vrijdag 18 augustus 2017

OSIP bezorgd over verandering in proces naar erkenning grondenrechten

'Wij ontkomen niet aan het gevoel, dat we wederom aan het lijntje gehouden worden' 


De Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpen Para en Wanica (OSIP) spreekt vrijdag 18 augustus 2017 haar grote bezorgdheid uit over de verandering die geheel onverwachts is gekomen in het proces naar de erkenning van de grondenrechten der inheemse volken in Suriname. 

Het Traditioneel Gezag der Inheemse Volken was voor maandag 7 augustus uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de plechtige ondertekening van een Gezamenlijke Verklaring en goedkeuring van bii behorend Stappenplan, om te komen tot de wettelijke regeling van de grondenrechten van de Inheemse Volken. 

Vooraf was door de minister van Regionale Ontwikkeling vermeld dat de president al goedkeuring had gegeven aan deze documenten. Tot onze grote verbazing bleek de ondertekening en goedkeuring door de president niet door te gaan maar werden de documenten alleen maar 'aangeboden' aan de president. Als reden werd opgegeven dat de president procedureel nog de vicepresident en Raad van Ministers hierover moet informeren. 

Enerzijds kunnen we begrip hiervoor opbrengen; de Gezamenlijke Verklaring en het Stappenplan moeten gedragen worden en straks ook uitgevoerd worden door de gehele regering en niet alleen de president. Anderzijds ontkomen wij niet aan het gevoel, dat we wederom aan het lijntje gehouden worden en er een zoveelste opzettelijke vertraging in het proces wordt gebracht. 

Bovendien was de woordkeuze van de president tijdens de plechtigheid bijzonder ongelukkig en hebben velen in onze gemeenschap dit als spotbedrijven opgevat. 

Wij onderschrijven echter ook het standpunt, dat we het pad van dialoog en consensus niet willen verlaten. 

Als OSIP zullen we de verdere stappen zeer nauwlettend blijven volgen, en evenals onze moederorganisatie VIDS verwachten wij dat de Gezamenlijke Verklaring en het Stappenplan, op de meest korte termijn integraal en ongewijzigd alsnog ondertekend en uitgevoerd worden. Tevens zullen we blijven monitoren en hameren op de uitvoering van het vonnis, uitgesproken door het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten in de Kaliña- en Lokono-zaak, waarin onze rechten bevestigd worden en de staat Suriname wordt opgedragen deze wettelijk te erkennen.

Een nieuwe cocaïne-producerende hotspot schiet wortel in Peru

Cocateelt en de productie van cocaïne breiden zich uit in het grensgebied met Colombia en BraziliëEen nieuwe cocaïne-producerende hotspot schiet wortel in Peru, in de buurt van zijn grens met Colombia en Brazilië een de lokale overheden maken zich zorgen, dat dissidente FARC-guerilla's daar samen met drugshandelaren kunnen samenwerken, aldus Peru's minister van Defensie. De cocateelt en de productie van cocaïne breiden zich uit in het grensgebied, vooral omdat Peru haar inspanningen heeft opgevoerd om drugshandelaren aan te pakken misdrijven in de Vraem (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), een bundel jungle valleien waar meer dan de helft van de Peruaanse cocaïne nu wordt gemaakt, zei minister van Defensie Jorge Nieto. aldus persbureau Reuters vrijdag 18 augustus 2017.

'Als we op één plek succesvol zijn, gaan ze elders,' zei Nieto tijdens een persconferentie met buitenlandse media.


Peru en Colombia zijn de top twee cocaïneproducenten ter wereld en de cocateelt in het grensgebied met Colombia-Brazilië is de laatste jaren verdrievoudigd tot ongeveer 20.000 hectare, volgens een rapport van Peru's drugsagentschap Devida (La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas).

'We hebben een zeer gecompliceerde situatie daar', zei Nieto. Cocaïneproductie in de regio is nog niet op de schaal van de Vraem, zei Nieto, maar Peru maakt zich zorgen dat strijders van de Marxistische Revolutionaire Gewapende Strijdkrachten van Colombia (FARC), die hebben geweigerd om hun wapens in te leveren, actief worden in de groeiende drugshandel. Bijna 7.000 FARC-rebellen zijn gedemobiliseerd als onderdeel van een vredesovereenkomst met de regering van Colombia. Maar, sommige eenheden hebben geweigerd hun wapens neer te leggen en zullen naar verwachting betrokken blijven bij illegale activiteiten.

'Dit zijn mensen die getraind zijn om wapens te gebruiken en hebben dat al 20-30 jaar gedaan. Het is een manier van leven en daarom zijn we bezorgd', zei Nieto. 'We moeten onze mechanismen op die grens versterken.'

Peru heeft geworsteld met zijn eigen dissidente rebellen van het Maoïstische geïnspireerde Lichtend Pad (Sendero Luminoso) die in de jaren negentig weigerden hun wapens af te staan en nu drugshandelaren helpen de Vraem te controleren.

Nieto heeft geweigerd om te schatten hoeveel dissidente Lichtend Pad-strijders actief zijn in de Vraem. De vorige regering schatte hun aantal cijfers tussen 200 en 500 in 2014. Bijna 10.000 militaire officieren in de Vraem proberen de controle van de regio van rebellen en drugshandelaars over te nemen, aldus Nieto.


