dinsdag 22 augustus 2017

Illegale zandafgraving aan weg naar West Suriname bestraft met boete van SRD 56.250

Graafmachine in beslag genomen


De politie van Zanderij heeft afgelopen weekend twee verdachten in vrijheid gesteld, die zich schuldig hadden gemaakt aan overtreding van de Wet Economische Delicten. De twee hadden illegale zand afgegraven langs weg naar West Suriname ter hoogte van de Derde Brug, aldus het Dagblad Suriname dinsdag 22 augustus 2017.

In verband met het onderzoek heeft de politie de opdrachtgever en de operator aangehouden en in verzekering gesteld. Daarbij werd ook een graafmachine in beslag genomen.

Deze zaak is buiten proces afgehandeld, omdat het een economisch delict betreft. Het Openbaar Ministerie legde een geldboete op van Srd 56.250. Nadat de mannen het bedrag hadden betaald, werden zij vrijgelaten. Het onderzoek duurt voort.

VIDS-voorzitter Artist stelt zich niet weer verkiesbaar

Functie van hoofdbestuurslid NDP zou Artist parten spelen binnen VIDS-bestuur


Lesley Artist, kapitein van Redi Doti, houdt het voor gezien als voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpen in Suriname (VIDS). Hij stelt zich niet opnieuw verkiesbaar, aldus dinsdag 22 augustus 2017 de Ware Tijd. De regio Para waar Artist deel van uitmaakt, heeft de kapiteins Theo Jubitana van Hollandse Kamp en Joan van der Bosch van Pikin Poika voorgedragen voor een bestuursfunctie. Elke regio draagt een of twee personen voor. 

Als parapluorganisatie van de 52 inheemse dorpen in het land zal de VIDS zich in het weekend tijdens haar conferentie te Redi Doti buigen over de samenstelling van een bestuur.

'Ik zit sinds 2005 in de top van het bestuur, eerst als ondervoorzitter en vanaf 2012 als voorzitter. Nu krijgt iemand anders de gelegenheid om voorzitter te zijn', zegt Artist. Hij doet geen stap terug, omdat hij het gevoel zou hebben niet meer te worden gedragen door collega-kapiteins. 'Dat is absoluut niet het geval.'

De Ware Tijd schrijft te hebben vernomen, dat er binnen de VIDS al geruime tijd stemmen opgaan om hem te vervangen, omdat de vereniging door politieke invloed niet kritisch kan uitkomen over zaken die haar dwarszitten. Artist is hoofdbestuurslid van de NDP.

Recent heeft president Desi Bouterse de gezamenlijke verklaring en het stappenplan over erkenning van grondenrechten niet getekend, terwijl dat wel was afgesproken. Van de voorzitter van de VIDS werd een kritische opstelling verwacht, maar die bleef uit.

Brazilië registreert tien groepsverkrachtingen per dag

Aantal groepsverkrachtingen gestegen van 1.570 in 2011 naar 3.526 in 2016...

- 'Ongelukkig genoeg is dit alleen het topje van de ijsberg, seksueel geweld tegen vrouwen is een onzichtbare misdaad'
- 'Slechts 10% van het totale aantal verkrachtingen in het land is gerapporteerd'


In Uruçuí (in het zuiden van de Braziliaanse staat Piauí) werd een 15-jarige zwangere tiener door drie tieners verkracht en haar vriend werd voor haar ogen gedood. Uit haar huis in Presidente Epitácio, op het platteland van São Paulo, werd een 48-jarige vrouw verkracht door vier mannen. Zij waren buren. In vijf jaar tijd is het aantal groepsverkrachtingen meer dan verdubbeld - de gevallen zijn geregistreerd door de ziekenhuizen die de slachtoffers medische zorg bieden, aldus Folha de S.Paulo maandag 21 augustus 2017.

Uit nieuwe gegevens van het ministerie van Volksgezondheid, waartoe Folha toegang had, blijkt dat de geregistreerde gevallen van 1.570 in 2011 naar 3.526 in 2016 zijn gestegen. Deze gegevens tonen aan, dat er gemiddeld tien groepsverkrachtingen per dag in het land zijn. Deze cijfers zijn de eerste die de groei van dit soort geweld in Brazilië vastleggen.


Bij politiebureaus zijn de dossiers van verkrachtingen die door meer dan één dader zijn gepleegd, niet afzonderlijk geregistreerd van andere gevallen van verkrachting.

In 2011 werden gegevens over seksueel geweld verplicht ingeschreven door openbare en particuliere zorginstellingen en zijn ze gegroepeerd in een informatiesysteem van het ministerie, de Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). De deelstaten Acre en Tocantins en het Federale District leiden de rangschikking van bendeverkrachtingen per 100.000 inwoners - respectievelijk 4,41, 4,31 en 4,23. Dit type misdaad vertegenwoordigt vandaag 15% van de gevallen van verkrachting behandeld door ziekenhuizen - in totaal 22.804 in 2016.

De gezondheidszorgcijfers vertegenwoordigen echter slechts een deel van het totale aantal gevallen. Ten eerste, omdat historisch seksueel geweld is ondergerapporteerd en niet alle slachtoffers naar het ziekenhuis gaan of de politie contacteren. Ook, omdat 30% van de Braziliaanse steden nog niet aan Sinan gegevens hebben verstrekt.


'Ongelukkig genoeg is dit alleen het topje van de ijsberg. Seksueel geweld tegen vrouwen is een onzichtbare misdaad, er is een taboe achter dit gebrek aan gegevens. Veel vrouwen die verkracht worden, rapporteren nooit de misdaad. Soms vertellen ze hun familie niet eens thuis, omdat er een cultuur is om vrouwen de schuld te geven, hoewel ze de slachtoffers zijn ', zegt Daniel Cerqueira, een onderzoeker bij het Braziliaanse Instituut voor Toegepast Economisch Onderzoek (Ipea, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

Studies van de Ipea tonen aan, dat slechts 10% van het totale aantal verkrachtingen in het land is gerapporteerd. Aangezien 50.000 zaken jaarlijks geregistreerd worden (bij politiebureaus en ziekenhuizen), zou het land 450.000 'verborgen' zaken kunnen hebben.

Socioloog Wânia Pasinato, een adviseur van USP Mulheres, zegt dat de gegevens van de gezondheidszorg over bendeverkrachtingen aantonen, dat het probleem al lang bestaat, maar dat het pas na zaken door de nationale pers alom bekend zijn geworden. Een ander feit dat de aandacht heeft getrokken is, dat sommige gevallen van groepsverkrachting zijn opgenomen en beelden van de misdaad worden onthuld.

