dinsdag 15 augustus 2017

Venezolaanse president Maduro reageert op dreiging VS met militaire oefening

'Ik heb opdracht gegeven de voorbereidingen voor een nationale militaire oefening te starten'

(Bron foto: Twitter/Al Jazeera)

De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft de legertroepen van het land opdracht gegeven volgende week een nationale oefening uit te voeren. Maduro reageerde daarmee op de dreiging vanuit de Verenigde Staten. President Donald Trump gaf eerder aan dat hij militair ingrijpen in Venezuela niet langer uitsluit. 

'Ik heb opdracht gegeven de voorbereidingen voor een nationale militaire oefening te starten', zei de Venezolaanse president in een toespraak in Caracas. De oefening wordt gehouden op 26 en 27 augustus, meldt AFP dinsdag 15 augustus 2017.De Amerikaanse vice-president Mike Pence haalde maandag in Colombia tijdens zijn bezoek aan Zuid-Amerika hard uit naar Venezuela. Hij noemde het land 'een mislukte staat die daardoor een bedreiging vormt voor de Verenigde Staten. Maar, we zullen voorkomen dat Venezuela afglijdt naar een dictatuur. We zullen alle economische en diplomatieke macht uit de kast halen om de democratie in het land te herstellen'. 

Pence, die deze week een aantal Zuid-Amerikaanse landen bezoekt, liet zondag nog weten 'dat de Verenigde Staten vertrouwen hebben in een vredige oplossing voor de situatie in Venezuela'.

Eerder deze week sprak Trump al harde woorden over de crisis in Venezuela. Hij zei onder andere dat 'Amerikaans militair ingrijpen in het land tot de mogelijkheden behoort'. De uitlatingen van de VS sterken Venezuela in de gedachte dat Washington uit is op controle over de Venezolaanse oliereserves, de grootste ter wereld.


(De Surinaamse Krant/AFP/Nu.nl/ANP)

Belfort (ABOP): ‘Overheid schuldig aan slechte leerprestaties’

'Laten zij de dingen zeggen zoals zij zijn en niet proberen struisvogelpolitiek te spelen'

Belfort loopt persoonlijk 14 dagen met onderwijsgevenden mee


Het Assembleelid Edward Belfort (Abop) vindt het niet juistm dat de staking van de onderwijsgevenden als belangrijke oorzaak wordt genoemd voor het laag slagingspercentage dit jaar op VOJ-niveau. 'Het is niet de schuld van de onderwijsgevenden, omdat geen enkel leerkracht wil staken. Het is de regering die haar verplichtingen niet nakomt, waardoor zij genoodzaakt zijn aan het kortste eind te trekken', zegt de politicus in het Dagblad Suriname van dinsdag 15 augustus 2017.

Belfort, die persoonlijk 14 dagen met onderwijsgevenden heeft meegelopen, zegt dat in de beginfase van de straatacties noch de president noch de leiding van De Nationale Assemblee (DNA) de problemen van deze groep landsdienaren heeft willen aanhoren. Uiteindelijk moesten mededelingen via de media worden gedaan.

'De deuren van het presidentieel paleis en van het parlement bleven gesloten. Het is de regering die gemaakte afspraken niet was nagekomen. Laten zij de dingen zeggen zoals zij zijn en niet proberen struisvogelpolitiek te spelen', stelt de politicus.

De ABOP’er vindt, dat niet alleen de stakingen als oorzaak kunnen worden gezien, maar ook de hoge prijzen van goederen die huishoudens kapot maken. Daarnaast ontstaat er volgens hem enorme demotivatie door de beledigingen en bedreigingen welke door Onderwijsminister Robert Peneux in hoogsteigen persoon worden geuit.

'Het is een scala van factoren. Vooral de leiding van het land moet de handen in eigen boezem steken en zeggen, ik ben voor een groot deel debet aan de tegenvallende leerprestaties en dat mensen niet op tijd kunnen worden uitbetaald. Het is de schuld van de overheid', aldus de politicus.

Da’91 voorzitster Angelic Del Castilho: 'Begrotingsbehandeling 2017 een grove misleiding'

'Verbazingwekkend, dat de president meent gemeenschap te kunnen overtuigen, dat het beter gaat met Suriname'


'Het is verbazingwekkend, dat de president meent de gemeenschap te kunnen overtuigen dat het beter gaat met Suriname. Hij doet dit door slechts te kijken naar de eerste zes maanden van 2017 en dit is een grove misleiding van de bevolking', zegt Da’91 voorzitster Angelic Del Castilho dinsdag 15 augustus 2017, in het Dagblad Suriname. 

Volgens de partijvoorzitster is bij de beoordeling van de prestaties van deze regering vereist te kijken naar het totaal plaatje van regering Bouterse-I en -II. De systematische en voortgaande verarming is statistisch te zien in de inflatiecijfers die op basis van een jaar gemiddelde in 2016 op 55% stond en alleen al voor de eerste vijf maanden van dit jaar al het punt van 37.1 % heeft bereikt. De consumentenprijsindex (jaargemiddelde) is van 2015 -2016 met 100% gestegen (van 25% – 52.4%). Bij het bestuderen van deze cijfers is er dus geen sprake van verbetering.

'De inflatie in de orde van wat wij hebben is een bewijs van wanbegrotingsbeleid. Een dergelijke continu stijgende inflatie, zoals wij die nu meemaken, betekent een algehele stijging van de prijspeil, geldontwaarding en daling van de koopkracht. Wanneer vanwege het slecht financieel en economisch beleid van de regering er geen investeringen plaatsvinden, en dus daarmee gepaard gaande geen werkgelegenheid is, dit onder andere te merken is aan het feit dat ondernemers niet meer investeren in hun bedrijven en volgens cijfers van KKF sluiten bedrijven hun deuren.'

Een ander gevolg van de voorthollende inflatie is, dat de rentevoeten steeds omhoog gaan en het voor zowel ondernemers als burgers steeds duurder wordt om te lenen voor de productie. 'Wanneer de president de omzetten van de multinationals aanhaalt als een bewijs van succesvol beleid van zijn regering dan is dat een regelrechte misleiding. De president heeft namelijk geen enkel invloed op deze uitkomsten die onder andere het gevolg zijn van het verlagen van de productiekosten en de bewegingen van de wereldmarktprijs van de grondstoffen', zegt Del Castilho.

Binnen het financieel-economisch beleid wordt het lenen van geld nu een bekend middel. De Staatsschuld, zowel de buitenlandse als de binnenlandse, groeit dagelijks aan. De politica stelt, dat Suriname momenteel een totale buitenlandse staatsschuld van meer dan 1.436,4 miljard Amerikaanse dollar heeft waar deze in 2010 nog 648,2 miljard was. De Binnenlandse Staatsschuld is ook meer dan Srd 3 miljard waarbij de leningen van dit jaar nog niet zijn opgeteld.

'Wanneer de president in De Nationale Assemblee praat over ontwikkelingshulp die vorige regeringen hebben ontvangen dan vergeet hij te vermelden, dat hij na de omverwerping van een wettig gekozen regering in 1980 ook nog 500 miljoen Nederlandse gulden aan ontwikkelingshulp heeft ontvangen van Nederland.'