(De Surinaamse Krant/Reuters)

Inzet van gedetineerden bij schoonmaak politiebureaus

Minister ad interim Welzijn laat ook defecte politieauto's weer rijklaar maken


In samenwerking met de gedetineerden en het Korps Brandweer Suriname krijgen alle politiebureaus een wasbeurt. Dit bevestigt minister ad interim van Justitie en Politie Ferdinand Welzijn vandaag, vrijdag 18 augustus 2017, in het Dagblad Suriname. 

Volgens de bewindsman heeft hij twee weken geleden hierover een goed gesprek gehad met zijn staf en alle betrokken instanties. Momenteel is men bezig met de uitvoering van dit karwei.

Behalve dit initiatief heeft de minister ook instructies gegeven om de defecte dienstvoertuigen wederom in rijdende staat op te leveren. ‘We hebben een inventarisatie gemaakt van alles wat verkeerd ging. Alles werd toen op een rijtje gezet en zodanig georganiseerd dat de verschillende instanties ons een handje helpen. De brandweer, de districtscommissarissen, het Nationaal Leger, Het Korps Penitentiaire Ambtenaren, en de gedetineerden helpen ook mee aan deze actie. Kortom, alle diensten zijn gevraagd om invulling te geven, waardoor de uitgaven voor de overheid veel minder worden.'

De minister maakt een vergelijking van de montagekosten, althans de facturen, tussen de particulieren en bij de brandweer. Het verschil is een 5e van het bedrag dat geoffreerd wordt, merkt de minister op. 'Het is in principe een heel groot verschil', benadrukte de minister. 'Als het ware betaalt het KPS alleen voor de onderdelen, want het technisch personeel wordt al betaald door de overheid.'

De minister beaamt dat er wat middelen vrij komen, maar het gaat erom dat deze effectief worden besteed. 'Dit zijn middelen die vorig jaar vrij waren gemaakt voor de bestrijding van de zware criminaliteit.' Volgens de minister heeft deze actie ook te maken met de operatie Tempo. 'Doordat de auto’s allemaal ergens stonden, hebben wij creatief de hulpdiensten ingeschakeld en die hebben zich bereid verklaard om te helpen. Er zijn dus lagere uitgaven en we geven alleen uit voor de aankoop van materiaal. Het doel is dat wij op een creatieve manier de beschikbare middelen moeten benutten en er komen voorstellen die worden uitgewerkt. De mensen zijn bereid om hieraan uitvoering te geven.'

Ied Ul Adha op vrijdag 1 september 2017

'Deze dag is gelijkgesteld aan een zondag'Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt, dat Ied Ul Adha feest, beter bekend als het offerfeest, gevierd zal worden op vrijdag 1 september 2017. Deze dag is dus gelijkgesteld aan een zondag. 

Ied –Ul –Adha is het tweede van twee moslimfeesten die jaarlijks wereldwijd gevierd wordt. Het herdenkt de bereidheid van Ibrahim (Abraham) om zijn zoon te offeren, als een handeling van onderdanigheid aan Gods bevel.

Pompstation Hendrikstraat overvallen

Onder bedreiging van wapens maken vier overvallers dagopbrengst buit


De webeditie van het Dagblad Suriname bericht vandaag, vrijdag 18 augustus 2017, dat vier mannen gisteravond een gewapende overval hebben gepleegd op een pompstation aan de Hendrikstraat in het politieresort Uitvlugt, Paramaribo. 

De daders waren ter plaatse met een voertuig dat niet voorzien was van kentekenplaten. Er stapten vier mannen uit die meteen de werknemers onder schot hielden. Onder bedreiging van hun wapens maakten de overvallers de dagopbrengst buit. Ook de werknemers werden van hun persoonlijke spullen beroofd.

De slachtoffers bleven ongedeerd.

Buurtwinkel Soefie aan de Menckenbergstraat overvallen

Supermarkt overvallen door drie gewapende mannen


De buurtwinkel Soefie aan de Menckenbergstraat in Paramaribo is gisteravond overvallen. Dat melden vandaag, vrijdag 18 augustus 2017, Starnieuws en de webeditie van het Dagblad Suriname. Drie mannen drongen tegen sluitingstijd de supermarkt binnen. 

De winkelier kreeg een slag op zijn hoofd, terwijl zijn echtgenote en kind ongedeerd bleven.

De drie overvallers waren gewapend met een vuistvuurwapen.

De mannen gingen ervandoor met twee flessen alcohol. Het dagblad bericht de buit bestaat uit de dagopbrengst, flessen whisky en nog andere goederen.

De zaak is weer open, maar er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen.

Regering wil maximale halen uit de visserijsector

Presidentiële commissie Visserij houdt presentatie voor regeringsdelegatie met president Bouterse

(Bron foto: NII/De Boodschap)

De regering wil het maximale halen uit de visserijsector. Zij is bezig de betrokkenen in de sector op een lijn te krijgen. 'In deze crisissituatie moeten wij het maximale halen uit alle sectoren', zegt Rene Lieveld, lid van de presidentiële commissie Visserij. De commissie heeft een presentatie gehouden voor een regeringsdelegatie onder leiding van president Desi Bouterse, meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII) vandaag, vrijdag 18 augustus 2017. 

'In de commissie is van gedachten gewisseld over de visvangst en de bewaking door de Kustwacht', vertelt Lieveld.

Binnen het Visserij Management Plan voor Suriname 2014-2018 (zie onderaan) is aangegeven wat er allemaal nodig is om de visserijsector op een duurzame manier te ontwikkelen, zegt hij. Het document is voortgevloeid uit inspanningen van de VN-Voedselarm, FAO, het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en de vissers.