Folha onderzocht 51 gevallen in de pers in de afgelopen drie jaar. In minstens 14 werden video's op sociale netwerken bekendgemaakt.

Ter informatie:


(De Surinaamse Krant/Folha de S.Paulo)

'Ineenstorting gezondheidsinstellingen met de vaart van een sneltrein een feit'

'Levensgevaarlijke situatie die nog niet tot velen doordringt en ook niet bij minister van Volksgezondheid'


Dat de financiële crisis weerslag zou hebben op de belangrijke instituten als onderwijs en gezondheidszorg was verwachtbaar. Wie zijn daarvan de schuldigen? De onderwijzers en/of de medici? We zullen ons in dit artikel beperken tot de perikelen rond de gezondheidszorg.

Gezondheidszorg aan zet op het schaakbord
Het doel is om de aanbesteding goedgekeurd te krijgen voor het project Huisartsen Informatie Systeem (HIS) dat in aanbestedingsfase is en totaal Srd 13 miljoen zal kosten. De minister van Volksgezondheid moet gelijk een missionaris de missie volbrengen en de ongelovigen bekeren. Er heerst een waas van geheimzinnigheid over de aanbesteding van dit project. Het Assembleelid Sharman vraagt om dit 'on hold' te plaatsen. De president als groot schaakmeester wilde dat deze kwestie in een comité generaal besproken wordt vanwege gevoelige informatie. Een pikant detail is o.a hoge salarissen van artsen en specialisten. De comité generaal werd tot 2 maal toe uitgesteld.

'Mayday, Mayday, we're sinking...': Situatie gezondheidszorg alarmerend!
Als uit een diepe slaap herrezen heeft minister Pengel in de openbare DNA-vergadering van 20 juli 2017 alarm geslagen over de zorgwekkende toestand in de gezondheidszorg. Twee gezondheidsinstellingen zijn technisch failliet en is de kwaliteit en continuïteit van de zorg niet meer gegarandeerd. Naast het aspect van te weinig financiële middelen, bestaat er ook een scheve verhouding. Er wordt in Suriname teveel uitgegeven aan artsen. Het gaat om ongeveer 47% van de inkomsten die naar medici gaat, terwijl slechts 20% besteed wordt aan ziekenhuizen. Daarnaast trekt 20% van de verzekerden 80% van de beschikbare middelen.
“De situatie in de ziekenhuizen is onhoudbaar, omdat er jaren geen structurele maatregelen zijn getroffen. De problemen bestaan allang, maar werden gemaskeerd door compensatie vanuit het eigen vermogen. Er zijn nooit fundamentele maatregelen genomen om de inkomsten en kosten in lijn met elkaar te brengen! Uiteindelijk is er geen geld om aan de maandelijkse verplichtingen te voldoen”, aldus de minister (Dagblad Suriname 21 juli 2017).

Benauwdheid binnen gezondheidszorg
Met een zeker gevoel van ongerustheid heeft de Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) kennis genomen van de aankondiging van het faillissement van de ziekenhuizen door de minister van Volksgezondheid. Een ernstige levensbedreigende situatie wat blijkbaar bij velen nog niet goed doordringt, nl. hoe gevaarlijk deze situatie is. Door de financieel economische situatie kan de overheid de ziekenhuizen en andere zorginstellingen niet meer subsidiëren. De Medische Zending kan de medische zorg in het binnenland niet meer garanderen. De ziekenhuizen krijgen sinds 2014 geen subsidies. Hoe heeft het zover kunnen komen en wie zijn verantwoordelijk hiervoor?

Misleiding en miskenning
Met de recente uitspraken gedaan door minister Pengel in DNA op 20 juli dat hij op de hoogte was van de problemen in de ziekenhuizen, die allang bestaan maar dat ze gemaskeerd werden is een ernstige vorm van misleiding waarvoor de minister op zijn minst een brevet van ongeschiktheid verdient! Het is schandalig dat de bewaker van de gezondheidszorg zwijgzaam heeft toegestaan dat het heel systeem in elkaar stort en dat daardoor het leven van vele mensen in gevaar wordt gebracht.

Volgens de minister zijn zeker twee ziekenhuizen technisch failliet. Echter is de heer Manodj Hindori (voorzitter Nationale Ziekenhuis Raad) van mening, dat alle zes ziekenhuizen van de NZR op de rand van een faillissement staan. Is hier sprake van misleiding /miskenning of was de minister hiervan niet op de hoogte? De ziekenhuizen in Suriname lopen achter met hun jaarverslagen waardoor het moeilijk is om precies te weten hoe hun uitgaven eruitzien. “De beste van de klas is een jaar achter op schema. Anderen drie en vier jaar”, zei minister Pengel. Hindori ontkracht deze bewering van de minister. “Voorheen hadden ziekenhuizen achterstanden, de meeste ziekenhuizen hebben hun jaarrekening 2015 al af. De minister geeft hiermede te kennen dat hij verzaakt heeft toezicht te houden op een aantal ziekenhuizen gedurende een aantal jaren.

Gepaste maatregelen uitgebleven
De minister geeft in DNA aan dat te veel wordt uitgeven aan artsen, 47% van de inkomsten gaat naar de medici terwijl 20% besteed wordt aan ziekenhuizen. Op de vraag van DNA-lid Sharman hoe gevalideerd de cijfers zijn en wat de bron is kon de minister geen afdoend antwoord geven. Indien deze scheve verhouding op waarheid berust is er sprake van ernstig mismanagement. Immers indien er een groep specialisten en artsen zijn die onethische bedragen toucheren, is deze groep makkelijk te identificeren bij de zorgverzekeraars waar de declaraties worden ingediend of bij andere controlerende instanties. Hierbij kunnen gepaste maatregelen tegen hen genomen worden. Waarom is dit niet gebeurd?

Evenzo is de constatering door DNA-leden dat duizenden patiënten staan ingeschreven bij een groep huisartsen is makkelijk te identificeren bij de verzekeraars. Immers het SZF dekt bijkans 75% van de verzekerden, dus het SZF kan direct aan de bel trekken wanneer een arts te veel ingeschrevenen zou hebben. Het criminaliseren van een hele beroepsgroep is onethisch. Het overgrote deel van de medici werkt naar eer en geweten. Bovendien zijn er ook medici die noodlijdend zijn door de financiële crisis.

