eerste keer sinds het bestaan van het vroegere lbgo dat het examen centraal is opgesteld voor alle scholen. 'Hierdoor hebben de leerlingen zich niet kunnen voorbereiden met oude examenopgaven.' 

Oud-FARC-rebellen in Colombia willen eigen professionele voetbalclub

'We zijn altijd dromers geweest, maar het lijkt moeilijk'

Former Oud-FARC rebellen spelen potje voetbal in los Robles, in de bergen van de provincie El Cauca. (Bron: EFE)

Gedemobiliseerde oud-strijders uit Colombia's linkse FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) willen een eigen professionele voetbalclub vormen, aldus ambtenaren afgelopen vrijdag, zo meldt TeleSUR vandaag, zondag 13 augustus 2017.

'We hebben ongeveer tien dagen geleden een officieel bericht ontvangen ... van de FARC, die met de Colombiaanse voetbalautoriteiten wil praten over deelname aan de competitie', zei Jorge Perdomo, voorzitter van de Colombiaanse voetbalorganisatie Dimayor op Blu Radio. 
Hij zei, dat de FARC had gevraagd of het aan de tweede divisie van de mannen en de vrouwencompetities zou kunnen deelnemen. Perdomo reageerde, dat het 'niet eenvoudig' is om de competities te betreden, die de goedkeuring van twee derde van de Colombiaanse Voetbalbond vergadering vereist.

Eén van de leiders van de FARC, Pastor Alape, vertelde op een nieuwsconferentie dat de procedure 'ongeveer 10 miljoen Amerikaanse dollar zou kosten, en dat hebben we niet ... We zijn altijd dromers geweest, maar het lijkt moeilijk. ' 

Alape voegde eraan toe, dat de groep slechts één levensvatbaar stadion heeft, in de zuidelijke jungle regio Caqueta.

Minister Guillermo Rivera van Binnenlandse Zaken zei, dat Dimayor de vraag van FARC formeel kan onderzoeken, nadat de VN-monitoren klaar zijn met het verwijderen van de overgedragen wapens van de FARC uit hun gedemobiliseerde zones volgende week.

(De Surinaamse Krant/TeleSUR/Twitter)

Archeologen in Peru leggen unieke resten bloot van meer dan 3.000 jaar oude Marcavalle cultuur

'Marcavalle is als een boek, dat we moeten lezen om onze geschiedenis te begrijpen'


Experts van het Gedecentraliseerd Directoraat Cultuur van Cusco (DDCC, Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco) hebben architectonische ruïnes blootgelegd die dateren van meer dan 3.000 jaar geleden in het archeologische gebied van Marcavalle, in het zuidelijke Andes Cusco-gebied. De vondsten omvatten een cirkelmuur van 7 meter diameter van steen en modder die behoort tot de pre-Inca Marcavalle cultuur in wat vandaag een jeugdrehabilitatiecentrum is. Dit bericht zaterdag 12 augustus het Peruaans staatspersbureau Andina.
Volgens Luz Marina Monroy, archeoloog die leiding geeft aan het onderzoek, zou de ringvormige structuur gebruikt zijn als woonplaats en een plaats voor het uitvoeren van rituelen. Archeologen ontdekten ook een deel van een soortgelijke muur, die, naar wordt aangenomen, deel uitmaakte van een werkplaats en magazijn - met tekenen van opeenvolgende menselijke bezetting.

Binnen beide constructies vonden deskundigen een groot aantal aardewerk fragmenten versierd met menselijke en dierlijke gezichten, stenen gereedschap, naalden en spatels gemaakt uit dierlijke botten, ceremoniële figuren, honden- en kameelbeenderen en resten van zaden en producten zoals maïs en bonen, allen van de Marcavalle cultuur.

De ontdekking bevestigt, dat de cultuur van Marcavalle zich ontwikkelde op het moment dat de Chavin en Paracas culturen heersten in respectievelijk de Ancash- en Ica-regio.