De politica is van mening, dat een doordacht beleid vanuit de regering zich eerder bezig zou moeten bezighouden met hoe de Staat meer van de voordelen van de multinational zou kunnen meepikken door de invoering van een ‘windfall’ taks of een stimulerend fiscaal beleid te maken om de productiesector op gang te brengen en de werkgelegenheid te verruimen.

'Maar, daar horen wij niets van. Wanneer de president stelt dat er meer werkgelegenheid is ontstaan dan is dat in contrast met de cijfers van ons ABS en de dagelijkse realiteit van grote delen van de samenleving, vooral de jongeren. Er is juist een toename van de werkloosheid. Dit blijkt ook al uit de hoge inflatie. Wanneer de president serieus zou zijn over de meer inkomsten mogelijkheden van de Staat dan zou hij zich meer toeleggen op de belastingdienst en het vermogen van degenen die zich in korte tijd verrijkt hebben, om de nodige afdrachten op te eisen naargelang hun bezit is gegroeid.'

50 Jaar durend conflict met linkse FARC-guerrilla in Colombia officieel beëindigd

Vertegenwoordigers VN ontvangen de laatste wapens en laatste springstof 


President Santos: 'Met de ontwapening is het conflict echt beëindigd en begint een nieuwe fase in het leven van onze natie'


Met de teruggave van de laatste wapens is het meer dan 50 jaar durende conflict met de linkse FARC-guerrilla (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) in Colombia officieel als beëindigd verklaard. Vertegenwoordigers van de Verenigde Naties ontvingen vandaag, dinsdag 15 augustus 2017, de laatste wapens en de laatste springstof werd ingezameld. Ook president Juan Manuel Santos nam aan de plechtigheid in Fonseca, in het oosten van Colombia aan de grens met Venezuela, deel. 

'Vandaag blaast het conflict zijn laatste adem uit (...) Met de ontwapening is het conflict echt beëindigd en begint een nieuwe fase in het leven van onze natie, stelde Santos.


Volgens de Colombiaanse krant El Tiempo werden in totaal 8.112 wapens en 1,3 miljoen patronen ingezameld.

'Nu kunnen we zones van het land ontwikkelen, die we nooit hebben kunnen ontwikkelen', aldus Santos.

Door het in 1964 begonnen conflict was de Colombiaanse staat in vele regio’s niet aanwezig. De Verenigde Naties hebben de voorbije maanden in 26 door Colombiaanse militairen en de VN bewaakte ontwapeningszones wapens, granaten en munitie van de op het laatst 6.800 FARC-strijders ingezameld. Die waren daar begin dit jaar bijeengekomen om de overgang naar een normaal leven voor te bereiden.


De FARC streeft een politiek project na en wil binnen enkele weken een politieke partij beginnen. De communistische FARC werd tijdens de burgeroorlog in 1964 opgericht. Het duurde tot 2012 tot beide partijen rond de gesprekstafel gingen zitten. Een eerste vredesakkoord werd door het Colombiaanse volk weggestemd. Een aangepaste versie werd vorig jaar dan toch goedgekeurd. President Santos kreeg hiervoor overigens de Nobelprijs voor de Vrede.

Tijdens het conflict lieten meer dan 220.000 mensen het leven.

(De Surinaamse Krant/Gazet van Antwerpen/Twitter/El Tiempo)

OHCHR: 'Staat moet onafhankelijkheid rechterlijke macht in Suriname waarborgen'

'Ik ben bezorgd dat er herhaalde pogingen zijn ondernomen om het 8 decemberproces te beïnvloeden of te vertragen'


De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Suriname moet door de staat worden gewaarborgd, zegt Diego García-Sayán (zie foto - Bron: OHCHR), Speciaal VN-rapporteur inzake onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, aldus een vandaag, dinsdag 15 augustus 2017, uitgebracht persbericht (zie onderaan) door het OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) in Genève, Zwitserland. Dit naar aanleiding van de bezorgdheid over de recente ontwikkelingen omtrent het 8 Decembermoordenstrafproces. 

García-Sayán veroordeelt de bedreigingen tegen de rechterlijke onafhankelijkheid en de herhaalde vertragingen in de strafzaak tegen ex-legerleider Desi Bouterse, nu president van Suriname. De toenmalige bevelhebber staat met een aantal anderen terecht voor de moord in 1982 van 15 critici van het toenmalige militair bewind.

'Ik ben bezorgd dat er herhaalde pogingen zijn ondernomen om het proces te beïnvloeden of te vertragen', zegt García-Sayán, wiens speciaal mandaat betrekking heeft op de rechterlijke onafhankelijkheid.

De behandeling voor de rechter begon in 2007, 25 jaar na de moorden. Aanvankelijk stonden 25 personen op de verdachtenlijst van wie enkele intussen zijn overleden. Eind juni is tegen enkele verdachte gevangenisstraf gevorderd door het Openbaar Ministerie en vrijspraak voor enkele anderen. De behandeling wordt in oktober hervat.

In april 2012 heeft De Nationale Assemblee middels een wet amnestie verleend aan de verdachten. De rechtbank verklaarde deze wet echter niet van toepassing en zette de behandeling van de strafzaak voort, ook mede op basis van indringende instructies van het Hof van Justitie, nadat door het rechtscollege diverse beroepszaken werden behandeld. 

'Het is de plicht van de Staat om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te respecteren en te waarborgen door de rechters in staat te stellen zaken onpartijdig beslissingen te nemen, zonder enige onjuiste invloed, druk, bedreigingen of inmenging door de uitvoerende of de wetgevende macht', aldus García-Sayán. 'De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, zoals vastgelegd in de Grondwet van Suriname, evenals in diverse internationale mensenrechteninstrumenten, moet door de staat worden gewaarborgd, met name bij de aanpak van ernstige mensenrechtenschendingen.'


http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21974&LangID=E

 2  1  0

Suriname must respect judicial independence over president’s trial, UN expert urges


GENEVA (15 August 2017) – The independence of the judiciary in Suriname must be guaranteed by the State, the United Nations human rights expert on the independence of judges and lawyers has said, amid concerns over a long-running murder case in which the country’s president stands accused.
Special Rapporteur Diego García-Sayán condemned the threats to judicial independence and the repeated delays which have dogged the case against President Desiré Delano Bouterse.

President Bouterse is among the defendants standing trial for allegedly murdering 15 political opponents in 1982 in a case known as the “December murders”.

“I am concerned that there have been repeated attempts to interfere with or delay the trial,” said Mr. García-Sayán, whose specialist mandate deals with judicial independence.

The trial process began in 2007 – 25years after the murders – with President Bouterse among the 25 defendants.

But in 2012 the country’s parliament granted amnesty to all the accused after changing the law in order to do so.

“It is the State’s duty to respect and observe the independence of the judiciary, by allowing judges to decide cases impartially, without any improper influence, pressure, threats or interference, by either the executive or the legislative branch.”

He added: “The independence of the judiciary, as enshrined in the Constitution of Suriname, as well as in several international human rights instruments, must be guaranteed by the State, particularly when dealing with serious human rights violations.”

The Military Court in charge of the trial later found the Amnesty law unconstitutional and ordered the proceedings to start again.

Mr. García-Sayán praised this decision, highlighting that amnesty measures could not be applied under international law unless States had met their obligations to investigate crimes and punish those responsible.