Het is te begrijpen dat de salarissen van medici als strategische zet gepresenteerd wordt aan DNA. En ja hoor, als kakelende keukenmeiden kakelden ze over de geldwolven, dit om de aandacht af te leiden van de alarmerende situatie van de gezondheidszorg in ons land, welke toe te schrijven is aan de weerwolven in ons systeem. Overigens een goede manager dient zaken die scheef zijn meteen recht te trekken en een productief beleid te voeren. De minister die een controlerende taak heeft is dan ernstig in gebreke gebleven.

Financieel wanbeleid en mismanagement ziekenhuizen
Als donderslag bij heldere hemel zegt de minister in DNA bij volle bewustzijn doodleuk dat er jaren geen structurele maatregelen zijn genomen en dat nooit fundamentele maatregelen getroffen zijn om de inkomsten en kosten in lijn met elkaar te brengen!! Dan hoe dan?? In elk geciviliseerd land zou de betrokken directeur (algemeen en financieel), Raad van Commissarissen van het desbetreffend ziekenhuis en de minister op staande voet zijn ontslagen!

De USV vraagt zich af als de minister wel beseft dat hij hiermede aangeeft dat er sprake is van financieel wanbeleid en ernstige mismanagement bij ziekenhuizen. Een nadere verklaring van de minister hierover is op zijn plaats.
Het volk heeft het recht om te weten wie hiervoor verantwoordelijk gesteld moet worden. De minister moet ervoor waken dat de goede naam van functionarissen niet onnodig in diskrediet wordt gebracht. Immers recentelijk is de financieel directeur benoemd tot algemeen directeur van het AZP. En de Ex- directeur wordt beloond met een plaats in de presidentiële commissie Herstructurering Gezondheidszorg.

Vermeldenswaard is dat de minister aangeeft dat de Centrale Lands Accountantsdienst (CLAD), niet de capaciteit heeft om de boeken van alle overheidsorganisaties te controleren. Het volk heeft het recht om te weten, mede gezien de precaire situatie, om erop toe te zien dat haar belastinggelden productief besteed worden.
Huiveringwekkend is het feit, dat de ex-directeur van het AZP een exorbitant salaris toucheerde met diverse emolumenten. De ex-governor van de Centrale Bank een exorbitant salaris toucheerde. Beide waren topmanagers, met topsalarissen met ondersteunende top consultants en beide instellingen zijn failliet geraakt; het lijkt wel alsof de duvel ermee speelt.

De minister zei dat de Raad van commissarissen zal worden geëvalueerd. Volgens de nieuwe directeur van AZP zal binnenkort gestart worden met renovatiewerkzaamheden, de bouw van het Academisch Medisch Centrum is in de ontwerpfase et cetera. USV doet een gok naar de profielschets van de toekomstige voorzitter van RVC van AZP: zwaar gewicht, stalen geweten, blank en hij heeft geen blauwe ogen. Of er wordt een trouwe volgeling naar voren geschoven. Time will tell.

Politieke besluiten
De politieke besluiten die mede hebben bijgedragen aan het faillissement van onze gezondheidszorg zal in ons volgend bericht worden toegelicht. Ook zal automatiseren welke door de missionaris als heilmiddel wordt gepresenteerd aan de kaak worden gesteld.

Noodoproep aan president
Met de vaart van een sneltrein is de ineenstorting van onze gezondheidsinstellingen een feit. Een levensgevaarlijke situatie die nog niet tot velen doordringt en ook niet doordringt bij de minister van Volksgezondheid. Zijn enige missie is automatiseren. 

De USV doet een dringende oproep aan de president om een crisisteam te installeren bestaande uit deskundigen om een halt toe te roepen aan de ondergang van onze ziekenhuizen. Als mens kunt u politieke macht bezitten, als machthebber kunt u macht hebben over anderen, u kunt de macht hebben over materiële rijkdommen. Echter voor ziekte en dood bent u onmachtig. Dat is de grens en de noodzaak om gezondheidszorg te waarborgen. De gezondheidswerkers zullen zich over de goeden maar ook over zij die kwaad over hen spreken blijven ontfermen, daarvoor hebben zij een eed afgelegd.

Unie van Surinaamse Vrouwen
Drs. Asha Mungra
Voorzitter

Ministerie van OWT&C zet bouw mast Hindilaan stop

Mast bevindt zich op de rechtstreekse aanvliegroute van het vliegveld Zorg & Hoop


Het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) heeft gisteren de bouw van een mast aan de Hindilaan (zijstraat Jagernath Lachmonstraat) stopgezet, zo bericht vandaag, dinsdag 22 augustus 2017, het Dagblad Suriname.

Het is niet bekend om wat voor mast het gaat. 'Zodanig kolossaal is het wel', aldus het dagblad, om ervan uit te gaan, dat het een hinder zal vormen voor vliegtuigen die van en naar luchthaven Zorg en Hoop vliegen.

Het blijkt dat er geen toestemming zou zijn verleend voor het opzetten van de mast.

Het Dagblad Suriname schrijft te hebben vernomen van een bron. dat de ondernemer enkele maanden geleden een aanvraag  heeft ingediend bij het ministerie van Openbare Werken. Het ministerie heeft dit vervolgens op het bordje van de Luchtvaartdienst gedropt.

De Luchtvaartdienst zou dit direct hebben afgewezen, omdat de mast op de rechtstreekse aanvliegroute ligt van het vliegveld Zorg & Hoop.

Dochter minister Miranda scheldt scheidsrechter uit voor homo

Voetballende dochter voor 5 wedstrijden onvoorwaardelijk geschorst door SVB-Tuchtcollege

(Bron foto: Regilio Derby/Dagblad Suriname)

Het Dagblad Suriname meldt vandaag, dinsdag 22 augustus 2017, dat de voetballende dochter van minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) voor 5 wedstrijden onvoorwaardelijk is geschorst door het Tuchtcollege van de Surinaamse Voetbalbond (SVB). 

Stephany Miranda, die uitkomt voor Ascona in de senioren vrouwenvoetbalcompetitie, heeft na 47 minuten voetballen zich niet goed gedragen tegenover scheidsrechter Leming.

Nadat ze een gele kaart had gekregen voor het hard laten stuiten van de bal voor de arbiter na het begaan van een overtreding, ging ze verhaal zoeken bij de arbiter. 'Je loerde me al lang, joe k…. b…..' Hierna kreeg ze meteen de rode kaart van de arbiter.

Ascona, dat toen met 1-0 leidde, won de wedstrijd tegen AC Oema Soso uiteindelijk met 2-1.