DDCC-hoofd Vidal Pino Zambrano onderstreepte de enorme waarde van de vondsten, het bewijs dat Cusco 'de eerste stappen van de Andes-beschaving zag, die zijn ultieme expressie in de Inca-cultuur vond'. 'We zullen dit onderzoek blijven bevorderen, aangezien Marcavalle als een boek is, dat we moeten lezen om onze geschiedenis te begrijpen', zei Pino.

(De Surinaamse Krant/Andina/Peru.com/Twitter)

SVJ-voorzitter lijkt zijn gelijk te willen halen in opgeblazen 'media- en woordenstrijd' inzake Wet Elektronisch Rechtsverkeer

Leeuwin voelt zich 'gesterkt' door 'al de kritiek'

'Mijn standvastige opvatting over recht op vrije meningsuiting en persvrijheid heeft behoorlijke adrenaline boots-up gekregen'


Met al de kritiek die ik de afgelopen dagen mezelf op de schouders heb gehaald, (terecht of onterecht), voel ik mij nu erg gesterkt. Mijn standvastige opvatting over het recht op vrije meningsuiting en de persvrijheid heeft een behoorlijke ‘adrenaline boots-up’ gekregen. Mijn voornemen om niet weer in de pen te klimmen voor een ingezonden stuk heeft het echter moeten afleggen tegen deze ‘boots-up en de journalistieke kick, feiten te onderzoeken, te weerleggen en de burger bewust te maken. Ik hoop dan ook dat dit met het onderstaande recht wordt aangedaan. 

In De Nationale Assemblee heeft parlementariër Stephen Tsang op vrijdag 11 augustus 2017 in een openbare commissie vergadering, zich met klem uitgesproken tegen wat hij noemt een verkeerde interpretatie die is gegeven en het in een kwaad daglicht stellen van de ‘Wet Elektronisch Rechtsverkeer, door de voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) Wilfred Leeuwin.

De parlementariër Tsang, die voorzitter is van de commissie die deze wet voorbereidt, heeft meteen na het afwijzen, zij het veroordelen van deze interpretatie, aangeven wat deze wet dan wel inhoudt en voor staat. Voor de inhoud van deze vergadering verwijs ik naar het artikel op Starnieuws getiteld ‘Tsang weerlegt onwaarheden rond Elektronische Rechtsverkeer’, waar een haast bijna woordelijk verslag van deze vergadering is weergegeven. Het zou echter beter zijn het audiomateriaal te raadplegen. Hopelijk voorziet de staatszender STVS hierin.

Parlementariër Tsang verwijst naar een artikel in de Ware tijd waarin staat, dat de voorzitter van de SVJ het een trieste ontwikkeling vindt dat het parlement een wet maakt om het elektronisch rechtsverkeer te regelen, maar tegelijkertijd de muilkorfwetten uit de ijskast haalt. Hij stoort zich er aan dat in het krantenartikel wordt gesteld dat deze wet puur bedoeld is om de president te beschermen.
Om de zaak niet te lang en ingewikkeld te maken formuleer ik hier vijf fictieve koppen (titels) die een journalist voor een artikel zou willen gebruiken:
1. Beledigingen kunnen strafbaar worden gesteld met deze wet
2. Belediging is strafbaar in bestaande wetgeving
3. Beledigen van het staatshoofd is strafbaar in bestaande wetgeving
4. Met (de aanname van) de wet elektronisch rechtsverkeer kunnen mensen worden vervolgd
5. De toegevoegde waarde van ‘Wet elektronisch Rechtsverkeer’ is vervolgen van mensen

Op 3 augustus, wanneer de Wet Elektronisch Rechtsverkeer in een openbare commissievergadering in behandeling wordt genomen, zegt Tsang - die voorzitter is van deze commissie - het volgende. (De quotes zijn ongecorrigeerd letterlijk overgeschreven van het audiomateriaal) (Quote 1)... Beledigingen kunnen ook strafbaar worden gesteld met deze wet. Ik denk dat er uiteindelijk wel een wet cybercrime moet komen, maar hiermee kunnen we alvast een begin maken met wat ordening en voorlichting naar de burgerij toe bij het gebruik van social media. Mensen zijn zich niet van bewust, maar ik wil het hier benadrukken en het is belangrijk dat we het beseffen voorzitter, het is met de huidige bestaande wetgeving al strafbaar, volgens de Wetboek van Strafrecht, artikel 153 lid 1 dat beledigen van het staatshoofd strafbaar is en daarin staat letterlijk en ik citeer artikel 153 lid 1…. Nadat Tsang artikel 135 van het Wetboek van Strafrecht heeft geciteerd vervolgt hij met …(Quote 2) … Dus ik wil hier benadrukken dat het online beledigen van het staatshoofd reeds strafbaar is volgens de Wetboek van Strafrecht. Met de aanname van deze Wet Elektronisch Rechtsverkeer kunnen mensen ook worden vervolgd voor het beledigen van anderen dan het staatshoofd. Dat is dan de toegevoegde waarde van deze wet…. 