“A failure to investigate and bring to justice perpetrators of human rights violations would be in breach of international law instruments,” the Special Rapporteur said.

“The absence of a fair and expeditious trial of the 1982 murders would also endanger the victims and their families’ right to truth, as well as the general fight against impunity in the region and globally,” he added.

President Bouterse has previously labelled the trial as a threat to national security.

Mr. Diego García-Sayán (Peru) has been Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers since December 2016.  As Special Rapporteur, Mr. García-Sayán is part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity.

UN Human Rights, country page: Suriname

Mr. Diego García-Sayán was appointed Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers in December 2016. Mr. García-Sayán was a judge of the Inter-American Court of Human Rights for two consecutive terms. During his tenure, he was elected Vice-President of the Court (2008-2009) and President of the Court for two consecutive terms (2009-2013). Some of the significant achievements of his 4-year Presidency include having increased the Court’s efficiency (32% of the rulings since the Court’s inception in 1979 occurred during this 4-year period), boosting the organization’s income by over 50% in order to fund its budget, and holding the first public hearing of the Court in a CARICOM Country (Barbados). During this period the Court issued several landmark rulings related to women’s rights in contexts of violence, discrimination, and access to public information, among others.
Mr. García-Sayán has broad experience working for multilateral organizations such as the United Nations and the Organization of American States. Among other, he was: Representative of the UN Secretary-General for the Peace Agreements at El Salvador and for the subsequent verification of the agreements reporting directly to the Security Council; member and Chairperson of the UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances during several years; member of the Redesign Panel on the United Nations System of Administration of Justice, appointed by the UN Secretary-General in 2006; Head of the Electoral Mission of the Organisation of American States (OAs) in Guatemala during the general elections (2007).
Mr. García-Sayán was Minister of Justice during the democratic transition in Peru and Minister of Foreign Affairs proposing and promoting the Inter-American Democratic Charter adopted on 11 September 2001 by the General Assembly of the OAS which he presided. He was also President of the High Level Commission to design and implement the Museum of Memory, Tolerance and Social Inclusion in Peru, inaugurated in December 2015.
Mr. García-Sayán successfully performed public roles in critical situations demonstrating his ability to identify strategic issues and lead change and democratic transition processes in complex contexts such as internal conflicts and authoritarian regimes. He is the author of several books on international law and development. Finally, he has experience in high level diplomatic and policy negotiations on international peace, security and inclusive development.

(De Surinaamse Krant/OHCHR/de Ware Tijd)

Amerika stelt Nederland gerust: 'Geen enkele kans dat VS gewapenderhand actie onderneemt tegen Venezuela'

Minister Jeanine Hennis, Defensie, in VS op bezoek bij collega Mattis

(Bron foto: ministerie van Defensie)
'Ik heb duidelijk gemaakt, dat militaire actie grote gevolgen zou hebben voor Nederland, omdat Venezuela een buurland van ons is'


De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis heeft zijn Nederlandse collega Jeanine Hennis gerustgesteld met de mededeling, dat er geen enkele kans is dat de Verenigde Staten gewapenderhand actie ondernemen tegen Venezuela. President Donald Trump zinspeelde vrijdag op militair ingrijpen in het Zuid-Amerikaanse land, dat maar enkele tientallen kilometers van Aruba, Curaçao en Bonaire ligt.'Ik heb hem gevraagd hoe ik dat moet plaatsen en hij heeft me verzekerd dat er nul kans is', zei Hennis na afloop van haar bezoek aan Mattis. 'Iedereen begrijpt dat hier het diplomatieke spoor bewandeld moet worden. En ik heb duidelijk gemaakt, dat militaire actie grote gevolgen zou hebben voor Nederland, omdat Venezuela een buurland van ons is. We willen dan ook geïnformeerd worden.'

(De Surinaamse Krant/De Telegraaf/Twitter)

Ecuadoraanse Marine onderschept bij Galapagos eilanden Chinees schip met 300 ton opgeviste inheemse faunasoorten

Onder aan boord aangetroffen soorten vooral bedreigde hamerhaaien

(Bron foto's: Marine van Ecuador)
20 Bemanningsleden kunnen tot drie jaar in gevangenis belanden


De Ecuadoraanse Marine heeft in zeegebied rond de beschermde Galapagos-eilanden een onder Chinese vlag varend schip opgebracht, dat 300 ton opgeviste inheemse faunasoorten aan boord had, waarvan sommige met uitsterven worden bedreigd, volgens de directeur van het nationaal park, Walter Bustos, in een verklaring aldus vandaag, dinsdag 15 augustus 2017, Publico.es.


Bustos heeft gezegd, dat 'medewerkers van het Galapagos National Park Management' rond middernacht (lokale tijd) de marine waarschuwden over de aanwezigheid van het Chinese schip 'Fu Yuan Yu Leng 999' op 34,5 zeemijl verwijderd van het eiland San Cristóbal.


Nationaal Park-personeel, marine, politie en een Officier van Justitie gingen aan boord van het vaartuig en deden onderzoek waarin ze 300 ton 'mariene fauna van verschillende soorten, waaronder met name hamerhaaien, een bedreigde soort in de Rode Lijst van de IUCN' (International Union for Conservation of Nature).

Aan boord van de 'Fu Yuan Yu Leng 999' bevonden zich 20 bemanningsleden die tot drie jaar in de gevangenis zouden kunnen belanden, ​​voor een misdaad tegen beschermde mariene dieren.


Bustos benadrukte, dat het 'het grootste vaartuig is dat binnen het Marine Reservaat is opgebracht'. 'We blijven aandacht besteden aan juridische acties in Galápagos tegen het vervoer en handel in wild. We hebben een nul tolerantie beleid', zei minister van milieu, Tarsicio Granizo.

Op de Galapagos-eilanden, die de basis vormden voor de evolutietheorie van de soort van de Britse wetenschapper Charles Darwin in de negentiende eeuw, woont een grote verscheidenheid aan schildpadden, flamingo's, albatrossen en aalscholvers. Er is ook een rijkdom aan mariene flora en fauna.

Ter informatie persbericht Ecuadoraans ministerie van Milieu :

http://www.ambiente.gob.ec/detienen-embarcacion-china-con-peces-y-especies-amenazadas-en-la-reserva-marina-galapagos/


Detienen embarcación China con peces y especies amenazadas de la Reserva Marina de Galápagos