In de toekomst zou jaarlijks 40 tot 50 miljoen Amerikaanse dollar uit de sector gehaald kunnen worden. De commissie streeft er echter naar om dit rendement te verhogen. De regering is met de presentatie geïnformeerd over de mogelijkheden van deze sector, die een belangrijke inkomstenbron is voor het land.

Partners op BES-eilanden verklaren samen te gaan werken aan Veiligheidsbeeld 2017

Veiligheidsbeeld BES 2017 moet beeld gaan geven van omvang en ernst criminaliteit

 De verklaring is woensdag getekend door PG Guus Schram, Hoofdofficier Henry Hambeukers, waarnemend hoofd van de KMar in de regio Joep Henst, de Gezaghebber van Bonaire Edison Rijna en de korpschef KPCN Jose Rosales.

Te Kralendijk op Bonaire is woensdag een verklaring ondertekend waarin het Openbaar Ministerie (OM), Koninklijke Marechaussee (KMar), Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zich hebben verbonden om samen te gaan werken aan een Veiligheidsbeeld BES 2017. Deze partijen vormen de Stuurgroep die de totstandkoming gaat begeleiden. Dit meldt het OM Curaçao vandaag, vrijdag 18 augustus 2017.

Het Veiligheidsbeeld BES 2017 wordt in opdracht van de Procureur-Generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba opgesteld en moet een rapport worden waarin wordt beschreven welke bedreigingen, en in het bijzonder welke criminele bedreigingen er zichtbaar zijn voor de veiligheid op de eilanden. De opdracht is gegeven aan de Koninklijke Marechaussee en die dienst wordt bijgestaan door onderzoekers afkomstig van het Openbaar Lichaam Bonaire en uit de wetenschap.

Het onderzoek bestrijkt alle drie de BES-eilanden.

Het Veiligheidsbeeld BES 2017 zal een beeld gaan geven van omvang en ernst van criminaliteit, waarbij de nadruk echter zal liggen op een beschrijving van de omstandigheden die tot criminaliteit leiden. De onderzoekers gaan op zoek naar oorzaken die liggen in bijvoorbeeld overheidsbeleid of bestaande regelgeving die misstanden in de hand werkt.

Verder wordt onderzocht hoe sectoren waarbinnen criminaliteit voorkomt functioneren en of er factoren zijn die de criminaliteit stimuleren. Daarmee wordt het Veiligheidsbeeld BES 2017 een rapport dat gebruikt kan worden om met de verschillende overheden maar ook bijvoorbeeld met private marktpartijen plannen te maken om de kwetsbaarheid voor criminaliteit van de samenlevingen op de drie eilanden te verkleinen. Zoals het OM in de toekomstplannen nastreeft.

Het Veiligheidsbeeld is voorheen vooral door en voor justitiële partners opgesteld. Dat het Openbaar Lichaam in de Stuurgroep vertegenwoordigd is en een actieve rol in het onderzoek heeft is een weerslag van het feit dat de Openbare Lichamen en andere bestuurlijke partners een actieve rol hebben in de totstandkoming en straks het gebruik van de resultaten.

Pas op, een poema onder je bureau...

Personeel verrast door poema onder bureau in kantoorgebouw in Sao Paulo, Brazilië


Stel je voor dat je op het werk komt om je dag te beginnen en een levende poema (Puma concolor) aantreft onder je bureau. Dat is onlangs gebeurd in een kantoorgebouw in Sao Paulo, Brazilië. 

Werkers kwamen in het gebouw en vonden een poema onder een bureau. Brandweerlieden werden gealarmeerd om de poema uit het gebouw te halen.

Volgens ABC News donderdag 17 augustus 2017. is de poema vrijgelaten in een wildreservaat, van een niet-gouvernementele organisatie. Het is niet duidelijk hoe de brandweerlieden het dier veilig uit het gebouw hebben verwijderd.

(De Surinaamse Krant)

Reuzen miereneter wandelt door straten Braziliaanse stad Rio Verde.....

Tamandua wandelt rustig door de straten om vervolgens te verdwijnen in het bos


Een Tamandua, reuzen miereneter (Myrmecophaga tridactyla), werd gisteren, donderdag 17 augustus 2017, gespot door de lokale bevolking in de straten van het centrum van Rio Verde, in de deelstaat Mato Grosso, 194 kilometer van Campo Grande.

Het dier trok de aandacht van veel mensen in de gemeente, die net meer dan 19.5 duizend inwoners heeft, aldus Correio do Estado.

Na  door de straten te hebben gewandeld ging het dier naar een bos en verdween.

De video, opgenomen en gedeeld in sociale netwerken op  het internet, toont de reuzen miereneter die over de Rua Porfílio Gonçalves loopt, hoek Rua Joaquim Murtinho, in het centrum van de stad.


Luitenant-kolonel Queiroz van de Militaire Milieu Politie (PMA, Polícia Militar Ambiental), vertelde op de website Correio do Estado, dat tot de vroege middag van donderdag geen bewoner de PMA had gealarmeerd. De luitenant-kolonel zei, dat hij van mening is dat het dier spontaan naar het bos zou terugkeren en dus was er geen oproep gedaan om het dier te vangen.

'Dieren worden soms gezien in stedelijke omgeving, omdat ze op zoek zijn naar voedsel of vanwege de ontbossing die in hun leefgebied plaatsvindt. Deze ontbossingen zijn meestal niet illegaal, aangezien de eigenaren tot 80% van het gebied mogen ontbossen. Dan zullen deze dieren migreren', aldus Queiroz.

