woensdag 6 september 2017

Sint-Maarten is vrijwel afgesloten van de buitenwereld

Minister Plasterk: 'Door de afsluiting nog geen goed beeld van de situatie'

Vliegveld ernstig beschadigd en toegang tot haven ook moeilijk,elektriciteit en verbindingen uitgevallen 


Het door orkaan Irma getroffen Sint-Maarten is nauwelijks bereikbaar en daardoor vrijwel afgesloten van de buitenwereld. Dat heeft minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) woensdagavond 6 september 2017 gezegd.

In het televisieprogramma Pauw zei Plasterk, dat er door de afsluiting nog geen goed beeld is van de situatie. De minister noemt dat een 'akelige gedachte'. 
Hij herhaalde dat er veel schade is, ook aan belangrijke toegangspunten. Zo is het vliegveld ernstig beschadigd en de toegang tot de haven ook moeilijk. Hij wees erop dat de elektriciteit en verbindingen zijn uitgevallen. Daardoor is ook nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. 

Militairen zijn druk bezig om een beter beeld te krijgen van de situatie. Dat gebeurt met patrouilles op de grond en door met een NH90-helikopter over het rampgebied te vliegen. 

Plasterk zei ook, dat het verzoek is gekomen om een vliegtuig te sturen met mensen en materiaal. Volgens Plasterk is dat mogelijk, maar zal het toestel wel eerst moeten kunnen landen. Daarom moet eerst het vliegveld worden vrijgemaakt.

(De Surinaamse Krant/De Telegraaf)

Bolt en cameraman Follender in 1e Spoorloos nieuw seizoen terug in Colombia

In juni werden Bolt en Follender in Colombia ontvoerd door guerrillabeweging ELN


In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Spoorloos keren Derk Bolt en cameraman Eugenio Follender voor de eerste keer sinds hun ontvoering terug naar Colombia om daar hun reportage af te maken. 

Afgelopen juni maakten Bolt en Follender in het grensgebied met Venezuela een reportage voor Margriet, een meisje dat in 1990 als baby van drie maanden werd geadopteerd door een Nederlands echtpaar en op zoek was naar haar biologische moeder. Tijdens de zoektocht werden de twee televisiemakers ontvoerd door leden van guerrillabeweging ELN (Ejército de Liberación Nacional).


Om uit handen van het Colombiaanse leger te blijven, namen de guerrilla's de twee mannen mee op een barre tocht door de jungle. Met hulp van verschillende humanitaire organisaties werden de twee een week later vrijgelaten.


Een maand na hun vrijlating keerden Bolt en Follender terug naar het land, om daar in een veilig gebied het vervolg van de zoektocht te filmen.

Maandag 11 september is het complete verhaal van Margriet te zien in Spoorloos.

Eind augustus werd bekend dat de presentator een boek gaat schrijven over de ontvoering. Het boek, getiteld Ontvoerd, komt in november uit.
(De Surinaamse Krant/Nu.nl)

VHP'er Jogi: 'Binnenkort is luxe geworden melk ook in voedselpakketten'

'Hier zie je weer het vleermuizenkarakter van de regering waar zij omgekeerd hangt'

'Huidige regering heeft afgelopen periode haast alle betaalbare levensmiddelen tot onbetaalbaar gemaakt'


'Melk is nu een luxe, dus binnenkort melk ook in voedselpakketten', zegt Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) woensdag 6 september 2017 in het Dagblad Suriname. De parlementariër heeft veel moeite met de vele nieuwe inkomstenverhogende maatregelen die de kas van de regering opnieuw moeten spekken. 

De recente verhoging van de melkprijs, herinvoering van de invoerrechten op ICT-producten, de aankomende verhoging van de tarieven voor grondhuur, invoering van Belasting Toegevoegde Waarde (BTW), herintroductie van Rij- en Voertuigenbelasting en de leges voor paspoorten, uittreksels en nationaliteitsverklaringen zijn verregaand. Deze maatregelen werden sinds december vorig jaar aangekondigd, maar lieten op zich wachten. 

'Men moet rekening houden met het draagvlak van de samenleving. Hier zie je weer het vleermuizenkarakter van de regering waar zij omgekeerd hangt. In plaats van vooruit te kijken, kijkt zij achteruit.'

De politicus voert aan, dat de huidige regering in de afgelopen periode haast alle betaalbare levensmiddelen tot onbetaalbaar heeft gemaakt. Hij noemt hierbij producten als een blikje sardientjes, knoflook, aardappel, uien en bruine bonen. Hierdoor is een grote afhankelijkheid van het volk ontstaan van de goedkopere voedselpakketten die door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting worden verkocht. 'Precies zoals je aardappel en uien zet, moet je nu ook melk zetten voor de mensen', stelt Jogi. 

De volksvertegenwoordiger vraagt zich af wat de gedachtegang van minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) was toen hij zo'n besluit nam. Los van het feit, dat hij de melkboeren flink heeft beetgenomen met een ‘belachelijke verhoging’ van 50 cent, is de consument volgens de politicus ook zwaar benadeeld met de nieuwe consumentenprijs. 

'Laten wij ook voor behoud gaan van de melkveesector. Geef de melkboeren ten minste een Srd 5 per liter rauwe melk uit de Srd 8,50 die door Melkcentrale wordt gevraagd', aldus de politicus. 

De kosten voor een uittreksel zullen binnenkort van Srd 1 verhoogd worden naar Srd 5. Voor een nationaliteitsverklaring en akten zal Srd 25 worden neergeteld. Een paspoort gaat Srd 300 kosten, dat was Srd 100. Een nationaal paspoort dat onbruikbaar is geworden zal vervangen worden als Srd 400 is voldaan. Wanneer een paspoort is kwijtgeraakt moet voor een nieuwe Srd 500 op tafel worden gelegd. Voor een zakenpaspoort moet Srd 1.000 worden betaald. Bij verlies kost een vervanging Srd 2.500. 
De verhoging van leges is goedgekeurd door de Raad van Ministers en volgens de procedure opgestuurd naar de president. Het staatshoofd heeft vervolgens de stukken voor advies doorgestuurd naar de Staatsraad. Wanneer de Staatsraad advies heeft uitgebracht, moet de president het besluit bekrachtigen. 

'Elk dubbeltje dat de regering kan pakken, wil zij weg grijpen uit de handen van de samenleving. Vandaag de dag is een paspoort geen luxe meer. Iedereen wil een paspoort hebben. Nu wordt het weer een luxe. De kosten voor een nationaliteitsverklaring van Srd 1 verhogen naar Srd 25 en Srd 2.500 vragen voor een verloren zakenpaspoort, is te vergaand', stelt Jogi. 

Van Coblijn: 'Medische check-up Bouterse op Cuba dolksteek voor Surinaamse medici'

'De mensen in de zorg krijgen een trap en zijn belachelijk gemaakt'


'Dat president Desi Bouterse eerder voor een medische behandeling in het buitenland kiest, betekent dat het staatshoofd een dolksteek geeft aan Surinaamse medici. De mensen in de zorg krijgen een trap en zijn belachelijk gemaakt', zegt de politicus John van Coblijn 6 september 2017 in het Dagblad Suriname. Het staatshoofd is inmiddels al een week op Cuba voor zijn reguliere medische check-up en vakantie. 

Van Coblijn zegt, dat de medische sector in het land momenteel totaal op zijn kop ligt. Dit betekent dat vooral het staatshoofd en de regering er alles aan moeten doen om het geloof van de samenleving in de eigen zorg terug te brengen. 

