woensdag 30 augustus 2017

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht: 'Selectieve inzet waarborgfunctie'

SMOC: Fundamentele recht op een gezonde leefomgeving lijkt op Curaçao niet gewaarborgd'Vaak. Heel vaak heeft SMOC (Stichting Schoon Milieu Op Curaçao) gewezen op de waarborgfunctie zoals die officieel geldt in het Koninkrijk der Nederlanden. In het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (zie hierna) is deze vastgelegd in Art. 43, lid 2: 
1) Elk der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur. 
2) Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur is aangelegenheid van het Koninkrijk. 
Duidelijke taal dus', aldus SMOC woensdag 30 augustus 2017 in een persbericht.In het voorjaar van 2016 stelde de Tweede Kamer in meerderheid vast dat, aangaande het Isla-terrein en het benedenwinds wonen en werken hiervan, er sprake is van ondeugdelijk bestuur en het schenden van mensenrechten. Wat SMOC betreft is dit een terechte vaststelling. 

Echter, de waarborgfunctie is van Koninkrijkswege nimmer ingezet, terwijl het voor andere zaken wel is ingezet. Zulks geeft staatsrechtgeleerden stof tot nadenken, zo ook voor mr.dr. Wytze van der Woude en mr. Wouter Zorg (beiden Universiteit Utrecht). 

In juli 2017 schreven zij over de waarborgfunctie in het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht. Aangaande het schenden van mensenrechten en het al dan niet inzetten van Art. 43, lid 2, schrijven zij (“Dan belt u even en dan regelen we dat: Over beleidskaders, rechtspolitieke keuzes, verharde relaties en selectieve flinkheid in de Koninkrijksrelaties onder Rutte II”, blz. 221): Angstvallig stil blijft het ten aanzien van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden……

Er is echter in ieder geval één fundamenteel recht ten aanzien waarvan dergelijk optimisme misplaatst is en waarbij men zich al geruime tijd mag afvragen of het betrokken land (Curaçao) er wel zelf uit kan komen. Dit betreft het fundamentele recht op een gezonde leefomgeving. 

Sinds jaar en dag stoot de Isla-raffinaderij aan het Schottegat in Curaçao zijn dampen uit over het eiland…..Met Tom Barkhuysen zijn wij van opvatting, dat de negatieve gezondheidseffecten die hieromtrent zo zoetjes aan wel degelijk aan de oppervlakte komen, niet voor onbepaalde tijd door het Koninkrijk kunnen worden genegeerd. 'Wat voor staartje deze zienswijze gaat krijgen is voor SMOC een grote vraag. We zullen zien.'

Ministerie van Arbeid heeft Wet Gelijke behandeling Arbeid in voorbereiding

Wet moet onder meer voorkomen dat personen met hiv worden gediscrimineerd op arbeidsmarkt

(Bron foto: DeBoodschap.today)
Minister Soewarto Moestadja neemt petitie van stichting Double Positive in ontvangst


Het ministerie van Arbeid is doende een wettelijk antwoord te formuleren tegen alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt. Op het ministerie is de Wet Gelijke behandeling Arbeid in voorbereiding. Dit wetsproduct zal moeten voorkomen, dat onder andere personen met hiv worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en op de werkvloer. Dit zei minister Soewarto Moestadja van Arbeid in reactie op een petitie die hij woensdag 30 augustus in ontvangst nam uit handen van mevrouw Carla Bakboord van de stichting Double Positive, zo is te lezen op de overheids informatie website De Boodschap.

De stichting die opkomt voor de belangen van mensen die leven met hiv- vindt dat seropositieve personen geen optimale toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, omdat ze worden gestigmatiseerd en gediscrimineerd. Volgens de petitie komen seropositieve personen niet in aanmerking voor vacatures als hun status bekend is bij de werkgever. Ze hebben bezwaren tegen het gegeven, dat ze bij de sollicitatieprocedure worden verplicht een hiv-test te maken. Als uit de test blijkt dat ze hiv hebben worden ze volgens de petitie op slinkse wijze afgewezen. 

Ze ervaren stigma en discriminatie als zeer onrechtvaardig en als een inbreuk op de kwaliteit van hun leven. Ze eisen in de petitie, dat hun grondrecht op arbeid wordt gerespecteerd. 

De minister beschouwt de petitie van de stichting als een ondersteuning voor zijn beleid met betrekking tot gelijke behandeling van alle personen die op de arbeidsmarkt terechtkomen. Bij de vertaling van dit beleid naar een wetsproduct toe, zal discriminatie op het gebied van arbeid geminimaliseerd worden. 

In het bedoeld beleid van het ministerie mag er op de arbeidsmarkt en op de werkvloer geen onderscheid gemaakt worden tussen ras, sekse, religie, huidskleur, etnische afkomst, sociale oorsprong, politieke overtuiging, zwangerschap, burgerlijke staat en hiv-status. 

Het ministerie zal nu overgaan tot vaststelling van regels hieromtrent. Het beleid gericht op gelijke behandeling op het vlak van arbeid is ingegeven door de signalen die het ministerie heeft opgevangen vanuit het veld. Stigma en discriminatie van personen met hiv op de arbeidsmarkt zijn bekende klachten die het ministerie al geruime tijd bereiken. 

Afgezien van deze signalen heeft Suriname zich ook verplicht aan wettelijke conventies van de Internationale arbeidsorganisatie (ILO) gericht op gelijkheid van kansen en discriminatie. Deze verplichting houdt in dat Suriname zijn arbeidswetgeving in lijn moet brengen met arbeidsstandaarden van de ILO en de Caricom.

Intussen heeft het ministerie goedkeuring gekregen van de Raad van Ministers (RvM) om uitvoering te geven aan het wetsontwerp Wet Gelijke Behandeling Arbeid. De contouren van dit wetsproduct zijn reeds geformuleerd. De verwachting is dat aan het eind van dit jaar het ontwerp aan het Arbeidsadviescollege zal worden aangeboden voor commentaar.

Kunst-fiets Unu Pikin trekt de aandacht

Aantal oude fietsen door vrijwilligers omgetoverd tot opvallende kunst-fietsenUnu Pikin heeft vandaag, woensdag 30 augustus 2017, haar kunst-fiets onthuld in de s-bocht van De Boerbuitenweg. Op de hoek van de toegangsweg naar de sociale werkplaats is de opvallende fiets geplaatst, als eye catcher om voorbijgangers te attenderen op de fietsenwerkplaats, zo laat de stichting weten in een persbericht. 

De ondersteuningsgroep van de werkplaats heeft de afgelopen maanden aan het kunst-fiets-project gewerkt. Daarbij hebben ze een aantal oude fietsen omgetoverd tot opvallende kunst-fietsen. Deze fietsen worden gebruikt als reclame om klanten aan te trekken voor de sociale werkplaats. 

De werkplaats biedt arbeid, opvang en stages aan mensen met een beperking, zonder financiering vanuit de overheid. De sociale werkplaats bestaat uit een fietsenafdeling voor reparatie en verkoop, een meubelafdeling met productie voor scholen en particulieren en een boekenafdeling met verkoop en gratis distributie voor scholen. In de werkplaats werken mensen met een beperking en mensen zonder beperking samen. 

Het kunst-fiets-project past goed bij de mission statement van de stichting. De fietsen waren oud en afgeschreven, maar toch is er iets heel moois van gemaakt. Ook daarbij werd uitgegaan van kansen en mogelijkheden en de wens om naar het beste te streven. Zo wil de stichting ook met haar medewerkers om gaan. Iedereen hoort erbij.