Hoewel het dier er ongevaarlijk uitziet, heeft de reuzen miereneter klauwen en kan het aanvallen. 'Als mensen wilde dieren zien, is het raadzaam om ze niet te benaderen, probeer ze niet te schrikken of stenen te gooien, en laat kinderen niet dichtbij', zei de luitenant-kolonel.

De correcte actie voor dit soort situaties is, om de PMA onmiddellijk te waarschuwen om het dier te vangen en naar zijn natuurlijke habitat te leiden.

(Bron: De Surinaamse Krant/Google  Earth)


(De Surinaamse Krant/Correio do Estado)

Grootscheepse zoekactie naar vuurwapens op Curaçao bij Seru Fortuna en Kurá Piedra

Autoriteiten ontvingen informatie over illegale wapenhandel


De politie en militairen van Defensie hebben gisteren bij Seru Fortuna en Kurá Piedra een grootscheepse zoekactie gehouden naar vuurwapens. De actie zou gehouden zijn nadat de autoriteiten informatie kregen over illegale wapenhandel. Tijdens de acties zijn er op verschillende adressen huiszoekingen gedaan. 

De autoriteiten zijn van ’s morgens vroeg tot in de avond laat bezig geweest met het onderzoek. Bij het onderzoek zijn ook drones ingezet.

TV Direct meldde gisteravond, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 18 augustus 2017, dat er tijdens de acties vuurwapens in beslag zouden zijn genomen. Het aantal en het type vuurwapens was gisteravond nog niet bekend.

Het Openbaar Ministerie heeft via woordvoerder Norman Serphos verklaard dat de autoriteiten vandaag meer informatie over de zaak zullen geven:


Geen verbazing bij VMS Curaçao over drastisch hogere medische uitzendingskosten in 2016

'Het heeft alles te maken met enorm krappe budget van Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos)'


Het verbaast de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) niet dat de medische uitzendingskosten in 2016 zo drastisch hoger zijn uitgevallen dan het jaar ervoor, namelijk 41,3 miljoen gulden ten opzichte van 33,1 miljoen in 2015, volgens het jaarverslag van de Sociale Verzekeringsbank,SVB(zie onderaan). Dit meldt vrijdag 18 augustus 2017 het Antilliaans Dagblad.

Dit heeft volgens VMSC-voorzitter, Alexander Saleh, alles te maken met het enorm krappe budget waar het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) budget waar het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) mee te kampen heeft.

'Als er een tekort is aan materialen, een MRI-apparaat maanden niet werkt, er een gebrek is aan verpleegkundigen op onder andere de Intensive Care, bepaalde medische ingrepen niet meer uitgevoerd kunnen worden, er geen materialen of medicijnen zijn en er lange wachtlijsten zijn voor behandelingen waardoor soms de toestand van de patiënt verslechtert, dan is het niet meer dan logisch dat er uitgezonden moet worden om levens te redden', aldus Saleh.

Premier Rhuggenaath vertaalt idealen van de leider Tula naar het Curaçao van nu

'De vrijheidsstrijd van Tula is tot op de dag van vandaag actueel voor Curaçao'


Premier Rhuggenaath heeft naar aanleiding van de herdenking van de slavenopstand uit 1795, de idealen van de leider Tula naar het Curaçao van nu vertaald. De premier heeft de parallellen getrokken tijdens een toespraak waarin de regering de rehabilitatie van Tula herbevestigde, zo bericht vanochtend, vrijdag 18 augustus 2017, het Antilliaans Dagblad

In 2010 zijn Tula, bekende en minder bekende vrijheidsstrijders door het toenmalige Eilandsbestuur gerehabiliteerd. Door de rehabilitatie gelden Tula en zijn vrijheidsstrijders als mannen en vrouwen van eer.

Bij de slavenopstand van 17 augustus 1795 zijn in totaal 27 sleutelfiguren gedood, het aantal doden ligt hoger, omdat er op de plantages en tijdens de gevechten ook slaven zijn gesneuveld. De vrijheidsstrijd van Tula is tot op de dag van vandaag actueel voor Curaçao, aldus de premier in zijn speech.

Commissie ingesteld voor oprichting ‘Nationaal Instituut Studiebeurzen’

'Commissie draagt zorg voor alles dat te maken heeft met opleidingen, trainingen voor ambtenaren'

(Bron foto: MinOWC)

Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, installeerde dinsdag 8 augustus 2017 een werkgroep met als doel de opzet van een Nationaal Instituut Studiebeurzen. Het instituut zal de uitgifte van beurzen en trainingen coördineren. De commissie staat onder voorzitterschap van Ulrich Rodgers, beleidsadviseur op het ministerie, zo bericht het ministerie donderdag 17 augustus 2017. 

De werkgroep heeft als taak het gunstig maken van de huidige aanbod van beurzen en de benutting daarvan, het evalueren van de bestaande structuur van Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten, het inventariseren van beurzen,opleidingen en trainingen en het ontwikkelen van een nieuwe structuur van de coördinatie van studiebeurzen, opleidingen en trainingen.

'Deze commissie zal zorg dragen voor alles dat te maken heeft met opleidingen, trainingen voor ambtenaren. Ook alles dat te maken heeft met het Hoger Onderwijs, mensen die moeten promoveren, mensen met PHD beurzen', aldus de minister.

Het instituut moet volgens hem dus multifunctioneel zijn. 'Het aanvragen van beurzen duurt soms veel te lang of de aanvraag komt veel te laat aan, waardoor studenten de deadline missen. Wij zitten in een fase van transitie binnen het onderwijs. U zult met actoren moeten praten en moeten brainstormen om te komen tot uw doel', deelde de bewindsman de commissie verder mee.