Ik vraag de lezer van dit stuk nu te kijken naar de fictieve koppen hierboven waaruit een keuze gemaakt kan worden om een artikel te schrijven ofwel volgens de vrijheid van meningsuiting te verwoorden wat parlementariër Tsang over de Wet Elektronisch Rechtsverkeer heeft gezegd. Wanneer deze fictieve koppen worden vergeleken met de quotes, blijkt dat alle vijf letterlijk zijn uitgesproken in het parlement door Tsang. Op het moment dat (op 3 augustus) deze uitspraken door Tsang worden gedaan ben ik voor de Ware Tijd de journalist die verslag moet doen van de openbare vergadering. Ik kies ervoor het accent te leggen op precies deze quotes en iets verder in het artikel iets algemeens over deze wet te schrijven.

Hoewel het wenselijk is, moet eerlijk gezegd worden dat in de praktijk geen enkele journalist op dat moment een conceptwet van 47 pagina’s, verdeeld in 13 hoofdstukken met 75 artikelen die weer onderverdeeld zijn, gaat bestuderen om een artikel te schrijven. Dus verschijnt op 4 augustus een subjectief, maar naar ik denk waarheidsgetrouwe verslag op basis van wat Tsang in het parlement heeft gezegd, onder de kop ‘Beledigen president wordt strafbaarder en als onderkop, 'Muilkorfwetgeving wordt ingrijpend aangescherpt'. Beide koppen afgeleid uit de toespraak van Tsang.

Op 3 augustus vraag ik de coördinator van de nieuwsredactie om niet zelf over deze kwestie te schrijven, omdat ik als voorzitter van de SVJ een uitgesproken mening heb over dit soort wetsartikelen en graag in die hoedanigheid ook mijn zegje wil doen. (Dit is een beroepsprincipe). Op 4 augustus verschijnen van de hand van de journalist Ivan Cairo twee artikelen in de Ware Tijd online, waarin ik door hem wordt geïnterviewd over deze kwestie. Beide artikelen zijn wat mij betref een juiste weergave van wat ik heb gezegd in het interview. Op 5 augustus verschijnt in de krant, aan de hand van dezelfde journalist ook een artikel onder de kop ‘Nieuwe muilkorfwet aantasting vrije meningsuiting’. Deze kop indiceert inderdaad dat er een wet komt met regels op het beledigen van de president. Maar, de journalistieke vrijheid, die ook onderdeel is van het recht op vrije meningsuiting geeft de vrijheid om afgeleid van de beide quotes van Tsang die formulering wel degelijk te maken. Deze kop is mijn inzien een goede afgeleide van wat Tsang met meer woorden heeft gezegd. Ik sta dan ook volledig achter deze kop en, omdat ik het artikel zelf hebt geïnitieerd, denkt geen haar op mijn hoofd er aan mij ervan te distantiëren of de redactie van de krant te vragen het te corrigeren. Er valt gewoon niets te corrigeren.