Puerto Ayora, 14 de agosto del 2017
Se acaba de legalizar la detención de la embarcación de bandera China, que navegaba la noche de ayer, al interior de la Reserva Marina de Galápagos y se pone a disposición de las autoridades competentes. En el operativo intervinieron los oficiales de conservación de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), quienes alertaron a la Armada del Ecuador, la ubicación de la embarcación, a través del Sistema de Monitoreo de Embarcaciones.
La captura de la embarcación FU YUAN YU LENG 999, se realizó a 34,5 millas náuticas, al este de la isla San Cristóbal, cerca de la medianoche, con alrededor de veinte tripulantes a bordo.
Posteriormente el personal de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, oficiales de la Armada, Policía Nacional y el Fiscal Cantonal de San Cristóbal, entraron a la nave para realizar una inspección preliminar del contenido de las bodegas. Allí se encontró fauna marina de diversas especies, entre ellas  tiburones martillo (especie en peligro de extinción, incluida en Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). En el registro de pesca de la embarcación constan aproximadamente 300 toneladas de producto almacenado.
Para el director del Parque Nacional Galápagos, Walter Bustos “se trataría de la embarcación más grande capturada dentro de la Reserva Marina. Sin embargo, se desconoce aún la procedencia de la pesca que transportaba. Vamos a actuar con firmeza ante estos hechos”, mencionó.
La DPNG, en el ámbito de sus competencias, de manera coordinada con la Fiscalía, está colaborando con toda la información necesaria a fin de que se proceda conforme a la ley en este presunto delito ambiental. Por su parte, el Ministro de Ambiente, manifestó que se mantendrá “atento a las acciones legales que se adopten en Galápagos por posible transporte y tráfico de vida silvestre protegida en barco capturado. Tenemos una política de cero tolerancia a los delitos contra la naturaleza”.
Los presuntos delitos, como este, están tipificados en el Art. 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y pueden ser reprimidos con hasta tres años de pena privativa de libertad. El Ministerio del Ambiente y la Dirección del Parque Nacional Galápagos presentarán la denuncia en defensa de los derechos de la naturaleza.
Dirección de Comunicación
Ministerio del Ambiente

(De Surinaamse Krant/Publico.es/Twitter/ministerio del Ambiente))

President Temer, Brazilië, aanwezig bij inauguratie eerste mais ethanolfabriek

Fabriek produceert per jaar ongeveer 240 miljoen liter ethanol uit maïs Met een record maisoogst in de silo's en Braziliaanse president bij de hand, heeft FS Bioenergia vrijdag de eerste ethanolfabriek van het land opgestart met alleen maar mais in het hart van de Zuid-Amerikaanse graancentrale. President Michel Temer werd bij de inauguratie vergezeld van de minister van Landbouw, Blairo Maggi, die een pleidooi hield voor ethanol met mais als basis- een innovatie in een land dat al lang ethanol uit suikerriet had gemaakt, aldus persbureau Reuters vandaag, dinsdag 15 augustus 2017.


Het in privé-eigendom zijnde FS Bioenergia heeft gezegd, dat de fabriek per jaar ongeveer 240 miljoen liter ethanol uit maïs produceert, samen met 6.200 ton maïsolie en 60.000 MW.
De hoogwaardigheidsbekleders die de nieuwe fabriek in de staat Mato Grosso, Brazilië's beste producent van granen, vierden, onderstrepen hoe belangrijk het is om nieuwe afzetmogelijkheden te vinden voor de stijgende maïsproductie.

'Als we 10 fabrieken zoals deze hadden, zouden we ongeveer 6 miljoen ton maïs van de markt kunnen opvangen', zei Maggi. 'Maar, huidige prijzen dekken zelfs niet de productiekosten.'

Een tweede jaarlijkse maïsoogst, geplant nadat sojabonen worden geoogst, heeft Brazilië de op een na grootste exporteur in de wereld gemaakt en een belangrijke concurrent voor de Verenigde Staten op de wereldwijde markt.De tweede maïsoogst vertegenwoordigt ongeveer 68% van het totale maïsgewas van Brazilië. Mato Grosso, waar de productie in de loop der jaren exponentieel is gegroeid, vertegenwoordigt bijna een derde van het totale maïsvermogen van het land, volgens de producentenvereniging Aprosoja.
FS Bioenergia is een joint venture tussen Brazilië's Fiagril Partici-pacoes en de in de VS gevestigde Summit Agricultural Group.

Producenten van ethanol zeggen, dat het veel efficiënter is om riet dan maïs te gebruiken, in termen van energie die in het proces wordt gebruikt. Maar, het goede aanbod van maïs in Brazilië zou de kloof tussen beide systemen ten koste van de kosten kunnen verminderen.
(De Surinaamse Krant/Reuters/Twitter/bioenergyinternational.com)

Paus Franciscus ontmoet in januari 2018 inheemsen tijdens bezoek aan Peru

Paus gaat naar Amazone-regio Puerto Maldonado


Paus Franciscus (zie foto - Bron: Twitter) zal een ontmoeting hebben met inheemse volkeren in Puerto Maldonado, een Amazone-regio die is beïnvloed door illegale mijnbouw, tijdens zijn bezoek aan Peru op 18, 19, 20 en 21 januari 2018. Dit meldt persbureau AFP maandag 14 augustus 2017.

'De Heilige Vader zal een ontmoeting hebben met de volkeren van de Amazone, voornamelijk de inheemsen. Niet uit het oog moet worden verloren, dat we dicht bij Brazilië en Bolivia liggen en er veel bezoeken zullen zijn', aldus Monsignor Norberto Strotmann, secretaris-generaal van de bisschoppelijke conferentie en coördinator van het pauselijk bezoek.
(De Surinaamse Krant/AFP/Twitter)

Moeder pasgeboren drieling met haar handen in het haar

Natasha van Dalen heeft nog geen ondersteuningsbijdrage van SoZaVo ontvangen

Ministerie biedt mensen met meerlingen, vooral drielingen, sociale hulp aan, maar hulp blijft nu vooralsnog uit


Natasha van Dalen, de moeder van een pasgeboren drieling, zit momenteel met de haar handen in het haar. De moeder, die op 27 juni 2017 is bevallen van een drieling, kan niet genoeg babyvoeding kopen voor haar kinderen. Zij is in het Academische Ziekenhuis Paramaribo (AZP) bevallen van twee jongens en een meisje. Dit meldt het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 15 augustus 2017.

Volgens haar nicht die haar heeft opgevangen is de moeder ook heel gauw ontslagen uit het ziekenhuis. 'Zij heeft nergens om te gaan en mijn man en ik hebben ons ontfermd over haar. Wij zorgen nu voor babyvoeding en het is slechts een blik per dag.'

De vrouw, uit Brownsweg, is naar de stad gekomen om te bevallen, omdat het niet raadzaam is om in het binnenland te bevallen van meerlingen vanwege het feit dat er complicaties kunnen optreden. Wat de zaak nog erger maakt is dat de vrouw nog acht voorkinderen heeft.

Volgens haar nicht heeft het ziekenhuis reeds contact gemaakt met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), die een rekening voor haar heeft laten openen bij de Surinaamse Volkscredietbank (VCB). Het ministerie biedt mensen met meerlingen, vooral drielingen, sociale hulp aan, wat meestal bestaat uit een jaarpakket van babyvoeding of een financiële bijdrage. Er werd deze dame vermoedelijk voorgehouden, dat zij een bijdrage van Srd 1.000 gestort zou krijgen op de rekening bij de VCB bank en dat de minister haar toestemming al had gegeven. Echter heeft de storting nog niet plaatsgevonden.

Er is vorige week voor het laatst contact gemaakt met SoZaVo, maar er is nimmer aangegeven wanneer het geld gestort zal worden. De dame beschikt verder wel over een Bazo-kaart.

'De moeder is echt ten einde raad, omdat de kinderen gewoon leidingwater drinken waarvan zij diarree krijgen, waarbij zij nu verplicht is flessen water te kopen. Verder is haar bloeddruk ook gestegen alleen omdat zij aan het piekeren is geslagen. Over twee weken moet ze weer naar het ziekenhuis voor controle, waarna ze waarschijnlijk gestuurd zal worden naar het binnenland. Ze heeft gewoon echt hulp nodig', aldus de nicht.