In de commissie zijn leden van verschillende ministeries opgenomen en ook deskundigen in de talen, Nederlands, Engels en Spaans. De overige leden zijn Mildred Ramautar (BuZa), Hildegard Dinmohamed (MinOWC), Vanessa Karwafodi-Rijkland (BuZa), Marianne Monkou (MinOWC), Ernst Wever (BiZa), S.Soetosenojo (Arbeid), Iris Sandel (Financiën), Renata de Bies (AdeKUS), Marcia Dankerlui (IOL), R. Abdoelrahman (NOB). De commissie heeft 5 maanden de tijd om het Nationaal Instituut Studiebeurzen op te zetten.

Cultuurplannen van alle districten worden samengesmeed

Nieuwe Cultuur-directrice verbaasd, dat directoraat Cultuur slechts in drie districten actief is


Het in 2007 geformuleerde Cultuurbeleidsplan wordt vernieuwd. Dat traject zal nu worden ingezet. Dit zei de nieuwe Cultuur-directrice Elviera Sandie tijdens haar werkbezoek aan Nickerie, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 18 augustus 2017. 'Begonnen zal worden met herregistratie van alle betrokkenen. Vervolgens zullen op districtsniveau bijeenkomsten worden georganiseerd om te komen tot het formuleren van wat we willen, waar we naar toe willen over tien jaar en hoe wij dat willen doen.'

De cultuurplannen van alle districten zullen worden samengesmeed. Ze hoopt hiermee klaar te zijn tegen midden 2018.

Belangrijk voor de nieuwe Cultuur-directrice is dat het Cultuurbeleidsplan op nationaal niveau aangenomen wordt en verheffen tot beleidsdocument waaraan gekoppeld zal worden de meerjarenbegroting.

Het verbaasd Sandie, dat het directoraat Cultuur slechts in drie districten, namelijk Commewijne, Nickerie en Marowijne actief is.

Landelijk moet bijna 20% (2.146) van scholieren de zesde klas overdoen

Opmerkelijk: Vorig schooljaar waren er ook exact 2.146 zesdeklassers die bleven zitten...Landelijk moet bijna 20% (2.146) van de scholieren de zesde klas overdoen. Ook vorig jaar was het aantal zittenblijvers rond de 20%. Het vorig schooljaar waren er ook exact 2.146 zesdeklassers die landelijk moesten doubleren. In totaal hebben dit jaar 11.031 zesdeklassers meegedaan aan de GLO-6 toets. Vorig jaar waren er 108 kandidaten meer. 

In de afgelopen vijf jaren maken de districten Para, Marowijne, Brokopondo, Coronie en Sipaliwini steevast de top vijf van zittenblijvers uit. Alleen in 2014 deed district Wanica het met 19,89% iets slechter dan Sipaliwini met 19,54%.

Uit cijfers van het Examenbureau blijkt, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 18 augustus 2017, dat het gemiddeld aantal zittenblijvers in het zesde leerjaar in deze vijf districten dit jaar met 21,93% het laagst is sinds 2013.

Vorig jaar nog was het gemiddeld aantal van deze vijf districten die de zesde klas moest overdoen 25,13%. In 2015 was er een lichte daling vergeleken met 2014, respectievelijk 24,16% om 25,46%. Vijf jaar geleden in 2013 moest gemiddeld 23,64% van de zesdeklassers in deze districten het leerjaar overdoen. Dit jaar is het aantal zittenblijvers in de zesde klas 19,27%, net als het vorig schooljaar. In 2015 was dat aantal 16,8%, een verlaging van 2% vergeleken met 2014 (18,85%).

Van de afgelopen vijf jaren was er in het schooljaar 2012-2013 het laagste aantal leerlingen die de zesde klas moest overdoen, 16,59%. Opvallend is ook dat landelijk dit jaar hetzelfde aantal leerlingen zijn geslaagd voor LBO en KL6/LBO als het vorig schooljaar, 470 om 656. Na Paramaribo (4.553) heeft het district Wanica (2.670) het grootste aantal kandidaten gehad voor het GLO-6 toets. Sipaliwini (794) had dit jaar het derde grootste aantal zesdeklassers die hebben deelgenomen aan de toets. Het district wordt gevolgd door Commewijne (574) en Nickerie (542).

Stichting 1 voor 12 stopt met het bouwen van sociale woningen

Sleutels 7e sociale woning van Stichting 1 voor 12 overhandigd aan familie Krenten

'Het ging heel erg moeizaam met het verkrijgen van steun vanuit voornamelijk de overheid'


Het uit vier personen bestaande gezin Krenten heeft gisteren de sleutels in ontvangst genomen van een nieuwbouwwoning van Stichting 1 voor 12. De vorige woning van het viertal was bij een brand verloren gegaan. Lous Vismale, voorzitter van de stichting, zegt dat een enerverend proces is doorlopen voor het bereiken van dit resultaat. Het krijgen van steun is moeilijk verlopen. Hierdoor heeft het bestuur van de Stichting 1 voor 12 besloten te stoppen met het bouwen van sociale woningen. 

De bouw van het nieuwe onderkomen heeft anderhalve maand geduurd en in totaal Srd 85.000 gekost. De woning is bekostigd met giften vanuit de samenleving.

Het huis is de zevende sociale woning die Stichting 1 voor 12 sinds haar bestaan heeft gebouwd en tevens de tweede binnen drie maanden. In juni van dit jaar werd eveneens een ander gezin van zo'n sociale woning voorzien.