Op 10 augustus bevind ik mij op het terrein van De Nationale Assemblee. De openbare vergadering is nog niet begonnen en praat ik zoals normaal met collega’s en parlementariërs van zowel de oppositie als de coalitie. Als ik Stephen Tsang zie lopen van het kantoorgebouw naar de vergaderzaal, loop ik naar hem toe en vraag, of hij de publieke discussie heeft gevolgd rond dit onderwerp. Hij bevestigt dat en wij staan ongeveer drie tot vier minuten te praten voordat de schel gaat die het begin van de openbare vergadering aankondigt. In die paar minuten zeg ik tegen hem, dat ik in een ingezonden stuk op Starnieuws heb aangegeven nooit beweerd te hebben dat de wet Elektronisch Rechtsverkeer iets te maken heeft met wat ik noem muilkorven van personen of met het beledigen van het staatshoofd, maar juist processen bij wet regelt die echt nodig zijn. De reactie van hem is, dat hij wat ik toen zei niet terug ziet in de artikelen in de krant. Hij vond dat als ik van mening ben dat de wet daar niets mee te maken heeft, ik mij moet distantiëren van de artikelen en de journalist die mij heeft geïnterviewd tot de orde moet roepen.

Ik maak hem duidelijk dat ik het wel eens ben met de artikelen omdat ze een afgeleide zijn van wat hij zelf over de wet heeft gezegd. We zijn het oneens met elkaar hierover en noemt hij de artikelen suggestief. Wanneer de schel gaat zegt hij, 'ik ben blij dat we kunnen praten hierover, ik ga je nog uitnodigen voor een gesprek'. Dit gesprek van enkele minuten op het terrein van De Nationale Assemblee is een gesprek dat ik heb aangeknoopt, omdat ik als journalist altijd on speaking terms wil zijn met mijn bronnen of de personen over wie ik schrijf, ook al zijn we het oneens met elkaar. 

Dezelfde dag, terwijl ik boven op de publieke tribune zit van het parlement, is het de tweede keer dat ik de Wet Elektronisch Rechtsverkeer aan het lezen ben. Alleen dit keer niet vluchtig, maar grondig. Ook nu kom ik, als leek, (ik heb geen professionele juridische opleiding), tot de conclusie dat deze wet zoals het nu in concept er uitziet niets te maken heeft met wat Tsang op 3 augustus (zie quotes) heeft gezegd. De grote vraag die ik mijzelf toen en tot nu toe stel is …. Waarom Tsang op 3 augustus zo nadrukkelijk de ‘Wet Elektronisch Rechtsverkeer in verband heeft gebracht met het beledigen van de president, met artikel 135 van het Wetboek van Strafrecht en waarom hij benadrukt dat beledigen van het staatshoofd nu al strafbaar is. Maar ook waarom, het strafbaar stellen van een belediging aanmerken als toegevoegde waarde van deze wet. Vooral dit laatste klopt totaal niet. De toegevoegde waarde van deze ontwerpwet is zeker wel het feit dat het Elektronisch Rechtsverkeer, in tijd, ruimte en financieel economisch, uitermate efficiënt wordt gemaakt. Het kan zijn dat ik iets heb gemist, maar mijn juridisch inzicht reikt niet zo ver.

Wanneer ik op vrijdag 11 augustus thuis, DNA TV aanzet en merk dat er een openbare vergadering is die op dat moment is geschorst. Wanneer de vergadering weer aanvangt, duurt deze openbare vergadering nog maar 15 tot 17 minuten. Hiervoor verwijs ik ook naar het artikel over het verslag van deze vergadering op Starnieuws, maar het zou beter zijn te luisteren naar de audio opname. Driekwart van die tijd wordt besteed door Tsang om aan te geven hoe de voorzitter van de SVJ, Suriname te schande heeft gezet met zijn kritiek die in de gewraakte artikelen staan verwoord, hoe deze wet nodeloos door hem in een kwaad daglicht is geplaatst en dat deze wet helemaal niets te maken heeft met het beledigen van de president en het muilkorven van de burgers etc etc etc. (zie verder het artikel op Starnieuws).

Dit is totaal iets anders dan wat Tsang op 3 augustus publiekelijk heeft gezegd en aanleiding is geweest voor de artikelen waaraan hij zich nu stoort. Ook vraagt hij zich af welke politieke motieven aanwezig zijn bij de SVJ-voorzitter. Ik wil de volksvertegenwoordiger Stephen Tsang hier verzekeren dat bij de voorzitter van de SVJ, geen enkel politiek motief aanwezig is. De vereniging heeft sinds haar oprichting in 1991 elke regering, met welke kleur dan ook precies op dezelfde manier bejegent zodra het recht van vrije meningsuiting volgens de doelen van de SVJ, onder bedreiging komt te staan. Het probleem dat de SVJ heeft met zulke artikelen zoals artikel 135 van het Wetboek van Strafrecht is gedocumenteerd afgestaan aan De Nationale Assemblee, in het verleden en voor het laatst in 2014.