AdeKUS en NV Grassalco tekenen samenwerkingsovereenkomst

Grassalco gaat universiteit onder meer bijstaan bij voorbereiden, indienen, financieren van projecten


De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en staatsmijnbouwbedrijf NV Grassalco hebben vorige week een samenwerkingsovereenkomst getekend. Zij zullen elkaar ondersteunen op het gebied van kennisontwikkeling, onderzoek en duurzaam gebruik en beheer van Surinaamse natuurlijke hulpbronnen. Dit zal gebeuren door middel van het uitvoeren van gezamenlijke projecten, programma’s en activiteiten, zo melden ze vandaag, dinsdag 15 augustus 2017, in een persbericht. 

Grassalco zal de universiteit onder meer bijstaan bij het voorbereiden, indienen en financieren van projecten en het beschikbaar stellen van stage-thesis- en andere wetenschappelijke onderzoeksmogelijkheden. Het staatsmijnbouwbedrijf zal ook zijn data beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en publicatie.

De voorzitter van het universiteitsbestuur, Jack Menke, zegt dat het de bedoeling is dat de AdeKUS die vanuit een onderwijshoek is ontstaan, wetenschappelijk onderzoek 'dé plaats geeft die het rechtmatig toekomt'.

De universiteit zit momenteel in een traject, waarbij jonge wetenschappers de mogelijkheid wordt geboden om kwalitatief betere wetenschappelijke studies te verrichten.

De president-directeur van Grassalco, Sergio Akiemboto, geeft aan dat het een bewuste keus is geweest om een samenwerkingsverband aan te gaan met de AdeKUS. 'Met deze samenwerking wil de onderneming een bijdrage helpen leveren aan de ontwikkeling van onze universiteit. Het betreft een win-win situatie gericht op kennisontwikkeling, waarbij het vooral gaat om het beheer en nuttig gebruik maken van onze natuurlijke hulpbronnen.'

De AdeKUS zal wetenschappelijke kennis en expertise ten behoeve van de staatsonderneming ter beschikking stellen. Vervolgens zal de universiteit onderwijsmodules ontwikkelen die de lokale kennis op het gebied van mijnbouw, waaronder exploitatie, exploratie, wetgeving, handel, milieu en financiering, helpen upgraden.

(De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Ministerie van Arbeid informeert veld over Wet Uitzendkrachten

In derde week van september houdt Arbeid grote open sessie voor uitzendbureaus en inlenersHet ministerie van Arbeid is onlangs gestart met het informeren van uitzendbureaus en inleners die gebruikmaken van uitzendkrachten omtrent de nieuwe wetgeving. In april 2017 is de Wet Ter Beschikking Stellen van Arbeidskrachten door Intermediairs in werking getreden. 

Functionarissen van het ministerie hebben op uitnodiging van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) twee sessies gehouden op het hoofdkwartier van de organisatie. Daaraan deden zo'n 30 uitzendbureaus en inleners mee, zo bericht het ministerie vandaag,dinsdag 15 augustus 2017.

Het ministerie is doende om in de derde week van september 2017 een grote open sessie te houden voor uitzendbureaus en inleners. Inmiddels is via de krant en de website van het ministerie bekendgemaakt, dat uitzendbureaus zich vanaf 15 augustus kunnen registreren bij het ministerie. Vervolgens dienen ze ook een verzoek in te dienen voor het verkrijgen van een uitzendvergunning bij de Directeur van Arbeid. Deze indiening geschiedt via een beurtensysteem en afspraken dienen telefonisch te geschieden.

De uitzendbureaus zijn vanaf 2 oktober 2017 in de gelegenheid om hun uitzendvergunningen aan te vragen. Nadere informatie kan verkregen worden op de website van het ministerie. Aan de uitzendbureaus wordt gevraagd om het oproepbericht en de folders grondig door te nemen en op tijd zich te registreren via e-mail en de afspraken te maken.

Tweede Kamerlid Baudet wil Nederlandse marineschepen in Caribisch gebied naar Middellandse Zee

'Aanwezigheid marineschepen op Middellandse Zee harder nodig dan in Caribisch gebied'


Het Tweede Kamerlid Thierry Baudet van Forum voor Democratie vindt dat Nederlandse marineschepen uit het Caribisch Gebied naar de Middellandse Zee moeten worden verplaatst om daar migranten tegen te houden die vanuit Afrika naar Europa proberen over te steken. Dit meldt het Antilliaans Dagblad, aldus Paradise FM vandaag, dinsdag 15 augustus 2017.

In een brief aan minister Hennis-Plasschaert van Defensie (zie onderaan) stelt hij voor  het stationsschip Zr. Ms. Zeeland op de Middellandse Zee in te zetten waar de aanwezigheid volgens Baudet harder nodig is dan in het Caribisch gebied wegens de migratiestroom vanuit Afrika.

De Zeeland maakt deel uit van de Caribische Kustwacht die onder meer de taak heeft Venezolanen te onderscheppen die illegaal Curaçao, Aruba en Bonaire proberen binnen te komen en om smokkel van drugs te onderscheppen..

Andere fracties in de Tweede Kamer dringen er juist bij het kabinet op aan die inzet te versterken.


Suriname haalt de (zakelijke) banden met Nicaragua aan

'President Bouterse kent president Ortega al ruim 34 jaren en beide landen willen relatie uitbreiden'


Suriname heeft de banden met Nicaragua verstevigd. Wilgo Bilkerdijk, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) wordt in Suriname honorair consul van Nicaragua. Volgens minister Gillmore Hoedraad van Financiën, is dat uit strategische overwegingen, aangezien de twee landen van plan zijn om op zakelijk gebied de banden aan te halen. 

Suriname's ambassadeur in algemene dienst, Arnold Halfhide wordt niet-residerende gezant voor Nicaragua.

'President Desi Bouterse kent president Daniel Ortega al ruim 34 jaren en beide landen willen de relatie uitbreiden', zegt Hoefdraad.

(De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Vergadering Assemblee vlak voor aanvang zonder opgave van reden uitgesteld

Vooral oppositie verontwaardigd over uitstel zonder een duidelijk opgegeven reden


Kort voor aanvang van de vergadering van De Nationale Assemblee vanochtend, dinsdag 15 augustus 2017, is deze uitgesteld. De reden voor het uitstel is niet gegeven (zie onderaan). Diverse mensen waren reeds aanwezig voor het bijwonen van de vergadering. Op de agenda stonden de begroting 2017 en het Ontwikkelingsplan 2017-2021.

Vooral de oppositie is gebelgd over de uitstel zonder een duidelijk opgegeven reden, zo weet Starnieuws te berichten.

Het was de bedoeling dat vandaag gestemd zou worden over de begroting en het Ontwikkelingsplan. De regering moest ook antwoord gegeven op enkele belangrijke onderwerpen en hoe het begrotingstekort gefinancierd zal worden.

http://www.dna.sr/nieuws/dna-vergadering-uitgesteld/

DNA vergadering uitgesteld

De voor dinsdag 15 augustus 2017 uitgeschreven openbare vergadering waarin de Begrotingsbehandeling en het Ontwikkelingsplan 2017-2021 in behandeling zijn, is uitgesteld tot een nader te bepalen datum. U wordt tijdig geïnformeerd wanneer de vergadering wordt voortgezet.