'Het ging heel erg moeizaam met het verkrijgen van steun vanuit voornamelijk de overheid. We hebben alle ministers en DNA-leden aangeschreven, maar tevergeefs, want hulp bleef uit, met uitzondering van een enkele donatie van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken', zegt Vismale.

Noersalim was ook aanwezig bij de overhandiging van de woning. Hij nam waar voor zijn collega van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Hij gaf aan een lans te willen breken voor zijn collega’s en de rest van de overheid om het werk dat 1 voor 12 doet, te steunen. 'Ik vind het werk van de stichting en het feit dat er zeven woningen uit de hand van de heer Vismale zijn verrezen, zeer prijzenswaardig.' 

Oud-parlementariër Ricardo Panka, Ashwin Chitanie, beleidsadviseur op het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, en vertegenwoordigers van het Korps Politie Suriname waren ook aanwezig bij de plechtigheid.

Studenten verontwaardigd over verhoging collegegeld in huidige Srd-koers

'We moeten nu Srd 3.000 meer betalen en dat is een groot verschil' 

'We eisen dat de verhoging wordt teruggedraaid'


Studenten van de masteropleiding in Education and Research for Sustainable Development van de Anton de Kom Universiteit van Suriname zijn boos, dat het collegegeld in Srd is verhoogd. Het bedrag van duizend Amerikaanse dollar werd eerder berekend op basis van een koers van Srd 4,50, maar nu zal de universiteit de dagkoers van de Centrale Bank van Suriname van Srd 7,52 hanteren. 

'We moeten nu Srd 3.000 meer betalen en dat is een groot verschil. We eisen dat de verhoging wordt teruggedraaid', zegt Rafiq Ilahi namens de studenten van de masteropleiding vandaag, vrijdag 18 augustus 2017, in de Ware Tijd.

De eis zal in een brief aan onder ander het universiteitsbestuur en het Kabinet van de President vervat worden. Wat de studenten erg stoort is, dat ze pas giisteren op de hoogte zijn gesteld van de verhoging, terwijl de nieuwe inschrijvingen maandag beginnen en tot en met vrijdag duren.

'Veel mensen zijn ook niet in staat om het geld bij elkaar te krijgen en sommige krijgen pas na 25 augustus hun salaris', zegt Ilahi. De studenten hebben twee maanden geleden het universiteitsbestuur per brief gevraagd of het collegegeld wordt verhoogd, maar ze hebben geen antwoord gehad. Hij stelt dat andere opleidingen al betaling tegen de officiële koers vragen, omdat ze niet lang terug zijn gestart.

De masteropleidingen Education and Research for Sustainable Development en Sustainable Management of Natural Resources vallen volgens Ilahi onder een project dat gesubsidieerd wordt door de België. 'Toch is alleen het collegegeld van onze opleiding verhoogd. Ook brengt onze opleiding dat onderzoek doet geld op.'

Op 1 augustus werd bekend dat het inschrijfgeld voor zowel de bachelor- als masteropleidingen is verhoogd van Srd 1.000 naar Srd 1.500. 'Er is toen gezegd dat het collegegeld van de opleidingen niet meer verhoogd zou worden, maar toch worden we hiermee verrast.'
Studenten van de bacheloropleidingen betalen geen collegegeld.

Ontwerpwet 'Elektronisch Rechtsverkeer' met algemene 37 stemmen aangenomen in Assemblee

Met de wet wordt elektronisch rechtsverkeer gelegaliseerd


De ontwerpwet 'Elektronisch Rechtsverkeer' is gistermiddag met algemene 37 stemmen aangenomen in De Nationale Assemblee. Stephen Tsang (NDP),voorzitter van de commissie van rapporteurs die de wet voorbereid heeft voor de openbare behandeling, roept de samenleving op goed gebruik te maken van deze wet. Ook de regering vroeg hij om de diensten efficiënter te maken voor de burgers, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 18 augustus 2017. 

Met deze wet wordt elektronisch rechtsverkeer gelegaliseerd. Het betekent volgens Tsang ook een besparing van inkt, papier, benzine en tijd. ICT is ook een waarborg voor transparantie en tegengaan van corruptie.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons zei, dat met de aanname van de wet een belangrijke stap is gezet voor een situatie die beter afgestemd is op de realiteit van de dag. Ook De Nationale Assemblee loopt voorop op de wet. Het elektronisch rechtsverkeer wordt door verschillende bedrijven toegepast.

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid merkte namens de regering op dat de ontwerpwet vorig jaar september is ingediend. Hij is blij, dat het nu zover is dat deze behandeld en aangenomen is. Hij erkende, zoals diverse leden erop gewezen hebben, dat er nog wat werk aan de winkel is om alles rond te krijgen. Er moeten ook staatsbesluiten worden gemaakt.De wet is in De Nationale Assemblee verdedigd door minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme tevens ad interim voor Justitie & Politie.

Met deze wet zijn regels vastgesteld voor het rechtsverkeer langs elektronische weg. Het gaat niet alleen om handel via internet, maar alle rechtshandelingen in het rechtsverkeer, waarbij er gebruik wordt gemaakt van elektronische toepassingen. Deze kunnen variëren van transacties binnen de overheid, tussen overheid, bedrijven en consumenten, over en weer. Het gaat ook om grensoverschrijdende aspecten.

Bij elektronische vastlegging is informatie niet meer gebonden aan een bepaalde fysieke drager of plaats. Het gaat om een ingrijpende verandering van het rechtsverkeer.