Het is dus geen persoonlijk standpunt, zoals jammer genoeg ook sommige journalisten denken, maar dat van de SVJ, geformuleerd en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering, als hoogste orgaan van de vereniging. Het is maar een stem die het standpunt verwoordde.

De inhoud van dit ingezonden stuk is vooral niet persoonlijk bedoeld naar meneer Tsang. Het is puur een persoonlijke noot wanneer ik zeg dat, hij tot een van de weinige parlementariërs gerekend mag worden naar wie ik met genoegen luister tijdens debatten in het college. Ik hoop dat ik (sportief genoeg) met deze uiteenzetting de lezer aan het denken heb gezet om zelf een oordeel te vellen over deze discussie en storm van kritiek de afgelopen dagen.

Wilfred Leeuwin
SVJ-voorzitter

Jongen verdrinkt in een zwembad te Leonsberg

Slachtoffer zou op een onbewaakt moment in het diepe gedeelte terecht zijn gekomen


Een jongen is gisteravond overleden, nadat hij in een zwembad op Leonsberg niet meer boven water was gekomen. Het slachtoffer werd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd. Daar kon een arts niets anders doen dan de dood vaststellen. 

Starnieuws bericht vanochtend, zondag 13 augustus 2017, vernomen te hebben, dat het kind met familie op een kinderfeestje was.

Op een onbewaakt moment is hij in het diepe gedeelte van het zwembad terechtgekomen.


Brandweerwagen slaat over de kop: vier brandweerlieden ernstig gewond

Voertuig raakt trottoirband waarna bestuurder controle over het stuur verliest


Een blusvoertuig van de Brandweerpost Toekomstweg in Paramaribo is vrijdag over de kop geslagen (zie foto - Bron: Facebook), zo meldt Starnieuws vandaag, zondag 13 augustus 2017. Van de negen brandweermannen zijn vier ernstig gewond geraakt. 

De wagen was met loeiende sirene onderweg naar een woningbrand aan Sr Winston Churchillweg toen het verkeersongeval plaatsvond. Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas verkeren zijn collega's buiten levensgevaar. Ze zijn ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het verkeersongeluk vond plaats in de bocht nabij Staatsolie aan de Tout Lui Faut weg. De bestuurder verloor de controle over het stuur toen het voertuig tegen de trottoirband aankwam. Vervolgens raakte hij een ondersteuning van een elektrische mast waarna het voertuig in de trens belandde. De schade is aanzienlijk.

Post Onverdacht is op de woningbrand afgestuurd.

De hoogbouwwoning is volledig is de as gelegd. De brandweer kon slechts nablussingswerkzaamheden verrichten. Een 28 lbs gascylinder werd nog uit de woning verwijderd. Het is niet duidelijk of de woning tegen brand was verzekerd. De eigenaar, die slechts de resten is komen aantreffen, was niet aanspreekbaar.

Minister Dodson gaat kwestie schelpzandafgravingen Braamspunt evalueren met diverse betrokkenen

'Zolang de discussies nog gaande zijn mogen geen schelpen afgegraven worden'


Tot dinsdag mag nog schelpzand afgegraven worden bij het aangegroeide strand te Braamspunt, die dag vervallen de vergunningen. Daarna volgt een evaluatie, aldus minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen vandaag, zondag 13 augustus 2017, op Starnieuws.

Hij gaat met diverse betrokkenen om de tafel zitten, voordat een definitief besluit genomen wordt. Naast de concessiehouders zal met de aannemers gesproken worden.

Hoewel er veel kritiek geleverd wordt op het graven van schelpen, worden deze gretig gebruikt in de bouwsector, merkt de bewindsman op. Er zal gesproken worden over alternatieven voor deze sector. Ook De Nationale Assemblee heeft in een schrijven aan president Desi Bouterse haar bezorgdheid geuit over de zandafgravingen te Braamspunt. De punten die in de brief vervat zijn, zullen ook meegenomen worden in de discussie.