'Ik vind het jammer, dat niet meer mensen uit de medische sector opstaan om aan te geven dat er nog grotere problemen in de gezondheidssector zijn dan wij ons realiseren. Het feit dat de mensen continu moeten staken en continu druk moeten uitoefenen, belooft niet veel goeds. Ik praat met veel mensen, waardoor ik weet dat een heleboel calamiteiten zich hebben voorgedaan in de medische sector, waarbij patiënten het ergste is overkomen', aldus de politicus. 

Het feit dat de overheid de organisatie van medicamenten niet heeft kunnen optimaliseren en er nog steeds een groot gat is tussen de vraag en de aanvoer van medicijnen, is een heel trieste zaak. 

Van Coblijn benadrukt, dat hij geen politiek gaat voeren over de gezondheid van de president en van medeburgers. Het ligt volgens hem aan de inborst van politici om het ‘eigen kunnen’ te koesteren.

Recreatieoord Marinalex per direct door autoriteiten Para gesloten

Zonder vergunning van districtscommissaris is een danshappening gehouden

Marinalex mag tot nader orde geen bezoekers meer ontvangen 


De toestemming voor het exploiteren van recreatieoord Marinalex is woensdag 6 september 2017, ingetrokken door waarnemend districtscommissaris Audrey Hankers. Er is zonder vergunning van de districtscommissaris een danshappening gehouden afggelopen zondag. Er zijn ook valse kaarten aan de man gebracht en de beheerder van het oord heeft meegewerkt aan deze onverantwoordelijke handelingen, zo bericht het Commissariaat Para.

De districtsleiding zal ook geen vergunning meer verstrekken aan Natty Entertainment & universal band, omdat deze zich voor de tweede keer schuldig heeft gemaakt aan vervalsing en belastingontduiking. Deze activiteit heeft plaatsgevonden zonder vergunning van de districtscommissaris van Para. 

De beheerder van Marinalex is woensdag opgeroepen voor verweer bij de districtscommissaris, de Gewestelijk Politie Commandant, de Belastingsdienst en de brandweer. Doordat er geen vergunning was aangevraagd hebben deze instanties geen veiligheidsvoorzorgsmaatregelen getroffen voor de bewuste happening, waardoor de veiligheid van bezoekers in gevaar is gebracht. 

Organisator Natty Entertainment & universal band wordt opgespoord door de Belastingsdienst voor sancties. 

Marinalex mag tot nader orde geen bezoekers meer ontvangen op het oord. Vergunningaanvragen voor geplande openbare vermakelijkheden op dit oord worden voorlopig niet aangenomen door het commissariaat. De veiligheidsdiensten waarschuwen, dat bezoekers die zich toch toegang verschaffen tot dit oord onherroepelijk zullen worden verwijderd.

Gajadien (VHP): ‘Gemeenschap Wanica wacht op oplevering eigen ziekenhuis’

Bouw medisch centrum Wanica startte november 2014... geen duidelijkheid over oplevering

'Het is nu duidelijk dat medisch centrum als verkiezingsstunt is gebruikt om meer stemmen te vergaren bij de afgelopen verkiezingen'


Het streekziekenhuis van Albina, het Stichting Marwina Ziekenhuis, is enkele dagen geleden officieel afgebouwd en overgedragen aan de Surinaamse overheid. 'De gemeenschap van Wanica wacht ook op de oplevering van een eigen ziekenhuis. De belofte voor de oplevering wordt keer op keer gedaan en er zijn diverse contracten getekend', zegt VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien woensdag 6 september 2017 in het Dagblad Suriname. 

Terwijl het startsein voor de bouw van het medisch centrum te Wanica in november 2014 werd gegeven, is er nog steeds geen duidelijkheid over wanneer het wordt afgerond. De politicus voert aan, dat het nu duidelijk is dat het medisch centrum als verkiezingsstunt is gebruikt om meer stemmen te vergaren bij de afgelopen verkiezingen. In de pas goedgekeurde begroting over het dienstjaar 2017 is daarvoor ook niets opgenomen. 

Het ziekenhuis is een schenking van China, maar Suriname moest een deel daarvan zelf bekostigen. De schenking loopt vanaf 2011. Het deel dat vanaf 2014 door Suriname is opgezet, moet een deel van het beddenhuis voorstellen. De werkzaamheden door de Surinaamse aannemer werden enkele maanden geleden gestaakt vanwege betalingsachterstanden door de overheid. 

Na jaren van onderhandelingen heeft in 2016 de ondertekening met China plaatsgevonden voor de bouw. Het Chinese staatsbedrijf The 23rd Metallurggical Construction Group Co. (Ltd of Minmetals) is belast met de bouwwerkzaamheden. De werkzaamheden moesten binnen zes maanden na de ondertekening starten en moet eind 2018 een feit zijn. In dit ziekenhuis komen 3 beddenhuizen met 150 ligbedden, 30 bedden voor de polikliniek, een spoedeisende hulp en een mortuarium. Ook voor de klinische behandelingen kan men daar terecht. Het ziekenhuis zal ook beschikken over ruime parkeerplaatsen. 

'Het feit alleen, dat de regering er niet over praat en de samenleving het vertrouwen in de oplevering heeft verloren, betekent dat er geen behoefte vanuit de zijde van de regering is om dit nog voor de verkiezingen in orde te maken. Zij maakt zich nu meer druk om de kostenverhogende maatregelen', aldus Gajadien. 

Gajadien benadrukt dat het hebben van een ziekenhuis, beddenhuis of medisch centrum in de huidige crisis niet alles is. 'Het hebben van een ziekenhuis is niets als de regering niet in staat is om condities te creëren, waardoor ziekenhuizen goed kunnen draaien', stelt hij. 

De politicus heeft tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling in het parlement een noodkreet laten horen over patiënten, die niet gedotterd kunnen worden vanwege een tekort aan materialen in ziekenhuizen. Dotteren is een manier om een vernauwing in een bloedvat op te heffen. Daarnaast kunnen bepaalde medische operaties ook vanwege het tekort aan materialen niet plaatsvinden. 'De mensen worden gevraagd om de middelen vanuit het buitenland zelf aan te voeren', zegt Gajadien. Ook het binnenbrengen van medicamenten en een adequaat functionerende ziektekostenverzekering voor de samenleving blijft volgens hem een probleem. De oplossing van deze zaken moet prioriteit krijgen.

De voorbereidingen voor het Stichting Marwina Ziekenhuis zijn in 2009 begonnen, terwijl de bouw in november 2012 aanving. Het ziekenhuis staat op een compleet omrasterd terrein van 2,7 hectare, dat is voorzien van geasfalteerde wegen. Het ziekenhuis beschikt over een laboratorium, radiografie-afdeling, apotheek, keuken, wasserij, operatiefaciliteiten, een mortuarium, 35 bedden en 4 kantoren en woningen voor artsen en specialisten. De bouw is gefinancierd door het Algemeen Ontwikkelingsfonds van Frankrijk en is onderdeel van een breder project, dat 15 miljoen Euro kost. Ook poliklinieken van de overheid en de Medische Zending zijn of worden nog gerenoveerd in Marowijne en het binnenland.

Orkaan Irma richt zware schade aanop de Bovenwindse Eilanden

Op het Franse deel van Sint Maarten heeft Irma één leven geëist

- Franse president Macron: 'De balans zal zwaar en wreed zijn'
- Opvangcentra Rode Kruis op Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius zitten overvol


De orkaan Irma heeft vandaag, woensdag 6 september 2017, zware schade aangericht op de Bovenwindse Eilanden. Op Sint Maarten stonden wegen blank en zijn huizen ingestort. Op foto’s die gedurende de dag naar buiten kwamen, was te zien hoe het vliegveld op Sint Maarten het zwaar te verduren heeft gehad. Het eiland zat middenin de orkaan Irma, met categorie 5 de zwaarste ooit in het gebied. Wegen veranderden in modderstromen. 