Diverse Assembleeleden hebben de regering gevraagd om een intensieve voorlichting te geven aan de samenleving. Ook moeten processen binnen de overheid worden vereenvoudigd, waaronder het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Het moet mogelijk zijn om via elektronische weg gegevens te kunnen krijgen. Met deze wet hoeven diverse documenten niet meer te worden uitgeprint en ingediend. Er zijn diverse veiligheidskleppen ingebouwd voor bijvoorbeeld elektronisch tekenen van een document.

Deze wet is een inhaalslag voor Suriname bij het elektronisch zaken doen en communiceren. Ze biedt nu een wettelijke basis voor de onder andere de volgende ontwikkelingen:
- biometrische identificatie methoden
- gecertificeerde elektronische handtekeningen
- erkenning van encryptie technieken
- alles wat nu op papier gebeurt mag, ook bij de overheid, nu ook elektronisch plaatsvinden
- de introductie van een uniek elektronisch adres voor elke Surinaamse burger
- e-commerce facilitering door middels van regelgeving
- de mogelijkheid voor Surinaamse bedrijven om certificatie voor websites, handtekeningen en identificatiemiddelen uit te geven
- de basis voor elektronische id-kaart
- de basis voor elektronisch paspoort,
maar ook de basisbegrippen van elektronische betalen.

Gajadien (VHP): 'Minister Miranda is een grote leugenaar'

'De minister is niet ingegaan op de kwestie asfaltfabriek, maar heeft geprobeerd mij te bekladden'

‘Zwaaien met documenten betekent alleen maar, dat de regering aandacht van de echte corruptie probeert af te leiden'


Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) ontkent donderdag 17 augustus 2017 in het Dagblad Suriname, dat hij een bedrag van Srd 170.000 per maand als voorzitter van de commissie Vuilophaal op het ministerie van Openbare Werken heeft ontvangen. Deze en tal van andere beschuldigingen werden ruim een week geleden door minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee geuit. 

'Het is bezijden de waarheid. Minister Miranda is een grote leugenaar. Ik heb nooit zulke hoge bedragen voor een commissiewerk ontvangen. Ik werd conform de toen geldende remuneratieregel van de overheid uitbetaald. Dat is ongeveer Srd 175 per maand. De minister heeft in plaats van in te gaan op de kwestie van de asfaltfabriek, geprobeerd mij te bekladden.'

De persoonlijke aanval van Miranda kwam nadat Gajadien verschillende gevallen van corruptie, waaronder ook de aanschaf van de asfaltfabriek voor Euro 2.759.000, aan de kaak had gesteld. Gajadien benadrukt, dat hij tijdens de vergadering de bewindsman nog uitgedaagd had de bewijsstukken over deze vermeende malversaties van hem in het parlement te overleggen. Jammer genoeg is dat volgens hem nog steeds niet gebeurd. De VHP'er vindt dat de bewindsman geprobeerd heeft de aandacht af te leiden van de waas rond de koop.

'Gewoon op de een of andere dag neemt men een besluit om een asfaltfabriek te kopen voor bijna tweemaal het bedrag. De aannemer dient een offerte in op 8 juni. Reeds de volgende dag wordt een raadsvoorstel voor de aanschaf door OWT&C opgemaakt, waarna binnen elf dagen onder leiding van de vicepresident door de regering dit raadsvoorstel wordt goedgekeurd. Een goedkeuring van Euro 2,8 miljoen zonder openbare aanbesteding', stelt Gajadien.

De politicus vindt dat er weinig geloof is, dat de missive voor aankoop inderdaad wordt aangehouden zoals Miranda dat in het parlement heeft beloofd. 'Slechts de uitvoering van de missive is aangehouden. Feit is dat het is goedgekeurd en ook stiekempjes zonder medeweten van de samenleving of parlement op een bepaald moment weer kan worden uitgevoerd. Je weet niet wanneer het weer van stal gehaald zal worden', aldus Gajadien.

De bewindsman deelde mee, dat hij bezig is met doorlichting van het ministerie. Er is een onderzoek gaande hoeveel aannemers niet betaald zijn voor 2010. Gajadien vindt, dat de minister niet weer hetzelfde pad moet opgaan als zijn voorgangers op OW, maar de bewijsstukken over vermeende corruptiegevallen onder ex-minister Ganeshkoemar Kandhai naar het Openbaar Ministerie moet overleggen.

Kandhai, secretaris van de VHP, voegt eraan toe dat het hem bevreemdt waarom mensen zijn goede naam steeds bekladden. 'Laat de regering en alle mensen, die een verwijt maken naar de VHP, naar de procureur-generaal stappen. Het heeft geen zin om politieke spelletjes te spelen', stelt Kandhai.

De partijsecretaris vindt, dat verschillende mensen momenteel politieke spelletjes spelen door een vinger te wijzen naar vermeende corruptieve praktijken tijdens de regeerperiodes van het Nieuw Front. Zo is hij vaker persoonlijk in het parlement aangevallen en ervan beschuldigd corruptie te hebben gefaciliteerd op OW tussen 2006 en 2010. Hij ontkent de beschuldigingen ten stelligste.

'Men praat steeds over misstanden die gepleegd zijn, maar stapt niet naar de instanties om een eind te brengen aan die corruptieve praktijken. Ik wil ook niet onbewust deel worden van die misstanden, dus laat het een keer ophouden. Laten wij deze corrupte mensen afstraffen', aldus de VHP’er.