Met de vaste commissie van De Nationale Assemblee voor Natuurlijke Hulpbronnen zal gebogen worden over de situatie. Dodson zegt verder, dat zolang de discussies nog gaande zijn er geen schelpen afgegraven mogen worden.

Pompstation in Henck Arronstraat, Paramaribo, overvallen door drie gemaskerde en wapende mannen

Buit zo bestaan uit ruim Srd 15.000 en drie mobiele telefoons


Starnieuws meldt zaterdagmiddag 12 augustus 2017, dat drie gemaskerde en wapende mannen in de nacht van vrijdag op zaterdag een overval hebben gepleegd op een servicestation aan de Henck Arronstraat. Zij hebben een tas met meer dan Srd 15.000 als inhoud buitgemaakt en drie mobiele telefoons. 

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat de overvallers gewapend waren met vuistvuurwapens.

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Een en ander is (nog) niet bevestigd door het Korps Politie Suriname.

Weer man door politie Latour aangehouden voor verspreiden naaktfoto's vriendin

23-Jarige man verspreidt naaktfoto's van vriendin via social media


Het Korps politie Suriname bericht vrijdag 11 augustus 2017, dat een vrouw maandagavond 7 augustus aangifte heeft gedaan tegen haar vriend R.W. (23) bij de politie Latour. 

Ze verklaarde, dat haar vriend naaktfoto’s van haar verspreid via social media. Bij een ingesteld onderzoek via Facebook stuitten agenten op bedoelde foto’s. W. werd hierop opgespoord en aangehouden.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is de man in verzekering gesteld.

Het is niet de eerste keer, dat te Latour een man is aangehouden voor het verspreiden van naaktfoto's.
De politie van Latour heeft maandag 24 juli de 34-jarige L.V. aangehouden. Een 18-jarig meisje had op 27 mei aangifte tegen hem gedaan, omdat V. naaktfoto’s van haar verspreidde.

(De Surinaamse Krant)

Belangrijke Zuid-Amerikaanse landen zijn tegen militair ingrijpen in Venezuela

'Dialoog en diplomatie de enige acceptabele middelen om democratie in Venezuela te promoten'

(Bron foto:  Twitter)

Belangrijke Zuid-Amerikaanse landen zijn tegen militair ingrijpen in Venezuela. De organisatie Mercosur, met Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay als leden, zaterdag 12 augustus 2017 weten dat dialoog en diplomatie wat hun betreft 'de enige acceptabele middelen zijn' om de democratie in Venezuela te promoten.

De verklaring volgt op dreigende taal van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij zei vrijdag: 'Venezuela is niet ver weg. De mensen lijden en zijn aan het doodgaan. We hebben veel opties voor Venezuela waaronder een mogelijk militaire optie, mocht dat nodig zijn.'

Het Zuid-Amerikaanse land verkeert in een diepe economische en politieke crisis. President Nicolás Maduro probeert de problemen onder meer te bezweren door het instellen van een nieuwe Grondwetgevende vergadering, die wordt gedomineerd door zijn socialistische partijgenoten.


Het parlement, waarin de oppositie de meerderheid heeft, is daardoor nog verder buitenspel gezet dan het al stond. De verkiezing van het orgaan dat een nieuwe Grondwet moet opstellen is zeer omstreden. Zelfs het bedrijf dat de stemcomputers levert aan de Venezolaanse overheid stelde dat met de uitslag is geknoeid; volgens het hoofd van het bedrijf Smartmatic is de opkomst met zeker een miljoen stemmen opgekrikt.

Dat de lidstaten van handelsblok Mercosur tegen Amerikaans ingrijpen zijn, wil niet zeggen dat ze de regering in Caracas steunen. Vorige week schortte Mercosur het lidmaatschap van Venezuela op voor onbepaalde tijd. De overgebleven leden eisen herstel van de democratie en vrijlating van politieke gevangenen.

(De  Surinaamse Krant/De Telegraaf/Twitter)