Op het Franse deel van Sint Maarten heeft Irma één leven geëist, ook valt er een dode te betreuren op het Franse Caribische eiland Saint-Barthélemy. Dat heeft de Franse minister voor overzeese gebiedsdelen bekendgemaakt na een crisisbijeenkomst in Parijs. Er zijn zeker twee zwaargewonden. Over slachtoffers op het Nederlandse deel is niets bekend.

De Franse president Macron liet eerder 's avonds weten dat hij vreest voor het ergste. 'De balans zal zwaar en wreed zijn', vertelde hij over Sint Maarten. 'In de komende uren is het belangrijkste dat we gewonden gaan opsporen en verzorgen. We moeten zo snel mogelijk het normale leven kunnen voortzetten.'


De verbinding met het eiland is zeer slecht: telefoonlijnen zijn uitgevallen, stroom op bepaalde momenten ook. Daarom ontbreekt veel informatie. Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken had vandaag grote problemen met communicatie.

Nederland heeft honderd mariniers en specialisten naar Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius gestuurd. In eerste instantie moesten zij de schuilplaatsen van de bewoners beveiligen. Na de storm hebben ze als eerste de verbindingen hersteld. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken verwacht in de loop van de nacht meer vraag om hulp. Die zal uiteraard worden ingewilligd, zei hij.
Irma bereikte Sint Maarten - met ongeveer 42.000 inwoners op het Nederlandse deel - aan het begin van de middag (Nederlandse tijd) met windsnelheden tot 295 kilometer per uur. De orkaan richtte binnen de kortste keren enorme verwoesting aan. Daken, elektriciteitsmasten, muren, bomen en boten werden verwoest. De sterkste huizen bleken niet bestand tegen de kracht van de natuur. De hoofdstad Philipsburg werd ook nog eens getroffen door overstromingen. Gedurende de tijd dat de storm over het eiland raasde, was er een uitgaansverbod van kracht. De autoriteiten hadden dinsdagavond al een avondklok ingesteld.

De opvangcentra van het Rode Kruis op de Bovenwindse eilanden Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius zitten overvol met mensen die moesten vluchten voor de orkaan. Exacte aantallen kan de hulporganisatie nog niet geven, omdat de communicatieverbindingen als gevolg van de alles vernielende orkaan heel slecht zijn, zei een woordvoerder. Exacte aantallen kan de hulporganisatie nog niet geven, omdat de communicatieverbindingen als gevolg van de alles vernielende orkaan heel slecht zijn, zei een woordvoerder.
Volgens hem is een grote communicatiemast in de haven van Sint-Maarten omgevallen, waardoor er nauwelijks communicatie mogelijk is en het moeilijk is een goed beeld te krijgen van de omvang van de schade. Ook zijn de haven en de luchthaven zwaar getroffen en liggen de schepen op elkaar en in de straten

Veel toeristen waren er op dat moment al niet meer op het bedreigde eiland. De reisorganisatie TUI had op het moment dat Irma aan land kwam nog zegge en schrijve vier gasten in twee hotels zitten. Andere toeristen hadden er de voorkeur aan gegeven terug te keren naar Nederland.

De orkaan trekt ondertussen verder naar de Maagdeneilanden en vervolgens richting Puerto Rico. Ook in de Dominicaanse Republiek bereiden Nederlanders zich voor.

Alle politieke kopstukken hebben inmiddels hun medeleven getoond. Premier Rutte wenst 'iedereen veel sterkte' en koning Willem-Alexander en koningin Maxima denken aan de bewoners: 'Ons hart gaat uit naar alle getroffenen op de Bovenwindse Eilanden, met wie wij intens meeleven. U bent ons dierbaar en in onze gedachten zijn wij bij u.'


(De Surinaamse Krant/De Telegraaf/Twitter)

Op Cuba verblijvende president Bouterse: 'Ik maak het heel erg goed'

Orkaan Irma lijkt Bouterse en delegatie niet dwars te gaan liggen

Mensen in Suriname zouden bezorgd zijn over de president...


Naar aanleiding van het internationaal nieuws over de storm Irma, die in kracht is toegenomen en mogelijk ook voor problemen kan gaan zorgen op Cuba, heeft het Nationaal Informatie Instituut vandaag, woensdag 6 september 2017, contact opgenomen met president Bouterse. 

Het staatshoofd vertoeft momenteel op Cuba voor een medische check-up en vakantie, en liet het instituut weten, dat de storm Irma in kracht is toegenomen en nu tot een orkaan is uitgegroeid van de vijfde categorie, met windsnelheden van boven 185 kilometer per uur, zoals vele internationale nedia melden.Ik heb heel veel berichten ontvangen uit Suriname, dat men zich zorgen maakt, maar ik maak het heel erg goed’, luidt de eerste reactie van Bouterse.

Het staatshoofd deelt het instituut mee, dat de orkaan volgens de berichtgeving aldaar langs het eiland trekt, waardoor de mensen op Cuba alleen in het noorden wat van Irma zullen merken.

‘Het doet mij wel goed om te weten, dat de mensen in Suriname zich zorgen maken. Dat wan taki den sma e libi nanga yu. We zijn met gebed vertrokken en geloven dat het goed komt want Gado na wi fesiman’, vult Bouterse aan.

Over de medische check-up zegt de regeringsleider dat alles vlot en naar wens is verlopen.

Medewerker CIVD veroorzaakt in dronken toestand aanrijding

Man weigert na aanrijding om uit zijn voertuig te stappen en trekt zijn wapen...


Een medewerker van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, CIVD, heeft vanmorgen, woensdag 6 september 2017, met zijn auto een aanrijding veroorzaakt in de Johan Adolf Pengelstraat te Paramaribo, aldus de Ware Tijd.

Vermoedelijk was hij dronken achter het stuur gekropen. Hij reed tegen de rijrichting in, ramde twee voertuigen en probeerde daarna weg te rijden. Dat lukte niet. omdat hij werd gehinderd door een DAF-truck. 

Omstanders riepen de hulp in van vijf leden van de Militaire Politie, die toevallig langsreden. De bestuurder weigerde om uit zijn voertuig te stappen en trok zijn wapen. De militairen reageerden snel, sleepten hem uit de auto en namen hem in een houdgreep (zie foto - Bron: de Ware Tijd). Hij verloor even het bewustzijn, vermoedelijk als gevolg van de vele alcohol die hij had genuttigd. 

Het legitimatiebewijs van de spookrijder wees ui,t dat hij lid is van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De man is afgevoerd naar het politiebureau. Bij het ongeluk raakte niemand gewond, maar de schade aan de voertuigen was aanzienlijk. De zaak is in onderzoek bij de Militaire Politie. 

Bondsleider Valies maakt zich op voor stormachtig nieuw schoolseizoen

'Ministerie, aangestuurd door de regering, werkt systematisch aan stappen tegen leerkrachten en bonden'

'Tuchtmaatregelen tegen leerkrachten die vergaderingen bijwonen zijn in strijd met de Grondwet'


De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) zullen niet accepteren dat tuchtmaatregelen worden getroffen tegen leerkrachten. Ook zal in het geweer gekomen worden tegen pogingen om de bonden uit te schakelen. Dit is besloten tijdens een algemene ledenvergadering vandaag, woensdag 6 september 2017, te Mata Gauri, aldus Starnieuws. 

Boze leerkrachten hebben aangegeven, dat het schooljaar weer roerig zal beginnen. Leerkrachten stellen dat ze niet van plan zijn van zeven tot drie uur te werken. 