Paul Gelderloos blijft optimistisch over toekomst van 'zijn' Scarlet op Curaçao

Toch blijven donkere faillissementswolken boven telecombedrijf hangen...


Paul Gelderloos (zie foto - Bron: Twitter) managing director van Scarlet, vindt dat het verslag van de door het gerecht aangestelde bewindvoerder, advocaat Arnold Huizing, ‘nauwelijks objectief te noemen is’ en reageert verder niet op de inhoud ervan. 'Ik kom bij u terug zodra de zaken geregeld zijn', zegt hij vandaag, dinsdag 15 augustus 2017, in het Antilliaans Dagblad.

Gelderloos lijkt dus vanuit Nederland nog steeds te geloven in een toekomst voor de Curaçaose vestiging  van zijn bedrijf.

Maar, op Curaçao wijst alles in de richting van een aanstaand faillissement. Bewindvoerder Huizing bevestigt, dat hij de rechter-commissaris al op 2 augustus heeft verzocht om de surseance van betaling in te trekken.

Curaçao moet zich voorbereiden op boost in de economie eind 2018, begin 2019

Minister Martina: 'Het gaat een stuk drukker worden op het eiland'


Curaçao moet zich nu voorbereiden op de boost in de economie die eind 2018 en begin 2019 zal plaatsvinden. Dat zegt minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina (MAN), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 15 augustus 2017.

'Het gaat een stuk drukker worden op het eiland.' De oplevering van de nieuwe megapier, heropening van het Mariott Hotel en het Plazahotel, de eerstesteenlegging voor uitbreiding van de capaciteit van Aqualectra met nieuwbouw en een zonne-energieproject, de start van de uitbreiding van de capaciteit van Curoil voor het bunkeren van olieproducten voor de internationale markt, al deze gebeurtenissen zijn gepland voor eind 2018.

'Dit zijn concrete projecten waar momenteel hard aan gewerkt wordt, en waarvan aannemelijk is dat deze binnen de gestelde termijn gerealiseerd worden', zegt Martina.

Staking leden onderwijsvakbond Sitek op Curaçao nog niet uit de lucht

De overheid moet terstond voldoen aan 48 eisen leerkrachten


De 80 leden van onderwijsvakbond Sitek die hebben aangekondigd op de eerste schooldag te zullen staken, zien hier alleen maar van af als de overheid terstond voldoet aan hun 48 eisen. Dat gaven de leerkrachten gisteravond te kennen aan premier Eugene Rhuggenaath, alldus vandaag, dinsdag 15 augustus 2017, het Antilliaans Dagblad.

De premier was gisteravond, samen met Onderwijsminister Alcalá-Wallé (PAR), minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Konket (MAN), PAR-fractieleider Pauletta en enkele beleidsmedewerkers naar de sede van Sitek te Landhuis Steenen Koraal gekomen ‘om te luisteren, met de wil tot een overeenkomst te komen’.

De premier verklaarde de zorgen van de leerkrachten te delen over de zich sinds jaren voortslepende problemen in het onderwijs.


Medische Zending Donderskamp ontvangt patiënten niet langer in polikliniek, maar buiten

Polikliniek verkeert in slechte staat, deel van het plafond is ingestort

(Bron foto: Arnold Scholsberg)
- In het gebouw zijn uitwerpselen van vleermuizen gevonden
- Minister Miranda  oriënteert zich ter plaatse en zegt zeer spoedige renovatie toe


Medewerk(st)ers van de Medische Zending te Donderskamp ontvangen patiënten niet langer in de polikliniek, omdat die in slechte staat verkeert. Een deel van het plafond is reeds ingestort. De veiligheid van zowel patiënten als medewerkers loopt hierdoor gevaar. Bovendien zijn er in het gebouw uitwerpselen van vleermuizen gevonden. 

Door de onveilige en onhygiënische situatie worden sinds gisteren zieken onder een boom behandeld. Dit is besloten op een grote krutu gisteren, onder leiding van het dorpbestuur. De polikliniek is in 1976 gebouwd.

'We kunnen de mensen niet meer laten behandelen in deze situatie en zijn genoodzaakt de behandeling in de open ruimte te doen', zegt Roberto Joghie, kapitein van Donderskamp, vandaag, dinsdag 15 augustus 2017, in de Ware Tijd.

Het dorp telt ongeveer 260 inwoners. Hij zegt, dat het probleem al geruime tijd is aangekaart bij de overheid, maar er zijn geen stappen ondernomen. 'Het zou goed zijn als de overheid een nieuw gebouw zou opzetten, waardoor we van een goed pand gebruik kunnen maken', zegt Joghie. Hij wil dat de overheid snel het probleem aanpakt. 'Mocht het regenen, dan kunnen de mensen niet werken en de zieken moeten dan even wachten. Gelukkig regent het niet meer zoveel.'

Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft zich in het weekeinde ter plaatse georiënteerd. De kapitein was er toen niet. Doelend op de minister zegt het dorpshoofd: 'Hij heeft me gebeld en gezegd dat ze nog deze week zullen beginnen met renovatie.'    

St. Vincentius Ziekenhuis neemt Tamarinde Family Room in gebruik

Tegelijkertijd is ook een borstvoedingskamer geopend

Opzet Tamarinde Family Room dankzij financiële steun Stichting Tamarinde in Nederland


Het St. Vincentius Ziekenhuis heeft gisteren de Tamarinde Family Room in gebruik genomen (zie foto - Bron: SVZ). Hierin kunnen kinderen, die zijn opgenomen in het ziekenhuis, zich in een huiselijke omgeving verpozen met spelletjes, knutselwerken en videogames. Ook bestaat de gelegenheid dat zij in deze ruimte hun huiswerk kunnen maken. 

Ouders van opgenomen kinderen kunnen gedurende de dag in de family room verblijven, zodat zij dichtbij hun kroost kunnen zijn, zegt sociaal pedagoge Mara Chin A Tam–Gajapersad vandaag, dinsdag 15 augustus 2017, op Starnieuws. Zij is de initiatiefneemster van dit project, dat zij al lang wilde uitvoeren. Maar, door de krappe financiële ruimte van het ziekenhuis konden de middelen niet worden vrijgemaakt voor dit project.

Na een donatie van Stichting Tamarinde in Nederland van ruim 6.300 euro in juni konden de verbouw- en inrichtingsactiviteiten aanvangen. Met behulp van de eigen technische dienst van het ziekenhuis is het werk  binnen twee maanden afgerond.

Algemeen directeur Manodj Hindori is Stichting Tamarinde, met name de voorzitter, professor Remy Hira Sing, erkentelijk voor de verleende steun aan het St. Vincentius Ziekenhuis. Hij memoreerde dat juist in deze moeilijke tijd voor ziekenhuizen het extra welkom is als bereidwillige organisaties bijdragen om de zorgverlening aan patiënten te ondersteunen. Hij is vol lof over de inzet van het eigen personeel, waardoor het maximale uit de donormiddelen konden worden behaald.

Hij bedankte ook Arian Chin A Tam, beter bekend als DJ Cat, die geheel belangeloos zijn artistieke bijdrage heeft geleverd aan dit project.