18-Jarige jongen aangehouden verdacht van verspreiden naaktfoto's vriendin

Jongen verspreidde naaktfoto's via social media


Het Regio Bijstand Team (RBT) Midden van het Korps Politie Suriname heeft zaterdag de 18-jarige O.A. aangehouden. A., die de Franse nationaliteit bezit, wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan verspreiding van pornografisch materiaal, zo meldt het korps vandaag, woensdag 30 augustus 2017. 

Via social media verspreidde hij naaktfoto’s van een jonge dame met wie hij bevriend was. De jonge dame deed eerder aangifte tegen hem op het politiebureau Nieuwe Haven. 

De aangeefster signaleerde A. zaterdag te Hanna's Llust en schakelde de politie in. Op haar aanwijzing werd de verdachte door het RBT Midden aangehouden en overgedragen aan de politie van Bureau Nieuwe Haven. 

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie werd de jongen in verzekering gesteld.

Stichting Marwina Ziekenhuis Albina overgedragen aan Surinaamse overheid

Het duurt nog een paar maanden voordat het ziekenhuis operationeel wordt


Het streekziekenhuis van Albina is officieel afgebouwd en overgedragen aan de Surinaamse overheid. 'Eindelijk zover', benadrukte volksvertegenwoordigster Grace Watamaleo (NDP) uit Marowijne gisteren bij de officiële overhandiging van de sleutels, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 30 augustus 2017, in de Ware Tijd.

De voorbereidingen voor het project zijn in 2009 begonnen, terwijl de bouw in november 2012 startte.

Het ziekenhuis staat op een terrein van 2.7 hectare en is compleet omrasterd en voorzien van geasfalteerde wegen. Het zogeheten Stichting Marwina Ziekenhuis is compleet met een laboratorium, afdeling voor radiografie, apotheek, keuken, wasserij, operatiefaciliteiten, een mortuarium, 35 bedden en vier kantoren en woningen voor artsen en specialisten.

De bouw is gefinancierd door het Algemeen Ontwikkelingsfonds van Frankrijk en is onderdeel van een breder project dat 15 miljoen euro kost. Ook poliklinieken van de overheid en de Medische Zending zijn of worden nog gerenoveerd in Marowijne en het binnenland; vooral in de gemeenschappen langs de Marowijnerivier. Het zal nog een paar maanden duren voordat het ziekenhuis operationeel wordt. 'Het liefst voor kerst', zegt minister Patrick Pengel van Volksgezondheid.

Voor Watamaleo is de technische oplevering een moment van persoonlijke trots: 'Men moet weten dat er hier op dit terrein een gezin heeft gewoond en dat is de familie Watamaleo. Zij hebben er nooit een probleem van gemaakt dat het ziekenhuis hier is gebouwd, en ik ben bijzonder trots', aldus de parlementariër.

Topman Heerenveen van Insel Air, Curaçao: 'Wij willen als eerste terugkeren naar Suriname'

'Wij zijn steeds beter in staat onze schuldeisers terug te betalen'


De Curaçaose luchtvaartmaatschappij Insel Air komt langzaam maar zeker haar financiële problemen te boven. 'Wij zijn steeds beter in staat onze schuldeisers terug te betalen', zegt Edward Heerenveen, mede-oprichter en topman van het bedrijf, vandaag, woensdag 30 augustus 2017, in de Ware Tijd. 

Het bedrijf dat succesvol opereerde in de regio en Latijns-Amerika totdat zaken begin dit jaar misgingen, kreeg goed nieuws te horen van de rechter en van schuldeisers op de Antillen. Insel Air kreeg vorige week volgens Heerenveen voor de derde keer op rij surseance van betaling. Dit betekent, dat het bedrijf gedurende een bepaalde periode niet verplicht is om schuldeisers terug te betalen. In die tijd is de maatschappij wel vrij om met hen te onderhandelen. Hiermee krijgt Insel Air de ruimte om orde op zaken te stellen. 

'De rechter stemde in maart voor het eerst toe met ons verzoek om surseance van betaling. Drie maanden later is het verlengd. Maar, vanaf de derde keer moet de rechter toestemming hebben van de schuldeisers.'

Bij een vergadering met alle schuldeisers en de rechter heeft niemand zich uitgesproken tegen de verlenging van het uitstel van betaling, zegt Heerenveen. Dat is volgens hem te danken aan het feit, dat Insel Air in de afgelopen zes maanden duidelijk heeft getoond dat ze orde op zaken stelt. 'Wij hebben diverse bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd, zoals het afvloeien van personeel. Daardoor zijn wij in staat geweest om te beginnen met het aflossen van onze schulden.'

Daarnaast heeft het bedrijf zich het afgelopen halfjaar gericht op het uitvoeren van vluchten tussen Curaçao, Aruba, Bonaire en St. Maarten met twee MD Fokker 50-toestellen. 'Wij hebben bewezen dat wij weer op eigen benen kunnen staan en hierdoor is het vertrouwen in ons zich aan het herstellen.'

Intussen kijkt hij naar mogelijkheden om de operatie uit te breiden. 'Wij willen als eerste terugkeren naar Suriname waar wij niet alleen goede zaken hebben gedaan, maar ook vanwege de sterke band tussen ons als Nederlandssprekende landen', zegt Heerenveen.

Midden-Amerikaans Nicaragua voorbeeld voor Suriname

Overheidsdelegatie enthousiast teruggekeerd uit Nicaragua

Economische vooruitgang in Nicaragua maakt meeste indruk op Surinaamse delegatie


Nicaragua heeft de gevolgen van een burgeroorlog, verwoestende aardbevingen en een zware economische crisis kunnen omzetten in duurzame welvaart. 'Het land heeft veel overeenkomsten met ons als het gaat over bevolkingssamenstelling en geschiedenis. De successen die het geboekt heeft zijn een voorbeeld voor ons', zei vakbondsleider Armand Zunder gisteren op een persconferentie, aldus vandaag, woensdag 30 augustus 2017, de Ware Tijd.

Zunder maakte deel uit van een overheidsdelegatie die onlangs op bezoek was in het Centraal-Amerikaanse land. Deze delegatie bestond uit ministers en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en werd geleid door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Er werd een tussenstop in Nicaragua gemaakt tijdens de inaugurele vlucht van de Surinaamse vliegmaatschappij Fly All Ways naar Cuba eerder deze maand. 

Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme gaf gisteren een uiteenzetting over afspraken en opgedane ervaringen. Zo is is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken. 'Deze overeenkomst om de banden te versterken moet nog geratificeerd worden door De Nationale Assemblee', aldus Welzijn. 

Maar, het is de economische vooruitgang in Nicaragua die de meeste indruk heeft gemaakt op de Surinaamse delegatie. 'Nicaragua heeft 1,4 miljard Amerikaanse dollar aan buitenlandse investeringen weten aan te trekken in 2016', zei oud-bankier Sigmund Proeve, die was meegereisd als adviseur van het ministerie van Financiën en ondervoorzitter van de Sociaal Economische Raad. Proeve is onder de indruk van de enorme investeringen die de overheid in de infrastructuur heeft gedaan. Ook het feit, dat het land in staat is geweest om de economie uit te breiden naar andere sectoren dan mijnbouw heeft de bijzondere aandacht van Surinaamse zijde getrokken. 

Minister Welzijn is bijzonder te spreken over de hoge mate van overleg en samenwerking tussen de overheid en de particuliere sector in Nicaragua. Hij is minder tevreden over de mate waarin de Surinaamse overheid communiceert met de sociale partners - het bedrijfsleven en de vakbeweging - om het land uit de huidige crisis te halen.Nicaragua werd in 1502 bezocht door Christoffel Columbus en werd in 1522 veroverd door de Spanjaarden. Na eerst korte tijd bij Mexico gehoord te hebben werd het in 1823 onafhankelijk als deel van de Verenigde Staten van Centraal-Amerika. Deze federatie viel in 1838 uiteen en Nicaragua werd een onafhankelijke republiek. 