Vakbondsleider Wilgo Valies hield na de algemene ledenvergadering een persconferentie. Hij haalde daarin aan dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, aangestuurd door de regering, systematisch bezig is stappen te ondernemen tegen leerkrachten en de bonden. Een groot deel van leerkrachten is ook gemuteerd. In sommige gevallen de hele school, zei Valies uit. 

Bestuursleden van de BvL en ALS hebben melding gekregen, dat zij niet meer vrijgemaakt zullen worden voor bestuurswerkzaamheden. Zij zullen weer voor de klas moeten staan. Units zoals hiv/aids, waarbij leerkrachten trainingen geven aan collega's en scholieren, hebben de mededeling gekregen dat ze geen toestemming meer hebben hiermee door te gaan. Zij gaan ingezet worden in het reguliere onderwijs. Valies benadrukt dat het hier gaat om een afspraak met het ministerie. Er wordt goed werk gedaan door deze unit om leerkrachten en scholieren bewuster te maken over een verantwoord seksueel leven. 

Op het IMEAO zullen alle toelagen afgeschaft worden, waaronder stagebegeleiding. Valies vindt dat het ministerie om de tafel moet zitten met de vakbonden. 

De maatregelen die genomen worden om de vakbonden te liquideren zijn volgens de vakbondsleider tegen de internationale conventies. De tuchtmaatregelen tegen leerkrachten die vergaderingen bijwonen, zijn in strijd met de Grondwet, stelt Valies. Deze maatregelen hebben volgens hem het doel om het functioneren van de vakbonden onmogelijk te maken. Hiertegen zal geprotesteerd worden. Het voortbestaan van de vakbonden wordt in gevaar gebracht, terwijl leerkrachten bang worden gemaakt met allerlei tuchtstraffen. 

Valies kondigt nu reeds aan dat door de stappen van de regering het nieuwe schooljaar in oktober roerig wordt.

Goudreserves in Saramacca-gebied van IAmGold boven verwachting

Geschatte goudreserve van de Saramacca concessie ruim 44.000 kiloDe goudreserves in het Saramacca-gebied van IAmGold zijn boven de verwachtingen van de Canadese gouddmijnmultinational. De geschatte reserves uit 14,4 miljoen ton erts zijn gemiddeld 2,2 gram goud per ton. Dat betekent, dat uit deze hoeveelheid erts 1.022.000 ounces (28.973,21 kilo) goud kan worden gewonnen. In een andere hoeveelheid van 13,6 miljoen ton erts is een gemiddelde goudproductie van 1,18 gram per ton aangetoond. Deze hoeveelheid is dus volgens de projecties van IAmGold goed voor 518.000 ounces (14.685 kilo) goud.

In totaal is de aangetoonde geschatte goudreserve van de Saramacca concessie ruim 44.000 kg. Een en ander is gisteren, dinsdag 5 september 2017, in onderstaand persbericht bekendgemaakt:De concessie ligt ongeveer 25 kilometer  van het productiebedrijf van IAmGold op Rosebel. De verwachtingen zijn veelbelovend, omdat ongeveer 60% van de geschatte reserves zich bevinden in zachte ondiepe erts. Het betekent,dat het bedrijf tegen lagere exploitatiekosten het goud kan winnen. 

Het bedrijf stelt, dat het Saramacca-mijngebied in beide richtingen en op diepte nog aanzienlijke mogelijkheden biedt voor uitbreiding. 

President en CEO van IAmGold, Steve Letwin, zegt dat de goudontdekking in het Saramacca-mijngebied, aanzienlijke hoeveelheden toevoegt aan de totale winbare goudreserves die iets meer dan een maand geleden nog zijn ontdekt in het Rosebel-gebied. 

'Met schattingen die onze verwachtingen overtreffen en een concessie die nog meer mogelijkheden biedt, blijft onze transformatiestrategie potentiële wingebieden rond Rosebel te consolideren en aanzienlijke waarde toe te voegen voor de aandeelhouders van IAmGold.'

Er wordt uitgegaan van een langdurige goudprijs van 1.500 Amerikaanse dollar per ounce. Tegen die prijs zijn de nieuwe geschatte winbare goudreserves van het Saramacca-mijngebied goed voor 2,31 miljard dollar.

(De Surinaamse Krant/Starnieuws/IAmGold)

RGB-minister: 'Alleen ik teken een beschikking voor gronduitgifte'

Bewindsvrouwe waarschuwt de samenleving voor malafide personen


Minister Roline Samsoedin van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) benadrukt dat alleen zij een beschikking voor gronduitgifte tekent. Nog steeds worden mensen opgelicht door personen die beweren grond te kunnen regelen. De bewindsvrouwe waarschuwt de samenleving voor malafide personen. 

Samsoedin zegt vandaag, woensdag 6 september 2017, tegenover het Nationaal Informatie Instituut, dat de gehele procedure voor de aanvraag tot het verkrijgen van grond gaat via de Dienst der Domeinen en Grondinspectie. Geen enkel ander instituut, persoon of orgaan is bevoegd een toezegging te doen. De minister is te vaak geconfronteerd, dat personen de dupe worden van malafide personen. 

Het digitaliseringsproject waarmee het RGB bezig is, zal een grote bijdrage leveren aan het minimaliseren van dubieuze zaken. De nieuwe aanvragen zitten al in het systeem en de oude worden verwerkt. Zodra het automatiseringsproces af is, zal de samenleving hierover geïnformeerd worden. Het systeem zal ook toegankelijk zijn voor het publiek. 

Een van de voordelen van het automatiseren is dat een burger kan volgen wat de status is van een aanvraag. Minister Samsoedin merkt op, dat wanneer de aanvragen sneller worden afgehandeld, de behoefte bij de burgerij ook zal afnemen om een malafide persoon te benaderen voor het afhandelen van zaken.

Qing Lin Bar, Curaçao, door autoriteiten gesloten onder andere vanwege verkoop illegale Viagra

Bar heeft geen vestigings-, koffiehuis- en ook geen restaurantvergunningDe Qing Lin Bar aan de Rooseveltweg is op last van de autoriteiten gesloten, omdat daar onder andere illegaal Viagra werd verkocht. Dat zegt het ministerie van Economische Ontwikkeling vandaag, woensdag 6 september 2017, in het Antilliaans Dagblad

De sluiting volgt nadat de bar afgelopen maandag is bezocht door het MEO (ministerie van Economische Ontwikkeling) en SBAB (Stichting Belastingaccountantsbureau). Bij de controle is gebleken dat de Qing Lin Bar ook over geen enkele vergunning beschikte. De bar had geen vestigingsvergunning, koffiehuisvergunning en ook geen restaurantvergunning. 

De producten die in de bar werden verkocht hadden geen prijsaanduiding. De controleurs ontdekten ook dat er illegale nummers werden verkocht. De keuken was ook heel erg onhygiënisch.

Beslag gelegd op het 'Monster van Rooi Catootje’ op Curaçao

Het pand en de grond zijn eigendom van de Girobank nv


Op het gebouw op de hoek Scalaweg/ Schottegatweg Oost, wat ook bekend staat als het ‘Monster van Rooi Catootje’, is sinds eind vorige week beslag gelegd. Het pand en de grond zijn eigendom van de Girobank nv. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 6 september 2017.

Het conservatoir-beslag is met toestemming van het gerecht gelegd door SPF Tera Corra, die eerder een zaak tegen de Giro won. 

In het betreffende vonnis van 25 juli zijn Tera Corra en SPF Bartola in het gelijk gesteld. De Girobank zou echter weigeren zekerheid te verstrekken voor de claim die beide stichtingen particulier fonds hebben. Vandaar nu dit beslag op het ‘Monster van Rooi Catootje’. 