Gajadien benadrukt dat het ‘zwaaien met documenten’ alleen maar betekent dat de regering aandacht van de echte corruptie probeert af te leiden. 'De minister zwaaide bovendien met een zogenaamd document waar de regering Bouterse al langer dan vijf jaren mee zwaait', aldus Gajadien.

Moeder van drieling krijgt nu toch hulp

Diverse organisaties, ook één in Nederland en de NPS, bieden ondersteuning


Natasha van Dalen, die in juni bevallen is van een drieling, heeft nu toch de nodige hulp en ondersteuning ontvangen van diverse organisaties. Er is vermoedelijk nog meer hulp onderweg, aldus het Dagblad Suriname donderdag 17 augustus 2017.

De moeder, die met de handen in het haar zat, omdat zij maar één blik babyvoeding per dag kon kopen, wachtte op de financiële tegemoetkoming van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo).

Haar werd voorgehouden, dat zij een bijdrage van Srd 1.000 gestort zou krijgen op de VCB bank en dat de minister haar toezegging al had gegeven daartoe. Inmiddels heeft het ministerie inderdaad contact opgenomen met de vrouw en heeft zij eergisteren twee pakketten gehad. Het zou gaan om de voedselpakketten van de overheid. Heel belangrijk is het feit, dat er ook een donatie gedaan is van 18 blikken melk voor de drieling.

Ten aanzien van de maandelijkse financiële bijdrage is men in afwachting van de minister van Financiën. Zoals vernomen is de minister vermoedelijk nog uitlandig. Deze steun is voor korte duur en zal na twee jaar weg komen te vallen. Het is onduidelijk wat de moeder van elf kinderen daarna zal doen.

De vrouw woont te Brownsweg, waar zij over een huis beschikt. Na haar laatste consultatie zal zij met haar kinderen naar het district vertrekken. Haar acht voorkinderen gaan ook in het district naar school. Volgens de nicht waar de vrouw momenteel verblijft, heeft een organisatie in Holland, die ook contact heeft met kindertehuis Nos Kasitas, contact met haar gemaakt, omdat zij een bijdrage willen leveren. Ook de NPS heeft contact opgenomen met de nicht waarbij Ruth Wijdenbosch nog zal praten met de dame om na te gaan wat deze nog nodig heeft voor haar kinderen.

Al met al heeft de dame uit verschillende hoeken hulp ontvangen. Ook haar nicht stelt een ieder heel dankbaar te zijn voor de bijdrage die zij geleverd hebben.

Regering Uruguay weet niet wat te doen met in 2006 uit zee geborgen nazi-bronzen adelaar

Minister van Defensie voert overleg met politieke en religieuze leiders'Onze bezorgdheid is, dat de adelaar een nazi-heiligdom in Uruguay kan gaan vormen die nazi's van over de hele regio zal aantrekken'


De regering van Uruguay vraagt ​​politieke en religieuze leiders wat het zou moeten doen met een nazi-bronzen adelaar die in 2006 voor de kust is geborgen, zei de minister van Defensie woensdag 16 augustus 2017. De adelaar was onderdeel van de achtersteven van het Duitse gevechtsschip Admiral Graf Spee, die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog voor de kust van Uruguay zonk.

Minister van Defensie Jorge Menendez zei, dat hij woensdag met leden van de vier politieke partijen van het land zou praten over wat te doen met de bronzen arend met een swastika onder zijn klauwen.

Hij ontmoette de leden van het Joodse Centraal Comité van Uruguay dinsdag. 'Onze bezorgdheid is, dat de adelaar een nazi-heiligdom in Uruguay kan gaan vormen die nazi's van over de hele regio zal aantrekken', aldus Israël Buszkaniec, voorzitter van de commissie. 'We hebben geen probleem als het wordt verkocht en het land verlaat.' 


De Graf Spee werd beschouwd als een van de meest geavanceerde slagschepen van zijn tijd. Het voer over de Zuid-Atlantische Oceaan en deed geallieerde handelsschepen zinken, voordat oorlogsschepen uit Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland het schip opspoorden en beschadigden tijdens de 'Battle of the River Plate' die begon op 13 december 1939.


De beschadigde Graf Spee lag in de haven van Montevideo waar gewonde en doden zeelieden aan wal werden gebracht. De kapitein liet het schip een paar kilometer verwijderd van Montevideo tot zinken brengen om te voorkomen dat het in vijandelijke handen zou vallen.

In februari 2006 haalde een bergingsploeg de adelaar, die meer dan 800 pond weegt, van het schip. Het is sindsdien in een marine magazijn bewaard.

Het Hooggerechtshof van Uruguay heeft in 2014 besloten, dat de adelaar aan de Uruguayaanse staat toebehoort. De uitspraak stelde echter, dat als het stuk wordt verkocht, de bergingsgroep het recht heeft op 50 procent van de opbrengst.

Oppositie parlementslid Jorge Gandini heeft voorgesteld om de adelaar tentoon te stellen of te verkopen om fondsen in te zamelen voor het Uruguayaanse leger.

Voormalig president Julio Maria Sanguinetti stelde in een recent krantenartikel voor, dat de adelaar in Uruguay wordt tentoongesteld vanwege zijn historisch belang. 'Om te veronderstellen dat, zoals sommigen zeggen, het kan leiden tot een bepaalde nazi-cultus, is het echt absurd omdat het eigenlijk tegengesteld is: het is een monument voor hun nederlaag', schreef hij.

(De Surinaamse Krant/Associated Press /Miami Herald)