De negentiende eeuw werd gekenmerkt door een strijd tussen conservatieven en liberalen, terwijl ook de Amerikaanse avonturier William Walker een tijdje president is geweest. De situatie stabiliseerde zich toen in 1893 de liberaal José Santos Zelaya president werd. Deze werd in 1909 omvergeworpen door Mexico en de Verenigde Staten, en het land werd bezet door de V.S. In 1933 verlieten de Amerikanen het land weer. 

Na het vertrek van de Amerikanen kwam Anastasio Somoza Garcia als sterke man naar voren. De familie Somoza wist het land decennialang te regeren. De Somoza's waren uitermate corrupt en dictatoriaal. In 1979 werden ze omvergeworpen door de Sandinisten, een socialistische guerrillabeweging. Zij vormden een Comité van Nationale Wederopbouw dat het land regeerde tot de Sandinist Daniel Ortega in 1985 president werd. De Verenigde Staten waren bang dat het communisme zich via Nicaragua over Amerika zou verspreiden en leverden steun aan de contra's, die een terreurcampagne voerden tegen de Sandinisten. 

Bij de verkiezingen van 1990 verloor Ortega van Violeta Barrios de Chamorro en de Sandinisten moesten het veld ruimen. 

In november 2006 werd Ortega weer tot president gekozen. In de eerste ronde versloeg hij de conservatief Eduardo Montealegre met een verschil dat groot genoeg was om een tweede ronde te voorkomen. Hij werd in januari 2007 ingehuldigd. Tijdens de verkiezingscampagne van 2006 riep de Amerikaanse regering onder leiding van George Bush de Nicaraguanen nog op niet op Ortega te stemmen. Na zijn overwinning zocht hij toch toenadering tot de VS. 

Bij de verkiezingen in 2011 werd hij herkozen voor een nieuwe termijn van 5 jaar. (Bron: Wikipedia)

Minister Pengel: 'Meer financiering noodzakelijk in de gezondheidszorg'

Pengel pleit voor ontmoedigingsbeleid in de belastingsfeer voor genotsmiddelen


Pas wanneer wij of iemand die ons dierbaar is, ziek wordt of ons komt te ontvallen, kunnen we een betere inschatting maken van de waarde van gezondheid en gezondheidszorg', aldus minister Patrick Pengel gisteren tijdens een presentatie over het herstructureringsplan van de gezondheidszorg. Volgens Pengel is er meer financiering noodzakelijk in de gezondheidszorg. Dit moet onder andere komen door het voeren van ontmoedigingsbeleid in de belastingsfeer voor genotsmiddelen, zoals alcohol, tabak, suikerhoudende dranken en zout. 

Tegelijkertijd moet rekening ermee gehouden worden, dat de prijzen niet zo hoog moeten zijn dat smokkel wordt gefaciliteerd. 

De gezondheidszorg is momenteel gericht op curatieve zorg, waarbij pas vergoed wordt wanneer mensen ziek zijn en beter gemaakt moeten worden. Financiering voor het voorkomen van ziekten, preventie en zelfs secundaire preventie wordt niet tot slecht gefinancierd. Pengel benadrukt dat kennis en data nodig zijn zodat betere voorspellingen gedaan kunnen worden voor de gezondheidstoestand van het land en de bedreigingen zodat er maatregelen kunnen worden getroffen. 

Op dit moment zij de data die beschikbaar zijn pas na consumptie beschikbaar, dus van mensen die reeds bij de artsen zijn geweest. Deze informatie komt laat, na zes maanden tot een jaar, wanneer de betaling heeft plaatsgevonden via de verzekeringsmaatschappijen. 'Het kan voor sommigen veel te laat zijn.' 

Over de grote groep die nog niet bij de dokter is, is weinig informatie beschikbaar en moet meer bekend worden, zodat ze gezond gehouden kunnen worden. 'Het heeft geen zin als ik lang in leven gehouden wordt, maar ik heb geen kwaliteit in mijn leven.' 

Bij elektronische patiëntendossiers gaat het volgens de minister niet om het investeren in een software pakket. De doelstelling is het investeren in data en kennis zodat er daarmee sturend beleid gemaakt kan worden. Het automatiseren moet ervoor zorgen dat de primaire processen ondersteund worden, inefficiënties kunnen geïdentificeerd worden en de dingen die goed gedaan worden beter gedaan kunnen worden. Het zal ook zorgen voor uniforme informatie die sneller uitgewisseld kan worden door dienstverleners.

Lees hier de rest van het artikel op Starnieuws.

Regering Brazilië verwerpt milieueffectenstudie Franse oliegroep Total

Total moet garantie bieden dat de koraalriffen monding Amazone voldoende beschermd zijn

Een rivier mondt uit in de Atlantische Oceaan aan de kust van de staat Amapa, bij Oiapoque, noord Brazilië, 31 maart, 2017. (Bron foto: Reuters//Ricardo Moraes)

De Braziliaanse regering heeft dinsdag 29 augustus 2017 een milieueffectenstudie van de Franse oliegroep Total verworpen over zijn olie-ontginningsproject in de monding van de Amazone. De regering dreigt om er een punt achter te zetten als Total geen garantie biedt dat de koraalriffen voldoende beschermd zijn.

'Het verspreidingspatroon van olie, bijvoorbeeld, laat geen twijfel bestaan over de mogelijke gevolgen voor de koraalriffen en meer algemeen de biodiversiteit van de zee', zegt het Braziliaanse milieuagentschap, Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), in een persbericht (zie onderaan). De tekst, die maandag ondertekend werd, waarschuwt, dat 'Ibama tijdens de procedure al drie keer een verzoek heeft geformuleerd om de milieustudie aan te vullen'. 'Als de investeerder niet antwoordt op de kwesties die het technisch team heeft opgeworpen, zal de licentieprocedure stopgezet worden', zegt het agentschap. 

Milieuorganisaties in binnen- en buitenland van Brazilië hebben het Total-project, waarvoor de Franse oliegroep samenwerkt met het Britse BP en het Braziliaanse Petrobras, al fel bekritiseerd. Greenpeace lanceerde zelfs een internationale campagne. 

Olieontginning in het gebied bedreigt de koraalriffen die in 2016 ontdekt werden aan de noordoostelijke kust van Brazilië, daar waar de Amazone in de Atlantische Oceaan stroomt, klinkt het. 

Greenpeace Frankrijk zegt dat 'regelmatige boringswerken op de lange termijn een schadelijk effect op het zeeleven kunnen hebben'. 'Zo verstoren ze de migratieroutes van walvisachtigen en schildpadden, of beschadigen ze het rif met puin of ander afval van boringen.'