Assemblee moet verhoogde invoerrechten kip via wetgeving goedkeuren

'Verhoging invoerrechten naar 40% reeds bij wet goedgekeurd op 12 november 2002'


Hoewel bij beschikking van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën de invoerrechten van kip en kipdelen van 20 naar 40% zijn verhoogd per 1 september, moet er ook een wetswijziging plaatsvinden. De wijziging heeft te maken met het bijvoegen van enkele tariefposten van vlees en eetbare slachtafval van pluimvee. De wetswijziging moet binnen zestig dagen ingediend en goedgekeurd worden door De Nationale Assemblee (DNA), anders vervalt de beschikking. 

Minister Hoefdraad zegt vandaag, woensdag 6 september 2017, op Starnieuws dat de verhoging van de invoerrechten naar 40% reeds bij wet was goedgekeurd op 12 november 2002. Het invoerrecht was gewijzigd van 10% naar maximaal 40%. Bij ministeriële beschikking is toen het invoerrecht op 20% vastgesteld. 

Belanghebbenden van de pluimveesector hebben weer de aandacht van de regering gevraagd om fiscale maatregelen te treffen voor een betere concurrentiepositie. Het tarief van 20% is te laag om te concurreren met importeurs van kip en kipdelen. 

Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme werkt nauw samen met zijn collega's van Financiën en Landbouw, Veeteelt en Visserij om de pluimveesector te stimuleren.

Welzijn heeft eerder gesteld, dat met de verhoging van de invoerrechten Suriname niet in problemen komt met de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het gemeenschappelijke buitentarief van de Caricom is aangepast bij beschikking van 22 december 2008. 

Hoefdraad en Welzijn bevestigen dat de Raad van Ministers de ontwerpwet reeds heeft goedgekeurd. Deze is in behandeling bij de Staatsraad. Uiterlijk eind oktober moet de ontwerpwet goedgekeurd zijn door De Nationale Assemblee. Er zullen maatregelen genomen worden opdat de consument niet de dupe wordt van importeurs en tussenhandelaren, stelt minister Welzijn.

Irma verwoest sterkste panden Frans Sint-Maarten

'Prefectuur, het hoofdkwartier van politie en een kazerne, hebben Irma niet overleefd'

(Bron foto: Twitter)
Het Nederlandse Rode Kruis opent giro 5125 voor hulpverlening in het Caribisch gebied na de verwoestende orkaan Irma


De stevigste bouwwerken op het Franse deel van Sint-Maarten zijn door de orkaan Irma verwoest. Dit zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb vandaag, woensdag 6 september 2017, tegen Franse media. 

Collomb vreest daarom dat er nog maar weinig overeind staat op Sint-Maarten. Hij zei dat de meest solide bouwwerken, de prefectuur, het hoofdkwartier van de politie en een kazerne, de storm niet hebben overleefd.


Collomb heeft drie extra hulpploegen naar de zwaar getroffen eilanden Sint-Maarten en Saint-Barthélemy gestuurd. Hij had nog niets vernomen over doden als gevolg van het noodweer. Dat zou over de getroffen eilanden ook 400 millimeter regen uitstorten en de zee tot golven van meer dan 10 meter hoog opzwepen.

Boten zijn verwoest, wijken ondergelopen en daken en muren weggerukt.


De Franse minister die is belast met overzeese gebiedsdelen, Annick Girardin, vreest naar eigen zeggen het ergste. Het oog van de ongekend zware orkaan is woensdag over Sint-Maarten getrokken en gaat in noordwestelijke richting verder naar de noordkust van Puerto Rico.Het Nederlandse Rode Kruis opent giro 5125 voor hulpverlening in het Caribisch gebied na de verwoestende orkaan Irma. Snelle hulp is van levensbelang, aldus de hulporganisatie. Volgens een eerste schatting loop de schade in de vele miljoenen. 

'De komende dagen wordt de hulpverlening nog lastig, er wordt veel regen verwacht en er is daardoor een grote kans op landverschuivingen. Ook is er voor komend weekend nóg een tropische storm voorspeld', zegt Marion van der Reijden, coördinator hulpverlening in het Caribisch gebied.

(De Surinaamse Krant/De Telegraaf/Twitter)

'Als het moet gaan we strijden om onze gronden in Maho te beschermen'

'Ons woon- en leefgenot wordt constant bedreigd, derden claimen grond in het dorp'


'We willen niet dat het zover komt, maar als het moet gaan we strijden om onze gronden te beschermen', zegt Guillano Zaalman, basja van Maho, vandaag, 6 september 2017, op Starnieuws. 'Ons woon- en leefgenot wordt constant bedreigd, derden claimen grond in het dorp, zandafgravingen laten grote gaten achter, grond wordt ingenomen en ons gebied wordt steeds kleiner gemaakt.'

'Nu hebben we opgevangen dat er een project komt voor ex-militairen, of het waar is weten we niet, maar dit zijn van die onzekerheden waarin we leven. Wij van Maho zijn in een zeer moeilijke positie terechtgekomen. Oude kaarten en verslagen bevestigen de aanwezigheid van twee grote nederzettingen langs de Saramaccarivier. Het gebied was zeer uitgestrekt, maar vandaag de dag beslaat het nog maar 65 hectare. Het wordt steeds kleiner en opeenvolgende regeringen hebben er niet voor gezorgd dat we ons thuis kunnen behouden. Integendeel, dit wat nu gebeurd is alleen mogelijk door de politiek vanaf het Front tot en met deze regering. De dreiging komt nu ook van binnenuit, mensen denken grond te claimen in het dorp.'Zaalman en Audrey Christiaan, voorzitster van het Inheems Platform ESAV (Inheems Platform in Eenheid en Solidariteit voor Alliantie en Vooruitgang), vragen zich af waarom de regering niet gewoon de 'Kalinha en Lokono vonnissen' uitvoert. Er worden wel delen uitgevoerd, maar wanneer het op grondenrechten aankomt, is er haast niets te merken, merken ze op. 

Ze willen ook weten waarom de intentieverklaring om het grondenrechtenvraagstuk van inheemsen op te lossen, die met veel tam tam was aangekondigd, nog steeds niet is getekend door de president. De verklaring zou een dag voor Inheemsendag worden getekend. Uiteindelijk werd meegedeeld, dat de punten in de intentieverklaring eerst nog moesten worden goedgekeurd door de Raad van Ministers. 

Een belangrijk punt in de intentieverklaring is dat inheemse leef- en woongebieden zouden worden beschermd, terwijl naar oplossingen wordt gezocht. Er was ook een wetswijziging in de maak om dit te onderbouwen. 'We blijven wel positief, maar men moet ons niet misbruiken', merkt Zaalman op. 

'Die intentieverklaring ligt nog daar, dat is erg. Want als je kijkt dat er wel snel wetten kunnen worden aangenomen, zoals de wet om dieren te beschermen, de Terugroepwet en de Amnestiewet. Wie zijn wij dan als inheemsen dat er geen haast wordt gemaakt?'

De kruik staat op barsten voor Maho, waarschuwt Zaalman. 'Het wordt alleen maar erger. Als het erop aankomt, gaan we moeten strijden, we zullen in opstand komen.' (Bron foto top: Twitter)

Scalians actief op Lawarivier en bij Stoelmanseiland ondanks alarm politica Nading (NDP) in juli

Goudpontons vervuilen rivier waardoor het water onbruikbaar is voor lokale bewoners

- NDP-Assembleelid Nading vindt dat tegen scalians eindelijk eens moet worden opgetreden
Minister Dodson stelt met onderzoek naar scalians bezig te zijn


Ondanks het indringende betoog van Assembleelid Aida Nading (NDP) in juli over vervuiling van het Lawagebied door goudzoekers, is er nauwelijks iets veranderd. Bewoners uit de omgeving klagen, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 6 september 2017, dat de situatie alleen maar verergert. Scalians zijn bezig om de Lawarivier onbevaarbaar te maken, terwijl het water door omwoelen van de rivierbedding ernstig wordt vervuild. 