Kinderarts Nanja Braafheid benadrukte, dat veel ouders nog steeds bezorgd zijn om hun kind achter te laten in een ziekenhuis. Met de ingebruikname van de Family Room kunnen de ouders zo lang mogelijk bij hun kind verblijven. Dit is van groot belang voor het genezingsproces van jonge patiënten in het ziekenhuis. Zij hoopt dat de ouders ruimschoots gebruik zullen maken van de nieuwe faciliteit op de kinderafdeling.

Namens Stichting Tamarinde gaf Rajen Pahladsing aan, dat het van groot belang is dat de organisatie die donorgelden ontvangt, ook transparant met de middelen omgaat en verantwoording aflegt over de bestedingen daarvan. Hij heeft zich extra moeten inzetten om de sponsoring aan het St. Vincentius Ziekenhuis alsnog voor elkaar te krijgen, omdat de donormiddelen beperkt zijn. Daarom is hij blij dat hij bij de opening kon zijn, zodat hij kan beamen dat de gelden nuttig zijn besteed.

In het verlengde van de family room heeft het ziekenhuis tegelijkertijd ook een borstvoedingskamer geopend. In deze ruimte kunnen jonge moeders in een aangename omgeving borstvoeding geven aan hun pasgeboren baby die is opgenomen op de zuigelingenafdeling. Hiermee wil het ziekenhuis zich verder committeren aan het promoten van borstvoeding en aan het uiteindelijk behalen van het babyvriendelijk ziekenhuis certificaat, aldus Hindori mee.

SLM-directeur terughoudend in kwestie over aangehouden piloot voor mishandeling zoontje (13)

Robbi Lachmising: 'Het verloop van het onderzoek zal bepalen hoe het verder afloopt'


De SLM-piloot C.A., die door de politie is aangehouden verdacht van mishandeling van zijn dertienjarige zoon, verschijnt vandaag, dinsdag 15 augustus 2017, voor de rechter-commissaris. Directeur Robbi Lachmising van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM), waar hij werkt, zegt vandaag in de Ware Tijd, dat de situatie intern is besproken, maar dat het bedrijf niet vooruit wil lopen op het onderzoek van justitie om uitspraken te doen. 

'De man heeft het al moeilijk genoeg in deze situatie en wij willen het niet erger maken.'

Advocaat Raoul Lobo stelt, dat de vader zijn zoon niet heeft geslagen met de bedoeling hem letsel toe te brengen. 'Je staat niet zomaar op om je zoon te slaan. Er is iets misgegaan waardoor het zo ver gekomen is.'

De jongen heeft een gebroken arm overgehouden aan de mishandeling door zijn vader. De advocaat zegt, dat hij niet met slechte intenties is afgegaan op zijn zoon. Hij wilde hem discipline bijbrengen. Hem is namelijk geleerd om zijn kamerdeur op slot te doen, maar dat had hij op de bewuste dag niet gedaan, en zijn vader heeft hem ter verantwoording geroepen.

De directeur wil voorlopig niet antwoorden op de vraag welke maatregelen getroffen zullen worden indien de piloot wordt veroordeeld. 'Het verloop van het onderzoek zal bepalen hoe het verder afloopt.' Lachmising zegt wel, dat in het verleden werknemers zijn ontslagen na een veroordeling. De SLM wil de politie de ruimte geven om de zaak grondig te onderzoeken en houdt daarom afstand totdat alles afgerond is. Als de piloot te lang achter de tralies blijft, komt zijn vliegbrevet in gevaar waardoor hij niet meer mag vliegen.

Overigens werd eerder deze maand bekend, dat de SLM kampt met een tekort aan piloten...

(De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Schelpzand afgraven tegen de klok te Braamspunt vanwege aflopen van vergunningen

Hydroloog Naipal en activist Sleur vrezen verlenging vergunningen

Naipal: 'Het belang is groot, dat het natuurlijke systeem hier blijft, maar het wordt weggehaald onder het mom dat het aanwinst is'


Voor schelpzandafgravers was het gisteren een race tegen de klok, immers om middernacht liepen de aan hun verstrekte vergunningen af. Hydroloog Sieuwnath Naipal en milieuactivist Erlan Sleur vrezen echter, dat de vergunningen op den duur toch verlengd zullen worden. Naipal en Sleur zijn daarom weer eens poolshoogte gaan nemen op Braamspunt. 'Je merkt duidelijk een verschil, elke keer wanneer je komt', zegt Naipal vandaag, dinsdag 15 augustus 2017, op Starnieuws. 

'Je ziet dat het gebied bedekt met zand waar je zo lekker op liep, steeds kleiner en nauwer wordt. Het zand gaat niet naar de overkant, dus niet naar Paramaribo en Weg naar Zee. Het verdwijnt, het wordt gewoon weggegraven.'Sleur, voorzitter van de  stichting ProBios (Protect Our Biodiversity in Suriname - Ter informatie: Sleur liet in juli 2014 weten, dat de website van ProBioS (www.probios.org) voorlopig bij gebrek aan middelen on hold was gezet. 'Wij zijn een kleine milieuorganisatie zonder budget. Alles wordt bekostigd uit eigen zak. Wij klagen niet, maar doen wat wij kunnen met onze beperkte middelen om bij te dragen aan natuurbescherming.' Anno medio augustus 2017 is de website nog steeds niet online. De Facebookpagina 'ProBios Erlan' bevat ook nauwelijks informatie.), hecht heel weinig waarde aan de mededelingen van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen.

'We weten dat bepaalde ballonnetjes worden opgelaten door politici, ministers, met hele mooie woorden. Maar, achteraf zijn dingen toch niet zoals ze zijn aangekondigd. Ik kijk ernaar met gemengde gevoelens, argwanend. Recent heeft de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee, Melvin Bouva, getoond verontrust te zijn over het verlengen van de vergunningen, wat hem al ten ore gekomen was. Dan verbaast het mij des te meer, dat terwijl de minister zegt met belanghebbenden in overleg te zijn, ik eigenlijk het antwoord al weet dat de vergunningen hoogstwaarschijnlijk verlengd gaan worden', zegt Sleur.

Naipal en Sleur hopen van harte, dat er na vandaag geen zand meer afgegraven wordt van de zandbank. Naipal heeft ook gemengde gevoelens, omdat voor hem de autoriteiten tot nu toe hebben gekozen voor geld verdienen boven bescherming van de natuur. 'Het belang is groot dat het natuurlijke systeem hier blijft, maar het wordt weggehaald onder het mom dat het aanwinst is. Het is een verplaatsing, het was daar het is nu hier en en het gaat niet verder. Men denkt het is aanwinst, winst die ze moeten verdelen. Alleen maar hebberij.'

Sleur vraagt zich af waar de overheid mee bezig is. 'Worden er soms spelletjes gespeeld? Ze hebben de informatie al en nu wordt gedaan alsof de minister nog in overleg is met belanghebbenden, dat hij zijn hoofd breekt over het dilemma. Ik heb echt het gevoel dat wij voor de gek worden gehouden.'