Total verwierp op 8 februari die argumenten in een brief aan Greenpeace. De oliegroep voerde aan dat de dichtste olieput op 28 kilometer van het rif ligt. Ook zou openbaar onderzoek hebben aangetoond dat er geen impact is op het milieu.


http://www.ibama.gov.br/informes/1176-ibama-rejeita-estudo-para-exploracao-de-petroleo-na-foz-do-amazonas

Ibama rejeita estudo para exploração de petróleo na Foz do Amazonas

Publicado: Terça, 29 de Agosto de 2017, 09h09 | Última atualização em Terça, 29 de Agosto de 2017, 10h27

Brasília (29/08/2017) - O Ibama rejeitou estudo de impacto ambiental apresentado pela petroleira francesa Total para exploração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas. Em despacho assinado na noite desta segunda-feira (28/08), a presidente do Ibama, Suely Araújo, listou pendências apontadas em parecer técnico que impedem a emissão de licença e solicitou complementações.
"A modelagem de dispersão de óleo, por exemplo, não pode deixar qualquer dúvida sobre os possíveis impactos no banco de corais e na biodiversidade marinha de forma mais ampla", afirma a presidente no documento. Ela também destaca a necessidade de tratativas internacionais relacionadas aos potenciais riscos transfronteiriços no licenciamento da perfuração marítima e a interlocução com Guiana Francesa, Suriname, Guiana e Venezuela, além de arquipélagos caribenhos.
"Em face de o Ibama já ter realizado neste processo de licenciamento três reiterações do pedido de complementação do estudo ambiental, caso o empreendedor não atenda os pontos demandados pela equipe técnica mais uma vez, o processo de licenciamento será arquivado", finaliza a presidente do Instituto.
Mais informações:


(De Surinaamse Krant/Belga/Ibama)

Vier keer meer asielaanvragen uit Latijns-Amerika in Spanje dan in 2016

Venezolanen zijn met 5.015 asielaanvragen de grootste groepIn de eerste helft van dit jaar waren er vier keer meer asielaanvragen uit Latijns-Amerika in Spanje dan in 2016, becijferde Eurostat en schrijft El Pais dinsdag 29 augustus 2017. De Venezolanen maken met 5.015 asielaanvragen de grootste groep uit, gevolgd door inwoners van Colombia, El Salvador en Honduras. 

Spanje kreeg tijdens de eerste helft van 2016 1.910 asielaanvragen uit Latijns-Amerikaanse landen. Dit jaar gaat het al om 7.585 mensen uit Latijns-Amerika die om internationale bescherming hebben gevraagd. 

Met 5.015 aanvragen is Venezuela het land met de meeste vluchtelingen die een onderkomen zoeken in Spanje. Tijdens dezelfde periode vorig jaar waren het nog maar 1.275. Ook de stijging van het aantal asielaanvragen uit Colombia is opmerkelijk, van 200 naar 1.085 dit jaar, een vervijfvoudiging. 'Ondanks het vredesproces heerst er in Colombia nog veel geweld', zegt een woordvoerder van het VN-agentschap voor de vluchtelingen (UNHCR). 

Volgens UNHCR trokken vorig jaar 34.000 Venezolanen weg uit het land, dat al geruime tijd te kampen heeft met een ernstige economische crisis en sinds dit jaar ook in een wurggreep wordt gehouden door een bloedige, politieke crisis. Dat verklaart waarom er van januari tot en met juni al 32.000 asielaanvragen van mensen uit de socialistische republiek onder leiding van Nicolas Maduro kwamen. 

De overgrote meerderheid van de aanvragen zijn bestemd voor de Verenigde Staten (meer dan 15.000), gevolgd door Brazilië (8.000), dan Spanje, Mexico (1.400), Costa Rica (1.300) en Peru (900). 

(De Surinaamse Krant/Belga/El Pais)

Documentaire ‘5 di Mei 2013’ over moord op Helmin Wiels in première 7 september

'Wij willen de film ook internationaal promoten, vanwege het verhaal van politiek leider die vermoord wordt'


Op 7 september gaat de documentaire ‘5 di Mei 2013’ over de moord op politiek leider Helmin Wiels van Pueblo Soberano in de lokale bioscopen in première. De film met Engelse ondertiteling wordt door de Papiamentstalige ochtendkrant Vigilante geproduceerd, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 30 augustus 2017. 

'Er is gekozen om de documentaire in het Engels te ondertitelen, omdat wij de film ook internationaal willen promoten. En dat vanwege het verhaal van een politiek leider die vermoord wordt.'


'De regie van de film is in handen van Ryan Navarro, een jonge talentvolle filmmaker die bekend is om zijn commercials en andere producties. Vier jaar lang is er aan deze productie gewerkt, alle betrokken personen komen aan het woord. Dat was niet altijd gemakkelijk, omdat je bijvoorbeeld niet alleen de nabestaanden maar ook Elvis ‘Monster’ Kuwas aan het woord laat. In de film komen bijvoorbeeld de concubine en ook de moeder van Wiels’ kinderen aan het woord', aldus directeur Lilo Sulvaran van de Vigilante.  

Raffinaderij Isla op Curaçao produceert het laatste kwartaal dit jaar weer optimaal

Naar verwachting zullen eind 2017  meer olietankers aanmeren in haven en Bullenbaai


Raffinaderij Isla zal het laatste kwartaal van het jaar weer optimaal kunnen produceren. Dan is de belangrijkste installatie voor het verwerken van de ruwe olie weer in werking. Naar verwachting zullen dan weer meer olietankers aanmeren in de haven en bij Bullenbaai. Dat zegt Karel van Haren, adjunct-directeur van Refineria Isla, woensdag 30 augustus 2017, in het Antilliaans Dagblad

Van Haren gaat ervan uit, dat op het moment dat de raffinagecapaciteit weer optimaal is, de gevraagde hoeveelheid ruwe olie ook door het Venezolaanse PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) zal worden geleverd.

'De verkoop van aardolie is de belangrijkste bron van inkomsten van het land', zegt Van Haren. 'Venezuela zal al het mogelijke in werking stellen om de leveranties van ruwe olie door te laten gaan.' 

Smart Play nv van loterijbaas Robbie dos Santos spant Kort Geding aan tegen UTS

Door Smart Play nv aangeboden sms-loterij niet langer via UTS-net aangeboden


Het op Sint Maarten gevestigde Smart Play nv van loterijbaas Robbie dos Santos, heeft een Kort Geding aangespannen tegen United Telecom Services (UTS), omdat het telecombedrijf na negen jaar heeft besloten om de door Smart Play nv aangeboden sms-loterij niet langer via het UTS-net aan te bieden. Dit bericht vandaag, woensdag 30 augustus 2017, het Antilliaans Dagblad.

Raadsman Bertie Braam vertegenwoordigt Smart Play in het Kort Geding dat vanochtend dient. Hij zegt, dat Smart Play nv sinds 2008 op Sint Maarten via UTS de sms-loterij aanbiedt. 

Dit jaar kondigde het telecombedrijf volgens Braam aan, dat het de dienst op Sint Maarten wel wil blijven aanbieden, maar dan enkel indien een drietal nieuw gestelde voorwaarden worden nageleefd. Vervolgens werd de dienst op 15 augustus 2017 door UTS stopgezet. 

Bestuurskundige Boldewijn: 'Negatieve kritiek op medische check-up Bouterse op Cuba niet steekhoudend'

'De spanning die het presidentiële werk met zich kan meebrengen, moet niet onderschat worden'


De negatieve kritiek vanuit de samenleving op het vertrek van president Desi Bouterse en zijn gezin naar Cuba, is volgens bestuurskundige August Boldewijn 'niet steekhoudend'. Het staatshoofd is zondag naar Cuba gereisd voor een algehele medische controle. Zijn reisgezelschap bestaat verder uit zijn gezin, minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, enkele artsen en anderen. Het staatshoofd koppelt een week vakantie aan de medische check-up. 

Volgens Boldewijn, vandaag, woensdag 30 augustus 2017, in de Ware Tijd, is het vertrek van de president noodzakelijk, omdat hij ruim twee jaar geen algehele controle heeft ondergaan. 

Op social media is afkeurend gereageerd op de reis van het staatshoofd. Zo vragen mensen zich af wat de reis het land kost en of de president geen vertrouwen heeft in de lokale medische dienstverlening. Ook wordt opgemerkt, dat het staatshoofd het land verlaat, terwijl dat in een moeilijke economische situatie verkeert. 