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zegt bezig te zijn met onderzoek. Hij is op de hoogte van de scalian die bij 'Peruaan kampu', ook genoemd 'Antonio Brinco', bezig is met het zoeken naar goud. De bewindsman beloofde nadere details hierover te zullen verschaffen. 

Nading zegt, dat veel Brazilianen in dat deel van het land naar goud zoeken. Ook zij heeft minister Dodson hierover benaderd. Nading rapporteert, dat een scalian ook bij Stoelmanseiland aan het werk is. De lokale bewoners ondervinden enorme last van de gevolgen van kleinschalige goudwinning. 

Het Assembleelid merkt op, dat volgens de minister kapiteins ook betrokken zijn bij de scalians  en toestemming geven aan de scalianhouders om activiteiten te ontplooien. Zij vindt dat er controle moet zijn, ook al zouden dorpsbesturen tegen betaling een oogje dichtknijpen. 

De vaargeul zit vol met riviergrind door de mijnbouwactiviteiten. Het water wordt dusdanig vervuild, dat het niet gebruikt kan worden door de bewoners die langs de rivier wonen. Ading vraagt zich af of er belasting wordt betaald door de Brazilianen die actief zijn in het gebied. 

Naast de activiteiten van de goudzoekers, wordt her en der vuil gedumpt langs de rivier. Het vuil van de winkels wordt opgehaald door Brazilianen die dit gewoon langs de rivier dumpen. Nading zal poolshoogte nemen en weer alarm slaan over de situatie. Zij vindt dat er opgetreden moet worden.

Niet bekend  is of enige actie wordt/is ondernomen tegen scalians ter hoogte van Maripasoula.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Somohardjo (PL) over Bali-dienstreis Karta-Bink: 'Op elke regel is er een uitzondering'

Pertjajah Luhur wringt zich in bochten om dienstreis Karta-Bink te rechtvaardigen

Fractie zou vanwege de precaire situatie in het land niet deelnemen aan parlementaire dienstreizen...


Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), geeft toe dat zijn fractie besloten had om vanwege de precaire situatie in het land niet deel te nemen aan parlementaire dienstreizen. Maar, op elke regel is er een uitzondering, stelt de politicus in een vandaag, woensdag 6 september 2017 uitgebrachte verklaring. 

Assembleelid Ingrid Karta-Bink is naar Indonesië, Bali, met collega-parlementariërs voor het bijwonen van een klimaatconferentie. Hierover is 'commotie' ontstaan, aldus Starnieuws. 

De reis- en verblijfkosten worden door Suriname betaald. Bovendien ontvangt het Assembleelid 2.000 Amerikaanse dollar voor uitrustingskosten en 170 Amerikaanse dollar per dag aan 'daggeld'. 

Eerder zei Karta-Bink, dat de PL in het zittingsjaar 2017 niet zou deelnemen aan dienstreizen. Zij is op 2 september vertrokken, dus gaat het volgens haar om het zittingsjaar 2018 van het parlement. De begroting van De Nationale Assemblee loopt tot december 2017. Het nieuwe zittingsjaar begint na de recesperiode. 

De PL voert aan, dat Suriname ten eerste het enige land in het westelijk halfrond is waar zo’n grote groep nakomelingen van de Javaanse immigranten gevestigd is. Ten tweede heeft de PL zeer goede banden met Indonesië opgebouwd en heeft zij deze in de afgelopen jaren ook als zodanig onderhouden. De partij is ook de eerste die een ambassadeur voor Indonesië heeft benoemd, met name Sahidi Rasam. 

Sinds de PL geen deel meer uitmaakt van de regering is er geen ambassadeur meer voor Indonesië benoemd en zijn de vriendschapsbanden met Indonesië niet meer als zodanig onderhouden. 

'Wanneer het hoogste college van Staat van Indonesië, het Indonesisch parlement, ons parlement uitnodigt voor deelname aan in dit geval een klimaatconferentie, welke voor ons land ook van uitermate groot belang is, dan zal de PL deze uitnodiging zeker niet afwijzen. De PL zal zich er in ieder geval voor beijveren dat de dienstbetrekkingen met Indonesië onderhouden blijven. Het bijwonen van de klimaatconferentie zal daar een belangrijke bijdrage aan leveren', aldus Somohardjo.

Enorme ravage op Sint Maarten door Irma

Wind bereikt snelheden van meer dan 300 kilometer per uur


Sint Maarten was in de woorden van premier William Marlin gisteravond ‘slechts enkele uren verwijderd van een mogelijke direct hit van een zeer zware orkaan’. In een nationale toespraak, nog maar uren voor orkaan Irma van de categorie 5 Sint Maarten, Saba en Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius - de SSS-eilanden - zou passeren, richtte Marlin zich tot de bevolking van Sint Maarten, aldus vandaag, woensdag 6 september 2017, het Antilliaans Dagblad.'Al onze aandacht dient nu uit te gaan naar het behoud van onze levens en, voor zover mogelijk, het veiligstellen van onze bezittingen.

De Sint Maartense premier riep op tot saamhorigheid voor het vinden van een veilige schuilplek voor allen die hun leven niet zeker denken te zijn. 'Wie een veilig heenkomen kan bieden, nodig anderen uit om samen met u de orkaan te doorstaan. Nu meer dan ooit moeten we laten zien dat wij echt onze broeders hoeder zijn.'De premier heeft met het oog op de komst van Irma een avondklok ingesteld. Wie zich niet daaraan houdt, riskeert een boete van circa 1.000 dollar per persoon. De avondklok is gisteravond om acht uur ingegaan. Ook gouverneur Eugene Holiday sprak gisteren de bevolking van Sint Maarten toe.

De Volkskrant onder andere meldt vandaag, dat het oog van de orkaan Irma Sint Maarten en het Franse eiland Saint-Barthélémy vol heeft getroffen. Het oog bleef zo'n anderhalf uur boven Saint-Barthélémy hangen, waarna het Sint Maarten raakte. 'Er zijn grote gevolgen voor deze eilanden', waarschuwde de Franse weerdienst Météo France.Op eerste beelden is een grote ravage te zien, met ondergelopen straten en beschadigde huizen en boten in de hoofdstad Philipsburg.Irma sloeg vannacht vanaf vier uur plaatselijke tijd met volle kracht toe op Sint Maarten. Op het eiland regent het momenteel fors. De wind bereikt soms snelheden van meer dan 300 kilometer per uur. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend.


http://www.nhc.noaa.gov/text/refresh/MIATCPAT1+shtml/061157.shtml

Hurricane Irma Public Advisory


Home   Public Adv   Fcst Adv   Discussion   Wind Probs   Graphics   Archive

U.S. Watch/Warning   Local Products  

000
WTNT31 KNHC 061157
TCPAT1

BULLETIN
Hurricane Irma Intermediate Advisory Number 29A
NWS National Hurricane Center Miami FL    AL112017
800 AM AST Wed Sep 06 2017

...EYE OF POTENTIALLY CATASTROPHIC CATEGORY 5 HURRICANE IRMA
PASSES OVER ST. MARTIN...
...NORTHERN EYEWALL POUNDING ANGUILLA...