Voorlopig geen eigen bijdrage particulier verzekerden voor radiologisch onderzoek

'Het Zorgvoorzieningenfonds is in staat de verzekerden tegemoet te komen'


Particulier verzekerden die een radiologisch onderzoek moeten doen hoeven voorlopig niet bij te betalen. De maatregel is in samenspraak met de radiologen en de verzekeringsmaatschappijen genomen en wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 22 augustus 2017. 

'We hebben uitsluitend uit maatschappelijk belang een maatregel getroffen en niet om de verzekeringsmaatschappijen of de dienstverleners. Vanaf 1 juni wordt het verschil tussen het huidige en het voorlopige bedrag dat de radiologen hebben vastgesteld betaald uit het Zorgvoorzieningenfonds.' Dit zegt Rachel Perry, directrice van het Uitvoeringsorgaan.

Maanden geleden hadden de radiologen de tarieven voor onderzoek eenzijdig aangepast en moesten patiënten hierdoor het verschil betalen tussen wat de radiologen hadden vastgesteld en wat de verzekeringsmaatschappijen vergoeden. Perry verzekert, dat het Zorgvoorzieningenfonds in staat is de verzekerden tegemoet te komen.

'Het is een weloverwogen besluit dat we hebben genomen. Als het geld er niet was, zouden we het niet doen.' Ze wil de zorgvragers die het zich niet kunnen permitteren om hun zorgkosten in één keer te betalen adviseren om een leningaanvraag te doen bij het Zorgvoorzieningenfonds. Er is hiervoor geen limiet en afhankelijk van het bedrag mag de terugbetaling in tien jaar plaatsvinden.

Arrestant (21) ontvlucht uit politiewacht van het bureau Lelydorp

Man mag naar het toilet.... en neemt de benen


De arrestant S. J.-L. (21) is zondag 20 augustus ontvlucht uit de politiewacht van het bureau Lelydorp. De man was gearresteerd nadat twee slachtoffers van mishandeling aangifte bij de politie van het ressort Lelydorp hadden gedaan tegen de verdachte, zo meldt het Korps Politie Suriname vandaag, dinsdag 22 augustus 2017. 

De mannen verklaarden door J.-L. te zijn afgetakeld na een onderlinge woordenwisseling. J.-L. had een paspoort van een andere vriend in zijn bezit, die al enige tijd zoek was. Bij die constatering werd hij aangesproken door de twee mannen. J.-L. viel hen aan. Zij deden vervolgens aangifte waarna de verdachte werd opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte ingesloten.

Op een gegeven moment vroeg de arrestant om naar toilet te gaan. Toen bleek dat Stanley te lang wegbleef, constateerden agenten dat de verdachte de benen had genomen. Tijdens de zoekactie, vluchtte hij het bos in.

Directeuren middelbare scholen onaangenaam verrast door besluit minister Peneux

Peneux geeft afgewezen leerlingen van het lager beroeps onderwijs een herkansing

'Het is onderwijsbarbarisme en aanslag op het onderwijs, dit gebeurt niet in een geciviliseerde maatschappij'


De maatregel van minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om afgewezen leerlingen van het Lager Beroeps Onderwijs (LBO) een herkansing te geven valt niet in goede aarde bij het onderwijsveld. Er wordt gesproken van een ad-hocmaatregel. Directeuren van middelbare scholen hebben dit nieuws via de media vernomen. Ook onderwijsbonden kunnen zich niet vinden in de maatregel, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, dinsdag 22 augustus 2017.

Onderwijskundige Soerinderpersad Hanoeman spreekt van onderwijsbarbarisme en aanslag op het onderwijs. 'Dit gebeurt niet in een geciviliseerde maatschappij.' Hij stelt dat het curriculum verkeerd is doorgevoerd. Er had eerst een pilot op 10 procent van het totale aantal scholen moeten worden uitgevoerd.

Hanoeman zegt, dat er bij elk nieuw curriculum een handleiding moet zijn. 'Achteraf, als de uitslag bekend is, komt de minister met zo'n maatregel. Wie geeft hem deze bevoegdheid?'

De onderwijskundige stelt, dat de maatregel teruggedraaid moet worden, want 'de minister zet het land nationaal en internationaal te schande. Als land word je niet serieus genomen'.

Wilgo Valies, voorzitter van de onderwijsbonden BvL (Bond van Leraren) en ALS (Alliantie van Leerkrachten in Suriname), spreekt van 'een populistische maatregel om leerlingen tegemoet te komen'. Hij vraagt zich af hoe de leerlingen verder moeten als zij pas in oktober examen maken, terwijl de lessen dan al zullen zijn begonnen. 'Er is geen enkel argument dat dit rechtvaardigt. Dit past niet in de conceptie van goed onderwijs. De minister moet dit besluit in heroverweging nemen.' 

'Dit is een staatsmedium en ik kan niet toestaan dat de president negatief wordt bejegend'

'Waar over corruptie wordt gesproken, blijft het Kabinet van de President in beeld'


'Dit is een staatsmedium en ik kan niet toestaan dat de president negatief wordt bejegend', zegt STVS-directeur Steven Rodriguez vandaag, 22 augustus 2017, in de Ware Tijd, over de weigering van een tv-spot waarin het Burgerinitiatief voor Participatie & Goed Bestuur (Bini) pleit voor een 'Wet Openbaarheid van Bestuur'. 

De spot bevat beelden van overheidsgebouwen, waaronder het kabinet van de president. 'Dit is suggestief. Er wordt gesproken over twintig jaar corruptie maar lijkt het erop dat pas onder deze regering er sprake is van corruptie', stelt Rodriguez.

De ingesproken tekst van de tv-spot haalt onder meer aan dat 'al langer dan twintig jaar De Nationale Assemblee bezig is met het aannemen van een Anti-Corruptiewet, maar dat die wet weinig effect zal hebben als er geen inzage is in hoe besluiten worden genomen, wat die besluiten inhouden, waarom een bepaald besluit is genomen door de staat'.

Rodriguez zegt dat hij geen moeite heeft met de tekst, maar wel met de editing. Waar over corruptie wordt gesproken, blijft het Kabinet van de President in beeld. De STVS-directeur zegt aan Bini voorgesteld te hebben dat beeld te vervangen door shots van het regeringsgebouw waar de Raad van Ministers wekelijks vergadert.


Bini-voorzitster Sharda Ganga, noemt de argumentatie van de STVS zwak. Zij wijst erop dat al langer wordt gepleit voor een Wet Openbaarheid van Bestuur.