Boldewijn stipt aan, dat de spanning die het presidentiële werk met zich kan meebrengen, niet onderschat moet worden. 'Daarom is regelmatige controle noodzakelijk. Je hebt niets aan een president wiens gezondheidstoestand niet stabiel is.'

Tijdens de afwezigheid van het staatshoofd wordt hij vervangen door vicepresident Ashwin Adhin, zoals is bepaald in de Grondwet. Het Nationaal Informatie Instituut (NII) meldt, dat de artsen meereizen vanwege afspraken tussen het Staatsziekenfonds en de regeling met Havana over de behandeling van Surinaamse patiënten in Cuba. 

Boldewijn stelt, dat het bezoek van de president ook te maken heeft met beleidsaangelegenheden. Bouterse is tijdens een tussenstop in Caracas ontvangen door de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken. 

Ondertussen heeft minister Hoefdraad aan het NII laten weten, dat de president niet negatief staat tegenover de Surinaamse gezondheidszorg. De bewindsman is overigens  doorgereisd naar de VS voor besprekingen met internationale instellingen, die hij een update van de macro-economische situatie in Suriname zal geven. 

NPS-fractieleider Rusland: 'Kosten reis delegatie naar China worden betaald door China'

'Ik twijfelde eerst nog, maar Chinese ambassadeur deed beroep op mij in te gaan op uitnodiging'

Parlementaire delegatie bezoekt China van 14 tot 24 september


NPS-fractieleider Gregory Rusland maakt deel uit van een parlementaire delegatie die van 14 tot 24 september China zal bezoeken. De kosten van deze reis worden volledig betaald door China. Rusland zegt vandaag, woensdag 30 augustus 2017, op Starnieuws dat hij besloten heeft deel te nemen aan deze reis, omdat Suriname de kosten niet betaalt. 

De NPS had zich op het standpunt gesteld om geen deel te nemen aan dienstreizen, aangezien het land in een crisis verkeert. 

'Ondanks het feit dat China de volledige kosten dekt, twijfelde ik nog. De Chinese ambassadeur deed een beroep op mij om in te gaan op de uitnodiging. De NPS heeft altijd een goede relatie onderhouden met China', zegt Rusland. 

De parlementaire delegatie staat onder leiding van NDP-fractieleider André Misiekaba. De Nationale Assemblee is uitgenodigd door het Nationaal Volkscongres van China. Verder maken deel uit van de delegatie Chandrikapersad Santokhi (VHP), William Waidoe (Pertjajah Luhur) en Grace Watamaleo, Stephen Tsang en Remy Tarnadi van de NDP.

'Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld rechtstreeks gefaciliteerd door Kabinet van de President'

'Voorzitter Jeroe organiseert 6 december een macaber straffeloosheidsfeestje'

'Naam Burger-Comité en Kabinets-Commissie beter wijzigen in Comité en Commissie Straffeloosheid 8 December Moordenaars'


Op zijn persconferentie op 25 augustus 2017 op het Kabinet van de President heeft de heer Humphry Jeroe aangekondigd, dat er op 6 december 2017 een ”Nationale conferentie voor Dialoog en Verzoening” zal plaatsvinden. De heer Jeroe heeft echter twee hoedanigheden die steeds ongemerkt verwisseld worden en kennelijk bedoeld zijn om samen te vallen, maar die goed van elkaar onderscheiden moeten worden. Anders weten we niet wie, wat, organiseert en worden we ongemerkt misleid. 

Burger-Comité 
Aanvankelijk heeft Jeroe zich aan de Surinaamse gemeenschap gepresenteerd als de voorzitter van een burger 'Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld', welk Comité ik verder noem het ‘Burger-Comité’. 

Dit Burger-Comité is volgens haar website ergens “in 2015” opgericht als uitvloeisel van het project 'De Getuigenis van President Desi Bouterse' van de heer Dew Baboeram, die voor die klus door het Kabinet van de President is ingehuurd. 

Commissie-Kabinet President 
Maar, Jeroe is op 15 juni 2017 op instigatie van het Kabinet van de President ook tot voorzitter benoemd van een door de minister van Binnenlandse Zaken geïnstalleerde Commissie, met exact de zelfde naam als het Burger-comité van Jeroe, namelijk ”Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld”. In deze Commissie, die ik verder zal noemen de ‘Kabinets-Commissie’, hebben namens het Kabinet van de President zitting de heer Kenneth Slooten en de heer Henk Herrenberg. Als de voorzitter Jeroe spreekt, maar vooral als hij met belastinggelden activiteiten organiseert, spreekt en handelt hij dus tevens namens de Kabinets-Commissie. Het publiek wordt echter in de waan gelaten dat het Burger-Comité met een vermeende achterban van honderden oorlogsslachtoffers de activiteit organiseert. Niets is minder waar. 

De Kabinets-Commissie wordt rechtstreeks gefaciliteerd door het Kabinet van de President en de voorzitter Jeroe heeft belastinggelden ter beschikking. Samen feesten dus ook samen rouwen Op 29 juni 2017, precies twee weken na de installatie, organiseerde de Kabinets-Commissie van Jeroe haar eerste activiteit namelijk een 'Dag van Nationale Rouw'. 

Op zijn persconferentie van 16 juni 2017 stelde voorzitter Jeroe dat deze rouwplechtigheid plaatsvindt onder de slogan: “Als we samen kunnen feesten, moeten we ook samen kunnen rouwen”. 

8 december huurling
Op de rouwplechtigheid was de door het Kabinet van de President ingehuurde 8 december nabestaande Dew Baboeram een hoofdspreker. Onder het mom van het citeren van slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog, verweet hij de 8 december nabestaanden -namens de nabestaanden van militairen- dat ze er genoeg van hadden om “Ieder jaar vanaf 1 december al beginnen te luisteren naar het geklaag van de nabestaanden van 8 december”. Het consequent ieder jaar sinds 8 december 1983 herdenken van hun vermoorde vader, zoon, man of broer - ook John Baboeram, de vermoorde broer van Dew Baboeram - wordt door hem als “geklaag van de 8 december nabestaanden” weg gezet. Ook verzekerde de huurling “de families van militairen” dat zij “door de 8 decembergroep” worden ”genegeerd” als zij ”hun pijn tonen”. 

De 8 december huurling heeft zijn oneerbare job perfect uitgevoerd door in zijn rouwspeech rauw uit te halen naar zijn eigen 8 december lotgenoten. 

Feestje voor moordenaars en slachtoffers 
Voorzitter Jeroe timmert hard aan de weg. Hij is nauwelijks uitgerouwd of hij organiseert alweer een nieuwe activiteit, namelijk de 'Nationale Conferentie voor Dialoog en Verzoening' die zal plaats vinden op 6 december 2017. Op zijn persconferentie deelde voorzitter Jeroe mede, dat het de bedoeling is dat op 6 december “daders en slachtoffers” in “dialoog treden en zich verzoenen”. Aangekondigd word,t dat van regeringszijde excuses zullen worden aangeboden en gehoopt wordt dat de door zijn Burger-Comité voorgestelde “Wet erkenning slachtoffers politiek geweld”, dan al door DNA is aangenomen. 
In die wet is opgenomen dat ten laste van de Staat Suriname uitkeringen aan slachtoffers van “politiek geweld” zullen worden gedaan. 