SUMMARY OF 800 AM AST...1200 UTC...INFORMATION
----------------------------------------------
LOCATION...18.1N 63.3W
ABOUT 15 MI...25 KM W OF ST. MARTIN
ABOUT 15 MI...25 KM WSW OF ANGUILLA
MAXIMUM SUSTAINED WINDS...185 MPH...295 KM/H
PRESENT MOVEMENT...WNW OR 285 DEGREES AT 16 MPH...26 KM/H
MINIMUM CENTRAL PRESSURE...918 MB...27.11 INCHES


WATCHES AND WARNINGS
--------------------
CHANGES WITH THIS ADVISORY:

None

SUMMARY OF WATCHES AND WARNINGS IN EFFECT:

A Hurricane Warning is in effect for...
* Antigua, Barbuda, Anguilla, Montserrat, St. Kitts, and Nevis
* Saba, St. Eustatius, and Sint Maarten
* Saint Martin and Saint Barthelemy
* British Virgin Islands
* U.S. Virgin Islands
* Puerto Rico, Vieques, and Culebra
* Dominican Republic from Cabo Engano to the northern border with
Haiti
* Guadeloupe
* Southeastern Bahamas and the Turks and Caicos Islands

A Hurricane Watch is in effect for...
* Haiti from the northern border with the Dominican Republic to Le
Mole St. Nicholas
* Turks and Caicos Islands
* Southeastern Bahamas
* Cuba from Matanzas province eastward to Guantanamo province
* Central Bahamas

A Tropical Storm Warning is in effect for...
* Dominican Republic from south of Cabo Engano westward to the
southern border with Haiti

A Tropical Storm Watch is in effect for...
* Haiti from south of Le Mole St. Nicholas to Port-Au-Prince

A Hurricane Warning means that hurricane conditions are expected
somewhere within the warning area. Preparations to protect life and
property should be rushed to completion.

A Hurricane Watch means that hurricane conditions are possible
within the watch area. A watch is typically issued 48 hours
before the anticipated first occurrence of tropical-storm-force
winds, conditions that make outside preparations difficult or
dangerous.

A Tropical Storm Warning means that tropical storm conditions are
expected somewhere within the warning area.

A Tropical Storm Watch means that tropical storm conditions are
possible within the watch area, generally within 48 hours.

Interests elsewhere in the Dominican Republic and Haiti, as
well as Cuba, the northwestern Bahamas, and Florida should monitor
the progress of Irma.

For storm information specific to your area in the United
States, including possible inland watches and warnings, please
monitor products issued by your local National Weather Service
forecast office. For storm information specific to your area outside
the United States, please monitor products issued by your national
meteorological service.


DISCUSSION AND 48-HOUR OUTLOOK
------------------------------
At 800 AM AST (1200 UTC), the eye of Hurricane Irma was located near
latitude 18.1 North, longitude 63.3 West. Irma is moving toward the
west-northwest near 16 mph (26 km/h), and this general motion is
expected to continue for the next couple of days. On the forecast
track, the extremely dangerous core of Irma will move over portions
of the northern Virgin Islands today, pass near or just north of
Puerto Rico this afternoon or tonight, and pass near or just north
of the coast of the Dominican Republic Thursday.

Maximum sustained winds remain near 185 mph (295 km/h) with higher
gusts. Irma is a category 5 hurricane on the Saffir-Simpson
Hurricane Wind Scale. Some fluctuations in intensity are likely
during the next day or two, but Irma is forecast to remain a
powerful category 4 or 5 hurricane during the next couple of days.

Hurricane-force winds extend outward up to 50 miles (85 km) from
the center and tropical-storm-force winds extend outward up to 175
miles (280 km). A wind gust to 90 mph (146 km/h) was recently on
the island of St. Eustatius located south of the eye of Irma. A
NOAA National Ocean Service station on Barbuda reported sustained
winds of 118 mph (190 km/h) with a gust to 155 mph (249 km/h)
before the instrument failed earlier this morning.

The estimated minimum central pressure based on data from an Air
Force Reserve aircraft and earlier surface observations is 918 mb
(27.11 inches). A NOAA National Ocean Service station on Barbuda
reported a minimum pressure of 916.1 mb (27.05 inches) earlier this
morning.


HAZARDS AFFECTING LAND
----------------------
STORM SURGE: The combination of a life-threatening storm surge and
large breaking waves will raise water levels ABOVE NORMAL TIDE
LEVELS by the following amounts within the hurricane warning area
near and to the north of the center of Irma. Near the coast, the
surge will be accompanied by large and destructive waves.

Northern Leeward Islands...7 to 11 ft
Turks and Caicos Islands...15 to 20 ft
Southeastern Bahamas...15 to 20 ft
Northern coast of the Dominican Republic...3 to 5 ft
Northern coast of Haiti and the Gulf of Gonave...1 to 3 ft

The combination of a life-threatening storm surge and the tide will
cause normally dry areas near the coast to be flooded by rising
waters moving inland from the shoreline. The water is expected to
reach the following HEIGHTS ABOVE GROUND if the peak surge occurs at
the time of high tide...

British and U.S. Virgin Islands except St. Croix...7 to 11 ft
Northern coast of Puerto Rico...3 to 5 ft
Southern coast of Puerto Rico and St. Croix...1 to 2 ft

The deepest water will occur along the immediate coast in areas of
onshore winds, where the surge will be accompanied by large and
destructive waves. Surge-related flooding depends on the relative
timing of the surge and the tidal cycle, and can vary greatly over
short distances. For information specific to your area, please see
products issued by your local National Weather Service forecast
office.

WIND: Hurricane conditions will continue today within the
hurricane warning area in the Leeward Islands. Hurricane
conditions are expected to begin within the British and U.S. Virgin
Islands this morning and spread westward over portions of Puerto
Rico later today. Hurricane conditions are expected to begin within
the hurricane warning area in the Dominican Republic early Thursday,
with tropical storm conditions beginning tonight. Hurricane
conditions are expected in the warning area in the southeastern
Bahamas and the Turks and Caicos Islands beginning Thursday night.

Hurricane and tropical storm conditions are possible within the
watch area in Haiti by early Thursday and in the central Bahamas
and Cuba by Friday.

RAINFALL: Irma is expected to produce the following rain
accumulations through Thursday:

Northern Leeward Islands...8 to 12 inches, isolated 20 inches
Northeast Puerto Rico and the British and U.S. Virgin Islands...4 to
10 inches, isolated 15 inches Southwest Puerto Rico, the southern
Leeward Islands, and Saint Croix...2 to 4 inches

Irma is expected to produce the following rain accumulations
Wednesday through Saturday:

Southeast Bahamas, the Turks and Caicos and eastern to central
Cuba...8 to 12 inches, isolated 20 inches
Northern Dominican Republic and northern Haiti...4 to 10 inches,
isolated 15 inches
Southwest Haiti...1 to 4 inches

In all areas this rainfall may cause life-threatening flash floods
and mudslides.

SURF: Swells generated by Irma will affect the northern Leeward
Islands, Puerto Rico, the Virgin Islands, the southeastern Bahamas,
the Turks and Caicos Islands, the northern coast of the Dominican
Republic, and portions of the southeast coast of the United States
during the next several days. These swells are likely to cause
life-threatening surf and rip current conditions. Please consult
products from your local weather office.


NEXT ADVISORY
-------------
Next complete advisory at 1100 AM AST.