'De Wet Openbaarheid van Bestuur wordt al sinds 2008 onder de aandacht van de regering gebracht, voorheen door Stichting Projekta. Het staat als één van de belangrijkste prioriteiten van Bini in al onze stukken en wordt in elk gesprek meegenomen.'

In verkeer Suriname vallen jaarlijks meer doden dan bij geweldsmisdrijven

'Belangrijkste oorzaak van zware aanrijdingen met doden is onbehoorlijk hard rijden'

Regering moet meer geld investeren in verkeershandhaving om hardrijden te ontmoedigen


De Ware Tijd bericht vandaag, dinsdag 22 augustus 2017, dat in het verkeer jaarlijks meer doden vallen dan bij geweldsdelicten zoals berovingen en moord samen. Deze trend doet zich al zeker tien jaar voor. 

'De belangrijkste oorzaak van zware aanrijdingen met doden en veel schade is onbehoorlijk hard rijden', zegt Henry Seedorf, waarnemend directeur Operationele Diensten bij het ministerie van Justitie en Politie. De regering zal daarom meer geld moeten investeren in verkeershandhaving om hardrijden te ontmoedigen.

'Of je nou een familielid of geliefde ten grave moet dragen vanwege een verkeersongeval of vanwege een beroving, het leed is even zwaar. Hoog tijd voor de overheid om deze trend radicaal aan te pakken.'

Gezien het leed dat verkeersongevallen met zich meebrengen, is een forse besteding van overheidsgelden om dat te kunnen verminderen alleszins gerechtvaardigd, aldus Seedorf. Hij constateert op de staatsbegroting een 'scheve verhouding' bij uitgaven voor handhaving van de openbare orde en verkeer en bestrijding van zware criminaliteit.

Voor aanpak van zware misdrijven is 23 keer zoveel geld op de begroting dan voor orde- en verkeershandhaving.

Deze maand worden in het kader van de Verkeersveiligheidsmaand enkele activiteiten ontplooid om de gemeenschap bewuster te maken van veiligheid in het verkeer. Uit de politiestatistieken van de afgelopen tien jaar blijkt, dat er per jaar gemiddeld 83 personen omkomen in het verkeer. Bij roofovervallen en andere misdrijven is dat samen gemiddeld 39. Door rovers-handen vallen gemiddeld zeven doden en bij andere delicten 29. Dat de veiligheid en het veiligheidsgevoel momenteel niet het gewenste niveau hebben, heeft zijn doorwerking in de beleving van de burger van welvaart en welzijn, meent de directeur. Daarom moeten in dit kader de nodige acties en strategieën worden uitgezet en ondernomen, vindt Seedorf.

Vooral tegen de 'snelheidsduivels' in het verkeer moeten er strenge maatregelen komen.

‘Meet & greet’ met Olympische zwemkampioenen Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman op Curaçao

‘Meet & greet’ bedoeld als fundraising event voor Bulado Swim Club


Olympische zwemkampioenen Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman komen vandaag, dinsdag 22 augustus 2017, aan op Curaçao. Fans kunnen het stel vrijdagavond ontmoeten bij SOV Asiento. De ‘meet & greet’ vrijdag is bedoeld als fundraising event voor Bulado Swim Club. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 22 augustus 2017.

Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman staan vanaf acht uur in dde avond bij SOV Asiento klaar om hun fans te begroeten en handtekeningen uit te delen. Er zal een documentaire over de beide zwemkampioenen worden vertoond en er kunnen vragen worden gesteld over hun ervaringen in de zwemwereld en de training voor Tokyo 2020.

Kaarten voor het event kosten 25 gulden en zijn verkrijgbaar bij Bulado Swim Club. De opbrengst van de fundraising is bestemd voor de aanschaf van badmutsen voor leden van de zwemclub. Voor reserveringen kan worden gebeld op 6995845.


Stichting Curaçao Clean Up roept bevolking op strijd tegen vervuiling weer aan te pakken

'Handen uit de mouwen steken op een vervuilde plek naar eigen keuze'


De Stichting Curaçao Clean Up roept de bevolking van Curaçao op om weer massaal ‘nee’ te zeggen tegen vervuiling. Dit jaar door de handen uit de mouwen te steken op een vervuilde plek naar eigen keuze. Buren kunnen hun eigen straat schoonmaken, kinderen het terrein rondom hun school, of collega's kunnende weg naar hun werk onder handen nemen, zo meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 22 augustus 2017. 

Bij de Curaçao Clean Up kunnen deelnemende groepen zich aanmelden om in aanmerking te komen voor vuilniszakken, korting op frisdranken van Coca-Cola, tips en trucs, eventueel overige schoonmaakmaterialen zoals harken, handschoenen en prikkers, en een gratis doortocht bij de stortplaats of het overslagstation van Selikor.

Daarnaast doet de stichting ook weer een oproep aan bedrijven om de ‘Nationale Schoonmaakdag’ te sponsoren met financiële of materiële donaties.

Inspectie Volksgezondheid Curaçao voorkomt opening dialysecentrum met faciliteiten voor zes patiënten

Nog te openen dialysecentrum voldoet niet aan de kwaliteits – en veiligheidsvoorwaarden


De Inspectie Volksgezondheid heeft een stokje gestoken voor de opening van een dialysecentrum met faciliteiten voor zes patiënten. Dat meldden TeleCuraçao en TV Direct (zie onderaan) in hun nieuwsuitzending gisteren, aldus vandaag, dinsdag 22 augustus 2017, het Antilliaans Dagblad.

Inspecteur Gersji Rodrigues Pereira legde daarin uit, dat de aanwijzing die het ziekenhuis heeft gekregen is ingegeven door overwegingen op het gebied van zorg en de veiligheid van patiënten.

Het nog te openen dialysecentrum voldoet niet aan de kwaliteits – en veiligheidsvoorwaarden.

Zo moet het centrum over bekwame artsen en verpleegkundigen beschikken die opgeleid zijn om in het dialysecentrum te kunnen werken. Een ander heikel punt is de samenwerking met het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos).

Zogenaamde 'Politieke Ondersteuningsgroep van de Fractieleider van de NDP' valt mr. Hugo Essed aan

'In persbericht Diego García-Sayán zijn pertinente leugens verwerkt'

- 'Het verhaal van oud-volksmilitie-lid, Hugo Essed, snijdt op geen enkele wijze hout'
- Politieke Ondersteuningsgroep van de Fractieleider van de NDP noemt Essed consequent 'het voormalige volksmilitie-lid' van de jaren tachtig


Wie nog twijfels had over de oorsprong van de 'informatie' die naar de speciale mensenrechten rapporteur Diego García-Sayán van de Verenigde Naties is verstuurd, is nu overtuigd uit welke hoek die informatie is doorgesluisd. 