Het heeft er alles van dat voorzitter Jeroe van plan is een dialoog en verzoeningsfeestje te houden voor moordenaars en slachtoffers, met een persoonlijk cadeau voor de slachtoffers. Wat Jeroe er niet bij verteld is, dat het tevens de bedoeling is dat DNA nog een wet aanneemt waarbij wederom gepoogd zal worden de 8 decembermoordenaars van strafvervolging te vrijwaren. Dat heeft althans een tweemaal ingewijde persoon op het Kabinet van President in zijn publieke bijdrage voorgesteld. Die tweemaal ingewijde weet dus welke pot nog meer op het vuur staat. De daders worden bij die wet straffeloos gesteld en de slachtoffers krijgen bij de wet van Jeroe een aalmoes. Ja, dan zal het dialoog en verzoeningsfeest van voorzitter Jeroe compleet zijn. 

Macaber feestje 
Het doet me denken aan wetgeving in sommige landen die toestaat dat de verkrachter van een vrouw, na die verkrachting een huwelijksfeestje voor hem en de door hem verkrachte jonge bruid organiseert. Door het huwelijk wordt die verkrachter “krachtens de wet straffeloos gesteld”, als hij voor de verkrachte onschuld maar een bruidsschat betaald. 

 Als voorzitter Jeroe van plan is op 6 december 2017 zulk een macaber straffeloosheidsfeestje te organiseren, dan mag hij de kosten voor de uitnodiging van de 8 december nabestaanden besparen en kan hij beter de naam van zijn Burger-Comité en Kabinets-Commissie wijzigen in Comité en Commissie ’Straffeloosheid 8 December Moordenaars’.

Mr. Hugo A.M. Essed 
Paramaribo 29 augustus 2017

3-Jarige peuter door vader thuis met kracht op de vloer gesmeten

Jongetje in bewusteloze toestand opgenomen in AZP

Vader boos, omdat zoontje niet weet waar zijn bewijs van goed gedrag is.....


De 3-jarige Shantat D. is donderdagavond 24 augustus in bewusteloze toestand door een familielid naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, gebracht. De politie van Santo Dorp werd door medewerkers van de SEH ingeschakeld, zo bericht het Korps Politie Suriname gisteren pas, dinsdag 29 augustus 2017.

Volgens verklaring van de grootmoeder raakte de jongen bewusteloos, nadat hij door zijn vader was mishandeld. Ze verklaarde, dat de vader op zoek was naar zijn bewijs van goed gedrag. Omdat hij deze niet kon vinden, vermoedde hij dat Shantat meer hiervan moest afweten. Hij vroeg zijn zoontje waar hij het document had gezet. Het jongetje kon hierop geen antwoord geven, waarop de vader boos werd. 

Hij vader tilde Shantat op en smeet hem met kracht op de vloer. Het jongetje raakte bewusteloos. De man koos na zijn daad het hazenpad. 

Shantat is ter verpleging opgenomen op de afdeling Intensive Care van het Ziekenhuis. Hij is onder behandeling van de neurochirurg en de kinderarts. 

Aan de aanhouding van de vader wordt gewerkt. De politie van Santo Dorp is belast met deze zaak.

Zaak grote drugsvangst in zeecontainer op haventerrein Paramaribo nog onopgelost

Er lijkt geen schot in zaak te zitten, nog geen verdachten aangehouden


Het hoofd van de Anti-Narcotica Brigade, inspecteur Humphrey Naarden, zegt vandaag, woensdag 30 augustus 2017, in het Dagblad Suriname, dat er vooralsnog geen aanhoudingen zijn verricht in de zaak van de op vrijdag 7 juli in een zeecontainer op het terrein van de haven Paramaribo onderschepte grote hoeveelheid cocaïne.

Op die avond nam de douane, tijdens controle van een container, waarin geschaafd hout was opgeslagen, een grote hoeveelheid drugs in beslag, op het terrein van de Dr. Jules Sedney Haven. Volgens berichten ging het om 49 tassen met een totaal gewicht van 1.751,1 kilo cocaïne. 

Naarden wil in deze fase ook niet zeggen wie verantwoordelijk was voor de verzending van deze lading hout. De container was bestemd voor export naar de Belgische haven Antwerpen. 

Naarden zegt, dat de drugs na vier dagen, dus op dinsdag 11 juli, op een privéterrein in het district Commewijne onder zware beveiliging is verbrand, onder leiding van een Officier van Justitie. 

Anti-Corruptiewet weer op agenda Assemblee

Wet is feitelijk een wijziging van het Wetboek van Strafrecht


De Nationale Assemblee (DNA) heeft de Anti-Corruptiewet voor vandaag, woensdag 30 augustus 2017, opnieuw op de agenda geplaatst. De openbare vergadering begint om twaalf uur.

Het door de regering herziene wetsontwerp werd in januari 2014 ingediend bij De Nationale Assemblee. De officiële behandeling van deze veel besproken ontwerpwet startte op 19 november 2015, aldus Starnieuws.

Deze wet is bedoeld om de preventie en bestrijding van corruptie beter ter hand te kunnen nemen. Het gaat om de wijziging van het Wetboek van Strafrecht. Corruptie grijpt in verdergaande mate en op structurele wijze in in haast alle delen van de samenleving. De groeiende corruptie die zich heeft ingeworteld in de samenleving werkt remmend op de nationale ontwikkeling, staat in de Memorie van Toelichting. 

Het Wetboek van Strafrecht zal worden gewijzigd om de aanpak van corruptie effectief ter hand te kunnen nemen. Tijdens de behandeling hebben enkele leden van de oppositie aangegeven dat de wet niet voldoende is om corruptie preventief te kunnen bestrijden. De wet zou in overeenstemming moeten worden gebracht met internationale verdragen tegen corruptie.

In de commissie van rapporteurs hebben zitting André Misiekaba (NDP/voorzitter), Asiskumar Gajadien (VHP), Celsius Waterberg (BEP), Gregory Rusland (NPS), Carl Breeveld (DOE), Ronnie Brunswijk (ABOP) en Amzad Abdoel (NDP).

Organisatoren van evenementen in Paramaribo-Zuidwest woedend over forse borg

'De borgsom is afschrikwekkend, een manier om buurten uit te sluiten van vertier'

'Het zal ertoe leiden, dat kleine organisatoren brodeloos worden'


Organisatoren van evenementen in Paramaribo-Zuidwest zijn des duivels, dat per 1 september een borgsom van Srd 7.500 moet worden betaald aan het districtscommissariaat. 'De borgsom is afschrikwekkend', reageert Biën Josamie, directeur-eigenaar van Eridorie, dinsdag 29 augustus 2017 in de Ware Tijd. Josamie noemt de maatregel een manier om buurten uit te sluiten vertier te hebben. 

'Een abrupte maatregel die binnenskamers door een handje vol mensen is genomen.'

Paramaribo-Zuidwest, onder leiding van districtscommissaris Remy Pollack, heeft besloten de vergunningsvoorwaarden voor evenementen aan te scherpen nadat zich begin augustus bij een feestactiviteit bij het BEP-partijcentrum zich ongeregeldheden hadden voorgedaan. Ook zou de organisator de toegestane tijd hebben overschreden. Vandaar dat er voortaan als borg Srd 7.500 in rekening wordt gebracht. 

Van dit bedrag wordt Srd 4.500 apart gehouden voor eventuele opruimwerkzaamheden.

Josamie vindt, dat er geen maatregel genomen kan worden die alleen van toepassing is op een deel van het land. Volgens hem zitten de meeste feestgangers in het zuiden van Paramaribo en in het district Wanica. 

Ook Matte Omouth van de organisatie To Unite Binnenland noemt het besluit te zwaar. Volgens hem zal het ertoe leiden, dat kleine organisatoren brodeloos worden. 'Om dit bedrag op te brengen samen met artiestenbelasting is te veel.' Omouth ziet dit als een middel om artiesten te dwingen te stoppen met evenementen organiseren. 