(De Surinaamse Krant/Antilliaans Dagblad/Twitter/Volkskrant)

Ivan Fernald: 'Doorstart bauxietsector is van levensbelang voor Suriname'

'Continuïteit aluinaarde-industrie biedt goede kansen om uit economisch dal te geraken'

'Ontmanteling van de Paranam raffinaderij is niet logisch, het is de omgekeerde weg' 


'Waarom moet de Paranam raffinaderij eerst ontmanteld worden om daarna pas een haalbaarheidsstudie uit te voeren?', vraagt Ivan Fernald (NPS), ex-minister van Defensie, zich af. Fernald zegt dinsdag 5 september 2017 in het Dagblad Suriname, dat de doorstart van de bauxietsector van levensbelang is voor Suriname. Vanwege onder andere de economische malaise heeft de Amerikaanse multinational Alcoa in overleg met de regering besloten om de Paranam raffinaderij op te doeken. 

De continuïteit van de aluinaarde-industrie biedt, naar zeggen van Fernald, goede kansen om uit het economisch dal te geraken. 

'Gigantische investeringen in de aluinaarde-industrie kunnen binnen de afzienbare tijd aanzienlijke toename van de productie opleveren en zelfs de kwaliteit van het bestaan vergroten. Het is bovendien te riskant om volledig afhankelijk te zijn van de inkomsten uit de mijnbouwsector.'

De inkomsten uit de aluinaarde-industrie kunnen overigens aangewend worden voor het opkrikken van de overige sectoren, waaronder toerisme, dienstensector en landbouw. Fernald merkt op, dat Suriname in de afgelopen acht maanden niets is opgeschoten. Naast de ontmanteling van de aluinaardefabriek ontplooit Suralco bovenal geen bedrijfsactiviteiten meer. 'Ook volgt er geen schadeloosstelling voor het feit dat Suralco eenzijdig en voortijdig de Brokopondo-overeenkomst opzegt. Desondanks verkoopt Suralco dure stroom aan Suriname!'

Fernald concludeert, dat de kans op herleving van de aluminiumindustrie op deze wijze erg onzeker is. 

Echter denkt de voorzitter van de onderhandelingscommissie, Dilip Sardjoe, hier anders over. 'De voorzitter heeft onlangs een voortzetting van de bauxietindustrie gegarandeerd voor de komende 100 jaren, maar Danny Lachman, directeur van de Institute for Graduate Studies and Research (IGSR), heeft ernstige twijfels hierover. Lachman vindt namelijk dat Suriname alle troeven bij de onderhandeling met Alcoa uit handen heeft gegeven.'
De ex-minister van Defensie kan zich dus totaal niet indenken waarom de onderhandelingscommissie ingestemd heeft met de ontmanteling van de raffinaderij. 'Dat is niet logisch. Het is de omgekeerde weg. Er zijn plannen om een 280 kilometer spoorweg van Bakhuis naar Paranam aan te leggen, maar tegelijkertijd wordt er een worst voorgehouden in de vorm van de bouw van een nieuwe raffinaderij in West Suriname. Dat gaat niet samen!' Fernald vindt daarom, dat het van groot belang is dat deze aangelegenheid niet alleen toevertrouwd wordt aan politici. 'Alle Surinaamse deskundigheid moet gebundeld worden.' 

Gajadien (VHP): 'Regering Wijdenbosch meest corrupte regering ooit'

'Mensen die zich in afgelopen periode schuldig gemaakt hebben aan corruptie kunnen borst al nat maken'


Dat ex-president tevens raadsadviseur Jules Wijdenbosch beweert, dat met de aanname van de Anti-Corruptiewet de huidige regering aantoont zich niet voor een corruptie faciliterend beleid te lenen, moet volgens Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) als de zoveelste misleiding van de regering Bouterse worden gezien. 

'Als Wijdenbosch dat beweert, strooit hij zand in de ogen van de samenleving. Precies zoals hij dat altijd heeft gedaan onder zijn bewind. De regering Wijdenbosch was de meest corrupte regering die Suriname ooit heeft gekend. Daarna heeft de regering Bouterse dat corruptie faciliterend beleid overgenomen en voorbijgestreefd', zegt de politicus dinsdag 5 september 2017 in het  Dagblad Suriname. 

Tussen 1996 en 2000 zou de regering-Wijdenbosch op grote schaal hebben gesjoemeld met overheidsgelden. Het vermoeden bestaat dat tientallen miljoenen op onverantwoorde manier zijn besteed of in de zakken van topfunctionarissen terecht zijn gekomen. Daarnaast zijn er dubieuze contracten gesloten met bedrijven, die de regering goed waren gezind. 

Gajadien voert aan, dat de weggebleven aanpak van corruptie in de afgelopen jaren niets te maken heeft gehad met het gebrek aan een Anti-Corruptiewet, maar met de wil van bepaalde regeringen om eerder bergen zand over corruptieve zaken te gooien dan het algemeen belang te dienen. 'Het is uiteindelijk de maatschappelijke druk die voor de totstandkoming van deze wet heeft gezorgd', aldus Gajadien. 

Gajadien, die lid van de commissie van rapporteurs is geweest, spreekt tegen dat de wet geen terugwerkende kracht heeft op vermeende gevallen van corruptie, die reeds voor de aanname ter sprake zijn geweest. 'Elk corruptiegeval kan op zich onderzocht worden. Het Wetboek van Strafrecht biedt genoeg mogelijkheden om dat aan te kunnen pakken. De mensen die zich in de afgelopen periode schuldig gemaakt hebben aan corruptie kunnen hun borst alvast nat maken. Bij deze regering hebben wij ook gezien dat de president nooit onderzoek naar vermeende gevallen van corruptie heeft gevraagd. Waar er wel onderzoek heeft plaatsgevonden, hebben wij gezien dat er geen verdere stappen ondernomen zijn om de mensen te doen vervolgen', stelt de parlementariër. 

De politicus benadrukt, dat dit de reden is waarom hij vindt dat de regering Bouterse altijd een corruptie faciliterend beleid heeft gevoerd. Zonder staatsbesluiten geen registratie vermogen politici De VHP’er benadrukt, dat hij blij is dat de Anti-Corruptiewet na 15 jaren eindelijk een feit is. Hoewel hij niet vindt dat dit als een verdienste van de regering Bouterse moet worden gezien, geeft hij wel toe dat deze wet al tijdens de Nieuw Frontperiode moest zijn aangenomen. 

De Anti-Corruptiewet bereidt de bestaande regelgevingen uit de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering verder uit. Hij hoopt dat de nodige staatsbesluiten zo snel mogelijk in orde worden gebracht, waardoor de wet in werking kan treden. 'Zonder de staatsbesluiten gaat de registratie van het vermogen van publieke functionarissen niet kunnen plaatsvinden', stelt Gajadien. 

De politicus is ook bezorgd over het feit, dat gezinsleden van politici geen vermogensverklaring over hun bezittingen hoeven te laten opmaken door de notaris. Hiervoor had hij tijdens de behandeling meerdere malen gepleit, maar het is uiteindelijk vanwege diverse redenen niet door de regering meegenomen. 'Al gauw zullen wij zien dat er echtscheidingen zullen plaatsvinden en zullen zaken overgeschreven worden op naam van andere gezinsleden. Daarmee zal de effectiviteit van verklaringen niet worden bereikt.'

Een andere zaak die ook niet is meegenomen, is de klachtplicht van burgers wanneer een publieke functionaris een steekpenning of tjuku vraagt om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 'De burger mag natuurlijk een klacht indienen, maar het is niet wettelijk gesteld geworden. Ik heb ervoor gepleit om dit verplicht te stellen, waardoor dit soort handelingen van functionarissen afgeschrikt zouden worden. Er zullen verschillende zaken goed bekeken moeten worden, willen wij corruptie daadwerkelijk met wortel en tak uitroeien', aldus Gajadien.