Het verhaal van het voormalige volksmilitie-lid van de jaren tachtig, Hugo Essed (advocaat van de nabestaanden), is zeer duidelijk daarover namelijk wanneer hij het volgende stelt: "In de verklaring van de speciale rapporteur staat in niet mis te verstane woorden niets anders dan wat de 8 december nabestaanden sinds de aanname van de Amnestiewet 2012 herhaaldelijk hebben gesteld, namelijk dat DNA en de regering Bouterse zich in strijd met verdragen en de Grondwet, inmengen in het 8 decembermoorden strafproces, enkel en alleen om de hoofdverdachte te vrijwaren van vervolging en zo nodig bestraffing.”

Wij hebben er hoegenaamd geen moeite mee als de nabestaanden bij een speciale rapporteur zijn gaan klagen. Het geeft juist aan dat we in een democratie leven en de rechtsstaatsgedachte overeind staat. Suriname is lid van de VN en onderwerpt zich uit dien hoofde en uit zijn eigen verantwoordelijkheid aan het Handvest van de VN.

Als lidstaat hebben we dan ook de plicht erop toe te zien dat geen enkele speciale rapporteur dan wel orgaan van de VN of van welke andere entiteit dan ook, de staat Suriname onheus bejegent danwel aan de grenzen van haar soevereiniteit komt. De procedures voor het onderzoeken van een klacht dan wel op eigen houtje verifiëren van bekomen informatie is schriftelijk vastgelegd en mag digitaal worden gelezen op de website van de United Nations Human Rights Office of the High Commissioner: In deze aangelegenheid waar de speciale rapporteur Sayan - die pas is aangesteld als speciale rapporteur bij de mensenrechten commissie - een persbericht uitbrengt waarin pertinente leugens zijn verwerkt en op basis daarvan de Staat Suriname en haar grondwettelijke en staatsrechtelijke organen, niet alleen worden besproken maar ook beklad, is in strijd met de procedure regels die de VN stelt aan het verifiëren van informatie bij al dan niet door derden ingediende klachten.

De special rapporteur is gehouden de bekomen informatie eerst te verifiëren en daartoe het land tegen wie geklaagd wordt de ruimte te bieden weerwoord te geven. Ook kan de rapporteur op uitnodiging van het land zelf een bezoek brengen aan het beklaagde land. Hoor- en wederhoor zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de grondslag voor fair play in elke procedure. Zeker ook de procedures van de VN. In deze aangelegenheid heeft de speciale rapporteur zonder op het weerwoord te wachten een persbericht de wereld ingestuurd waarin waardeoordelen worden gegeven en etiketten worden opgeplakt aan Suriname en Surinaamse staatsrechtelijke organen. Het handelen van deze speciale rapporteur zal daarom aan de international gemeenschap aan de kaak worden gesteld.

Het oud-volksmilitie-lid, Hugo Essed, stelt voorts net als de speciale rapporteur dat de President van de Republiek Suriname een rechtsproces tegen zich hebben lopen, hetgeen een pertinente onwaarheid is. Niet de President van de Republiek Suriname is verwikkeld in een proces maar de persoon D.D. Bouterse. De laatdunkendheid waarmee men over het ambt (het instituut) van de President, die overigens op een zeer democratische wijze is gekozen en wiens kandidatuur door alle partijen die in DNA zijn vertegenwoordigd dus ook de oppositie is ondersteund, praat geeft de inborst aan van degenen die pretenderen de bakermat te zijn van de rechtsstaatgedachte en democratie zouden hebben uitgevonden.

Voorts wordt door het oud-volksmilitie-lid, Hugo Essed, aangegeven dat de regering en DNA op 3 verschillende momenten hebben getracht zich ongeoorloofd/onwettig te mengen in het 8 december proces.

Laten we de 3 door hem genoemde momenten onder de loep nemen.

1. Verruiming van de Amnestiewet 
Gevoeglijk kan aan dhr. Essed worden meegegeven om de memorie van toelichting bij de wijziging goed tot zich te nemen. De amnestiewet is geen nieuwe wet doch een wet daterende uit 1992 waar aan groepen amnestie is verleend voor misdrijven gepleegd in een bepaald tijdsbestek. De Nationale Assemblee heeft, geheel binnen haar grondwettelijke bevoegdheden, de wet verruimd voor wat betreft de jaren die de wet beslaat om zodoende het discriminatoir karakter ervan, waarover al heel lang een duidelijke mening bestaat, op te heffen. Dat de wijziging niet kwam in 2007 (toen het proces op gang kwam) of daarvoor heeft te maken met de zienswijze van de meerderheid in de DNA. Dat is nou eenmaal de democratie eigen. De meerderheid bepaalt wie regeert en de meerderheid bepaalt welke wetten worden aangenomen. De hele discussie over het wel of niet van de wijziging van de amnestiewet van 1992, in 2012 is eigenlijk niet nodig. Het feit dat Bouterse in 2015 met overweldigende meerderheid is herkozen, geeft aan dat het volk staat achter de verruiming van de amnestiewet die het parlement heeft aangenomen. Had Bouterse in 2010 18.329 voorkeurstemmen behaald, in 2015 (na aanname van de gewijzigde amnestiewet), was hij goed voor 34.891 voorkeurstemmen, zijn politieke rivalen ver achter zich latend. Overigens is in het persbericht van de speciale rapporteur aangegeven dat de krijgsraad de amnestie wet in strijd met de grondwet heeft verklaard wat een grove leugen is en waarover Hugo Essed wijs genoeg geen uitspraak doet.

2. Het toepassen van artikel 148 van de Grondwet 
Dit artikel staat in de grondwet om in voorkomende gevallen de regering de gelegenheid te bieden in te grijpen in de vervolging in casu wanneer het belang van de staatsveiligheid in gevaar zou zijn. Het ligt aan des regeringsoordeel om vast te stellen of de staatsveiligheid in gevaar is en de regering heeft op basis van verkregen informatie gehandeld. En niet in de ruimte gehandeld doch krachtens de vigerende grondwet. Het is dus een grove vorm van misleiding om te zeggen dat er sprake is geweest van een ongeoorloofde of ongrondwettelijke inmenging. Het is een legitieme handeling van de regering gebaseerd op de Surinaamse grondwet. Het is de plicht van elke regering om de staatsveiligheid te waarborgen.