'Vermakelijkheidsbelasting is al Srd 6.000. Artiestenbelasting iets meer dan Srd 1.000 en dan nog Srd 7.500 opbrengen terwijl je als organisator nog niets verdiend hebt', rekent Omouth voor. Hij zegt drie maal in Zuidwest een evenement te hebben georganiseerd en nooit vuil te hebben achtergelaten...

John van Coblijn: 'Corruptiegevallen aanpakken geen keus, maar verplichting'

'Alle rapporten van vermeende corruptie moeten naar het Openbaar Ministerie'


'Er is geen enkele ander keus dan elke onregelmatigheid die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, diepgaand te onderzoeken en ervoor zorg te dragen dat als mensen zich ten koste van de samenleving verrijkt hebben, die middelen worden teruggehaald. Het is een verplichting dat degenen die zich aan corruptie schuldig hebben gemaakt, worden gestraft', zegt de politicus John van Coblijn dinsdag 29 augustus 2017 in het Dagblad Suriname. 

Hij reageert hiermee op de uitlatingen die onlangs door NDP-fractieleider André Misiekaba zijn gedaan. De NDP'er vindt, dat er een streep getrokken moet worden door de beschuldigingen van corruptie en met een schone lei moet worden begonnen. Van Coblijn kan zich helemaal niet vinden in de opvatting van Misiekaba. Hij voert aan, dat het nooit mag gebeuren dat er een streep wordt getrokken door de beschuldigingen van corruptie, terwijl tienduizenden mensen het slachtoffer worden van de schade. 

'Het zwaaien met rapporten in het parlement is gewoon het bedrijven van politiek met de samenleving en min of meer voor de gek houden. Het komt min of meer erop neer dat meneer A zegt, dat meneer B heeft gestolen, dus A mag ook stelen. Dat is een principe dat absoluut niet mag gelden in Suriname', stelt hij. Volgens hem moeten alle rapporten van vermeende corruptie naar het Openbaar Ministerie. 

Bijna onder alle regeringen heeft fraude plaatsgevonden. Opmerkelijk is dat steeds de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) en de Nationale Democratische Partij (NDP) elkaar over en weer beschuldigen corruptie onder hun regeringen te hebben gefaciliteerd. 

Van Coblijn benadrukt dat deze twee partijen moeten oppassen voor een onderzoek in de toekomst door een regering waarin zij niet zijn vertegenwoordigd. 'Dan maakt het niet uit of het VHP- of NDP-mensen of wat voor andere partijen zijn die malversaties zouden hebben gepleegd. De zaken gaan onderzocht moeten worden. Het is onmogelijk te accepteren, dat het land zoveel schade heeft geleden en mensen floreren, die daarvoor niet op de juiste wijze de nodige arbeid en productie hebben verricht', aldus de politicus.

Soul II Soul-zangeres Melissa Bell (53) overleden

Bell leed afgelopen negen jaar aan nierproblemen, veroorzaakt door diabetes

Melissa (l) en dochter Alexandra

Soul II Soul-zangeres Melissa Bell is maandag op 53-jarige leeftijd overleden. Bell leed de afgelopen negen jaar aan nierproblemen, veroorzaakt door haar diabetes. Dat heeft haar familie dinsdag 29 augustus 2017 bevestigd op Twitter.

'Het is met het grootste verdriet dat de familie laat weten dat onze mooie, grappige en liefdevolle moeder Melissa Bell is overleden. We zullen haar onvoorwaardelijke liefde, steun, charisma, kracht en moed nooit vergeten. We zijn eeuwig trots en dankbaar dat we haar onze moeder mochten noemen.'

Dochter Alexandra Burke liet via social media weten: 'Mama was altijd mijn grootste steun en toeverlaat en was door het dolle heen toen ik haar vertelde dat ik mee mocht doen aan Strictly Come Dancing. Het was altijd een droom van haar dat ik ooit te zien zou zijn in de show en ik weet zeker dat ze wil dat ik doorga.'

 Bell maakte van 1993 tot 1995 deel uit van Soul II Soul.


(De Surinaamse Krant/The Sun/De Telegraaf/Twitter)

Kenia verbiedt plastic tassen - Consumentenkring Suriname gaf in september 2015 een voorzichtige aanzet....

Overtreding kan een boete van 38.000 dollar of 4 jaar gevangenisstraf opleveren

Kenia kiest voor haar volk en het milieu in plaats van voor economische belangen


Na Zuid-Afrika, Marokko, Rwanda en Eritrea volgt nu ook Kenia met een verbod op plastic tassen (zie foto - Bron: Eigen foto De Surinaamse Krant). De Keniaanse overheid presenteerde het verbod zes maanden geleden, waarna een proefperiode in gang werd gezet. Afgelopen zondag trad het verbod op het gebruik, de productie en import van plastic zakken in werking. Daarmee kiest het land voor haar volk en het milieu in plaats van voor economische belangen, aldus OneWorld.nl onder andere dinsdag 29 augustus 2017.

De straffen op het maken, verkopen of dragen van plastic tassen zijn niet misselijk. Kenianen die het verbod overtreden kunnen een boete van 38.000 dollar of 4 jaar gevangenisstraf riskeren. Onder de nieuwe regels moeten reizigers die het land in komen hun plastic zakken achterlaten op het vliegveld. Als er geen hardhandige maatregelen worden genomen zal er naar schatting van de Ellen MacArthur Foundation in 2050 meer plastic dan vis in de zee te vinden zijn. Dit is niet alleen voor Kenia, maar voor de hele wereld problematisch. 

Tegenstanders van het verbod beweren dat het afschaffen van plastic tassen zal leiden tot veel werklozen. Plasticfabrikanten schatten dit aantal op zo’n 80.000, stelt de BBC. Maar, veel Kenianen zijn voor het verbod, dat begon als een respons op de roep van de Verenigde Naties via het Clean Seas Initiatiative om een ‘oorlog tegen plastic’ te voeren. 

Kenianen die plastic tassen produceren, verkopen of dragen wacht een forse boete of gevangenisstraf De vraag is echter wat de alternatieven voor de polyethylene zakken zijn. Plastic tassen uitdelen tegen een vergoeding is voor verkopers niet toegestaan. Kenianen zullen dus hun eigen tas moeten meenemen of een papieren zak moeten gebruiken. Hoe pakken inwoners van andere plastic-tassenvrije landen dit aan? 

Rwanda Rwanda verbood niet-afbreekbare plastic tassen in 2008, als maatregel tegen de structurele rioolverstoppingen en stilstaande wateren, die weer een perfect broeinest voor malariamuggen vormen. Papieren zakken zijn hier het alternatief, maar die blijken vaak weinig stevig te zijn en zijn wel drie keer duurder dan de plastic zakken. 

Indonesië, samen met China de grootste plasticvervuiler ter wereld, heeft vorig jaar een ‘proefproject’ in gang gezet om de Indonesiërs te laten betalen voor een plastic tas. Om kosten te besparen bij het winkelen zijn sommige inwoners hun eigen dozen gaan meenemen. 

Ook Costa Rica is druk bezig een strategie te ontwikkelen om eenmalig gebruik van plastic op grote schaal te elimineren, bijvoorbeeld door de kunststof te vervangen door herbruikbaar materiaal. Lokale onderzoekers zijn aan het experimenteren met materiaal verkregen uit bananen, dat wel eens de nationale vervanger van plastic zou kunnen worden.