(De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Pokie (ABOP): 'Het is duidelijk dat het fout gaat met ons onderwijs, toch wordt niets gedaan om tij te keren'

ABOP-politica wijst inzake slechte examenresultaten vinger naar verantwoordelijkheid ouders


'Het is duidelijk dat het fout gaat met ons onderwijs. Toch wordt er niets gedaan om het tij te keren', aldus ABOP-parlementariër Diana Pokie (zie foto - Bron: ABOP-Albina) afgelopen weekeinde tijdens een partijbijeenkomst te Moengo Tapoe in het district Marowijne, aldus maandag 14 augustus 2017 een bericht op Starnieuws. 

De slechte schoolresultaten spreken volgens haar boekdelen. In het parlement heeft ze daar ook aandacht voor gevraagd. Vooral scholen uit achtergestelde gebieden doen het bar slecht, stelt ze.

Als opvoedkundige en leerkracht is het volgens haar ook belangrijk om de eerste verantwoordelijken te wijzen op hun verantwoordelijkheid. 'Dat zijn de ouders. Elke ouder heeft de plicht om in zijn eigen situatie na te gaan waarom het slecht is gegaan met zijn kroos. We moeten niet bang zijn om de hand in eigen boezem te steken. Per slot van rekening gaat het op de eerste plaats om de ontwikkeling van uw kind en zo ook dit land.'

Ze heeft de achterban van haar partij, ABOP, opgeroepen voor sterke sociale controlesystemen. 'Als partij staan we ook klaar om te helpen waar nodig.' Net als ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk is zij ook verzekerd van betere tijden met haar partij.

Hanoeman over ‘100% gebakt’: 'Gebreken binnen LBO-curriculum zijn boosdoener'

'Ministerie worstelt met distributie nieuw lesmateriaal, waardoor kans van slagen heel miniem is'


Voor het schooljaar 2016/2017 zijn er tot nog toe vijf LBO (Lager Beroeps Onderwijs)-scholen geconstateerd met nul geslaagden. De LBO-scholen Waaldijkcollege, Beekhuizen, Kaikoesi, Montini en Tata Colin hebben dit jaar de titel van ‘100% gebakt’ in de wacht weten te slepen. Dit rijtje wordt eveneens aangevuld door de Schoonhovenschool (MULO). Dit fenomeen is vrijwel abnormaal te typeren en eist een serieuze aanpak zowel vanuit de schoolleiding als het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), aldus het Dagblad Suriname maandag 14 augustus 2017. 

'Deze LBO-overheidsscholen stonden voorheen bekend als het LBGO en technisch onderwijs. Men kan een onderwijssysteem nooit in het geheel overboord gooien, dit is een onmogelijke zaak. Als je reeds een bestaand curriculum hebt en ineens een ander curriculum wilt toevoegen aan een bepaald type onderwijs, dien je beide curricula naast elkaar te plaatsen om vervolgens na te gaan wat in het oud curriculum bruikbaar was. Het bruikbaar gedeelte dien je te behouden en wat nieuw is, moet je toevoegen. Zo werkt het', aldus de onderwijswetenschapper Soenderpersad Hanoeman.

Naar zeggen van Hanoeman zijn de geschokte examenresultaten van de LBO-leerlingen te wijten aan de implementatie van het nieuw curriculum welke overigens binnen een jaar had plaatsgevonden. 'Binnen een jaar heeft men geprobeerd om een totaal nieuwe leerstof voor te schotelen aan de leerlingen. Daardoor is het misgelopen, geen enkel mens is in staat om zoiets binnen een jaar goed te doen. Daarom is het van belang om in zulke gevallen een pilotproject te starten. Hiervoor heb je bovendien deskundigen nodig.'

De onderwijswetenschapper benadrukt, dat het lesmateriaal eveneens vervangen dient te worden als men een nieuw curriculum wilt omarmen. 'De boeken moeten tenminste in het eerste jaar compleet beschikbaar zijn voor de leerlingen. Daarnaast moeten de leraren hierin ingewijd worden.'

Volgens Hanoeman worstelt het ministerie überhaupt met de distributie van nieuw lesmateriaal, waardoor de kans van slagen heel miniem is.

Alhoewel het Onderdirectoraat Beroepsonderwijs (ODB) van het onderwijsministerie in samenwerking met het Centrum voor Nascholing Suriname (CeNaSu) en de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) in juni 2017 gestart zijn met het trainen van ongeveer 50 LBO-schoolleiders ter verbetering van het LBO-onderwijs, heeft dit vooralsnog nauwelijks bijgedragen aan de examenresultaten.

'Men moet niet de schoolleiders trainen, maar het geheel personeel. De schoolleiders kunnen bovendien niet alle leerkrachten trainen.' Hanoeman vindt dat men in dergelijke gevallen systematisch te werkt moet gaan.

Bouterse: 'Aanhoren politieke boodschap van oppositie niet meer relevant'

'Zij maakt van elke situatie gebruik om alles zo negatief mogelijk af te schilderen'


'Het aanhoren van de politieke boodschap van de oppositie is niet meer relevant, zij maakt van elke situatie gebruik om alles zo negatief mogelijk af te schilderen. Alles wat wij aanpakken, schijnt corruptie te zijn', aldus president Desi Bouterse afgelopen week, bijna aan het einde van de behandeling van de begroting en het Ontwikkelingsplan, zo bericht maandag 14 augustus 2017 pas de Ware Tijd.

Vicepresident Ashwin Adhin had het parlement enkele dagen eerder meegedeeld, dat de regering alleen nog zal reageren op beschuldigingen van de oppositie wanneer die met bewijzen komt. Na een tirade van ABOP-parlementariër Edward Belfort, die aangaf dat het volk moe is van de regering, zei Bouterse: 'Wacht maar op 2020. Dan zullen we zien van wie het volk moe is. Als president van het land heb ik weinig aan bepaalde boodschappen. We hebben een moeilijke periode achter de rug. Op instigatie van het parlement hebben we maatregelen getroffen. Er zijn offers gebracht. We hebben niet gezegd dat wij uit de moeilijke situatie zijn gekomen, maar in elk geval is de economische neergang tot stilstand gekomen.'

De president wees er op, dat de internationale cijfers voor 2017 een economische groei aangeven van 0,9 procent. Doelend op Belfort zei hij: 'Alleen maar het feit dat iemand om politieke redenen niet meer gevraagd is om minister te worden, wordt er een zodanige politiek bedreven waarvan je je afvraagt of de man bezig is met politieke necrofilie. Of is hij bezig zijn verstand te verliezen?'

Dat de oppositie eist dat de regering weer gaat samenwerken met het Internationaal Monetaire Fonds (IMF), vindt het staatshoofd onbegrijpelijk. Hij zei, dat de oppositie er problemen mee had toen de regering liet weten dat zij met pijn en smart naar die financiële instelling was gestapt. Volgens de president vroeg het IMF de regering om maatregelen te nemen die politiek niet haalbaar waren. Zo moest de brandstofprijs marktconform worden. Had de regering aan die eis voldaan, dan zou de prijs van een liter brandstof nu niet rond Srd 6 bedragen, maar rond Srd 15.

De president zei  verder, dat het erg is gesteld met veel zaken in het land. De onderwijs- en gezondheidssituatie in het binnenland noemde hij als voorbeeld. Hij wees erop dat deze zaken zich niet nu pas voltrekken. 'Laten wij geen vinger wijzen. Het is ons probleem en we moeten het aanpakken binnen de financiële ruimte die wij hebben.'