3. Bedreiging met ontslag van de PG 
Deze voorstelling van zaken is dusdanig misleidend, dat je je afvraagt of de nabestaanden niets meer te vertellen hebben. Het is namelijk een pertinente leugen dat de PG zou zijn bedreigd met ontslag. De resolutie waarbij het vertrouwen in de PG werd opgezegd, is overigens na wederhoor van de PG door dezelfde President Bouterse die volgens de speciale rapporteur Sayan en volgens de nabestaanden alles aan doet om het proces te traineren, ingetrokken. De regering had ook kunnen kiezen voor ontslag van de PG, doch heeft juist de resolutie ingetrokken evenzo heeft de PG zijn antwoord ingetrokken. Een betere staving van de onpartijdige houding van de President van de Republiek Suriname terzake 8 december is er niet.

De rest van het wazig verhaal van Hugo Essed over huurlingen en mensen met andere nationaliteiten komt dusdanig emotioneel over dat het geen reactie waard is. Als oud lid van de volksmilitie zal hij huurlingen misschien goed herkennen, maar wij zien geen huurlingen op het kabinet.

Het verhaal van oud-volksmilitie-lid, Hugo Essed, snijdt dus op geen enkele wijze hout evenals de etikettering en bekladding van Suriname door de speciale rapporteur die zich ongeoorloofd inmengt in het 8 december proces dat gaande is.

 De Staat Suriname is een soevereine natie en verwacht op reciproque basis met respect te worden behandeld. Wij verzekeren de Surinaamse samenleving dat wij geen ongeoorloofde inmenging in interne aangelegenheden zullen tolereren en tegen het etiketterend bericht van García Sayan de ons geëigende maatregelen zullen treffen en dat zoals het tot nu toe het geval is geweest de rechtsstaatsgedachte onder alle omstandigheden zullen uitdragen en verdedigen.

De Politieke Ondersteuningsgroep van de Fractieleider van de NDP
(Drs. André Th. Misiekaba)

Advocaat Raoul Lobo wil invrijheidstelling SLM-piloot die zijn zoontje mishandelde

Piloot loopt risico zijn vliegbrevet kwijt te raken

'Mishandelen van zijn zoon heeft geen invloed op het uitoefenen van zijn werk'


Advocaat Raoul Lobo en zijn cliënt SLM-piloot C.A. maken zich zorgen over zijn toekomst. A. zit al twee weken in voorarrest voor mishandeling van zijn zoon en is door de SLM buiten functie gesteld. Het gevaar bestaat, dat de voorgeschreven vlieguren in gedrang komen en dat hij zijn vliegbrevet kwijtraakt. De advocaat bereidt daarom een verzoek voor aan de rechter-commissaris om A. in vrijheid te stellen. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 22 augustus 2017.

Vorige week heeft de rechter-commissaris de inverzekeringstelling van de verdachte verlengd met dertig dagen.

SLM-directeur Robbi Lachmising wil niet in de publiciteit treden om de autoriteiten niet voor de voeten te lopen tijdens het onderzoek. Hij wacht officiële mededelingen af.

Lobo zegt, dat de fout die A. heeft begaan, mishandelen van zijn zoon, geen invloed heeft op het uitoefenen van zijn werk. De raadsman zegt, dat de man in vrijheid gesteld moet worden, waardoor hij zijn werkzaamheden kan hervatten.

De piloot werd aangehouden omdat hij zijn dertienjarige zoon mishandeld heeft met als gevolg een armfractuur. Hij zou ook losse handjes hebben gehad naar zijn andere kinderen en vrouw toe. Volgens de verklaring van A. heeft hij de zoon slechts ter verantwoording geroepen, omdat die zijn kamerdeur niet op slot had gedaan. Dit moest volgens de vader om veiligheidsredenen vooral als hij voor zijn werk in het buitenland vertoeft. Er is namelijk vaak ingebroken bij de familie. De vader wil dat zijn kinderen hun kamerdeur op slot doen bij het slapengaan.

VHP-fractieleider Santokhi verwacht een pittige afronding van de begroting 2017

'Feiten en informatie rond ambassade in Parijs en asfaltplant zullen wij publiekelijk moeten bespreken'


VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi kondigt aan, dat zijn fractie nog diverse issues wil bespreken tijdens de begrotingsbehandeling van vanmiddag. Hij vindt dat er ruimte is om statements te maken in de derde ronde van de behandeling. Alle Assembleeleden zitten in diverse commissies van rapporteurs als het gaat om de begrotingen van de ministeries. Bovendien moet de regering nog antwoord geven op diverse issues, stelt Santokhi vandaag, dinsdag 22 augustus 2017, op Starnieuws. 

Hij verwacht een pittige afronding van de begroting 2017. Santokhi benadrukt, dat hij dit duidelijk heeft gemaakt tijdens de begrotingsbehandeling, nadat Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons stelde dat er geen ruimte is voor statements tijdens de derde ronde.

'Er is wel een commissie van rapporteurs voor het Ontwikkelingsplan 2017-2021, die kan volstaan met de presentaties van de moties, maar in de derde ronde gaan we als VHP-fractie wel een bijdrage leveren bij de begrotingsbehandeling, en we hebben nog spreektijd. Er zijn nog issues binnen het onderwijs, de gezondheid, de veiligheid, financiën en het binnenland, die nog verduidelijkt dienen te worden.' 

'De feiten en informatie rond de ambassade in Parijs en asfaltplant zullen wij publiekelijk moeten bespreken, omdat het niet alleen gaat om duidelijk mismanagement van de zijde van de regering, maar ook om gelden van het volk die niet goed besteed worden, terwijl het volk schreeuwt om medische hulp en medicijnen, om bescherming tegen criminaliteit en de regering zegt geen geld daarvoor te hebben. Wij hopen, dat de regering alle informatie op tafel zal leggen en waarbij wij ook hopen dat de coalitie geen zand erover zal strooien, zoals dat gebeurt met vele zaken, waaraan een corruptiegeur hangt, zoals naschoolse opvang, Carifesta, cassavemeelfabriek et cetera, waaraan de regering miljoenen heeft verspild ten koste van de ontwikkeling van de gemeenschap en het land.'

Het Ontwikkelingsplan en de begroting worden vandaag afgerond.