Ook Suriname wordt overspoeld met de plastic zak. Boodschappen doen in een supermarkt lever en handvol plastic zakjes op met daarin de boodschappen. De gewoonste zaak van de wereld in Suriname en het milieu wordt vol gegooid met de zakjes. Geen enkele milieuorganisatie onderneemt actie tegen het zakje. Neen, het was in september 2015 de Consumentenkring die voorzichtig de strijd aanbond tegen de plastic zak....

Plastic boodschappentasjes werden vervangen met milieuvriendelijke tassen. Het project werd uitgevoerd door de Consumentenkring in samenwerking met de Stichting Lust en Rust te Commewijne. De gelamineerde jutte tas is wad verkrijgbaar bij de Consumentenkring voor een heel schappelijk tarief.

Het doel van de twee organisaties was om de burgers een alternatief te geven bij het ontmoedigen van het gebruik van plastic. De meeste winkeliers geven de klanten vaak plastic zakken en zakjes mee. Die zakken belanden in het milieu en bezorgen het land de nodige problemen. De vele verstoppingen van riolen tijdens de regentijd zijn hiervan onder andere een gevolg. 

Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, pleitte voor een extra belastingheffing op het gebruik van plastic verpakkingsmateriaal of dat er een wet komt die het gebruik van het product verbiedt. Hij had destijds vernomen dat in dit kader een initiatiefwet tegen verkeerde plasticverwerking het parlement had bereikt....

Anno augustus 2017 is er niets veranderd: geen actie, geen wetgeving, maar nog steeds vele duizenden plastic zakjes en zakken....

(De Surinaamse Krant/OneWorld)

Venezuela's voormalig procureur-generaal Luisa Ortega beschuldigt regering inhuren huurmoordenaars

Luisa Ortega dient klacht in tegen regering-Maduro bij Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens

'In een land met zoveel bronnen eten onze landgenoten afval en we leven systematisch onder schending van mensenrechten'


Venezuela's voormalig procureur-generaal Luisa Ortega beschuldigde de regering maandag 28 augustus 2017 van het inhuren van huurmoordenaars om achter haar en andere gerechtelijke ambtenaren aan te gaan. 'Ik ben speciaal naar het Costa Ricaanse ministerie van Justitie en de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens gekomen om een klacht in te dienen', zei ze tijdens een nieuwsconferentie in het hoofdstad van Costa Rica, San José, naast de hoofdofficier van Justitie Jorge Chavarria van dat land. 

'Ik heb informatie, dat de vervolging tegen mij wordt voortzet en dat de overheid hitmen heeft ingehuurd om mijn leven te beëindigen.'


Ortega, 59, is uit Venezuela gevlucht op 18 augustus met haar man, twee weken nadat een nieuwe loyalistische vergadering, die door Maduro is opgericht, haar uit haar kantoor heeft gezet. 

Ze was onder het regime van Maduro een fel criticus en bleef in verschillende Latijns-Amerikaanse steden beschuldigingen uiten tegen de Venezolaanse leider. 

Ortega arriveerde gisteren in Costa Rica, waar zij het Inter-Amerikaanse Hof van de Rechten van de Mens zou bezoeken die in dat land is gevestigd. Haar weg ernaartoe werd om veiligheidsredenen niet bekendgemaakt. 

De ex-procureur-generaal zei, dat de reis deel uitmaakt van haar inspanningen in Latijns-Amerika om de vermeende misbruiken van Maduro's regering te benadrukken en om steun te vragen om de democratische orde in haar land te herstellen. 

'Elke dag, lijdt Venezuela aan een gebrek aan voedsel, medicijnen, er is een ernstig gezondheidsprobleem', zei ze. 

'In een land met zoveel bronnen eten onze landgenoten afval en we leven systematisch onder schending van mensenrechten.' 'Repressie door de Venezolaanse regering' is wat 130 mensen heeft gedood en 2.000 mensen gewond zijn geraakt in protesten tegen Maduro, zei Ortega.

(De Surinaamse Krant/AFP/Twitter)

Laatste gletsjer in Venezuela dreigt te verdwijnen door opwarming aarde

De Humboldt Gletsjer is de enige van vijf gletsjers in Venezuela die vandaag de dag nog 'leeft'

Figure 5: View of the northwestern side of Pico Bolivar with its two remaining small ice/firn fields on 24 February 2011 from the footpath connecting Alto de La Cruz and the cable car station Loma Redonda (photographs by Carsten Braun). These two ice/firn fields are also visible from the cable car line and downtown Mérida, but usually obscured by clouds in the afternoon.  
(Bron foto: researchgate.net)

Gletsjers zijn aan het verdwijnen over de hele wereld terwijl de planeet opwarmt. In de Andes zijn ze al meer dan een eeuw aan het verdwijnen, met recessie, zoals geografen het noemen, en in de laatste met grote snelheid. Dit is 'in overeenstemming met de verwachte effecten' van regionale en wereldwijde klimaatveranderingen, schrijven Carsten Braun en Maximiliano Bezada in hun geschiedenis van de verdwijnende gletsjers in Venezuela, aldus Jstor Daily dinsdag 29 augustus 2017.

Op het moment van hun studie (2013) bestond nog maar één van de vijf Venezolaanse gletsjers. Dit overblijfsel, de Humboldt Gletsjer, was klein: 0,1 vierkante kilometer. Braun en Bezada voorspelden dat die voor het einde van dit decennium zou zijn verdwenen.

Ze pleiten voor intensief toezicht op dit laatste stukje ijs, maar de recente politieke onrust van Venezuela lijkt dat te voorkomen. Zogenoemde 'cirque' gletsjers, zoals die in Venezuela en in de rest van de Andes verdwijnen, zijn over het algemeen klein.

Ze zijn vernoemd naar de 'cirques', amfitheater-vormige verlagingen in de zijkanten van de berg. Hun ijs groeit aan en wordt gevormd door erosie.

In 2013 waren er op deze aarde 300.000 tot 400.000 zulke kleine gletsjers, die ongeveer 785.000 vierkante kilometer van het totale gebied omvatten. Ter vergelijking, de Amerikaanse staat Californië is 423.970 vierkante kilometer. Wetende dat het ijs aan het verdwijnen was, riepen de klimaatwetenschappers Carsten Braun en Maximiliano Bezada op tot een 'wetenschappelijke autopsie' van het Humboldt-ijs terwijl het nog bestond.

Voor de Andes-landen heeft het verdwijnende ijs al impact op de watervoorziening voor menselijke consumptie, landbouw / irrigatie, waterkracht, mijnbouw en ecosystemen.
Een belangrijk thema van Braun en Bezada's werk is dat verrassend weinig bekend is over de glaciale geschiedenis van Venezuela. Ze proberen dit te verhelpen door de bekende geschiedenis en hun eigen veldwerk in 2009 en 2011 samen te brengen. 

Ze schreven, dat 'de Humboldt-gletsjer vandaag een glaciologische anomalie is, doordat het overleeft door een combinatie van gunstige topografische factoren'. Ze hebben lang gewaarschuwd. Omdat het ijs aan het verdwijnen was Braun en Bezada pleitten voor een 'wetenschappelijke autopsie' van het Humboldt-ijs terwijl het nog bestond. IJskernen uit dergelijke plaatsen zijn immers getuigenissen van klimaatgeschiedenis. De nabijgelegen meren zijn ook 'goed gepositioneerd om een ​​klassieke Late Quaternary / Holocene deglaciale sedimentsequentie te bevatten'. 

De politieke en economische crises van Venezuela hebben dit echter onmogelijk gemaakt. De laatste gletsjer in het land kan verdwijnen zonder getuigen....

(De Surinaamse Krant/Jstor Daily)