'KPMG blijft haar cliënten in Suriname bedienen'

KPMG blijft actief in Suriname en er is geen sprake van een 'plotseling vertrek'

- Accountantskantoor weerspreekt berichten in Surinaamse media
- 'Cliënten worden vanuit het hoofdkantoor Curaçao of andere KPMG-kantoren bediend'


KPMG blijft actief in Suriname en er is geen sprake van een 'plotseling vertrek' van het accountancybureau. Dat blijkt uit navraag bij KPMG. Onlangs verscheen in verschillende Surinaamse en Nederlandse media het bericht, dat KPMG plotseling uit Suriname vertrokken zou zijn. Dit meldt maandag 21 augustus 2017, accountant.nl.

'Klanten zijn boos om het vrij plotselinge vertrek van accountancybureau KPMG. Niemand was erop voorbereid en sommige klanten zitten met de handen in het haar. Ook bij het personeel zelf is de klap heel hard aangekomen. Het blijkt dat werknemers van de ene dag op de andere op straat stonden. Het gedrag van KPMG wordt dan ook als onbehoorlijk ervaren', schreef de Surinaamse website Waterkant.net.

KPMG spreekt de berichtgeving tegen. 'KPMG heeft vorig jaar in september/oktober haar cliënten geïnformeerd over haar nieuwe dienstverleningsconcept. Dit is door KPMG-contactpersonen aan alle Surinaamse cliënten toegelicht. Dit nieuwe dienstverleningsconcept houdt in dat KPMG haar Surinaamse cliënten op ‘invlieg’-basis vanuit het hoofdkantoor Curaçao bedient. Vele van onze cliënten hadden hierbij relevante vragen, maar geen overwegende bezwaren. Onze cliënten werden immers al jaren bediend door KPMG-teams die zijn bemenst door een mix van Surinaamse, Curaçaose en Arubaanse teamleden.'

De cliënten zouden volgens KPMG ruim op tijd zijn geïnformeerd over het nieuwe dienstverleningsconcept en hebben de keuze voorgelegd gekregen of zij door KPMG bediend wilden blijven worden, of wilden overgaan naar een andere dienstverlener.

Sinds 15 juni heeft KPMG in Suriname haar kantoorpand aan de Gravenberchstraat in Paramaribo verlaten. 'KPMG is wereldwijd continu met een optimalisatie van haar kantorennetwerk en dienstverlening bezig. De audit- en adviesdienstverlening vereist steeds meer specialistische kennis, die op kantoren van voldoende omvang dient te worden georganiseerd. Voor de lokale praktijk in Suriname betekent dit dat ervoor gekozen is om cliënten vanuit het hoofdkantoor Curaçao of andere KPMG-kantoren te bedienen. Hiermee kan namelijk de voor onze dienstverlening benodigde specialistische kennis in teams veel beter worden gerealiseerd. Technologische ontwikkelingen (IT) spelen hierin tevens een grote rol.'

KPMG betrekt op korte termijn een nieuwe kantoorruimte in het centrum van Paramaribo, die beschikbaar is voor de 'invliegers' en KPMG-adviseurs die in Suriname zijn blijven wonen en werken.

'KPMG werpt hiermee stellig de berichtgeving in de media van de hand, dat KPMG met de noorderzon uit Suriname zou zijn vertrokken. Dit is niet de stijl van KPMG.'

KPMG zegt verder in het najaar van 2016 de keus aan de in Suriname woonachtige medewerkers te hebben geboden om op Curaçao te komen werken, met als doelstelling 'onze Surinaamse professionals de mogelijkheid te bieden bredere ervaring op te doen in het buitenland en om onze cliënten in Suriname met dezelfde 'gezichten' te kunnen blijven bedienen'. Sommige medewerkers hebben van dit aanbod gebruik gemaakt, sommigen niet. 'Met collega's die niet naar Curaçao zijn verhuisd, is in goed onderling overleg een regeling getroffen. Er zijn geen collega’s ontslagen', aldus KPMG. KPMG wijst dit aspect, dat in diverse media is genoemd, daarom van de hand en benadrukt dat zij aan alle contractuele verplichten jegens cliënten en leveranciers voldoet.

Vrouw hysterisch in bioscoop te Teresina, Brazilië, na zien scène met duivel horrorfilm Annabelle: Creation

20-Jarige in paniek zijnde dame slaat zichzelf tegen het hoofdEen Braziliaanse vrouw is onlangs in allerijl naar het ziekenhuis in Teresina, een stad in Brazilië, gebracht nadat ze hysterisch was beginnen schreeuwen na het zien van een scène in een de horrorfilm Annabelle: Creation. 

Volgens ooggetuigen sloeg de 20-jarige dame zichzelf tegen het hoofd en moest ze herhaaldelijk kokhalzen. Het zou niet de eerste keer zijn dat mensen dergelijke reactie vertonen na het zien van de film, waardoor men nu angstig vermoedt dat de film vervloekt is.

Annabelle is een bezeten pop die sinds 2014 het witte scherm onveilig maakt en haar slachtoffers op paranormale wijze om het leven brengt.

Sinds mei kunnen fans van het genre naar Annabelle: Creation gaan kijken. Sinds de release van de film gebeurden er echter vreemde dingen met bioscoopgangers nadat ze een bepaalde scène uit de film - met de duivel in de hoofdrol - bekeken.

Eén van die incidenten vond plaats in een bioscoop in Teresina en kon worden gefilmd door een omstander. Op de bizarre beelden is te zien hoe vrienden van de twintigjarige vrouw die erg in paniek is, haar proberen te kalmeren.Volgens ooggetuigen schreeuwde de vrouw hysterisch, sloeg ze zichzelf in het gezicht en verkeerde ze in een staat van opperste paniek. Hulpdiensten moesten de dame uiteindelijk in een rolstoel vastbinden om haar naar het ziekenhuis te brengen.

Volgens een boodschap van een andere vrouw die in de bioscoop aanwezig was, werd de Braziliaanse hysterisch na het 'meest angstwekkende' moment uit de film, een scène waarin de duivel zijn opwachting maakt. 'Toen begon ze zich met haar eigen vuisten op het hoofd te slaan, waarna ze op de grond viel', vertelde de ooggetuige in de Braziliaanse media. 'Omstanders probeerden haar tevergeefs te kalmeren en ik werd erg bang.'

Werknemers van de bioscoop verklaarden, dat ze geen flauw idee hebben wat de oorzaak van het bizarre gedrag was, maar bevestigen dat de vrouw 'erg nerveus was, zichzelf niet in de hand had en niet kon verklaren wat er was gebeurd'.


(De Surinaamse Krant/Gazet van Antwerpen/The Sun/TV GP1/Twitter/Infobae.com)